Wat zijn de tekenen van schizofrenie?

 

Wat zijn de tekenen van schizofrenie?
 

Schizofrenie is een psychische aandoening waarbij de geest anders werkt dan we gewoon zijn. De ziekte boezemt vaak angst in, maar stilaan begrijpen we er meer van en wordt schizofrenie ook beter behandeld.

Wat zijn de typische tekenen van schizofrenie?

 

De twee kenmerken van schizofrenie zijn:

 • hallucinaties 
 • waanvoorstellingen.

Wat zijn hallucinaties bij schizofrenie precies?

 

Bij hallucinaties nemen we dingen waar die in werkelijkheid, in de buitenwereld dus, niet bestaan.

Auditieve hallucinaties zijn de meest voorkomende vormen. De patiënt hoort vaak stemmen die soms agressief, bedreigend of schreeuwerig zijn. Er zijn ook andere vormen:

 • visuele hallucinaties,
 • geur- of smaakhallucinaties (onaangename geur of onaangename smaak in de mond), 
 • gevoelshallucinaties (ook heel onaangenaam, zoals een gevoel van wriemelende wormen onder de huid, een branderig gevoel, enz.).
Opmerking: deze hallucinaties zijn geen inbeelding. De mensen die ze hebben, zeggen echt stemmen te horen
 

Wat zijn waanvoorstellingen bij schizofrenie?

 

Waanvoorstellingen bij mensen die lijden aan schizofrenie gaan meestal gepaard met de hallucinaties.

Iemand die stemmen hoort bijvoorbeeld zoekt naar een verklaring daarvoor. Hij kan het moeilijk zomaar ondergaan zonder het te begrijpen. Iedereen zegt hem: “Maar er is helemaal niemand die tegen je spreekt”. Maar hij hoort die stem wel.

Hij kan dan zeggen: “Het zijn buitenaardse wezens die een manier gevonden hebben om rechtstreeks met mij te communiceren en in mijn hoofd praten”. Of nog: “Er worden golven door mijn hersens gestuurd”, of: “Ik heb een piepklein microfoontje in mijn hoofd”, “God is met mij aan het communiceren”, enz.

Die ideeën noemen wij waanvoorstellingen, maar voor de persoon in kwestie zijn ze de meest plausibele verklaring die er te vinden is.

 

Veel mensen hebben hallucinaties of waanvoorstellingen zonder dat ze daarom schizofreen zijn

 

 • Naar schatting 5 tot 25% van de gezonde mensen heeft al hallucinaties gehad.
  Er zijn heel veel voorbeelden: op het moment van het inslapen denken dat iemand tegen je spreekt, de stem van een geliefde horen die onlangs is overleden, enz.
 • Minstens 25% van de gezonde mensen heeft ook voorstellingen die niet aan de werkelijkheid te toetsen zijn en die we dus als waanvoorstellingen zouden kunnen bestempelen.
  Denk  maar aan de mensen die geloven in astrologie of in complottheorieën, of die ervan overtuigd zijn dat iemand ze kwaad wil berokkenen.
Het grote verschil met iemand die schizofreen is, is dat het leven van een schizofreen iemand gedomineerd wordt door die hallucinaties en waanvoorstellingen. Zijn.
 

Hoe wordt schizofrenie behandeld?

 

Er bestaan natuurlijk geneesmiddelen. Die zijn vandaag veel  doeltreffender en ze worden ook veel beter verdragen. Maar minstens even belangrijk is psychotherapie.

De therapeut luistert naar zijn patiënt en hoort hoe die zijn hallucinaties beleeft. Hij  ontkent de hallucinaties niet, maar aanvaardt het bestaan ervan. Dat helpt de zieke veel meer dan dat hij zou zeggen: “Maar nee, het zit tussen je oren…”

Dan kun je hem uitleggen dat de hallucinaties worden veroorzaakt door een probleem van verbindingen in zijn hersenen is of door een chemisch probleem.

De patiënt heeft dan een wetenschappelijke verklaring en hoeft dus geen verklaring meer te zoeken in waanvoorstellingen. Hij zal ook beter kunnen functioneren in het leven.

Zijn ziekte zal hem veel minder isoleren.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/wat-zijn-de-tekenen-van-schizofrenie/actueel/1387

Erg voor de mensen die ermee moeten leren leven. Want in het begin is het heel moeilijk om de diagnose te stellen. Maar eens het gevonden is, kan men er goed medicatie tegen nemen. Zodat de hersenen rust krijgen. Want meestal gaan deze mensen in moeilijke situaties meer problemen onder vinden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM