1 op 4 niet begeleid na zelfmoordpoging

Ruim een kwart van de mensen die een poging tot zelfdoding achter de rug hebben, heeft drie maanden na het voorval nog geen contact gehad met een huisarts of een psychiater. Dat blijkt uit een studie van de Socialistische Mutualiteit. De gegevens leren ook dat mensen in een precaire situatie significant meer pogingen tot zelfdoding ondernemen.

In 2012 telde België 2.203 overlijdens ten gevolge van zelfdoding, waarvan 1.108 in Vlaanderen, 778 in Wallonië en 137 in het Brussels Gewest. De cijfers van de laatste gezondheidsenquête in 2013 tonen aan dat 14 procent van de Belgische populatie al serieus overwogen heeft om een einde te maken aan zijn leven en dat 4,2 procent dat ook al geprobeerd heeft. “De resultaten zijn onrustwekkend”, stelt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteit. “Zelfdoding, maar ook pogingen tot zelfdoding zijn een belangrijk en omvangrijk, maar ook een onderbelicht probleem.”

Het ziekenfonds bestudeerde 4.063 leden die een of meerdere pogingen tot zelfdoding ondernamen in 2011, 2012 en 2013 en in het ziekenhuis werden opgenomen. Enkele vaststellingen: het risico op pogingen tot zelfdoding ligt hoger bij vrouwen, ten zuiden van de taalgrens en bij mensen in een precaire situatie (verhoogde tegemoetkoming, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, werkloosheid, leefloon en isolement). Vrouwen ondernemen de helft meer pogingen tot zelfdoding dan mannen. Het risico op een poging tot zelfdoding ligt dubbel zo hoog bij rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming dan bij gewone rechthebbenden, ruim driemaal zo hoog bij mensen in primaire arbeidsongeschiktheid en zelfs bijna vijfmaal zo hoog bij invaliden.

Voorts stellen de Socialistische Mutualiteiten vast dat de opvolging van mensen die een poging tot zelfdoding achter de rug hebben, verre van optimaal is. “Als we het contact met de huisarts en psychiater tezamen beschouwen, blijkt dat 15 procent van de leden met een poging tot zelfdoding geen contact heeft gehad met een huisarts of psychiater, noch voordien noch nadien. 27 procent heeft na de poging tot zelfdoding de eerste 3 maanden geen enkel contact gehad met een huisarts of psychiater”, aldus Callewaert.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/2446875/2015/09/06/1-op-4-niet-begeleid-na-zelfmoordpoging.dhtml
Zoals ik al schreef soms moet je te snel loslaten en kan je geen na begeleiding geven. Nu geven ze er meer aandacht aan met de actie rodeneuzendag. http://rodeneuzendag.be/.
Dat doorgaat op 5 december. Maar goed ook de dag van vandaag moeten mensen geholpen worden en nadien die met dit in contact gekomen zijn. Ook de familieleden en vrienden. Het is soms heel moeilijk te verwerken en men weet soms niet de oorzaak ervan. Af en toe vind je wel eens een aanwijzing in een persoonlijke agenda af op een brief maar dan nog. Als men iemand kan overhalen om het niet te doen en het leven anders te bekijken dan voel je een gelukkig persoon. En mensen het kom meer en meer voor. Omdat mensen soms tot het uiterste gedreven worden en geen licht meer zien branden ergens. 
Ik kan dan wel blijven schrijven praten is belangrijk, maar soms heb ik ook begrip als ik het hoor. Ze krijgen geen juiste hulp en ze worden aan hun lot overgelaten nadien. Ze blijven het gevoel hebben er alleen voor te staan. 
AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM