Tag Archive: snurken


“Slaapapneu is een sluipmoordenaar, het put je volledig uit”: professor vertelt wat de klachten zijn en wat je eraan kan doen

Mensen, Vrouw, Slaap

Het Waalse antisnurkbedrijf Nyxoah trekt in september naar de beurs. Nyxoah ontwikkelde een minichip tegen slaapapneu, een aandoening waar heel wat Belgen last van hebben. Dat ziet ook professor Johan Verbraecken van de Antwerpse slaapkliniek. “Die mensen zien echt wel af. Je ademhaling stopt voor minstens tien seconden, en dat zo’n tien tot twintig keer per uur, of zelfs meer.” De professor legt de regels rond gezonde slaap uit.

Professor dr. Johan Verbraecken is medisch coördinator van het Slaapcentrum UZA. Zo’n vijfduizend mensen per jaar komen bij hem slapen, hun hoofd beplakt met kabels die verdwijnen in een doosje op hun buik. Om vervolgens een nacht lang te worden gemonitord.  De professor bouwde de unit mee uit in de jaren 90. “Toen ik begon, hadden we enkele bedjes op de afdeling psychiatrie. We hadden zo’n EEG-schrijver (elektro-encefalogram) met papier en inkt. Nu hebben we een eigen afdeling waar elk jaar 5.000 moeilijke slapers passeren en is alles gecomputeriseerd. Om maar te zeggen dat slapen voor veel mensen een probleem is, met alle gevolgen vandien.”
“Slapen is zoveel meer dan gewoon in je bed liggen, je ogen dichtdoen en ze de volgende dag weer openen. Het is belangrijk voor je lichaam, je immuunsysteem, je brein en je energiehuishouding. Als je zo’n dag hebt waarop niets lukt, als je een zeurende pijn voelt die komt en gaat, als je door vreetbuien overvallen wordt… Dan bestaat de kans dat je probleem in bed ligt en verbonden is met slecht slapen.”

Sommige klachten hebben een medische oorzaak, maar veel begint bij een ongezonde levensstijl. Mensen met slaapapneu drinken te veel alcohol, zijn te zwaar, bewegen te weinig, drinken te veel koffie…”

Professor dr. Johan Verbraecken, medisch coördinator van het Slaapcentrum UZA

Wat is de meest gehoorde klacht in uw slaapcentrum?

“De meeste mensen kloppen bij ons aan omdat ze snurken. Het ronkende geluid van een snurker kan 90 decibel halen, dat is een zware vrachtwagen die voorbijrijdt. Hun partner of omgeving heeft daar genoeg van en zegt: ‘Doe er iets aan’. Soms is er ook bezorgdheid omdat er samen met snurken sprake kan zijn van apneu (ademstilstand tijdens de slaap). We kunnen die patiënten helpen met een neusstrip of -spray, een beugel, een operatie, een neusmasker… Er zijn verschillende oplossingen mogelijk.”
“Voor wie eraan lijdt, is slaapapneu een groot probleem. Die mensen zien echt wel af. Je ademhaling stopt voor minstens tien seconden, en dat zo’n tien tot twintig keer per uur, of zelfs meer. Je kan je wel voorstellen dat dit niet zo gezond is. Die mensen zijn vaak volledig uitgeput omdat ze al jaren niet meer doorslapen. Ik noem apneu weleens een sluipmoordenaar.”
“Andere klachten zijn vager: moe opstaan, de hele dag slaperig zijn, hoofdpijn bij het opstaan, concentratieproblemen… De lijst is lang, en het vraagt telkens onderzoek om uit te vinden wat er net aan de hand is. Sommige klachten hebben een medische oorzaak, maar veel begint bij een ongezonde levensstijl. Mensen drinken te veel alcohol, zijn te zwaar, bewegen te weinig, drinken te veel koffie…”

Kan u iets doen tegen slapeloosheid?

“In eerste instantie geven we adviezen en leefregels mee. Insomnialijders zijn erg gebaat bij een goede slaaphygiëne. Dat betekent dat je oog hebt voor wat je slaap beïnvloedt. Zij vermijden beter tv-kijken in de slaapkamer, laat eten, alcohol drinken voor het slapen, op steeds wisselende uren gaan slapen en opstaan… Een goede levensstijl is al een mooi begin voor een deugddoende nachtrust.”
“Naast insomnia is er een kleine groep met hypersomnia: mensen die áltijd zouden kunnen slapen, te pas en te onpas, die zich niet wakker kunnen houden. Dat kan genetisch zijn, gelinkt aan depressie of aan chronisch vermoeidheidssyndroom. Het kan meerdere oorzaken hebben, en ook voorkomen in combinatie met apneu. Maar vaak ligt ook hier een slechte slaaphygiëne aan de basis: te lang opblijven, niks willen missen, beknibbelen op de bedtijd en uiteindelijk niet meer uitgeslapen geraken. Het is de ziekte van deze tijd.”

Wie moe is, gaat meer eten en blijft eten omdat het verzadigingsgevoel niet wordt opgemerkt. Dat zou obesitas kunnen veroorzaken, wat dan weer een risicofactor is voor diabetes

Professor dr. Johan Verbraecken, medisch coördinator van het Slaapcentrum UZA

Vanuit evolutionair oogpunt is het niet zo slim dat we slapen, want dan zijn we erg kwetsbaar.

“Klopt. Tijdens je slaap zakt je lichaamstemperatuur naar het laagste punt, wat zonder de hedendaagse luxe van huizen en donsdekens tot onderkoeling zou kunnen leiden. Ook het wegvallen van de waakzaamheid maakt je kwetsbaarder. Elke vijand of elk wild dier kon vroeger je grot binnenwandelen en je verrassen. Er wordt wel aangenomen dat mensen toen anders sliepen, in korte fases, en dat ze voor elkaar een oogje in het zeil hielden. Een hele nacht doorslapen is een relatief nieuw patroon. Maar afgezien daarvan heeft de natuur de risico’s van het slapen altijd aanvaard, omdat de voordelen zoveel groter waren. Slaap is belangrijk voor je lichamelijke herstel. Je spieren ontspannen, je hartslag vertraagt, je stofwisseling draait lager terwijl je groeihormoon aanmaakt. Je laat je lichaam recupereren om er de volgende dag weer tegenaan te gaan.”

Waarom heb ik zoveel meer honger als ik slecht heb geslapen?

“Slaaptekort zou de eetlust stimuleren omdat het de ghrelinespiegel verhoogt, het hormoon dat je een hongergevoel geeft. Tegelijkertijd verlaagt het de leptinespiegels, het hormoon dat voor je verzadigingsgevoel zorgt. Wie moe is, gaat meer eten en blijft eten omdat het verzadigingsgevoel niet wordt opgemerkt. Dat zou obesitas kunnen veroorzaken, wat dan weer een risicofactor is voor diabetes. Meerdere studies tonen een verband aan tussen de slaapduur en de slaapkwaliteit enerzijds, en de body mass index. Goed slapen is essentieel voor je energiehuishouding.”
Ook je brein heeft slaap nodig. Iedereen merkt wel dat je na een slapeloze nacht moeite hebt met je geheugen, om je te concentreren, om nieuwe dingen te leren.
“Het brein gebruikt de slaaptijd om de informatie van overdag te filteren en te verwerken: wat onthouden we en wat niet? En waar klasseren we het? Slaap bestendigt je geheugensporen, zorgt ervoor dat herinneringen en nuttige informatie dieper in de hersenen worden vastgelegd. Daarom is een nachtje doorstuderen of kiezen voor een kort hazenslaapje meestal geen goed idee. Je slaap moet alle verschillende fasen doorlopen om efficiënt te zijn. Je procedurale, probleemoplossende geheugen heeft nood aan rem-slaap. Je declaratieve geheugen voor gebeurtenissen en feiten, is vooral gebaat bij een non-remslaap.”

Slapend verwerken we ook emoties.

“Slaap speelt zeker een rol in je emotionele huishouding. Wie niet genoeg heeft geslapen, is prikkelbaar en gevoeliger, is ook geneigd om problemen uit te vergroten en zaken negatiever te zien dan ze zijn. Goed uitgeslapen zijn versterkt net de positieve emoties.”

We vermoeden dat een geeuw een reflex is om de slaap tegen te gaan, of om de temperatuur in het brein te laten dalen. Als je naar huis rijdt na een lange werkdag zegt zo’n geeuw: ’Let op, wakker blijven”

Professor dr. Johan Verbraecken, medisch coördinator van het Slaapcentrum UZA

U wijdt een volledig hoofdstuk in uw boek aan dromen.

“Voor alle duidelijkheid: we houden ons niet bezig met droomduiding, maar een droom is een inkijkje in je onbewuste, een film gedraaid door je eigen brein. Die kan een tipje van de sluier oplichten over hoe je in elkaar zit.”
“Dromen zijn belangrijk bij het omgaan met emoties. Als een gevoel bij een gebeurtenis zo heftig was dat je het overdag niet hebt kunnen verwerken, dan gebeurt dat in de remslaap. Dromen bevatten levendige beelden van pijnlijke situaties die je hebt beleefd. Door ze opnieuw te beleven, maak je ze minder stresserend. Elke nacht dromen we anderhalf tot twee uur. Dat komt overeen met een vijftal dromen van 5 tot 45 minuten. Per jaar dromen we een maand.”

Ook verbonden aan slapen: geeuwen. Dokter, waarom geeuwen we?

“We vermoeden dat een geeuw een reflex is om de slaap tegen te gaan, of om de temperatuur in het brein te laten dalen. Als je naar huis rijdt na een lange werkdag zegt zo’n geeuw: ‘Let op, wakker blijven, anders gebeuren er ongelukken.’
Je kan ook geeuwen van verveling, want dan neemt de waakzaamheid af, of van honger. Het is een soort oerreflex, alle dieren doen het. En als iemand begint, volgt de rest. Dat hebben we ook allemaal ooit ervaren.”
U hebt het ook over dat eeuwige probleem: kinderen en slapen. Van toverzand in de ogen tot eindeloos voorlezen, het is niet evident om hun oogjes dicht en snaveltjes toe te krijgen.
“Laat ik meteen de vinger op de wonde leggen. Los van mogelijke medische problemen is een kind dat niet wil slapen toch vaak een kwestie van ouders die te veel toegeven aan de grillen van hun peuter. Een kind moet léren om goed te slapen: alleen, zonder de ouders erbij.”
“Natuurlijk doet een kind alles om papa of mama bij zich te houden — hartverscheurend huilen en roepen — want het vooruitzicht op een nacht alleen in het donker zal niet prettig zijn. Alles wat zekerheid en veiligheid biedt, kan hierbij helpen: dekentje, knuffel, deur op een kier… Voer ook een slaapritueel in, en voer dat elke dag op dezelfde manier uit: naar het toilet gaan, eventueel in bad, tanden poetsen, nog een slokje water drinken, een boekje lezen, en dan in bed. Als je kind in bed ligt, blijf je er in het begin naast zitten en vervolgens probeer je telkens wat meer afstand te nemen. De volgende keer kan je wat verder weggaan van het bed, vervolgens in de deuropening gaan staan en ten slotte in de andere kamer blijven en het kind alleen laten. Het kan een langdurig proces zijn, maar je moet even doorbijten. Ik begrijp dat het verleidelijk is als je zelf heel moe bent om te zeggen: ’Kom, we nemen de kleine bij ons en dan zijn we van het gekrijs af’. Maar op lange termijn is het geen goed idee.”

Wat is volgens u het grootste misverstand rond slaap?

“Dat je met minder slaap ook nog functioneert, dat je het altijd kan inhalen. Ik krijg hier mensen over de vloer, vaak zelfstandigen, die zeggen: ‘Ik heb altijd hard gewerkt, was nooit moe. Nu plots lukt me dat niet meer, wat is er aan de hand?’ Het is een mythe dat je kan blijven functioneren op te weinig slaap, dat je je lichaam in dat systeem kan dwingen. Te weinig slapen kan je een tijd volhouden, maar op den duur wordt het slaaptekort zó groot dat je het zelfs met uitslapen niet meer goedmaakt. Concreet: je kan geen tien jaar lang een uur te weinig slapen. Dat wreekt zich.”

Vier fases van (goede) slaap

Slaap kent vier fasen die samen een cyclus van ongeveer 90 minuten vormen. Als je inslaapt, is er sprake van sluimeren, wat na een paar minuten overgaat in lichte slaap. Na ongeveer een halfuur volgt de diepe slaap
Deze fases, die samen een uur duren, vallen onder de non-rem-slaap. Daarna volgt de remslaap (rapid eye movement, de snelle oogbewegingen die we dan maken), gekenmerkt door een snelle hersenactiviteit die dicht aansluit bij de waaktoestand. Het is in deze fase, die ongeveer 30 minuten duurt, dat we dromen. In totaal doorlopen volwassenen op één nacht drie tot vier cycli van 90 minuten, waarin de genoemde slaapfases elkaar opvolgen.
Uit: ‘SOS Slaap’

Johans slaapritueel

“Ik ben geen voorbeeldige slaper. Ik werk dikwijls heel laat en ga dan van de computer recht mijn bed in. Voor de mensen thuis: niet doen! Maar gelukkig val ik zelf onmiddellijk als een blok in slaap en sta ik elke dag om zeven uur weer fris op. Mijn kamer is niet verduisterd; ik laat het licht binnenkomen om een natuurlijk ritme te voelen, maar draag wel een oogmasker. Mijn gsm is mijn wekker en die leg ik ver van het bed, zodat ik moet opstaan om hem af te zetten. Er wordt niet gesnoozed ten huize Verbraecken.”

BRON: https://www.hln.be/nina/fit-gezond/-slaapapneu-is-een-sluipmoordenaar-het-put-je-volledig-uit-professor-vertelt-wat-de-klachten-zijn-en-wat-je-eraan-kan-doen~a800e692/

We staan er niet bij stil maar als het onze slaap verstoord dan wordt het een probleem. In eerste instantie voor jezelf maar ook voor deze die naast je slaapt. Als men echt een probleem ermee heeft praat er over met je arts die je dan kan doorsturen. Vaak voor een slaapsessie. Om te zien hoe je een nacht doorbrengt.
Wat ik ook positief vind in de tekst. Het stukje over dromen. En dat hier toch wordt beschreven dat het belangrijk is.

Slaap, Pyjama, Slapend Meisje, Bed, Ontspannen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wat gebeurt er tijdens onze slaap? Waarom snurken we en wie snurkt meest? Man of vrouw? Jong of oud? Het Franse bedrijf Whitings heeft ter gelegenheid van de Nationale Dag van de Slaap een groot onderzoek uitgevoerd bij ruim 25.000 mensen. Het zette daarvoor Sleep in, een sensor die onder de matras wordt geplaatst en de slaap analyseert.
De resultaten konden door de Franse krant Le Parisien worden ingekeken en zijn soms verrassend. Driekwart van de mannen zijn snurkers, vergeleken met slechts een kwart van de vrouwen, maar naarmate de vrouw ouder wordt gaat ze ook meer snurken.Dat mannen makkelijker snurken dan vrouwen heeft een fysiologische oorzaak. De adamsappel en de smalle keelholte maken dat zuurstof het moeilijker heeft om de luchtwegen binnen te komen. Dit veroorzaakt trillingen en snurken.

Snurken: verschil tussen man en vrouw vervaagt met ouder worden

Wanneer mannen 25 zijn, snurken ze dubbel zo vaak als vrouwen. Maar met de leeftijd vervagen die verschillen. Naarmate vrouwen ouder worden, produceren ze minder progesteron. Dat resulteert in een verlies van weefselelasticiteit in de slijmvliezen. De weefsels van de mond en de neus worden slapper en trillen dan makkelijker bij het ademen.

Op 75-jarige leeftijd hebben de vrouwen mannen ingehaald en zijn zij de grootste snurkers. Uit de Whitings-studie blijkt dat vrouwen in die leeftijdsgroep gemiddeld 7 minuten per uur snurken, tegen minder dan 6 minuten voor mannen. Naarmate we ouder worden gaan we ook steeds slechter slapen.

Hoe dikker men is, hoe meer men snurkt

Slechts 30% van de snurkers zit in de gemiddelde gewichtsklasse. Want wie dik is gaat ook makkelijker snurken.  In zachte weefsels als de tong, nek of kin wordt dan meer vet opgehoopt. Dat vet drukt de bovenste luchtwegen samen en bevordert het snurken.

In de stad wordt minder gesnurkt dan op het platteland

Een andere verrassende vaststelling is dat in de stad minder wordt gesnurkt dan op het platteland. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die op het platteland wonen gemiddeld 10 minuten per uur snurken en dat op zijn minst 4 keer per week. Wie in een gebied woont met minder dan 200.000 inwoners maakt 17% meer kans  om een luide snurker te worden.

Wonen in een gebied van minder dan 200.000 verhoogt het risico om een ​​grote snurker te worden met 17%, aldus het onderzoek. Dat komt waarschijnlijk door het verschil in leeftijd en gewicht tussen de gebruikers van de slaapsensor. Die zijn meestal iets jonger en meer in vorm. Ze leven ook makkelijker in de stad dan op het platteland. Maar snurken is vaak ook een gevolg van allergieën, die ademhalingsmoeilijkheden bevorderen.

Talrijke factoren bevorderen het snurken

Uit het onderzoek blijkt verder dar de Romeinen de grootste snurkers ter wereld zijn met een gemiddelde van 10 minuten per uur. Parijzenaars snurken maar half zo veel als de inwoners van New York. Een ​​specifieke oorzaak die deze geografische verschillen verklaart is er niet direct.  Er zijn talrijke factoren die het snurken bevorderen: de consumptie van alcohol en drugs bijvoorbeeld. Dan zijn de fysiologische kenmerken: de grootte van de pharynx (slokdarmhoofd), de dikte van de tong of de positie van de kin. Het zijn allemaal elementen die de luchtcirculatie kunnen beïnvloeden.

Onregelmatig snurken met luidruchtige onderbrekingen

Onregelmatig snurken met luidruchtige onderbrekingen zijn een reden tot ongerustheid omdat ze kunnen wijzen op een ademhalingsstoornis, beter bekend als ‘slaapapneu’. Het is belangrijk om dan een ​​slaapspecialist te raadplegen. Andere symptomen van slaapapneu zijn hoofdpijn bij het wakker worden, een onweerstaanbare behoefte om overdag te slapen en een behoefte om ‘s nachts op te staan ​​om naar toilet te gaan.

Snurken tijdens de zwangerschap

Tenslotte maakt de studie gewag van het gevaar dat kan optreden bij snurken tijdens de zwangerschap. Als snurken voor de eerste keer optreedt tijdens de zwangerschap, kan dat wijzen op een risico op hoge bloeddruk en pre-eclampsie (een zwangerschapscomplicatie die gekenmerkt wordt door een combinatie van te hoge bloeddruk en eiwitverlies via de urine.) Best is dan een gynaecoloog te raadplegen om risico’s te voorkomen.

BRON: https://www.msn.com/nl-be/lifestyle/gezondheid/snurken-vrouw-moet-niet-onderdoen-voor-de-man/ar-BBV6bit?li=BBqiNIl

Ja vrouwen er is geen weg meer terug. Jullie snurken ook en zoals men zegt. Jullie kunnen ook hele bossen omdoen. En als daar dan eens de partner iets van zegt ’s morgens dan is het altijd. Nee hoor en trouwens jij hebt ook gesnurkt. Kijk, vrouwen snurken ook en dat mag gewoon gezegd worden. Alleen als het ook een probleem geeft en echt de nachtrust verstoord. Dan is het soms ook beter om een slaap test te laten doen.
En men kan altijd zelf proberen met hulpmiddeltjes of bepaalde dingen in je leven ’s avonds te wijzigen. Maar als een vrouw zwanger is dan kan snurker vaker voorkomen. En is dit ook best te melden bij de arts of gynaecoloog.

Afbeeldingsresultaat voor vrouwen en snurken

Afbeeldingsresultaat voor vrouwen en snurken

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

SNURKEN IS SLECHT VOOR JE GEZONDHEID (MAAR DIT DOE JE ERAAN)

Knorren, ronken, bomen zagen, … er zijn tal van namen om het fenomeen snurken te beschrijven. We doen het allemaal wel eens als we verkouden zijn, maar sommige mensen zijn chronische snurkers. En dat is niet alleen slecht voor de nachtrust van hun bedpartner, maar ook voor hun eigen gezondheid.

Hoe komt het eigenlijk dat we snurken? Wel, wanneer we slapen, verslapt onze tong en zal die een gedeelte van de keelholte erachter bedekken (dit wordt nog erger wanneer je op je rug ligt). Daardoor wordt de luchtweg tussen de neus en de stembanden vernauwd, en krijgen we dus die nachtelijke, melodieuze geluiden.

Maar liefst een derde van de snurkers krijgt na verloop van tijd problemen met zijn of haar gezondheid. Dat komt omdat de luchtweg gedeeltelijk wordt afgesloten, waardoor er minder zuurstof in het bloed terechtkomt. En dat kan op lange termijn cardiovasculaire klachten opleveren. Bovendien laten maar erg weinig snurkers zich behandelen. In de eerste plaats omdat ze niet weten dat ze aan aandoening hebben, maar ook omdat de arts bij hart- en vaatziekten vaak niet meteen aan snurken denkt als de oorzaak.

Wat kan je zelf doen tegen snurken?

1. Draag compressiekousen

Je ziet ze vaak op vliegtuigen of bij lopers: compressiekousen geven een lichte druk op je voeten en enkels waardoor de bloedcirculatie verbetert. En ze zouden volgens onderzoek van de universiteit van Toronto ook helpen tegen snurken. Snurkers die overdag compressiekousen droegen, hadden de helft minder slaapverstoringen dan de andere snurkers.

2. Eet juist

Je avondmaal heeft een invloed op je snurkprestaties. Wie twee uur voor het slapengaan nog een zware maaltijd naar binnenspeelt, zet meer druk op zijn of haar longen, waardoor je ademhaling oppervlakkiger wordt. Daardoor zal je sneller beginnen ademen, waardoor er meer lucht circuleert en de kans groter is dat je snurkt. Eet dus vroeg genoeg, of kies ’s avonds voor lichte kost.

3. Leer zingen

Je hoeft geen tweede Adele te worden, maar tijdens de zangles trainen we spieren in onze keel die we anders zelden gebruiken. Wanneer die spieren sterker worden, zal het snurken verminderen. ‘Door dagelijks te zingen daalt de frequentie en de intensiteit van het snurken,’ legt wetenschapper Malcolm Hilton uit, die het onderzoek uitvoerde in opdracht van de Britse Exeter University.

4. Koop een nieuw kussen

Wie weet ben je van nature geen snurker, maar zijn je luchtwegen gewoon verstopt omwille van een andere reden: allergieën bijvoorbeeld. Wanneer heb je voor het laatst je kussen vervangen of gewassen? Juist ja. De kans bestaat dat jij gewoon allergisch bent voor huisstofmijt en dat het probleem met een nieuw kussen al meteen van de baan is.

5. Probeer de tennisbal-truc

Snurken gaat vaak hand in hand met op je rug slapen. Dat komt omdat je tong naar achteren in je keel valt wanneer je slaapt, en de luchtwegen zo geblokkeerd worden. In dit geval kan de tennisbal-truc helpen: naai een tennisbal in een oud T-shirt. Daardoor wordt het erg ongemakkelijk om op je rug te slapen, en zal je automatisch op je zij liggen. Dat hoef je trouwens niet voor altijd te doen: na een paar weken voelt slapen op je zij waarschijnlijk al zo vertrouwd aan, dat je die tennisbal achterwege kan laten.

BRON: https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-healthy/snurken-is-slecht-voor-je-gezondheid-maar-dit-doe-je-eraan

Hoe men het ook noemt het is zeker niet altijd gezellig om er naast te liggen of slapen. Het verstoord ook de ander zijn slaap. Alhoewel we allemaal wel snurken en het vaak van onszelf niet weten. Alleen dat ze het ons zeggen ’s morgens. Soms kan het nuttig zijn om apart te slapen. Zodat je toch je nachtrust hebt. Ook mag men niet vergeten dat snurken soms een ziekte is en dat men dit soms moet laten testen in een slaapkliniek. Vaak bij slaapapneu gaat men dan een toestel geven om ermee te slapen, of een slaapbeugel. Alhoewel dit niet praktisch is om te slapen en vaak zoals het toestel lawaai maakt. Dat dan weer de partner uit zijn slaap houdt. Maar men kan er ook veel zelf aan doen. Voeding drank spelen een belangrijke rol. Ook stress kan leiden tot snurken. Dus is het ook aan jezelf om dit te bekijken. Men zegt altijd dat het vaker bij mannen voorkomt, maar dat is minder waar. Ook vrouwen snurken en kunnen heel wat bomen omzagen in de nacht.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO

OM SHANTHI

Spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Dit is waarom je snurkt (en wat je eraan kan doen!)

Ben jij een van de mensen die in hun slaap klinken als een zagerij? Of heb je zo iemand in huis? Dan wil je vast weten waarom iemand snurkt en beter nog, wat de mogelijke oplossingen zijn.

Hoe ontstaat snurken?

Snurken doe je wanneer de luchtdoorstroming in de neus, mond, of keelholte gehinderd wordt. De slijmvliezen in de keelholte zullen als gevolg beginnen vibreren, wat het typische snurkgeluid vormt.

Oorzaken

Zowel kinderen (kleuters) als volwassenen kunnen snurken, maar vanaf een bepaalde leeftijd neemt het snurken toe. Bij mannen is dit vroeger dan bij vrouwen; gemiddeld rond de 30 jaar. Vrouwen krijgen pas meer last vanaf de menopauze, wanneer de vrouwelijke hormonen het slijmvliesweefsel gaan beschermen tegen vroegtijdige verslapping.

De blokkade die zorgt voor een onregelmatige luchtdoorstroming kan veroorzaakt worden door een verslapping van de spieren van het zachte gehemelte, de huig en tong, verdikking van de wanden van de keelholte en/of een vernauwing van de neusholte.

Verslapping van de spieren wordt veroorzaakt door:
– Alcohol
– Medicijnen zoals slaapmiddelen
– Op de rug slapen
– (Over)vermoeidheid
– Ouderdom
– Afwijking van de neus- en keelholte

Verdikking van de wanden van de keelholte kan veroorzaakt worden door:
– Roken
– Overgewicht
– Zwangerschap
– Brandend maagzuur
– Vergrote keelamandel en/of neusamandel (vooral bij kinderen)

Vernauwing van de neusholte kan veroorzaakt worden door:
– Verkoudheid
– Allergie
– Poliepen (goedaardige zwellingen van het neusslijmvlies)

Andere oorzaken van snurken zijn slapen met een open mond, ontspannen kaak of verkeerde positie van de kaak, je tong die naar achteren valt tijdens het slapen,…

Met andere woorden, er zijn veel verschillende zaken die snurken veroorzaaken. Het is dan ook niet verrassend dat er veel mensen zijn die snurken.

Oplossingen

Zowat alle behandelingen tegen snurken gaan om het verhelpen van de blokkades van de luchtwegen. Niet alle zaken die dit veroorzaken kunnen verholpen worden, maar wel een groot deel ervan. Probeer ten eerste uit te zoeken wat jouw snurken doet ontstaan en dan kan je verschillende oplossingen uitproberen.

Begin alvast met op je zij te slapen. Door op je rug te slapen, zakken het zachte gehemelte, de huig en de tong naar achteren. Ze ga je niet alleen meer snurken, maar ook luider. Om je te helpen kan je een body pillow kopen. Dit soort kussen vermindert de kans dat je weer op je rug gaat slapen.

Wordt je snurken veroorzaakt door overgewicht? Probeer dan wat af te vallen. Vervolgens rook je beter niet. Bij mensen die roken komt snurken immers twee keer zo vaak voor als bij niet-rokers. Wie graag een glaasje wijn drinkt ’s avonds, kan dat ook maar beter laten staan.

Ten slotte bestaan er verschillende keel- en neusstrips of -sprays de je kan gebruiken om het snurken tegen te gaan.

Probeer verschillende oplossingen uit tot je een vindt die voor jou werkt. Want wat voor de ene het snurken stopt, kan voor de andere even goed niets doen. Geef dus niet meteen op.

Heb je echt alles geprobeerd en snurk je nog steeds? Ga dan even langs bij de dokter. Snurken kan immers ook een gevolg zijn van slaapapneu.

BRON: https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-healthy/dit-is-waarom-je-snurkt-en-wat-je-eraan-kan-doen

Het grootste probleem als men samen slaapt. Waar soms ’s morgens ook ruzie door ontstaat. Omdat men iemand uit zijn slaap gehaald heeft of omdat iemand niet heeft kunnen slapen. En vrouwen het zijn niet alleen mannen hoor vrouwen kunnen ook heel wat bomen doorzagen in de nacht. Het meeste komt het voor dat de persoon op zijn rug ligt. Vaak kan het helpen om even de persoon aan te stoten zodat deze even zijn houding veranderd. Maar ook zit de kans erin dat na enkele minuten het terug begint. Dan is er maar een oplossing als men zelf een goede nachtrust wilt hebben uit bed gaan en ergens anders slapen.
Maar als het echt te zwaar wordt is het toch gewenst om langs een arts te gaan. Men kan leiden aan slaapapneu. En zoiets moet toch gecontroleerd worden.

Op deze foto is zo een body pillow kussen te zien. Of het nu echt helpt wel daar kan ik geen antwoord opgeven.

Afbeeldingsresultaat voor body pillow

Wat ook soms kan helpen en echt niet deur is, is een neusbeugel.

Afbeeldingsresultaat voor snurken

Afbeeldingsresultaat voor snurken

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

WAT?! Deze plant helpt tegen snurken

Word jij ook vrijwel iedere nacht wakker door het gesnurk van je lief? En heb je ook alles al geprobeerd?! Dan hebben we nú een perfecte en bovendien leuke oplossing gevonden. Altijd het proberen waard, nietwaar?

Snurkgeluiden ontstaan door een vernauwing in de luchtweg tussen de neus en stembanden. En het gevolg? Dat irritante ‘zaaggeluid’. Er is dus een plant die hier een handje bij zou kunnen helpen. En dat is, tromgeroffel… een ananasplant. Jep.

In de medische wetenschap staat de ananasplant bekend om zijn geneeskrachtige eigenschappen. Ook geeft hij ‘s nachts zuurstof af in plaats van overdag. De combinatie van deze twee eigenschappen maakt dat de ananasplant een antisnurk plant zou zijn.

Wel moeten we erbij vermelden dat wij nog geen huisarts hebben gevonden die een ananasplant als recept voorschrijft. Maar mocht je de plant aanschaffen en vervolgens merken dat het niet werkt, dan is je kamer wél voorzien van een geinig plantje. Geen man overboord, toch?

BRON: http://www.ze.nl/artikel/244585-wat-deze-plant-helpt-tegen-snurken

Mocht het echt zo makkelijk zijn dan zou iedereen een ananasplant kopen. Maar ik denk bij mezelf dat je in je slaapkamer er alleen maar een mooie plant bij hebt staan en dat je het geluid nog aanhoren moet.

Afbeeldingsresultaat voor snurken

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Welke slaaphouding is nu het best voor je lichaam?

  

De mensheid is onderverdeeld in drie types: rugslapers, zijslapers en buikslapers. Maar wat is nu eigenlijk het beste voor je lichaam? Zijn er bepaalde voor- en nadelen aan je slaaphouding? En zoja, wat zou je dan moeten veranderen?

De beste houding: op je rug

Goed voor: het voorkomt rug- en nekpijn, vermindert pijnlijke oprispingen, beperkt rimpels tot een minimum en het is het minst belastend voor je borsten

Slecht voor: snurkers

Door op je rug te liggen, worden je hoofd, nek en ruggengraat minder belast en kunnen ze makkelijker een neutrale houding aannemen. Je dwingt je lichaam niet in bepaalde bochten, wat dan weer goed is voor de maag. Doordat je hoofd iets hoger is, ligt je maag onder de slokdarm, waardoor zuur of voedsel niet terug naar boven kan komen. Daarnaast is het ook een ideaal anti-ageing middeltje aangezien je gezicht niets raakt. Extra pluspunt: ook het gewicht van je borsten wordt volledig ondersteund, waardoor ze minder snel zullen gaan hangen. Wie echter gemakkelijk snurkt, denkt – met het oog op de nachtrust van zijn of haar bedpartner – beter twee keer na voor hij op zijn rug gaat liggen: snurken komt namelijk het vaakst voor als je op je rug ligt.

Ook oké: de zijpositie

Goed voor: het voorkomt rug- en nekpijn, vermindert pijnlijke oprispingen, je snurkt minder en het is de comfortabelste positie voor zwangere vrouwen

Slecht voor: je huid en je borsten

Op je zij slapen is een prima gewoonte: het vermindert snurken en je ruggengraat blijft mooi lang en recht. Ook als je na het avondeten al eens last hebt van je maag, is het een goede positie om zure oprispingen te voorkomen. Wel is het minder goed voor je huid, doordat je op je zij slaapt, wordt je gezicht als het ware ‘geplet’. Ook kunnen je borsten sneller minder stevig worden, omdat ze tijdens je nachtrust naar één kant hangen, wat de ligamenten uitrekt. Ben je zwanger? Dan slaap je best op je linkerzij, dat is het beste voor de bloedtoevoer. Vul dan wel zeker de ruimte boven je schouder op met een dik kussen, zodat je hoofd en nek ondersteund zijn.

Minder goed: de foetushouding

Goed voor: minder snurken, slapen tijdens je zwangerschap

Slecht voor: nek- en rugklachten, je krijgt sneller rimpels, de stevigheid van je borsten neemt af

Deze vorm van op je zij slapen mocht dan wel een prima idee zijn in de baarmoeder, in een gewoon bed lig je beter anders. Door je knieën zo hoog op te trekken en je kin tegen je borst te houden, is de kans groot dat je ’s ochtends opstaat met een stijve nek of zere rug. Ook kan je in deze positie minder makkelijk ademhalen. Bovendien blijven de nadelen van het gewone zijslapen ook hier gelden: sneller hangende borsten en meer rimpels. Probeer om de volgende keer iets rechter te liggen, met je benen meer gestrekt. Ga ook voor een extra dik kussen om je hoofd en nek wat meer steun te geven.

De slechtste: op je buik

Goed voor: snelle snurkers

Slecht voor: rug- en nekklachten, je huid en je borsten

Door op je buik te slapen maak je het jezelf extra moeilijk om een neutrale houding aan te nemen, wat meer spanning zet op je gewrichten en spieren. En dat kan leiden tot pijn, slapende spieren en tintelingen. Als je overdag je nek 15 minuten naar één kant gedraaid houdt, dan krijg je ook stijve spieren, dus beeld je eens in hoeveel spanning het geeft als je dit de hele nacht volhoudt. Misschien dat je het de dag nadien niet onmiddellijk merkt, maar na verloop van tijd zal je het wel beginnen voelen. Wél is deze positie goed voor wie snel snurkt: het houdt je luchtwegen meer open, waardoor je makkelijker ademhaalt.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2906211/2016/10/07/Welke-slaaphouding-is-nu-het-best-voor-je-lichaam.dhtml

We blijven nooit in een houding liggen. En soms weet jezelf niet in welke houding je slaapt. Nu er zijn bepaalde houdingen die beter zijn dan andere. Maar dan nog je zal nooit heel de nacht op je rug je linker of rechterzij liggen of in foetushouding. Toch is de laatste een gevoel van geborgenheid maar ook voor zwangere vrouwen de beste om in slaap te vallen. Ook zullen er mensen zijn die tijdens hun slaap iets tegen hun lichaam aandrukken het dekbed hoofdkussen of zelfs tussen hun benen steken. Hier spreekt men van buikhouding slecht. Het zal heel moeilijk zijn voor vrouwen met zware borsten maar ook deze zullen het moeilijk hebben om op hun zij te liggen. En goede houding is eigenlijk maar een ding als je goed uitgeslapen je bed kan verlaten. Het heeft ook allemaal te maken met je matras en hoofdkussen. Je mag nog zo een goede houding hebben als je matras invalt dan kan dat ook lichamelijke problemen geven.
Ook armen en benen kunnen gerecht in beweging zijn. En zelfs zo erg dat je slaappartner er wakker van wordt of zelfs een slag op het lichaam krijgt.

Afbeeldingsresultaat voor slaaphouding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

SNURKEN

Dingen die vrouwen met een snurkende lover herkennen

Draaien, zuchten, steunen en nog een keer van kant wisselen: het helpt allemaal niets. Vanavond had je de hoop dat hij in één keer in slaap zou kukelen, maar het is je niet gegund. Dat wordt toch maar op de bank slapen. Zucht. 
Een normaal stelletje kibbelt over elkaars koude voeten of wie de container nog even buiten moet zetten, jullie ruzies gaan voornamelijk over jouw slaapgebrek. En dat komt niet door een nachtelijke sessie stomende seks… In plaats van hem liefdevol te zoenen sla je hem net zolang totdat hij eindelijk eens ophoudt met dat ellendige gezaag. Als je een snurkende boyfriend hebt zul je de volgende dingen zeker herkennen!

sleeping jane the virgin gina rodriguez

1. Je bent elke ochtend al ver voor de wekker wakker omdat vriendlief harder zaagt dan elke wekker. Je zou eigenlijk zijn geluid moeten vangen om dat lawaai vervolgens te kunnen verkopen. Gat in de markt!

2. De meeste koppels ruziën over de verdeling van het dekbed, maar jullie relatie bestaat voornamelijk uit discussies over zijn irritante gezaag. Middenin de nacht sla je hem met alle kussens omdat je he-le-maal gek wordt van dat gesnurk. Echte romantiek.
3. Je hebt de enorme kringen onder je ogen een eigen naam gegeven. Een lichaamsdeel dat zoveel aandacht opeist moet je immers die twijfelachtige eer geven toch?
The Hills tired lauren conrad hangover exhausted

4. Concealer is jouw allergrootste vriend op dagen dat je vent weer een paar biertjes te veel heeft gedronken. Je kan echt niet zonder en raakt spontaan in paniek als de bodem in zicht komt.
5. Op je nachtkastje staan zoveel verschillende soorten oordoppen dat je eigenlijk wel je eigen hoorwinkel kan beginnen. Kleine dopjes, dikke doppen voor als hij gedronken heeft en exemplaren die normaal gesproken alleen de diehard festivalgangers gebruiken.
6. Je hebt standaard een extra dekbed klaarliggen in de woonkamer voor het geval je kerel weer eens besluit om een compleet bos om te kappen. Scheelt weer gestress in het donker als je slaapdronken richting de bank wandelt.

Yevbel frustrated frustration anxious sad
7. Als je boyfriend spontaan besluit om met zijn vrienden een avondje de stad in te gaan schiet jij al in de stress. Drank betekent een nog grotere snurkmarathon dan normaal al het geval is. ‘Schatje, zou je toch niet gewoon gezellig met mij thuis op de bank blijven hangen?’
8. Als jullie nog niet samenwonen komt het regelmatig voor dat je zijn aanbod om een avondje samen door te brengen beleefd afslaat. Je nachtrust is je te lief en de kans dat hij ook blijft slapen te groot.
9. Bij de kleinste nies van mister loverlover raak je compleet in paniek. Hij zal toch niet verkouden worden?! Dan is het einde nabij en kan je maar beter een week bij je moeder bivakkeren.
BRON: http://www.ze.nl/p/162627/dingen_die_vrouwen_met_een_snurkende_lover_herkennen
Nu spreken ze over de man die snurkt en de vrouw die er last van heeft. Die ’s morgens het dan nog wat kan verdoezelen met make-up mocht het te erg zijn. Kringen rond de ogen en dergelijke. Maar een man die in de nacht wakker ligt die kan alleen maar proberen om met wat water door zijn gezicht er goed uit te zien. Men spreekt vaak van het gesnurk van mannen maar men vergeet toch dat vrouwen ook hele bossen kunnen neerleggen in de nacht. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Nieuw: antigeluid om snurkende partners het zwijgen op te leggen

 
© Silent Partner.

40 procent van de volwassen Belgen snurkt en dat betekent vaak ook slapeloze nachten voor hun partners. Er komt een hightech snufje aan dat met antigeluid belooft het nachtelijk geronk te dempen.

Het bedrijfje Silent Partner werkt al even aan een apparaat dat de snurker op zijn of haar neus plaatst en de geluidsgolven meet. Vervolgens zendt een luidsprekertje de exact tegenovergestelde golf uit, waardoor beide golven elkaar opheffen. Het toestel pakt dus niet de oorzaak van het gesnurk aan, maar dempt wel het geluid.En dan is er het slechte nieuws, het toestel is geen wondermiddel en heeft ook enkele nadelen. Koppels die graag dichtbij elkaar knuffelen, moeten opletten. In een straal van 20 centimeter rond de neus hoor je het gesnurk nog wel. Daarnaast ziet het ding er nu ook niet bepaald sexy uit.

Het snufje kost ongeveer 90 euro. Mensen die met slapeloosheid kampen door hun partner, moeten wel even geduld uit oefenen. Het toestel zit nog in de ontwikkelingsfase en de leveringen zijn pas voor november gepland.

https://media.giphy.com/media/3oEduHYLCaR2ysg5Ne/giphy.gif

Slaapexpert Johan Verbraecken van het UZ Antwerpen zegt vandaag in Het Nieuwsblad dat hij vreest dat het toestel luid gesnurk niet helemaal geluidloos kan maken. Dick Botteldooren, professor in de akoestiek aan de Universiteit van Gent, is ook eerder sceptisch: “Het gehoor van slaappartners past zich aan. Dus na een tijdje zal ook gedempt gesnurk bedgenoten uit hun slaap houden.”
https://youtu.be/dZcwmUd1V_0

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2772305/2016/06/27/Nieuw-antigeluid-om-snurkende-partners-het-zwijgen-op-te-leggen.dhtml

Alle toestelletjes die op de markt verkrijgbaar zijn kosten een hoop euro’s en is nog niet gezegd dat het helpt. Wat gewoon wel helpt als je partner snurkt ga in een andere kamer liggen sluit te deur. En je kan genieten van een wel verdiende rust.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Wordt dit dé nieuwe techniek om van snurken af te raken?

© thinkstock.

Snurkers – en vooral hun wakkerliggende partners – hebben vaak al vanalles geprobeerd: de neus toeknijpen, op de zij rollen of fluiten. Allemaal om te merken dat het uiteindelijk niets uithaalt. Maar er is hoop. Slaapexperten uit Taïwan testen op dit moment een nieuwe techniek uit, waarbij ‘tongoefeningen’ met de hulp van een plastic mondstuk het probleem moeten verhelpen.

Tongue Muscle Trainer, zo heet het magische gadget dat ons van het snurkprobleem moet verlossen. Het is een soort mondstuk met een plastic bubbel op het einde, gevuld met lucht, dat snurkers in hun mond moeten houden. Op die manier kunnen ze hun tong bewegen in verschillende richtingen en ‘stretchen’. Het mondstuk zou vooral ontwikkeld worden om slaapapneu te behandelen, een vaakvoorkomende oorzaak van snurken waarbij je een paar keer per nacht enkele seconden stopt met ademhalen.

Studies aan de universiteit van Quebec toonden eerder al aan dat het stretchen van de tong helpt bij het snurken, een techniek waardoor slaapproblemen bij 48% van de geteste personene verminderde binnen de 7 dagen. In afwachting van de magische Tongue Muscle Trainer, kunnen snurkers zelf alvast op eigen houtje een paar tongoefeningen uitproberen.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/36422/Slaaponderzoek/article/detail/2769379/2016/06/26/Wordt-dit-de-nieuwe-techniek-om-van-snurken-af-te-raken.dhtml

Het zal misschien wel helpen, maar ik zie mensen er toch nog niet heel de nacht mee slapen. Ik denk dat het op een moment heel vervelend gaat zitten. 
Natuurlijk voor de persoon die er naast slaapt is het niet leuk dat je een gesnurk hoort naast je en zelf de slaap niet kan vatten of uit je slaap gehaald wordt. Maar dan is soms een flinke stoot en de ander zich laten omdraaien beter dan dit denk ik.
Heeft er soms iemand ervaring met dit mondstuk? Zo ja misschien leuk je bevindingen op te schrijven als je wilt en zo meer info voor de andere lezers te geven. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Snurken: toch niet zo onschuldig als je denkt

Snurken: toch niet zo onschuldig als je denkt

Snurken: ondanks dat het niet op medische problemen hoeft te wijzen, kan het wel degelijk je gezondheid schaden (én heel vervelend zijn voor je partner).

De aandoening – waar zo’n vierhonderdduizend Nederlanders last van hebben – wordt ook wel slaapapneu genoemd.

De oorzaak
Snurkgeluid wordt veroorzaakt door het verslappen van je spieren in je keelholte. Hierdoor wordt de keelopening kleiner, waardoor de lucht die tijdens de slaap wordt ingeademd er als het ware doorheen wordt geperst. Het gevolg? Een trillende huig en verhemelte.

Onschuldig?
Je keelholte kan ’s nachts ook te veel vernauwen. In dit geval kan óf het snurkgeluid enorm toenemen, óf je keel volledig dichtklappen. In het laatste geval komen je hersenen – gelukkig – in actie in een gevecht om lucht. Desondanks een gevaarlijke situatie, die niet te vaak voor moet komen.

Grote gevaren
Is dit wél het geval, dan heb je last van extreme slaapapneu en kunnen artsen een behandeling voorschrijven. De klachten die zich voordoen zijn dan onder andere onrustige nachten (denk: vaak wakker schieten), vaak ’s nachts moeten plassen, ochtendhoofdpijn en stress. Deze klachten kunnen dan weer leiden tot grotere gevaren, zoals een herseninfarct of hart- en vaatziekten.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/snurken-toch-niet-zo-onschuldig-als-je-denkt/

Snurken is niet zo onschuldig dan dat wij denken. Het kan ook gevaarlijk zijn. Als je partner echt een harde snurker is of slaapapneu heeft is het toch gewenst om langs een arts te gaan. Er is nog niet echt iets op gevonden dat doeltreffend zou werken maar men kan wel je leren om anders te slapen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: