Tag Archive: piekeren


Piekeren of zitten nadenken als je gaat slapen verstoort je nachtrust.

Dichteres, Dacht, Dromen, Notitieboekje, Piekeren

Men maakt iets mee en je houdt het vast of je blijft ermee in je gedachten zitten zal je ook je nachtrust verstoren. In de nacht zal je dromen en zal je ook juist dit naar bovenhalen. Of als je gaat slapen zal je merken dat je heel moeilijk in slaap valt. Juist omdat je op iets zit te denken.
Vaak heeft het piekeren te maken met
Familiezaken
Sociale zaken
Werk
Financiële
Gezin zaken
Relatie zaken
Iets wat je maar niet uit je hoofd kan zetten en mee neemt naar je slaapkamer. Nu is het makkelijk om te zeggen je mag er niet zo over blijven denken of op piekeren. Maar de ene persoon kan sneller iets loslaten als de andere.
Wat zou je nog kunnen doen.
Vraag aan jezelf eens. Waarvoor ben je bang. Vaak zijn het je gedachten die alles nog meer opblazen en daar in je hoofd grote monsters van maken.
Naargelang de situatie praat er met iemand over zodat je het los kan laten als je gaat slapen.
Door allerlei rampscenario’s te gaan bedenken ga je merken dat je in een negatief spiraal blijft zitten. Dan is het aan jezelf om terug helder en positief te gaan denken. Hoe door iets leuks te gaan doen. Door je focus op iets anders te gaan leggen.
Ga niet denken wat anderen van je denken dan blijf je piekeren in die negatieve gedachten. Nee ook jouw leven heeft een doel als je maar dat positieve blijft behouden.
Door ergens op te piekeren ga jezelf moe maken lichamelijk maar geestelijk niet. Geestelijk draai je overuren dat maakt dat je niet goed zal slapen en ook niet uitgeslapen voelt. Zodat je ook de dag nadien niet goed kan functioneren. Het is dus ook van belang je geest leeg te maken. Hoe dat is juist een goede vraag. De ene zal het doen met mediteren, sport, wandelen de ander kan het gewoon niet. Het gevaar zit erin dat men op een moment in een depressie beland. Dat moet je voorkomen.
Soms kan het van belang zijn je focus gewoon te leggen op kleine stapjes vooruit. Denk zeker niet groot. Ieder stapje zet je in de goede richting. En voor ieder probleem is er vaak een oplossing. Zodat men er niet hoeft over te blijven piekeren. Piekeren is praten met anderen of als dat niet gaat opschrijven en kijken voor jezelf welke stapjes je kan nemen.
Zo ga je merken dat je ook goed kan slapen en uitgerust wakker kan worden.
Ons brein doet soms overuren omdat jezelf ergens op blijft nadenken. Soms is het zelfs onbewust dat je dit doet.
Mensen iedereen piekert. Iedereen heeft soms nachten waar men soms wakker ligt. Zoek de oorzaak en doe er iets aan stap voor stap.

Denker, Het Standbeeld, Piekeren, Gedachte

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Eindeloos piekeren: waarom je het vaak ’s nachts doet en hoe je er (een beetje) van afkomt

Iedereen heeft er weleens last van: de hele nacht wakker liggen met piekergedachten. Wat moeten we met dat getob? Wanneer wordt piekeren problematisch? Wat is de invloed van corona en hoe kan je het doemdenken doorbreken? “Chronische piekeraars zien overal gevaar in”, zegt ‘piekerprofessor’ Bart Verkuil.
Af en toe een doorwaakte nacht vol zorgen is voor veel mensen herkenbaar, maar vier op de tien mensen piekeren geregeld en uit verschillende studies bleek dat 1 tot 3 procent van de Nederlanders in 2019 met een heuse piekerstoornis kampte. Hoe ga je daarmee om? Bart Verkuil, die als psycholoog mensen met piekerstoornissen behandelt en aan de Universiteit van Leiden onderzoek doet naar het fenomeen, geeft advies in zijn boek ‘De gelukkige piekeraar’.

Waarover praten we precies als we het over piekeren hebben?

Bart Verkuil: “Piekeren is gedefinieerd als een aaneenschakeling van negatieve en op de toekomst gerichte gedachten. Het zijn vaak gedachten in de vorm van rampscenario’s: ‘Wat als x gebeurt?’ Piekergedachten gaan over zaken die voor jou mogelijk bedreigend zijn in de toekomst. Er zit dus een heel persoonlijke component aan, wat het onderscheidt van bijvoorbeeld diep nadenken.”

Piekergedachten kunnen je zo in beslag nemen dat het je relaties met familie of vrienden schaadt, ten koste gaat van je nachtrust of je depressief maakt

Psycholoog en piekerprofessor Bart Verkuil.

Wanneer wordt het een probleem?

“Op het moment dat je gepieker je dagelijkse leven gaat beïnvloeden. Piekergedachten kunnen je geest zo in beslag nemen dat het je relaties met familie of vrienden schaadt, ten koste gaat van je nachtrust of je depressief maakt. Op een gegeven moment kunnen mensen echt vastlopen. Zeker als het niet aanzet tot actie. Dan kun je in de situatie terechtkomen dat je problemen krijgt op je werk, dingen gaat vermijden of veel gaat klagen. Je krijgt een diagnose als je over een periode van meer dan zes maanden helemaal in beslag wordt genomen door die piekergedachten.”

Hoe ziet de wereld van iemand met een piekerstoornis eruit?

“Die persoon kleurt alles continu op een zeer negatieve manier in. Chronische piekeraars zien overal gevaar in en zijn altijd bezig met wat mogelijk mis kan gaan. Deze mensen hebben over het algemeen veel behoefte aan controle in hun dagelijkse leven. Het piekeren is een manier geworden om die controle te ervaren.”

Controle krijgen op het leven door te piekeren? Hoe gaat dat?

“Door in gedachten met de toekomst bezig te zijn, proberen piekeraars er grip op te krijgen. Daarbij speelt mee dat piekeren een verbale bezigheid is. Je stelt je de toekomst op een talige manier voor, in plaats van op een visuele. We weten dat talige gedachten minder emotionele reacties oproepen dan beelden. Als je praat over een auto-ongeluk, voel je daar minder bij dan wanneer je je er een levendige visuele voorstelling van maakt. Onbewust proberen piekeraars hun negatieve emoties te dempen door in een talige modus te schieten. Die modus hebben piekeraars vaak al op jonge leeftijd onbewust aangeleerd en is in hun jeugd vaak nuttig gebleken. Denk aan iemand die al vroeg in zijn leven veel verantwoordelijkheid moest dragen door bijvoorbeeld voor broertjes en zusjes te zorgen. Die heeft op jonge leeftijd al geleerd om heel goed na te denken over mogelijke gevaren en wat er fout kan gaan. Daardoor kan iemand de zorgfunctie als kind op zich nemen. Maar als je daar later in blijft hangen, kan het je flink hinderen.”

Hoe kun je dat patroon doorbreken?

“Allereerst is het belangrijk om begrip te krijgen voor je gepieker, zodat je niet vervalt in zelfverwijt. Het gepieker helemaal verbannen, gaat namelijk niet lukken. En dat is ook niet nodig. Piekeren hoort tot op zekere hoogte bij het leven. Vervolgens kun je wel leren om anders naar een piekergedachte te kijken. Die gedachte op inhoudsniveau uitdagen: is mijn gedachte waar? In de behandelpraktijk noemen we dat cognitieve gedragstherapie. Dan schrijf je een piekergedachte op en vraag je je af ‘Klopt het wel wat ik tegen mezelf zeg?’”
“Voor sommige mensen kan meditatie ook helpen. Dan kijk je niet naar de inhoud van een piekergedachte, maar leer je om je er niet door mee te laten slepen. Je leert dat een gedachte maar een gedachte is, en je er niet per se iets mee hoeft te doen. Het zijn gewoon wolkjes die voorbijtrekken. Omdat piekergedachten meestal bestaan uit een wirwar van gedachtenstromen, helpt het om dat getob op te schrijven. Daarmee maak je het concreet en haal je het even uit je hoofd. En het helpt ook om onderscheid te maken tussen problemen die je kunt oplossen en zaken die buiten je macht liggen. Voor piekeraars is dat vaak namelijk heel onhelder.”
“Wat bij stelselmatige tobbers ook nog weleens wil ontbreken, is zelfcompassie, het vermogen om jezelf op een vriendelijke, kalmerende wijze toe te spreken. In mijn praktijk behandelde ik bijvoorbeeld een vrouw die zich om alles in het dagelijkse leven zorgen maakte. Waarom? Ze bleek in haar jeugd heel weinig gezien te zijn door haar ouders. Daardoor is ze nooit op een positieve manier toegesproken. Als je ouders nooit eens zeggen ‘Hé, wat goed gedaan’, dan ga je dat integreren in je zelfbeeld. Je leert dan niet hoe je jezelf kalmerend en vriendelijk moet toespreken in probleem-situaties.”

Als je merkt dat je piekerend in bed ligt, stap er dan uit en schrijf je gedachten op

Psycholoog en piekerprofessor Bart Verkuil.

Waarom zijn we juist ’s nachts vatbaar voor gepieker?

“Daar zijn meerdere verklaringen voor. Ten eerste is er ’s nachts veel minder afleiding en krijg je dus meer ruimte om je bewust te worden van wat er zich in je hoofd afspeelt. Daarnaast ben je ’s avonds vaak vermoeider. Dat maakt het lastiger om rationeel te denken. Je bent dan veel vatbaarder voor dwaalgedachten. Ook is het evolutionair gezien functioneel geweest om in het donker meer op je hoede te zijn. Daardoor kunnen problemen ’s nachts groter lijken dan overdag. De laatste verklaring richt zich op wat er ’s nachts in de hersenen gebeurt; die gaan dan alle belangrijke gebeurtenissen die overdag hebben plaatsgevonden nog eens langs. Neurale herhaling noemen we dat. Al met al maakt dat van de nacht het ideale moment om te gaan piekeren.”
“Probeer desalniettemin van je bed geen piekerplek te maken. Als je merkt dat je piekerend in bed ligt, stap er dan uit en schrijf je gedachten op. En bepaal voor jezelf wanneer je wél aandacht gaat besteden aan deze piekergedachten. Dat kan een kalmerend effect hebben op je geest.”

Is er een relatie tussen gepieker en lichamelijke klachten?

“Die is er, en dan hebben we het niet over de ‘piekerrimpels’. Wanneer je piekert, wordt in je lichaam het stresssyteem geactiveerd. Je hartslag verhoogt en er worden hormonen als cortisol aangemaakt. Als je veel piekert, kan dat op de lange termijn lichamelijke klachten geven zoals hoofdpijn, buikpijn of spierpijn. Maar dan hebben we het wel over chronisch piekeren. Over één nachtje tobben hoef je je geen zorgen te maken.”

Verwacht je dat het aantal probleempiekeraars door de coronacrisis gaat toenemen?

“Dat is nu de vraag. Mensen die vatbaar zijn voor piekergedachten kunnen vaak niet goed omgaan met onzekerheden. En onzekerheid is precies wat de coronacrisis brengt. Dus wat dat betreft verwacht ik dat de piekermolen bij veel mensen sneller zal draaien. Aan de andere kant hoor ik ook van cliënten dat ze het juist wel prettig vinden, deze coronatijd. Ze hebben even niet de verplichting om elke dag naar het werk te gaan, waar ze al die problemen hadden en wat al dat gepieker veroorzaakte. Voor hen voelt het alsof ze zich een beetje kunnen herstellen.” 

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/eindeloos-piekeren-waarom-je-het-vaak-s-nachts-doet-en-hoe-je-er-een-beetje-van-afkomt~a9d7e599/

Wie piekert er niet. Al gaat het over kleine dingen. Maar als het niet overgaat kan het problemen geven. Men slaapt niet meer en soms kan het piekeren in de dag doorgaan. Het meeste waar men over piekert is. Geld, relatie en waar we nu mee geconfronteerd worden corona. Zelf heb ik het vermoeden dat er nog heel wat mensen daardoor in psychische problemen gaan komen. Omdat ze het niet kunnen plaatsen, of er niet over kunnen praten. Voor alles is er een oplossing. Maar niet altijd even makkelijk. Men kan dan wel hulp zoeken om het piekeren te relativeren. Maar als je dagelijks geconfronteerd ermee wordt is het niet makkelijk om het los te laten. En je hersenen de rust te geven. Soms kan het nuttig zijn om tijd voor jezelf en je gezin te nemen. Gaan wandelen in een bos samen of alleen. Iets doen met zijn alle om je gedachten even op iets anders te zetten. Samen iets gezelligs doen zoals een gezelschapsspel.

Stad, Man, Persoon, Solo, Venster, Alleen, Denken
Vrouw, Meisje, Vrouwelijke, Jong, Schoonheid, Model

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Denk jij vaak ook na over het gesprek wat je eerder die dag met iemand hebt gevoerd? Heb je wel de juiste dingen gezegd of had je anders moeten reageren? En voor je het weet, lig je heel de nacht wakker

Onderzoek

Uit een onderzoek van de Universiteit van Michigan, is gebleken dat 73% van de volwassenen tussen de 25 en 35 jaar oud, dingen overdenkt. Voor 45- tot 55-jarigen blijkt 52% wel eens te piekeren.

Interessant is dat uit het onderzoek is gebleken dat veel ‘overdenkers’ denken dat ze zichzelf helpen om keer op keer hun gedachtes opnieuw te analyseren. Maar piekeren kan juist veel negatieve gevolgen hebben voor je welzijn.

Dit kan er gebeuren

1. Je onderneemt minder snel actie

Overdenken creëert zoveel opties, keuzes en scenario’s, waardoor je uiteindelijk niet meer in staat bent om een beslissing te nemen.

2. Je bent minder creatief

Een onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk heeft ontdekt dat overdenken kan leiden tot een ‘mentale sleur’. Het kan ervoor zorgen dat je vast komt te zitten en geen nieuwe ideeën of oplossingen hebt.

3. Je energieniveau daalt 

Overdenken kost veel mentale energie, waardoor je je overdag minder fit kunt voelen.

4. Je slaapritme wordt verstoord 

Veel piekeraars worstelen met in slaap vallen. Je lichaam moet in rust zijn, wil je in slaap kunnen vallen. Dit betekent dat je hartslag iets daalt, net als je bloeddruk en ademhaling. Door te piekeren, verhoog je juist je hartslag, waardoor je niet in slaap valt.

5. Je eetlust kan veranderen

Het overdenken kan ook een grote invloed hebben op je eetlust. Voor sommigen kan het de eetlust onderdrukken, voor anderen kan het juist de eetlust stimuleren.

BRON: https://www.msn.com/nl-be/gezondheid/geestenlichaam/piekeren-doet-meer-met-je-dan-je-denkt/ar-BBXlE8F?li=BBDNPrw

Piekeren is nooit goed. Niet alleen voor je hersenen maar voor heel je lichaam. Je kan er zelfs ziek van worden. Piekeren gaat vaak over het financiële of over een (gebroken) relatie. Soms is het beter om er over te praten, als je het kan. Want op een moment kan het zelfs zijn dat je bijna niet meer slaapt of je gaat beginnen te eten of juist niet. Je hebt voor niets zin meer en je wilt alleen maar liggen.
Als over bepaalde dingen zit te piekeren na te denken praat er over. Schrijf het soms op, soms krijg je zo ook een inzicht of antwoord.
Zoals de onderste foto aantoont soms loopt je hoofd over en dan is het veel te laat.

Afbeeldingsresultaat voor piekeren

Afbeeldingsresultaat voor piekeren

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Zo val je meteen in slaap als je ligt te piekeren

 

Lig jij vaak nog uren te piekeren en te woelen in bed vooraleer je in dromenland belandt? Dankzij dit trucje kan je de slaap wel vatten zonder dat er schaapjes aan te pas komen.

Wat moet je doen?
Sluit je ogen en probeer je je ouderlijke huis voor de geest te halen. Loop rustig door de gangen en ga elke kamer in en uit. Welke herinneringen heb je aan die oude, donkergroene, stoffige fauteuil? Of welke kleding droeg je op die oude klasfoto? Luister ondertussen naar de vogeltjes die buiten fluiten, zie de zon naar binnen stralen en voor je het weet heb je acht uur geslapen!

Waarom werkt het?
Dit trucje heeft alles te maken met afleiding. Zo kan je elke minuut dat je je concentreert op die oude klasfoto waarop je met een beugel of veel te grote bril prijkt, een minuut minder piekeren over wat er die dag op je werk gebeurd is of wat je de volgende dag nog allemaal moet doen.

Slaap zacht!

BRON: https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-healthy/zo-val-je-meteen-in-slaap-als-je-ligt-te-piekeren

Piekeren de zwaarste boosdoener om niet in slaap te vallen. Vaak liggen daar de meeste mensen door wakker. Het heeft te maken met een gebeurtenis of iets dat jezelf moet oplossing. Het is van belang voor het slapen gaan dit even los te laten. Gaat dit niet kan je eigenlijk simpel een briefje maken met wat voor keuzes je hebt om er iets aan te doen. Zo los je dit een beetje in je hersenen. Wat ook goed is, is wat hier geschreven is, afleiding in je hersenen. Maar vaak is dat toch heel moeilijk. Ook er over praten kan helpen. Piekeren heeft ook vaak te maken met negatieve gedachten. Het zijn juist deze om proberen om te zetten wil je in slaap vallen.

Afbeeldingsresultaat voor piekeren in bed

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

10 technieken om te stoppen met je zorgen te maken

10 technieken om te stoppen met je zorgen te maken, te piekeren en perfectionismeJe zorgen maken over iets, of piekeren, is een gevoel van angst. We zijn bang voor het onbekende, en denken dat het ergst mogelijke kan gebeuren.

Soms raken we erg bezorgd over toekomstige gebeurtenissen. In ons hoofd blijven we eindeloos alle negatieve scenario’s herhalen. We denken bijvoorbeeld:

‘Als ik maar x had gezegd of gedaan, of een andere beslissing had genomen…’

 ‘Wat als… ik een ongeval krijg? Ontslagen word? Ziek word?’

Je zorgen maken is een gedrag, een manier van denken.

Maar omdat het een gedrag is, kan je het ook veranderen, door het piekeren te vervangen door een meer positief gedrag.

 

Waarover maken we ons zorgen?

Studies wijzen uit dat van de dingen waarover we piekeren, minstens 40% nooit gebeurt.We verspillen dus simpelweg onze tijd met erover te piekeren.

30% zijn dingen die al gebeurd zijn. Daarbij is het belangrijk om te leren loslaten, en jezelf en anderen te kunnen vergeven. Je kan het verleden niet veranderen, accepteer dus wat er geweest is en ga verder met je leven.

12% zijn nodeloze zorgen, zoals wat iemand anders over ons denkt.

10% is klein en onbelangrijk, zoals je zorgen maken om te laat te komen, wat je moet aantrekken of wat je zal eten.

Slechts 8% van de dingen waarover we ons zorgen maken gebeurt echt!

En 4% hiervan zijn dingen die buiten onze controle liggen. We kunnen er niets aan veranderen. Dat zijn dingen als onze gezondheid, de dood van een geliefde of een mogelijke natuurramp. Vaak verdragen we de realiteit hiervan beter dan het piekeren erover.

De andere 4% zijn dingen waar we wel enige controle over hebben. Dit zijn de consequenties van onze handelingen of ons niet-handelen bij de problemen en uitdagingen die we ontmoeten.

Nu je deze cijfers kent, stel jezelf eens de volgende vragen:

Hoe vaak winden we onszelf op over een situatie die buiten onze controle ligt?

Waarom laten we toe dat piekeren ons zoveel stress bezorgt dat we er ziek van worden?

Waarom verspillen we mentale energie aan ons zorgen maken?

Ik kan deze vragen niet voor jou beantwoorden. Wat ik wel kan doen, is je technieken leren om piekeren tegen te gaan.

Hoe kan je stoppen met je zorgen te maken?

1. Bereid je voor op het ergste – Hoop op het beste.
Accepteer de slechtst mogelijke uitkomst en onderneem actie om ervoor te zorgen dat het niet zo erg wordt.

2. Neem een beslissing.
Wanneer je piekert over een onopgelost probleem op het werk of in je privéleven, dan is het tijd om een beslissing te nemen. Wanneer je eenmaal beslist hebt wat te doen, kan je stappen zetten naar de best mogelijke uitkomst.

3. Vraag steun.
Vrienden en familie zijn hiervoor heel erg geschikt. Zij zullen je ook hun kijk op de zaken geven. En soms verdwijnen je zorgen al door erover te praten.

4. Zorg voor afleiding.
Bel een vriend. Lees een goed boek. Kijk naar een grappige film. Ga met de kinderen naar het park. Er zijn tientallen dingen die je kan doen om je af te leiden.

5. Blijf bezig.
Wanneer je merkt dat je begint te piekeren, neem dan je to-do lijst en werk enkele klussen af. Heb je nog geen lijst, maak er dan één. Schrijf je doelen op en de acties die nodig zijn om ze te bereiken. Het voordeel van je to-do lijst is dat je je geen zorgen meer hoeft te maken dat je iets belangrijks zal vergeten.

6. Ga de confrontatie aan.
Vaak is het niet het probleem zelf waarover je je zorgen maakt, maar eerder het anticiperen op het probleem. Hoe gaan anderen erop reageren? Vat dus de koe bij de horens en pak het meteen aan.

7. Leer ontspannen.
Neem de tijd om volledig te ontspannen. Sluit je ogen en adem diep in door je neus en terug uit door je mond. Met elke ademhaling probeer je dieper te ontspannen. Een paar minuten per dag zijn al voldoende om de spanning uit je lichaam te laten vloeien.

8. Schrijf het op.
Veel mensen voelen zich opgelucht nadat ze al hun zorgen hebben genoteerd in een boekje. Het opschrijven kan je helpen ontdekken waarvoor je echt bang bent, en op die manier kan je de situatie verbeteren.

9. Zorg voor jezelf.
Neem voldoende rust. Eet gezond en beweeg regelmatig. Wanneer je zorgt voor je lichaam en geest, wordt het makkelijker om de dingen in perspectief te plaatsen en om te gaan met het onverwachte.

10. Wees dankbaar.
Er is veel om dankbaar voor te zijn. Kijk eens om je heen: we leven in een wonderlijke wereld. Je kan dankbaarheid tonen voor je gezondheid, je familie, je geest, je huis, je werk, je huisdier of zelfs je favoriete kledingstuk.

Dankbaarheid is een van de tips voor een gelukkiger leven van lifecoach en perfectionismecoach Wim

coach wim personal life coach business coach

Als coach help ik jou om het beste uit jezelf te halen, en je volledige potentieel te bereiken. Zonder je te vergelijken met anderen. Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient! Neem gerust eens contact op voor meer info over coaching.

BRON: https://wimannerel.wordpress.com/2019/02/01/stoppen-zorgen-maken/comment-page-1/#comment-4517

Piekeren we doen het allemaal wel. Vaak gaat het over het financiële of de relatie of gezondheid of gewoon het leven waar we mee geconfronteerd worden. Toch kan men het behelpen door steun of hulp te zoeken naar gelang het probleem. Piekeren is een vorm van angst en men moet die angst eerst onder ogen durven zien. Ook kan men piekeren over het ja of nee doen. Dan is het om erover te praten. Door te kijken of te luisteren hoe anderen er tegenover staan kan je een antwoord voor jezelf geven. En nee mag gebruikt worden. Toch kan dat ook tot piekeren leiden. Want doe ik er wel goed aan om nee te zeggen? Soms moet je in bepaalde gevallen naar jezelf kijken. En nee dat is niet egoïstisch dat is kiezen voor jezelf.
Het belangrijkste soms is het voor jezelf in het kort op te schrijven. Zo zie je op een moment een inzicht waar je ook al verder mee kan.
Enkele voorbeelden van piekeren:
RELATIE – LIEFDE
FINANCIEEL
WERK
GEZONDHEID
FAMILIE – VRIENDEN
JE EIGEN LEVEN
KINDEREN KLEIN OF GROOT

Afbeeldingsresultaat voor piekeren

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO

OM SHANTHI

Spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

 

AUM MANI PADME HUM

9 uiterst nutteloze dingen waarmee je mag stoppen

Life coach deelt 9 uiterst nutteloze dingen waarmee je mag stoppenIn het leven heb je soms het gevoel dat je geen controle hebt.

Je voelt je als een marionet aan een touwtje, je wil je lostrekken, maar weet niet hoe.

Toch is het vrij eenvoudig.

Om terug controle te krijgen over je leven moet je slechte gewoonten loslaten.

Deze negen vooral:

Bekijk hier de videosamenvatting:

1. Schuldgevoel

Schuld is dat gevoel dat het gevolg is van wat we verkeerd hebben gedaan, of van wat we denken dat we verkeerd deden.Denk er maar eens over na, en je zal merken dat je maar twee dingen kan doen: het anders doen, of erkennen dat dat niet mogelijk is en het loslaten.
2. Toxische mensen

Dit is een van de belangrijkste om los te laten, omdat giftige mensen allerlei problemen kunnen verzoorzaken: zorgen, geweld, wraak, schuldgevoel, oordelen, en ga zo maar door.Toxische mensen kunnen allerlei vormen aannemen: de ‘vriend’ die je job van je afpikte, de baas die je zelfvertrouwen vernietigde, de moeder die je altijd kleineert. Er zijn heel veel types van toxische mensen, die je allemaal kunnen vernietigen.Doe jezelf een plezier en laat ze los.

3. Piekeren

Piekeren heeft geen zin. Voorzichtig zijn wel.

Er is een dunne lijn tussen de twee, dus zorg ervoor dat je er niet over gaat.

Wanneer je op reis wil gaan, is het verstandig om je voor te bereiden op mogelijke tegenvallers, maar je zorgen maken over alles wat zou kunnen gebeuren zal alleen maar je plezier vergallen.

Piekeren zal de ongelukken niet voorkomen. Soms kan het ze zelfs veroorzaken.
Dus: pieker niet, wees gewoon voorzichtig.

4. Te vriendelijk willen zijn

Stop ermee om te doen wat anderen graag hebben.

Zij leven jouw leven niet, zij kennen jou niet, en zij zullen er zich niet om bekommeren dat je ongelukkig bent.

Stop ermee om de persoon te zijn die anderen willen dat je bent. Wees gewoon de beste persoon die je kan zijn.

5. Oordelen

Te vriendelijk zijn hangt nauw samen met oordelen.

We oordelen over anderen, omdat ze niet passen in ons idee over hoe mensen zouden moeten spreken, denken, zich gedragen, of zich kleden.

Als je zelf niet beoordeeld wil worden, stop dan met oordelen over anderen.

6. Hoge verwachtingen

Soms hebben we zo’n hoge verwachtingen van het leven, en dat stelt ons dan teleur.

Verwacht dus niet dat het concert fantastisch zal zijn, ga er gewoon heen en amuseer jezelf.

Verwacht niet van je kind dat het een ingenieur wordt omdat jij dat ook bent. Laat het zijn eigen pad kiezen.

7. Geweld

Geweld verscheurt je vanbinnen. Het ontstaat vanuit ongelukkig zijn, en het is erg moeilijk om te laten gaan. Maar je moet.

Wanneer je de dingen die je ongelukkig maken loslaat, zal je ook de nood om geweld te veroorzaken loslaten.

8. Wraak

Wraak kan goed zijn, als het maar niet ‘oog om oog’ is. Zoals Frank Sinatra zei: ‘Succes is de beste wraak’.

Alle andere acties maken van jou dezelfde persoon als die ander. Natuurlijk voelt het goed om iemand een koekje van eigen deeg te geven, maar zo word je zelf net als zij.

9. Jaloezie

Jaloezie verteert je vanbinnen. Het maakt je geen beter mens, en diegene waarop je jaloers bent weet misschien niet eens wie je bent.

De beste manier om je te verlossen van jaloezie, is om het te gebruiken als een katalysator. Wees niet jaloers op anderen, maar maak van hen een rolmodel.

Bepaal waarop je precies jaloers bent, en streef ernaar dat te bereiken.

Als coach help ik jou om vooruitgang maken in de richting van jouw doelen, om zo ook stappen vooruit te zetten richting jouw droomleven.

Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient!

coach wim personal life coach business coach

Als coach help ik jou om het beste uit jezelf te halen, en je volledige potentieel te bereiken. Zonder je te vergelijken met anderen. Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient! Neem gerust eens contact op voor meer info over coaching.

BRON: https://wimannerel.wordpress.com/2018/01/19/nutteloze-gewoonten-stoppen/comment-page-1/#comment-3010

Voor heel wat mensen is het moeilijk om met bepaalde punten te stoppen. En het zou goed zijn want zo verruim je ook weer je leventje. Het begint al bij puntje een schuldgevoel. Vaak komt dit niet alleen voor in het sociale leven, maar ook in het werk leven. Ze maken zich schuldig om allerlei redenen maar in principe doen ze zichzelf pijn. Omdat ze gewoon niet los kunnen laten of iets kunnen verwerken. Puntje 3 piekeren er zijn er die er wakker van liggen en vaak gaat het over geld of een relatie. Dan is het keuzes maken en alles eens op een rijtje te zetten. Zodat je uit bepaalde zorgen kan komen. Puntje 6 te hoge verwachten hebben van jezelf doet je piekeren daar krijg je op een moment schuldgevoelens van. Je merkt ieder puntje loopt eigen in het ander. Dan krijg je het laatste jaloezie. We hebben dat allemaal maar het mag niet overheersen. Dan krijg je dat je op een moment te vriendelijk wilt gaan zijn en daar komt wraak dan weer door. Jaloezie is een dood wreder zoals we het noemen. Het maakt niet alleen je gedachten dood maar ook je gevoel en het kan heel onaardige sprongen maken. Dus zoals Wim hier beschrijft stop ermee het heeft geen enig nut in het leven.

Durf op een moment eens gewoon in het onbekende te springen en de gedachten en bepaalde gevoelens achter wegen te laten.

Afbeeldingsresultaat voor nutteloze zaken van het leven

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

7 manieren om te stoppen met piekeren

Lifecoach over Stop met piekeren: 9 simpele manierenHet begint met een vervelende gedachte.

En die brengt weer andere gedachten voort.

En voor je het weet woedt er een storm in jouw geest: je bent aan het piekeren.

Gevolg: je denkt niet meer helder. En je verliest energie, zowel fysiek als mentaal.

De voorbije jaren vond ik 7 gewoontes die je kunnen helpen om het piekeren sterk te verminderen en om makkelijker met dergelijke gedachten om te gaan wanneer ze opduiken.

1. De meeste dingen waarover je je zorgen maakte zijn nooit gebeurd

Wanneer je zorgen voelt opkomen, stel jezelf dan deze vraag: hoeveel van de dingen waarvoor ik bang was dat ze zouden gebeuren in mijn leven zijn ook écht gebeurd?

Voor de meeste mensen is het antwoord: zeer weinig. En de enkele die effectief zijn voorgevallen waren vaak niet zo pijnlijk of vreselijk als verwacht. Zorgen zijn vaak gewoon monsters die we in onze eigen geest creëren. Stel jezelf dus geregeld deze vraag.

2. Vermijd om je te verliezen in vage angsten

Wanneer je helderheid mist in je hoofd dan is het heel makkelijk om je te verliezen in overdreven zorgen en rampscenario’s. Vind terug helderheid in een zorgen-opwekkende situatie door jezelf af te vragen:

Wat is het ergste dat er realistisch gezien kan gebeuren?

Bedenk dan wat je kan doen wanneer die eerder onwaarschijnlijke situatie zich zou voordoen. Vaak is het niet eens zo angstaanjagend als toen je dat vage angstgevoel had.

3. Probeer niet te raden wat een ander denkt

Proberen gedachtenlezen lukt meestal niet zo goed. Integendeel, het leidt er vaak toe dat je een overdreven en rampzalig scenario in jouw geest ontwikkelt. Kies er daarom voor om te communiceren, om te vragen wat je wil vragen.

Denk er ook aan dat mensen niet zoveel aan jou denken. Andere mensen hebben het te druk met te denken over wat anderen over hén denken, en met te denken over wat hen nauw aan het hart ligt zoals hun kinderen, partner, huisdieren of hun werk of studies.

Verlies je dus niet in zorgen over wat mensen zouden kunnen denken of zeggen wanneer jij iets doet. Laat dat je alsjeblieft niet tegenhouden in je leven.

Coaching tips

4. Zeg ‘stop’ in een situatie waarin je niet helder kan denken

Hongerig? Moe? Een ideaal moment om zorgen in jouw hoofd te laten opborrelen.

Train jezelf in het herkennen van deze momenten en zeg dan bij jezelf:Nee, we gaan hier nu niét over denken. Ik ga hierover denken op een moment waarop mijn geest beter werkt. Zoals wanneer ik gegeten heb. Of wanneer ik uitgeslapen ben.’

5. Laat jouw zorgen het licht zien

Zit je met een grote angst of bezorgdheid? Laat die het licht zien door erover te praten met iemand die dicht bij je staat of met jouw coach. Hierdoor wordt het veel makkelijker om de kwestie te zien zoals die werkelijk is.

Er enkele minuten over ventileren kan al een groot verschil maken en na een tijdje kan je je zelfs beginnen afvragen waarover je je eigenlijk zoveel zorgen maakte.

Niemand bij de hand? Schrijf het op. Zo is het uit je hoofd en op papier. En krijg je meer ruimte om te kalmeren en helderheid te vinden.

6. Beweeg

Innerlijke spanningen uitwerken en jouw hoofd weer helder krijgen gaat heel goed wanneer je sportief bezig bent.

7. Focus op het kleine stapje dat je kan zetten om vooruitgang te boeken

Onderneem een actie om dat waarover je je zorgen maakt op te lossen of te verbeteren.

Stel jezelf de vraag: Wat is een kleine stap die ik op dit moment kan nemen om de situatie te verbeteren waarin ik me bevind?

En zet dan meteen dat kleine stapje vooruit.

Daarna vind je een ander stapje en zet je ook dat.

coach wim personal life coach business coach

Als coach help ik jou om het beste uit jezelf te halen, en je volledige potentieel te bereiken. Zonder je te vergelijken met anderen. Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient! Neem gerust eens contact op voor meer info over coaching.

BRON: https://wimannerel.wordpress.com/2017/12/16/stoppen-met-piekeren/

Piekeren maakt je ziek en kan het soms goed zijn om het te delen om zo tot een inzicht te komen om verder te gaan. Piekeren laat je wakker liggen. En vaak gaat het over kleine dingen waar jezelf het nodige kan aan doen. Vaak gaat men piekeren als iets al te laat is, of dat je een keuze moet gaan nemen.

Afbeeldingsresultaat voor piekeren

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Innerlijke stemmen die je wakker houden

Ken je dat, dat je ´s avonds in bed ligt te piekeren? Je wilt eigenlijk slapen, maar je kunt de slaap niet vatten. Er gaan allerlei gedachten door je hoofd. Misschien pieker je over je werk. Past het wel bij je? Zit er niet meer in je? Over je bedrijf. Over hoe je meer klanten kunt krijgen. Over je relatie. Is hij de wel de ware? Je ligt te malen en draait van je ene zij op de andere. Je komt er niet uit…

Er is een stemmetje dat zegt dat je gewoon tevreden moet zijn met wat je hebt. Niet zeuren, gewoon doorgaan met hoe je het nu doet.
Maar er is ook een stemmetje dat zegt dat het anders kan. Het kan wel, die nieuwe baan, dat nieuwe huis, die liefde.
Hoe kom je er nou achter naar welk stemmetje je moet luisteren?
Hoe weet je nou wie er gelijk heeft?

Controleur
Het stemmetje dat zegt dat je niet moet zeuren en tevreden moet zijn met wat je hebt, dat is het stemmetje van de Controleur. Die wil graag alles bij het oude laten, je geen risico laten lopen. Zorgen dat je geen verkeerde beslissingen neemt. Dit stemmetje zorgt er voor dat je blijft zitten waar je zit, geen onbedoelde risico’s neemt. De Controleur bedoelt het goed. Hij wil je behoeden voor gevaar. Maar wat de Controleur niet weet is dat het echte gevaar schuilt in het negeren van het andere stemmetje. Het stemmetje dat zegt dat het wel kan. Dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Dit is het stemmetje van je verlangen. Van je Hart, van je intuïtie.

Hart
Het is slim om goed naar dit stemmetje te luisteren. Je hoeft niet meteen te doen wat dat stemmetje zegt, maar luister er wel naar.  Want  dit stemmetje heeft je waarschijnlijk iets belangrijks te vertellen. Hij of zij zorgt er niet voor niks voor dat je ’s avonds in bed wakker ligt.

Als je te weinig naar dit stemmetje luistert en teveel naar de Controleur dan kunnen er vervelende dingen gebeuren. Dan kan je opgebrand raken, verveeld, somber, angstig worden en vastgeroest raken in oude patronen. Het stemmetje van je Hart kan ervoor zorgen dat jij nieuwe stappen gaat zetten. Stappen naar een leven met een droombaan, meer voldoening, meer zelfvertrouwen, meer plezier, meer energie en meer rust.

Oefening

Wil je weten hoe je meer naar het stemmetje van je Hart kunt luisteren? Als je merkt dat je in tweestrijd zit kijk eens of je de twee stemmetjes kunt onderscheiden. Het kan helpen om ze letterlijk apart aan het woord te laten. De volgende oefening helpt hier bij:

Pak voor deze oefening drie stoelen en zet die op een rij naast elkaar.

Neem plaats op de middenstoel. De stoel links en rechts van je staan symbool voor de Controleur en de stem van je Hart (het maakt niet uit welke welke is, kies op gevoel ;) ).

Kies vanuit de middenpositie eerst de stoel van de Controleur en ga op die positie zitten.

Laat alles wat de Controleur te zeggen heeft de revue passeren.

Voel ook goed wat je ervaart in je lichaam als je op deze stoel zit.

Maak aantekeningen.

Ga daarna weer op de middenstoel zitten en kijk of je verschil ervaart.

Registreer dit, je hoeft niks op te schrijven.

Ga daarna op de andere stoel zitten, de stem van je Hart.

Geef die stem alle ruimte. Wat komt er naar boven? Welke gedachten? Wat ervaar je in je lichaam? Maak ook nu weer aantekeningen.

Kom tenslotte terug op de middenpositie en beëindig de oefening.

Door deze oefening leer je de twee stemmen beter te onderscheiden. Zo verzamel je informatie over wat deze twee stemmen jou te vertellen hebben. Dan kun je daarna kijken welke stappen je daaraan kunt verbinden.

BRON: http://spiritualiteit.blog.nl/spiritualiteit/2016/06/25/innerlijke-stemmen

Iedereen kent het wel eens het piekeren het antwoord vinden maar het komt maar niet. Als je in je bed erover gaat piekeren zal je niet inslaap komen en zal je op een moment maar gestrest gaan rondlopen. Een vraag wordt beantwoord als het nodig is. Ook kan je het soms beter opschrijven om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen. Allemaal hebben we een stemmetje in ons, maar vergeet niet het is ons eigen stemmetje vanuit ons gevoel. Durf daar ook al eens naar te luisteren.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

10 manieren om je geest vrij te maken van zorgen

Life Coach
Wim Annerel
Wim Annerel
Pieker jij te veel? Je probeert je zorgen te bannen uit je hoofd, maar hoe meer je dat probeert, hoe meer je er net aan gaat denken. Je blijft steken in je gedachten, maar daar weet SenNet lifecoach Wim Annerel raad op. Door zijn 10 tips toe te passen, leer je jouw geest te bevrijden van ongewenste gedachten.

Don’t worry, be happy!

/109/Geluk/neeee.jpg

Op sommige momenten heb je gedachten die je liever niet hebt, zoals aanhoudende zorgen, of terugkerende piekergedachten. En vaak worden ze nog hardnekkiger wanneer je er absoluut niét aan wil denken.

Probeer bijvoorbeeld eens niét te denken aan een grote roze olifant met paarse stippen. De kans is groot dat net het omgekeerde gebeurt: hoe meer je je concentreert op het niet denken aan die olifant, hoe meer jouw geest zich op dat beeld zal richten.

Dat komt omdat onze geest niet goed is in iets niet doen.

De beste manier om jouw geest te bevrijden van ongewenste gedachten is om er andere gedachten voor in de plaats te stellen. Of om de oorzaak van de gedachten die je hebt weg te nemen of op te lossen. Of om de volgende 10 tips te volgen!

1. Laat het verleden los

Het verleden loslaten laat jou toe om te focussen op het hier en nu. En het helpt jou om meer bekrachtigende gedachten te kiezen.

2. Handel mindful

Dankzij mindfulness ‘vergeet’ je die negatieve gedachten

Mindful zijn is jouw aandacht richten op dagdagelijkse handelingen die je normaal op automatische piloot verricht. Met aandacht afwassen, je tanden poetsen, of de tafel dekken dus. Door mindfulness te oefenen, concentreert jouw geest zich op de taak die voorhanden is, eerder dan op gedachten en gevoelens die je niet wil hebben.

/109/Geluk/vergeef.jpg

3. Vergeef

Een andere persoon – of zelfs jezelf – vergeven helpt jou om het verleden achter je te laten en jezelf te bevrijden van negatieve emoties en gedachten.

4. Mediteer

Al duizenden jaren gebruiken mensen meditatie om hun geest helder en vrij te maken. Daarvoor moet je geen kaarsen branden of jezelf in een lotuspositie wringen. Je kan gewoon comfortabel gaan zitten, jouw gedachten toelaten en die gedachten door jouw geest laten gaan zonder erop in te gaan. Dit tien minuten doen kan al voldoende zijn om jouw geest te bevrijden van aanhoudende en vervelende gedachten.

5. Doe fysieke oefeningen

Bewegen maakt je vaak automatisch positiever en gelukkiger

Door te bewegen focust je lichaam zich op het moet doen en wordt de aandacht afgeleid van jouw geest. Bovendien zorgen fysieke oefeningen ervoor dat erendorfinen in jouw lichaam vrijkomen en dat jouw cortisolniveau verlaagt, waardoor je vaak in een positievere en gelukkigere stemming komt.

6. Stop met je schuldig te voelen

Schuld is een emotie die kan uitmonden in een gevoel van machteloosheid. Wees je ervan bewust wanneer je je schuldig voelt en vind manieren om je te ontdoen van die schuldgevoelens.

/109/Geluk/haha.jpg

7. Glimlach en lach

Onderzoek toont aan dat je je beter voelt wanneer je glimlacht en lacht, zelfs al voel je daar geen aanleiding toe! Je brein registreert de bewegingen van de spieren in je gezicht als je glimlacht en produceert hormonen en chemische stofjes die ervoor zorgen dat je je beter voelt. Jouw ‘betere’ emoties maken het ook makkelijker om te veranderen hoe je denkt. Tip: naar een grappige film kijken is een leuke manier om jezelf aan het (glim)lachen te brengen.

8. Stop met de lovejunk uit te hangen

Veel mensen zijn ‘verslaafd’ aan de goedkeuring van anderen. Maar door jouw leven te leiden in functie van de waardering van anderen, zet je jezelf vast. Merk op wanneer je de lovejunk uithangt en start met je eigen leven te leiden!

9. Doe één ding waar je wat bang voor bent

Doe vandaag één ding waar je wat bang voor bent of dat je maar bent blijven uitstellen. Jouw geest zal zich scherp beginnen te focussen door de adrenaline die jouw lichaam produceert.

10. Ruim op

Een rustgevende omgeving – vrij van rommel – helpt je om jouw geest meer te ontspannen. Zonder de afleiding van allerlei bezittingen rondom jou ben je vrijer om jouw geest te richten op meer positieve gedachten.

Als life coach helpt Wim Annerel actieve vrouwen en mannen om het maximum uit hun leven en werk te halen, zodat ze hun volledige potentieel als mens ontwikkelen. Wim is auteur van het boek ‘Meer tijd in 12 stappen’. Op de website van de life coach www.wimannerel.be vind je nog heel wat inzichten en tips om meer uit je  leven te halen.
BRON: http://www.seniorennet.be/Magazine/artikel/109/10-manieren-om-je-geest-vrij-te-maken-van-zorgen-
Je geest of gedachten vrijmaken kan alleen als je leert in het hier en nu te blijven. En je niets tot je laat binnen dringen dat niet nodig is. Je hebt op een moment wel eens gedachte die mogen er zijn maar dan moet je ze ook terug loslaten. Doe je dat niet ga je piekeren en als je gaat piekeren kom je in een bepaalde fase te zitten daar je hoofdpijn van kan krijgen en geen oplossing vind. Omdat je het vast blijft houden. Probeer daarom ook bepaalde gedachte snel los te laten, door het positieve ervan in te zien. Hoe moeilijk het ook is of zeker als dit gebeurd in een belangrijk gesprek kan dit moeilijk zijn. Maar als je het kan, kan je beter handelen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Vrouwen piekeren drie keer zoveel dan mannen

Vrouwen zijn echte piekeraars. Dat beweert de Gentse psycholoog Roland Rogiers althans. Volgens hem piekeren dames zelfs zo veel dat ze er ziek van worden. Rogiers schreef er het boek ‘Loslaten, Ik pieker als ik niet tegenwoordig ben’ over.

“Vrouwen piekeren drie keer zo vaak als mannen. Daar zijn twee redenen voor. Allereerst dragen vrouwen nog altijd meer verantwoordelijkheid binnen het gezin. De man helpt mee, maar op het eind van het verhaal staat de vrouw meer in voor de opvoeding of het runnen van alles. Meer stof tot piekeren dus. Daarnaast hebben vrouwen ook meer aanleg om de schuld van problemen bij zichzelf te zoeken. Een man zoekt de oorzaak veeleer bij iemand anders”, vertelt Rogers in Het Nieuwsblad.

“Je mag vooral niet denken: nu moet ik stoppen met piekeren. Want zo maak je het alleen maar erger. Probeer maar eens niet aan een roze olifant te denken. Het eerste wat door je gedachten schiet, is, jawel, een roze olifant. We leren piekeraars daarom oefeningen aan waarmee ze zich op iets anders kunnen concentreren. Al is het maar de ademhaling. Dat laatste is vooral aangewezen voor mensen die vaak liggen te denken in bed. Want daar heb je niet veel afleiding.”

BRON: http://www.vandaag.be/lifestyle/123327_vrouwen-piekeren-drie-keer-zoveel-dan-mannen-.html

Dit is algemeen geweten dat een vrouw meer piekert als een man. Maar soms is het ook niet slecht van de vrouw als deze kan praten er over om zo tot inzichten te komen. Mannen verwerken het anders en zullen minder piekeren omdat ze het sneller loslaten maar ook er sneller over praten zelfs tussen pot en pint.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: