Tag Archive: sekten


Opgepast: bedrieglijke en criminele sekten weer in opmars!

Column
Jan Schils
Jan Schils
Sinds een jaar of drie hebben sekten hun activiteiten fors uitgebreid, ook in België en Vlaanderen. Officieel is er nu in ons land aan de alarmbel getrokken om op te passen voor bedrieglijke praktijken van sekten. Jan Schils verdiepte zich in de motieven van sekten om je te misleiden en roept op om op je hoede te zijn. Wat is een sekte eigenlijk? En wanneer moet je oppassen?

Zijn bedrieglijke praktijken van sekten een uitwas van de huidige economische en financiële crisis?

De huidige crisis heeft miljoenen mensen in Europa financieel armer gemaakt en bij velen ook psychisch letsel of ziekte veroorzaakt. De crisis heerst overal, in Europese landen als Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Spanje, Portugal en Ierland… en in mindere mate treft ze ook ons land. Ze zet criminele sekten ertoe aan om misbruik te maken van de situatie en hun slag te slaan.

Deze ontwikkeling is dermate onrustwekkend dat het dezer dagen de reden is voor het IACSSO, het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties, om de alarmklok te luiden.

Wat is het IACSSO?

Het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties IACSSO is een Belgische organisatie die in 1998 is opgericht “met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van onwettige praktijken van sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, in het bijzonder de minderjarigen”. Ze bestudeert het verschijnsel van de schadelijke sekten in België en hun internationale bindingen.

Binnenkort werkgroep van experts op onderzoek.

Ook adviseert het IACSSO elk openbaar bestuur in België over de manier waarop zij het beste tegen schadelijke sekten kunnen optreden. Binnenkort wordt er een werkgroep van experts gevormd die de gevaarlijke en criminele praktijken van sekten gaat onderzoeken. Tevens zal er een brochure worden uitgegeven om de publieke opinie te informeren over de manier waarop deze sekten te werk gaan.

Misbruik sekten fors toegenomen.

In feite zijn het kwakzalvers die als enig doel hebben geld uit de zakken van zwakke personen te kloppen. De directe aanleiding voor de waarschuwing van het IACSSO was het feit, dat de laatste tijd het aantal meldingen over ernstige misbruiken door sekten op het gebied van de volksgezondheid fors is toegenomen. Bovendien zijn er talrijke vrouwen en mannen actief in België die zich uitgeven als psychotherapeut – wettelijk helaas nog steeds geen beschermde titel – of als een of ander soort genezer zoals een ‘healer’ of ‘faith healer’. In feite zijn het kwakzalvers die als enig doel hebben geld uit de zakken van goedgelovige of vaak geestelijk zwakke personen te kloppen.

Onder dwang en bedreiging behandeling ondergaan.

Het gaat onder meer over de alternatieve geneeskundige behandelingen, die sekten propageren of zelfs onder dwang of bedreiging opleggen aan mensen die psychisch en lichamelijk zwak staan, omdat de klassieke geneeskunde hen niet of onvoldoende heeft kunnen helpen.

In ‘trance’ om kanker te genezen…

Ook houden sekten dubieuze ‘zuiveringssessies’ voor kankerpatiënten. Het gaat om zogeheten therapeutisch-spirituele bijeenkomsten. Daar worden zieke – maar ook gezonde mensen – in trance gebracht om ze te “genezen” of ze te “beschermen tegen mogelijke kwalen”. Uiteraard gebeuren deze sessies tegen vaak forse betaling …

“Ziekte is een straf van God”…

Een van de sekten die het wel erg bont maakt is de Pinkstergemeenschap. De sekten ontraden hun slachtoffers in veel gevallen een klassieke medische behandeling. Of ze gaan zelfs zover om een medische behandeling te verbieden, zo heeft het IACSSO geconstateerd. Een van de sekten die het wel erg bont maakt is de Pinkstergemeenschap. Die betitelt een ziekte zoals Aids bijvoorbeeld als een straf van God die overwonnen kan worden door veel te bidden en … een fors geldbedrag te storten op haar bankrekening.

1200 sektarische groeperingen in ons land.

België telt momenteel meer dan 1200 actieve religieuze of filosofische sektarische groeperingen en hun aantal neemt gestadig toe. Een beweging die leden verliest, is de ‘Getuigen van Jehova’, die in België zowat 25.000 leden telt. Bewegingen die wel groeien in België zijn de Pinksterkerken en groeperingen rond gezondheid en welzijn.

Lijst met sekten

Dit is een lijst van groeperingen, organisaties of bewegingen die door bepaalde media of door een overheid betiteld zijn als een sekte (of anderstalige equivalenten zoals “cult” in Engels) in de laatste 50 jaar. Verschillende van deze al dan niet vermeende sekten zijn ook in België en Vlaanderen actief. Deze lijst is niet compleet. Bron: Wikipedia.

 • Bhagwanbeweging
 • Brahma Kumaris Spirituele Academie wordt door ex-leden een sekte genoemd
 • Branch Davidians — Amerikaanse sekte onder leiding van David Koresh van 1988 tot 1993
 • Children of God/Kinderen van God/The Family/De Familie
 • Christian Identity
 • Efraim Genootschap — Nederlandse christelijke apocalyptische sekte onder leiding van Heinrich van Geene, actief sinds eind jaren ’80
 • Falun Gong, door de Chinese overheid bestempeld als schadelijke sektarische beweging
 • Hare Krishna-beweging
 • Heaven’s Gate, een Amerikaanse groepering, naar aanleiding van de collectieve zelfdoding in 1997 in binnen- en buitenland genoemd als sekte
 • Jehova’s getuigen
 • Landmark Forum
 • Lou de Palingboer door vele Nederlandse kranten
 • Miracle of Love, sinds 2006 ook in Nederland en waarschijnlijk in België actief
 • Noorse broeders (ook bekend als Christelijke Gemeente Nederland), door ex-leden en diverse kranten
 • Orde der Transformanten in Nederland
 • Orde van de Zonnetempel (Ordre du Temple Solaire) in binnen- en buitenland
 • Peoples Temple gesticht door Jim Jones
 • Raëlisme
 • Sathya Sai Baba
 • Scientology Church (in België eerder veroordeeld wegens fraude, afpersing en onwettige geneeskundige praktijken)
 • Transcendente Meditatie beweging
 • Verenigingskerk (ook wel Moon-sekte genoemd)
 • Westboro Baptist Church — Amerikaanse streng-calvinistische familiesekte, in 1955 opgericht en nog steeds geleid door Fred Phelps

Schadelijke sektarische organisatie?

Het is bijzonder moeilijk om uit te maken of een bepaalde sektarische organisatie al dan niet een schadelijke of zelfs criminele sekte is. De wetenschappelijke definities daarover lopen namelijk nogal uiteen. Hier brengt de wetgever gelukkig duidelijkheid. Onder een ‘schadelijke sektarische organisatie’ (sekte) verstaat de wetgever ‘elke groepering met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, die zich in haar organisatie of praktijken overgeeft aan onwettige en/of schadelijke activiteiten, die het individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantast’.

Wat is ‘schadelijk’ of ‘crimineel’?

Schadelijk of crimineel zijn m.a.w. meer concreet: sekten die zich schuldig maken aan bedrieglijke of misleidende wervingsmethodes, mentale manipulatie, lichamelijke, seksuele of geestelijke mishandeling, financiële uitbuiting, verplichting voor volgelingen om een breuk met de familie of vertrouwde omgeving te bewerkstelligen, ontzeggen van passende medische verzorging en breuk met- en diabolisering van de samenleving.

Beginselen menselijke waardigheid niet overtreden.

Schadelijk of crimineel is dus datgene wat de wet overtreedt. Het schadelijke karakter van een sekte wordt dus bepaald op basis van principes die zijn vastgelegd in de Belgische Grondwet, de andere wetten, decreten, ordonnanties en internationale verdragen. Schadelijk of crimineel is dus datgene wat de wet overtreedt. Zolang een sekte alle wetten naleeft en de fundamentele beginselen van de menselijke waardigheid niet met voeten treedt, wordt zij in feite als onschadelijk beschouwd.

Waar blijft de politieke belangstelling voor dit probleem?

Politici lijken ook in dit geval achteraf te reageren. Als het kalf al verdronken is… “Het gerecht moet hier harder optreden tegen het probleem van de schadelijke sekten”, wordt wel gezegd. Dat kan wel zo zijn, maar dan moet het ook over de nodige kennis en financiële middelen beschikken. En dat is blijkbaar niet het geval. Want de laatste jaren lijkt het probleem zich enkel uit te breiden.

Politiek en gerecht moeten schadelijkheid vaststellen.

De politiek brengt allesbehalve veel aandacht op voor dit probleem. Het vaststellen van de schadelijkheid van een sekte is een opdracht voor het gerecht. Dat is geen gemakkelijke taak want de sekten gaan vaak sluw te werk. De politiek brengt allesbehalve veel aandacht op voor dit probleem. Het gerecht wil wel maar beschikt vaak niet over voldoende expertise en nog minder over de nodige financiële middelen om de sekten doeltreffend te bestrijden

Internet dient als lokaas.

Zo gebruiken sekten meer en meer het internet als communicatiemiddel en tegelijk als lokaas. Het internet biedt de sekten dan ook tal van voordelen: toegang tot iedereen en overal ter wereld, het onderhouden van een band tussen de leden, publiciteit voor haar doctrine en haar werken. Sekten ontwikkelen websites waar men tegelijkertijd nieuwsbrieven, discussiefora, activiteitenagenda’s en een verkoopsruimte voor boeken, audiovisueel materiaal en andere artikelen kan terugvinden (en bestellen).

Ledenwerving en aanprijzing van zichzelf.

Op het internet ontmoeten het goede en kwade elkaar en bestaan er vele valkuilen. Sekten gebruiken het internet ook als middel voor ledenwerving en voor het systematisch brengen van allerlei boodschappen, o.a. van leden waarin de beweging wordt aangeprezen en bewonderd. Het IACSO vat het aldus samen:”Op het internet ontmoeten het goede en kwade elkaar en bestaan er vele valkuilen. Indien de internetgebruiker slecht geïnformeerd is, loopt hij of zij het risico om gemanipuleerd te worden door sektarische organisaties, die meester zijn in de communicatie.”

Hoe kan je je beschermen?

Je kan je het beste beschermen tegen de lokroep van sekten op het internet door de herkomst van de site te bepalen en door niet te surfen naar sites, die niet geïdentificeerd kunnen worden. Daarom genieten de websites van regeringen, universiteiten, internationale, nationale en/of erkende organisaties een duidelijke voorkeur op persoonlijke sites, waarvan het adres doorgaans een tilde (~) bevat. Ook is het raadzaam te proberen om de identiteit en de motivatie van de auteur van de website na te gaan. Zo kan je zien of hij over de nodige expertise beschikt en of hij alleen informatie wil verschaffen of enkel jouw portemonnee voor ogen heeft.

BRON: http://www.seniorennet.be/Magazine/artikel/48/opgepast-bedrieglijke-en-criminele-sekten-weer-in-opmars

Toch even belangrijk wat de persoon hier naar voren brengt. En hoe meer het verspreid en gelezen wordt hoe beter men er tegen kan beschermen.
Nu in de lijst staan er waar ik ook wel mijn bedenkingen bij heb of men ze onder de noemer kan plaatsen van een sekte.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Sektes rekruteren wanhopige zieken

 

© thinkstock.

Steeds meer sektes maken gebruik van dubieuze geneeskundige praktijken om leden te werven en te onderdrukken. Dat schrijft De Standaard vandaag. Het adviescentrum over sektes (IACSSO) waarschuwt voor de gevaarlijke gevolgen.

“Ik denk bijvoorbeeld aan een predikant in de Pinkstergemeenschap die zegt dat een ziekte een straf is van God. Door veel te bidden en in ruil voor een fikse geldsom kan de zieke wel genezen worden. Wat niet zo is”, zegt Eric Brasseur, directeur van het IACSSO, in de krant.

Jaar na jaar neemt het misbruik grotere proporties aan, luidt het. Daarom wil het adviescentrum nu optreden. Er komt een werkgroep om verder onderzoek te verrichten en er zal een brochure verspreid worden voor het grote publiek.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1739377/2013/11/13/Sektes-rekruteren-wanhopige-zieken.dhtml

Er zijn van die sektes die denken dokters te zijn en die heilig verklaren dat alles een straf is. Al men genoeg betaald en het nodige doet ga je van je ziekte verlost worden. Mensen probeer uit deze praktijken te blijven. Want een ziekte heeft een oorzaak maar veeg de reguliere geneeskunde niet weg. En men  kan dan nog altijd voor jezelf het nodige doen en onderhandelen met de arts, maar weet dat moet uitkijken wat als een plicht moet gedaan worden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: