Tag Archive: mishandeling


Waarom blijven vrouwen bij man die hen mishandelt? “Je valt in een patroon waar je nog moeilijk uitgeraakt”

In 2021 werden meer dan 38.000 aangiftes gedaan vanwege partnergeweld, fysiek, seksueel, psychisch of economisch. Dat zijn er meer dan 100 per dag. “Slechts één op vijf slachtoffers stapt naar de politie en dit bijna altijd na vijf of meer feiten”, vertelt criminologe Anne Groenen, die sinds 2006 onderzoek voert naar het fenomeen. Waarom blijven vrouwen bij een man die hen uitscheldt, vernedert of zelfs in elkaar slaat? En zien we dit ook bij mannen?

Waarom blijf je bij een partner die je mishandelt? We vroegen het aan Anne Groenen, doctor in de Criminologische Wetenschappen aan de UCLL (University Colleges Leuven-Limburg) die sinds 2006 onderzoek voert naar intrafamiliaal geweld. Ze schreef samen met ervaringsdeskundige Triene-Mie Le Compte het boek ‘Als liefde overleven wordt – De vele gezichten van partnergeweld’, waarin ze de eerste tekenen van misbruik, de manipulatieve strategieën van de dader en de langdurige gevolgen aankaarten.
Volgens Groenen is er niet één specifieke reden waarom slachtoffers samenblijven met hun partner. “Het is meestal een combinatie van factoren”, vertelt ze. “Vaak zien slachtoffers hun partner nog graag. Ze willen dat het geweld stopt, maar niet dat de relatie eindigt. Als je samen kinderen hebt, of financieel afhankelijk bent van je partner, zijn dat extra redenen om bij elkaar te blijven.”
Slachtoffers van partnergeweld vallen volgens Groenen ook regelmatig in een patroon. “Het loopt vaak in golven: van een incident naar een goede periode, dan weer een incident, weer een verzoening. Op een gegeven moment raak je er nog moeilijk uit”, stelt ze. “Een aantal slachtoffers leidt na langdurig geweld ook aan een posttraumatische stress-stoornis en vindt de moed en kracht niet om stappen te ondernemen. Als een slachtoffer een signaal uitzendt voor hulp, is het dus belangrijk om dit te zien en hulp te bieden, maar op tempo van wat haalbaar is.”

Schaamte

Ook het taboe dat rond huiselijk geweld heerst, maakt het moeilijk om de stap te zetten naar een ander leven. “Slachtoffers geven vaak aan dat ze niet over het onderwerp willen praten uit angst, schuld en schaamte”, aldus Groenen. “Daarom doen velen van hen ook geen aangifte. Uit onderzoek weten we dat slechts één op vijf naar de politie stapt en dat dit bijna altijd na een reeks van vijf of meer feiten is van een of meerdere vormen van geweld. En dat is volgens grootschalige studies bij de bevolking nog steeds slechts het topje van de ijsberg.”
80 procent van die aangiftes komt van vrouwen, maar volgens Groenen is dat verschil in de realiteit veel kleiner. “Verschillende bevolkingsonderzoeken tonen aan dat ook heel wat mannen te maken krijgen met huishoudelijk geweld”, klinkt het. “Een belangrijk verschil is dat mannen niet snel zeggen dat ze slachtoffer zijn van partnergeweld, maar het eerder gaan toewijzen op ‘relatieproblemen’. Als we dan bevragen wat die problemen juist zijn, dan zijn dat uiteindelijk dezelfde gedragingen die vrouwen wél expliciet als geweld benoemen. Een gendersensitieve aanpak is daarom ook belangrijk, niet alleen hoe je als hulpverlener omgaat met het slachtoffer, maar ook hoe we kijken naar de verwachtingen die vrouwen of mannen hebben over relaties, over de rol van beiden en over hoe ze geleerd hebben om met conflicten om te gaan.”

Concrete bewijzen

Als een slachtoffer toch de stap durft zetten om aangifte te doen, is het nog maar de vraag of hier ook gevolg aan wordt gegeven. “Een vaag verhaal is niet genoeg, er zijn concrete bewijzen nodig”, zegt Groenen. “Vooral wanneer het gaat om psychisch geweld is het niet eenvoudig om die aan te leveren. Dan is het belangrijk om bij een verhoor echt voldoende door te vragen, zodat de magistraat een goed oordeel kan vellen.”
Groenen geeft ten slotte nog aan dat je als slachtoffer ook andere zaken kan ondernemen om uit de situatie te geraken, als een aangifte een te grote stap is. “Je kan steeds 1712 contacteren, de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling. Verder zien we ook steeds meer lotgenotengroepen, via de Family Justice Centra of vzw Zijn bijvoorbeeld. Daar kunnen slachtoffers vaak een eerste drempel overwinnen om later verdere stappen te zetten.”

BRON: https://www.hln.be/lanaken/waarom-blijven-vrouwen-bij-man-die-hen-mishandelt-je-valt-in-een-patroon-waar-je-nog-moeilijk-uitgeraakt~a88c13af/

Een belangrijk punt in dit is angst. Vaak wordt het slachtoffer zo gemanipuleerd dat het angst heeft om zelfs aangifte te doen erover te praten of weg te gaan. Ook geloven ze vaak in sprookjes. Schat het zal niet meer gebeuren ja ik ben verkeerd sorry. Zijn woorden die in zo een relatie vaak gebruikt worden. Mishandeling en verkrachting komt nog maar al te vaak voor in relaties. Het vaakst is de vrouw het slachtoffer. Maar het is ook bekend dat het anders is en de man het slachtoffer is van mishandeling in allerlei vormen. Vaak ziet men dat deze slachtoffers geen liefde hebben gekend in het jeugdjaren en zelfs daar gedomineerd werden. Wanneer ze dan toch een stap durven zetten om weg te gaan. Hoor je vaak dat ze iets missen. En gaan ze vaak terug of opzoek naar dezelfde situatie.
Als men slachtoffer is kan men altijd anoniem praten met 1712. Ze zullen naar je luisteren en soms handvaten geven om iets te ondernemen. Maar alles hangt af van jezelf.
De belangrijkste stap die men moet durven nemen is het aan een vertrouwenspersoon te melden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Aantal hulpvragen wegens huiselijk geweld stijgt fors

In de eerste vier maanden van dit jaar hebben meer mensen hulp gezocht via stichting Korrelatie vanwege huiselijk geweld. Volgens de organisatie die hulp en advies biedt bij psychische en sociale problemen is het aantal aanvragen ten opzichte van 2015 met 41 procent gestegen.

De vragen draaien vooral om mishandeling van kinderen (48 procent) en mishandeling door een partner (46 procent).

Mogelijk zijn de grotere aandacht in de media en de campagnes van de overheid een oorzaak van de stijging van de hulpvragen. “Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat meer mensen Korrelatie benaderen”, zegt Jean-Pierre van de Ven, als psycholoog verbonden aan de organisatie.

De hulpverleners van Korrelatie horen vaak dat mensen niet weten waar ze huiselijk geweld kunnen melden. Ook bellen mensen steeds meer anoniem over een kind in hun omgeving waar ze zich zorgen over maken. Veel mensen zouden daarnaast ook nog steeds niet willen praten over huiselijk geweld “uit schaamte, uit angst voor nog meer geweld of om andere redenen”, aldus de stichting.

Volgens de overheid zouden jaarlijks 200.000 tot 300.000 mensen te maken hebben met een vorm van huiselijk geweld.

BRON: http://www.nu.nl/binnenland/4264739/aantal-hulpvragen-wegens-huiselijk-geweld-stijgt-fors.html

Eigenlijk toch erg dat deze cijfers blijven stijgen. Het zou niet mogen, en aan wat is deze agressie toch te danken. Dat iemand in het gezin slachtoffer wordt van geweld in alle vormen. Natuurlijk het anoniem bellen omdat men een vermoeden heeft is zeker en vast goed. Want zo kan je voor bepaalde soms een hulp zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Elke dag acht meldingen van verkrachting

 
© photo news.

Dagelijks krijgt de politie acht aanklachten van verkrachting binnen. In de helft van de gevallen gaat het om een minderjarig slachtoffer. “Griezelige cijfers, en slechts het topje van de ijsberg”, luidt het bij de Vrouwenraad.

“Veel jongeren houden de lippen stijf op mekaar”, zegt Stef Anthoni, psycholoog bij het Antwerpse Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Dat is allicht voor een groot stuk te wijten aan het feit dat de dader bij minderjarige slachtoffers in 85% van de gevallen een bekende is.

Met de harde cijfers wil de Vrouwenraad de stilte doorbreken. “Seksueel geweld is nog altijd een miskend probleem, ook omdat het vaak als een privézaak wordt afgedaan”, luidt het. “Maar dat is het niet, het is een maatschappelijk probleem dat een dringende aanpak verlangt. Dit zijn cijfers die je niet zomaar kunt afschuiven op de vluchtelingenstroom of andere culturen. Dit zit echt in onze samenleving.”

Hoe jonger het slachtoffer, hoe kwetsbaarder, stellen experts. “Hoe jonger, hoe moeilijker een kind de feiten ook kan plaatsen. Het lijfje voelt wel: dit hoort niet. Maar, zo denkt het kind, het is wel een gezagsfiguur die dit met mij doet, dan moet het wel kloppen”, zegt Anthoni. Al is de dader zeker niet altijd een volwassene. Op school komt een derde van de kinderen en jongeren in aanraking met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de sportclub is dat één op de tien. En dan hoeven we niet altijd de juf, meester of trainer met de vinger te wijzen. “Ook jongeren zelf, al dan niet leeftijdsgenoten, zijn vaak plegers”, merkt Anthoni nog op.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2621795/2016/02/19/Elke-dag-acht-meldingen-van-verkrachting.dhtml

Minderjarig en slachtoffer van mishandeling lichamelijk geweld en verkrachting. Is dat niet erg dat dit cijfer zo hoog ligt. En dat het een cijfer is dat echt gekend is, wie heeft hoeveel het in de realiteit is als men het zou aangeven. Ook dat het hier meestal gaat om bekende daders dat maakt het soms nog moeilijker om het aan te geven. Of om geloofd te worden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

‘Alles had ik verwacht, maar niet dat hij me fysiek zou mishandelen’

'Alles had ik verwacht, maar niet dat hij me fysiek zou mishandelen'

Janneke (43) ligt in scheiding en moest haar zoon (9) in Dubai achterlaten. Ze zet alles op alles om hem terug te halen naar Nederland en schrijft erover voor LINDAnieuws.

Natuurlijk was nog een maand samen blijven wonen na de scheiding geen goed idee. De spanningen liepen te hoog op, ook al probeerden we elkaar zo veel mogelijk te ontwijken. Alternatieven waren er niet. Geld om in een hotel te gaan zitten in Dubai had ik niet en het visum en inkomen die nodig zijn om zelf een appartement te huren, had ik ook niet.

Op een avond liep dat uit de hand. Ik zat beneden in de keuken te lezen op mijn iPhone, hij kwam de keuken in gelopen, we kregen ruzie, hij griste mijn iPhone onder mijn neus vandaan en liep ermee naar buiten. Ik liep hem achterna de tuin in, schreeuwde tegen hem dat hij mijn iPhone terug moest geven. Als ultiem machtsgebaar hield hij hem voor mijn neus in de lucht. Ik deed een greep en miste. What was I thinking? Dat ik als slanke vrouw een voormalig vechtsportkampioen van 95 kilo wel een iPhone kon afpakken?

Nu hij zich ‘aangevallen’ voelde, was het hek van de dam. Hij tilde me op, het leek een eeuwigheid te duren voordat hij mij met veel kracht van zich af op de grond gooide. Terwijl ik door de lucht vloog, ging er van alles door me heen: hoe zal ik landen, als ik mijn been maar niet breek, wat kan ik doen om mijn val te breken… Tegelijkertijd schreeuwde ik zo hard ik kon om hulp. Onze zoon sliep gelukkig en die slaapt overal doorheen. Ik smakte tegen de paal van de carport en voelde meteen een snijdende pijn in mijn ribben. Ik kreeg bijna geen lucht meer. Ik wist het huis binnen te komen, hij volgde me, ik pakte een zware metalen kandelaar en dreigde die naar zijn hoofd te gooien als hij dichterbij kwam. Ik glipte mijn slaapkamer in en pakte snel wat kleren en toiletspullen in.

Nog steeds met de kandelaar in mijn hand sleepte ik de tas de trap af, gooide die in de auto en sloeg op de vlucht. De pijn was onverdraaglijk. Ik reed naar het huis van de ouders van een vriendin. Die waren niet thuis. Ik belde mijn vriendin en zij seinde de buren van haar ouders in. Die vingen mij op, legden me op de bank en voerden me pijnstillers en glaasjes water. Toen de ouders van mijn vriendin thuiskwamen, namen ze me meteen mee naar de eerste hulp van het ziekenhuis. De diagnose na wat röntgenfoto’s en lang wachten: gekneusde ribben. Niets aan te doen. Zware pijnstillers slikken. Kan maanden duren voordat het over is.

Hoe verschrikkelijk ik het ook vond om mijn zoon die nacht achter te laten bij mijn ex in huis, ik moest voor mijn eigen veiligheid kiezen en sliep bij de ouders van mijn vriendin. Alles had ik van hem verwacht, maar niet dat hij me lichamelijk zou mishandelen. Wat nu? Hoe verder? Aangifte doen? Of zou dat alles alleen maar erger maken?

BRON: http://www.lindanieuws.nl/wereldwijven/jannekebakker/alles-had-ik-verwacht-maar-niet-dat-hij-me-fysiek-zou-mishandelen/

Op een moment moet je een harde keuze maken jouw leven. En ja dan sta je daar zonder kracht als je maar weg kan komen. Hier is het natuurlijk goed afgelopen, maar de schrik blijft hangen, en nadien als je tot besef komt wat met je zoon of kind. Dan ben je al blij dat je van iemand hulp krijgt om tot je positieve te komen. En ga je nadien je vragen stellen hoe nu verder, wat nu, en noem maar op. Je zit nog niet in je geboorteland en eigenlijk weet je van de wetgeving niet veel af. 
Ik denk dat het dan van belang is om zo snel mogelijk proberen naar huis te komen, liefst met je kind natuurlijk. Maar ook dat is soms moeilijk als je naar daar bent gegaan voor je geliefde heb je meestal ook geen inkomen of het nodige geld. 
Dit doet toch even tot nadenken als je verliefd wordt op een persoon de ver over de grenzen woont. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Man slaat bruid tijdens huwelijksnacht omdat hij haar jurk niet uitkrijgt

Amy en Gavin toen alles nog koek en ei was. Zij heeft intussen de scheiding aangevraagd. “Hij betekent niets meer voor mij”. © Kos.

Een 22-jarige bruid werd mishandeld door haar kersverse echtgenoot toen die tijdens hun huwelijksnacht haar bruidskleed niet uit kreeg.

Amy Dawson trouwde in augustus vorig jaar met haar partner Gavin Golightly. Maar haar droom draaide al snel uit op een nachtmerrie.

Na een feest met familie en vrienden in een hotel op het Engelse platteland trokken de echtelieden zich terug op hun kamer.

Vuistslagen
Het was daar dat de 29-jarige Golightly zijn vrouw telijfging toen ze hem vroeg haar te helpen haar trouwjurk uit te trekken. De man slaagde daar niet in en gooide zijn vrouw op de vloer, waarna hij bovenop haar ging zitten en haar vuistslagen toediende. De bruid hield er een gekloven wenkbrauw en bloeduitstortingen in haar gezicht en op haar borst aan over.

“Gedrogeerd”
Golightly beweerde dat hij buiten zijn wil om gedrogeerd was en zich niets kon herinneren van het incident, maar bekende voor de rechter schuld. Hij werd veroordeeld tot 24 manden gemeenschapsdienst en moest zijn vrouw 350 euro schadevergoeding betalen. Hij kreeg ook een omgangsverbod opgelegd. Maar Amy, die al een kind had met hem, vond die straf niet zwaar genoeg.

Doodsbenauwd
“Toen ik Gavin leerde kennen, was hij heel lief en zorgzaam. Na acht maanden verkering ontdekten we dat ik zwanger was, en op slag werd Gavin manipulatief. Ik moest voortdurend op eieren lopen. Toen hij naar me uithaalde op onze huwelijksnacht, dacht ik dat mijn laatste uur geslagen was. Ik was doodsbenauwd. Na zijn aanval verliet hij de kamer en ik probeerde te ontsnappen. Maar hij kwam terug de kamer binnen en begon me weer te slaan. Uiteindelijk wist ik te ontkomen en alarmeerde ik een hotelmedewerker, die meteen de politie belde”.

“Het was nochtans zo’n mooie dag geweest. Een groot feest met vrienden en familie, ik dacht dat het de nieuwe start was die we nodig hadden”.

“Zijn straf vond ik veel te zwak. Dat hij me niet meer mag opzoeken, is het enige wat me overeind houdt. Hij betekent niets meer voor mij”.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2219942/2015/02/16/Man-slaat-bruid-tijdens-huwelijksnacht-omdat-hij-haar-jurk-niet-uitkrijgt.dhtml

Hoe erg is dit niet dat op de mooiste nacht van een koppel dit gebeurd. Juist omdat de partner het moeilijk heeft met de bruidsjurk uit te trekken.
Ik stel me dan wel de vraag hoe het er voordien aan toeging. Want agressie komt zo maar niet het kan wel geprikkeld worden en over gaan tot mishandeling spijtig genoeg.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

HIJ HAD ME BIJNA VERMOORD

‘Hij had me bijna vermoord’

In de rubriek The Break-Up vertelt een lezeres over haar break-up met haar ex. Van fijne break-ups tot heftige break-ups. Van tranendal tot opluchting. Rosemarijn: “Ik had een gat in mijn hoofd en striemen in mijn nek van het wurgen.”
Rosemarijn was nog maar 19 toen ze haar ex R. leerde kennen. “Hij was een geweldig goed uitziende man met een prachtig karakter. Tenminste, zo leek het.” Hij had haar wel verteld dat hij drie kinderen had en een ex-vriendin. “Hij vertelde dat ze uit elkaar waren, maar nog wel samenwoonden voor de kinderen omdat hij geen woonruimte kon vinden. Prima, dacht ik.”
Gek op elkaar 
“In het begin maakte ik me niet zo druk. Het was toch niet serieus tussen ons en hij was meer een scharrel. Ik dacht dat hij heel eerlijk was en hij vertelde me dat hij bij de moeder van zijn kinderen vanaf dag één al vreemdging. Naïef als ik was, geloofde ik dat ik alleen goed genoeg voor hem was. Wel merkte ik dat hij heel erg jaloers was.” Naarmate de tijd verstreek werden Rosemarijn en haar vriend R. steeds gekker op elkaar. “We gingen samen op vakantie en maakten de leukste dingen mee. Op vakantie vroeg hij me zelfs ten huwelijk en daarop antwoordde ik met een volmondige ‘ja’.” Diezelfde dag stopte ze met de pil. “We wilden ons leven verder samen delen met onze eigen kinderen en die van hem erbij.”
Eenmaal terug van vakantie bleek dat het een en ander toch anders in elkaar zat dan Rosemarijn dacht. Zo bleek dat R. nog steeds samen was met zijn ‘ex’. Ook zag ze zijn kinderen nooit of werd er verteld dat ze iemand anders was. “Achteraf mochten zijn kinderen natuurlijk niet weten wie ik was en maakte hij mij wijs dat het was omdat de kinderen niet meteen met een nieuwe relatie geconfronteerd moesten worden.” Dus toen Rosemarijn erachter kwam dat R. nog steeds samen was met zijn ex, stortte haar wereld in. “Ik wilde kappen met deze relatie maar hij bleef volhouden dat ik de enige was voor hem en dat hij 100% voor mij ging. Ik besloot hem het voordeel van de twijfel te geven, maar was nog steeds erg op mijn hoede waardoor er veel ruzies ontstonden.”
Mishandeling 
De relatie moest een keer fout gaan, en dat gebeurde helaas ook. “Er gebeurde iets waarvan ik had gezegd dat het me nooit zou overkomen omdat mijn vader het ook bij mijn moeder deed: hij sloeg me. Hij mishandelde me tot ik echt niet meer over straat kon om vervolgens te zeggen dat het hem speet.” Rosemarijn ziet in dat ze toen eigenlijk bij R. weg had moeten gaan, maar op een of andere manier geloofde ze hem nog steeds. “Ik zie nu in dat liefde gigantisch blind kan maken.”

Om het minste of geringste kreeg het stel ruzies die altijd uitliepen op slaan. “In het begin zichtbaar, later werd R. slimmer en zorgde hij ervoor dat hij me op plekken sloeg die ik kon verbergen. Ik wilde niet gezien worden als het meisje dat werd mishandeld door haar ‘lieve’ vriend, want zo zag de buitenwereld hem. Zelf ervoer ik dat niet meer zo. Ik zat destijds nog op school en ben hiermee gestopt omdat hij me regelmatig stond op te wachten.”

Volgens R. kon Rosemarijn niets en mocht ze van hem ook niet meer naar andere mannen kijken, laat staan met ze praten. Ook hield hij haar telefoon vaak bij zich. “Alleen als hij wegging of ik echt ergens heen moest, kreeg ik mijn telefoon. Mijn vriendinnen moest ik opgeven van hem. Niemand had in de gaten wat er aan de hand was. Iedereen dacht gewoon dat we heel blij waren met elkaar.” Ook met haar moeder had ze inmiddels geen contact meer. “Ik kwam niet meer uit mijn leugens, dus het leek me beter om alle banden door de te snijden. Ik was helemaal geïsoleerd. Ik had helemaal niemand meer en mijn vriend zat nog steeds iedere dag bij zijn ‘ex’ op de bank voor de kinderen.”

Omkeer 
Zo ging het leven van Rosemarijn een tijdje door tot ze een keer naar de winkel moest. “R. vertrouwde me niet en volgde me. In de winkel kwam ik mijn stiefvader tegen waar ik niks tegen zei, alleen dat het goed met me ging. R. hoorde niet wat ik tegen hem zei en dacht dat ik stiekem met mijn moeder en stiefvader afsprak.” Hij was woest door wat hij gezien had. “Die dag had hij me bijna vermoord. Ik had een gat in mijn hoofd en striemen in mijn nek van het wurgen. Ik was bont en blauw geslagen en had twee tanden minder in mijn mond. Ik moest gehecht worden in het ziekenhuis waar ik ook een verklaring moest afleggen over wat er was gebeurd. Mijn vriend was erbij en hij kon liegen alsof het gedrukt stond. Hij zei dat ik ruzie had gehad tijdens het stappen met een ander meisje dat met hem flirtte. Ik kon het niet geloven!”
Toen Rosemarijn na haar ziekenbezoek thuiskwam, voelde ze zich niet lekker. “Ik moest spugen als een gek en de volgende ochtend nog steeds. Wat bleek? Ik was zwanger! Mijn vriend was helemaal gelukkig, want nu zat ik voor eeuwig aan hem vast.” Het waren uiteindelijk de buren die alarm sloegen en de politie hebben gebeld. “Liegen kon ik toen niet meer en ik heb toen een gedeelte verteld. Niet eens alles want dan zou R. voor langere tijd achter gesloten deuren komen en dat wilde ik niet voor ons kindje.” Het kindje kwam er echter nooit. “R. duwde me van de trap toen ik weer bij hem weg wilde gaan, hierdoor werd het een miskraam. Dat was voor mij de druppel.”
Blijf van m’n Lijf
Momenteel zit Rosemarijn in een Blijf van m’n Lijf-huis.“Ik sta iedere dag op met angst en ga ermee naar bed. Ik weet dat hij nog steeds naar me opzoek is. Hij heeft mijn hele familie bedreigd, maar zij wisten ook niet waar ik was. Al met al ben ik mijn hele leven kwijt. Hij zal niet rusten voordat hij me wat aangedaan heeft, want zoals hij vanaf dag één al zei met een lieve lach: ‘Wat van mij is, is van mij.’ Hoe kon ik weten dat hij dit allemaal bedoelde? Ik weet dat ik geen partij ben voor 120 kilo spier en dat hij me binnen enkele seconden zou kunnen vermoorden. Ik weet dat niemand me zal kunnen helpen want hij gaat met trots de gevangenis in. Alles om mij voor zichzelf te houden…”
Je wordt verliefd je voelt vlinders en je denkt het gebeurd niet. Je krijgt de eerst tik en het gaat van kwaad naar erger. Het gebeurd tussen de muren waar niemand geef weet van heeft. En men denkt dat je een gelukkig stel bent. Je durft er niet over praten omdat je denkt niet geloofd te worden en je durft niets ondernemen door de angst wat gaat er dan volgen.
Blijf niet in zo een relatie zitten, en niet alleen vrouwen worden slachtoffer ook mannen zijn slachtoffer van partner geweld.
Durf de stap te zetten om zo een relatie te verbreken en door te gaan zoek hulp. Praat er over met mensen die je kan vertrouwen en probeer ook bij hen te rade gaan wat je kan doen. Maar je moet het zelf doen je moet er zelf uit durven stappen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

MOEDER MISHANDELD DOCHTERTJE

Moeder krijgt celstraf voor mishandeling dochtertje

Een 25-jarige moeder uit Zeist heeft dinsdag 46 dagen gevangenisstraf opgelegd gekregen voor de mishandeling van haar dochter (5). Ze zou onder meer haren uit haar hoofd hebben getrokken.

Doordat het meisje met grote kale plekken op haar hoofd rondliep, is aan het licht gekomen dat het kind werd mishandeld.

Rechter gelooft haar niet
Toen deskundigen in april eens goed naar de kale plekken keken, bleek dat er bossen haar uit het hoofd van het meisje waren getrokken. De 25-jarige moeder probeerde eerst nog haar 18-jarige ex-vriend de schuld te geven van de mishandeling van het kind. Maar de rechter in Utrecht gelooft haar niet en sluit niet uit dat ze het zelf heeft gedaan.

Straf
Meerdere getuigen hebben beaamd dat de moeder haar dochter ook regelmatig sloeg. Naast de gevangenisstraf krijgt de vrouw drie jaar proeftijd en moet zij zich laten behandelen. Het meisje staat momenteel onder toezicht van Bureau Jeugdzorg en woont inmiddels bij haar opa en oma.

Zelf twijfels over kindermishandeling? Voor advies kun je terecht bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling op http://www.amk-nederland.nl/

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/moeder-krijgt-celstraf-voor-mishandeling-dochter/

Soms vraag ik me gewoon af wat een ouder bezielt om zo haar eigen bloed pijn te kunnen doen. Nu we weten allemaal dat kinderen soms het bloed onder de ouders hun nagels kunnen halen. Maar om je eigen kind of dat van een ander te mishandelen dat begrijp ik gewoon weg niet. En niet te vergeten dat het voor het kind een trauma is dat ze heel haar leven bij zich draagt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

9 dingen die je niet moet tolereren binnen je relatie

Als je smoorverliefd bent, zie je bepaalde nare eigenschappen van je vriend niet altijd. Het gezegde liefde maakt blind bestaat niet voor niets. Hoe gek je ook op hem bent, deze dingen moet je niet tolereren binnen jullie relatie. 
Dat je zijn vieze stinkstokken af en toe achter zijn kont op moet ruimen en dat hij nooit de wc-bril naar beneden doet, is tot daar aan toe. Maar er is een aantal zaken die je nooit hoeft te accepteren.
Liegen
We vertellen allemaal weleens een leugentje als we een bepaalde situatie willen ophemelen. Maar er is een verschil tussen een leugentje om bestwil en chronisch liegen. Wanneer je merkt dat je vriend tegen je liegt over belangrijke dingen, moeten er alarmbellen gaan rinkelen.
Vreemdgaan
Wanneer je met je vriend in het huwelijksbootje stapt, beloof je elkaar eeuwige trouw. Ook als je niet met je vent bent getrouwd, geldt dit principe gewoon, tenzij je natuurlijk andere afspraken hebt gemaakt. Vreemdgaan doe je nu eenmaal niet als je een relatie hebt en je hoeft dit dan ook niet te accepteren. Een slippertje vergeven à la, maar chronisch vreemdgaan verdien je simpelweg niet.
Proberen je te veranderen
Je hoeft het nooit te pikken als je vriend eist dat je moet veranderen. Oké, het is begrijpelijk dat hij vindt dat je moet stoppen met jezelf naar beneden halen of dat je vaker tijd voor hem vrijmaakt als je er nooit bent, maar het is belangrijk dat hij jou wel accepteert zoals je bent. Zodra hij je hele persoonlijkheid wil veranderen, is er overduidelijk iets mis met jullie relatie en níet met jou.
Mishandeling
Mishandeling staat met stip op nummer één. Mishandeling is iets wat je nooit, maar dan ook nooit moet tolereren. Zowel geestelijke als lichamelijke mishandeling is nooit oké. Geen enkel smoesje of excuus kan het goedpraten. Er bestaat niet iets als gerechtvaardigde klappen en ook neerbuigende of respectlozen grappen hoef je niet te goed te keuren.
Respectloze houding
Een van de belangrijkste dingen in een relatie is wederzijds respect. Als hij jou niet kan accepteren zoals jij bent of als hij niet zijn best wil doen om jouw familie en vrienden te leren kennen, zit er iets mis. Het is belangrijk dat je liefje respect voor je heeft en daarnaast ook dat hij zijn best voor je doet.
Opeisend gedrag 
Je spendeert je vrije uurtjes graag met je vriend, maar af en toe wil je ook even alleen zijn of wat met je vriendinnen gaan doen. Andersom wil je ook dat hij met zijn vrienden afspreekt. Zodra hij de tijd die jij voor anderen hebt gereserveerd ook wil hebben en jou vraagt hen niet meer te zien, is hij opeisend bezig. Het is belangrijk dat je ook een leven hebt naast hem.
Je verleden niet accepteren 
We hebben in het verleden allemaal weleens dingen gedaan waar we niet altijd even trots op zijn. Soms kunnen die dingen even slikken zijn voor je vriend, maar dat betekent niet dat hij het recht heeft het daar elke keer over te hebben. Of hij het nou leuk vindt of niet, als hij samen met jou verder wil, zal hij je verleden moeten accepteren. Je kunt het tenslotte niet meer veranderen…
Controlerend gedrag 
Als hij je om de haverklap een berichtje stuurt met de vraag waar je nu bent, met wie je bent en wat je doet, is hij wel heel erg controlerend bezig en dat is niet de bedoeling van een relatie. Een relatie is namelijk op vertrouwen gebaseerd. Het is logisch dat hij ’s ochtends benieuwd is naar wat je gaat doen, maar als hij continu een update van je dag wil – en vooral met wíe je bent – gaat dat te ver.
Jaloezie
Het kan soms best schattig zijn als meneer een beetje jaloers wordt van andere mannen die naar je staren, maar als hij zo jaloers is op andere mannen dat je met niemand van het andere geslacht mag praten, is dat veel te extreem. Ook gaat hij over de schreef als hij boos wordt wanneer jou iets wel lukt wat hem maar niet lukte. Binnen een relatie moet je elkaar namelijk dingen gunnen.

Natuurlijk is dit redelijk zwart-wit en kan aan bepaalde dingen gewerkt worden, maar blijf scherp!

Een relatie moet leuk zijn en als er in een relatie problemen ontstaan moet je erover kunnen praten. Maar er zijn er die je minder tolereert of niet moet tolereren. Iedereen maakt voor zichzelf uit hoe je die tolerantie bekijkt. Maar zoals mishandeling, om gedomineerd worden in een relatie is zeker NIET TE TOLEREREN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Helaas: hitte zorgt voor meer huiselijk geweld 

HuiselijkGeweldTijdens de zomervakantie komt er nog 20% meer huiselijk geweld dan gebruikelijk.

Bijna de helft van de Nederlanders was ooit slachtoffer van mishandelingen in de huiselijke- of relationele sfeer.

Hitte, alcohol en (vakantie)-stress vormen een explosieve cocktail……..

Zo blijkt uit cijfers die de Stichting WENDE op basis van internationaal onderzoek, meldt Hart van Nederland van SBS6.

Jaarlijks zijn zelfs een miljoen mensen in Nederland slachtoffer. 200.000 tot 230.000 van hen wordt zelfs herhaaldelijk ernstig mishandeld.

De slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen een kinderen. Zo’n 119.000 van zijn kinderen, 84% is vrouw. In 90% van alle gevallen wordt het geweld door mannen gepleegd.

De steunpunten voor huiselijk geweld krijgen vlak na de zomervakantie standaar extra meldingen. Zij zien een stijging van 10% in september en oktober.

“Het is ‘s zomers warmer, er wordt meer gedronken en families brengen meer tijd door met elkaar dan normaal. Dat leidt tot irritaties en daardoor kan het snel escaleren in een gezin”, aldus Hélène van Kampen van het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Ook tijdens de WK Voetbal was er een stijging van geweldsdelicten in huiselijke kring zichtbaar. “De stress stijgt al in de aanloop naar de vakantie. Werk moet worden afgerond, thuis wordt van alles geregeld en de tassen moeten worden ingepakt. Ook het warme weer speelt mee en het feit dat mensen meer alcohol drinken als ze vrij zijn.”

BRON: http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2014/07/21/helaas-hitte-zorgt-voor-meer-huiselijk-geweld

Ik begrijp het nooit dat iemand zoiets kan doen. Maar ben wel overtuigt dat het weer zo extreem is dat er meer gevallen van geweld naar boven komen. Dit merkt men ook op in de winter periodes. Mensen zitten dan binnen en kunnen niet meer met elkaar praten of iets delen, en gaan zich tegen elkaar ergeren. En in de zomer met zo een hitte is er al minder slaap en voelt men zich al wat minder op vlak van energie en dan is een klein lontje snel aangestoken. Maar dan nog vind ik niet dat er geweld gebruikt moet worden. Ga dan leven de situatie weg en ga wandelen iets anders doen tot je bedaard bent. En het zijn niet alleen mannen die op zo een moment hitsig kunnen zijn, evenveel vrouwen hebben er soms problemen mee.  

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Huisarts moet mishandeling sneller melden

Huisartsen, verloskundigen, tandartsen en fysiotherapeuten worden beter uitgerust om huiselijk geweld en kindermishandeling bij patiënten sneller waar te nemen.

Foto:  Thinkstock

Nu melden ze dat nog veel te weinig, vindt wethouder Hugo de Jonge (jeugd en gezin) van de gemeente Rotterdam. Daarom zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt, zo maakte de gemeente donderdag bekend.

Toen Rotterdam een paar jaar geleden een samenwerkingsconvenant aanging met de ziekenhuizen verdubbelde in 1,5 jaar tijd het aantal meldingen van kindermishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het maakte de wethouder alleen maar duidelijk dat je met kennisoverdracht en afspraken er voor zorgt dat er meer en sneller wordt gesignaleerd.

Van alle 1349 meldingen vorig jaar bij het AMK Rijnmond kwamen er echter maar 32 van de huisartsen. De Jonge vindt dat opvallend weinig, omdat juist de huisartsen in de eerste lijn van de gezondheidszorg zit en dus veel meer zou moeten zien. Hetzelfde geldt voor tandartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen, vindt hij.

Excuus

”De angst voor tuchtrechtelijke problemen hoeven er niet te zijn”, stelt De Jonge, ”want dat is inmiddels allemaal wel afgedekt. Bovendien mag dat nooit een excuus zijn om dan maar een geval van mishandeling niet te melden. Het hoort juist tot de professionaliteit om dat dan wel te doen.”

De angst dat er missers worden geconstateerd, heeft de wethouder niet. ”Liever een keer te veel gemeld dan helemaal niet.”

Zichtbaar

Overigens leidt niet iedere melding tot een uithuisplaatsing of anderszins. Onderzoeken laten zien dat een op de dertig kinderen te maken heeft met kindermishandeling.

Ondanks de terughoudendheid bij onder meer huisartsen wordt de ijsberg in Rotterdam volgens De Jonge steeds beter zichtbaar. ”Er wordt ook sneller gemeld, mede omdat in ieder geval een deel van de professionals weet hoe het moet handelen. Dat hopen we nu ook zo te krijgen bij de huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen”.

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/3724849/huisarts-moet-mishandeling-sneller-melden.html

Deze personen zijn natuurlijke de eerste die een vaststelling kunnen doen, en deze ook door kunnen melden. Als men dit zou doen zou er zeker sneller gehandeld kunnen worden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: