Tag Archive: rilatine


Aantal ADHD-jongeren dat Rilatine slikt stabiel, maar ze nemen steeds hogere dosis

Vooral het medicijn Rilatine is bekend. Daarnaast is er ook het minder bekende Equasym.
Photo News Vooral het medicijn Rilatine is bekend. Daarnaast is er ook het minder bekende Equasym.
Het aantal jongeren dat medicatie neemt om de hyperactiviteitsstoornis ADHD onder controle te krijgen, blijft stabiel. Meestal gaat het om het medicijn Rilatine. De gemiddelde dosis die ze slikken is de voorbije 10 jaar wel gestegen. Dat schrijft VRT op basis van cijfers die de Socialistische Mutualiteiten verzamelde bij zijn leden.

Het aantal 6- tot 17-jarigen dat ADHD-medicijnen neemt, is volgens die cijfers de voorbije tien jaar relatief stabiel gebleven. Vorig jaar ging het om 1,8% van de Belgische jongeren. Het aantal dosissen is echter op tien jaar tijd met 17% gestegen.

In 2008 waren het nog 150 dagdosissen per patiënt per jaar, in 2017 waren dat er al 175, meldt VRT. De gemiddelde dosis ligt vandaag voor zowel meisjes als jongens hoger dan tien jaar geleden, en dat geldt voor nagenoeg elke leeftijd. “Veel kinderen nemen langdurig Rilatine”, zegt dokter Bart Demyttenaere van het socialistisch ziekenfonds. “Met de tijd wordt het effect wat minder en dan wordt de dosis opgedreven.”

BRON: https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/aantal-adhd-jongeren-dat-rilatine-slikt-stabiel-maar-ze-nemen-steeds-hogere-dosis~a8f01222/

Wat ik spijtig vind dat het te snel voorgeschreven wordt. Het kan goed zijn voor de persoon maar het kent zijn ups en downs. En ja dan wordt de dosis verhoogt. Al bestaan er ook goede alternatieve maar die werken natuurlijk niet even snel als medicatie. Maar hier moeten de ouders voor openstaan en soms ook hun bijdrage in geven. Nu is het vaak zo dat ouders erom vragen om de rust te bewaren of omdat het kind niet in een krisis zou gaan.
Hier geef ik enkele sites. : https://www.jmouders.nl/7-alternatieven-voor-ritalin/ , https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/5-mogelijke-alternatieven-voor-ritalin/ , https://www.adhdkenmerken.net/natuurlijke-adhd-medicatie/
Maar ook bach-bloesem kan helpen en ook zelfs etherische olie waar het kind aan kan ruiken als deze het moeilijk heeft of om op de kleding enkele druppels te doen.
Er zoveel mogelijk mee bezig zijn en het belangrijkste tijden stipt nakomen. Want voor wat last men eens geen rust moment in met zijn alle. Dat voor de persoon goed kan helpen om alles op een rijtje te zetten terug.

Afbeeldingsresultaat voor alternatief voor rilatine

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Hersenen kinderen reageren anders op Ritalin dan volwassenen

Volgens een studie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) reageren hersenen van kinderen mogelijk anders op Ritalin dan volwassenen die het medicijn nemen. Ritalin wordt gebruikt ter behandeling van ADHD.

“Het is de eerste keer dat is gekeken naar verschillen in het effect van Ritalin op de hersenen van volwassenen en kinderen”, zegt onderzoeksleider professor Liesbeth Reneman.

Ritalin verhoogt de doorbloeding in kinderhersenen, een indirecte maat voor een langdurige verandering in de concentratie van het boodschapperstofje dopamine.

Volgens Reneman was het onderzoek nodig omdat Ritalin vaak wordt voorgeschreven aan kinderen, terwijl de effecten op het dopaminesysteem in de hersenen vooral bij volwassen proefdieren en mensen zijn onderzocht. Bij kinderen is het brein niet uitontwikkeld.

Studie

In de studie van het AMC werden ongeveer vijftig kinderen en vijftig volwassen onderzocht. De helft van de kinderen (10 tot 12 jaar) en de helft van de volwassenen (23-40 jaar) kregen een placebo, de andere helft Ritalin.

Alle proefpersonen hadden ADHD en hadden voor die aandoening nog geen medicijnen gebruikt.

“We hebben de proefpersonen vier maanden medicijnen gegeven”, aldus Reneman. “Ze kregen allemaal een MRI-hersenscan bij aanvang van de kuur, en een week na het stoppen daarvan, om zo de reactie van het dopaminesysteem te bestuderen. Het lichaam breekt Ritalin binnen een dag af, dus als we na een week verschil vinden, dan duidt dat op een langdurige verandering.”

Ritalin

Uit de studie blijkt dat het medicijn in beide groepen zijn werk doet. De hersenen van kinderen, die nog in ontwikkeling zijn, reageren anders dan die van volwassenen.

“De doorbloeding in de hersenen in reactie op Ritalin, één week na het stoppen met de medicatie, was verhoogd; we vonden een verhoogde activiteit van het dopaminesysteem. Bij de volwassenen zagen we geen verschil in de placebo en de groep die het echte medicijn kregen, noch in de groep kinderen die een placebopil kregen”, zegt Reneman.

Resultaat

De onderzoeker stelt dat het een indirecte meting betrof, het aantal onderzochte personen klein is en dat de periode van vier maanden behandeling kort is. Veel patiënten krijgen jarenlang Ritalin. De studie wordt daarom voortgezet.

Reneman vindt niet dat artsen moeten stoppen met het voorschrijven aan kinderen.

“Het gebruik bij kinderen moet goed worden afgewogen tot er meer bekend is over de consequenties op de lange termijn van het voorschrijven van Ritalin op jonge (kinder)leeftijd. Het middel zou alleen moeten worden voorgeschreven aan kinderen die daadwerkelijk ADHD hebben en hiervan aanzienlijke hinder ondervinden.”

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/4301960/hersenen-kinderen-reageren-anders-ritalin-dan-volwassenen.html

Dat laatste stuk vind ik wel goed beschreven. Het moet goed afgewogen worden wat erop langere termijn kan gebeuren, en of het echt nodig is om de medicatie op jonge leeftijd te gaan gebruiken. Wat het is toch een medicatie dat heel wat onderdrukt in de hersenen.
En ja bij volwassenen zal het toch anders werken op de hersenen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

IS RILATINE® TE VEEL EEN AUTOMATISME GEWORDEN?

Is Rilatine® te veel een automatisme geworden?

Volgens de gegevens van het RIZIV is het aantal patiënten dat tussen 2004 en 2014 behandeld is met Rilatine meer dan vertienvoudigd.Methylfenidaat (Rilatine®,Concerta®, Equasym® of de generische middelen) wordt voorgeschreven aan kinderen metaandachtstoornissen met of zonderhyperactiviteit (ADHD). Het middel helpt hen om zich beter te concentreren. Al van meet af aan zijn de meningen verdeeld over de vraag of het geneesmiddel al dan niet moet worden voorgeschreven. We laten twee kinderpsychiaters aan het woord die in de kwestie gespecialiseerd zijn: dr. Philippe Kinoo en dr. Laurent Victoor.

Dokter Philippe Kinoo: “Rilatine moet pas in tweede instantie komen”

Wordt Rilatine vandaag te systematisch voorgeschreven?

Sommige artsen schrijven het te systematisch voor, andere schrijven het niet genoeg voor bij kinderen die met dit geneesmiddel geholpen zouden kunnen worden. Het probleem is dat er een groot deel subjectiviteit komt kijken bij de diagnose van een kind met ADHD. De diagnose van dit soort stoornissen gebeurt niet met een bloedafname, zoals bijvoorbeeld bij diabetes.

Wanneer schrijft u methylfenidaat voor?

Volgens mij moet er aan drie voorwaarden worden voldaan. Eerst en vooral moet er al een niet-medicamenteuze behandeling op touw zijn gezet. Daarnaast moeten enkele diagnostische criteria duidelijk vervuld zijn. En tot slot moet de arts ook nagaan of Rilatine al dan niet meer effect heeft dan een placebo.

Hoe ziet die niet-medicamenteuze behandeling eruit?

Het gaat om een pedagogische en therapeutische aanpak in de ruime zin.Rilatine moet pas in tweede instantie worden ingeschakeld, als er al pedagogische, opvoedkundige en ondersteunende maatregelen zijn genomen. De ouders moeten eerst psychologische en educatieve hulp aangeboden krijgen via gedragstools zoals rituelen, eenvoudige en duidelijke afspraken en aanmoediging. Daar moeten ze zich strikt en consequent aan houden. Vervolgens moeten er samen met de leerkrachten aangepaste leerstrategieën worden uitgestippeld, indien nodig – als er specifieke leerproblemen zijn – gecombineerd met psychomotorische educatie of logopedie.

Wat raadt u aan als die maatregelen eenmaal getroffen zijn?

Als het nodig is, stel ik voor om de patiënt eerst een week te behandelen met een placebo en daarna een week met Rilatine, zodat we het effect ervan kunnen beoordelen. Methylfenidaat heeft maar een werkingsduur van een paar uur, het effect kan dus snel gemeten worden. Als de ouders en leerkrachten een significant verschil vaststellen tussen de twee weken, zet ik die medicamenteuze behandeling doorgaans voort, maar dan alleen op de dagen dat het kind naar school gaat. Niet in de vakantie dus en ook niet in de weekends.

Werkt Rilatine altijd?

Neen, natuurlijk niet! Zo’n 75% van de kinderen met zogenaamde bewezenADHD ondervindt een positief effect van Rilatine. De overige 25% ondervindt geen verbetering.

Moet de plaats van Rilatine in de huidige behandelingen herzien worden?

Neen, de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad zijn daarover heel duidelijk. De vraag is eerder: “Waarom volgen veel artsen de aanbevelingen niet?”.

Dokter Laurent Victoor: “Rilatine is doeltreffend, maar moet geval per geval worden bekeken“

Wordt Rilatine vandaag te systematisch voorgeschreven?

Volgens mij niet. We schrijven een behandeling voor als dat nodig is en pas nadat we andere oplossingen hebben bekeken. Vaak wordt ADHD als een geval apart afgeschilderd, terwijl de procedure van de diagnose en de behandeling van de patiënten dezelfde is als voor alle andere domeinen van de geneeskunde.

De cijfers wijzen nochtans op een toename van het aantal patiënten

De voorbije tien jaar wordt methylfenidaat inderdaad meer voorgeschreven, maar dat betekent niet dat er ook meer gevallen van ADHDzijn. De aandoening wordt alleen vroeger opgespoord. Aandachtsstoornissen worden vandaag dus gewoon meer behandeld. Op dit moment kampt ongeveer een op de twintig kinderen met ADHD. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) zegt hierover: “In het algemeen kan men in België niet over overconsumptie van methylfenidaat spreken, omdat het consumptieniveau (2%) niet hoger ligt dan de prevalentie (5%). Maar ook dan blijft de vraag of er bij de gebruikers een indicatie is en of de medicatie op doelmatige wijze wordt gebruikt”.

Wat is de plaats van de andere aspecten van een globale behandeling?

Rilatine is niet de enige remedie om ADHD te behandelen. Het middel maakt deel uit van een globale en multidisciplinaire behandeling die aangepast moet worden aan de patiënt en aan zijn problemen. Als de patiënt logopedie nodig heeft, zal hij dus naar een logopedist gaan; als hij psychotherapie nodig heeft, zal hij naar een psycholoog gaan, enz. Elke behandeling moet op maat van de patiënt en van de noden van patiënt worden uitgestippeld.

Wanneer schrijft u dit geneesmiddel voor?

Zodra de diagnose duidelijk is en als de impact van de stoornissen op de levenskwaliteit van de patiënt groot is, stellen we methylfenidaat voor in het kader van een globale aanpak. Ik behandel het kind niet alleen voor zijn problemen op school, maar ook voor zijn algemene levenskwaliteit. Indien nodig schrijf ik methylfenidaat ook voor in het weekend en in de vakantie. Maar altijd in progressieve dosissen: een heel lichte dosis in het begin die dan eventueel wordt opgedreven al naargelang de klinische respons van de patiënt.

Hoe stelt u de diagnose?

Er bestaan voor ADHD geen biologische markers waarmee we een eenduidige diagnose  kunnen stellen. Het gaat dus om een klinische diagnose waar je tijd voor moet nemen, want ze gebeurt aan de hand van informatie die het kind en de ouders ons verschaffen.

We beginnen dus altijd met minstens twee afsprakenƒ van anderhalf tot twee uur met de  patiënt en zijn omgeving om zo de herkomst en de redenen van zijn probleem te achterhalen.

Moet de plaats van Rilatine in de huidige behandelingen herzien worden?

Neen, de behandeling heeft haar nut bewezen en de doeltreffendheid is ruimschoots aangetoond. Methylfenidaat en het voorschrijven ervan bijADHD van matige tot ernstige intensiteit moet dus niet herbekeken worden. Het is eerder de manier om tot een goede diagnose te komen die aan herziening toe is.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/is-rilatine-te-veel-een-automatisme-geworden/actueel/1527

Voor men het echt gaan voorschrijven of slikken is het echt nodig om te kijken of het wel degelijk nodig is. Zo ja kan men ook soms een tijd erop zetten zodat de persoon het niet heel het leven moet slikken of over moet gaan naar zwaardere medicatie. Het kan goed zijn dat het zo ook verholpen kan worden, door te leren om met prikkels anders om te gaan. Maar men moet er tijd en geduld voor hebben. En dat hebben vaak ouders niet meer voor hun kinderen. Ook kinderen kunnen of mogen niet meer spelen en dat maakt dat ze hun gaan vervelen en aandacht gaan trekken. Dan maar naar de arts want mijn kind kan niet stil zijn niet stil zitten en ga maar door.  Maar nogmaals soms is het echt nodig.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Universiteiten gaan gebruik van rilatine onderzoeken

 
© Bart Leye.

Vijf Vlaamse universiteiten gaan samen het gebruik en de verspreiding van rilatine onderzoeken. Het oneigenlijke gebruik van die ADHD-medicatie als ‘leerpil’ neemt te sterk toe, vinden ze. Het nieuwe onderzoek, dat begin 2016 zou moeten plaatsvinden, wil het probleem breed in kaart brengen, schrijven de kranten va Mediahuis.

Volgens cijfers van de ziekteverzekering nam het gebruik van rilatine vorig jaar lichtjes af, maar aan de universiteiten van Hasselt, Leuven, Antwerpen, Gent en Brussel heerst een andere indruk.

“Het grote zorgenkind”, noemt Paul Van Royen, decaan van de faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, het oneigenlijke gebruik van het pepmiddel. “Uit contacten met studenten maken we op dat het gebruik sterk toeneemt.”

Rilatine wordt medisch voorgeschreven aan minderjarigen met hyperactiviteit en aandachtsstoornissen (ADHD). Maar studenten gebruiken de medicatie in toenemende mate als ‘leerpil’, omdat ze de concentratie zou aanscherpen. Uit vroegere bevragingen blijkt dat bijna 5 procent van de Vlaamse studenten stimulerende middelen gebruikt om te studeren. Uit het nieuwe onderzoek moet onder meer duidelijk worden hoe de studenten aan rilatine komen, want het middel is niet te krijgen zonder voorschrift. Welke rol huisartsen en apothekers hierin spelen, maakt deel uit van het onderzoek.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2560748/2015/12/18/Universiteiten-gaan-gebruik-van-rilatine-onderzoeken.dhtml

Spijtig genoeg weet ik dat personen met ADHD het zelf doorverkopen aan studenten. Het houd de student wakker en kan zo beter zijn gedachten bijhouden bij het leren.
In bepaalde gevallen en dan spreek ik over extreem, wordt het ook gedaan met afpersing. Dat een student het verplicht hem aan de pilletjes te helpen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

 

Dit is waarom Ritalin slecht is voor jou en je kind!

Dit is waarom Ritalin slecht is

1 op de 3 kinderen krijgt Ritalin voorgeschreven, maar weten de ouders wel hoeveel onderzoek er is gedaan, of eigenlijk niet is gedaan, naar de lange termijn effecten van Ritalin. En veel mensen weten niet wat ze hun kind, of zichzelf eigenlijk toedienen.  Ik ga het je proberen uit te leggen wat het met jou of je kind doet, wat het is, en wat er in mijn ogen voor lange termijn effecten te verwachten zijn.

Wat is Ritalin

Ritalin is de merknaam van een medicijn op de markt met de werkzame stof “Methylphenidaat”. Het is een product wat veel wordt voorgeschreven aan kinderen, maar ook aan volwassenen. Het bestrijd de symptomen van onder andere ADHD en ADD, alhoewel er ook andere manieren zijn om iets aan deze symptomen te doen, maar daar komen we later op terug. Methylphenidaat is nauw verwant aan Amfetamine, wat in de drugs en uitgaanswereld bekend staat als Speed. Methylphenidaat is minder potent als Amfetamine, maar blijft toch het kleine broertje ervan.

Wat doet Ritalin

Ritalin stimuleert het centrale zenuwstelsel en zorgt ervoor dat je je kunt concentreren, bij zo’n 75% van de kinderen die Ritalin voorgeschreven krijgen veranderd het gedrag in positieve zin. Maar waar geen onderzoeken naar zijn gedaan is: Hoe functioneert het kind over 5 jaar, na 5 jaar lang Ritalin te hebben genomen.

Onderzoek naar Ritalin

Ik ben een tijd aan het zoeken geweest naar lange termijn studies over het gebruik van Ritalin, helaas zijn deze niet gedaan, waarom niet? Dat zal ik je uitleggen! De farmaceutische industrie heeft er geen enkel baat bij, dat jij of jouw kind stopt met Ritalin, dan verdienen ze tenslotte niets meer. En doordat ik verschillende mensen heb gesproken die voor een langere tijd Ritalin hebben gebruikt ben ik tot de conclusie gekomen dat er schadelijke effecten zoals gewenning en verslaving optreden bij langdurig gebruik. Over het algemeen duren de onderzoeken 1 tot 3 maanden en door de resultaten van deze korte onderzoeken worden de kinderen in ons land waarschijnlijk voor de rest van hun leven aan dit medicijn gezet, zonder dat er wetenschappelijk onderzoek naar te lange termijn effecten is gedaan.

Wat er niet gezegd wordt over Ritalin

Ik heb verschillende mensen gesproken die langdurig Ritalin hebben gebruikt en dit is de conclusie die ik daaruit trek: Je bouwt naar verloop van tijd een gewenning op en hierdoor is er of een verhoogde inname nodig, of je zult merken dat je effecten minder worden. Indien de dosis niet verhoogd wordt neemt dus het effect van de Ritalin af, en uiteindelijk ben je weer terug bij af, maar dan erger, je kind is dan niet alleen iets drukker, maar ook nog eens verslaafd. Mensen die plots stoppen met Ritalin naar 6 maanden of langer gebruik slapen dagenlang en voelen zich daarna nog weken tot maanden oververmoeid. Dit komt omdat het zenuwstelsel niet meer wordt gestimuleerd en hierdoor krijg je een terugval, net zoals bij iemand die verslaafd is aan Amfetamine/ speed.

Sommige mensen die ik heb gesproken blijven bij gebruik van ritalin tot wel 48 uur wakker omdat ze door de Ritalin constant worden geprikkeld en niet kunnen of willen slapen. Ook dit komt weer omdat Ritalin familie is van de drugs: Amfetamine/ speed.

Er is een grote illegale markt voor Ritalin, mensen betalen tot wel 60 euro voor 1 doosje van 30 pillen. Dit is dus hoe zwaar verslavend dit werkt, de voorschrijvend arts wil op een bepaald moment niet meer voorschrijven en mensen gaan dan zoeken naar andere mogelijkheden en komen zo in het illegale medicijn circuit terecht. Dit is waar vele kinderen die op dit moment aan de Ritalin zitten, onbewust naartoe worden geduwd. Lange termijn effecten omdat er nog geen lange termijn effecten bekend zijn, omdat hier nog geen onderzoek naar is gedaan, ben ik gaan kijken naar de lange termijn effecten van Amfetamine, dit is wel een meer potent middel en heeft dan waarschijnlijk ook sterkere lange termijn effecten.

  • Psychose
    Daarom schrijven psychiaters nu al wat minder snel Ritalin voor aan mensen met schizofrenie
  • Depressie
    Vanuit verschillende online bronnen heb ik vernomen dat zowel kinderen als volwassenen depressieve klachten krijgen na langdurig gebruik van Ritalin
  • Gewichtsverlies
    Ritalin zorgt ervoor dat je eetlust verminderd en hierdoor heb je een grote kans op gewichtsverlies
  • Verslaving
   Dit hoef ik verder niet uit te leggen denk ik, het staat tenslotte in dit artikel beschreven

Dit zijn 4 punten waar ik een zeer grote kans in zie dat dit gebeurd bij lange inname van Ritalin.

Wat kun je doen als jouw kind ADHD of ADD heeft?

 • Sporten
  Kinderen bewegen bijna niet meer en zitten hele dagen achter de computer of iPad. Geen wonder dat ze dan overtollige energie hebben!
 • Niet te lang achter elkaar studeren.
  Deel het op in kortere stukjes, je kind kan niet goed voor lange periodes achter elkaar studeren, dus deel het op zodat het makkelijker voor hem/ haar wordt.
 • Leer hem/ haar mediteren.
  Er zijn bewezen effecten op rust en concentratie gebied door meditatie.

In dit artikel noem ik het Ritalin, maar ook namen zoals dexamfetamine en concerta zijn net zo’n boosdoeners.

BRON: http://hogerbesef.nl/dit-is-waarom-ritalin-slecht-is-voor-jou-in-je-kind/

Ritalin voor Nederland Rilatine voor België. Geen verschil van het medicatie wel van naam. Maar het is zo onderzoek is er genoeg gedaan naar het medicijn en voor wat het allemaal goed is. Maar niet naar langdurig gebruik. Velen moeten dan ook gaan vermeerderen of overstappen naar een zwaardere medicatie. En niet te vergeten dat het een soort drug is daar men als persoon moeilijk vanaf komt. Natuurlijk kan het kind of de persoon zich beter concentreren als hij de medicatie neemt. Maar er zijn zeker en vast alternatieven als men er ook snel mee aan de slag gaat en die ook goede resultaten behalen. Alleen durft men de stap niet altijd te nemen, omdat men van het drukke kind af wilt zijn en als ouder de rust wilt vinden. Maar al eens gewoon gedacht om het kind te laten spelen echt buiten te spelen zich vuil te maken uit te leven en te laten genieten. Nee want alles hoort in het kader van de technologie te zijn en naar de ouders van de ouders. Het kind moet stil zijn en moet luisteren. Omdat de ouders zelf hun ding goed kunnen doen. 
Er is veel onderzoek naar gedaan naar de kinderen en volwassenen die dit dragen. Maar niet echt naar een lange termijn van het slikken van de medicatie. 
En zoek het zelf maar een is op lange termijn effecten rilatine. Je gaat er niet echt veel over vinden. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

De échte redenen waarom ADHD opmars maakt

© thinkstock.

ADHD, de meest bekende aandachtsstoornis, is een controversieel onderwerp dat heel wat ouders aangaat aangezien er elk jaar heel wat kinderen de stempel van ADHD opgedrukt krijgen. Onlangs werd bekend dat ongeveer zeven à acht procent aan de ziekte lijdt, een cijfer dat blijft stijgen. Komt de ziekte dan gewoonweg meer voor of zijn er andere factoren die meespelen? Time Magazine denkt de échte redenen voor de opmars van ADHD te kennen. Wij zetten ze alle vijf op een rijtje.

© thinkstock

In de wereld van de geneeskunde draait heel wat om omzet en winst. Farmaceutische bedrijven zijn niet alleen ondernemingen maar ondertussen ook lobbyisten geworden. Dankzij hun strategieën is rilatine in sommige landen rechtstreeks verkrijgbaar in de handel. Daarnaast worden niet-medische behandelingen zoals therapie minder populair omdat er een hele hype ontstaan is rond rilatine onder invloed van de medische bedrijven.

ADHD is ook niet voor niets de meest bekende aandachtsstoornis, een derde bewijs van de marketingmachine van heel wat bedrijven. Heel wat ouders worden hierdoor dan ook ‘in val gelokt’ omdat ze denken dat hun kind wel eens aan de ziekte zou kunnen lijden waardoor ze een dokter contacteren. Het feit dat ADHD ook binnen de medische wereld voor een tweedeling zorgt, kan er ook toe bijdragen dat de diagnose net iets te vaak wordt gesteld. Ook de medische handleidingen zijn het niet eens over de symptomen van de aandachtsstoornis. Zo gebruikt de DSM, een van de meest toonaangevende handboeken voor psychische stoornissen, andere criteria dan de ICF (een classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen).

Ook het internet wordt vaak gebruikt als informatiebron en heel wat bezorgde ouders, maar ook andere volwassen, raadplegen ‘dokter Google’. Volgens Time is ook daar weer de invloed van de farmaceutische bedrijven te voelen. Zo zetten zij heel wat handige lijstje online om na te gaan of jij (of je kind) wel of niet aan ADHD lijdt. De lijstjes zijn echter heel luchtig waardoor bijna iedereen de opgesomde symptomen ervaart. Wie voelt zich niet eens ongeorganiseerd op het werk of thuis?

Heel wat dokters en wetenschappers maken zich dan ook zorgen dat een sociologisch probleem te vaak wordt opgelost met een chemische oplossing en vragen zich af hoeveel kinderen over vijftig jaar aan ADHD zullen ‘lijden’.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/329/ADHD/article/detail/2131590/2014/11/25/De-echte-redenen-waarom-ADHD-opmars-maakt.dhtml

Wat ik gewoon prachtig vond in de eerste regels te lezen STEMPEL. Het kind wordt bestempeld omdat het een aandachtsstoornis of gedragsstoornis heeft. Dat soms gewoon te maken heeft met aandacht, een roep gehoord te worden. Ook ouders maken geen tijd meer, en het is niet maar als vroeger dat kinderen nog gans de dag buiten spelen en vuil binnen komen. Nu is het allemaal voor een tv scherm of schoolboeken, en het kind kan zich niet meer uitleven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

ZORGEN OM RITALIN NEMEN TOE

Zorgen om Ritalin nemen toe

Ritalin: soms heb je het idee dat het wordt geslikt als snoep! Volgens de Gezondheidsraad is het gebruik van het middel de afgelopen jaren verviervoudigd en dat baart de raad zorgen. “Er moet veel meer gekeken worden naar wat zorgverleners, scholen en werkgevers kunnen doen om de problemen van jongeren het hoofd te bieden”, schrijft de Gezondheidsraad in twee adviezen aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de raad is de hulpvraag sterk gestegen door toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag. Ik ben vooral bang wat het middel op de lange termijn voor je gezondheid doet…

BRON: http://vrouw.blog.nl/gezondheid/2014/07/03/zorgen-om-ritalin-nemen-toe

Het wordt soms te snel voorgeschreven en mensen worden eigenlijk niet goed geïnformeerd wat het doet als iemand het langdurig in moet nemen. Voor vele is het zeker nodig om een goede en rustige dag door te komen. Maar als je weet dat het ook aan studenten gegeven wordt, of nog erger dat de mensen die het nodig hebben er een zaak in zien om het door te verkopen.
Er zijn alternatieven maar spijtig hebben die niet voor iedereen een goede werking.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Medicatie bij ADHD

Dragees met vertraagde afgifte

Er bestaat geen medicatie die ADHD kan genezen. Wel worden medicijnen toegepast om de symptomen van ADHD te verminderen of te laten verdwijnen.

De Nederlandse Gezondheidsraad schatte in het jaar 2000 dat ongeveer 2% van de kinderen tussen de vijf en veertien jaar zulke ernstige symptomen van ADHD of ADD heeft dat specifieke behandeling nodig is. Behalve psycho-educatie om de kennis van alle betrokkenen over te vergroten, is een intensieve vorm van indirecte gedragstherapie aangewezen. Dit gebeurt vaak in de vorm van ‘parent management training’ (PMT) en ‘mediatraining’ van ouders en leerkrachten. Directe gedragstherapie aan het kind is voor de lange termijn veel minder effectief gebleken. Bij onvoldoende resultaat kan hieraan een medicamenteuze behandeling worden toegevoegd.

Alle ADHD-middelen zijn psychofarmaca. Deze beïnvloeden de werking van neurotransmitters, met name van dopamine en noradrenaline. De exacte wijze waarop de ADHD-symptomen worden verminderd is niet bekend. Het meest voorgeschreven worden stimulantia zoals methylfenidaat en noradrenalineheropnameremmers als atomoxetine en in bepaalde gevallen ook wel ‘tricyclische antidepressiva’ als imipramine of nortriptyline.
Antidepressiva en antipsychotica zijn geen specifieke ADHD-middelen, maar worden in verband met het veel voorkomen van comorbide stoornissen wel regelmatig toegepast.

Wanneer medicatie

Medicatie wordt als een serieuze optie beschouwd indien op andere wijze onvoldoende stemmings- en gedragsverandering kan worden bereikt. Wanneer men spreekt van een positieve reactie op medicatie, dan beoordeelt men dat meestal vanuit het slagen van symptoomonderdrukking en vanuit het oogpunt van de omgeving die van het gedrag van een ADHD’er hinder ondervindt.

Door mensen met ADHD worden de positieve effecten van deze medicatie ervaren als het verkrijgen van meer rust en overzicht in hun bestaan. Het ingesteld zijn op de juiste medicatie en een afdoende dosering kan de start van een beter functioneren zijn. Psycho-educatie kan desgewenst zorgen voor meer inzicht in oud symptoomgedrag, en dankzij de medicatie kan er ruimte ontstaan om nieuw gedrag aan te leren.

Op 25 september 2008 verscheen in de Gazet van Antwerpen een bericht dat de hoogste Britse gezondheidsinstanties ouders aanraadden om alleen maar de meest onhandelbare kinderen, als laatste oplossing, Rilatine (in Nederland bekend als Ritalin) toe te dienen, en het niet te geven aan kinderen die jonger zijn dan vijf jaar.[1]

In Nederland zijn alleen methylfenidaat en atomoxetine geregistreerd voor de behandeling van ADHD bij kinderen van 6 jaar en ouder en voor adolescenten.

Medicatie gecombineerd met andere therapie

Medicamenteuze therapie kan worden gecombineerd met andere vormen van behandeling, onder bepaalde voorwaarden. Afhankelijk van de problemen die zich bij ADHD voordoen, gaat het om opvoedingsondersteuning, sociale vaardigheidstraining, leervaardigheden, enzovoorts.

Uit een aantal studies blijkt dat medicatie effectiever is dan gedragstherapie. De combinatie van medicatie en gedragstherapie is in sommige studies effectiever gebleken dan alleen medicatie. Andere studies toonden aan dat de combinatie niet effectiever is dan alleen medicatie.[2]

Psychostimulantia

In Nederland worden twee typen psychostimulantia toegepast, die alle twee volledig onder de Opiumwet vallen:

Psychostimulantia hebben een paradoxale werking. Waar personen zonder ADHD door deze middelen eerder onrustig worden, worden personen met ADHD bij een juiste dosering rustiger. De verklaring ligt waarschijnlijk in de afwijkende hersenstructuur bij ADHD. Verondersteld wordt, dat de delen van de hersenen die normaal de onrust moeten onderdrukken, door de stimulantia worden geactiveerd en daardoor hun werk beter kunnen verrichten. Dit werkt echter niet bij iedereen.

Van alle ADHD-medicatie wordt methylfenidaat verreweg het meest toegepast en er is ook de meeste ervaring mee.

Methylfenidaat

Enkele verkrijgbare tabletten Methylfenidaat

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 70-80% van de kinderen met ADHD positief reageert op methylfenidaat, waarbij het aandachtstekort, de hyperactiviteit en de impulsiviteit aanzienlijk minder worden [3]. Ook is bewezen dat de medicatie bij ADHD’ers leidt tot een verlaagde kans op drugsgebruik, omdat drugs als vorm van zelfmedicatie overbodig zijn geworden. Ook personen zonder ADHD presteren met dit medicijn beter, maar bij hen kan er eerder een overdosering optreden. Terwijl ADHD’ers bij een juiste dosering rustiger worden, gaan personen zonder ADHD juist een drukker gedrag vertonen. Het normale gebruik van methylfenidaat is niet verslavend gebleken. Er is zelfs gebleken dat hoe eerder er wordt gestart met het gebruik van methylfenidaat, hoe kleiner de kans is dat iemand met ADHD later drugs gaat gebruiken. Zonder medicatie is die kans gewoonlijk juist groter dan bij personen zonder ADHD [4].

Gebruik van methylfenidaat

Medicatie met methylfenidaat is de meest gebruikte behandeling bij ADHD en heeft direct invloed op het gedrag. Deze stof is beschikbaar in toedieningsvormen met een kortdurende werking en met langerdurende werking. De kortwerkende vorm is verkrijgbaar onder de oorspronkelijke merknaam (Ritalin in Nederland, Rilatine in België) en daarnaast zijn er nog verschillende generieke varianten op de markt. In de praktijk is gebleken dat er tussen de verschillende merken kleine verschillen in werking kunnen optreden, zodat bij verandering van merk de dosering soms opnieuw moet worden vastgesteld. Dit is echter ook per persoon verschillend.

Langwerkend methylfenidaat

Sinds 2004 bestaan de toedieningsvormen met langzame afgifte (slow release). De langwerkende varianten bevatten dezelfde werkzame stof als de kortwerkende, maar door de speciale constructie van de capsules of dragees komt deze geleidelijker vrij, verspreid over een langere tijd.

In Nederland is methylfenidaat als medicijn alleen voor kinderen en adolescenten geregistreerd. Voor volwassenen kan het middel enkel door een arts off label worden voorgeschreven.

Methylfenidaat kan volgens een voorgestelde richtlijn van de EMEA (de Europese medicijnenautoriteit) uit begin 2009 beter niet langer dan een jaar onafgebroken worden gebruikt, omdat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar de langetermijneffecten. De EMEA stelt ook dat meer controle nodig is gedurende het gebruik in verband met de kans op bloeddrukproblemen en het verergeren van sommige psychische aandoeningen. Ook dient de groei van lengte en gewicht in de gaten gehouden te worden.[5]

Dosering

Kenmerkend voor methylfenidaat is, dat de stof snel in het bloed wordt opgenomen, snel werkt en ook weer snel is afgebroken. Voor de kortwerkende tabletten betekent dit, dat een dosis vrij snel is uitgewerkt en een vervolg-dosis moet worden ingenomen. De concentratie in het bloed vertoont vrij grote schommelingen. Als een dosis is uitgewerkt treedt gemakkelijk een rebound-effect op.

Een ongunstige eigenschap van methylfenidaat is de individueel zeer sterk uiteenlopende biologische beschikbaarheid. Deze loopt uiteen van 11 tot 51%. Dat betekent dat bij de ene persoon slechts 11% van het ingenomen medicijn effectief is, bij een ander 51% en bij een derde kan het daar ergens tussenin liggen. Vooral in het begin is het daarom lastig om te bepalen wat de juiste dosis is. Er kan gemakkelijk een onder- of overdosering ontstaan. Het is goed mogelijk dat soms ten onrechte gedacht wordt dat het medicijn niet goed werkt, terwijl het in feite komt door een verkeerde dosering.

Het is bekend dat het innemen van methylfenidaat in combinatie met sinaasappelsap (veel vitamine C), koolzuurhoudende dranken, sterke voedingssupplementen en dergelijke een vermindering van de werking teweeg brengt. Dit komt doordat sterke organische zuren in het maag-darmkanaal met het medicijn reageren[6]. Bij een hoog vitamine C-gebruik is daarom een hogere dosering van het medicijn noodzakelijk. Daarnaast heeft bij vitamine C ook de werking als antioxidant invloed op de werking van methylfenidaat[7].

Ook inname met thee veroorzaakt een verminderde werking, vermoedelijk door het binden van het medicament aan de tannine (looizuur) in de thee.

Vanwege verschillende voordelen zijn de toedieningsvormen met langzame afgifte ontwikkeld. Zij hoeven minder vaak te worden ingenomen, worden gelijkmatiger in het lichaam opgenomen en er zijn geen tussentijdse rebounds. Er kan niet meer worden vergeten om op tijd een vervolgdosis in te nemen. Omdat er niet meer op verkeerde tijden wordt gedoseerd is de werking meestal gelijkmatiger.

Kortwerkende tabletten

Ritalin

Geneesmiddelen die direct na inname methylfenidaat in het lichaam afgeven, zoals Ritalin (Rilatine) moeten veelal vaker dan één keer per dag worden ingenomen. Dit betekent voor kinderen dat hun ouders, de kinderen zelf, en hun leerkrachten er tijdens en na schooltijd aan moeten denken dat het geneesmiddel moet worden ingenomen. Als het wordt vergeten, kan dit leiden tot een verminderde therapietrouw en daardoor tot een minder effectieve behandeling.

Doordat gemiddeld iedere drie à vier uur een dosis ingenomen moet worden, kan er sprake zijn van piek- en dalspiegels van het middel in het bloed. Hierdoor kunnen rebound-verschijnselen ontstaan als een dosis is uitgewerkt.

Toedieningsvormen met langzame afgifte

Dragees of capsules met langzame afgifte van de werkzame stof methylfenidaat hebben een langere werkingsduur dan tabletten, ze hoeven daardoor minder vaak ingenomen te worden. Ze worden op de markt gebracht onder de merknamen Ritaline MR, Concerta, Equasym en Medikinet. De werkingsduur van een capsule of dragee is afhankelijk van het merk. De afgifte kan ook beïnvloed worden door gelijktijdig ingenomen voedsel. In de praktijk blijkt de werkingsduur ook per individu te verschillen. De verschillende merken kunnen ook niet door elkaar gebruikt worden [8]. Bij vergelijking van de werking van lang werkend methylfenidaat met die van (kort werkend) Ritalin zijn verschillen in werking geconstateerd [8].

Methylfenidaat in een toedieningsvorm voor langzame afgifte wordt in Nederland via de basisverzekering vergoed, maar heeft door het gehanteerde geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) een heel hoge eigen bijbetaling. De door de beoordelende instantie daarvoor gegeven reden is, dat deze vorm geen therapeutische meerwaarde zou bieden ten opzichte van de kort werkende vorm.[9][10][11] In het verleden zijn er tevergeefs processen gevoerd om toedieningsvormen met langzame afgifte via de normale regeling vergoed te krijgen. [12]

Amfetamine-achtigen

Dexamfetamine

Als alternatief voor methylfenidaat kan ook dexamfetamine (dextro-amfetamine) worden voorgeschreven. Dexamfetamine heeft een ander werkingsmechanisme dan methylfenidaat. Dexamfetamine bevordert de afgifte van dopamine en noradrenaline; methylfenidaat remt de afbraak ervan. Twee verschillende manieren om de beschikbaarheid van deze neurotransmitters te verhogen. Het kan daarom zijn, dat iemand gunstiger reageert op dexamfetamine dan op methylfenidaat, of omgekeerd.[13]

Een voordeel van dexamfetamine is verder, dat het een minder hevig rebound-effect geeft (tijdelijke heftige verergering van de ADHD-symptomen als de dosis uitgewerkt is) dan methylfenidaat. Dexamfetamine heeft een langere werkingsduur dan de kortwerkende vorm van methylfenidaat, maar werkt minder lang dan de langwerkende vorm.

Dexamfetamine wordt in Nederland vrij weinig toegepast, maar het krijgt meer bekendheid. Het middel is in Nederland verkrijgbaar in een directe-afgiftepreparaat met een werking van ongeveer zes uur, en een retard-variant met verlengde afgifte van ongeveer twaalf uur. Buiten de Benelux zijn ook andere amfetaminepreparaten verkrijgbaar, in de VS bijvoorbeeld zijn Desoxyn(dextro-methamfetamine) en Adderal(een mengsel van 4 verschillende amfetaminezouten) verkrijgbaar.[14]

Non-psychostimulantia

Atomoxetine (Strattera)

In april 2005 is in Nederland Strattera geregistreerd met de werkzame stof (atomoxetine). Het is bedoeld voor de behandeling van ADHD bij kinderen van 6 jaar en ouder en adolescenten, als onderdeel van een breed behandelprogramma. Strattera is de eerste non-psychostimulant die is geregistreerd voor deze indicatie.

Eigenschappen

Atomoxetine verschilt van psychostimulantia zoals methylfenidaat en amfetamine op de volgende punten:

 • De arts heeft na de start wat meer tijd nodig (minimaal 2 tot 4 weken) om te kunnen beoordelen, of het middel naar tevredenheid werkt. Daar staat tegenover, dat het middel 24 uur per dag werkt en slechts langzaam uit het lichaam verdwijnt. Er is dus geen rebound-effect
 • Het middel heeft een ander werkingsmechanisme (een ander aangrijpingspunt). Daardoor is de werking anders, evenals de bijwerkingen
 • Het valt niet onder de Opiumwet
 • Het werkt tevens als antidepressivum. Het wordt afgeraden om antidepressiva voor te schrijven aan kinderen, omdat in bepaalde gevallen een verhoogde kans op suïcide ontstaat (een antidepressivum heeft eerst een stimulerende en motiverende werking, daarna treedt er pas stemmingsverbetering op. Een kind met suïcidale neigingen kan door de stimulerende werking de negatieve gedachten omzetten in daden)
 • Het middel bestaat nog maar kort. Er is minder zekerheid over de veiligheid bij langdurig gebruik.

Kosten

Strattera wordt in Nederland niet vergoed door de basisverzekering. De reden daarvoor is, dat onvoldoende zou zijn aangetoond dat het middel meerwaarde heeft ten opzichte van methylfenidaat. Een argument is, dat goed vergelijkend onderzoek met methylfenidaat ontbreekt en er derhalve geen voordelen zijn aan te tonen van atomoxetine in vergelijking met methylfenidaat.[15][16][17]

Bijwerkingen

Om de bijwerkingen van Strattera zo laag mogelijk te houden, is het van belang om het middel te introduceren met een niet te hoge dosis. Het ervaren van te sterke bijwerkingen kan wijzen op een te hoge dosering, zelfs als deze niet hoger is dan de aanbevolen dosis van 1,2 mg. per kilogram lichaamsgewicht.

Antipsychotica

Antipsychotica worden voorgeschreven in een lichte dosering wanneer er sprake is van een autismespectrumstoornis in combinatie met ADHD en soms ook bij tics. Dit als alternatief voor psychostimulantia.

Antipsychotica hebben in de regel een antagonistische werking op de dopamine-receptoren. Het werkingsmechanisme is daarmee tegengesteld aan dat van psychostimulantia als methylfenidaat en dexamfetamine. Het gelijktijdig gebruik zou daarom moeten worden vermeden.

Pipamperon

Pipamperon is de werkzame stof in Dipiperon. Dit is een zogeheten antipsychoticum. Het wordt echter ook voorgeschreven bij ernstige opwinding en onrust.

Overige middelen

Melatonine

ADHD gaat vaak gepaard met slaapklachten, zoals moeilijk inslapen of een slechte slaapkwaliteit, niet alleen als bijwerking van medicatie, maar ook als direct symptoom van ADHD. Experimenteel wordt hiervoor melatonine gegeven. De effectiviteit van deze therapie bij ADHD is wetenschappelijk echter nog niet overtuigend aangetoond.[18][19]

Melatonine is verkrijgbaar als apothekersbereiding en als tablet van 2 mg met verlengde afgifte onder de naam Circadin. Het is in 2007 geregistreerd voor patiënten van 55 jaar en ouder en uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar.[20][21]

Bupropion (Wellbutrin)

Wellbutrin is een antidepressivum met als werkzame stof bupropion-hydrochloride, dat ook gebruikt wordt bij afkicken van een nicotineverslaving. Het heeft ook invloed op ADHD-symptomen[22]. Het wordt alleen door de basisverzekering vergoed indien het niet is voorgeschreven tegen nicotineverslaving. Bupropion is ook de werkzame stof in het middel tegen nicotineverslaving Zyban. Dit wordt ook niet vergoed door de basisverzekering.

Wellbutrin XR is een tablet met gereguleerde afgifte[23]. Bupropion is niet bestemd voor kinderen. Het is alleen beschikbaar in een vrij hoge dosering (vanaf 150 mg.), wat bezwaarlijk kan zijn voor volwassenen met een laag lichaamsgewicht en voor ouderen.

EXPLOSIEVE STIJGING VAN ADHD-MEDICATIE

Explosieve stijging van ADHD-medicatie

 

Het gebruik van ADHD-medicatie voor zes maanden of langer onder kinderen is vervijfvoudigd. Dat blijkt uit onderzoek in Denemarken bij kinderen van 6 tot 13 jaar. Deze trend is volgens de auteurs wereldwijd. Opvallend is dat ook het off-labelgebruik is toegenomen.

De onderzoekers gebruikten gegevens uit zes Deense nationale registers van alle kinderen die tussen 1990 en 2001 werden geboren (852.711). De onderzoekers letten daarbij op voorschriften voor dexamfetamine, methylfenidaat of atomoxetine, sociaaldemografische kenmerken van de kinderen en hun ouders. Ze splitsen het gebruik van ADHD-medicatie in twee categorieën: korter dan zes maanden of langer dan zes maanden.

In alle groepen bleek het gebruik van ADHD-medicatie tussen 2003 en 2010 fors te zijn toegenomen. Ook bleek dat behandelaars deze medicatie in toenemende mate inzetten bij andere psychiatrische aandoeningen zoals autismespectrumstoornissen (ASD). De toename van het aantal kinderen dat langer dan zes maanden ADHD-medicatie gebruikte, was 4,7-voudig, 6,3-voudig en 5,5-voudig bij respectievelijk kinderen met ASD, ADHD en andere psychiatrische stoornissen. Het gebruik van ADHD-medicatie door ADHD’ers nam vooral toe in de periode tussen 2008 en 2010. In 2010 nam 61% van de kinderen met de diagnose ADHD hiervoor medicatie. Van de kinderen met ASD gebruikte 16% ADHD-medicatie.

De explosieve toename in het gebruik van ADHD-medicatie is volgens de auteurs een wereldwijde trend. De Verenigde Staten is daarbij koploper. In dat land gebruikt 5% van de schoolgaande kinderen medicatie tegen ADHD. Alhoewel het gebruik in Europese landen lager is, is dezelfde trend zichtbaar in de meeste Europese landen, zo stellen de auteurs.

In België zijn er naar schatting 66.000 frequente gebruikers van Rilatine tussen 6 en 17 jaar, waarvan 38.000 met vergoeding door de ziekteverzekering. In Vlaanderen neemt 3% van de kinderen tussen 6 en 17 jaar Rilatine mét vergoeding. Nog eens 2 tot 3% doen dat zonder vergoeding.

De onderzoekers vinden dat er nader onderzoek nodig is naar veiligheid en effectiviteit van ADHD-medicatie bij andere indicaties dan ADHD.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=14879

Tegenwoordig willen ouders maar zeer rustige kinderen die nog niet meer mogen bewegen. En dan kan ik perfect begrijpen dat de hoeveelheid medicatie omhoog gegaan is. Bij een kind wordt al snel gezegd wat is het hyper of hij kan de aandacht niet erbij houden. Maar hoeveel wordt er nog samen gedaan? En mag het kind nog kind zijn?
In heel wat gevallen moet het kind zo rustig mogelijk zijn, en in het slechtste geval wordt het nog aan zijn lot overgelaten. Dat maakt dat het kind om aandacht vraagt al snel het antwoord krijgt wat ben je druk zeg.
Ouders zouden moeten weten dat het kind eens goed zich mag uitleven, en eens goed vuil mag maken. Dan zie je het kind leven en zal het thuis ook rustiger zijn. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

RILATINE HET WORDT MEER EN MEER GESLIKT

Min-18-jarigen slikken dubbel zoveel rilatine als vijf jaar geleden

Kinderen en jongeren slikten de voorbije vijf jaar bijna dubbel zoveel Rilatine, de populaire pil bij de behandeling van de gedragsstoornis ADHD. De Tijd verzamelde bij het Riziv de verkoopcijfers in publieke apotheken tussen 2006 en eind 2010.

Het aantal verkochte dagdosissen Rilatine voor min-18-jarigen nam toe van 2,6 miljoen tot 4,7 miljoen. De achterliggende groep jonge patiënten dikte aan van 20.000 tot 32.000.

De (terugbetalings)kosten voor de Belgische sociale zekerheid liepen op van 2,2 miljoen euro tot 5,1 miljoen euro, meer dan een verdubbeling.

Het gebruik en vooral de impact van geneesmiddelen als Rilatine bij kinderen en jongeren is al lang erg omstreden.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/329/ADHD/article/detail/1330673/2011/10/08/Min-18-jarigen-slikken-dubbel-zoveel-rilatine-als-vijf-jaar-geleden.dhtml

Het is toch erg dat rilatine en concerta en andere medicatie heel snel wordt voorgeschreven. Dit alleen om het kind rust te geven dat zeker ook op een andere manier kan gebeuren. Als het nodig is vind ik het prima. Maar het is ook meestal omdat de ouders er niet tegen kunnen en dan al snel via de dokter dit laten voorschrijven.
Nu is het ook zo studenten hebben ook de weg gevonden naar rilatine. Dat maakt dat ook zo de cijfers ervan naar boven gedreven wordt.
We mogen niet vergeten het is een amfetamine.
Men moet dan ook weten dat het veel onderdrukt en soms na uitwerking het als een bom explodeert.
Denk er goed over na als je echt zou beginnen met deze medicatie. Er zijn echt andere hulpmiddelen die soms ook kunnen helpen. En ja ook de ouders moeten ervan leren zodat ze niet gelijk het kind een stempel geven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: