Tag Archive: spelende kinderen


Ilse jeugdpsychiater pleit voor een radicale terugkeer naar vrij spel: “Zelfs in de kleuterklas zijn er al puzzelkampioenen, dan denk ik: serieus?”

Kind, Jongen, Mensen, Modder, Vuil, Smerig, Spelen

Voor je het weet zit een dag vol school, huiswerk, hobby’s en geplande activiteiten. In haar eerste boek ‘Moeder, waarom spelen wij (zo weinig)’ pleit Ilse Van Loy – ze is kinder- en jeugdpsychiater, mama – voor een terugkeer naar meer vrij spel. “Want als we zo doorgaan, krijgen we over pakweg 40 jaar vooral angstige en starre mensen die veerkracht en creatief missen.” Wat volgt, is een gesprek over een wereld waarin controle en prestaties van kinderen overheersen, over alternatieve onderwijssystemen en de moeilijkheid van opgroeien, en over het essentieel belang van spelen. Voor de allerkleinsten, maar zeker ook voor u en mij.

Vanwaar het idee om een boek te schrijven over vrij spelen?

“Eigenlijk vanuit een frustratie. We vinden vrij spel een evidentie, maar dat is het al lang niet meer. De klemtoon bij kinderen ligt voortdurend op kennen en kunnen. Zelfs in de kleuterklas zijn er al puzzelkampioenen en allerlei taakjes, dan denk ik: serieus? Aanleren moet almaar sneller en jonger. Maar we merken in de praktijk dat steeds minderen kinderen daar goed hun weg in vinden en logischerwijs ook sneller uit de boot vallen. En we vergeten dat ook de allerkleinsten zich eerst emotioneel goed in hun vel moeten voelen vooraleer ze dat kennen en kunnen onder de knie krijgen, en daar is vrij spel een levensbelangrijk, lang gekend, maar toch vergeten begrip.” 

Als ik vrij spel hoor, zie ik spontaan kinderen ravotten in de bossen. Wat versta jij daaronder?

“Kinderen die zelf een scenario schrijven en onderling regels maken, zonder inmenging van buitenaf. Let wel, een kind kan alleen tot creatief spelen komen als er beveiligende grenzen zijn, maar het mag niet controlerend worden. Het is dus belangrijk dat het kind weet dat zijn mama of papa er voor hem is, ergens op de achtergrond.”

Welk effect heeft spelen zonder regels op de ontwikkeling van onze kinderen?

“Kinderen die voldoende ruimte krijgen voor vrij spel, ontwikkelen een veel flexibeler brein en kunnen zich makkelijker aanpassen in bepaalde omstandigheden. In een spel zonder regels nemen kinderen verschillende rollen in en gaan ze hun binnenwereld uiten. Stel: een hond blaft en je kind heeft schrik gekregen. Als je nadien het kind voldoende ruimte geeft om vrij te spelen, gaat die in de veilige wereld van zijn of haar spel aan de slag met opgedane angsten en ervaringen: in dit geval de boze hond. Enerzijds is dat dus een verwerkingsproces, anderzijds leren ze zo ook oplossend denken, maar vooral: ze leren hun eigen spanningsniveau reguleren en zullen op latere leeftijd minder stress ervaren. Spelen heeft dus niet alleen een invloed op het welzijn van kinderen tijdens hun kindertijd, ook lang daarna blijft spel een belangrijke factor om een gelukkige leven te kunnen leiden. “

Een citaat uit je boek: ‘laat ons een kind verveling gunnen’.

“Vanuit verveling ontstaat creativiteit. Laat kinderen zelf eens iets bedenken in plaats van alles voor hun te plannen of hun speelgoed voor de dag keurig klaar te leggen. Pas op, ik heb het gevoel dat we tegenwoordig als volwassenen ook in een kramp schieten als we eens ‘niks’ te doen hebben. Maar zo geef je aan jouw kind wel mee dat stilvallen of vervelen iets slecht is, terwijl dat net voor vertrouwen kan zorgen bij de allerkleinsten. Als je alles voor een kind invult, maak je die heel afhankelijk. Wat maakt dat ze later ook bang gaan zijn om te beslissen.”

In je boek las ik dat kinderen al minstens 145 procent meer tijd aan huiswerk spenderen, 25 procent minder spelen en 18 procent meer op school zitten, vergeleken met ongeveer 40 jaar geleden. Zijn de verwachtingen die het onderwijsveld vandaag oplegt te hoog? 

“We leggen de nadruk verkeerd. We kijken naar kinderen vanuit een volwassen bril, vanuit onze waarden en normen. Ik maak de vergelijking met de kinderarbeid vroeger. Dat ging over wat voor de volwassenen voordelig was: kleine vingers die de industrie deden draaien. Het is misschien een harde vergelijking, maar ook vandaag hebben we specifieke technische en cognitieve vaardigheden nodig om onze economie draaiende te houden. Ik ben ervan overtuigd dat als je de ruimte geeft aan kinderen – ook op school – om meer emotioneel vrij te zijn en te spelen dat je een veel productievere, weerbaardere en creatievere populatie gaat krijgen. We mogen niet vergeten dat de wetenschap alleen maar verder kan evolueren als wij creatieve kinderen kweken. Maar als we zo doorgaan, zal de innovatie snel uitdoven en krijgen we vooral angstige en starre mensen die weinig veerkrachtig en creatief zijn. En daar gedijt extremisme heel goed in. De kracht van spel mogen we als mensheid niet verliezen.”

Je verwijst in je boek bovendien naar alternatieve onderwijssystemen. Ik moest daarbij spontaan denken aan mijn neefje die het eerste middelbaar volgt in De Met. Daar kennen ze geen vast lessenrooster, wel een individuele leerroute per kind. Leerkrachten zijn er coaches. Kinderen maken zelf hun planning. En er wordt gewerkt met challenges, spelenderwijs leren dus. Is dat de toekomst?

“Hoe meer verschillende onderwijssystemen we kunnen aanbieden, hoe beter. Voor kinderen die een grote behoefte hebben aan exploratie en creativiteit werkt dit perfect. Voor andere kinderen zou een systeem zoals in Finland dan weer bevorderend zijn. Daar gaat veel meer aandacht naar welzijn, zorg en de ontwikkeling van eigen talenten. Daar is het bij wet verboden om een kind in de lagere school te quoteren met punten. Ze gaan tot de middag naar school en daarna wordt gefocust op persoonlijke ontwikkeling in vrije tijd. Ik wil eigenlijk naar een onderwijs dat niet vastgeroest zit op één bepaald stramien, want dat is een pijnpunt in onze maatschappij.”

Zet je eens samen in de zetel met je kind. Laat de televisie uit en na vijf minuten ontstaat er sowieso iets van spel. Laat je als speelse ouder ook gewoon meeslepen.

Uit onderzoek – zo citeer ik uit je boek – blijkt dat speelse volwassenen gemiddeld tien jaar ouder worden dan volwassenen die dat minder zijn. Leg me eens uit hoe ik een speelse ouder kan zijn?

“Voor alle duidelijkheid: ik huppel ook niet elke dag in een konijnenpak door de tuin hé. Al durft mijn echtgenoot dat weleens doen (lacht). Ik bedoel maar, er zit een evolutie in spel. Daar waar kinderen in de letterlijkheid spelen – ze gaan echt het monster en de politieagent nadoen – gaan we naarmate we ouder worden, spelen met humor, muziek en seksualiteit tot intern spelen met gedachten. Hoe vaak ik met mijn man fantaseer over toekomstige reizen of het gat in de markt dat we ooit weleens zullen vinden (lacht). Ook dat is spelen. En een speelse ouder is dan weer een mama of papa die zich kan afstemmen op de binnenwereld van het kind, zich bewust is van die andere positie en zich kan verplaatsen in die leefwereld. Zet je eens samen in de zetel met je kind. Laat de televisie uit en na vijf minuten ontstaat er sowieso iets van spel. Laat je als speelse ouder ook gewoon meeslepen.”

Toen ik je boek las, moest ik denken aan twee vriendinnen. Ze hebben beide jonge kinderen, maar in opvoeding zijn ze elkaars tegenovergestelde. De ene uiterst beschermend en controlerend, de andere eerder vrij en zorgeloos. Ik heb nog geen kinderen. Welke ouder moet ik worden?

“Grijp je als ouder te veel in, dring je jezelf op in het spel van een kind, dan ontneem je het de kansen om zelfstandig te worden. Al is het met intonatie, lichaamshouding of mimiek: kinderen lezen hun ouders perfect. Jij bent de referentie voor hun nieuwsgierigheid en hun speelsheid. En als je te vaak angst weerspiegelt, krijg je angstige kinderen die zich meer geremd voelen. Zulke kinderen krijgen veel te weinig de kans om op zichzelf te leren vertrouwen, zelfstandig te worden, te verwerken en hun plan te leren trekken. Je vertrekt als ouder natuurlijk uit belevingen en eigen ervaringen, maar je moet je heel erg bewust zijn van wat je meegeeft aan je kind. Ik ben als kind ook uit de schommel gevallen met een ernstige armfractuur, maar het leven gaat gepaard met risico’s. Ik zeg niet dat je het moet opzoeken, maar het is wel een realiteit en maakt sterke kinderen. Ons zoontje Lex (2,5) is nogal onstuimig en heeft niet zo heel veel schrik. Maar als ik hem op een steile trap zie schieten en hij kan de eerst trede zeer moeilijk pakken, dan rep ik me ook wel tot daar hoor. Zou ik misschien minder snel ingegrepen hebben als er andere – oudere – kinderen bij waren? Ja, dat wel.”

Wachttijden voor psychische zorg nemen elk jaar dramatisch toe en kinderen op almaar jongere leeftijd zoeken hulp. Zie je in de praktijk voorbeelden waar vrij spel veel had kunnen voorkomen?

“Dat is toch een beetje het punt dat ik wil maken. Ik krijg steeds vaker kleuters over de vloer waar ze zeer forse problemen mee hebben. Jonge kleuters die geschorst worden op school door bijvoorbeeld agressie. Dan krijg ik een hulpkreet van de ouders, maar als je dan voorstelt dat ze mogen langskomen, pakweg dinsdag om 11 uur is het: ah nee, tijdens de schooluren gaat dat niet, want stel dat hij leerachterstand zou oplopen. Maar zo’n jong kind op consultatie sturen na acht uur op school te zitten, dat maakt het probleem allesbehalve beter.”

Naast meer vrij spel, pleit je ook voor meer geld in de geestelijke gezondheidszorg.

“Vandaag gaat er amper 0,36 procent van het totale gezondheidszorgbudget naar kinder- en jeugdpsychiatrie, dus naar het mentale welzijn van onze kinderen en jongeren. Terwijl zij net onze toekomst zijn en de Europese aanbeveling 2,5 procent is. Als Westers en vooruitstrevend land hinken we daar toch serieus achterop.”

Zijn er dingen die jij en Peter anders doen in de opvoeding van jullie zoontje Lex (2,5) dan andere ouders van 2,5-jarigen?

“Ik ben geen perfecte ouder, Peter ook niet. Ik heb mijn eigen verstarde zones en hij ook. Maar we vinden het belangrijk om samen in herstel te blijven gaan. We creëren bewust meer tijd voor vrij spel. Zo staat er ‘s avonds geen televisie op zolang Lex niet slapen is. Het is niet dat wij constant zijn handje vasthouden, hij speelt vaak en graag alleen en wij zijn beschikbaar. Als hij eens iets komt vragen, gaan we er zo speels als we kunnen in mee en zo gaat het heen en weer. Waarmee ik niet wil zeggen dat wij nooit eens een iPad bovenhalen op restaurant.”

Conclusie. Moeten we allemaal meer met onze kinderen ‘de vloer is lava’ spelen?

“Ik denk vooral dat we onze kinderen die speelsheid moeten blijven meegeven, omdat we zo in hun hoofd ook een veilige plek creëren. Dan gaan ze nieuwsgieriger en minder angstig naar de wereld kijken. Al kan ‘de vloer is lava’ spelen natuurlijk nooit kwaad (lacht).”

BRON: https://www.hln.be/binnenland/interview-ilse-van-loy-36-de-vrouw-van-peter-van-de-veire-pleitennbsp-voor-een-radicale-terugkeer-naar-vrij-spel-zelfs-in-de-kleuterklas-zijn-er-al-puzzelkampioenen-dan-denk-ik-serieus~a91dbb20/

Alles draait om cijfers en leren. Spelen komt tegenwoordig op de laatste plaats. En ook vaak de ouders willen hun kind zien presteren goede cijfers halen het nodige doen voor school. Maar waar is het kind. Het kind dat wilt spelen ravotten vuil zien. Ik hoor wel eens ouders zeggen. Als mijn kind geen 80% haalt straf ik. Omdat ik weet dat het cijfer behaald kan worden. Mensen daar gaan echt mijn kleinste haartjes van naar boven staan. Net zoals in de tekst beschreven is. De kleuterschool is leren op een spelende wijze met elkaar omgaan. Maar als ik dan zie in de laatste kleuterklas dat ze al moeten voldoen aan bepaalde cijfers of ze mogen niet naar het eerste studiejaar. Waar is het spelen gebleven.
Natuur en dat geef ik ook toe. Het buitenspelen als 40-50 jaar geleden is anders.
Maar nu zitten vele kinderen binnen en kennen maar een ding pc of dergelijke. Daar groeien ze mee op en dat is vaak ook nog eens wat ze in school nodig hebben. Schrijven is voor velen al heel moeilijk en zeker een opstel. Ik deel deze tekst gewoon om te laten zien. Mensen laat een kind toch niet alleen uit cijfers bestaan laat het zich ook een vuil maken laat het kind zijn.

Veel volwassenen hebben zelfs een angst om hun innerlijk kind aan te spreken. Durven ook niet echt het kind in hen naar boven brengen. Door angsten (wat gaan ze wel niet denken) of spijtig genoeg dat ze bepaalde dingen hebben meegemaakt.
Laat het kind spelen laat het los in je.

Kleuter, Kind, Door Benen Kijken, Spelende Peuters

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

VLAAMSE KLEUTERS BEWEGEN TE WEINIG

Vlaamse kleuters bewegen te weinig: dit kunnen ouders doen

iStock
Vlaamse kleuters bewegen te weinig en kijken te veel naar een tv of tablet. Negen op de tien halen de internationale richtlijnen niet, zo blijkt uit onderzoek van de UGent. Kleuters zouden maar een uur per dag achter een scherm mogen zitten en drie uur moeten bewegen, maar dat halen ze niet.

Wat kleuters wel goed doen, is slapen. Dat doen ze gemiddeld 11 uur per nacht. Daarmee halen ze de internationale aanbevelen norm.

Eigenlijk zouden kleuters drie uur per dag moeten bewegen. Die richtlijn wordt echter niet gehaald: Vlaamse kleuters bewegen gemiddeld maar 2 uur en 14 minuten. Ouders en leerkrachten kunnen (hun) kinderen zeker stimuleren om meer te bewegen of bijvoorbeeld rechtstaand te puzzelen.

Schermtijd

In het onderzoek werd ook gefocust op de tijd die kinderen voor een scherm doorbrengen. De studie toont dat kleuters gemiddeld 1 uur en 20 minuten per dag naar de televisie kijken of spelletjes spelen op een tablet. De internationale richtlijn beveelt echter aan dat maximum een uur per dag te doen.

Het onderzoek wijst er ook op dat kinderen hun ouders als rolmodel zien en hun gedrag kopiëren. Minder gsm-gebruik in de buurt van kinderen, zou dus ook kunnen helpen om hun schermtijd in te perken.

Gevolgen

Kinderen die met ongezond gedrag te maken hebben op jonge leeftijd, hebben op latere leeftijd ook meer kans op gezondheidsproblemen, zoals hartaandoeningen of het ontwikkelen van overgewicht.

BRON: https://www.hln.be/nina/fit-gezond/vlaamse-kleuters-bewegen-te-weinig-dit-kunnen-ouders-doen~a3464485/

Vaak hebben de ouders ook geen tijd om met de kinderen iets te doen. Ze zetten ze dan maar liever voor een scherm. Ook is het zo dat ze in de school meer en meer met schermen bezig zijn en ook daar is vaak niet echt ruimte nog om het kind goed te bewegen.
Zelf zie ik ook nog heel weinig kinderen buiten spelen. En dan kan men wel zeggen tijden zijn veranderd. Maar denk ook dat ouders meer een angst hebben om hun kind nog buiten te laten spelen.

Afbeeldingsresultaat voor spelende kinder

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

KINDEREN TERUG BUITEN SPELEN

Kind en Gezin roept op: “Laat jonge kinderen meer buiten spelen”

Thinkstock
Kind en Gezin heeft vandaag in Antwerpen en Gent zijn nieuwe campagne #buitenbaby’s afgetrapt. Het overheidsagentschap stelt dat steeds minder jonge kinderen regelmatig buiten spelen en wil ouders en kinderopvanginitiatieven overhalen om daar meer werk van te maken.

De vooroordelen over buiten spelen zijn immers grotendeels onterecht, klinkt het, en (onder begeleiding) buiten spelen is net gezond en goed voor een kind – ook als het nog erg jong is.

De campagne gaat gepaard met een honderdtal afbeeldingen van buiten spelende kinderen die nog tot 20 april te zien zijn in het Antwerpse en Gentse straatbeeld, in de vorm van street art. “We willen dat kinderen actief gebruikmaken van de publieke ruimte en buiten spelen”, zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V). “Vandaag claimen we in Antwerpen en Gent deze publieke ruimte letterlijk en hopen we ouders, kinderopvang en iedereen rondom hen te laten stilstaan bij het belang van buiten spelen.” Daarbovenop krijgt elke kinderopvanglocatie in Vlaanderen ook een “buitenbabysticker”.

“Te vuil, te gevaarlijk”

Kind en Gezin deed navraag waarom ouders en kinderopvanginitiatieven baby’s en peuters vandaag zelden laten buiten spelen. Dat zou gebaseerd zijn op vooroordelen en overbeschermend gedrag: buiten spelen wordt als te vuil, te gevaarlijk of te koud/nat gezien.

Kind en Gezin werpt echter op dat kinderen er hun motoriek leren ontwikkelen, sociaal gedrag aanleren, hun immuunsysteem uitbouwen door in contact te komen met ongevaarlijke microben en hun grenzen aftasten.

Kind en Gezin roept ouders en kinderopvanginitiatieven ook op om samen werk te maken van een “buitenspeelplan”. Ze kunnen overleggen wanneer de kinderen buiten mogen spelen, hoe de buitenruimte er best uitziet en welk materiaal er aanwezig mag zijn, luidt het.

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/kind-en-gezin-roept-op-laat-jonge-kinderen-meer-buiten-spelen~ac43f713/

Waar is de tijd dat ja na schooltijd en in het weekend kinderen zag buiten spelen. Nu zie je het niet meer en dit komt niet alleen omdat ze iets anders te doen hebben, maar voornamelijk door de angst van de ouders. Kinderen mogen zich niet vuil meer maken, moeten uitkijken voor hun kleding en ga zo maar door. Nu staat de fles detol klaar vroeg wat het gewoon water. En wij waren bijna nooit ziek. Nu zie je heel veel kinderen die ziek zijn en daar je soms van versteld staat dat een kind deze ziekte kan krijgen. Hun immuunsysteem is niet meer zoals het zou moeten zijn. Ik noem het altijd clean kinderen.
Maar ook de meeste zitten natuurlijk op een ipad of pc te tokkelen tegenwoordig.
Laat een kind maar eens lekker vuil zien en laat het eens terug van de natuur genieten.

Afbeeldingsresultaat voor spelende kinderen buiten

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

“Hij is geen hond”: moeder deelt anonieme brief van buur die vraagt autistische zoon binnen te houden omdat zijn “vreemd gekreun” vervelend is

Facebook
Toen ze drie maanden geleden verhuisden naar een woning in Mount Ommaney – een voorstad van het Australische Brisbane – waren Magenta Quinn en haar zoontje erg benieuwd naar hun nieuwe buurt. Hun enthousiasme werd echter in de kiem gesmoord toen er gisterochtend een anonieme brief van een buur in haar bus stak. Daarin eiste die dat ze haar autistische kind vaker binnen zou houden omdat hij of zij een hekel had aan het “vreemde gekreun” dat hij de hele tijd maakt.

“Ik ben een van je buren en wil graag anoniem blijven om ruzie te vermijden”, steekt de briefschrijver van wal. “Toen je in de buurt kwam wonen, hoorden we dag en nacht vreemd gekreun en geroep uit uw tuin komen. We vreesden dat er misschien illegale activiteiten aan de gang waren en belden de politie, die vervolgens bij u langskwam. De agenten brachten ons op de hoogte van uw situatie en dat er iemand in uw gezin aan een mentale aandoening lijdt. En dat dit de oorzaak van het lawaai was.”

Sympathie

De briefschrijver geeft aan dat hij of zij sympathie heeft voor het gezin, maar dat het “niet eerlijk” is tegenover de gemeenschap, want dat die de overlast continu “moet verdagen”. “Ik zou u vriendelijk willen verzoeken om wat meer rekening te houden met uw buren en de tijd beperkt dat u uw kind in de tuin laat spelen. Zodat we niet elke dag naar het verontrustende lawaai moeten luisteren, dat soms nog voor zes uur ’s morgens begint”, klinkt het.

En dan volgt er nog een bedreiging. “Ik geef u de kans om iets te doen, zodat we hier aangenaam kunnen blijven samenleven, zonder dat er een constante strijd wordt gevoerd. Als dit niet ophoudt, zal ik een formele klacht indienen tegen u en de betrokken diensten vragen om het probleem op te lossen”, besluit de aanklacht.

Geschokt

Een geschokte Magenta Quinn postte de brief op Facebook, met een oproep om begrip te hebben voor mensen met mentale problemen en beperkingen. “Ik begrijp dat de vreemde geluiden van iemand die een mentaal problemen heeft, verontrustend kunnen zijn. Maar ik kan u verzekeren dat het niets is in vergelijking met wat ik al 17 jaar 24 uur per dag meemaak. U mag misschien het gevoel hebben dat u een confrontatie vermijdt door de politie om half elf ’s avonds naar mijn huis te sturen terwijl ik nieuw ben in de buurt, maar voor mij was het minder aangenaam. Met de betrokken diensten spreken zal niet helpen. Hij is geen hond, hij is een mens. U ben altijd welkom voor een gesprek, want er is veel dat u niet begrijpt.”

Quinn is een alleenstaande moeder die fulltime voor haar tienerzoon zorgt, zo zegt ze zelf aan de nieuwssite The Courrier Mail. “Mijn zoon is autistisch. Hij heeft de mentale ontwikkeling van een kind van vijf tot zeven jaar. Zijn mogelijkheid om te spreken is erg beperkt. Een paar keer per dag uit hij korte zinnetjes van drie tot vijf woorden, maar dat is alles.”

“Het ‘lawaai’ waar mijn buur naar verwijst, is het geneurie en het gejank dat hij soms produceert”, gaat ze verder. “Het maakt hem kalm. Als hij het niet doet, raakt hij gefrustreerd en wordt hij soms zelfs agressief. Dan is de keuze dus snel gemaakt.”

Hartverwarmend

De vrouw kreeg heel wat hartverwarmende commentaren en steunende berichtjes na haar post. “Ik ben erg dankbaar voor de mensen die ermee inzitten”, zegt ze nog. “Ik voel me erg geliefd. Ik heb al uren gespendeerd aan het beantwoorden van alle reacties die ik kreeg.”

BRON: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/-hij-is-geen-hond-moeder-deelt-anonieme-brief-van-buur-die-vraagt-autistische-zoon-binnen-te-houden-omdat-zijn-vreemd-gekreun-vervelend-is~a3f25cec/

Als je zoiets leest dan merk je al snel dat buren toch hard voor elkaar kunnen zijn. Men kan een kind niet binnen houden met goed weer. Dan spreek ik nog niet van een kind met een beperking. Ieder kind maakt lawaai en dat moet ook. Als buren daar niet tegen kunnen stel ik me de vraag of ze zelf kinderen groot gebracht hebben en of deze ook hebben mogen spelen?
Dan nog die bedreiging dat zo hard kan aankomen voor de moeder. Want ze wilt het goed doen en hebben en dan wordt je geconfronteerd met dit.
Ik noem het geen respect hebben voor spelende kinderen.
Net zoals mensen op reis gaan en verkiezen om in een hotel en strand te zitten zonder kinderen. Ik hou ook van rust maar kinderen kunnen mij ook die rust geven. Al zijn ze al eens luidruchtig.

Afbeeldingsresultaat voor spelende kinderen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Laat je kinderen meer buitenspelen, het is gezond

Als je kinderen vaker buitenspelen, beleven ze daar niet alleen veel plezier aan, ze worden er gezonder door én ze maken misschien minder kans op een bril. Meer argumenten hebben we niet nodig om met hen een kamp te gaan bouwen of buiten te gaan voetballen!

Een experiment in China toonde aan dat kinderen die 40 minuten extra buitenactiviteiten deden, tot 10% minder kans hadden op bijziendheid na drie jaar. Eerder stelde ook de Nederlandse onderzoekster Annemarie Schalwijk dat kinderen die geen toegang hebben tot een tuin of groene ruimte meer risico hebben op overgewicht dan hun leeftijdsgenootjes.

Verder helpt buitenspelen kinderen ook aan voldoende beweging, meer vitamine D en een sterkere weerstand.

10 tips om in de herfst buiten te spelen

1. Kampeer in eigen tuin en maak een avontuurlijke lunch voor buiten.
2. Geef ze een verrekijker cadeau om dieren te spotten in het bos.
3. Hark de bladeren in de tuin bij elkaar en spring samen in de berg op het einde.
4. Ga herfstbladeren en dennenappels verzamelen om mee te knutselen.
5. Singin’ in the rain (met een goede regenjas aan!)
6. Teken een figuurtje op een landkaart en probeer die route te volgen.
7. Doe eens een nachtwandeling om meer te leren over de sterren.
8. Bouw een kamp of een fort.
9. Koop een hond, konijn waar ze voor zorgen.
10. Ontdek tijdens de weekends nieuwe groene plekken dicht bij huis.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/12/Kinderen/article/detail/2458735/2015/09/17/Laat-je-kinderen-meer-buitenspelen-het-is-gezond.dhtml

Welke ouder maakt er nog tijd voor zijn kind of kinderen in het weekend? Dan willen zelf uitrusten en genieten van even niets doen. Of zitten zelf op die dagen nog achter de pc voor het werk of als hobby. 
Het kan zo fijn zijn om met je kids de natuur in te trekken. En als je geen kids meer hebt ook. Want het geeft je zoveel energie en rust. 
Maar nu de dag van vandaag willen kinderen ook niet graag buiten meer zijn. Ze zitten liever op het internet dan te gaan wandelen of hen vuil te maken. 
Wat was het toch fijn als ik vroeger jong was en wij thuis kwamen zo zwart als is bad in eten en je kon gelijk gaan slapen. Je was helemaal voldaan en bij dat je bedje in kon. Maar dit is nu anders.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

10 tips om je kinderen meer buiten te doen spelen

Ze voorspellen uitzonderlijk zacht weer nog voor de rest van de krokusvakantie, wat de ideale motivatie is voor mama’s en papa’s om hun kinderen wat vaker naar buiten te sturen. Hoog tijd dus voor een aantal tips om je kroost aan te moedigen om slechte kleren aan te trekken en de avonturier in zich los te laten.

1. Breng ‘binnen’ naar buiten
Als je tegen een kind zegt dat hij ‘buiten moet gaan spelen’, weet hij vaak niet wat hij daar kan doen. Daarom is het een goed idee om het speelgoed dat hij of zij leuk vindt naar buiten te verplaatsen. Blokken en figuurtjes, verkleedkleren, klei, enzovoort. Het kan ook buiten gebeuren.2. Creëer speelruimtes
Daarnaast is het ook een goed idee om ruimtes te creëren die een overgang vormen tussen binnen en buiten. Denk maar aan een patio, veranda of een tuinhuisje. Die beschermen je kind zowel tijdens de warmere maanden tegen de zon als tijdens de koudere maanden tegen wind of regen.

3. Breng samen tijd door buiten
Kinderen aanmoedigen om meer naar buiten te gaan doe je ook door zelf meer dingen buiten te doen. Ga samen wandelen, was de auto of trek er eens een weekendje op uit met de tent. Plezier gegarandeerd!

4. Verken de omgeving
Spelen in je eigen achtertuin is leuk, maar laat je kinderen ook kennismaken met andere plekjes waar ze kunnen spelen. Afhankelijk van waar je woont kan dat een speeltuin zijn, het strand, een park, enzovoort. Ook daar kunnen ze naar hartelust ravotten, mits je een oogje in het zeil houdt.

5. Nodig vriendjes uit
Een vriendje of vriendinnetje uitnodigen om te spelen kan je kind over de streep trekken om buiten te spelen. Het zorgt sowieso voor een leuke namiddag én misschien heeft het leeftijdsgenootje wel leuke ideetjes klaar.

6. Betrek je kinderen bij de buitenklusjes
Of het nu de auto wassen, onkruid uittrekken, zaaien of gaan wandelen met de hond is, betrek je kinderen bij het buiten-gebeuren. Zo brengen ze niet alleen buiten tijd door, maar leren ze ook praktische vaardigheden.

7. Waterplezier
Elk kind houdt van spelen met water. En dat is ook goed voor hen, want volgens onderzoek zou dat helpen met de ontwikkeling van de hersenen én een basis leggen voor wetenschappelijk en wiskundig leren. Niet dat kinderen daarom geven natuurlijk, zij houden er gewoon van om te gooien, te gieten en te spuiten met water en nat te worden. En dat kan natuurlijk alleen maar buiten!8. Een diertje in de tuin
Als je er genoeg plaats voor hebt, is het ook een leuk idee om een diertje in je tuin te houden. Denk aan een konijn, vogels of zelfs een geitje. Uiteraard kan je kind ook buiten met een hond of kat spelen.

9. Maak je geen zorgen over de knoeiboel
Ja, buiten spelen gaat meestal gepaard met vuile kleren, maar een ramp is dat echt niet. Ga eventueel klaarstaan aan de deur met water, zeep, handdoeken en verse kleren, zodat het vuil zich niet in je huis verspreidt.

10. Maak er een gewoonte van
Misschien maak je nu wel goeie voornemens, maar ben je die binnen een aantal weken wel weer vergeten. Daarom is het een goed idee om een dagelijks ‘groen uurtje’ in het leven te roepen, bijvoorbeeld als je kind thuiskomt van school. Op die manier wordt het voor jullie allebei een goede gewoonte.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/1604360/2014/03/04/10-tips-om-je-kinderen-meer-buiten-te-doen-spelen.dhtml

Het is zo van belang dat kinderen buiten spelen. Dan ga je ook merken dat het kind rustiger wordt thuis. Eens goed ravotten en vuil zijn is echt een must. En niet alleen voor het kind maar ook voor de ouders. Zodat je samen het nodige kan delen. Om nadien met iets lekkers thuis af te sluiten.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

10 dingen die kinderen liever doen dan buiten spelen

In vergelijking met hun ouders en grootouders zijn hedendaagse kinderen echte huismusjes geworden. Per week spenderen ze amper 5,5 uur buitenshuis en in het weekend 4,5. Ze hebben tegenwoordig dan ook een waslijst aan indooractiviteiten die ze een pak liever doen dan buiten ravotten, waaronder tv-kijken, spelletjes spelen en jawel, zelfs hun huiswerk maken.

Uit een studie bij meer dan 2.000 Britse ouders, die opgroeiden in de jaren 70 en 80, blijkt dat ze dagelijks minstens twee uur buiten speelden. In het weekend kon dit zelfs oplopen tot negen uur, hoe goed of slecht de weersomstandigheden ook waren. Dit staat in schril contrast met de hedendaagse kinderen die tijdens een weekdag amper een uurtje buitenkomen, tegenover 5 uren in het weekend.

Van de ondervraagde ouders wenste 44 procent dat hun kinderen vaker buiten zouden spelen. 58 procent dacht zelfs dat hun kroost veel minder vaak buitenkwam dan hun leeftijdsgenoten. Bovendien maakte 54 procent zich zorgen dat hun kinderen niet vaak genoeg in de buitenlucht zijn. Geen wonder dus dat de ouders bij de keuze van de school rekening houden met de tijd die de leerlingen buiten de klaslokalen spenderen.

Tv en computer
Wie even logisch nadenkt, beseft meteen welke zaken de grote boosdoeners zijn. Zo zei 43 procent van de ondervraagde Britten dat hun kinderen liever televisie kijken dan buiten te ravotten met vriendjes. 42 procent gaf aan dat ze liever computerspelletjes spelen. Daarnaast surfen ze vaak op het internet of luisteren ze naar muziek. Wat het hele gebeuren een beetje onrustwekkend maakt, is dat één op de tien ouders aangaf dat hun kinderen zelfs liever huiswerk maken dan naar buiten te gaan.

Weer
Ook het weer durft wel eens roet in het eten te gooien. Verschillende ouders gaven immers aan dat hun kroost alleen buiten wil spelen als de zon schijnt. Een verschijnsel dat zich in hun eigen kindertijd niet voordeed. Bijna één op de drie ouders zei immers dat zij destijds juist genoten van een beetje frisse lucht, wind of regen.

“Het is alarmerend om te zien hoe weinig kinderen buiten spelen. Het is nochtans belangrijk voor hun gezondheid en om te communiceren met vriendjes”, aldus Sam Hohnson, woordvoerder van studie-uitvoerder JCB Kids. “Kinderen hebben veel afleiding om binnen te blijven, maar als ouder moeten we hun avontuurlijke geest en creativiteit toch aanmoedigen”, gaat hij verder.

Dit is de top tien van indooractiviteiten die kinderen verkiezen boven buiten te spelen:

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/365/Buiten-spelen/article/detail/1613448/2013/04/12/10-dingen-die-kinderen-liever-doen-dan-buiten-spelen.dhtml

Waar is de tijd dat we met zijn alle spelletjes buiten deden. Regen of zon dan waren we met zijn alle buiten. Als je nu ziet wat erop nummer een en twee staat. Dan zie je perfect dat ook bij kinderen sociaal contact veel minder is, dan alleen in de school.
Natuurlijk vroeger kan men nog op straat spelen in parken en noem maar op. Er was dan minder verkeer en bij de ouders was er minder angst voor agressie. Ook de ouders stonden ook meer buiten en spraken meer met elkaar. Je had het gevoel nog van een gemeenschap of van een dorp. En daar ontstond ook nog wel eens ruzie hoor. Maar dan verbaal.

Waar is de tijd toch gebleven, alhoewel we nu moeten leven en mee moeten gaan. Maar ik hou dan toch nog wel van die tijden van vroeger.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Wat kinderen liever doen dan buiten spelen:
1. Tv-kijken
2. Computerspelletjes spelen
3. Spelletjes spelen
4. Met speelgoed spelen
5. Boeken lezen
6. Surfen op het internet
7. Muziek beluisteren
8. Magazines lezen
9. Huiswerk maken
10. Klusjes doen

“Kinderen die niet ravotten lopen meer kans op zelfmoord”

Ouders die hun kinderen niet buiten laten spelen uit overbezorgdheid kunnen hun kinderen meer kwaad dan goed doen, waarschuwen experts.

Overbeschermende moeders en vaders die hun kinderen niet spontaan laten spelen kunnen zo hun risico op depressie en zelfdoding verhogen. De schade door het missen van kampen bouwen, in bomen klimmen of gewoon de natuur ontdekken is aanzienlijk.

Duidelijk verband

Amerikaanse experts bestudeerden het verdwijnen van vrij spel bij kinderen en het effect hiervan op de maatschappij. Zonder spontaan buiten spelen, lopen kinderen meer kans op obesitas, een slechte lichamelijke gezondheid en kunnen ze geen sociale vaardigheden ontwikkelen. Professor in de psychologie Peter Gray: “De mogelijkheden van kinderen om vrij buiten te spelen nam de laatste vijftig jaar dramatisch af in ontwikkelde landen. Dit probleem blijft toenemen en heeft ernstige negatieve gevolgen voor de lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling van de kinderen. Er is een duidelijk verband tussen de afname hiervan en de stijging van depressies, zelfmoord, narcisistische trekken bij kinderen.”

Veel leren

Ook is het belangrijk dat ze leren spelen met kinderen van andere leeftijden. Ouderen kunnen jongeren nieuwe vaardigheden leren, wat een win-winsituatie voor beiden is. Expert Lenore Skenazy duidt beschermende ouders, georganiseerde sportclubs en een onterechte angst voor het onbekende, maar ook computerspelletjes en sociaalnetwerksites als de oorzaken aan voor het verdwijnen van het spontaan spelen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/365/Buiten-spelen/article/detail/1311199/2011/08/29/quot-Kinderen-die-niet-ravotten-lopen-meer-kans-op-zelfmoord-quot.dhtml

Nu gaan ze het ver zoeken allemaal. Als kinderen zich niet uitleven gaan ze sneller aan andere dingen denken?????
Wat ik wel kan begrijpen is dat ouders te bezorgd zijn en dat het kind niet kan groeien zoals het hoort. Dat deze nadien het moeilijk kunnen krijgen is ook ergens normaal want ze dragen een angst bij zich.
Ik noem het altijd kinderen die onder moeders arm staan en niet weg kunnen doordat de arm niet mee naar boven gaat.
Vol begrip ben ik nog dat deze heel veel kinderjaren missen zoals beschreven. Maar nee of deze meer aan zelfmoord gaan denken heb ik dan weer mijn twijfels.
Wat we ook niet mogen vergeten de ouders zelf maken geen tijd meer vrij om met het kind te spelen ook dat heeft of speelt een belangrijke rol in de opvoeding van het kind. Ook dat het weet waar hij/zij naar toe kan als ze met vragen zitten.
Leren doen kinderen toch op hun manier het is juist soms door dat de ouders een angst hebben om het kind, kind te laten zijn dat het ook een buitenbeentje wordt overal. En zo de eerste kan zijn van pesterijen en noem maar op. Waar dan wel problemen van kunnen komen. Maar dan ligt de schuld bij de ouders. Want het kind kan zich ook perfect vermaken als het alleen is op een kamer maar dan in een fantasie wereld kan belanden waar dan ook een probleem kan van komen.
Dus als ik het hier nu even lees is mijn mening 50 op 50%.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: