Tag Archive: moeder aarde


Het paradijs

Aarde, Moeder Aarde, Moeder, Natuur, Vrouw, Schat

De aarde werd vroeger het paradijs genoemd. Nu moet men al ver opzoek gaan om een mooi stukje natuur. Bepaalde bossen blijven nog bestaan. Dat is onze zuurstof maar ook bomen en platen halen heel voor gifstoffen uit te lucht. Ze zuiver voor ons de lucht. Men spreekt van de opwarming van de aarde. Maar dit ligt veel aan deze die bossen kappen en er gelijk opbouwen en het kan niet hoog genoeg zijn. De aarde verzet zich. En Nostradamus heeft dit zelfs ooit geschreven. Gewoon in zijn woorden.
De mensheid is zichzelf aan het ziek maken. Alles moet zo clean mogelijk zijn een kind mag niet vuil meer zijn. Dus mag niet meer spelen. Alles moet bio zijn of het is niet gezond meer. Maar weet dat onze aarde en zeker die erin geloven ons gezond houd. Dat wij respect moeten hebben voor de aarde. Zoals bepaalde culturen dat hebben en doen. Indianen zijn er een van.
Alles dat leeft heeft de aarde nodig om te overleven. Als men dat gaat vergeten dan pas komt de aarde in opstand zoals je al meermaals hebt mogen zien.

Spiritueel is de aarde onze moeder. We komen hier om te leren. En leer je in eerste instantie niet om de aarde te waarderen zal ze zich op een moment verzetten. Zowel naar het materialisme toe als naar de mens. We krijgen zoveel van moeder aarde. Voeding drank. Maar velen vergeten dat eigenlijk. Die vinden het gewoon normaal of staan er niet bij stil. De aarde vraagt geen geld ze vraagt respect en liefde. Net zoals wij mensen nodig hebben. En dat ook niet door iedereen gegeven wordt. Dan worden we toch ook boos he. Velen vergeten dat ze hierop aarde zijn gekomen met een doel. Dat doel is geen geld maar zichzelf leren kennen. Geld is goed om juist je levensbehoefte te kunnen hebben. Maar wie met geld bepaalde dingen wilt gaan doen op aarde kan wel eens tegenkantingen gaan kennen. Een mooi gezegd om over na te denken is. DAAR WAAR MIJN VOETEN STAAN BEN IK OP MIJN PLEK. ZEG EENS DANK JE WEL ALS JE S’MORGENS JE OGEN MAG OPENEN OP TOT LEVEN TE KOMEN.
Wij mensen hebben nog veel te leren. We kunnen niet van iedereen iets leren. Maar juist is dat ook het doel voor wat we hier zijn. Ooit zal je merken dat in D5 alles gelijk is. Dat er liefde bestaat voor alles en iedereen. Als men dat gaat begrijpen dan pas gaat men begrijpen dan met dit op moeder aarde ook kan verwezenlijken.

Moeder Aarde Knijpt In Een Broodje

Het paradijs.
Het zijn en leven.
Het waarderen zoals het moet.
Dan is men een met de aarde.
Onze moeder van ons leven.
Moeder aarde.
Vol liefde voor iedereen.
Maar wreek je niet of deze ze geen pijn.
Dan pas zal de aarde zich verzetten.

WE KOMEN EN GAAN VAN MOEDER AARDE.
WE ZULLEN ALTIJD TERUGKEREN NAAR ONS GEBOORTEPLAATS EN DAAR ZULLEN WE DE RUST VOELEN EN VINDEN

Moeder Aarde, Aarde, Universum, Gezicht, Vrouw, Planeet

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Onze persoonlijke ontwikkeling is de cruciale sleutel voor het creëren van een leefbare relatie tussen de mens en de Aarde

De ontwikkeling van de mensheid

Al 200 jaar zijn we druk bezig om de grootste levenssystemen van onze planeet stop te zetten. Bovenop de ecologische crisissen zien we afbrokkelende economieën, etnische en klassenconflicten en wereldwijd oorlog. De oorsprong van al deze ecologische en sociale verwoesting is een wereldwijde verstoring van de ontwikkeling van individuele personen. Echte volwassenheid, of psychologische volgroeidheid, is een zeldzaam fenomeen geworden in westerse en verwesterde maatschappijen. Echte wijze ouderlingen bestaan zelfs bijna helemaal niet meer.

door Bill Plotkin

Verweven met deze blokkade in persoonlijke ontwikkeling, misschien zelfs onlosmakelijk verbonden: ons dagelijks leven is mijlenver afgedreven van de oorspronkelijke intimiteit van de mensheid met de natuur. En afgedreven van onze unieke individuele essentie, onze ziel.
Maar als we weten waar te zoeken, dan zien we fantastische kansen ontstaan uit alle crisissen. We ervaren wereldwijd al een collectieve, menselijke reactie op ons bestaan. Een ongelofelijk creatieve vernieuwing, voor alle dimensies van de menselijke activiteit hier op Aarde. Van ecologie, politiek en economie tot educatie en spiritualiteit.
Ik geloof dat onze eigen ontwikkeling de cruciale sleutel is voor het creëren van een leefbare relatie tussen de mens en de Aarde. Voor een meer volwassen maatschappij zijn er meer volwassen personen nodig. En de Natuur (inclusief onze eigen essentie, onze ziel) is altijd het beste model geweest voor menselijke ontwikkeling.
Omarm de Natuur en ziel als onze wijste en meest betrouwbare gidsen. Dan kunnen we onze kinderen opvoeden, tieners ondersteunen en onszelf ontwikkelen. Op een manier die ons volgroeid maakt en een duurzame menselijke cultuur opbouwt. We kunnen voorbijgaan aan de huidige egocentrische maatschappij (materialistisch, mensgericht, gebaseerd op concurrentie en klassen, vatbaar voor geweld en niet duurzaam) naar zielcentrisch (verbeeldend, ecocentrisch, gebaseerd op samenwerking, rechtvaardig, medelevend en duurzaam).
Aan de basis van deze filosofie ligt de gedachte dat elk persoon een unieke en mystieke relatie heeft met de wilde natuur. En dat de bewuste ontdekking en voeding van die relatie de kern vormt van echte volwassenheid. In de huidige maatschappij zien we volwassenheid puur in termen van hard werken en praktische verantwoordelijkheid. Ik zie het anders: echte volwassenheid is geworteld in ervaringen die de persoon overstijgen, in een mystieke connectie met de Natuur, die we ervaren als een unieke, heilige roeping. Die ervaring wordt belichaamd door bezield werk en volwassen verantwoordelijkheid. Deze mystieke connectie is de echte kern van volwassenheid. En het is precies wat de mainstream Westerse maatschappij over het hoofd ziet – of actief onderdrukt en verdrijft.
Deze gedachte komt misschien over als radicaal, maar hij is verre van origineel. De westerse beschaving heeft de meeste sporen van haar mystieke wortels van volwassenheid uitgewist, maar deze kennis vormt nog altijd de kern van iedere inheemse traditie die we kennen. Inclusief de tradities waar onze eigen maatschappij uit is ontstaan.
De ontwikkeling van de mensheid is onmisbaar voor het transformeren van de maatschappij. De krachtigste zaden voor een culturele renaissance groeien door het unieke creatieve werk van authentieke volwassenen. Al die volwassenen zijn echte ambachtslieden, visionairen en leiders. Of ze nu leven en stilletjes werken in kleine arena’s als gezinnen, boerderijen en klaslokalen of juist heel openbaar op grote podia: zij zijn de meest betrouwbare bronnen van culturele verandering.
Om volledig volwassen te worden, om ons te ontwikkelen zoals de Natuur en ziel het zouden willen, daarvoor is een radicale verschuiving nodig in ons wereldbeeld en onze waarden. We moeten iedere fase van het leven in een nieuw licht zien, inclusief de psychologisch-spirituele taken per fase. We moeten vooral leren om kinderen op te voeden in afstemming op de Natuur: de onschuld van de vroege jeugd bewaken en de latere jeugd omvormen tot een tijd van verwondering en vrij spelen in de natuur. Natuurlijk moeten we ze ook de culturele tradities aanleren. We moeten tieners ondersteunen, zodat ze zo authentiek en fantasierijk kunnen leven als ze zijn. Als het lukt om volledige maatschappelijke steun te kweken voor jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd om de mystiek van de Natuur en de geest te verkennen en transformeren, dan kunnen zij hun rol innemen als ambachtslieden van culturele verandering. Zo ontstaan er eindelijk weer sporen van de wijsheid van ouderdom. Deze kansen moeten we iedereen bieden, in alle socio-economische klassen en in alle maatschappijen.
In de maatschappij van ‘industriële groei’ hebben we onze ‘Natuurlijke taak’ juist eeuwenlang beperkt, onderdrukt of zelfs helemaal genegeerd in de eerste drie fases van de menselijke ontwikkeling: van de kindertijd tot de vroege adolescentie. Hierdoor zijn we in onze tienerjaren al zo uit evenwicht met de Natuur dat de meeste mensen zich nooit verder ontwikkelen.
De stop van persoonlijke groei helpt de industriële ‘groei’. We onderdrukken de Natuurlijke dimensie van onze ontwikkeling, via het onderwijs, sociale waarden, marketing, beroepen en hobby’s die de Natuur negeren, stadsindeling, chemische geneeskunde, psychologische praktijken en op nog veel meer manieren. Zo brengt de maatschappij van industriële groei onvolwassen burgers voort die zich geen leven kunnen voorstellen voorbij consumentisme en banen die onze ziel onderdrukken.
Het verwaarlozen van onze menselijke natuur heeft geleid tot de huidige en jammerlijke situatie: de meeste mensen zijn vervreemd van hun essentiële individualiteit, hun ziel. De mensheid in haar geheel is grotendeels vervreemd van de natuurlijke wereld die ons heeft geëvolueerd en die ons onderhoudt. De ziel is ‘gedegradeerd’ tot een spirituele New Age-fantasie of de geheime schat van een bedevaart. De Natuur behandelen we, in het beste geval, als een ansichtkaart of de achtergrond van een vakantie. En veel vaker als een bouwmarkt of stortplaats. Te veel van ons voelen geen intimiteit met de natuurlijke wereld en met onze ziel. En brengen ze allebei continu enorme schade toe.
Maar het is niet te laat om te veranderen. In  mijn boek Nature and the Human Soul vindt je suggesties voor hoe we de Natuurlijke taak een plek geven in iedere fase van de menselijke ontwikkeling. Hoe we de klus voor de cultuur veel grondiger en effectiever kunnen aanpakken dan we nu doen. Door onszelf aan die twee taken te wijden, kunnen we zonder obstakels opgroeien tot volwassenen. En, uiteindelijk, tot onze ´wijze ouderdom´. Zo creëren we 21e-eeuwse maatschappijen die het leven ondersteunen en voeden.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/ontwikkeling-sleutel-creeren-van-een-leefbare-aarde/

Sommigen moeten de aarde nog echt leren kennen. Want ze zal het nodige doen om de mens op momenten wakker te schudden. Als men daar geen gehoor aangeeft zal ze zich verzetten. Een leefbare aarde kan alleen maar bekomen worden dat men de aarde respecteert. De aarde waar we nu ons op bevinden is ook maar een tussenstop die we hier maken. Om dan weer verder te reizen. Het zijn soms zware lessen die we hier krijgen op aarde. Denk maar waar we nu mee te kampen hebben. Maar ook daar komen we sterker uit als mens. We hebben zo een connectie met de aarde waar velen niet bij stil staan. Onze voeten die een zijn met de aarde. Maar wat we niet mogen vergeten. Dat onze verbinden het meeste ligt met onze wortelchakra en hartchakra. Wij die in liefde kunnen leven geven liefde aan onze aarde en dat zullen we ook terug mogen verwachten. De indiaanse cultuur staat dan ook erg verbonden met de aarde en dieren. Waar wij nog heel wat kunnen en mogen van leren.
Als je de aarde kan respecteren kan je er heel wat energie van voelen stromen en zal ze ook het nodige met je delen.

Aarde, Moeder Aarde, Moeder, Natuur, Vrouwen, Hemel

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Onze bron

Bewust worden dat wij allemaal een bron hebben.
Denk hier al bij:
Een bron van inspiratie
Een levensbron.
Een spirituele bron.
Het is juist om er leren mee om te gaan. Het bewust worden ervan. Dat kan helend werken dat kan inzichten brengen in bepaalde zaken.
Onze kracht zit binnen in ons. Maar er bestaan buiten ons ook nog heel wat krachten. En juist zijn het deze die je moet proberen aan te voelen. Men zal deze krachten niet kunnen zien zijn niet tastbaar. Je ontvangt dit via je hart. Wij mensen gebruiken ons hart om te leven om te geven naar anderen. Ik bedoel hiermee geven helpend hand te zijn voor anderen en jezelf vergeten. Maar dan ben je bezig met het naar een richting te laten lopen. EERST EEN ANDER WANT DAT HOORT ZO. Nee dat is niet zo. Je kan er zijn voor anderen als jezelf op de eerste plaats zet. De brons is liefde maar de meeste gebruiken dit naar anderen toe. Zodat ze zichzelf vergeten. Liefde opent ieder lichaamscel om te ontvangen. Toch zal het op momenten ook sluiten denk hierbij aan angst. Toch zou men het moeten blijven open houden zodat het je kan helpen om de angst niet de bovenhand te laten nemen.
We hebben een belangrijke bron. De aardse bron. We leven er allemaal op en we krijgen van die bron zoveel. Maar ook deze bron geeft je kracht en energie. Je voeten zijn daar de eerste van om die kracht en energie mee op te vangen. en wie gekend is met chakra’s. is de wortelchakra die ons ermee verbind.
Toch zal je moet leren om aanwezig te blijven in jezelf in jouw bron. Zo kan je dan openstellen en aanvoelen. Durf je vertrouwen erin te leggen. Die komt soms van pas als je iets moet ondernemen. Durf er naar te luisteren. Al kan het zijn dat je gedachten soms iets anders laten voelen dan is het aan jezelf om jouw bron jouw hart te volgen. Je zal merken hoe sterk je daarin bent hoe meer zelfvertrouwen je zal krijgen. Maar ook je zelfbeeld zal er mee vooruit komen. Omdat je bepaalde grenzen kan trekken en jezelf op de eerste plaats zet.
Je bron je lichaam
Je bron je lichaamscellen
Je bron je kracht
Je bron je energie
Dat is jouw bron die gevoeld wordt door de grootste bron moeder aarde.

De bron leg een verbinding met jouw bron door je voeten je wortelchakra of door heel je lichaam op aarde te leggen.

Aarde, Meditatie, Wereld, Ontspanning, Zonsondergang

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Je goed aarde

Aarde, Moeder Aarde, Moeder, Natuur, Vrouwen, Hemel

Je goed aarde draagt bij voor een goede gezondheid en energie. Toch vinden mensen die niet altijd nodig of te zweverig. Maar eens ze het beginnen te doen voelen dit ook in lichaam en geest. Als we geboren worden is het eerste wat we voelen lucht (zuurstof) en moeder aarde. Kinderen die spelen buiten voelen zich beter en opgewekter. Volwassenen doe dit minder en krijgen dan ook zo minder energie binnen.  Er zijn bepaalde manieren om je goed te aarde.

Gras, Velden, Boom, Jongen, Kind, Cape, Knuffelen


Die kunnen helpen tot een gezonde levensstijl.
Durf eens op blote voeten te lopen of ze op de grond te zetten.
Wanneer ga je lichaam het meest verbinden met de aarde. Als je op het strand ligt te zonnen. Maar zo even op moeder aarde gaan zitten met blote voeten en je handen dat wordt niet vaak gedaan.
Drink water
Water is de bron.

De bron van ons lichaam. Dat bijna uit 70% water bestaat.
Neem eens wat meer aardend voedsel.
Daar zit ook vlees bij. Een dier dat gedood wordt voor consumptie kan je ook bedanken dat het voor jou gestoven. Groeten spelen hier een belangrijke factor.
Zonlicht
Goed voor vitamine D. waar veel mensen een tekort aan hebben. Maar het zelf niet weten. Zonlicht is aards en geeft warmte en energie. Als de zon schijnt zie je iedereen met een lach buiten komen. Zon en je voeten op moeder aarde dat geeft een energie boost. Laat dan ook zoveel mogelijk van je lichaam aan het zonlicht zien. Ja mensen liefst naakt maar dat is natuurlijk niet te doen.
Knuffel een boom bekijk en voel aan planten.
Mensen verklaren je soms gek als men je ziet staan tegen een boom of praat met een plantje. Maar ook deze geven je energie. Boomknuffelen die je het best op blote voeten en je probeer met heel je lichaam verbinding te maken.
Ademen.
Dat doen we allemaal maar soms niet op de juiste manier. Zodat je snel voelt dat je buiten adem bent als je een inspanning moet doen. Neem dagelijks een adempauze. Ik spreek altijd van 7-7-7. Adem rustig 7tellen in hou 7tellen je adem vast en adem rustig in 7tellen uit. Een goed site is deze:

https://www.yogisan.nl/de-5-beste-ademhalingsoefeningen-voor-ontspanning/
Leg je gedachten bij je voeten.
Als je gaat wandelen of je moet iets nemen focus op je voeten. Iedere stap die je neemt voel hem aan.
Neem eens een douche in plaats van een bad.
Stromend water over je lichaam voelen stromen reinigt je lichaam.
Durf te spelen
Spelen met kinderen met je huisdier kan zoveel gevoel naar boven brengen.
Yoga meditatie tai chi qi gong.
Deze stemmen je af op een goede aarding. En op een goede ademhaling. Je werkt vaak met KI energie.
Rustig praten
Praten zonder lichaamsbewegingen te maken laat je ook een energetisch gevoel voelen. Zeker als het gesprek gaat over gevoel of spiritueel.
Muziek
Dat brengt rust in je. Beluister het ook met blote voeten.
Zingen en vrij dansen
Zing eens mee uit volle brost of dans op het ritme van muziek. Voel je vrij. Dat geeft ook zoveel energie.
Visualiseer.
Door een energiekoord te visualiseren van boven je kroon langs je ruggengraat naar je voeten toe voel je energie stromen. Denk hierbij dat je tenen wortels zijn en diep de aarde ingaan. Zo kan je ook de aardse energie laten stralen en ga je eigenlijk omgekeerd te werk van de kosmische energie.
Een goede aarding voelt iedereen aan. En dat begint al met je ’s morgens te wassen met koud water. Zitten met een rechte rug en beide voeten op de grond. Zal zorgen voor een goede bloed doorstroming.
Mensen geniet van dit gevoel. En probeer het dagelijks te doen een van deze punten.

Vrouw, Op Blote Voeten, Rivier, Jurk, Wandelen, Natuur

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De volgende stap in onze evolutie

Kinderyoga oefening: Aarde Meditatie | El Sole

Het is tijd voor de volgende stap in onze evolutie als mens. We hebben ons voor kunnen bereiden met het openen van de wereld van de levende energie, maar nu is het tijd voor de volgende fase. Moeder aarde is ons langzaam maar zeker aan het wekken uit onze lange en diepe slaap. Een slaap waarin we vergaten wie we echt zijn. Het wordt echter hoog tijd om dat geboorterecht op te gaan eisen.

De evolutie van Pachamama (https://nl.wikipedia.org/wiki/Pachamama)

Moeder aarde, ofwel pachamama in het Quechua, is een levend wezen dat net als wij een zielenplan heeft. Haar zielenplan is er eentje van onvoorwaardelijke liefde voor ons mensen. Wij zijn haar kinderen, haar zonen en dochters. Ze houdt zoveel van ons dat ze ons heeft toegelaten haar pijn te doen en haar uiterlijke schoonheid deels te vernietigen.

Maar zoals de winter wordt vervangen door de lente, wordt ook deze tijd vervangen door een nieuw begin. Een tijd waarin moeder aarde ons oproept om te ontwaken uit deze droom van afgescheiden zijn. Ze roept ons terug uit de illusie die we zelf gecreëerd hebben met steeds maar meer winst, producten en technologie. Alles waar we zo aan verknocht zijn en dat we hebben bedacht om maar niet het gevoel van afgescheiden zijn van onze moeder te hoeven voelen.

Ze roept ons op om ons vrij te maken van onze angst. Want het is deze angst die pachamama niet meer wil.

De ‘Pachakuti’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/Pachacuti)

We bevinden ons middenin de pachakuti, volgens de laatste berichten van de Inca-oudsten uit Peru. Zij waren het die mij rond het jaar 2011 trainden en vertelden dat dit eraan zat te komen. Ze vertelden ook over de vorige pachakuti. Volgens hen was dat de tijd dat de Europeanen Zuid-Amerika ontdekten. Velen stierven door virussen die door hen werden meegenomen en waar de inheemse bevolking vatbaar voor was.

2012 ging voorbij en de wereld haalde opgelucht adem. De voorspellingen van de Inca’s waren niet uitgekomen en hun wijsheden werden naar het rijk der fabelen verwezen. Maar… het gevoel van ‘er komt iets aan’ ging bij mij echter niet weg. Ik volgde mijn hart en ging door met het afstropen van mijn oude huid. Want het loslaten van de genetische en karmische erfenis was de opdracht die wij meekregen als voorbereiding voor de volgende stap in onze evolutie.

En toen kwam het jaar 2020.

Het proces van alchemie

De pachakuti is de uitoefening van de kosmische wetten in de wereld waarin wij leven. Volgens de Inca-oudsten wordt op dit moment de pacha (tijd en ruimte) opnieuw op aarde geïnstalleerd en dat gaat gepaard met chaos. Ondertussen gaat er een bewuste energie rond die ons onderzoekt om te controleren of we klaar zijn voor de volgende fase. Deze energie kan iedere vorm aannemen en volgt onze gedachtenpatronen. Als je slecht denkt over deze periode en je hebt veel angst, dan manifesteer je angst en een wereld vol ellende. Als je deze periode liefdevol bekijkt en bereid bent om los te laten, dan zul je een liefdevolle ervaring hebben.

Angst is een slechte raadgever, maar zeker op dit moment een prachtige leraar.

Deze bewuste energie kent ons en weet waar we vasthouden. Het weet waar we als persoon, maar ook als mensheid, niet in lijn zijn met de kosmische orde. Hoe we daarmee omgaan is aan ons. Als we besluiten om ons te verzetten, worden de lessen zwaarder en zwaarder. Als we besluiten om ons over te geven en het alchemistische proces accepteren, dan worden we beloond met een gouden tijdperk. Maar vergis je niet, dat tijdperk komt er sowieso. Hóe we er komen is wel aan ons. Want moeder aarde is geduldig en geeft onze nieuwe kansen, maar toch niet iedere keer opnieuw. Ook zij heeft een plan dat ze volgt en zij is klaar voor de volgende stap in haar evolutie.

Voorbereiden op ascentie

Veel mensen hebben de afgelopen jaren zware inwijdingstrajecten zoals de Hatun Karpay doorlopen, zweethutten gedaan of andere spirituele trainingen. Zij hebben zich al voorbereid op wat er nu speelt. Vaak zijn zij al door de processen van loslaten en transformatie heengegaan. Dit maakt dat velen deze tijd ook als rustig en vredig ervaren. Compleet het tegenovergestelde van hoe sommige anderen het ervaren. We hebben echter als mens wel dezelfde opdracht.

We dienen te ontdekken dat onze vijand vanbinnen zit en de pachakuti laat ons zien wat het is. Want de pachakuti raakt je op het diepste niveau dat we kennen als mens, namelijk ons cellulaire niveau. Het is een vibratie die alle spanning die er aanwezig is, in onze cellen losmaakt. Daarmee kunnen we onze angsten loslaten, want die angsten zorgen ervoor dat we geen gebruik kunnen maken van onze volledige potentie. Omdat we als mensheid niet in lijn lopen met het plan dat moeder aarde voor ons had, krijgen we hulp. Een duwtje om ons duidelijk te maken waar we nog angst vasthouden.

Het duister in deze wereld maakt dat we onvoorwaardelijke liefde kunnen beoefenen.

Door het loslaten van alle angst krijgen we de beschikking over onze volledige DNA-codes en worden onze herinneringen geactiveerd. De pachakuti heeft dan ook als doel om ons Inca-zaad te doen ontwaken, onze unieke talenten die nu vooral latent aanwezig zijn. Hierdoor herinneren we ons wie we zijn als mensen en hoe we ooit onze kracht hebben weggegeven.

Hoe ondersteunen we de volgende stap in onze evolutie?

Zelfonderzoek is het toverwoord. Zelfonderzoek gecombineerd met respect voor de elementen en lichtwezens om ons heen. We worden uitgenodigd om onze verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast worden we uitgedaagd om ons te gaan verbinden met de elementen om ons heen. Dit zijn volgens de sjamanen de bouwstenen waar we uit zijn opgebouwd.

  • Vuur. Verbind je elke dag met vuur. Hoe klein dat vuur ook is.
  • Water. Bedank en eer al het water dat je gebruikt.
  • Lucht. Smudge regelmatig met salie of Palo Santo.
  • Aarde. Leg wat aarde op een altaartje in je huis.

“Verbind je met de lichtwezens om ons heen. Zij zijn er altijd geweest, sommigen kozen er alleen voor om hen te vergeten. Maak verbinding met moeder aarde. Praat met haar. Geef je over aan haar kracht en voel hoe zij angst wegneemt en je rust en kracht teruggeeft.”

Laat liefde en vrede jouw weg zijn in deze tijd van uitdagingen.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/de-volgende-stap-in-onze-evolutie-met-meditatievideo/

Ons leven gaat in stappen. Bij de ene al wat sneller als bij de ander. Maar het is je ervoor open zetten. En als men er zich voor openstelt is het nog durven om dingen in het leven aan te gaan. Zweethutten, ayawaska, afzondering en meditatie. Dan leer je ook jezelf tegen komen. Dat een belangrijke kan zijn in je evolutie van groei. De aarde is onze bron van leven zolang we hierop aarde zijn. Die bron leren voelen leren te waarderen is dan ook een stap in jouw leven hier. Waarderen is liefde voelen is vrede kennen. Wat jezelf niet wilt voelen doe je een ander ook niet aan. Ook dat is vrede kennen naar alles en iedereen. Want niet alleen mensen geef je liefde en vrede, alles om je heen geef je dat.
Wanneer je ervoor klaar bent om verder te gaan dan wat je kent. Dan is het van belang om boven jezelf te gaan. Dat geeft angsten dat voelt niet altijd aangenaam. Maar juist dat is waar je door moet je angsten.
Wanneer je een aarde meditatie gaat doen. Is het dan ook nuttig om je helemaal een ermee te maken. Iets van je lichaam raakt altijd de aarde. Als je zit ligt noem maar op. Wel trek dan je aandacht naar dat wat de aarde raakt. En beeld je in dat je wortels maakt en die de aarde instuurt. Om een moment ga je ook die energie voelen stromen, maar ook naar gelang hoe diep je gaat in je meditatie dat je flitsen kan waarnemen. Durf door te gaan dan. Je hoeft geen angst te hebben want je wortels geven je kracht en energie. En als je ooit een zweethut gedaan hebt zal je weten hoe dit aanvoelt.

Even dit uit de tekst.

  • Vuur. Verbind je elke dag met vuur. Hoe klein dat vuur ook is.
  • Water. Bedank en eer al het water dat je gebruikt.
  • Lucht. Smudge regelmatig met salie of Palo Santo.
  • Aarde. Leg wat aarde op een altaartje in je huis.

Vuur denk aan wierook, aan een kaars beeld je ook in dat dit je warmte geeft.
Water gebruik je heel de dag voor allerlei doeleinde. Maar bedank het ook als je het tot je neemt.
Men heeft ook water nodig om vuur te doven.
Lucht is zuurstof voel hoe je ademhaalt in en uit. Als je iets doet. Zuurstof hebben we nodig om te leven. Net als alle vier de elementen.
Aarde als je stapt voel hoe je voeten in de aarde gaan. Geniet ervan. Maar zoals hier durf ook wat aarde op je altaar leggen met een steen een foto of iets anders.

De binnenwereld van het Wezen Aarde wordt zichtbaar II

Vergeet nooit wat ons allemaal spontaan gegeven wordt hierop aarde.

Ayawaska Visions | Psychedelic art, Art

Wij allemaal zijn kinderen van moeder aarde.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

MOEDER AARDE

Moeder aarde

Allemaal zijn we geboren en maken we op zeker moment contact met de aarde. Onze voeten die als eerste de aarde raken. We staan er dan ook niet bij stil wat er onder onze voeten gebeurd en zich bevind.
Moeder aarde. Het is iets waar niemand vat op heeft. Mensen kunnen veel uitmeten maar er kan spontaan een natuurverschijnsel komen aardbeving, tusmanie aardverschuiving, en er zullen er nog meer zijn. Allemaal die spontaan kunnen opkomen en heel veel gevolgen kunnen hebben. Dan hebben we de aardstralen en wateraders. Daar we ook niet altijd bij stil staan maar die ons ook echt ziek kunnen maken. Zeker als een huis op die plek staat. Of zelfs ons bed. Vele mensen hoor ik al eens zeggen, ik kan niet slapen en vroeger had ik geen probleem ermee. Het eerste dat ik dan vraag is, heb je soms je bed op een andere plaats gezet of ben je anders in je bed gaan liggen. Want het kan gewoon de oorzaak zijn dat men juist op een bepaalde energie terecht komt die je niet aan kan.
Nu even naar het woord moeder aarde.
Moeder die we allemaal hebben.
Aarde die we allemaal mogen voelen.
Als we nu de afbeelding Gaia nemen. Dan zien we maar eens goed dat het vrouwelijke de aarde in zich draagt. En kunnen we de vruchtbaarheid aanschouwen. Ook dat zit in het woord en ben ik mijn eerste regel ook mee begonnen.
De vrucht in moeders buik.
Het groeien van de vrucht tot een foetus.
De moeder die de openbaring aan moeder aarde geeft. Het kind wordt geboren.
Het kind zal van zijn moeder leren wat de aarde te bieden heeft. Niet alleen dat wat men kan voelen ook wat men niet ziet zal het op een moment gaan leren te zien of te voelen.
Nu dieper in het woord
Moe-der aarde
Soms is de moeder moe en moet deze gaan slapen rusten. Net als de aarde maar men geeft er geen gehoor aan. Zodat de aarde het soms moe wordt en zich op haar manier zal verzetten.
Op zo een moment ken de aarde geen genade. Net als een moeder die moe is ook graag haar rust krijgt wilt ze niet boos worden.
Wat ook prachtig is en waar iedereen deel van uitmaakt is de energie die we krijgen van de aarde. Juist niet iedereen staat ervoor open, maar deze die ervoor openstaan weten dat het gewoon een krachtig gevoel kan geven in heel het lichaam. Op heel de aarde zijn er energiestralen soms in bepaalde gemeente heftiger dan in anderen. Neem maar een bos of Drenthe met haar hunebedden, waar de energie krachtig voelbaar is. Het is dan ook prachtig als men gaat wandelen, als men na de wandeling een ander mens kan zijn dan voor de wandeling. Laat alles los en nadien neem de energie op die de aarde je mag geven. Zo zie je en voel je wat moeder aarde ons mag geven.
Als we nu zien dat veel symbolen over het aardse gaan, kunnen we de link ook naar onze eigen moeder leggen. En dat maakt dat we geboren worden op aarde en onze voeten het eerste de aarde zullen raken, maar dat we heengaan ook in contact komen terug met de aarde. Waar we op gekomen zijn zo gaan we dus ook heen.
Ook mogen we niet vergeten alles dat we aan voeding nemen van de aarde komt, zelfs wortels die we eten. Er wordt geplant en gezaaid om uit te doen en te oosten. Ook de dieren die grazen om zo tot onze borden te komen. allemaal punten waar we zuinig mee moeten zijn en de aarde steeds moeten bedanken voor wat ze ons aan voeding geven mag. Je merkt dan ook al snel het is allemaal een visuele cirkel. Als we dit gaan bekijken in het Boeddhisme is alles wat leeft gewoon prachtig en moet men het met waarde behandelen. Een moeder wilt ook haar waarde, moeder aarde even gelijk. Maar mensen bouwen maar en alles wat groen is moet eraan geloven om het teniet te doen. Daarom zal men op momenten ook weten dat het niet goed is en zal het zoals ik al schreef gezien en gevoeld worden.
Mensen we hebben een aarde een moeder de twee woorden samen een moeder aarde die ons zoveel leert en geeft.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

%d bloggers liken dit: