Tag Archive: olympische spelen peking


NU DE OLYMPISCHE SPELEN TEN EINDE LOPEN

Na de laatste Olympische Spelen van Beijing in 2008 keek de wereld weg toen China Tibet hardhandig aanpakte, een genocide pleegde op de Oeigoeren en de democratie in Hongkong verpletterde. Nu de Olympische Spelen van dit jaar ten einde lopen, moet de wereld druk blijven uitoefenen op de Chinese regering, anders zijn er binnenkort misschien geen unieke Tibetaanse, Oeigoerse of Hongkongse culturen meer over om te beschermen.

Zowel het Internationaal Olympisch Comité als de Chinese regering probeerden aanvankelijk geen actie te ondernemen op het gebied van de mensenrechten met het excuus dat de Olympische Spelen niet vermengd mogen worden met politiek. Maar de meest recente bewering van een woordvoerster van het organisatiecomité in Beijing dat “Taiwan een ondeelbaar deel van China is” laat duidelijk zien dat het China is dat sport en politiek al die tijd heeft vermengd.
De Internationale Campaign for Tibet roept regeringen, internationale organisaties, bedrijven en media op om de Chinese regering ter verantwoording te roepen na de Olympische Spelen van dit jaar. In het geval van Tibet – dat door Freedom House samen met Syrië wordt gerangschikt als het minst vrije land ter wereld – kan de internationale gemeenschap verschillende dingen doen om een herhaling te voorkomen van wat er na 2008 in Tibet is gebeurd.

Eis toegang voor media, diplomaten

Tibet is een van de meest gesloten landen ter wereld. Onlangs nog meldde de Associated Press dat een journalist die tijdens de Olympische Spelen van 2022 naar Tibet reisde, door de Chinese politie uit een bus werd getrokken en te horen kreeg: “Er mogen geen buitenlanders in.” In 2016 stond in een artikel in de Washington Post dat de Tibetaanse Autonome Regio, die ongeveer de helft van Tibet beslaat, “moeilijker te bezoeken is als journalist dan Noord-Korea.”
Vier jaar geleden namen de Verenigde Staten de Reciprocal Access to Tibet Act aan, die zich richt tegen het oneerlijke beleid van de Chinese regering om Amerikaanse journalisten, diplomaten en toeristen uit Tibet te weren, ook al kunnen hun Chinese tegenhangers vrij reizen in de hele VS. Op grond van de RATA heeft de Amerikaanse regering Chinese functionarissen de toegang tot het land ontzegd wegens hun rol bij het verhinderen van de toegang van Amerikanen tot Tibet.
Andere landen zouden soortgelijke wetgeving moeten aannemen. Daarnaast zouden buitenlandse media moeten blijven proberen Tibet te bezoeken zodat zij vrij en accuraat verslag kunnen doen van de onderdrukking door China aldaar.

Bescherm de opvolging van de Dalai Lama

De Chinese regering heeft duidelijk gemaakt dat zij van plan is haar eigen reïncarnatie van de Dalai Lama te benoemen, de verbannen Tibetaanse spirituele leider die nu 86 is. Dit schandalige plan van China’s atheïstische, communistische regime is niet alleen een belediging voor de religieuze praktijken van Tibetaanse boeddhisten over de hele wereld. Het is ook een bedreiging voor de internationale godsdienstvrijheid: Als China wegkomt met de benoeming van zijn eigen Dalai Lama, zal het zich nog meer aangemoedigd voelen om gelovigen te vervolgen.
Eind 2020 hebben de VS de Tibetan Policy and Support Act aangenomen, waarmee de Amerikaanse steun voor Tibet drastisch wordt opgeschroefd, onder meer door het tot officieel Amerikaans beleid te maken dat alleen de Dalai Lama en de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap over zijn opvolging kunnen beslissen. De TPSA vereist ook dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op internationaal niveau werkt aan steun voor de vrijheid van Tibetaanse boeddhisten om hun eigen leiders te kiezen zonder inmenging van de regering.
Alle landen over de hele wereld moeten de godsdienstvrijheid van het Tibetaanse volk en het gezag van de Dalai Lama en de Tibetaanse boeddhisten over de kwestie van reïncarnatie steunen. Zij moeten elke Dalai Lama die door het atheïstische Chinese regime is gekozen, verwerpen.

Dring aan op hervatting van de dialoog

Na meer dan 60 jaar illegale bezetting van Tibet heeft de Chinese regering nog steeds niet de harten en geesten van de meeste Tibetanen voor zich gewonnen. De enige manier waarop China duurzame vrede en stabiliteit in de regio kan brengen is door rechtstreeks met de Tibetaanse leiders te onderhandelen. Helaas is de Chinees-Tibetaanse dialoog, ondanks de bereidheid van de Tibetanen om te goeder trouw te onderhandelen, sinds 2010 op een laag pitje gezet.
Regeringen over de hele wereld moeten er bij China op aandringen om de dialoog met de vertegenwoordigers van de Dalai Lama te hervatten. Rechtstreekse onderhandelingen kunnen de Tibetanen niet alleen de mensenrechten en autonomie geven die alle mensen verdienen; ze kunnen China ook een permanente, vreedzame oplossing voor de Tibetaanse kwestie bieden.

Bronnen voor journalisten

De International Campaign for Tibet heeft een aantal bronnen beschikbaar voor journalisten, waaronder een briefing paper over hoe China’s repressie in Tibet omhoog schoot na de Olympische Spelen van 2008. Journalisten kunnen ook de ICT-pagina’s over de Olympische Spelen bezoeken voor meer statistieken en verhalen over de Olympische Spelen en Tibet in het Engels en in het Duits.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/nu-de-olympische-spelen-ten-einde-lopen/

VERSLAG: Dhondup Wangchen bezoekt Nederland

Vorige week bracht Tibetaanse activist en filmmaker Dhondup Wangchen een bezoek aan Nederland. Zijn bezoek was onderdeel van de campagne My Olympic Oath. Met deze campagne wil Dhondup Wangchen voorkomen dat de Olympische Spelen in China doorgaan.

Speciale Procedure in het Parlement
Het bezoek van Dhondup werd op woensdag afgetrapt door een Speciale Procedure in het Parlement. Deze ‘Speciale Procedure’ is een formele procedure om externe partijen te ontvangen namens de Commissie Buitenlandse Zaken.
Tijdens de procedure sprak Dhondup Wangchen met de leden van de Tweede Kamer, Sjoerd Sjoerdsma (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Raymond de Roon (PVV). In zijn inleiding vertelde Dhondup zijn persoonlijke verhaal. Vervolgens benadrukte hij dat er in Tibet culturele genocide plaatsvindt. Tot slot waarschuwde hij de Kamerleden dat de Nederlandse regering voorzorgsmaatregelen moet nemen om te voorkomen dat Nederlandse sporters worden misbruikt om Chinese mensenrechtenschendingen in Tibet en elders in China te legitimeren. Dhondup pleitte voor het aflassen van de Olympische Winterspelen in Beijing of op zijn minst een diplomatieke boycot.

Nationaal Olympisch Comité NOC*NSF
Dhondup werd op donderdag ontvangen door twee afgevaardigde van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF): Geert Slot, woordvoerder NOC*NSF en Herbert Wolff, directeur internationale zaken NOC*NSF. De bijeenkomst vond plaats op het kantoor van Amnesty International in Amsterdam. Het doel van de bijeenkomst was het overhandigen van Dhondup’s persoonlijke brief.
Tijdens de overhandiging was er een levendige en open uitwisseling tussen Dhondup en de twee NOC-vertegenwoordigers. Dhondup benadrukte dat hij niet tegen de Olympische Spelen is, maar dat hij uit eigen ervaring weet dat China zich in 2008 niet aan zijn beloften heeft gehouden en dat er geen reden is om aan te nemen dat ze dat dit keer wel zullen doen. Dhondup benadrukte dat hij zich zorgen maakt dat de atleten worden misbruikt om grove schendingen van de mensenrechten in China en Tibet te legitimeren.
Herbert zei dat hij de door Dhondup verstrekte informatie met de atleten en anderen zal delwn. Het NOC onderhoudt daarnaast nauw contact met de Nederlandse regering over de voorbereiding van de Nederlandse atleten. Wat betreft de beslissing om de Spelen na de verslechterde mensenrechtensituatie na 2008 opnieuw aan China toe te kennen, verwees hij naar de verantwoordelijkheid van het internationaal Olympisch Comité (IOC).
Dhondup onderstreepte hoe belangrijk het is dat de atleten zich ervan bewust zijn dat er misbruik van hen wordt gemaakt. De vertegenwoordigers van het NOC verzekerden Dhondup dat zij alle relevante informatie aan het verzamelen zijn en een ontmoeting zullen hebben met Amnesty om input voor hun brief aan de atleten te bespreken.

Amnesty International
Dhondup werd vrijdags op het hoofdkantoor van Amnesty International ontvangen door Dagmar Oudshoorn (onlangs benoemde directeur van Amnesty Nederland), Stijn DeKlerck (sinoloog, filmmaker en docent aan de universiteit van Leuven) en Nicole Sprokel (Senior Political Affairs Officer en voormalig voorzitter van de Brede Mensenrechtencoalitie in Nederland, waar ICT-Europe deel van uitmaakt).
Dhondup benadrukte bij Amnesty dat er steeds minder ruimte is voor de gewone burger om zich te uiten in Tibet. Hij vroeg Amnesty om bij het Nationaal Olympisch Comiteé (NOC) te pleiten dat sporters niet worden gebruikt voor sportwashing. Amnesty beloofde in december met het NOC te praten en hen vragen hun atleten voor te lichten over de mensenrechtensituatie in China en Tibet.

Vertoning documentaire ‘Leaving Fear Behind’

Vrijdags werd in een intieme sessie Dhondup’s documentaire ‘Leaving Fear Behind’. De filmvertoning vond plaats in Theater Vrijburcht in samenwerking met Tibet Support Group. Na de vertoning was er de gelegenheid Dhondup Wangchen vragen te stellen.
Leaving fear behind is een documentairefilm van Dhondup Wangchen en Jigme Gyatso over de onderdrukking van Tibet door de communistische Chinese regering. De première in 2008, het jaar van de Olympische Zomerspelen in Peking, leidde tot Wangchens arrestatie. In 2014 is hij pas weer vrijgekomen en uiteindelijk naar de VS gevlucht. Nu de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking gehouden zullen worden, reist Dhondup Europa doorom zijn verhaal te delen. Zolang de Chinese regering de mensenrechten met voeten treedt, zouden er geen Olympische Spelen in Peking gehouden moeten worden.

En nog véél meer! 

Naast het drukke programma van Dhondup Wangchen in Nederland was zijn er ook diverse interviews gegeven aan de Nederlandse pers en vond er een bijzondere ontmoeting plaats met Oeigoerse activist Alerk Ablikim en deTibetan Community in Nederland.
Het radio item over Dhondup’s bezoek luister je terug via deze link. De foto’s van de ontmoeting met Alerk staan hieronder.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/verslag-dhondup-wangchen-bezoekt-nederland/

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M  | bol.com

Respect voor deze man. Die durft om Nederland te bezoeken. Hij ligt al zo hard onder vuur door de chinese autoriteiten.

Boeddhistisch, Monnik, Boeddhisme, Meditatie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Bezorgdheid geuit over Olympische Spelen van Peking tijdens de VN-Mensenrechtenraad

Tijdens de 47e zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève op 7 juli 2021 heeft Vincent Metten namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring afgelegd waarin hij zijn bezorgdheid uit over de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking in het licht van de grootschalige en systematische schendingen van de mensenrechten door de Chinese regering.

De Mensenrechtenraad van de VN kwam bijeen voor zijn vierjaarlijkse paneldiscussie over het bevorderen van de mensenrechten door middel van sport en het Olympisch ideaal, die onder meer werd bijgewoond door Michelle Bachelet, hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten, en Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.
Vincent Metten herinnerde aan het harde optreden in Tibet voor de Olympische Zomerspelen van 2008 in Peking en bracht de negatieve ontwikkelingen in Xinjiang (dat de Oeigoeren kennen als Oost-Turkestan) en Hongkong ter sprake: “In 2008 zette de Chinese Communistische Partij een gewelddadige onderdrukking in bij de vreedzame protesten in Tibet, sindsdien heeft de Partij een bewakingsstaat gevestigd met alomtegenwoordige indoctrinatie. Alles met het doel om Tibetanen te ‘Siniseren’. In Xinjiang zijn meer dan twee miljoen Oeigoeren en anderen opgesloten in interneringskampen. Hongkong heeft de vrijheden verloren die door het internationaal recht worden gegarandeerd.”
De Olympische Zomerspelen van 2008 heeft China aangemoedigd om een beleid te voeren dat schadelijk is voor de mensenrechten. Daarom vroeg Vincent Metten “Kan het toekennen van de Spelen aan een autoritaire staat als de Volksrepubliek China een negatief effect hebben op jonge atleten, en in strijd zijn met de uitgesproken verwachtingen van de Algemene Vergadering van de VN en de fundamentele beginselen van het Olympisme?”
Oproepen voor een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen van 2022 zijn de afgelopen weken toegenomen. In februari 2021 drong een coalitie van meer dan 180 maatschappelijke organisaties er bij regeringen op aan zich te verbinden tot een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen. Ook een aantal parlementsleden – onder meer uit de VS, Duitsland, Tsjechië en het VK – hebben hun regering opgeroepen om uitnodigingen voor de spelen af te slaan.
De vertegenwoordiger van Denemarken, die een verklaring aflegde namens de Scandinavische en Baltische Europese landen, riep op tot de eerbiediging van de mensenrechten, inclusief de rechten van minderheden, bij de planning, de voorbereiding en de uitvoering van alle grote sportevenementen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/bezorgdheid-geuit-over-olympische-spelen-van-peking-tijdens-de-vn-mensenrechtenraad/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks)  - S
Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: