Tag Archive: penpa tsering


EUROPA MOET DE TIBETAANSE DEMOCRATISCHE INSTELLINGEN IN BALLINGSCHAP STEUNEN

27 mei trad Penpa Tsering aan als de nieuwe “sikyong”, de leider van de Tibetaanse regering in ballingschap. Penpa volgt Lobsang Sangay op, die zich niet voor een derde termijn kandidaat mocht stellen volgens de regels van het Handvest van de Tibetanen in ballingschap.

De Tibetaanse democratie in ballingschap heeft steun nodig omdat zij voor talrijke uitdagingen staat in uiterst moeilijke omstandigheden. Enerzijds moeten in de meer dan 30 landen waar Tibetanen in ballingschap leven, verkiezingen worden georganiseerd op vrijwillige basis en zonder ruime financiële middelen. De Centrale Tibetaanse Administratie – de officiële naam van de regering in ballingschap – kan geen belastingen heffen en is afhankelijk van ontwikkelingssamenwerking of vrijwillige donaties van Tibetanen in ballingschap. Anderzijds probeert de Chinese Communistische Partij (CCP) het gezag en het werk van de Tibetaanse regering in ballingschap waar maar kan te ondermijnen. Vertegenwoordigers van de Tibetanen in ballingschap worden, hoewel zij uit vrije en democratische verkiezingen zijn voortgekomen, nog steeds gemeden door Europese regeringen uit angst voor de reactie van de CCP.
In 2018 lanceerde de Europese Unie, als reactie op het “Belt and Road”-initiatief van de Chinese president Xi Jinping, de EU-Azië Connectiviteitsstrategie. Het concept voorziet in essentie in de totstandbrenging van transportverbindingen, energie- en digitale netwerken, zogenaamde connectiviteitspartnerschappen en de bevordering van duurzame financiering. Er wordt niet gesproken over democratie en de rechtsstaat, hoewel autocratie en vijanden van de democratie in Azië in opmars zijn.
Onder meer de Tibetanen zouden ideale partners zijn in een noodzakelijke, op waarden gebaseerde connectiviteitsstrategie. De Europese Unie en haar verschillende instellingen, alsook haar 27 lidstaten, moeten daarom de Tibetanen in ballingschap de hand reiken en de democratisch verkozen vertegenwoordigers van het centrale Tibetaanse bestuur actief steunen. Dit houdt ook in dat zij deze vertegenwoordigers, waaronder Penpa Tsering, moeten ontvangen en naar hen moeten luisteren.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/europa-moet-de-tibetaanse-democratische-instellingen-in-ballingschap-steunen/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

Penpa Tsering wordt beëdigd als nieuwe Tibetaanse president

Penpa Tsering heeft vandaag in Dharamsala officieel het roer overgenomen als de nieuwe president van de Centrale Tibetaanse Administratie. Penpa is hiermee de 3e verkozen Tibetaanse leider sinds 2011.

Hij legde vandaag, 27 mei 2021, de ambtseed af voor de Hoge Commissaris voor Justitie, Sonam Norbu Dagpo. Deze ceremonie werd alleen bijgewoond door de aftredende president; Dr. Lobsang Sangay. Na de eedaflegging overhandigde de Lobsang Sangay de ambtszegel, beter bekend als “Kadham Sishi Dekyi”.

Dalai Lama prijst democratie
De Dalai Lama gaf ter gelegenheid van de eedaflegging een korte speech. Terwijl de Dalai Lama zijn beste wensen aan Penpa uitsprak en Lobsang bedankte, zei hij ook dat de Tibetanen een volk is met een geschiedenis, en dat er sinds keizer Songtsen Gampo (7e eeuw) en de daaropvolgende Dalai Lama’s zich een regeringsstructuur heeft ontwikkeld.
Daarna, nadat de Tibetanen in ballingschap gingen, werd het systeem van volksvertegenwoordigers ingevoerd. Zo heeft het regeersysteem zich ontwikkeld langs een democratisch pad.
De Dalai Lama zei dat het democratische proces van de Tibetanen is geïnspireerd door de boeddhistische filosofie en de Vinaya-leer van gezamenlijke besluitvorming. Hij zei dat de tijden echt aan het veranderen zijn, en dat China aan het veranderen is. Vervolgens herhaalde hij dat de middenwegbenadering voor beide partijen een heilzame weg is om het Tibetaanse probleem op te lossen, maar alleen als het Chinese leiderschap er echt met een open instelling naar kan kijken. Hij zei ook dat de kleine Tibetaanse bevolking in ballingschap erin geslaagd is de Tibetaanse boeddhistische cultuur, die een gekoesterde schat is, in stand te houden.
Volgens de officiële website van het Centraal Tibetaans Bestuur hebben meer dan 20.000 mensen van over de hele wereld het evenement live online gevolgd.

Een overzicht van Penpa’s aandachtsgebieden
Na de plechtige ceremonie hield Penpa een afzonderlijke openbare toespraak online waarin hij zijn aandachtspunten uiteenzette, namelijk de oplossing van het Sino-Tibetaanse conflict, de versterking van het democratische staatsbestel en het sociaaleconomische welzijn van de gemeenschap.
Penpa zei dat hij de Chinese regering de hand zal reiken om een voor beide partijen voordelige, onderhandelde, geweldloze oplossing te vinden voor het Sino-Tibetaanse conflict, gebaseerd op de Middenweg-benadering. Een dergelijke oplossing, zo zei hij, kan “een goed voorbeeld zijn voor het oplossen van conflicten in de hele wereld”.
Penpa zei ook dat hij alles in werk zal stellen voor meer interactie tussen Tibetanen in Tibet en Tibetanen in ballingschap. Aanvullend zal hij werken aan de verwezenlijking van de Dalai Lama om China te bezoeken. Hij betuigde zijn solidariteit met alle Tibetanen die getroffen zijn door de recente aardbeving in Golog op 23 mei.
Penpa zei dat het een van zijn eerste taken zal zijn om de verspreiding van COVID-19 binnen de Tibetaanse gemeenschappen in India en Nepal in te dammen. Hij zei dat hij binnen twee dagen een verklaring zal afleggen over de maatregelen en richtlijnen van het Centraal Tibetaans Bestuur.

Felicitatie berichten
Uit verschillende delen van de wereld zijn felicitaties aan Penpa binnengekomen. Verschillende Europese parlementsleden hebben hem gefeliciteerd, waaronder leden van Tibet-belangengroep van het Europees Parlement, Mikuláš Peksa (lid van het Europees Parlement), Aušra Maldeikienė (lid van het Europees Parlement, EVP), Hannes Heide (lid van het Europees Parlement, S&D), Carles Puigdemont i Casamajó (EP-lid, NI) Antoni Comín i Oliveres (EP-lid, NI), Clara Ponsatí Obiols (EP-lid, NI), Ivan Štefanec (EP-lid, EVP), Patrick Breyer (EP-lid, Groenen/EVA), Michael Gahler (EP-lid, EVP) en Francisco Guerreiro (EP-lid, Groenen/EVA).
Michael Brand, woordvoerder mensenrechten en humanitaire hulp van de CDU/CSU-parlementaire groep in de Duitse Bondsdag, stuurde ook een felicitatiebrief aan Penpa. Daarnaast waren er tweets van Tim Loughton (parlementslid uit het Verenigd Koninkrijk) en Jim McGovern (congreslid uit de VS). Tot slot stuurde House Speaker Nancy Pelosi, D-Calif, een felicitatiebrief aan Penpa.
Zij prezen het democratische proces de Tibetanen in ballingschap en steunden de hervatting van het dialoog met China op basis van de “Middle Way Approach”.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/penpa-tsering-wordt-beedigd-als-nieuwe-tibetaanse-president/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

Eedaflegging nieuwe Sikyong, Penpa Tsering

Vandaag, 27 mei, legt Penpa Tsering de eed van de Sikyong klik hier af voor de opperrechter van de Tibetaanse Hoge Justitiële Commissie. De ceremonie wordt live uitgezonden op de Facebook-pagina van de Centrale Tibetaanse Administratie.

Vanwege de avondklok die in heel Himachal Pradesh geldt, zijn alleen de aftredende Sikyong Lobsang Sangay en plaatsvervangend voorzitter van het Tibetaanse parlement Acharya Yeshi Phuntsok voor de ceremonie uitgenodigd.
Nadat de opperrechter een ‘khata’ (ceremoniële witte sjaal) heeft aangeboden en Penpa Tsering heeft gefeliciteerd, zal Sangay de ‘Kadham Sishi Deki’ (een gezagszegel die dateert van de 7e Dalai Lama) overhandigen aan de nieuwe Sikyong Penpa Tsering. Sangay en Acharya zullen vervolgens hun khata’s aan Tsering aanbieden. Vervolgens zal de Dalai Lama, op verzoek van Penpa Tsering, een online een boodschap afgegeven
Het volledige programma voor de eedaflegging van de Sikyong voor de opperrechter commissaris staat hieronder vermeld:
Om 9.45 uur komen de hoofdcommissaris van Justitie, de zittende Sikyong, de ondervoorzitter van het parlement en de gekozen Sikyong bijeen in de hal van de commissie voor justitie.

  1. Gebeden van de monniken van het Nechungklooster.
  2. Mandala-aanbidding aan het portret van de Dalai Lama door de hoofdcommissaris van Justitie en Penpa Tsering.
  3. Eedaflegging door de Penpa Tsering.
  4. De voormalige Sikyong en de plaatsvervangend voorzitter begroeten de Penpa Tsering en overhandigen het zegel van het ambt.
  5. Videoboodschap van Z.H. de Dalai Lama

Hieronder staat het felicitatie bericht van International Campaign for Tibet aan de nieuwe Sikyong, Penpa Tsering.

Felicitatie bericht International Campaign for Tibet

Beste Penpa la,

Wij schrijven  u om onze Tashi Delek en onze gelukwensen aan te bieden met uw benoeming tot nieuwe Sikyong van het Central Tibetan Administration.
International Campaign for Tibet zal u graag steunen bij uw werk om de visie van Z.H. de Dalai Lama en de wensen van het Tibetaanse volk te verwezenlijken.
In de komende dagen hopen wij u een memo te kunnen sturen waarin de situatie, de kansen en de uitdagingen in de regio’s waar onze kantoren actief zijn, worden belicht. Wij hopen dat de memo nuttig zal zijn bij uw overweging van een beleidsstrategie voor de toekomst. Ondertekend door:

Bhuchung Tsering, Tencho Gyatso, Tsering Jampa en Kai Mueller

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/eedaflegging-nieuwe-sikyong-penpa-tsering/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

Penpa Tsering is de volgende Tibetaanse politieke leider

De Tibetaanse Verkiezingscommissie heeft de voormalige voorzitter Penpa Tsering officieel uitgeroepen tot de nieuwe president (in Tibetaanse taal ‘Sikyong’) van het Centraal Tibetaans Bestuur (CTA). Het CTA biedt een democratisch bestuur aan de Tibetanen in ballingschap.

In de bekendmaking van vandaag, 14 mei, zei de Commissie dat er een opkomst was van 63.991 (77,02 %) van de 83.080 geregistreerde kiezers. Dit was de hoogste opkomst in de geschiedenis van de Tibetaanse verkiezingen in ballingschap.
Penpa behaalde op 11 april 34.324 stemmen, terwijl de andere kandidaat in de strijd, Kelsang Dorjee Aukatsang, 28.907 stemmen behaalde. Penpa was niet alleen voorzitter van het Tibetaans Parlement in Ballingschap, maar ook vertegenwoordiger van het Tibetaans Bureau in Washington DC.
In zijn toespraak in de media vandaag zei Penpa Tsering dat de verkiezingen een overwinning zijn en een trots voor de Tibetaanse democratie. Hij zei dat er nog veel te doen staat, in de eerste plaats het oplossen van de “rechtvaardige zaak van de Tibetanen en het welzijn van de Tibetaanse samenleving”. Penpa Tsering hoopt “een nieuw hoofdstuk” te openen in het oplossen van het Tibetaanse probleem en het ontwikkelen van de Tibetaanse samenleving.
De huidige Sikyong, Lobsang Sangay, bracht een videoboodschap uit waarin hij de gekozen Sikyong feliciteerde namens de Kashag (kabinet). Ook Kelsang Aukatsang feliciteerde Penpa.

Tibetaanse democratie in ballingschap

Tibetanen in ballingschap die in meer dan 30 landen wonen, gaan om de vijf jaar naar de stembus om zowel de sikyong als de leden van het parlement te kiezen.
In het verkiezingssysteem, dat geen politieke partijen kent, bepaalt de Tibetaanse diaspora tijdens de voorverkiezingen de kandidaten voor het presidentschap en de parlementsleden. Na een verfijning van de voorkandidaten bepalen de eindverkiezingen wie de politieke leider en de parlementsleden voor de komende vijf jaar worden.
Sinds de overdracht van de politieke macht door de Dalai Lama in 2011, zijn deze verkiezing de derde algemene verkiezing voor het Tibetaanse politieke leiderschap. Lobsang Sangay haalde bij de eerste twee algemene verkiezingen voor sikyong de meeste stemmen van de bevolking.

Uit het Westen gekozen parlementsleden

Thondup Tsering uit Massachusetts en Tenzing Jigme uit Minnesota zijn gekozen als vertegenwoordigers van Tibetanen uit Noord- en Zuid-Amerika.
Thupten Wangchen uit Spanje en Thupten Gyatso uit Frankrijk werden verkozen om de Tibetanen uit Europa te vertegenwoordigen, terwijl Tenzin Phuntsok Doring uit Australië werd verkozen om Australazië en andere regio’s van Azië (met uitzondering van India, Nepal en Bhutan) te vertegenwoordigen.
De Tibetaanse verkiezingen in ballingschap staan in schril contrast met het Chinese bewind in hun thuisland Tibet, waar de Chinese regering het Tibetaanse volk elke democratische vrijheid ontzegt en hun mensenrechten ernstig schendt.
International Campaign for Tibet feliciteert de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap met het feit dat zij dit democratische proces opnieuw tot een goed einde heeft gebracht. Wij zien uit naar de dag waarop de visie van de Dalai Lama op democratie eindelijk kan wortelen in Tibet.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/penpa-tsering-is-de-volgende-tibetaanse-politieke-leider/

Ben is nieuwsgierig hoelang het gaat duren voor China zich hier gaat mee bemoeien.

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tibetanen kiezen Penpa Tsering als volgende politieke leider

De Tibetanen in ballingschap hebben Penpa Tsering gekozen als hun volgende politieke leider. Meer dan 60.000 Tibetanen (van de 83.079 geregistreerde kiezers) brachten hun stem uit tijdens de verkiezing van dit jaar. Dat betekent dus een opkomst van meer dan 70%.

De formele resultaten zullen op 14 mei 2021 door de Tibetaanse verkiezingscommissie bekend worden gemaakt, maar de regionale commissies hebben de uitslag in hun respectieve regio’s reeds bekendgemaakt, zoals hun was opgedragen. De TEC zal deze resultaten bundelen in de definitieve bekendmaking. Volgens een onofficiële telling heeft Penpa iets meer dan 34.000 stemmen (ongeveer 54 procent) behaald tegen Kaydor Aukatsang, die meer dan 28.000 stemmen heeft behaald (ongeveer 45 procent van de stemmen).
Tibetanen in ongeveer 26 landen namen deel aan de verkiezingen om hun politieke leider en parlementsleden te kiezen in een ritueel dat eens in de vijf jaar plaatsvindt. Penpa wordt de volgende Sikyong (ook bekend als president) van het Centraal Tibetaans Bestuur en zal naar verwachting op 26 mei 2021 in functie treden.
Penpa voerde zijn campagne volgens drie basisprincipes die hij in zijn beleidsvoering moet hanteren: billijke beginselen, coöperatieve middelen en toekomstgerichte doelstellingen.
Wat de plannen voor de hervatting van het dialoog met de Chinese regering betreft, zei Penpa in zijn verkiezingsprogramma het volgende: overeenkomstig de bepalingen van het beleid van de middenweg zullen geen inspanningen worden gespaard om een Chinees-Tibetaanse dialoog tot stand te brengen, en wanneer dat nodig wordt geacht, zullen daartoe nieuwe wegen en middelen worden uitgedacht; dergelijke besluiten zullen via het democratische proces worden genomen.
Hij heeft ook voorgesteld om een vrijwillige “Tibetan Advocacy Group” op te richten om onze lobby-inspanningen over de hele wereld te versterken. Deze groep zal voornamelijk worden geleid door de jongere generatie Tibetanen.
Hij voegde eraan toe dat er een “comité voor strategische planning” zal worden opgericht dat aanbevelingen zal doen voor veranderingen in de werking van de afdelingen Voorlichting & Internationale Betrekkingen (met de nadruk op de afdeling Chinese zaken) en die van Veiligheid, twee cruciale afdelingen die de ontwikkelingen in China en Tibet volgen onder het centrale Tibetaanse bestuur. De commissie zal ook aanbevelingen doen voor veranderingen in de werking van de Bureaus van Tibet in het buitenland, en van het Tibetan Policy Institute, een denktank van de CTA.
Naast de verkiezing van de Sikyong hebben de Tibetanen in ballingschap ook 45 parlementsleden gekozen. Het nieuwe parlement zal op 30 mei 2021 aantreden.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetanen-kiezen-penpa-tsering-als-volgende-politieke-leider/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10  stuks) - M
Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

De kleine dingen

Op zoek naar groot geluk in kleine dingen

%d bloggers liken dit: