Tag Archive: nadenken


Filosoferen of nadenken over iets.

Wat houdt eigenlijk filosoferen in.
Diep nadenken over de wezenlijke vragen van het leven
1) Bespiegelingen houden
2) Denken
3) Doordenken
4) Nadenken
5) Peinzen
6) Vrijblijvend peinzen
7) Wijsgerig behandelen
8) Wijsgerig redeneren
9) Wijsgerige bespiegeling…
Ergens diep over nadenken en dit ook gebruiken in een gesprek. Vrij denken en praktiseren. Nergens ga je antwoord vinden. Omdat de vraag jou zelf tot denken zet. Denk maar aan de vraag. Wat wil ik in het leven. Of wat is uniek zijn.
Het kan ook je fantasie in werking zetten. Dat ook gunstig is in onze maatschappij. Maar ook voor jezelf. Toch is filosoferen ook kritisch nadenken. En verder onderzoeken voor jezelf. Ook kan men in het onderzoek anderen betrekking om ermee in gesprek te gaan. Dat kan dan weer andere denkpistes opleveren voor jezelf. Zo ben je eigenlijk bezig je brein te trainen. Soms over iets onbenullig filosoferen kan zoveel moois naar boven brengen. Al hoeft het niet altijd haalbaar te zijn. Het zit hem gewoon in de gedachten het gevoel.

Het zit in kleine dingen van het leven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Piekeren of zitten nadenken als je gaat slapen verstoort je nachtrust.

Dichteres, Dacht, Dromen, Notitieboekje, Piekeren

Men maakt iets mee en je houdt het vast of je blijft ermee in je gedachten zitten zal je ook je nachtrust verstoren. In de nacht zal je dromen en zal je ook juist dit naar bovenhalen. Of als je gaat slapen zal je merken dat je heel moeilijk in slaap valt. Juist omdat je op iets zit te denken.
Vaak heeft het piekeren te maken met
Familiezaken
Sociale zaken
Werk
Financiële
Gezin zaken
Relatie zaken
Iets wat je maar niet uit je hoofd kan zetten en mee neemt naar je slaapkamer. Nu is het makkelijk om te zeggen je mag er niet zo over blijven denken of op piekeren. Maar de ene persoon kan sneller iets loslaten als de andere.
Wat zou je nog kunnen doen.
Vraag aan jezelf eens. Waarvoor ben je bang. Vaak zijn het je gedachten die alles nog meer opblazen en daar in je hoofd grote monsters van maken.
Naargelang de situatie praat er met iemand over zodat je het los kan laten als je gaat slapen.
Door allerlei rampscenario’s te gaan bedenken ga je merken dat je in een negatief spiraal blijft zitten. Dan is het aan jezelf om terug helder en positief te gaan denken. Hoe door iets leuks te gaan doen. Door je focus op iets anders te gaan leggen.
Ga niet denken wat anderen van je denken dan blijf je piekeren in die negatieve gedachten. Nee ook jouw leven heeft een doel als je maar dat positieve blijft behouden.
Door ergens op te piekeren ga jezelf moe maken lichamelijk maar geestelijk niet. Geestelijk draai je overuren dat maakt dat je niet goed zal slapen en ook niet uitgeslapen voelt. Zodat je ook de dag nadien niet goed kan functioneren. Het is dus ook van belang je geest leeg te maken. Hoe dat is juist een goede vraag. De ene zal het doen met mediteren, sport, wandelen de ander kan het gewoon niet. Het gevaar zit erin dat men op een moment in een depressie beland. Dat moet je voorkomen.
Soms kan het van belang zijn je focus gewoon te leggen op kleine stapjes vooruit. Denk zeker niet groot. Ieder stapje zet je in de goede richting. En voor ieder probleem is er vaak een oplossing. Zodat men er niet hoeft over te blijven piekeren. Piekeren is praten met anderen of als dat niet gaat opschrijven en kijken voor jezelf welke stapjes je kan nemen.
Zo ga je merken dat je ook goed kan slapen en uitgerust wakker kan worden.
Ons brein doet soms overuren omdat jezelf ergens op blijft nadenken. Soms is het zelfs onbewust dat je dit doet.
Mensen iedereen piekert. Iedereen heeft soms nachten waar men soms wakker ligt. Zoek de oorzaak en doe er iets aan stap voor stap.

Denker, Het Standbeeld, Piekeren, Gedachte

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Eindeloos piekeren: waarom je het vaak ’s nachts doet en hoe je er (een beetje) van afkomt

Iedereen heeft er weleens last van: de hele nacht wakker liggen met piekergedachten. Wat moeten we met dat getob? Wanneer wordt piekeren problematisch? Wat is de invloed van corona en hoe kan je het doemdenken doorbreken? “Chronische piekeraars zien overal gevaar in”, zegt ‘piekerprofessor’ Bart Verkuil.
Af en toe een doorwaakte nacht vol zorgen is voor veel mensen herkenbaar, maar vier op de tien mensen piekeren geregeld en uit verschillende studies bleek dat 1 tot 3 procent van de Nederlanders in 2019 met een heuse piekerstoornis kampte. Hoe ga je daarmee om? Bart Verkuil, die als psycholoog mensen met piekerstoornissen behandelt en aan de Universiteit van Leiden onderzoek doet naar het fenomeen, geeft advies in zijn boek ‘De gelukkige piekeraar’.

Waarover praten we precies als we het over piekeren hebben?

Bart Verkuil: “Piekeren is gedefinieerd als een aaneenschakeling van negatieve en op de toekomst gerichte gedachten. Het zijn vaak gedachten in de vorm van rampscenario’s: ‘Wat als x gebeurt?’ Piekergedachten gaan over zaken die voor jou mogelijk bedreigend zijn in de toekomst. Er zit dus een heel persoonlijke component aan, wat het onderscheidt van bijvoorbeeld diep nadenken.”

Piekergedachten kunnen je zo in beslag nemen dat het je relaties met familie of vrienden schaadt, ten koste gaat van je nachtrust of je depressief maakt

Psycholoog en piekerprofessor Bart Verkuil.

Wanneer wordt het een probleem?

“Op het moment dat je gepieker je dagelijkse leven gaat beïnvloeden. Piekergedachten kunnen je geest zo in beslag nemen dat het je relaties met familie of vrienden schaadt, ten koste gaat van je nachtrust of je depressief maakt. Op een gegeven moment kunnen mensen echt vastlopen. Zeker als het niet aanzet tot actie. Dan kun je in de situatie terechtkomen dat je problemen krijgt op je werk, dingen gaat vermijden of veel gaat klagen. Je krijgt een diagnose als je over een periode van meer dan zes maanden helemaal in beslag wordt genomen door die piekergedachten.”

Hoe ziet de wereld van iemand met een piekerstoornis eruit?

“Die persoon kleurt alles continu op een zeer negatieve manier in. Chronische piekeraars zien overal gevaar in en zijn altijd bezig met wat mogelijk mis kan gaan. Deze mensen hebben over het algemeen veel behoefte aan controle in hun dagelijkse leven. Het piekeren is een manier geworden om die controle te ervaren.”

Controle krijgen op het leven door te piekeren? Hoe gaat dat?

“Door in gedachten met de toekomst bezig te zijn, proberen piekeraars er grip op te krijgen. Daarbij speelt mee dat piekeren een verbale bezigheid is. Je stelt je de toekomst op een talige manier voor, in plaats van op een visuele. We weten dat talige gedachten minder emotionele reacties oproepen dan beelden. Als je praat over een auto-ongeluk, voel je daar minder bij dan wanneer je je er een levendige visuele voorstelling van maakt. Onbewust proberen piekeraars hun negatieve emoties te dempen door in een talige modus te schieten. Die modus hebben piekeraars vaak al op jonge leeftijd onbewust aangeleerd en is in hun jeugd vaak nuttig gebleken. Denk aan iemand die al vroeg in zijn leven veel verantwoordelijkheid moest dragen door bijvoorbeeld voor broertjes en zusjes te zorgen. Die heeft op jonge leeftijd al geleerd om heel goed na te denken over mogelijke gevaren en wat er fout kan gaan. Daardoor kan iemand de zorgfunctie als kind op zich nemen. Maar als je daar later in blijft hangen, kan het je flink hinderen.”

Hoe kun je dat patroon doorbreken?

“Allereerst is het belangrijk om begrip te krijgen voor je gepieker, zodat je niet vervalt in zelfverwijt. Het gepieker helemaal verbannen, gaat namelijk niet lukken. En dat is ook niet nodig. Piekeren hoort tot op zekere hoogte bij het leven. Vervolgens kun je wel leren om anders naar een piekergedachte te kijken. Die gedachte op inhoudsniveau uitdagen: is mijn gedachte waar? In de behandelpraktijk noemen we dat cognitieve gedragstherapie. Dan schrijf je een piekergedachte op en vraag je je af ‘Klopt het wel wat ik tegen mezelf zeg?’”
“Voor sommige mensen kan meditatie ook helpen. Dan kijk je niet naar de inhoud van een piekergedachte, maar leer je om je er niet door mee te laten slepen. Je leert dat een gedachte maar een gedachte is, en je er niet per se iets mee hoeft te doen. Het zijn gewoon wolkjes die voorbijtrekken. Omdat piekergedachten meestal bestaan uit een wirwar van gedachtenstromen, helpt het om dat getob op te schrijven. Daarmee maak je het concreet en haal je het even uit je hoofd. En het helpt ook om onderscheid te maken tussen problemen die je kunt oplossen en zaken die buiten je macht liggen. Voor piekeraars is dat vaak namelijk heel onhelder.”
“Wat bij stelselmatige tobbers ook nog weleens wil ontbreken, is zelfcompassie, het vermogen om jezelf op een vriendelijke, kalmerende wijze toe te spreken. In mijn praktijk behandelde ik bijvoorbeeld een vrouw die zich om alles in het dagelijkse leven zorgen maakte. Waarom? Ze bleek in haar jeugd heel weinig gezien te zijn door haar ouders. Daardoor is ze nooit op een positieve manier toegesproken. Als je ouders nooit eens zeggen ‘Hé, wat goed gedaan’, dan ga je dat integreren in je zelfbeeld. Je leert dan niet hoe je jezelf kalmerend en vriendelijk moet toespreken in probleem-situaties.”

Als je merkt dat je piekerend in bed ligt, stap er dan uit en schrijf je gedachten op

Psycholoog en piekerprofessor Bart Verkuil.

Waarom zijn we juist ’s nachts vatbaar voor gepieker?

“Daar zijn meerdere verklaringen voor. Ten eerste is er ’s nachts veel minder afleiding en krijg je dus meer ruimte om je bewust te worden van wat er zich in je hoofd afspeelt. Daarnaast ben je ’s avonds vaak vermoeider. Dat maakt het lastiger om rationeel te denken. Je bent dan veel vatbaarder voor dwaalgedachten. Ook is het evolutionair gezien functioneel geweest om in het donker meer op je hoede te zijn. Daardoor kunnen problemen ’s nachts groter lijken dan overdag. De laatste verklaring richt zich op wat er ’s nachts in de hersenen gebeurt; die gaan dan alle belangrijke gebeurtenissen die overdag hebben plaatsgevonden nog eens langs. Neurale herhaling noemen we dat. Al met al maakt dat van de nacht het ideale moment om te gaan piekeren.”
“Probeer desalniettemin van je bed geen piekerplek te maken. Als je merkt dat je piekerend in bed ligt, stap er dan uit en schrijf je gedachten op. En bepaal voor jezelf wanneer je wél aandacht gaat besteden aan deze piekergedachten. Dat kan een kalmerend effect hebben op je geest.”

Is er een relatie tussen gepieker en lichamelijke klachten?

“Die is er, en dan hebben we het niet over de ‘piekerrimpels’. Wanneer je piekert, wordt in je lichaam het stresssyteem geactiveerd. Je hartslag verhoogt en er worden hormonen als cortisol aangemaakt. Als je veel piekert, kan dat op de lange termijn lichamelijke klachten geven zoals hoofdpijn, buikpijn of spierpijn. Maar dan hebben we het wel over chronisch piekeren. Over één nachtje tobben hoef je je geen zorgen te maken.”

Verwacht je dat het aantal probleempiekeraars door de coronacrisis gaat toenemen?

“Dat is nu de vraag. Mensen die vatbaar zijn voor piekergedachten kunnen vaak niet goed omgaan met onzekerheden. En onzekerheid is precies wat de coronacrisis brengt. Dus wat dat betreft verwacht ik dat de piekermolen bij veel mensen sneller zal draaien. Aan de andere kant hoor ik ook van cliënten dat ze het juist wel prettig vinden, deze coronatijd. Ze hebben even niet de verplichting om elke dag naar het werk te gaan, waar ze al die problemen hadden en wat al dat gepieker veroorzaakte. Voor hen voelt het alsof ze zich een beetje kunnen herstellen.” 

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/eindeloos-piekeren-waarom-je-het-vaak-s-nachts-doet-en-hoe-je-er-een-beetje-van-afkomt~a9d7e599/

Wie piekert er niet. Al gaat het over kleine dingen. Maar als het niet overgaat kan het problemen geven. Men slaapt niet meer en soms kan het piekeren in de dag doorgaan. Het meeste waar men over piekert is. Geld, relatie en waar we nu mee geconfronteerd worden corona. Zelf heb ik het vermoeden dat er nog heel wat mensen daardoor in psychische problemen gaan komen. Omdat ze het niet kunnen plaatsen, of er niet over kunnen praten. Voor alles is er een oplossing. Maar niet altijd even makkelijk. Men kan dan wel hulp zoeken om het piekeren te relativeren. Maar als je dagelijks geconfronteerd ermee wordt is het niet makkelijk om het los te laten. En je hersenen de rust te geven. Soms kan het nuttig zijn om tijd voor jezelf en je gezin te nemen. Gaan wandelen in een bos samen of alleen. Iets doen met zijn alle om je gedachten even op iets anders te zetten. Samen iets gezelligs doen zoals een gezelschapsspel.

Stad, Man, Persoon, Solo, Venster, Alleen, Denken
Vrouw, Meisje, Vrouwelijke, Jong, Schoonheid, Model

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Je denkt teveel na? 7 simpele stappen om daarmee te stoppen

Je denkt teveel na? 7 simpele stappen om daarmee te stoppen‘Ik over-denk elk klein probleem tot het groter en vreselijker wordt dan het in feite is,’ laat Dorothy weten, ‘Ook over leuke dingen – zoals een feestje – denk ik zoveel na dat het helemaal niet meer leuk is. Vaak overanalyseer ik dingen zodat ik niet meer kan genieten van het moment.’

Te veel denken – zoals Dorothy doet – is een veel voorkomende en destructieve gewoonte.

Het houdt mensen tegen om het leven te leiden dat ze echt willen.

Uiteraard kan grondig nadenken iets heel goeds zijn. Maar te veel denken kan ertoe leiden dat je stil blijft staan in je leven. En dat je de goeie dingen in jouw leven saboteert.

Zelf kan ik ervan meespreken: vroeger dacht ik ook zoveel na dat het me vaak tegenhield om actie te ondernemen. Maar intussen heb ik nieuwe gewoontes geleerd die me enorm helpen om ‘slimmer’ te denken en met meer voldoening en minder angst te leven. Ik deel ze graag met jou.

1. Bekijk het grotere plaatje

Vaak denken we teveel over de kleine dingen in het leven. Vraag jezelf daarom af:

Zal dit nog belangrijk zijn over 5 jaar? Of zelfs over 5 weken?

Jouw perspectief vergroten met deze eenvoudige vraag helpt om snel uit het over-denken te geraken. En om jouw tijd en energie te focussen op dingen die echt belangrijk zijn voor jou.

2. Geef jezelf een kortere tijd om te beslissen

Stel jezelf een tijdslimiet om te beslissen en actie te ondernemen. Anders blijf je jouw gedachten ronddraaien en ze van alle kanten bekijken in jouw geest.

Leer beter beslissen door deadlines te stellen in jouw dagelijks leven. Om het even of het om een kleine of een grote beslissing gaat.

Waar ik vroeger minutenlang de menukaart bestudeerde op restaurant, verplicht ik mezelf nu om binnen de 30 seconden een keuze te maken. Voor grotere belissingen waar ik vroeger soms dagen of weken over deed, gebruik ik een deadline van 30 minuten of het eind van de dag.

3. Zet kleine stappen

Een gewoonte die ook heel goed werkt is kleine stappen vooruit zetten: focus je op één stap tegelijk. Je voelt je dan minder overweldigd én je neigt minder tot uitstellen. Ook al voel je nog wat angst, een klein stapje helpt om je niet te laten verlammen door die angst.

4. Besef: ik kan niet alles controleren

Vijftig keer alles overdenken doe je omdat je alles wil controleren. Om niet het risico op mislukking te lopen.

Maar fouten en mislukkingen leveren je net levenservaring op. Stop daarom met alles te proberen controleren. Je kan toch niet alle mogelijke scenario’s op voorhand zien.

5. Zeg stop tegen jouw gedachten

Je bént niet jouw gedachten. Je maakt ze wel. Je kan ze dus ook stoppen. En dan helpt het soms om gewoon ‘stop’ te zeggen tegen negatieve gedachten die opkomen op een moment waarop je dat niet wil.

6. Besteed meer tijd aan het huidige moment

Zorgen en stress krijg je door veel te denken aan het verleden of de toekomst. Door in het huidige moment te vertoeven vermijd je dat.

Hoe kan je meer in het ‘nu’ vertoeven? Vertraag wat je aan het doen bent, vertel jezelf ‘nu ben ik aan het… (fietsen, wandelen, afwassen)’, en neem heel aandachtig waar. Beleef het huidige moment met al je zintuigen: wat zie je, wat hoor je, wat voel je, wat ruik je, wat proef je?

7. Spendeer meer tijd met mensen die niét alles over-denken

Jouw sociale omgeving speelt natuurlijk ook een rol: niet alleen de mensen rondom jou, maar ook wat je leest, bekijkt en waar je naar luistert.

Vind dus manieren om meer tijd door te brengen met mensen en bronnen die een positief effect hebben op jouw denken.

coach wim personal life coach business coach

Als coach help ik jou om actie te ondernemen in je leven, met meer zelfvertrouwen het beste uit jezelf te halen, en je volledige potentieel te bereiken. Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient! Neem gerust eens contact op voor meer info over coaching.

BRON: https://wimannerel.wordpress.com/2016/09/30/denkt-teveel-na-nadenken/

Wij als mensen denken teveel na over dingen en laten op een moment mooie momenten links liggen spijtig genoeg. Denken geeft een vorm van angst, juist doordat gaan we kleine problemen groter maken. Je gaat altijd een vraag in vraagstelling zetten naar jezelf toe. En je komt er niet uit. Je gaat soms raad vragen aan anderen, niet slecht als ze vanuit zichzelf niet een antwoord geven maar een inzicht. Want met een inzicht kan je verder met een antwoord dan komt het van hen en niet van jezelf. Ons denken gaat niet alleen over negatieve dingen alhoewel dat het meeste voor zal komen, maar ook over positieve dingen. Moet ik naar dat feestje gaan want ze nodige me uit maar ik ken er eigenlijk niemand van. Dan is het aan jezelf om de keuze te maken en te durven zeggen nee ik kom niet. Ga je erop denken dan maak je het voor jezelf moeilijk. Door te denken ga je ook al snel bepaalde dingen in twijfel trekken en spijtig genoeg is denken en twijfelen gekoppeld aan elkaar. Door te gaan twijfelen kom je nergens en zal je merken dat je ook geen beslissing kan nemen zelf. Juist omdat je dan geen beslissing nemen kan ga je een vraag stellen aan iemand die voor jou de beslissing neemt. Niet echt goed. Nadenken over iets zijn gedachten en kan het zelfs zijn dat het verleden ook hier een rol in speelt. Dat laat dan ook weer zien dat je vanuit het verleden leeft en niet hier en nu. Durf te leven hier vandaag en niet gisteren of morgen. 

Afbeeldingsresultaat voor denkenGoogle

Afbeeldingsresultaat voor denken

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: