Tag Archive: rouwproces


Rouwen

Mens, Trap, Hemel, Oude Man, Stappen, Lucht, Wolken

Voor de ene is het makkelijker te plaatsen als voor de andere. Men rouwt niet alleen om mensen die heengegaan zijn. Maar ook door een bepaalde breuk in je leven een verlies van een dier of noem maar op. rouwen is verwerken dat tot wel een jaar kan duren voor men erover heen is. En dan nog zijn er momenten dat men emotioneel kan worden. Denk maar aan muziek een geur een verjaardag en feestdag. Momenten die je even laten herinneren aan.
Men moet het een plaats geven in het hart in jouw gevoel. Maar toch zijn er momenten dat men het even moeilijk kan hebben en die moet je ook toe laten.
Rouwen heeft met gevoel en emoties te maken. Soms kan het dan ook nuttig zijn om erover te praten.
Ook zijn er bepaalde dingen een dag nemen om het verlies te herdenken. Maar eigenlijk zou men het verlies in gevoel moeten herdenken. Want gewoon stil blijven staan op een dag dan ga je merken als je het eigenlijk als een plicht ziet.
Spiritueel is rouwen een teken van loslaten. Loslaten en weten dat er ergens nog iets is waar de ziel verder  kan en mag leven. Want het lichaam van gelijk wat is stoffelijk en zal opgaan. De ziel zal een reis maken. Daar kan je een mooi stukje van lezen hier.
Hier spreekt men dan van 5D. Waar alles gelijk is omdat men niet spreekt over een lichaam maar een ziel.
Ook zullen bepaalde mensen merken dat een geboorte gelijk kan staan aan een verlies. Of dat het verlies op momenten voelbaar is. Ook dat is waar. Het verlies kan een helpende hand voor je worden hierop aarde.
Ook is het van belang dat jezelf het verlies los kan laten. Soms wordt het verlies vastgehouden en kan deze zijn reis niet verder zetten. Dat ook voor jezelf pijnlijk kan zijn.
Daarom spreekt men hierop aarde van het proces rouwen.
In andere culturen spreekt men van rouwrituelen zoals in het boeddhistisch dodenboek.
“In de visie van het Tibetaanse dodenboek duurt een proces van rouw gemiddeld zeven weken. Drie weken lang is de geest van de overledene nog in de buurt; daarna gaat hij vier weken lang op zoek naar een wedergeboorte. Dat is de reïncarnatiegedachte: de geest gaat nooit dood, maar blijft bestaan.
Of zoals in India
Dit omdat er volgens het hindoeïsme tweemaal in de maand een periode van vijf dagen bestaat die ongunstig is voor een crematie. Met de Wet op de lijkbezorging kan het echter lastig zijn om hier al te veel rekening mee te houden, omdat de uitvaart uiterlijk zes dagen na het overlijden moet plaatsvinden.

Vrouw, Dol Zijn Op, Dood, Rouw, Roos, Ziel, Sterven


Men ziet in alle landen is het rouwproces anders en verloopt het ook anders.
Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met verlies. Dan is het juist hoe ermee om te gaan.

Droefheid, Pijn, Afscheid, In Het Geheugen, Emotie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

“Je moet rouw niet verwerken, maar overleven”

Professor emiritus Manu Keirse (KU Leuven).
LannooProfessor emiritus Manu Keirse (KU Leuven).
Wat te doen als je op het huwelijk van een 34-jarige vrouw komt die haar ouders toen ze 18 was verloor door een ongeluk? Breng je die afwezige ouders op haar mooiste dag ter sprake of niet? Professor Manu Keirse, emeritus professor van het keuzevak Verlies aan de faculteit Geneeskunde van KU Leuven schrijft er boeken over, zoals bijvoorbeeld ‘Helpen bij verlies en verdriet’. En ook zijn inzichten in die problematiek zijn veranderd in de loop der jaren. “Waar we vroeger spraken van rouw verwerken, spreken we nu van rouw overleven”, aldus Keirse.

Het voorbeeld van de bruid met verongelukte ouders komt uit zijn eigen ervaring, zegt Manu Keirse. “Ik besloot in een brief de bruid aan te spreken over het gemis van haar ouders en schreef dat het waarschijnlijk heel hard moest zijn voor haar om op die dag te trouwen met twee stoelen in haar directe omgeving die leeg bleven.” Welnu, vanop haar huwelijksreis schreef de pasgehuwde jonge vrouw terug dat Keirse haar op die dag met zijn brief het mooiste geschenk had gegeven dat ze zich wenste.

Een plaats geven
Uit de anekdote valt te leren dat je verdriet en verlies niet mag wegduwen, maar dat je het een plaats moet geven. “Ouders die een kind verliezen, dragen dat hun hele leven als een schaduw mee”, zegt Manu Keirse. “Rouw verwerken zou betekenen dat je het achter je laat, dat het voorbij is, maar dat is het nooit. Je blijft je hele leven lang ouder of kind, ook al is het kind of de ouder er niet meer. Kijk naar de ouders van Annick Van Uytsel. Zij hebben onlangs een tuin in Diest laten aanleggen om hun vermoorde kind te herdenken.”

Ouders die een kind verliezen, dragen dat hun hele leven als een schaduw mee

Manu Keirse

De rouwarbeid kent een viertal ‘taken’: het onder ogen zien van het verlies, het ervaren van pijn, de aanpassing aan het leven zonder de dierbare(n) en ten slotte het bewaren van de herinnering aan de overledene(n). Dat laatste is ook de eigenlijke betekenis van onze jaarlijkse, traditionele tocht naar het kerkhof op 1 november.

BELGA

Binnenskamers
Keirse stelt een evolutie vast in het rouwen om overledenen. “Vroeger stond er aan de voordeur van een huis waar iemand overleden was een kruis, zodat iedereen wist dat er iemand was heengegaan. Of de klokken werden geluid in de parochiekerk. Nu houdt men het verlies binnenkamers, in de privésfeer. Vroeger droegen de buren ook mee de kist naar de kerk of het kerkhof, ook dat gebruik is uit de tijd. Daarvoor zijn er nu professionele begrafenisondernemers.”

Maatschappelijke dimensie
“Anderzijds zijn er nieuwe vormen van collectieve rouwbetuiging gekomen bij dramatische gebeurtenissen”, zegt Keirse. “Denk aan de bloemenzeeën die verrijzen op plaatsen van terreuraanslagen, of er zijn stille optochten die veel mensen op de been brengen. En ook op Facebook vind je nu sites waar mensen hun rouw kunnen betuigen bij het verlies van dierbaren. Daaraan merk je dat een overlijden ook een maatschappelijke dimensie blijft hebben. En dat vergt aparte rituelen. Zo ontstaan er ook perkjes op begraafplaatsen voor kinderen die tijdens de zwangerschap overleden zijn. ”

Kerstboom
Een rouwritueel dat Manu Keirse graag in het leven zou roepen, is het hangen van kaartjes in de kerstboom waarin mensen herinneringen opschrijven aan de familieleden en dierbaren die overleden zijn. “Dat zou veel steun kunnen bieden aan mensen die iemand in nabije kring hebben verloren en voor wie de eindejaarsfeestdagen pijnlijk kunnen zijn”, zegt Keirse. “Ik probeer mijn voorstel voor dat ritueel elk jaar in de krant te krijgen rond de kersttijd, maar ik krijg dan te horen dat dit soort berichtgeving te droevig is voor die feestelijke tijd van het jaar. Jammer.”

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-je-moet-rouw-niet-verwerken-maar-overleven~a1e59a5c/

Ieder zal het op zijn manier proberen te verwerken. Maar een ding staat vast iedereen gaat door het proces van verwerking. Men hoeft de persoon niet los te laten daar heb je een plaatsje voor in je hart en dat mag op momenten eruit komen. Daarom het laatste stukje vind ik goed gevonden. Al zal dat zeker niet bij iedereen in dank afgenomen worden. Het belangrijkste is om erover te praten je emoties los te laten. Vaak vraagt men hoe gaat het met u. Maar dat kan een zin zijn die heel wat boosheid naar boven kan brengen bij de persoon. Een verlies verwerken en dan zoiets vragen kan heel zwaar wegen. Je kan beter vragen hoe stel je het? Dan richt je de vraag naar het gevoel van de persoon en zo kan er een gesprek uit ontstaan. Waar natuurlijk ook emoties uitkomen. 
Want men ook tegenwoordig ziet is, dat men het gaat verwerken via het sociale netwerk. Dat zeker niet verkeerd is maar dat toch door velen gelezen wordt en ook soms verkeerd op gereageerd kan worden. 
Spijtig genoeg hoort het allemaal bij het leven. Dat kunnen we niet veranderen. Maar we kunnen er leren mee omgaan en op een moment je leven terug op de rails zetten.

Afbeeldingsresultaat voor rouwproces

Gerelateerde afbeelding

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

 

AUM MANI PADME HUM

Dit is waarom een goed rouwproces zo belangrijk is

Als je iemand in je omgeving verliest, kom je in een rouwproces. Hoe dat er precies uitziet en hoe lang dat duurt is voor iedereen anders. Wel is het voor iedereen belangrijk om het proces zo goed mogelijk door te lopen. Zo voorkom je dat je vastloopt in je rouw. Dit zijn dingen die je kunt doen om het proces zo goed mogelijk door te lopen:

Fasen
Volgens de Amerikaan William Worden bestaat de rouwperiode uit vier door elkaar lopende fasen: het erkennen van het verlies, het accepteren en toelaten van het verdriet, de verwerking ervan en het loslaten van het verdriet.

Afleiding
Probeer afleiding te zoeken als je dit nodig hebt, maar ga hier niet te ver in. Ontken je verdriet niet, want hierdoor stel je het alleen maar uit.

Afscheid
Een goed afscheid is heel belangrijk voor het verwerkingsproces. Op uitvaartcompact.nl regel je heel gemakkelijk online een eenvoudige uitvaart van hoge kwaliteit. Voor België is dit https://www.dela.be/nl?gclid=COrAld251dACFQ06GwodJw0DYg

Steun
De mensen om je heen kunnen veel doen om je te helpen om jouw rouwproces zo goed mogelijk te doorlopen.

BRON: http://www.vrouwen.nl/view/131597/Dit+is+waarom+een+goed+rouwproces+zo+belangrijk+is

Iemand verliezen is nooit leuk en geeft bepaalde gevoelens. Het rouwproces mag men dan ook niet zomaar voorbij laten gaan. Voor sommigen kan het snel gaan voor anderen veel langer, men spreekt over een maximum tijd van 7maanden. Ook erover praten en je emoties los te laten als ze er zijn. Soms ga je merken dat je een gevoel krijgt er niet meer bij te horen of dat je denkt hier ben ik weer met mijn emoties mijn gesprekken over het verleden. Maar het hoort erbij dat mag men nooit vergeten. Mensen die een hoge band gehad hebben met iemand zullen het moeilijker hebben, dan mensen die losjes met elkaar omgingen. Ook is het van belang om je niet gaan op te sluiten, en toch proberen van zoveel mogelijk sociaal contact te hebben of te behouden. Zo val je niet in een zwart gat dat dan weer moeilijk is om eruit te komen. Probeer zo snel mogelijk alles in orde te krijgen en daar je van vind dat het tijd is om weg te doen doe het ook weg. Zo wordt je ook minder geconfronteerd of wordt je aandacht ernaar toegetrokken.
Ook mogen we niet vergeten dat een verlies niet alleen met de dood te maken heeft. Maar ook met een scheiding komt er een rouwproces bij kijken, zelfs en dan meer bij vrouwen dat hun kinderen het huis uitgaan. Ook dit allemaal heeft te maken met een verlies. Al ben je bij bepaalde niet echt iets kwijt maar wel is het niet meer kort bij je.
Er is ook nog een verschil dat je iets ziet aankomen, of dat het plotseling is of door zelfmoord of een ongeval. Dat zijn dingen die nog zwaarder zijn om te verwerken. Bij bepaalde heb je geen afscheid kunnen nemen dat toch zwaar kan wegen.

Afbeeldingsresultaat voor rouwproces

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

The most wonderful time, maar niet voor wie afscheid van iemand moest nemen

De straten zijn versierd met feestelijke lichtjes, op kerstmarkten hoor je overal vrolijke kerstnummers en shoppingscentra worden overspoeld door blije gezichten op zoek naar een cadeautje. Voor velen is de eindejaarsperiode echter extra pijnlijk omdat ze iemand op het feest missen.
Zwijgen doet niet verdwijnen, is de voornaamste raad die expert in de rouwverwerking Manu Keirse, klinisch psycholoog, in deze periode kan geven.

Mensen verwachten dat je er na 7 maanden al “over bent”, maar 7 jaar is de normale termijn voor een rouwproces.

Specialist in rouwverwerking, Manu Keirse.

“Niet praten over het pijnlijke onderwerp heeft net een averechts effect.”

De eerste vraag die vaak op een kerstfeest gesteld wordt is: alles goed? Waarop vaak dan een snelle  ‘ja, ja’ volgt om er vanaf te zijn. Rouwexpert Manu Keirse raadt mensen die het tijdens de zogenaamd vrolijkste periode van het jaar het erg moeilijk hebben aan net wél te praten over hun verdriet.

Geen druk
Het is niet gek om tijdens de kerstperiode overvallen te worden door verdriet en pijn om een overleden persoon, ook al is het al even geleden dat je afscheid van die geliefde moest nemen. Keirse legt uit dat mensen vaak erg weinig geduld hebben als het over rouwen gaat. “Velen vragen zich na 7 maanden al af waarom die ouders nu nog niet over het overlijden van hun kindje zijn? Maar een normale termijn om een overlijden een plaats te geven is zeven jaar. Leg jezelf dus geen druk of een termijn op voor het rouwproces, maar aanvaard die droevigheid en het verdriet en durf erover te praten.”

Confrontatie met gemis
“Vaak hebben gesprekspartners de neiging om een overledene dood te zwijgen, omdat we denken dat een gesprek te pijnlijk wordt. Ze willen iedereen het verdriet besparen, maar net door dit moeilijke onderwerp te vermijden voelen rouwenden zich eenzamer en snijdt het verdriet des te meer in hun hart. Ik hoor vaak: “de foto van die geliefde stond het hele feest in de kamer, maar er werd met geen woord over hem of haar gerept, de naam werd niet eens vermeld. Maar bij de persoon die rouwt, ligt dat gemis net de hele avond op het puntje van de tong. Dan confronteert al die gezelligheid, dat samenzijn met de familiie ons net met die lege plek. Dan worden mensen die rouwen net met de neus op de feiten gedrukt. En omdat we ons dan minder met het werk of hobby’s kunnen bezighouden, is er plots veel tijd om aan dat verdriet te denken.”

Hoe kan je helpen?
“Wie een rouwende persoon wil steunen, kan dit doen door het probleem en de overleden persoon net wel ter sprake te brengen en herinneringen op te halen. Manu Keirse waarschuwt nu tijdens de feestdagen niet te vragen aan het gezelschap: “Hoe gaat het?” Want dat wordt vaak gevolgd door “Goed zeker?” Dan schrik je mensen net af om te zeggen dat het net niet goed gaat. Het is beter een gesprek te beginnen met: Dit zijn waarschijnlijk moeilijke dagen voor jullie? Hoe ben je de laatste dagen doorgekomen? Dan laat je namelijk de optie open. Als mensen geen zin hebben om erover te praten, dan kunnen ze hier zelf over beslissen.”

Wat kan je zelf doen?
“De mensen die weten dat de kerstperiode moeilijk wordt, nemen best hun tijd en lassen af en toe een rustpauze in. Neem niet te veel hooi op je vork, maar plan ook tijd in om het verdriet te verwerken. Want als je een rouwproces doormaakt, dan verricht je emotionele arbeid, dat is echt werken. Je hebt dan niet altijd de kracht om in drukke winkels een hele feestmaaltijd in te slaan. Durf beroep te doen op een traiteur en plan alles goed op voorhand, neem tijd om na te denken en zorg dat je voldoende slaapt. En hoewel we de feestdagen associëren met alcohol, is het beter om je consumptie te beperken. Het kan je slaappatroon verstoren, heeft een uitputtend effect op je lichaam en versterkt je emoties. Dat op een moment waarop dat verdriet al groot is. Heb je geen zin om een boom te versieren en alles vol te stouwen met pakjes? Vraag dan aan de gasten om een herinnering aan de overleden persoon neer te pennen. Laat ze het op een papiertje schrijven dat je dan in de boom hangt. Zo is degene die je mist de hele feestperiode in jullie harten en hoofd aanwezig”, besluit de specialist in rouwverwerking.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/649/Verdriet/article/detail/2564583/2015/12/23/The-most-wonderful-time-maar-niet-voor-wie-afscheid-van-iemand-moest-nemen.dhtml
Dit is zeker niet makkelijk. Zelf heb ik een schoonbroer op nieuwjaarsdag verloren die de strijd van darmkanker niet meer aankon. En een tweede schoonbroer op kerstdag. En waar het eigenlijk op zo een moment gezellig moet zijn wordt er er altijd aan herinnerd. Als familie is het dan belangrijk om erover te praten, maar dan in de positieve zin. Ga niet de moeilijke tijden op zo een moment bespreken. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Een klasgenootje sterft en wat doe je dan? Zo help je kinderen bij verlies

De twaalfjarige Merel De Prins overleed eerder deze week voor de ogen van haar vrienden toen ze in Vilvoorde met de fiets van de weg werd gemaaid. In haar klas, familie en vriendengroep laat het meisje nu een ontzettend grote leegte na. Vandaag trekt haast heel Vlaanderen naar het kerkhof om geconfronteerd te worden met de mensen in ons leven waar we afscheid van hebben moeten nemen. Bestaat er een juiste manier om afscheid te nemen van een overleden kind? We vroegen het aan dé specialist in rouwverwerking, klinisch psycholoog en professor Manu Keirse.

Sterven is verhuizen, van de buitenwereld naar het hart van de achterblijvers.

Manu Keirse, klinisch psycholoog en expert in rouwverwerking

De dood is voor volwassenen vaak een onderwerp waar ze moeilijk over kunnen spreken, en dit aan een kind moeten uitleggen is zo mogelijk emotioneel nog zwaarder. Toch is het voor kinderen erg belangrijk dat je – zonder er al te veel doekjes om te winden – uitlegt wat de dood is. De leeftijd van je gesprekspartner is wel erg belangrijk voor de boodschap die je brengt. Manu Keirse legt uit waarom je kinderen jonger dan zes anders moet benaderen over de dood.

Duiding
“Voor je zesde begrijp je het begrip dood niet. Daarom is het belangrijk dat je drie dingen voor het rouwende kind duidelijk maakt. Ten eerste moet je uitleggen dat de dood onomkeerbaar is. Daarna leg je uit dat het lichaam niet meer functioneert. De dode ademt niet meer, wandelt niet meer en eet niet meer. En als laatste moet je nog meegeven dat alles wat leeft sterft. Voor kind van 12 is het vooral belangrijk dat je de correcte informatie geeft door precies te vertellen wat er gebeurd is.”

Herinneringen ophalen
Wat kun je nog doen om kinderen te steunen in hun rouwproces? Volens Keirse luisteren volwassenen vaak te weinig naar rouwende kinderen. “Ouders en familieleden leggen kinderen te veel het zwijgen op. Het is echter heel belangrijk om een warme omgeving te creëren met veel genegenheid. Zorg ervoor dat het achtergebleven kind zich niet alleen voelt. Ook is het essentieel dat de kinderen de gelegenheid krijgen de overledene nog te zien en afscheid te nemen. Als ze dit niet willen, dan moet je ze niet dwingen. Maar vraag hen wel waarom, waar ze bijvoorbeeld bang voor zijn. Want dan kan je vaak door te praten die angst nog wegnemen.

Zorg er ook voor dat de herinneringen aan de overledene goed bewaard blijven, dat de overledenen een permanent plekje in het leven van het kind krijgt. Zoals Manu Keirse het mooi kan omschrijven: “Sterven is verhuizen. De overledene verhuist van de buitenwereld naar het hart van de achterblijvers. En dat moet je ook bij kinderen steeds in het achterhoofd houden.”

Eigen verdriet
“Heb je als ouder zelf verdriet te verwerken, dan heeft het geen zin om dat weg te stoppen. Je mag je tranen gerust laten zien. Wanneer bijvoorbeeld een kind zijn broer of zusje heeft verloren, dan zijn die kinderen alles kwijt. Niet alleen hun broer of zus, maar ook de ouders die op dat moment door het verdriet opgeslokt worden. Daarom is het belangrijk om voor opvang door familie of vrienden te zorgen. Ook kan het helpen om de school in te schakelen en te maken dat ook daar extra aandacht voor het kind is”, aldus Keirse.

Leerkrachten
Als laatste spelen in het geval van Merel ook de leerkrachten een belangrijke rol. Manu Keirse legt uit: “Een leerkracht moet, net als ouders, de correcte informatie geven en expliciet zijn na het overleden van een klasgenoot. Daarnaast moeten ze in het achterhoofd houden dat alle emoties normaal zijn. Niet elke klasgenoot heeft dezelfde band met de overledene. Voor sommigen was het een vriend, anderen hadden er helemaal geen band mee en voor enkelingen kan het serieus met de overledene gebotst hebben.”

“Leg als leerkracht uit dat er veel verschillende emoties mogelijk zijn, en dat die allemaal normaal zijn. Een boekje waarin iedereen iets kan schrijven, is een belangrijk hulpmiddel voor leerkrachten in het rouwproces, zeker bij leerlingen die moeite hebben de emoties niet te verwoorden. Een grote fout is het overleden kind te idealiseren. Want dan geef je de klasgenoten de boodschap dat ze dood moeten zijn om de aandacht te krijgen.”

Geen houdbaarheidsdatum
Verder wil Keirse nog meegeven dat er een geen houdbaarheidsdatum op rouwen staat. “Het verdriet kan nog jaren later (plots) de achterblijvers overvallen. Bijvoorbeeld tijdens de proclamatie in het laatste jaar van het middelbaar zullen de klasgenoten aan Merel denken en haar missen. En zeker voor de ouders wordt die dag een erg moeilijk moment.”

Wil je meer informatie over rouwverwerking, bekijk hier dan eens de vele boeken die Manu Keirse over het onderwerp geschreven heeft.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/575/Gezin/article/detail/2508929/2015/11/01/Een-klasgenootje-sterft-en-wat-doe-je-dan-Zo-help-je-kinderen-bij-verlies.dhtml

Zoals volwassenen blijven kinderen van deze emotie ook niet gespaard. En zeker als het dan nog eens gaat over een familielid of een klasgenootje. Dat is voor hen soms een hele zware verwerking waar je toch even moet blijven bij stil staan. Zeker in de school en klas moeten ze er aandacht aan geven, en ook kinderen die hun emoties willen uiten dit ook laten doen. Het is soms moeilijk om het zelfs te begrijpen dood de persoon is er niet meer. Hoe leg je dit soms uit. Soms kan het nuttig zijn om tekeningen te laten maken een collage zodat ze dat wat ze niet kunnen zeggen daarin kunnen leggen. Het is dan ook van groot belang als kinderen elkaar erin steunen, en dan nog eens aanvoelen dat ze er niet alleen emotioneel van zijn. Dat ze voelen dat ze hulp krijgen als het nodig is, dat er gepraat kan worden. Want sluit maar eens je ogen beeld je in als je in een klas zit met 20 leerlingen, en plots is er een stoel leeg. Zie je de foto nog alleen aan de muur hangen. Wat er dan door je heen gaat is voor een kind nog 100maal zoveel meer. 

STERKTE AAN DE FAMILIE EN VRIENDJES EN DE SCHOOL VAN DE TWAALFJARIGE MEREL DE PRINS

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Na de dood van hun kind rouwen ouders vaak de relatie uit elkaar

The-Disappearance-of-Eleanor-Rigby-posterHet ergste wat je kunt overkomen in het leven en in een relatie is het verliezen van een kind.

Niks grijpt zowel lichamelijk als geestelijk zo diep in.

Beide ouders zijn stuk en niet in alle gevallen loopt het rouwen synchroon of kunnen partners bij elkaar uithuilen.

Een grote groep van de getroffenen ziet ook nog eens het huwelijk stranden…

Dat is het thema van de film ‘The disappearance of Eleanor Rigby’.

In HIM volgen we het verhaal van vader Conor en in HER dat van moeder Eleanor.

James McAvoy & Jessica Chastain  spelen de hoofdrollen in deze bijzondere filmvertelling(en) over liefde en subjectieve waarheid.

De bedoeling van regisseur Ned Benson is dat je beide films achter elkaar gaat zien, zodat je belangrijke gebeurtenissen eerst door de ogen van de een en vervolgens door de ogen van de ander ziet.

Geert Hulselmans, rouwtherapeut, begeleider van praatgroepen bij de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) én ervaringsdeskundige  (hij verloor zijn 2-jarige zoon 20 jaar geleden) vindt de reacties van Eleanor & Conor erg realistisch, zegt hij vandaag in de Belgische krant De Standaard.

“Ik zie die verschillende manier van rouwen vaak in mijn praktijk. Er is niet per se een verschil tussen vrouwen en mannen in de manier waarop ze rouwen, maar er is wel een verschil in een vrouwelijke en een mannelijke manier van rouwen. Het vrouwelijke rouwen typeert zich door de wens om vaker en langer over het verlies te praten. Door de pijn ook vaker te gaan opzoeken. Terwijl het mannelijke rouwen zich uit in doen, bezig zijn, zich op het werk storten.”

Rouwdeskundige en professor Manu Keirse, die verschillende boeken over het thema schreef, benoemt het verschil tussen mannelijk en vrouwelijke rouw als ‘een intuïtieve versus een instrumentele manier van rouwen’. Het probleem met die tweespalt is dat het mannelijk rouwen minder zichtbaar is. En dat lijkt heel erg op onverschilligheid.

BRON: http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2015/01/30/2-speelfilms-die-eigenlijk-1-zijn

Dit is het ergst wat je kan meemaken als ouder. En het gebeurd, hoe kom je zoiets te boven met je partner. Dat is soms heel moeilijk want ieder heeft zijn eigen proces om het te verwerken. En juist doordat kan er heel wat problemen in een relatie door ontstaan. Het meeste is dan onmacht en de vraag waarom. Ook mogen we niet vergeten dat bepaalde erover praten kunnen en dat andere er gelijk helemaal gesloten van worden.
Ook mensen die goed willen doen en de vraag stellen hoe is het nu met je kan gelijk heel wat emoties naar boven brengen. Soms is het goed om dan voor jezelf met iemand te gaan praten het te delen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Allerheiligen: ook jij mag na jaren gerust nog rouwen

© thinkstock.

Komend weekend is het Allerheiligen, een dag waarop we onze geliefden herdenken die niet meer bij ons zijn. Hoewel ze op elk moment wel eens in je hoofd kunnen opduiken, worden zij op deze dag vaak letterlijk in de bloemetjes gezet. Soms maakt het helemaal niet uit hoe lang ze er al niet meer zijn, het rouwproces kan nog steeds bezig zijn en pijn veroorzaken. Er is dan ook geen handleiding die je vertelt hoe je moet rouwen: dat doe je op je eigen manier. Soms kan de rouwperiode echter zo moeilijk en zwaar zijn dat je op een bepaald moment wel iets moet ondernemen om er weer bovenop te komen. Lees hier enkele adviezen om het rouwen draaglijk te maken.

© thinkstock

Je gevoelens kan je maar zelden de baas wanneer je het slechte nieuws verneemt. Het feit dat de dood meestal onverwacht komt, zorgt ervoor dat je wereld helemaal kan instorten. Woede, verdriet of pijn: in de eerste fase van de rouw kan alles in je opkomen. Die overvloed aan emoties die plots opduiken, zijn meer dan normaal en je moet ze dan ook onder ogen durven zien. Wie de gevoelens daarentegen liever aan de kant schuift en probeert door te gaan met zijn of haar leven zal heel waarschijnlijk later een grote weerslag krijgen. Kijk daarom je gevoelens recht in de ogen met deze tips:

– Je opsluiten is zelden een goed idee, over de gebeurtenis praten met andere die hetzelfde meemaken kan daarentegen wél goed zijn.

– Laat je gevoelens ook de vrije loop: als je moet huilen, mag je dat gerust doen. Heb je nood aan knuffel? Vraag er dan om een. Het zijn deze momenten die ervoor zorgen dat we het verlies een plaats kunnen geven

– Verdring je gedachten over die dierbare persoon niet maar haal juist leuke herinneringen op samen met vrienden en familie. Heel waarschijnlijk was dat wat de overledene gewild zou hebben. Een lach en een traan gaan dan ook vaak samen.

– Wil je een speciaal afscheid organiseren? Doe dat dan! Je kan namelijk maar een keer echt afscheid nemen van een overledene. Een briefje, een foto of een ander persoonlijk gebaar: zorg ervoor dat je achteraf geen spijt krijgt dat je er toch niet de tijd voor hebt genomen.

– Wanneer je familielid, vriend of kennis al enkele maanden of jaren geleden overleed, is het oké om nog altijd te rouwen en verdriet te hebben. Het is zeker niet zo dat je rouwperiode binnen een bepaalde tijd moet afgelopen zijn: doe alles op je eigen tempo en forceer jezelf niet.

© thinkstock
BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2108163/2014/10/31/Allerheiligen-ook-jij-mag-na-jaren-gerust-nog-rouwen.dhtml
Je mag dan het moment verwerkt hebben waar je ooit voorstond, toch mag je altijd nog een dag van rouw hebben. Dat kan op Allerheiligen maar ook op een datum. En juist dan even dat deurtje in je hart openen en je emoties loslaten kan zoveel goed doen. Het is niet omdat anderen er anders mee omgaan dat je na jaren niet meer een gevoel een gedachte mag hebben. En dat je dat op je eigen manier verwerkt. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf 💙|| Daily Information in 💌 in 1️⃣1️⃣0️⃣ Languages ✅

You can translate any page and post on this "GREAT" Blog into 110 Languages with the Google Translate Widgete 😀‼ || Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚||

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: