Tag Archive: psycholoog


PSYCHOLOGEN

Voor 11 euro naar de psycholoog, kan dat nu eigenlijk? En wat gebeurt er met uw geheimen? Wij legden ons oor te luister bij de psychologen zelf

Geestelijke Gezondheid, Brein, Denken, Boomtakken

Betaalbare psychologische zorg, voor iedereen, vanaf september. Zo klonk het afgelopen zomer bij Vooruit. Uw krant ging zodoende op zoek naar een psycholoog voor de prijs van een dagschotel. We kwamen met honger terug. De nieuwe regeling staat nog in kinderschoenen, en belangrijker: enkele psychologenverenigingen trekken naar de Raad van State, want het beroepsgeheim staat onder druk. Dat is ook voor u als patiënt van belang.

31 augustus. Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid, plaatst een Vooruit-affiche op Facebook: “Psychologische zorg betaalbaar voor iedereen.” Fantastisch nieuws dat overal blij onthaald werd, al klonk de bijhorende tekst iets cryptischer. “Vanaf morgen rollen we dat uit.” Wat is dat juist, uitrollen? En hoever staat het daarmee één maand later, of bijna twee maanden nadat ook Conner Rousseau op 29 juli tweette, met een gespierde emoji: “Vanaf 1 september voor 11 euro per sessie naar de psycholoog”?
We plaatsten ons even in de schoenen van de modale burger, die is aangespoord om “werk te maken van zijn hoofd” en contacteerden zodoende 25 psychologen uit heel Vlaanderen. Simpele vraag: “Kan ik bij u al voor 11 euro komen?” Allemaal gaven ze vriendelijk – ze zijn psychologen voor een reden – antwoord, al klonk er ook moedeloosheid en zelfs irritatie. “U bent de zoveelste die het vraagt, maar er dienen nog veel stappen gezet te worden; reken pas op 2022.” “Ik weet nog niet eens of ik daar deel van kan uitmaken.” “Ik werk niet aan de tarieven waar men de laatste tijd het nieuws mee haalt.” Niet zelden kwam als uitsmijter: “Voor 60 euro kan u wél bij mij terecht, maar jammer genoeg ben ik volzet.” Zit je daar, met je dipje.

Omdat je als patiënt naar een psycholoog van een netwerk moet, heb je maar beperkte keuze. Dat is geen detail. Een twintiger voelt zich misschien niet op zijn gemak als hij het bij een 59-jarige hulpverle­ner over zijn pornover­sla­ving moet hebben.

Eén psycholoog legt ons uit waar we moeten zijn: bij een netwerk voor eerstelijnspsychologen in onze regio. Zo komen we in het bezit van de lijst namen die al langer (ook Maggie De Block stelde conventies op) voor 11 euro werken. Voor de stad Antwerpen blijken dat er vier te zijn. Allemaal hebben ze een aanmeldingsstop. Voor de hele provincie Antwerpen zijn er nu 37 psychologen die werken aan 11 euro. Van hen hebben er slechts zeven binnen één maand tijd. (Ter info: in de provincie Antwerpen wonen 1,86 miljoen mensen.) Minister Vandenbroucke wil deze groep psychologen, die betaalbare hulp aanbiedt, dus fors uitbreiden. September was duidelijk voorbarig, maar de minister maakt zich sterk dat de komende maanden veel zal veranderen, in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. “Er wordt 151 miljoen euro uitgetrokken.” 

Een huisdokter kan aan een knie voelen en zeggen: binnen twee weken moet dat beter zijn. Psychologi­sche hulp vraagt om tijd – vaak weet je pas na enkele sessies waar het probleem zit – en vertrouwen.Stef Joos, Covoorzitter van psychologenvereniging UPPsy

Maar er zijn valse noten. Twee weken terug stapten vier kleinere beroepsverenigingen van psychologen naar de Raad van State omdat ze tégen de conventie zijn. Er zijn namelijk consequenties waar zij zich moeilijk in kunnen vinden. Eén: omdat je als patiënt naar een psycholoog van een netwerk moet, heb je maar beperkte keuze. Dat is geen detail. Een twintiger voelt zich misschien niet op zijn gemak als hij het bij een 59-jarige hulpverlener over zijn pornoverslaving moet hebben. Omgekeerd vindt een zestiger het misschien lastig als hij met een vrouw van 25 over zijn pensioen gaat praten. Mensen hebben vaak een voorkeur qua geslacht en leeftijd, en die keuze aan 11 euro is dus zeer beperkt. Bovendien worden psychologen opgesplitst in ‘eerstelijnspsychologen’ die lichte tot matige klachten behandelen en ‘tweedelijnspsychologen’ voor de zwaardere gevallen. 
Stef Joos, covoorzitter van psychologenvereniging UPPsy: “Dat is een indeling die kunstmatig aanvoelt. Als psycholoog ontvang je iemand en ga je met die persoon op pad. Nu moeten wij ons afvragen: ‘Zal ik dat wel op acht sessies opgelost krijgen of moet ik deze persoon doorsturen naar de tweede lijn?’ Dat is niet hoe de psyche werkt. Een huisdokter kan aan een knie voelen en zeggen: binnen twee weken moet dat beter zijn. Psychologische hulp vraagt om tijd – vaak weet je pas na enkele sessies waar het probleem zit – en vertrouwen.”
Dat vertrouwen staat onder druk. Een psycholoog die aan 11 euro werkt, zal namelijk in dit nieuwe systeem een ‘functioneel bilan’ moeten opstellen waarin ‘actoren van de eerste lijn’ (bijvoorbeeld de huisarts) kunnen meelezen. In mensentaal: er gaat één en ander in de computer ingevoerd worden, zoals ‘de reden van de hulpvraag’ en ‘functionele status’. Wordt er geoordeeld dat de patiënt specialistische zorg nodig heeft, wordt er opnieuw met een arts overlegd. Er gaat dus op toetsenborden getokkeld worden en dat zit Stef Joos, net als alle andere psychologen met wie wij spraken, niet lekker. 

Wij zijn de moderne biechtva­ders, hé! Denkt u dat er vroeger veel mensen zouden te biechten zijn gegaan, als de pastoor achter een computer zat?Stef Joos, Covoorzitter van psychologenvereniging UPPsy

Joos: “Ik noteer tijdens gesprekken niéts. Mijn patiënten appreciëren dat enorm. ‘Wat hier gezegd wordt, verlaat de kamer niet’, is mijn motto. Ik heb zelfs een patiënt die zijn familienaam weigert te geven, net zoals zijn telefoonnummer. ‘Oei, dat is wel lastig als ik ziek ben, dan kan ik u niet verwittigen’, zei ik. Die patiënt zei: ‘Ik zie het dan wel.’ Mogelijks is dat een beetje paranoïde, maar ook dié mensen hebben recht op hulp.” Overigens stellen véél mensen discretie op prijs. “Patiënten betalen opvallend vaak cash omdat zij niet willen dat de partner van de bezoeken weet. Wij zijn de moderne biechtvaders, hé! Denkt u dat er vroeger veel mensen zouden te biechten zijn gegaan, als de pastoor achter een computer zat?”
Misschien denkt u: ‘Ach, gegevens delen, dat heeft toch ook voordelen? Dan moet je niet overal hetzelfde verhaal doen!’ Daar heeft u gelijk in, er zijn voordelen. Maar het is ook goed om de keerzijde te beseffen. Stel, u hebt een affaire gehad met de buurvrouw. Of u voelt meer liefde voor uw jongste kind dan voor het oudste. Daar wil u over spreken met een psycholoog, maar mogelijk zonder dat de huisarts het weet. Omdat u niet per se wil dat uw vrouw – die al jaren bij dezelfde huisarts gaat – voortaan stilletjes zal bekeken worden als ‘de bedrogen echtgenote’. Joos: “Mijn ervaring is dat een significante groep patiënten de mentale en fysieke zorg graag gescheiden houdt. Daar zijn redenen toe. Als een huisdokter leest dat u in behandeling bent bij een psycholoog, en u komt klagen over buikpijn, is de kans reëel dat hij bewust of onbewust denkt: misschien de zenuwen? Terwijl u pakweg een voedselvergiftiging hebt. Uit onderzoek blijkt dat bij mensen die een psychiatrische voorgeschiedenis hebben, sneller wordt geoordeeld: het zit tussen de oren. Dat komt hun fysieke zorg niet ten goede.”

Natuurlijk zijn wij blij met aandacht voor mentale zorg, met extra middelen. Maar dat beroepsge­heim is héilig. De overheid kan wel beloven dat niemand uw medische gegevens kan lezen, maar in het verleden zijn daar al farcen mee gebeurd.Stef Joos, Covoorzitter psychologenvereniging UPPsy

Hallo, minister Vandenbroucke? Daar is men zich bewust van de kritiek, maar bij monde van zijn woordvoerder laat de minister weten dat “het delen van gegevens nuttig kan zijn in de zorg. Maar patiënten die niét willen dat hun bezoek aan de psycholoog met andere zorgverleners wordt gedeeld, kunnen dat absoluut weigeren.” Stef Joos heeft daar twijfels bij. “In de conventie staat dat vergoeding afhangt van een functioneel bilan, gedeeld door een psycholoog en arts. Als dat patiëntendossier toch niet verplicht is, zouden wij graag hebben dat de conventie herschreven wordt. Want eens zoiets in voege gaat, geldt alleen wat letterlijk op papier staat. Dat is nu zeer flou artistique. Moeten wij in dat functioneel bilan veel details noteren? Of kan volstaan dat wij iets vaag noteren als ‘depressieve klachten’, wat al beter bij het beroepsgeheim zou passen? Dat is nog niet duidelijk.” 
Joos vervolgt: “Het is niet mijn bedoeling hier een karikatuur van te maken. Natuurlijk zijn wij blij met aandacht voor mentale zorg, met extra middelen. Maar dat beroepsgeheim is héilig. De overheid kan wel beloven dat niemand uw medische gegevens kan lezen, maar in het verleden zijn daar al farcen mee gebeurd.” Joos doelt onder meer op vorig jaar, toen opeens bleek dat verzekeringsartsen konden meelezen in medische dossiers en terugbetaling weigerden. Joos: “Ik had een patiënt die een schuldsaldoverzekering geweigerd is omdat hij 18 jaar geleden een suïcidepoging had ondernomen. De patiënt heeft hemel en aarde bewogen via ombudsdiensten en advocaten om dat uit zijn digitaal dossier te krijgen. Ik wil geen ongerustheid zaaien, want vaak is het inderdaad in ieders belang dat medische informatie deelbaar is. Maar de patiënt mag zich ook van de risico’s bewust zijn.” Zoals: wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw dossier na uw dood? Is er een kans dat derden dat in handen krijgen, als zij zich vragen stellen rond uw (plotse) overlijden? Om dan vervolgens daarin dingen te lezen die u misschien had willen meenemen in uw graf? Joos: “Dat zijn inderdaad vragen die wij ons stellen.”
Kortom, psychologische hulp laat zich lastig met administratie verzoenen. Joos: “Eigenlijk wil men dat huisartsen controleren of psychologen niet te gulzig worden, in dit systeem. Maar mijn ervaring is: met die overconsumptie valt het mee. Behandelingen kennen een natuurlijk verloop en een spontaan einde, soms na vijf sessies, soms na 25. Dat is een zaak tussen de behandelaar en de persoon die hulp zoekt. Nu creëert men een systeem met regels, opsplitsingen, evaluaties, parameters, overleg,… Ik weet niet of de patiënt daar beter van wordt, en de psycholoog komt voor gewetenskwesties te staan. We gaan niet iedereen aan 11 euro kunnen helpen, maar hoe maak je de selectie? Wie geef je voorrang? Daar moet goed over worden nagedacht. Als psychologen begrijpen wij natuurlijk zeer goed dat de perfectie nooit kan worden gehaald. Maar dat beroepsgeheim, dat mogen we echt niet zomaar op de helling zetten.”

“Momenteel kost psychologische zorg ons 150 euro per week”

Hoe belangrijk terugbetaling kan zijn, weet Caroline Boddez uit Herent. Haar zoontje van negen kampt met een psychische kwetsbaarheid en gaat daarvoor naar een psycholoog en psychiater. Maar om hem goed te begeleiden, moeten óók Caroline en haar partner op consultatie.  De kosten zijn een extra zorg. “Als mijn zoon een gevoelige maag had, kregen we alles terugbetaald. Maar voor een gevoelige inborst telt dat niet.”
Hij houdt van drummen, paardrijden en ravotten. Is vrolijk en gaat naar een gewone school. Maar al jong zag Caroline dat haar zoon Baptiste, nu 9 jaar, gevoeliger is dan gemiddeld. “Hij werd vaak ziek en raakte snel overprikkeld”, vertelt Caroline, die werkt als bediende. “Ook kreeg hij angsten. Baptiste was bang om te eten, soms durfde hij zelfs geen eten vastnemen.” Met regelmatige bezoeken aan een psycholoog konden die spanningen lange tijd onder controle worden gehouden. “Maar in coronatijd is de situatie verergerd”, schetst Caroline het effect van de pandemie. “De structuur van Baptiste viel weg, zijn angsten namen toe. Hij heeft angst voor het onbekende en wordt bijvoorbeeld niet graag van zijn ouders gescheiden.”

Ik ben zeer dankbaar voor alle hulp. Het gaat ook de goede kant uit. Maar het is àltijd vechten. De terugbeta­ling van zijn ziekenhuis­op­na­me heeft bijvoor­beeld veel voeten in de aarde gehad.Caroline Boddez, Mama van een kind dat psychologische zorg nodig heeft

Baptiste werd dit jaar enkele weken opgenomen. Dat bracht soelaas, maar momenteel is er een intensief traject van nazorg bezig. Elke week moet hij naar de psychiater en psycholoog. Die laatste kost 65 euro voor 45 minuten, en dat bedrag zal ook met de nieuwe conventie niet worden terugbetaald, want die geldt pas vanaf 15 jaar. Caroline: “Maar voor mijn eigen bezoeken had ik daar wél op gehoopt. Want ja, mijn man en ik moeten òòk naar de psycholoog. Daar wordt dan besproken hoe wij Baptiste het best kunnen helpen, hoe wij dit als gezin –  wij  hebben nog een zoon en dochter – best opvangen en ook zélf overeind blijven. Daarnaast volgt ook de huisarts ons intensief. De kosten lopen op, soms tot 150 euro per week.”
Caroline vervolgt: “Ik ben zeer dankbaar voor alle hulp. Het gaat ook de goede kant uit. Maar het is àltijd vechten. De terugbetaling van zijn ziekenhuisopname heeft bijvoorbeeld veel voeten in de aarde gehad. Het spijtige is: mocht Baptiste iets aan zijn amandelen mankeren, zou alles worden terugbetaald. Maar rond psychische aandoeningen hangt nog altijd meer twijfel en taboe. Ik was dus blij met de nieuwe plannen en hoopte op terugbetaling van mijn consultaties, maar de psycholoog zei nog van niets te weten, en de huisarts wist me te vertellen dat het slechts om een zeer beperkte groep zal gaan. Voor terugbetaling zouden wij dus van psycholoog moeten wisselen, maar dat wil ik Baptiste niet aandoen, hij gaat graag naar de persoon bij wie we nu gaan. Maar goed, ook zonder terugbetaling zullen wij àlles doen voor ons kind. Met alle praktische zorgen vandien; ik ben parttime gaan werken om Baptiste naar alle consultaties te brengen. De financiële zorgen komen daar bovenop.”

BRON: https://www.hln.be/binnenland/voor-11-euro-naar-de-psycholoog-kan-dat-nu-eigenlijk-en-wat-gebeurt-er-met-uw-geheimen-wij-legden-ons-oor-te-luister-bij-de-psychologen-zelf~a5fbc6b8/

Spijtig genoeg wachten nog heel veel jongeren en volwassenen om die hulp in te schakelen. Ook vaak zijn de wachtlijsten heel lang. Zodat het vaak lang duurt voor je erbij kan. Ze kunnen in bepaalde gevallen zeker een meerwaarde zijn. Om je dagelijks leven en je leven weer op rails te krijgen. Toch hangt heel veel van jezelf af. Ze helpen maar je moet er zelf ook iets voor doen en over hebben.
Velen schamen zich er ook voor om dit tegen mensen te vertellen. Dat ze hulp inschakelen.

Pesten, Spanning, Hoofd, Hersenen, Denken, Schaamte

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Nieuw akkoord over geestelijke gezondheidszorg: iedereen naar de psycholoog voor 11 euro per sessie

Burnout, Wedstrijd, Platgebrand, Ziekte, Brand

Vanaf 1 september heeft iedereen recht op betaalbare psychologische zorg aan 11 euro per consultatie en dat tot 20 sessies per jaar. Daarover is een akkoord bereikt tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector geestelijke gezondheidszorg. 

De mentale gezondheidszorg wordt steeds hoger op de agenda gezet — midden in de coronacrisis werd al gewaarschuwd voor de impact op het geestelijk welzijn. Vanaf september zal wie psychologische zorg nodig heeft een pak minder uit eigen zak moeten bekostigen.
Patiënten betalen vanaf dan nog slechts 11 euro remgeld, en mogen tot 20 sessies per jaar volgen. Nu kost een uur therapie gemiddeld 55 euro. De terugbetaling daarvan is beperkt: afhankelijk van je ziekenfonds, gaat het om acht tot twaalf sessies per jaar. In 2018 werd al een eerste stap gezet naar een betaalbaarder mentale zorg, maar toen gold die enkel voor volwassenen met bepaalde ziektebeelden. Nu wordt de goedkopere zorg ook uitgebreid naar alle leeftijdsgroepen.

Federaal budget maal vier

In de nieuwe overeenkomst, die deel uitmaakt van het protocol ‘geestelijke gezondheidszorg’, staan ook een aantal andere hervormingen. Zo wordt de vergoeding voor klinisch psychologen en orthopedagogen opgekrikt, tot 75 euro per individuele sessie, en 326 of 400 euro voor een groepssessie. Ook het federale budget gaat gevoelig de hoogte in en stijgt naar bijna 152 miljoen euro of bijna vier keer zoveel als in 2020, toen vastgelegd onder Vlaams minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). 

“Eerste ruime stap”

“Dat is voldoende als eerste ruime stap”, reageert Koen Lowet, directeur van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen. “Er zullen eindelijk genoeg psychologen beschikbaar zijn, en ook patiënten met meer complexere hulpvragen of speciale zorg zoals posttraumatische begeleiding, komen in aanmerking voor een terugbetaling.” Hij wijst ook naar kwetsbare doelgroepen die bijvoorbeeld zwaar getroffen zijn door de Covid-pandemie of zelfs de watersnood. “Elke zelfstandig psycholoog kan in het systeem instappen zolang er nog ruimte is in de conventie. Je hoeft niet verbonden te zijn aan een centrum.”
Doel van het akkoord is ook patiënten zo snel mogelijk te helpen en maximaal een maand na de hulpvraag een eerste sessie met een therapeut op te starten, liefst zelfs na een week al. “Het is zo’n ingrijpende hervorming dat we pas eind augustus alle details goed kunnen communiceren, maar er is wel eindelijk een akkoord”, aldus nog Lowet.

BRON: https://www.hln.be/binnenland/nieuw-akkoord-over-geestelijke-gezondheidszorg-iedereen-naar-de-psycholoog-voor-11-euro-per-sessie~a9bd9bf0/

Dat is zeker een goed begin. Alleen zie ik de wachttijden nu nog langer worden om een consultatie te krijgen. Heel wat hebben die hulp nodig. Van jong naar oud. Maar door de lange wachttijden geraken ze niet bij een psycholoog. Dat maakt dat ze vaak dan in nog meer psychische problemen komen. En geen lichtpunt zien zodat ze de laatste stap zetten. Er is zoveel hulp zoals telefonisch dat men kan lezen hierop mijn blog. Dat toch al een helpende hand kan zijn. Luisteren is vaak genoeg. Het gevoel geven dat ze gehoord worden is van belang. Dat niet altijd bij de ouders kan. Dan gaan de meeste zich opsluiten en komen zo in een gat te zitten dat ze er zelf niet meer uit kunnen klimmen. Men zou gewoon de wachttijden veel korter moeten maken.
Dus laat ons hopen dat ook hier iets aan kan veranderen.
Men wilt toch iedereen geluk door het leven zien gaan he.

Hersenen, Psychiatrie, Psychische Stoornis, Flash

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

MAAKT KLEDING UIT

Kaat Bollen geeft titel van psycholoog terug: “Het zal me klanten kosten, maar ik wil in eer en geweten werken”

Kaat Bollen (35) is officieel geen psychologe meer. Ze heeft besloten om haar lidmaatschap van de Psychologencommissie op te zeggen, nadat ze ook in beroep een waarschuwing en tuchtstraf kreeg van de organisatie. Daar werd klacht tegen haar ingediend door een collega, die vond dat ze met haar sexy foto’s op sociale media de goede naam van psychologen in het gedrang bracht. “Als psycholoog zijn anno 2021 inhoudt dat ik niet mijzelf mag zijn, dan ben ik liever geen psycholoog”, aldus Bollen.

In maart 2020 kreeg Bollen een officiële waarschuwing van de Psychologencommissie. Een collega-psycholoog stelde een lijvig dossier samen, met foto’s waarop Kaat Bollen op haar Instagram-profiel sensueel en sexy voor de dag komt, en diende klacht in. Vooral de manier waarop Bollen ergens te velde een burleske avondshow stond te presenteren – slechts gehuld in netkousen en een behoorlijk pikant korset – was de collega-psycholoog een enorme doorn in het oog. Die outfit was de spreekwoordelijke druppel. “Hij was van mening dat ik de goede naam van psychologen in het gedrang bracht door mijn imago, mijn profiel en de foute reacties die ik bij mensen in comment sections oproep”, vertelde ze daar toen over. “Ik haal, volgens hem, de geloofwaardigheid én waardigheid van het beroep naar beneden door mijn eigen sensualiteit te omarmen en heel af en toe een stukje huid op mijn sociale media te tonen. Of zoals hij het stelt: mijn eigen lichaam te gebruiken.” 
De seksuologe verdedigde zich voor de jury, maar kreeg toch een officiële waarschuwing. Ze ging daartegen in beroep. “Het is een risico, maar de klacht is oneerlijk, dus ik wilde dit doen. Voor alle vrouwen”, stelde ze. “Hoe we eruitzien of onszelf kleden, staat los van ons kunnen en los van de deontologie. Als de klacht over een man ging, dan zou er ongetwijfeld niks mee gedaan zijn.”

Kunstzinnige naaktfoto’s

Daar had de commissie helaas geen oren naar, want op kerstavond kreeg Bollen te horen dat ze ook in beroep veroordeeld werd. De officiële waarschuwing bleef van kracht én er volgde een tuchtstraf in de vorm van een schorsing, meldt Het Nieuwsblad. “De commissie verwerpt de verdediging van mevrouw Bollen en stelt dat ze zich te allen tijde bewust moet zijn van haar profilering en waardigheid, zowel in de professionele als in de privésfeer.” Daarnaast vond de commissie dat ‘reclame maken voor een pornofilm en het plaatsen van ‘kunstzinnige’ naaktfoto’s’ schadelijk is voor beroepsgenoten.
Bollen heeft nu besloten om haar titel als psychologe terug in te leveren. “Ook in beroep vindt de Psychologencommissie dat ik de waardigheid van het beroep in gedrang breng. De waarschuwing bleef dus overeind. Ik kan er niet bij. Waarom is sexy en/of vrouwelijk niet waardig?”, vraagt ze zich af op Instagram. “En sinds wanneer oordelen wij psychologen over de waardigheid van anderen? Moeten wij niet juist een open vizier hebben én authenticiteit aanmoedigen? Sinds wanneer moeten we als psychologen waardiger zijn dan anderen? Zijn we dan niet net mensen die er voor andere mensen proberen te zijn? Zit onze kracht als psycholoog niet net in het mens zijn en de ontmoeting tussen twee mensen?”
“Als psycholoog zijn anno 2021 inhoudt dat ik niet mijzelf mag zijn (zelfs niet in mijn privéleven, want daar gaat dit over!) dan ben ik liever geen psycholoog. Ik heb dus besloten om mijn lidmaatschap van de Psychologencomissie op te zeggen (en dus ook mijn titel van psycholoog in te leveren). Dat doet pijn en dat is moeilijk.” In Het nieuwsblad geeft Bollen toe dat het haar klanten zal kosten. “Maar ik wil in eer en geweten kunnen werken”, klinkt het. “Gelukkig ben ik ook nog oplossingsgericht therapeut en seksuologe en kan ik dus mensen blijven bijstaan en ontmoeten. Van mens tot mens.”

Kaat Bollen veroordeeld na klacht collega: “Omdat ik mijn sensualiteit omarm”

‘Te sexy geklede’ Kaat Bollen (34) gaat in beroep: “Ik zit niet in corset voor m’n cliënten, maar ook niet in coltrui” (+)

Seksuologe Kaat Bollen heeft het moeilijk met de dubbele moraal in onze maatschappij: “Waarom zou een vrouw haar vrouwelijkheid niet mogen gebruiken?” (+)

BRON: https://www.hln.be/showbizz/kaat-bollen-geeft-titel-van-psycholoog-terug-het-zal-me-klanten-kosten-maar-ik-wil-in-eer-en-geweten-werken~a2a24634/

Ik ben van mening dat ze zeker haar kleding zal aanpassen als ze een sessie met iemand heeft. En iemand afrekenen op kleding omdat het op sociale media te vinden is dat vind ik al ver gezocht. Beroepshalve afgerekend daarop worden is erg. En dit doet zich ook voor in het dagelijks leven. Als men zich niet kleed naar de wensen van anderen dan hoor je er niet bij. Is dat niet erg mensen. En zoiets begint al heel jong. Daarom wil ik de aandacht erop zetten. Is het nodig om je te kleden zoals anderen het willen. Nee het blijft jouw keuze. Natuurlijk met je voor bepaalde gelegenheden je deftig kleden. Maar dan nog is het je eigen keuze wat je aantrekt. Niemand kan een verplichting opleggen, of het moet zijn dat men een uniform moet dragen. Maar dan is op zo een moment ook iedereen gelijk gekleed.
Men gaat toch ook niet sporten in een kostuum.

Haveloze Kleding, Fotosessie In Gescheurde Kleren
Mode, Jas, Elegante, Stijl, Mannelijke, Persoon

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Seksuolotte gaat nu ook zelf naar de psycholoog: “Ik word gedwongen om bij mezelf stil te staan”

Afbeeldingsresultaat voor Lotte Vanwezemael

Lotte Vanwezemael kennen we intussen allemaal als Seksuolotte. Ze heeft niet alleen haar eigen podcast, maar is ook één van de nieuwe experts in ‘Blind Getrouwd’. Al die aandacht is echter niet altijd even makkelijk, zegt ze in een interview met De Morgen.

“Door alle mediadrukte en alles wat op mij afkomt, ben ik meer gaan nadenken over wie ik ben als persoon. Wie ben ik eigenlijk? Wie wil ik zijn? Wat is mijn identiteit?”, klinkt het. “Aangezien ik nu ook bij een psycholoog ga, word ik gedwongen om in de spiegel te kijken en bij mezelf stil te staan.”

Ze laat nog meer in haar hoofd kijken wanneer ze haar grootste fantasie uit de doeken doet. “Ik ben wel iemand die bezig is met grenzen opzoeken. Tot hoever kun je gaan? Misschien omdat dat ook tot mijn vakgebied behoort. Ik werk met zedendelinquenten. Ik heb stage gedaan in de psychiatrie, met geïnterneerden. De vraag die mij altijd geïntrigeerd heeft is: wat bezielt een mens die doodt? En waartoe ben ik zelf in staat?”

Nog maar 27 is ze, en toch heeft ze al een mooie carrière opgebouwd. Niet zonder slag of stoot, natuurlijk. “Ik ben heel gedreven, heb een groot doorzettingsvermogen en leg mijn lat altijd heel hoog. Ik wil altijd tot het uiterste gaan. Ik ben heel ambitieus, wat helpt in mijn carrière, maar het kan ook een grote valkuil zijn. Die gedrevenheid geeft me superveel energie. Soms denk ik wel: wow, doe een beetje kalmer aan, want ik ken mezelf: zelfzorg komt vaak op de laatste plaats.”

BRON: https://www.hln.be/showbizz/seksuolotte-gaat-nu-ook-zelf-naar-de-psycholoog-ik-word-gedwongen-om-bij-mezelf-stil-te-staan~aeb3615b/

Kijk ook voor deze kan het gewoon teveel worden als ze de handrem niet optrekken. Dan ga je er onder door en moet je hulp zoeken. Men weet het allemaal maar aan jezelf denk je niet. Je geeft hulp aan anderen maar aan jezelf denk je niet om hulp te bieden. Dan komt de roep om hulp en moet men het nog kunnen aanvaarden. Want dat is vaak nog het moeilijkste. Omdat je het allemaal zelf weet maar niet toepast en dan het te horen krijgt van een andere collega.
Soms denkt men als therapeut alles aan te kunnen. Men is jong en je blijft maar gaan op alle gebieden. Dan komt de afgrond en weet je ik kan een ding doen stoppen of vallen.
Alles leren ze uit boeken en op school maar de realiteit is anders en soms zwaar. Dat niet geleerd wordt op school.

Afbeeldingsresultaat voor Lotte Vanwezemael

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Voor 11 euro naar psycholoog: vanaf dit najaar 4 tot 8 sessies terugbetaald

 iStock
Binnenkort kost een bezoekje aan de psycholoog nog maximaal 11 euro. Volwassenen die lijden aan angststoornissen, depressief zijn of verslaafd aan alcohol, hebben jaarlijks recht op 4 tot 8 sessies aan dit verlaagde tarief.

De eerste consultaties bij de psycholoog kosten vanaf dit najaar nog hooguit 11 euro, in plaats van gemiddeld 45 euro vandaag. Het kernkabinet zet het licht daarvoor vandaag op groen. Eerder had minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) al aangekondigd dat er een terugbetaling zou komen, maar nu is bepaald hoeveel en voor wie. “Door een tussenkomst te voorzien, hopen we dat de stap naar een psycholoog minder groot wordt”, zegt De Block. “Uit onderzoek blijkt immers dat de Belg nu jaren wacht om hulp te zoeken.”

De terugbetaling zal gelden voor volwassenen met veelvoorkomende psychische problemen, zoals een angststoornis, depressie of alcoholverslaving. Maar die categorieën kunnen ruim geïnterpreteerd worden. Ook wie zijn partner of kind verloor of een trauma opliep, kan van de regeling gebruikmaken. Wel is er een voorschrift nodig van een huisarts of psychiater. Dan heb je recht op vier sessies bij een psycholoog of orthopedagoog. Eventueel krijg je daarna nog vier extra sessies, opnieuw op doktersvoorschrift. Wil je nadien nog therapie, dan betaal je de volle pot.

Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt minder dan 11 euro. Jaarlijks is voor de terugbetaling een budget van 22,5 miljoen euro voorzien. De minister schat dat daarmee 120.000 patiënten geholpen kunnen worden.

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/voor-11-euro-naar-psycholoog-vanaf-dit-najaar-4-tot-8-sessies-terugbetaald~a4323a392/

Wat nu toch heel wat geld kost en de tijdsduur die men moet nemen tot rond 2jaar ligt haken veel mensen af om naar een psycholoog te gaan. Het draagt zeker bij als men ergens zelf niet uit komt. Dan is het toch goed dan men dit terug betaald krijgt. Ook is het niet echt alleen vrouwen die er gebruik van maken ook meer en meer mannen zoeken de hulp van een psycholoog op en kinderen die naar een kinderpsycholoog doorverwezen worden neemt toe. 
Gewoon weten dat er geluisterd wordt en dat men iets aanreikt wat men kan gebruiken in het dagelijks leven. Daar gaat het om. 

Afbeeldingsresultaat voor psycholoog

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

 

AUM MANI PADME HUM

4 DINGEN DIE PSYCHOLOGEN ELKE DAG DOEN OM GELUKKIGER TE ZIJN

Aristoteles wist het al: ‘Geluk is geen gevoel, maar een activiteit’. Veel dingen in het leven overkomen je gewoon, maar andere dingen, zoals gelukkig zijn, heb je vaak ook zelf in de hand. Hier vind je vier gewoontes van psychologen die je zelf kan proberen om gelukkiger te zijn.

1. Ze zijn mindful
Bij de term ‘mindfulness’ denk jij misschien spontaan aan yogaleraressen die zich moeiteloos in allerlei bochten wringen en zweverige meditatie, maar je kan ook mindful zijn terwijl je tal van andere dingen doet. Mindful zijn betekent immers vooral dat je je bewust bent van wat je doet, dat je dat met aandacht doet en op een niet-oordelende manier. Doe het bijvoorbeeld ook tijdens het wandelen, zwemmen of zelfs terwijl je kookt of eet.

2. Ze schrijven dingen op waar ze dankbaar voor zijn
Wees niet alleen met kerst en nieuwjaar dankbaar, maar probeer het heel het jaar door te zijn. Studies tonen aan dat dankbaarheid leidt tot een betere slaap en een lager risico op depressie. Voel je je dus een beetje down of angstig? Maak dan een lijstje met de dingen waar je dankbaar voor bent. Dat verbetert niet alleen je humeur, maar neemt ook je aandacht weg van stressvolle of negatieve dingen.

3. Ze sporten veel
Nog een bewezen geluksbooster? Sporten. Tijdens het sporten komen neurotransmitters – zoals de gelukshormonen endorfine en serotonine – vrij. Die verdovende stoffen proberen de pijn van het sporten te onderdrukken en je een goed gevoel te geven. Als je dus last hebt van negatieve gedachten en gevoelens, is sporten dé ideale activiteit.

4. Ze praten met hun geliefden
Praten met elkaar is altijd belangrijk, maar zeker in relatie. Zo blijkt uit een studie van 2015, gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Social and Personal Relationships, dat vrouwen van wie de man zijn emoties onderdrukt, op langere termijn hun huwelijk als minder goed beschouwden. Kortom, zit je met iets, praat er dan over. Je zal zien dat het niet alleen je relatie sterker maakt, maar je er ook gelukkiger van wordt.

BRON: https://www.goedgevoel.be/happy-spring/4-dingen-die-psychologen-elke-dag-doen-om-gelukkiger-te-zijn

Gesprekken kunnen zwaar zijn en dat moet je na het gesprek ook kunnen laten liggen. Daarom is het van belang als je een helpende persoon bent dat men een uitlaatklep heeft. Het bespreken met een derde is zeker een must. Soms zelfs voor jezelf om een feet-back te krijgen, of om het gewoon even van je af te kunnen zetten. Net als op een moment de rust opzoeken. Wandelen is daar zeker een must voor. Maar ook gewoon even iets gaan doen waar je niet al te veel bij moet nadenken.
Het klopt dat helpende personen vaak schrijven naar zichzelf. Dat is zichzelf een schouderklopje geven of een bedankje geven.

Afbeeldingsresultaat voor helpende personen

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

https://shivatje.wordpress.com/

 

AUM MANI PADME HUM

Hoe vindt u de juiste psycholoog?

Psychotherapie kan echt wel een leven veranderen. Maar het is een nogal ingewikkeld proces dat ook veel inzet vraagt van de patiënt. De eerste stap is natuurlijk het kiezen van een psycholoog. Hoe pakt u het aan?

Het allereerste wat u moet doen, is nagaan of uw gediplomeerd is. Daarvoor kunt u terecht bij de Psychologencommissie . U hoeft alleen maar de familienaam van uw therapeut in te tikken om te zien of hij of zij erkend is en dus de titel van psycholoog mag gebruiken.

Vóór de eerste sessie

Voor u aan een therapie begint, zou u als het even kan een kleine algemene verkenningsronde moeten doen van de verschillende stromingen binnen de psychologie, dat wil zeggen de methodes waarmee een therapeut een patiënt behandelt. Er is bijvoorbeeld een hemelsbreed verschil tussen psychoanalyse en de cognitieve gedragstherapieën. U hoeft daarom geen uren bezig zijn. Even surfen op Google op de term psychologie kan u alleen maar helpen.

Het is ook belangrijk dat u zich afvraagt welke begeleiding u precies wilt. Is de verandering die u wilt bereiken voor uzelf? Of wilt u verandering voor u en uw partner of voor uw gezin. In dat geval kunt u ook op zoek gaan naar een gezamenlijke begeleiding (bijv. relatie- of gezinstherapie) in plaats van een individuele therapie.

En dan zijn er nog de zuiver praktische vragen: waar ligt de praktijk van de psycholoog? Zijn de verplaatsingen heen en terug haalbaar op lange termijn? Hoeveel kosten de sessies? Al die vragen moet u zich stellen vanuit het idee dat u een volledige therapie voltooit. Die kan enkele weken, maar ook enkele maanden of zelfs jaren duren.

Tijdens de eerste sessies

Als u eenmaal een psycholoog gevonden hebt die aan uw verwachtingen lijkt te voldoen, is het tijd voor het eigenlijke contact.

Een eerste sessie bij een psycholoog is altijd wat ongemakkelijk. U moet immers aan een compleet onbekende dingen zeggen die heel persoonlijk zijn en die u misschien nog nooit aan iemand hebt toevertrouwd. Maar het is belangrijk dat u vragen durft stellen, vertelt Marie-Caroline De Mûelenaere, psycholoog en lid van de Psychologencommissie. “De eerste sessie is bedoeld om een werkkader vast te leggen voor de patiënt en de psycholoog: welke technieken zullen er worden toegepast? Hoeveel sessies zullen er per week of per maand zijn? Is het mogelijk om ook tussen twee afspraken contact te hebben? Al die dingen worden door de psycholoog beslist, maar de patiënt kan voor zichzelf uitmaken of hij met de voorgestelde voorwaarden akkoord gaat.”

Daarnaast is de eerste sessie ook een persoonlijke kennismaking. De patiënt kan nu beslissen of hij zich goed voelt bij de psycholoog. Dat is niet zozeer een kwestie van sympathie of verstandhouding, maar een vertrouwenskwestie: de patiënt moet het gevoel hebben met zijn therapeut een echte, diepe vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen.

Hoe weet u of de therapie goed verloopt?

Die vraag is moeilijker te beantwoorden dan op het eerste gezicht lijkt. Algemeen gesproken werkt een therapie als een patiënt zich beter voelt dan voor hij met de therapie begon. Maar dat wil niet zeggen dat elke sessie ook deugd moet doen. Sommige sessies kunnen heel pijnlijk, confronterend of frustrerend zijn. Het gebeurt ook dat een therapie plots stokt. Hoe weet u dan of u niet gewoon moet volhouden en doorgaan? “Het beste is om heel open te zijn met de psycholoog”, legt Marie-Caroline De Mûelenaere uit. “Een patiënt moet zijn psycholoog eigenlijk alles vertellen, ook als hij over de therapeut zelf ergens mee zit. Sommige patiënten hebben de neiging om hun psycholoog als een gezagspersoon te zien en laten zich zo in een richting duwen die niet per se goed is voor hen.” Duidelijk zijn over de eigen verwachtingen en zich durven uiten als men niet tevreden is, is een van de sleutels tot een goede en verrijkende therapie.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/hoe-vindt-u-de-juiste-psycholoog/actueel/444

Als het zover komt en je hebt een psycholoog nodig dan wordt het soms moeilijk om de juiste te vinden. Ook hoe de psycholoog te werk gaat maar ook waar deze in gespecialiseerd is. Het kan goed zijn dat iemand een goede psycholoog kent maar dan nog niet voor jouw probleem het nodige kan betekenen. Soms is het verstandig van een intakegesprek te hebben, dat je ook kan vragen. Want het gevoel moet goed zitten omdat je toch heel wat op een moment kan of gaat blootgeven. Ook mag je altijd veranderen of vragen voor een andere psycholoog.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Hoe de psycholoog zich van ons meester maakt

 
© thinkstock.

psychologie In onze drukke en hectische samenleving draait alles – of toch veel – om werk, ambitie en succes. Dat onze ‘verlichte geest’ het in deze materialistische kennismaatschappij al eens zwaar te verduren krijgt, is dan ook niet verwonderijk. Gelukkig nemen we ook steeds vaker de tijd om daar even bij stil te staan, zo blijkt. Niet alleen worden sofa-tripjes naar psycholoog of zogenaamde life coach steeds minder taboe, ook dringt een opwaardering van alles wat met de menselijke psyche te maken heeft steeds dieper door in alle takken van onze populaire cultuur. Van life coaching apps, tot het biografisch relaas van een opname in de psychiatrie: psychologie is alomtegenwoordig.

Na de bredere cultivatie van het menselijk lichaam en zijn gezondheidstoestand – denk hierbij aan alle onmogelijke fitness – en dieethypes in het bijzonder – lijkt nu het tijdperk van de menselijke geest ingeluid. Hoe zit de menselijke psyche in elkaar, en hoe spelen we daar op een bewustere en meer effectieve manier op in? Het zijn duidelijk vragen die ons anno 2014 bezig houden. Zowat alle takken van ons sociaal-cultureel leven gooien dan ook de psychologische kaart op. Niet alleen de (semi-) wetenschappelijke sector roept vandaag mens en geest tot onderwerpen bij uitstek uit, ook in de lifestyle- en kunstenwereld lijkt het menselijk brein en diens geestelijke uitwassen een favoriet item om aan te snijden.

Zo zijn er vandaag onder meer talloze lifestyle apps die de gebruiker bijstaan in zijn zoektocht naar mentale balans op de markt. Daarnaast speelde er de laatste jaren menig theaterstuk rond één of andere psychologische aandoening en draaide er ettelijke films en documentaires rond hetzelfde thema. Ook de wereld van de beeldende kunsten en die van de literatuur nemen het onderwerp  gretig op.

Om de verregaande “psychologisering” van onze samenleving eventjes in kaart te brengen, zetten we hier alvast een paar mooie culturele bewerkingen van het thema voor u neer.

1. BOEK     Irvin Yalom –  ‘In therapie’
Dit boek van schrijver-psychiater Irvin Yalom is het relaas van zijn therapie met patiënte Ginny Elkin. De New Yorkse schrijfster, die al menig psychiater afschuimde, wordt geteisterd door sociale angsten en heeft het naar eigen zeggen erg moeilijk met menselijke interactie. Behandelend therapeut Yalom stelt dan ook voor om de therapie op een wel erg speciale manier voort te zetten: na elke sessie gieten zowel psychiater als patiënte hun bevindingen uit in een verslag. Het is de aaneenschakeling van deze verslagen die het hart van dit boek uitmaken. Het resultaat is een fascinerend verhaal dat de dynamische interactie tussen patiënte en therapeut op de weg naar psychologische stabiliteit uit de doeken doet.


2. FILM      Martin Scorsese – Shutter Island

In deze film van Martin Scorsese uit 2010 gaat Teddy Daniels, een U.S. Marshal, op zoek naar Rachel Solando, een moordenares die ontsnapt is uit een instelling voor geesteszieke criminelen. De instelling bevindt zich op een afgelegen eiland langs de kust van Boston. Tijdens zijn zoektocht op het eiland krijgt Daniels last van allerlei vreemde wanen en nachtmerries. Het verdere verloop van de film mondt uit in een kluwen van raadsels en intriges, waarin steeds minder duidelijkheid ontstaat over wie nu precies ‘mental’ dan wel ‘gezond’ is.

3. THEATER      Theater Malpertuis – ‘Ivanov’
Deze moderne bewerking van Tsjechovs eerste toneelwerk draait om de depressieve Ivanov. Ivanov is moe, en hoewel hij amper dertig jaar oud is, is hij het leven grondig beu. Anders dan in het originele stuk wil regisseur Piet Arfeuille in de moderne bewerking de klemtoon leggen op de dynamische interactie tussen de psychologische neergang van het hoofdpersonage en de bredere maatschappelijk teloorgang van “een praatzieke samenleving die zich uit verveling overgeeft aan saaie futiliteiten en overbodigheden, oeverloos geklets en een onophoudelijk grossieren in meningen.” Het stuk speelt vanaf 23 januari 2015.

© kos.


4. BOEK     Alain de Botton – ‘Art as Therapy’

Niet alleen worden afwijkingen in ons psychologisch systeem gretig bestudeerd en uitgewerkt in de kunsten, ook wordt men er zich de laatste steeds meer en meer van bewust dat kunst op zich ook een vorm bij uitstek is om aan de mentale weerbarstigheid van ons brein gestalte te geven, en die grilligheid zelfs tegen te gaan. Dankzij een grote overeenkomst tussen het verloop van het creatieve process en de fasen die de hersenen doorlopen op weg naar een psychose, is kunst een ideale uitlaatklep voor mentale spanningen. Hoe kunst dienst kan doen als therapie, dat is ook het onderwerp van het laatste boek van cultuurfilosoof Alain de botton. In zijn ‘Art as Therapy’ introduceert hij een nieuwe manier om naar kunst te kijken: kunst als de bezwering van mentale instabiliteit.


5. DOCU     Mariana Otero – ‘A ciel Ouvert’

Ook deze knappe documentaire uit 2013 neemt de interactieve relatie tussen creativiteit en de weg naar mentale genezing tot onderwerp. ‘A ciel ouvert’ documenteert het leven zoals het is in een jeugdinstelling op de grens tussen Frankrijk en België. Kinderen met een psychische of sociale stoornis worden er behandeld volgens het gedachtegoed van pscyhoanalyticus Jaques Lacan. De leuze luidt er dan ook als volgt: creativiteit en geduld zijn productiever dan repressie en restrictie. Voor de kinderen zelf brengt deze methode iets meer bewegingsvrijheid, voor de verzorgers is het vaak een kwestie van ‘trial and error’. Deze aftoetsing van een omstreden opvoedingsmodel wordt door documentairemaakster Mariana Otero op een warme, maar gedurfde manier voorzien van beeld en klank.

6. MUZIEK     Pink Floyd – ‘Wish you were here’
Hoewel er veel moderne muzikanten en bands denkbaar zijn die hun diepste zieleroerselen in de strijd gooiden om met een straf album uit de hoek te komen, toch is er in dit opzicht één plaat die omwille van zijn uitwerking en thematiek voor altijd in het collectief geheugen der muziekliefhebbers gegrift zal blijven. Pink Floyd schreef ‘Wish you were here’ (1975) ter nagedachtenis van Syd Barrett, hun ex-frontman die wegens alcoholmisbruik uit de groep werd gezet. Vooral het nummer ‘Shine on you crazy diamond’ gaat heel expliciet over Barret en zijn problematisch bestaan.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/948/Kunst-Literatuur/article/detail/2070244/2014/09/29/Hoe-de-psycholoog-zich-van-ons-meester-maakt.dhtml

Een psycholoog probeert de persoon te doorgronden en kijken waar iets mis is gegaan of waar de persoon blijft tegen botsen. Als dat aan het licht komt zal deze proberen om handvatten aan te reiken en zo de persoon verder te helpen. Door te praten en soms oefeningen te doen komt men verder. En het is natuurlijk aan de persoon zelf om na een sessie toch ook het nodige te proberen te doen erna. En duur kan makkelijk 2 tot 3jaar duren en daar moet men dan wel rekening mee houden.

 

Psychologen: “Kindercoach heeft niet juiste opleiding”

Psychologen: Kindercoach heeft niet juiste opleiding

Sinds kort zijn in ons land kindercoaches actief, therapeuten die kinderen met leerstoornissen, maar ook psychosociale problemen helpen. Het fenomeen waaide uit Nederland over naar ons land. Zorgverleners waarschuwen echter voor de nieuwe therapie: “De meesten zullen het wel goed bedoelen, maar er zitten ook ongelofelijke kwakzalvers bij’, klinkt het in Het Belang van Limburg.

 

“Er bestaan opleidingen, maar die worden vaak door coaches zelf gegeven”, zegt Stefan Grielens, directeur van de koepel van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding. “Sommigen volgen ook een online lessenpakket. Maar het is geen beschermd beroep, iedereen kan een bordje ‘kindercoach’ aan zijn deur hangen. Er is dus ook geen controle. Het enige wat je kan doen is nagaan of de coach een diploma psychologie heeft.”

Certificaat

Nathalie Frérotte (foto) uit Hoeselt start morgen als kindercoach. Ze is zich bewust van de kritiek. “Daarom wou ik ook absoluut een certificaat in de hand hebben. Ik heb een jaar lessen gevolgd bij Syntra, heb een eindwerk moeten maken en een examen moeten afleggen voor ik een certificaat kreeg. Maar daarnaast vind ik ervaring ook wel belangrijk.”

BRON: http://www.vandaag.be/binnenland/139281_psychologen-kindercoach-heeft-niet-juiste-opleiding.html

Geen commentaar hierop.
Als men een cursus volgt men krijgt een certificaat is het nog niet altijd genoeg

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: