Tag Archive: psychische hulp


HULPLIJN

Soms heb je nood aan een gesprek. Maar je weet even niet waar je allemaal terecht kan. Klik dan op deze link en je zal snel je weg vinden.

Jong en oud zitten soms met bepaalde gedachten. Men wil er niet met iedereen over praten, of men durft dit niet tegen bekenden. Dan kan je altijd beroep doen op een hulplijn. Deze zijn anoniem en luisteren graag naar je.

https://zorgenvoormorgen.be/hulplijnen

Hulplijnen | Zorgen voor Morgen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Charlotte Bouwman (26) is sinds 8 jaar suïcidaal. Ze deed 21 pogingen tot zelfmoord, maar staat al ruim 800 dagen op een wachtlijst voor psychologische zorg. De maat is vol, dus voert ze sinds vorige week actie voor de deur van het ministerie.

Wachtlijst

“Ik sta al twee jaar op een wachtlijst voor de juiste behandeling voor mijn psychische problemen. Afgelopen december hoorde ik dat ik nóg minimaal een jaar moet wachten. Dat was voor mij de druppel. Ik dacht: ik moet nu iets concreets doen. Ik moet iets verzinnen, waardoor dit allemaal alsnog nut heeft. Want anders, als dit mijn leven is… de hele tijd maar wachten en nergens terechtkunnen… dat ís gewoon geen leven. De politiek moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor deze stille ramp. En dus heb ik, samen met Stichting Lijm de Zorg, het manifest lijmdezorg.nl opgesteld en wacht ik sindsdien uit protest voor de deur van het ministerie van Volksgezondheid – tot ik concrete toezeggingen krijg van staatssecretaris Paul Blokhuis. Er moet nú echt iets gebeuren. Die ellenlange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, ook binnen de crisisdiensten, zijn levensgevaarlijk. Niet alleen voor mij, maar voor vele anderen. Er overlijden mensen die ziek zijn, gewoonweg omdat ze nergens terecht kunnen. Dat is niet alleen schrijnend, maar ook ronduit schandalig.”

Geen plek voor mij

“Sinds m’n negentiende heb ik ernstig psychische problemen doordat ik in m’n jeugd veel traumatische dingen heb meegemaakt. Complexe materie, ook voor zorgverleners. De mensen bij de GGZ willen mij wel helpen, maar omdat ik zogezegd ‘te heftig’ ben, wil eigenlijk niemand z’n vingers aan mij branden. De verantwoordelijkheid voor mij wordt steeds maar doorgeschoven, alsof ik een pingpongbal ben. De geestelijke gezondheidszorg is gewoon niet goed georganiseerd, waardoor behandelaars met verstand van complexe aandoeningen verdwijnen uit de instellingen. Die beginnen bijvoorbeeld een eigen praktijk. En het is heel lastig als je bijvoorbeeld ook suïcidaal bent, omdat dat voor zo’n praktijk een heel groot risico is. Want als jij jezelf iets aandoet, moeten zij eigenlijk ook crisisdienst kunnen bieden.”

“Grote instellingen hebben wél zo’n crisisdienst, een opnamekliniek etc. Maar dus ook enorme wachtlijsten. Ik heb 21 zelfmoordpogingen gedaan, de teller had afgelopen november bijna op 22 gestaan. Toen heb ik een wanhopige oproep op Twitter gedaan: ‘Is er hier iemand nog wakker die ik even kan bellen? Had nooit verwacht dit te plaatsen, maar de crisisdienst kan pas over een paar uur terugbellen en 113 heeft geen medewerker beschikbaar, ik kan alleen een bericht achterlaten en binnen 24u teruggebeld worden – wat te laat is.’ Ik kreeg binnen tien minuten enorm veel reacties en heb toen met een wildvreemde aan de lijn gezeten. Dat hielp. Gelukkig maar, want anders zat ik hier nu misschien niet meer. Want laat het duidelijk zijn: ik wil niet dood. Ik wil hulp. Een kánt van mij wil dood. En ik doe er alles aan om die kant niet te laten overwinnen. Maar ik moet daarbij geholpen worden.”

Sprookjeswereld

“Ik hoop met mijn protestactie op toezeggingen van de staatssecretaris op drie punten: een helpdesk voor mensen zoals ik, die ook écht iets kan betekenen. Landelijke behandelcentra voor die specialismen die nu dus niet regionaal geregeld kunnen worden. En genoeg crisisbedden en bereikbaarheid van de crisisdienst. Dus zonder wachttijden. Tot die toezeggingen er zijn, blijf ik voor het ministerie zitten. Ik hoop dat alle steun die ik door mijn protest krijg daadwerkelijk wordt omgezet in actie. Want de aandacht is er nu, alleen: ze leven hier in een andere werkelijkheid. Het moet echt tot de politiek doordringen. Het is niet dat ze niet willen, en het is ook niet dat het geld er niet is, ze leven alleen in een soort sprookjeswereld. Ik heb de afgelopen dagen gesproken met Mark Rutte, Jesse Klaver, Paul Blokhuis en Hugo de Jonge, maar ik heb tot dusver geen concrete toezeggingen gekregen. Klein lichtpuntje: volgens het ministerie is er al een team dat zich ontfermt over mensen met ernstige psychische problemen, maar weten te weinig patiënten dit te vinden. ‘Het is een van de best bewaarde geheimen van Den Haag’, aldus Blokhuis. We hebben daarom afgesproken dit team meer onder de aandacht te brengen. Maar dat is niet genoeg. Ik eis niet dat specialistische centra er direct morgen komen, maar ik eis wel dat de staatssecretaris toezegt dát ze er komen.”

Nu doorpakken

“Hier zitten is vermoeiend en ik zit helemaal stuk, maar ik doe het ergens voor. De reacties zijn hartverwarmend. De eerste dag kwam vooral de pers langs, maar de dagen erna kreeg ik veel steunbetuigingen vanuit het hele land. Zelfs medewerkers van het ministerie kwamen hun verhaal bij me doen en vertelden dat ze zich herkenden in mijn problematiek. Dat vind ik heel bijzonder en bemoedigend; in het begin was ik namelijk best cynisch. Ik hoor van alle kanten dat mensen geloven dat het zin heeft wat ik hier doe. Ik hoor natuurlijk ook vrij heftige verhalen, maar zelfs die geven me moed. Vandaag bijvoorbeeld, kwamen ouders langs van kinderen die in een instelling zitten. Die instelling gaat binnenkort sluiten. En het is nog niet duidelijk wat er met die kinderen gaat gebeuren. Daar moest ik van huilen. Terwijl ik nooit huil. Als we bij kinderen al geen oplossing kunnen vinden… Iedereen is ervan op de hoogte, iedereen weet het, maar niemand doet iets. Hoe kan dat? Het sterkt me enorm in de gedachte dat het heel goed is dat ik dit doe.”

BRON: https://www.msn.com/nl-be/gezondheid/medisch/real-life-de-ellenlange-wachtlijsten-zijn-levensgevaarlijk/ar-BB102pce?li=BBDNPrw

Als ze bepaalde psychische mensen laten wachten om hulp dan kan het wel eens fataal aflopen. Ze roepen niet zomaar om hulp. En als ze deze dan niet krijgen dan kan het fataal aflopen. De wachtlijsten zijn vaak zo lang dat men geen uitweg vind. Men kan er vaak niet over praten, of heeft een angst om dit te vertellen tegen mensen die nauw verbonden zijn. Soms spreken ze er over met vrienden maar die geven dan ook vaak niet de woorden die ze nodig hebben. Als dat gebeurd dan kunnen negatieve emoties de bovenhand gaan nemen en ook een gevaar zijn voor hen. Ook zoeken ze hulp via telefoon dat niet slecht is, maar wat als het gesprek stopt. Men heeft als hulpverlener er dan geen controle over. En je weet niet wat ze na het gesprek gaan doen.

Zit je met bepaalde negatieve gedachten kan je contact opnemen met:
voor België zelfmoordlijn  1813
Of teleonthaal 106

voor Nederland  Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.

Afbeeldingsresultaat voor suïcidaal

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

HELP ME

VADER VAN DOCHTER DIE LEVENSMOE IS, KLAAGT GEBREK AAN GEPASTE PSYCHIATRISCHE OPVANG AAN

“Help me voor haar zelfmoordpoging lukt”

“Hoe erg is het gesteld met de psychiatrische opvang in ons land, als een meisje van vijftien dat smeekt om uit het leven te mogen stappen niet geholpen kan worden?” Vader Rudy Delanghe uit Antwerpen is ten einde raad. “Help ons voor het te laat is.”

De problemen voor Rudy’s dochter Anne (*) begonnen vijf jaar geleden, toen Rudy en z’n toenmalige vrouw uiteengingen.

“Anne was tien, en haar hele wereld stortte in. Zeven maanden lang bleef haar moeder volledig weg uit haar wereld. Anne was op een leeftijd dat ze zich zo’n bruuske verandering heel erg aantrok. Toen ze mijn vrouw toch weer zag, kon het contrast niet groter zijn. Vóór de scheiding vielen er thuis ook wel eens woorden, maar dit was vele keren erger. De nieuwe vriend van mijn vrouw was een ‘zware jongen’, die tot over z’n oren in de drugshandel zat. Gelukkig zag de rechter dat in en wees hij het hoederecht aan mij toe. Maar de zware klap was toen al uitgedeeld.”

Maag leeggepompt

Toen Annes vriendje het vorig jaar uitmaakte, sloegen de stoppen helemaal door. “De situatie werd onhoudbaar. Ik herkende mijn eigen dochter niet meer. ‘Toe papa, geef me pillen, ik wil hier weg, ik wil niet meer leven’, smeekte ze. Al die tijd kon ik haar behoeden voor haar eigen vernietigingsdrang, tot ze vorige week bijna in haar opzet slaagde. Ze had het hele medicijnkastje leeggehaald en alle pillen ingeslikt. Het was de psychiater die haar die middag toevallig zag, die me in paniek belde. Mijn dochter werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar haar maag leeggepompt werd. Zo nipt was het, maar ze haalde het.”

Sindsdien ligt Anne op de ziekenboeg van het ziekenhuis van Doornik, waar ze helemaal niet op haar plaats is. “Omdat de pillen nog altijd door haar bloed razen, kunnen de dokters haar niet voldoende kalmeren. Gisteren heeft ze de hele kamer kort en klein geslagen. Zo’n ziekenhuis is niet gewapend voor zulke gevallen. Maar er ís geen alternatief.”

Acht bedden

Rudy werd naar het ‘UKJA’ in Antwerpen doorverwezen, een opvangplaats voor kinderen en tieners die specifieke jeugdpsychiatrische zorg nodig hebben. “Maar daar kwam ik van een kale reis thuis. Acht bedden hadden ze er. Acht, voor een hele provincie. ‘Misschien kan je eens in Sint-Niklaas proberen’, zeiden de dokters. Sint-Niklaas kon wel helpen, klonk het daar, en ze stelden een intakegesprek voor op 10 november. Na nog eens vier weken zou de opname dan in principe kunnen gebeuren. Ik wist niet wat ik hoorde. Een meisje van vijftien dat er alles aan doet om uit het leven te stappen, zou na tien dagen op ‘intakegesprek’ mogen komen. Dat is de reële situatie in Vlaanderen.”

Het geval-Anne is helaas geen alleenstaand geval. Eerder dit jaar werd bekend dat een autistisch meisje van dertien uit Merelbeke wekenlang in een instelling voor volwassenen in Zelzate verbleef. In plaats van verzorgd te worden tussen leeftijdsgenootjes, kwam ze terecht in Sint-Jan-Baptist in Zelzate, tussen psychopaten en drugsverslaafden. Na een wekenlang verblijf in de verkeerde instelling mocht dat meisje uiteindelijk naar een gespecialiseerd centrum, maar haar veerkracht was gebroken.

App ontwikkeld

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wijst op de inspanningen die hij al gedaan heeft: “Voor jonge suïcidepogers werd de app ‘On track again’ ontwikkeld, daarnaast werd 500.000 euro vrijgemaakt voor projecten met regionale kinder- en jeugdpsychiatrie en ging 400.000 euro naar een project voor de behandeling van meisjes tussen 14 en 20 jaar met ernstige gedrags- of emotionele problemen. Al die inspanningen worden nu geëvalueerd en omgezet naar prioriteiten in het actieplan Jeugdhulp, met als bedoeling volgend voorjaar bijkomende plaatsen in de kinder- en jeugdpsychiatrie te creëren.”

Gisteren was er voor Anne nog steeds geen oplossing. Bij het UKJA wou men niet ingaan op het concrete dossier.

“Ik moet elke avond gaan slapen met het besef dat mijn dochter in een niet-aangepaste kamer blijft”, zegt haar vader. “En wat als ze morgen naar huis gestuurd wordt? Het eerste wat ze zal doen, is opnieuw op zoek gaan naar pillen. Ik kan alleen maar hopen dat ik er telkens zal zijn om dat te voorkomen.”

Anne is een schuilnaam

Dringend nood aan een gesprek? Bel de zelfmoordlijn 1813

BRON: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/-help-me-voor-haar-zelfmoordpoging-lukt-a2110298/

Soms is het erg gesteld om de noodkreet te beantwoorden. En als je daarmee geconfronteerd wordt als ouder sta je soms met je rug tegen de muur. Het is zeker belangrijk om erover te praten, en dat kan al helpen om de daad niet door te zetten. De zelfmoordlijn en de site van hen is zeker goed om iemand even erdoor te helpen. Maar eens de telefoon neergelegd wordt is het aan de persoon om de krachten te blijven vinden om anders te denken. En niet met de gedachte rond te lopen van zelfmoord.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: