Tag Archive: mensenrechtensituatie in Tibet


VN-deskundigen brengen dossiers van gevangen en “verdwenen” Tibetanen ter sprake

Vier onafhankelijke mensenrechtendeskundigen en -organen van de VN hebben de dossiers van de gevangen Tibetanen Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso aan de orde gesteld in een mededeling aan de Chinese regering die vandaag openbaar is geworden.

In de mededeling spreken de VN-werkgroep voor onvrijwillige en gedwongen verdwijningen, de VN-werkgroep voor willekeurige detentie en de speciale rapporteurs voor vrijheid van godsdienst en overtuiging hun ernstige bezorgdheid uit over de vermoede willekeurige detentie en de gedwongen verdwijning” van de twee Tibetanen.
De deskundigen voegen daaraan toe dat zij “met name bezorgd zijn over informatie die erop wijst dat deze detenties geen losstaande gebeurtenissen zijn, maar een verontrustend patroon weerspiegelen van meerdere willekeurige detenties, gesloten processen en onbekende aanklachten tegen de Tibetanen. Op grond van de internationale mensenrechtenwetgeving dringen de deskundigen er bij de Chinese regering op aan informatie te verstrekken over de verblijfplaats van de twee Tibetanen en de juridische gronden voor hun arrestatie en detentie.

ICT-citaat
Kai Mueller, hoofd VN-belangenbehartiging bij International Campaign for Tibet, zei:
“Wij zijn zeer verheugd over de mededeling van de VN-deskundigen aan de Chinese regering. De gevallen van Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso weerspiegelen een zorgwekkend patroon van repressie in Tibet, waar de Chinese autoriteiten afwijkende gedachten meedogenloos vervolgen. Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, aangezien zij uitsluitend gevangen zijn gezet wegens de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en gedachte.
Langdurige geïsoleerde-detentie is zorgwekkend vanwege het gevaar van mishandeling van de niet-veroordeelde gedetineerden. Wij menen dat dit een ernstig risico is, aangezien eerder dit jaar twee Tibetanen tijdens of onmiddellijk na hun detentie zijn overleden aan verwondingen die zij tijdens hun detentie hadden opgelopen.
Wij dringen er bij de internationale gemeenschap, de regeringen en de parlementen op aan de gevallen van Rinchen Tsultrim en Go Sherab Gyatso, alsmede van andere Tibetanen, publiekelijk aan de orde te stellen en serieus na te denken over de gevolgen voor hun bilaterale betrekkingen met de regering van China. In Tibet is niets ten goede veranderd, en het land moet weer op de agenda komen om een verdere verslechtering van de mensenrechtensituatie te voorkomen”.

Rinchen Tsultrim
Van de Tibetaanse monnik Rinchen Tsultrim (29 jaar), die in eenzame opsluiting wordt vastgehouden wegens het uitoefenen van zijn vrijheid van meningsuiting is bekend dat hij in de gevangenis van Mianyang in de provincie Sichuan zit. Volgens International Campaign for Tibet werd Rinchen beschuldigd van “aanzetten tot splitsing van het land” omdat hij zijn mening had gedeeld op de Chinese sociale media-app WeChat.
Zijn verblijfplaats was meer dan anderhalf jaar volledig onbekend nadat de Chinese politie hem op 27 juli 2019 liet “verdwijnen” vanwege zijn online berichten. Na het indienen van meerdere vragen over zijn welzijn en verblijfplaats, werd Rinchen’s familie op 23 maart 2021 officieel geïnformeerd door het Ngaba (Chinees: Aba) Public Security Bureau dat hij was veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf.
Hoewel nu bekend is dat hij in de gevangenis van Mianyang is opgesloten, konden geen bijzonderheden over zijn proces worden achterhaald. Er zijn zelfs twijfels of er uberhaubt een proces heeft plaatsgevonden. Sinds september 2021 heeft geen enkel familielid Rinchen persoonlijk of via een videoverbinding kunnen zien of spreken. Amnesty International heeft ook ernstige bezorgdheid geuit over de toestand en het welzijn van Rinchen Tsultrim, en over het feit dat hij geen toegang heeft tot zijn familie en wettelijke vertegenwoordiging.

Go Sherab Gyatso
De prominente Tibetaanse boeddhistische geleerde en schrijver Go Sherab Gyatso (46 jaar) werd op 26 oktober 2020 in Chengdu, provincie Sichuan, vastgehouden door ambtenaren van de Tibetaanse Autonome Regio. Er was geen informatie beschikbaar over de omstandigheden van zijn detentie of zijn huidige verblijfplaats. Het is dus nog onduidelijk wat de reden van zijn detentie is.
Gyatso is een productief schrijver en heeft verschillende boeken gepubliceerd over Tibetaanse boeddhistische filosofie, traditie en cultuur. Hiertoe behoren commentaren op de autobiografie van de Tibetaanse boeddhistische meester Tsongkhapa, een boek met adviezen van Sakya Pandita en Gedun Choephels “Het gouden oppervlak”, het verhaal van de pelgrimstocht van een kosmopoliet. Gyatso heeft ook kritieken gepubliceerd over het Tibetaanse monastieke onderwijssysteem, waarin hij oproept tot een verbreding van de bekendheid van de monastieke gemeenschap.

Lees hier de mededeling van de VN-deskundigen en -organen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/vn-deskundigen-brengen-dossiers-van-gevangen-en-verdwenen-tibetanen-ter-sprake/

Spijtig genoeg zullen ze daar geen antwoord op moeten verwachten

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Europees Parlement roept op tot diplomatieke boycot van de Olympische Spelen in Peking e

BRUSSEL- Het Europees Parlement heeft vandaag een resolutie aangenomen waarin de Europese Unie en haar lidstaten worden opgeroepen uitnodigingen voor de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 af te wijzen tenzij “de Chinese regering een controleerbare verbetering laat zien in de mensenrechtensituatie in Hongkong, de regio Xinjiang Uyghur, Tibet, Binnen-Mongolië en elders in China”.

Ook dringt de resolutie er bij de EU ook op aan om “gerichte” sancties op te leggen aan de leiders van Hong Kong (zoals Chief Executive Carrie La). Dit is een reactie op de afbraak van de vrije samenleving in Hongkong en de recente opheffing van de krant Apple Daily.
In juni 2021 werd de nationale veiligheidswet in Hongkong van kracht. Volgens het Europees Parlement is deze wet een schending van de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring (1984) en de basiswet (1990), die beide de autonomie en de onafhankelijkheid van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht van Hongkong waarborgt. Ook is de nationale veiligheidswet een schending van basisrechten en -vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, vergadering, vereniging en pers.

Schendingen van de mensenrechten in Tibet
Tijdens het debat voor de resolutie herinnerden de leden van het Europees Parlement eraan dat het belangrijk is dat de EU de kwestie van de mensenrechtenschendingen in China, met name de zaak van de minderheden in Oost-Turkestan en Tibet aan de orde blijft stellen. Zo kan de EU een krachtige, duidelijke en eensgezinde stem laten horen richting China.
“Het is belangrijk dat we blijven kijken naar deze ernstige schendingen van de mensenrechten door China”, aldus Europees parlementslid Maria Arena, voorzitter van de Subcommissie mensenrechten. “Hongkong is hier een voorbeeld van, maar ook wat er gebeurt met de Oeigoeren, Tibetanen en alle andere schendingen van de mensenrechten op Chinees grondgebied die we absoluut moeten opvolgen.”

Mensenrechtenraad van de VN
Het Europees Parlement heeft voorgesteld om in de VN-Mensenrechtenraad een speciale zitting of een spoeddebat over China te houden, een onafhankelijk VN-onderzoek naar China in te stellen en de benoeming van een speciale VN-gezant voor China te overwegen.
Op 7 juli, tijdens de vierjaarlijkse paneldiscussie over de bevordering van de mensenrechten door middel van sport en het Olympisch ideaal tijdens de lopende 47e zitting van de VN-Mensenrechtenraad, heeft Vincent Metten namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring afgelegd waarin hij zijn bezorgdheid uitte over de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking in het licht van de wijdverspreide en systematische mensenrechtenschendingen door de Chinese regering.
Vincent Metten vroeg het panel: “Kan het toekennen van de Spelen aan een autoritaire staat als China een negatief effect hebben op jonge atleten en indruisen tegen de uitgesproken verwachtingen van de Algemene Vergadering van de VN en de fundamentele beginselen van het Olympisme?”

Parlementen en NGO’s roepen op tot diplomatieke boycot
De oproepen voor een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen van 2022 zijn de afgelopen weken toegenomen. In februari 2021 drong een coalitie van meer dan 180 maatschappelijke organisaties er bij regeringen op aan zich te verbinden tot een diplomatieke boycot van de spelen. Een aantal parlementsleden over de hele wereld – onder meer in de VS, Duitsland, Tsjechië en het VK – hebben hun regering opgeroepen om uitnodigingen voor de spelen af te wijzen.

Citaten
Vincent Metten, directeur EU-beleid van International Campaign for Tibet:

“ICT juicht de vastberadenheid en de uiting van grote bezorgdheid van het Europees Parlement toe over de mensenrechtensituatie in Hongkong en de achteruitgang van de grondrechten van de bevolking, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting. In het licht van de wijdverspreide en systematische schendingen van de mensenrechten door de Chinese regering in Hongkong, in Tibet, in Oost-Turkestan en in de rest van het land, verwelkomt en steunt ICT de aanbeveling van het Europees Parlement aan alle EU-functionarissen om geen enkele uitnodiging te aanvaarden om de ceremonies of evenementen van de Olympische Winterspelen bij te wonen.”

Europarlementslid Isabel Santos:


“De sluiting van Apple Daily is een nieuwe stap in de richting van censuur, repressie en het tegen gaan van de basiswet en het internationaal recht. Tibet, Oost-Turkestan en Macau: in al deze gebieden wordt de wet op de nationale veiligheid gebruikt om diegenen te vervolgen en te onderdrukken die Peking niet gehoorzamen en diegenen die proberen hun grondrechten en vrijheden te verdedigen. Het stilleggen van omroepen en journalisten is een manier om het maatschappelijk middenveld te onderdrukken; we moeten duidelijk zijn tegen Peking en sancties opleggen aan diegenen die betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten.”
Europarlementslid Salima Yenbou (Groenen/Vrije Europese Alliantie):
“Ik wil de mensen in Hongkong, Xinjiang, Tibet en Binnen-Mongolië onze steun en solidariteit betuigen. Ik wil tegen onze Europese burgers zeggen dat onze vrijheden kostbaar en kwetsbaar zijn en dat we altijd waakzaam moeten blijven.

Lees hier de hele resolutie.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/europees-parlement-roept-op-tot-diplomatieke-boycot-van-de-olympische-spelen-in-peking/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

International Campaign for Tibet dringt er bij de G7-top op aan om Tibet aan de orde te stellen

Nu de leiders van enkele van de machtigste landen ter wereld zich voorbereiden op de G7-top, roept International Campaign for Tibet hen op om de crisis in Tibet aan de orde te stellen.

“Gezien het strategische belang van Tibet in de bredere Aziatische regio, willen we onze regering oproepen om Tibet te betrekken bij de besprekingen tijdens de G7-top, en daarna,” zei Bhuchung Tsering, de interim directeur van International Campaign for Tibet, in een brief aan de Amerikaanse president Joe Biden.
De brief merkt op dat de G7-landen aan het uitzoeken zijn hoe ze met China moeten omgaan nu het agressiever wordt op het internationaletoneel. Daarnaast stelt de brief dat de hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog en de rechten van het Tibetaanse volk een integraal onderdeel moeten zijn van elke strategie met betrekking tot China.
ICT stuurde soortgelijke brieven naar de leiders van de andere G7-landen: Justin Trudeau (Canada), Emmanuel Macron (Frankrijk), Angela Merkel (Duitsland), Mario Draghi (Italië), Suga Yoshihide (Japan) en Boris Johnson (Verenigd Koninkrijk).
De G7-top begint morgen, 11 juni, in Cornwall, Engeland en eindigt op 13 juni.

Schendingen van de mensenrechten
In de brief van ICT wordt opgemerkt dat de mensenrechtensituatie in Tibet, dat China meer dan 60 jaar geleden onder zijn gezach heeft gebracht en nog steeds met ijzeren vuist regeert, is verslechterd.
Eerder dit jaar verklaarde de groep ‘Freedom House’ Tibet, samen met Syrië, tot het minst vrije land ter wereld. Daarnaast heeft China heeft Tibet ook afgesloten voor buitenlandse diplomaten, parlementariërs, onafhankelijke media en het internationale maatschappelijke middenveld. De internationale gemeenschap moet daarom de systematische schendingen van de mensenrechten in Tibet met hernieuwde kracht aanpakken.
Vorige maand gaven de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen een communiqué uit waarin zij hun grote bezorgdheid uitspraken over de schendingen en misbruiken van de mensenrechten in Xinjiang en Tibet.
In Xinjiang – een regio ten noorden van Tibet die de Oeigoeren kennen als Oost-Turkestan – bevinden zich massale interneringskampen die de Chinese regering heeft gebruikt om haar genocide op de Oeigoeren te helpen uitvoeren.

Gevolgen voor bredere regio
In de brief van ICT staat dat de mensenrechtensituatie in Tibet onlosmakelijk verbonden is met de vreedzame ontwikkeling van Zuid- en Zuidoost-Azië.
In de brief wordt ook gewezen op het belang van Tibet voor de grensbeveiliging en de waterzekerheid in de regio. Tibet is namelijk de bron van veel van de grootste riviersystemen in Azië en voorziet meer dan 1 miljard mensen stroomafwaarts van water. Uit een studie van vorig jaar bleek echter dat de Chinese regering haar dammen op de Dzachu-rivier in Tibet (elders bekend als de Mekong) heeft gebruikt om de waterstroom in 2019 te verhinderen, wat heeft bijgedragen tot een verwoestende droogte in Zuidoost-Azië.
China heeft zijn controle over Tibet ook gebruikt om te proberen het land van de buren van Tibet in beslag te nemen.
Het afgelopen jaar heeft China al een grensconflict uitgevochten met India, waarvan een deel van het grondgebied door China wordt geclaimd als “Zuid-Tibet”. Bij de grensschermutselingen zijn verschillende soldaten om het leven gekomen.
Het Verenigd Koninkrijk heeft India uitgenodigd om deel te nemen aan de G7-top van deze week.

Plan voor vrede
In de brief van ICT wordt opgemerkt dat de Dalai Lama en andere Tibetaanse leiders een visie hebben ontvouwd om het Tibetaanse conflict op te lossen op een manier die alle partijen ten goede komt.
In 1987 presenteerde de Dalai Lama  zijn vijfpunten-vredesplan in een toespraak tot de Human Rights Caucus van het Amerikaanse Congres. Het plan riep op om Tibet om te vormen tot een “zone van vrede”, de fundamentele mensenrechten en democratische vrijheden van de Tibetanen te respecteren en onderhandelingen te voeren tussen Tibetaanse en Chinese vertegenwoordigers.
“Gezien de vele conflicten in de regio zijn wij van mening dat deze visie relevanter is dan ooit tevoren”, aldus ICT in haar brief.
De brief voegt eraan toe dat de Dalai Lama ook een ‘Memorandum over Echte Autonomie voor het Tibetaanse Volk’ heeft gepresenteerd, waarin wordt gepleit voor het verlaten van Tibet als onderdeel van de Volksrepubliek China in ruil voor betekenisvolle autonomie voor het Tibetaanse volk.
Penpa Tsering, de nieuwe president van het Centraal Tibetaans Bestuur – dat democratisch bestuur biedt aan Tibetaanse ballingen over de hele wereld – heeft zijn steun betuigd aan de visie van de Dalai Lama, merkt ICT op in haar brief.
“International Campaign for Tibet is ervan overtuigd dat deze benadering zowel de Tibetanen als de Chinezen ten goede zou komen. Het biedt uitzicht op blijvende vrede in Tibet en in de Volksrepubliek China.”

Lees hier de brief van ICT aan president Joe Biden.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/international-campaign-for-tibet-dringt-er-bij-de-g7-top-op-aan-om-tibet-aan-de-orde-te-stellen/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

EU reageert op vrijlating Tashi Wangchuk

Verklaring van de Europese Unie over de vrijlating van de Tibetaanse politieke gevangene Tashi Wangchuk.

Verklaring van de Europese Unie

‘Mensenrechtenverdediger Tashi Wangchuk is vrijgelaten uit de gevangenis in China, na een gevangenisstraf van vijf jaar te hebben uitgezeten in verband met zijn vreedzaam pleiten voor de rechten van de Tibetaanse taal.
Het recht om minderheidstalen te gebruiken en te ontwikkelen wordt gewaarborgd door de Chinese grondwet en door de internationale wetgeving inzake mensenrechten. De bescherming van inheemse talen is van cruciaal belang voor het behoud van cultuur en identiteit. Burgers van Tibetaanse afkomst in China worden geconfronteerd met beperkingen op de vrijheid van godsdienst of overtuiging, en de vrijheid van onderwijs in een minderheidstaal. Er zijn ook talrijke en met elkaar verband houdende gevallen van detentie, verdwijningen en sterfgevallen in detentie.
De Europese Unie roept de Chinese autoriteiten op ervoor te zorgen dat de vrijlating van de heer Wangchuk onvoorwaardelijk is en dat hij gebruik kan maken van zijn fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van verkeer en van verblijf. De EU dringt er tevens bij de autoriteiten op aan een grondig onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen van mishandeling, foltering en misbruik jegens de heer Wangchuk tijdens zijn detentie.
De EU roept op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van allen die momenteel gevangen zitten in verband met de uitoefening van hun rechten en fundamentele vrijheden. Gedetineerden hebben recht op een eerlijk proces en een eerlijke rechtsbedeling, en op een fatsoenlijke behandeling, vrij van foltering en mishandeling tijdens hun gevangenschap. De Europese Unie zal zich met China blijven bezighouden met mensenrechtenkwesties.

Lees hier de originele verklaring van de woordvoerder van de Europese Unie over de vrijlating van  Tashi Wangchuk.’

Achtergrond: 

Volgens zijn advocaat is Tashi Wangchuk op 28 januari 2021 vrijgelaten. Tashi werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf omdat hij met The New York Times had gesproken over het belang van de bescherming van de Tibetaanse taal.
Hoewel Tashi is vrijgelaten, bestaat de vrees dat hij niet echt vrij zal zijn, omdat de Chinese autoriteiten voormalige Tibetaanse politieke gevangenen stelselmatig lastigvallen en hun rechten ontnemen.
De zaak van Tashi Wangchuk benadrukt de voortdurende onderdrukking van de Chinese regering om de religie en cultuur van de Tibetanen, met name hun eigen taal, uit te roeien.
Hieronder volgt de verklaring van de EU over de vrijlating van Tashi Wangchuk.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/eu-en-vs-functionarissen-reageren-op-vrijlating-tashi-wangchuk/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

De virtuele ontmoeting van de EU leiders en China moet een oplossing bieden voor de mensenrechtencrisis in Tibet

Ter gelegenheid van de virtuele bijeenkomst met de Chinese president Xi Jinping riep International Campaign for Tibet (ICT) Europese leiders en het Duitse voorzitterschap van de Europese Raad op om de situatie in Tibet samen met China aan de orde te stellen. Daarnaast willen ze het stilzwijgen over de verwoestende mensenrechtencrisis in Tibet doorbreken. De Duitse bondskanselier; Angela Merkel, de voorzitter van de Europese Commissie; Ursula von der Leyen, en de voorzitter van de Raad; Charles Michel, waren bij de bijeenkomst aanwezig.
Eind augustus vond het “7e Werkforum over Tibet” van de Chinese Communistische Partij plaats. De bijeenkomst werd voorgezeten door Xi Jinping en het besluit van de Chinese leiders om hun beleid van absolute controle en assimilatie in Tibet voort te zetten werd kenbaar gemaakt. Onder de dwang van de “sinicisering” van de Tibetaanse cultuur wordt de Tibetaanse manier van leven, religie, taal of economie gedwongen te assimileren in de Chinese samenleving. Tibetanen die zich hiertegen verzetten worden meedogenloos vervolgd, wat een totale schending is van het internationale recht.
De Duitse ICT’s directeur, Kai Müller, zei: “Tibet is systematisch afgesneden van de buitenwereld. Onafhankelijke waarnemers, VN-deskundigen, diplomaten of de media hebben geen vrije toegang tot het gebied en Tibetanen worden zwaar gestraft als ze informatie over de situatie in hun thuisland in het buitenland doorgeven. Het is van cruciaal belang te voorkomen dat Peking zijn aanvallen op de Tibetaanse cultuur en religie verbergt achter een muur van stilte en propaganda.” Müller voegde eraan toe dat het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur in gevaar is.
Internationale campaign for Tibet (ICT) roept de EU op om actie te ondernemen met betrekking tot het beleid van Peking in Tibet. “Wij roepen de EU op om gerichte sancties aan te nemen tegen functionarissen van de Communistische Partij en Chinese regeringsvertegenwoordigers die verantwoordelijk zijn voor het isoleren van Tibet, naar analogie van wat in de VS is gedaan met de Reciprocal Access to Tibet Act. Een openstelling van Tibet zou transparantie en verantwoordingsplicht creëren en verdere schendingen van de mensenrechten voorkomen”, aldus Müller.
ICT’s EU-beleidsdirecteur Vincent Metten zei: “De EU moet haar politiek kapitaal gebruiken en het ‘alternatieve regeringsmodel’ dat de CCP in Tibet promoot verwerpen. Europa is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden die universeel zijn. De Chinese Communistische Partij valt deze universaliteit openlijk aan en ondermijnt het internationale systeem voor de bescherming van de mensenrechten. De passiviteit van Europa ten aanzien van Tibet heeft er ook toe bijgedragen dat de Chinese regering nog meer schendingen van het internationale recht heeft begaan, zoals in Xinjiang en Hongkong. Europa moet een krachtig, consistent en ambitieus EU-beleid ten aanzien van China en Tibet ten uitvoer leggen. Wij roepen de Duitse regering op om op te komen voor de rechten van miljoenen Tibetanen.
De organisatie stelde vijf concrete actiepunten voor, waarvan de uitvoering de Europese Unie in staat zal stellen actief bij te dragen aan de verbetering van de situatie in Tibet.

Het Duitse EU-Raadsvoorzitterschap zou dat moeten doen:

 1. Publiekelijk en krachtig van de Chinese regering eisen dat zij de burger- en politieke rechten van de Tibetanen respecteert. Momenteel worden de burger- en politieke rechten van de Tibetanen onderworpen aan een systeem van foltering, willekeurige opsluiting, beperking van de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en vergadering.
 2. Eisen dat de godsdienstvrijheid van alle Tibetaanse boeddhisten wordt gerespecteerd, ook buiten Tibet, en dat Tibetaanse boeddhisten het recht hebben om zonder inmenging van de Chinese regering te beslissen over de opvolging van de Dalai Lama.
 3. Aandringen op onbelemmerde en wederzijdse toegang tot Tibet voor VN-deskundigen en buitenlandse diplomaten, parlementsleden, journalisten en niet-gouvernementele organisaties.
 4. Aandringen op duurzame ontwikkeling en een klimaatbeleid op het Tibetaanse plateau dat de rechten van de Tibetanen respecteert en niet leidt tot massale gedwongen vestiging van Tibetaanse nomaden, armoede en culturele ontworteling.
 5. De hervatting van de Tibetaans-Chinese dialoog actief ondersteunen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/irtuele-ontmoeting-van-de-eu-leiders-en-china/

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks)

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wereldwijde oproep voor internationaal toezicht op de mensenrechtensituatie in China

Verklaring – Wereldwijde oproep voor internationale mechanismen voor het monitoren van mensenrechten in China

Een open brief aan:

– VN-secretaris-generaal Antonio Guterres
– VN-hoge commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet
– VN-lidstaten

Wij, de ondergetekende organisaties, komen samen om te pleiten voor een internationaal mechanisme om de schendingen van de mensenrechten door de Chinese regering aan te pakken, en dringen er bij u op aan om doortastende maatregelen te nemen om dit doel te bereiken.
Op 26 juni 2020 riepen een ongekende 50 deskundigen van de Verenigde Naties op tot “beslissende maatregelen om de fundamentele vrijheden in China te beschermen”. Ze benadrukten de massale schendingen van de mensenrechten in Hong Kong, Tibet en Xinjiang, de onderdrukking van informatie in de context van de Covid-19-pandemie en aanvallen op rechtenverdedigers, journalisten, advocaten en critici van de regering in het hele land.
Onze organisaties maken zich ook zorgen over de impact van de wereldwijde schendingen van de rechten van China. China heeft mensenrechtenverdedigers in het buitenland aangevallen, de academische vrijheid in landen over de hele wereld onderdrukt en betrokken bij internetcensuur en digitaal toezicht. Wij betreuren China’s bevordering van rechtenvrije ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende aantasting van het milieu door de door de overheid gesteunde winningsindustrieën, evenals de racistische behandeling van mensen in China of door Chinese overheidsactoren in andere delen van de wereld.
We zijn ontzet over de pogingen van China om het mandaat van de VN-Mensenrechtenraad te verdraaien door “samenwerking” over verantwoordingsplicht te bevorderen, en door ons te verzetten tegen initiatieven om ernstige schendingen van rechten en internationale misdaden in landen over de hele wereld te onderzoeken. Het heeft zijn zetel in het NGO-comité van de VN gebruikt om ongegrond accreditatie te weigeren aan niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), terwijl het door de overheid georganiseerde NGO’s (GoNGO’s) accrediteert. Het heeft geprobeerd mensenrechtenverdedigers de toegang tot VN-gebouwen te ontzeggen, sprak sprekers over nevenbijeenkomsten van ngo’s af als “terroristen” en dreigde afgevaardigden hen ervan te weerhouden VN-nevenevenementen bij te wonen over rechtenschendingen, waaronder schendingen in Xinjiang.
Toen de Hoge Commissaris van de VN voor Mensenrechten, Speciale Procedures en tientallen staten er bij China op aandrongen om te voldoen aan internationale mensenrechtennormen, voerde China aan dat het “ongepaste opmerkingen” waren die “op grove wijze in strijd waren” met de soevereiniteit van China.
Een staat die zichzelf boven elke vorm van controle probeert te houden, vormt een fundamentele bedreiging voor de mensenrechten. Dat China – een staat met een buitengewone wereldmacht – verwacht dat een dergelijke behandeling ons allemaal aangaat.
We onderschrijven daarom de oproep van VN-experts voor een speciale zitting van de Mensenrechtenraad om de reeks schendingen door de Chinese regering te evalueren en om een ​​onpartijdig en onafhankelijk VN-mechanisme op te zetten om dat onderwerp nauwlettend te volgen, te analyseren en er jaarlijks over te rapporteren. We dringen er bij de secretaris-generaal van de VN op aan om een ​​speciale gezant te benoemen, in overeenstemming met zijn oproep tot actie voor de mensenrechten, en we roepen de Hoge Commissaris voor de mensenrechten op om haar onafhankelijke mandaat te vervullen om toezicht te houden op en openbaar te rapporteren over de omvangrijke schendingen van China. We steunen de oproep dat VN-lidstaten en VN-agentschappen alle interacties met de Chinese autoriteiten gebruiken om erop te staan ​​dat de regering haar internationale mensenrechtenverplichtingen nakomt.
We schrijven in de geest van wereldwijde solidariteit en partnerschap en dringen erop aan dat u snel handelt om ernstige schendingen van de mensenrechten door de Chinese autoriteiten tegen te gaan en te herstellen. Geen enkele staat mag boven de wet staan.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/toezicht-mensenrechtensituatie-china/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 cm (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tibetanen, Oeigoeren, Hongkongers 1 op de Dam, tijdens Internationale Mensenrechtendag

Op 10 december, Internationale Mensenrechtendag organiseerde ICT een solidariteitsactie op de Dam, Amsterdam om aandacht te genereren voor de mensenrechtenschendingen door China in Tibet.

Op uitnodiging van ICT namen ook de organisaties Amnesty International, Netherlands for Hong Kong, Human Rights Watch in China, Vereniging Oeigoeren, The Church of Almighty God, Association fort the Defense of Human Rights and Freedom of Religion, de Tibet support Groep en de Tibetaanse gemeenschap deel. Tijdens de solidariteitsactie werd er stil gestaan bij de extreme repressie door het Chinese regime in Tibet, Xinjiang, Hong Kong en China.

Meer dan 100 deelnemers kwamen tegen de schemering samen op de Dam vanuit alle delen van Nederland om met 1 luide stem China op te roepen mensenrechten te respecteren, het recht op zelfbeschikking en het behoud van eigen cultuur toe te passen, en alle politieke gevangenen vrij te laten. Duizenden voorbijgangers zagen op een groot scherm de projectie van de politieke gevangenen in China en lieten hun steunbetuiging achter bij de infostands.

(©)KnikmanAV

Tsering Jampa, directeur ICT zei in haar toespraak: “Vandaag markeren we het 71e jubileum van de Universele Rechten van de Mens. Gebukt onder de 70 jaar durende repressie van Volksrepubliek China, blijven verzetsstrijders opkomen voor vrijheid van meningsuiting, religie en taal met gevaar voor eigen leven. In mijn land hebben 157 Tibetanen zich uit protest tegen deze repressie in brand gestoken. Vandaag, in een vrij Nederland, betuigen wij steun aan deze moedige Tibetanen, Oeigoeren en al diegenen in China die hunkeren naar hun basisrechten. We roepen de internationale gemeenschap op om de Chinese regering verantwoordelijk te stellen voor het systematisch schenden van de mensenrechten’.
In de toespraak van Stijn Deklerck, senior officer human rights programmes China, Amnesty International zei hij: “trots te zijn om samen te staan met de Tibetanen, Oeigoeren, en mensen uit Hong Kong en Chin en om zowel nationaal als internationaal op te komen voor mensenrechten.

Tibetanen, Oeigoeren, Hong Kongers, maar ook Chinese Christenen en mensenrechtenactivisten in China staan onder permanente toezicht van het Chinese dictatorschap en leven in een cultuur van angst. Vreedzame demonstraties worden bloedig neergeslagen en mensenrechtenverdedigers worden zonder eerlijk proces jarenlang opgesloten, gemarteld en na vrijlating levenslang onder strikte toezicht geplaatst. De gezamenlijke actie op de internationale mensenrechtendag geeft een krachtig signaal af naar China dat ondanks haar beleid van repressie, intimidatie, controle en censuur, de drang naar vrijheid en rechtvaardigheid alleen maar toeneem

(©)KnikmanAV

(©)KnikmanAV
(©)Netty
(©)NettyBRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetanen-oeigoeren-hongkongers-1-op-de-dam-tijdens-internationale-mensenrechtendag/

Afbeeldingsresultaat voor tibetaanse gebedsvlaggetjes

China: Dramatische verslechtering in de situatie van de mensenrechten in Tibet in voor de China Universal Review bij de VN ingediend rapport

FIDH – Internationale Federatie voor de Rechten van de Mens

en de bij haar aangesloten organisatie voor Tibet

International Campaign for Tibet (ICT)

Gezamenlijk persbericht

Brussel, Parijs, 29 maart 2018: In een gezamenlijk voor de derde Universal Periodic review (UPR) van China vandaag ingediend rapport, maken FIDH (Internationale Federatie voor de Rechten van de Mens) en International Campaign for Tibet (ICT) melding van een dramatische verslechtering in de situatie van de mensenrechten in Tibet. Het gezamenlijke FIDH-ICT rapport doet ook een reeks van concrete aanbevelingen aan de Verenigde Naties (VN), die de lidstaten moeten doen tijdens de derde UPR van China, die gepland staat voor november 2018 en in Genève, Zwitserland zal worden gehouden.

“China’s meedogenloze aanvallen op de fundamentele rechten, identiteit en cultuur van het Tibetaanse volk zijn onder president Xi Jinping geïntensiveerd. De impact van deze aanvallen komt helaas tot uiting in het aantal zelfverbrandingen van Tibetanen sinds 2009, die inmiddels het aantal van 150 heeft overschreden. Het is noodzakelijk dat China aantoont dat het een verantwoordelijke wereldleider is en zich aan haar verplichtingen inzake de mensenrechten met betrekking tot Tibet houdt”, zei Tsering Jampa, Executive Director van ICT Europe.

“Te midden van de voortdurende schendingen van de mensenrechten in China, vormen Tibetanen een specifiek doelwit, omdat ze behoren tot een etnische en religieuze minderheid. VN-lidstaten moeten de komende UPR van China te gebruiken om te eisen dat Peking de rechten van het Tibetaanse volk respecteert”, aldus FIDH vicevoorzitter Guissou Jahangiri.

Het rapport schetst een duidelijk verslechtering in de situatie met betrekking tot de burgerlijke en politieke rechten, alsmede de economische, sociale en culturele rechten van het Tibetaanse volk. Met name gaat het rapport in op:

 • De hyper beveiliging van het Tibetaanse plateau, zoals die naar voren komen door het aannemen en uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen, die gericht zijn op het criminaliseren van alle handelingen en uitingen van niet-gewelddadige meningsverschillen of kritiek op het beleid. Dit heeft ernstige gevolgen voor de rechten van het Tibetaanse volk voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vreedzame vergadering en de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging.
 • De creatie van een extreem repressieve omgeving, waarin er geen grenzen zijn aan het openbaar gezag, een klimaat van angst alomtegenwoordig is, en elk aspect van het publieke en private leven streng wordt gecontroleerd en gereguleerd.
 • Een systematisch en wijdverbreid gebruik van willekeurige detentie, marteling en mishandeling, als gevolg van de hardere aanpak in het onderdrukken van afwijkende meningen en een cultuur van straffeloosheid onder de ambtenaren, paramilitaire troepen, en beveiligingspersoneel.
 • De toenemende van inmenging en controle over religie, zoals dit naar voren komen in het hardhandig optreden van de Chinese regering in het Tibetaanse boeddhistische Instituut Larung Gar.
 • Herhaaldelijke schendingen van de economische, sociale en culturele rechten Tibetanen, waaronder die van de Tibetaanse nomaden, in naam van de bescherming van het milieu en ontwikkeling.

Het rapport beschrijft ook een aantal in het oog springende gevallen van politieke gevangenen, zoals Tenzin Delek Rinpoche, een prominente en zeer gerespecteerde Tibetaanse lama, die in juli 2015 in hechtenis overleed en gemarteld zou zijn, en Tashi Wangchuk, een pleitbezorger voor Tibetaanse taalrechten, die werd aangehouden op de ongefundeerde beschuldiging van ‘het aanzetten tot separatisme.’

Het rapport doet een groot aantal aanbevelingen aan de regering van China, waaronder de onmiddellijke ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en de Speciale VN-procedures, die een land bezoek hebben verzocht, onbelemmerde toegang tot Tibet te verlenen.

Lees het volledige gezamenlijke FIDH-ICT rapport hier (in het Engels).

Perscontacten:

ICT: De heer Vincent Metten, EU-beleid directeur

vincent.metten@savetibet.eu; +32 26094410 (Brussel)

FIDH: Mr. Andrea Giorgetta, directeur van Asia Desk

ag@fidh.org; +66 886117722 (Bangkok)

Ongekende diplomatieke actie in Genève voor mensenrechten in China

Ambassador Keith Harper

Amerikaanse ambassadeur Keith Harper legt een gezamenlijke verklaring af namens twaalf landen over de situatie van de mensenrechten in China. Afbeelding Screenshot UN webcast

De internationale gemeenschap heeft de afgelopen weken met ongekende diplomatieke acties een duidelijk signaal afgegeven aan China, waaronder de eerste collectieve verklaring bij de Mensenrechtenraad van de VN, een zeldzame gezamenlijke verklaring om aandacht te vestigen op mensenrechtenschendingen en een high-profile verschijning door de Dalai Lama tijdens een evenement met mensenrechtenverdedigers in Genève vorige week, welke gemodereerd werd door de VN adjunct Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.

Dalai Lama speaking

Diplomaten zaten in een volle zaal te luisteren naar de Dalai Lama, die sprak over mensenrechten en het maatschappelijk middenveld op vrijdag (11 maart ). (Foto: ICT)

Diplomaten zaten op vrijdag (11 maart) in een volle zaal te luisteren naar de Dalai Lama, die sprak over mensenrechten en het maatschappelijk middenveld. China’s delegatie in Genève had hen aangespoord om weg te blijven bij het evenement, dat was aangekondigd als ‘side event’ van de op dit moment plaatsvindende VN-Mensenrechtenraad in Genève en mede werd gesponsord door de Verenigde Staten en Canada. De discussie zelf, die plaats vond in het kader van een bijeenkomst van laureaten van de Nobelprijs voor de Vrede, kan hier worden bekeken .

Een dag eerder, op 10 maart, uitte een groep landen – Australië, Denemarken, Finland, Duitsland, IJsland, Ierland, Japan, Nederland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten – hun bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in China. Het was voor het eerst, dat een dergelijke verklaring in de geschiedenis van de Raad voor de Mensenrechten gezamenlijk werd afgegeven ( de verklaring is hier in te zien ). De verklaring heeft betrekking op de arrestaties van advocaten en activisten in de afgelopen maanden en de “onverklaarbare recente verdwijningen en schijnbare gedwongen terugkeer” van Chinese burgers en buitenlanders naar China.

Nadat VN-mensenrechten chef Zeid Ra’ad Al Hussein zijn belangrijke jaarlijkse toespraak over de globale situatie van de rechten voor de raad had afgelegd, las de Amerikaanse ambassadeur Keith Harper zijn verklaring voor, waarin hij specifiek de situatie in Tibet noemde, en zei: “in de afgelopen weken heb ik mijn bezorgdheid te kennen gegeven over China’s arrestaties van advocaten en andere activisten. In het verleden heb ik ook mijn bezorgdheid geuit over de mensenrechtensituatie in de autonome regio’s van Tibet en Xinjiang, en deze zorgen blijven bestaan. Het is mijn opdracht om dergelijke problemen te bespreken, en ik geloof dat er moet meer ruimte moet zijn voor kritische reflectie en dialoog.” (http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53242#.VuL6YebcLEQ andhttp://webtv.un.org/watch/id-contd-annual-report-28th-meeting-31st-regular-session-human-rights-council/4796743029001 ).

In een verdere verklaring voor de Raad op 15 maart uitte de EU ook haar bezorgdheid over de schendingen van de mensenrechten in China, in het bijzonder met betrekking tot Tibet en Xinjiang.

Kai Mueller Executive-directeur van ICT Duitsland en VN-coördinator bij ICT zei: “Deze ongekende diplomatieke actie stuurt een krachtig signaal aan China, dat het een rode lijn heeft overschreden en er is grote ongerustheid bij de eensgezinde landen. Het brengt ook een boodschap van steun aan mensenrechtenverdedigers in China en Tibet voor hun moedige optreden.”

De verklaringen in Genève volgen op een zeldzame gezamenlijke actie van de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Japan en de Europese Unie, die China schriftelijk hun bezorgdheid overbrachten over de onlangs aangenomen Anti-Terreur Wet, het ‘Cyber Security’ wetsontwerp, en het wetsontwerp over het Management van Buitenlandse Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s). [1]

China reageerde in de Raad voor de mensenrechten op donderdag boos op de kritiek over de mensenrechtensituatie in China en beschuldigde de Verenigde Staten van hypocrisie en misdaden, waaronder verkrachting en moord van burgers.

De Chinese autoriteiten hebben tevens ernstige bezwaren ingediend tegen het verschijnen van de Dalai Lama in Genève in het Graduate Instituut on 11 maart. Het staatsmedia-agentschap Xinhua meldde, dat de Amerikaanse regering had “aangedrongen om de Dalai Lama uit te nodigen om de gebeurtenis bij te wonen, ongeacht de felle Chinese oppositie.” Woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Hong Lei werd in hetzelfde artikel aangehaald met te zeggen dat “bij betrokken partijen officiële kennisgevingen” waren ingediend, aangezien de Dalai Lama “een politieke balling is, die al lang betrokken is bij activiteiten om China op te splitsen, in tegenstelling tot een eenvoudige religieus persoon. De Dalai Lama was de grootste lijfeigene eigenaar in het oude Tibet en heeft geen recht om te praten over de mensenrechten.” [2]

Dalai Lama

De Dalai Lama sprak met honderden Tibetanen in de buurt van de beroemde ‘gebroken stoel’ tegen de achtergrond van internationale vlaggen buiten het VN-gebouw in Genève. (Foto: ICT)

De Dalai Lama sprak op 11 maart voor een volle menigte over de mensenrechten en het maatschappelijk middenveld en deelde het platform met mensenrechtenactivisten Tawakkol Abdel-Salam Karman en Leila Alikarami en werd gemodereerd door de VN-adjunct-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Kate Gilmore, die hem omschreef als “een globaal figuur van een dergelijke statuur, dat hij ons allemaal toebehoort”. De Dalai Lama sprak later met honderden Tibetanen in de buurt van de beroemde ‘gebroken stoel’ tegen de achtergrond van internationale vlaggen buiten het VN-gebouw in Genève.

Op dezelfde dag als de gezamenlijke verklaring op 10 maart (ook de Tibetaanse Volksopstanddag), legde International Campaign voor Tibet namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring af bij de Raad in Genève over de Anti-Terreur Wet in de Volksrepubliek China. De volledige tekst van de verklaring is hieronder bijgevoegd.

In haar statement bij de Raad deze week op 15 maart, verklaarde Nederland bij de Raad voor de Mensenrechten namens de EU: “De detentie van mensenrechtenactivisten, advocaten en werknemers van mensenrechtenverdedigers in China, en de gedwongen verdwijningen op buitenlands grondgebied, roepen ernstige vragen op over China’s respect voor haar internationale verplichtingen inzake mensenrechten en haar verklaarde inzet voor de handhaving van de rechtsstaat. De verdwijning en detentie van vijf inwoners van Hongkong, onder wie twee EU-burgers, en de publieke uitzending van hun zogenaamde bekentenissen vormen aanleiding tot ernstige bezorgdheid. Individuen, die zijn aangehouden voor hun inspanningen om de rechten van anderen te beschermen en voor de vreedzame uitoefening van hun vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van Liu Xiaobo, Ilham Tohti, Xu Zhiyong en Wang Yu, dienen te worden vrijgelaten. China moet ook rekening houden met de verontrusting over het wetsontwerp voor Buitenlandse NGO’s en de recente wetgeving voor nationale veiligheid en terrorismebestrijding. Ten slotte dringt de EU er bij China op aan om de oorzaken van de onrust aan te pakken en de dialoog met verschillende etnische groepen, met name in Tibet en Xinjiang, te bevorderen.”.


Statement afgegeven door ICT Policy Director Vincent Metten namens Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Mr. President,

Wij willen de speciale rapporteur bedanken voor zijn verslag.

China heeft zijn eerste ‘anti-terreur’ wet op 27 december 2015 goedgekeurd en daarmee de door internationale overheden uitgesproken bezorgdheid genegeerd, dat de draconische maatregelen in naam van de nationale veiligheid zullen worden gebruikt om hardhandig te optreden tegen Tibetanen, Oeigoeren en het Chinese maatschappelijk middenveld.

Sinds mei 2013 heeft in Tibet een agressieve ‘terrorismebestrijding’ campagne met een sterke politieke dimensie een uitbreiding van militarisering op de hoogvlakte, buitengerechtelijke executies, marteling en opsluiting met zich meegebracht. Dit ondanks het ontbreken van een gewelddadige protesten in Tibet.

De nieuwe wet, die op 1 januari van dit jaar van kracht werd, is een escalatie van dergelijke onderdrukkende en contra-productieve maatregelen. De brede en vage taal verhoogt de straffeloosheid van de Chinese partij en geeft enorme discretionaire bevoegdheden aan zowel de staatsorganen als de veiligheidsdiensten.

Het op een hoop gooien van ‘terrorisme’ met een ongedefinieerd aan religie gelinkt ‘extremisme’, geeft meer ruimte voor de strafbaarstelling van bijna elke vreedzame uiting van de Tibetaanse identiteit, niet-gewelddadige afwijkende meningen of kritiek op het etnische of religieuze beleid, in een politiek klimaat waarin de verbannen Dalai Lama wordt beschuldigd van het ‘aanzetten tot terrorisme’ vanwege een golf van zelfverbrandingen in Tibet.

Mijnheer de Voorzitter, wij geloven dat vrede en stabiliteit niet kunnen worden bereikt door middel van hyper-beveiliging en onderdrukking van mensenrechten, en we zijn uiterst bezorgd over deze maatregelen.

We dringen er bij de Raad voor de Mensenrechten en haar leden op aan om op te roepen tot de herziening van deze wet en ervoor te zorgen, dat deze in overeenstemming is met het internationaal recht en de voorzieningen voor de mensenrechten.

We verzoeken ook om een herziening van China’s zogenaamde ‘stabiliteit behoud’ benadering, en om een einde te maken aan de contra-productieve militaire opbouw in Tibet.

Dank u, Mr. President

Voetnoten:

[1]. ICT-statement, 1 maart 2016, https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/maart-2016/international-campaign-for-tibet-verwelkomt-verontrusting-vs-eu-duitsland-japan-en-canada-over-ingrijpende-nieuwe-veiligheidswetgeving-in-china/

[2] Global Times, 12 maart 2016, http://www.globaltimes.cn/content/973383.shtml

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/maart-2016/ongekende-diplomatieke-actie-in-geneve-voor-mensenrechten-in-china/

LOSAR TASHI DELEK

Beste Bruno,
Losar Tashi Delek! (Gelukkig nieuwjaar!)Vandaag vieren Tibetanen overal ter wereld Losar, het Tibetaanse nieuwjaar. En daarmee is vandaag de eerste dag van een heel bijzonder jaar, vooral voor de Tibetanen in Nederland en hun supporters.

Wat dit jaar zo bijzonder maakt is dat de 57ste herdenking van de Tibetaanse Volksopstand tegen de Chinese bezetting en onderdrukking van Tibet op 10 maart plaatsvindt tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap. Dat is de reden dat ICT samen met de Tibet Support Groep en de Tibetaanse gemeenschap in Nederland op 10 maart een herdenking organiseert bij de Chinese Ambassade. Aansluitend houden we een vredesmars naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. De manifestatie duurt van 10.30 tot 13.00 uur.

Het EU-voorzitterschap brengt de Nederlandse regering in de unieke positie dat het zelf de schrijnende mensenrechtensituatie in Tibet op de Europese agenda kan zetten. Wij helpen de Nederlandse regering graag een handje en verzoeken om tijdens het EU-voorzitterschap bij China aan te dringen op:
● Hervatting van de dialoog tussen China en Tibet
● Onmiddellijke stopzetting van het repressieve beleid in Tibet en respectering van de mensenrechten en de aspiraties van het Tibetaanse volk
● Vrijlating van alle Tibetaanse politieke gevangenen

Als jij de regering ook een zetje in de rug wilt geven, sluit je dan aan bij de vredesmars. Daarmee geven we niet alleen een krachtig signaal af aan de Nederlandse regering, maar ook aan de Tibetanen, zodat zij zich niet alleen voelen in hun strijd voor vrijheid en mensenrechten in Tibet.

Je kan je opgeven voor speciaal busvervoer van Amsterdam naar Den Haag via: icteurope@savetibet.nl. Voor meer informatie over het programma kijk hier.

In solidariteit,

Tsering Jampa
Directeur
International Campaign for Tibet

 

DIT IS PRIVE VIA MAIL BINNEN GEKOMEN.

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

De kleine dingen

Op zoek naar groot geluk in kleine dingen

%d bloggers liken dit: