Tag Archive: mannen


Harvard studie over 75 jaar onthult wat mannen nodig hebben voor een gelukkig leven.

Balanceren, Stoel, Mens, Mode, Model, Evenwicht

Speciaal voor mannen, wat maakt hun leven gelukkig? Wat heeft een man nodig om op lange termijn vrede en vreugde te kunnen ervaren? Dit is een vraag die met name door mannen slechts mondjesmaat kan worden beantwoord, aangezien zelfonderzoek en het leren kennen van hun ware innerlijke ik nauwelijks wordt gestimuleerd. Dus blijft het tasten in het onbekende.
Een studie van de Harvard Universiteit zou dit schemergebied kunnen veranderen. 75 jaar onderzoek op 268 mannelijke studenten kan mogelijk een licht laten schijnen op hetgeen mannen belangrijk vinden voor een vreugdevol leven.

Het onderzoek.

Heeft u de film ‘The Tree of Life’ gezien? Deze film volgt het begin, de ontwikkeling en het einde van het leven van de personages. Dit scenario lijkt veel op de studie van het onderzoeksteam, dat eveneens op geregelde tijdstippen gedurende het leven van de deelnemers de stand van zaken bijwerkte, zelfs al waren ze de 90 gepasseerd.
George Vaillant, de Harvard psychiater die de studie van 1972 tot 2004 begeleidde, schreef een boek over het onderzoek en zijn bevindingen, waarin hij onder meer beschrijft hoe belangrijk onze jeugd is, wat we als waardevol ervaren als we ouder worden, de invloed van geld op het leven.
Uiteraard kende dit onderzoek enkele beperkingen vanwege het ontbreken van vrouwen, zodat het moeilijk te zeggen is hoe de binnen dit kader beschreven kenmerken op vrouwen van toepassing zouden kunnen zijn.

Relaties zijn het allerbelangrijkste.

Volgens Vaillant is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek wellicht conclusie dat voor een man relaties het allerbelangrijkste zijn als we spreken over het vinden van vreugde in het leven.
Ongeacht carrière, lichamelijke gezondheid, geld, macht en zo voort, was het volkomen duidelijk dat alle aan het onderzoek deelnemende mannen zonder liefdevolle en ondersteunende relaties niet blij waren.
Contact maken met anderen en het opbouwen van alle soorten relaties is de sleutel. Dit onderzoek draagt tevens bij aan de bevestiging van conclusies uit andere studies, dat sociaal contact maken met anderen en het hebben van een ondersteunend netwerk van groot belang is voor een lange levensduur en een ontspannen levensstijl.

“Vreugde verbindt… Hoe meer relaties u kunt aanknopen in verschillende sociale kringen, hoe beter.” – George Vaillant.

Ook Liefde is belangrijk.

Onlosmakelijk verbonden met relaties is elkaar liefdevol behandelen en de liefde niet opzij duwen wanneer het gaat om uitdagingen in de liefde.
Hoewel liefde vanzelfsprekend een belangrijke plezierbrenger in ons leven zou moeten zijn, aangezien we in de kern liefhebbende wezens zijn, wordt het belang van liefde door velen niet volledig erkend.
Vaillant stelt dat er twee pijlers van geluk zijn: “Eén is de liefde…  De ander is het vinden van een levenshouding die de liefde niet wegduwt.”

Carrière, geld en macht.

Het Grant Onderzoek bevestigde veel eerdere conclusies van anderen, dat geld en macht niet samenhangen met een gelukkig leven of je gelukkiger voelen. Hoewel sommigen daar een tijdelijk geluk in vinden, neigt men naar een constante jacht op meer, om uiteindelijk in het totale plaatje van het leven het belang van geld en macht aanzienlijk te zien verminderen.
“We ontdekten dat een tevreden gevoel eind 70’er jaren zelfs niet suggestief in verband werd gebracht met sociale afkomst of met het inkomen van de man. Om in termen van prestaties te spreken, het belangrijkste is dat u tevreden bent met uw werk.”
Op het gebied van carrière maken kwam uit het onderzoek naar voren dat iemands verbondenheid met zijn werk, in tegenstelling tot het werk simpelweg uitvoeren voor financieel gewin, een grote rol speelt bij het ervaren van vreugde.
Degenen die het traditionele idee van succes najoegen, het vergaren van rijkdom en het hebben van een ‘goede baan’, deden niet wat ze het liefste deden en vonden weinig vreugde in hun werk in vergelijking tot hen die simpelweg deden wat ze leuk vonden en waartoe ze zich voelden aangetrokken.

“Conclusie van het onderzoek, niet in medische maar in psychologische zin: alles draait om verbondenheid.”

Het perspectief van uitdagingen aangaan = Vreugde!

Vaillant verwoordt het op een komisch botte manier: “Het vermogen om van lood goud te maken.”
Het gaat hier om te leren navigeren door de zee van uitdagingen in het leven, het eenzijdige hokjesdenken achter je te laten en je hart te openen voor het geheel. Dan komt alles neer op verbinding.
Als we onze uitdagingen zien als kansen om te groeien en onze horizon te verbreden, dan kunnen we die met opgeheven hoofd doorleven en ervaren.
Zien we onszelf als slachtoffers die alles opkroppen en uitdagingen niet uitspreken of met anderen delen, dan verliezen we het contact met het ondersteunende sociale netwerk om ons heen.
Door het ontbreken van uitdagingen leren we onszelf niet goed kennen en groeien we niet. Uiteindelijk blijven we achter met een leeg gevoel vanwege het ontbreken van ervaring met het verwerken van moeilijke emoties.

De relatie met moeder.

Uiteindelijk werd een andere – al vaker naar voren gebrachte – theorie ontdekt, die betrekking heeft op de relatie van een man met zijn ouders tijdens zijn jeugd.
www.businessinsider.com schrijft: “Mannen die tijdens hun jeugd een ‘warme’ band met hun moeder hadden, verdienden $ 87.000 meer per jaar dan mannen met een minder zorgzame moeder. Mannen die geen leuke kindertijd met hun moeders hadden ervaren, liepen op latere leeftijd een groter risico dementie te ontwikkelen. Later in hun werkzame leven werden de relaties met moeders – niet hun vaders – in hun kindertijd in verband gebracht met de effecten op het werk. Anderzijds resulteerden ‘warme’ relaties met vaders tijdens de jeugd in een lager percentage gevallen van angst bij volwassenen, meer vakantiepret en een verhoogd gevoel van ‘tevreden met het leven’ op 75-jarige leeftijd, terwijl de warmte van de relatie met moeder gedurende de kindertijd nauwelijks van invloed was op het tevreden gevoel op die leeftijd.
Hoewel een kindertijd met goede ouderlijke verbondenheid duidelijk voordelen heeft, illustreren deze bevindingen het belang van ervaringen die een mens tijdens zijn de meest invloedrijke jaren van zijn jeugd opdoet.
Aan dit gegeven wordt ook de idee ontleend, dat een kind als een koning onderwijzen (en/of behandelen) eigenlijk erg beperkend is, soms schadelijk zelfs, afhankelijk van de druk die wordt gelegd op het belang van iemands ontwikkeling en succes. Vooral als je kijkt naar het kwalitatief gebrekkige onderwijs vandaag de dag.

Tot slot…

Enkele zeer interessante resultaten, gezien het feit dat de totale menselijke verbondenheid, relaties en ‘gratis’ ervaringen het meeste plezier in het leven scheppen.

Je vraagt je af waarom we eigenlijk zo driftig materieel bezit najagen en maar hardnekkig blijven geloven in de idee dat je daar blij van wordt.

Het schijnt dat nog steeds het verlangen van het ego bepaalt welke beslissingen we dagelijks als mens nemen, terwijl ware voldoening toch ècht buiten onze egoïstische hebberigheid ligt.

Ik geloof dat we onomkeerbaar afstevenen op een tijd waarin ruimte is voor het diepe innerlijke verlangen naar ontdekken, weten en ervaren van ware vreugde en vrede, ongeacht wat er om ons heen op materieel niveau gebeurt.

We gaan steeds meer en meer op zoek naar antwoorden binnen dat kader en slaan andere wegen in die ons wegvoeren van externe materialistische verlangens als zijnde de bron van onze levensblijheid.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/harvard-studie-75-jaar-onthult-mannen-nodig-gelukkig-leven/

Als je die vraag zou stellen aan 100 mannen dan ga je toch lang moeten wachten op een antwoord. Mannen denken op een moment aan een ding voortplanting en dan het tweede een goed leven. Maar een goed leven hoort bij een gelukkig leven. Een liefde een relatie een goed inkomen. Maar soms maakt dat niet gelukkig. Maar blijf je in dat stukje hangen door angst. Mannen willen vaak laten zien dat ze het sterkste geslacht zijn. Spijtig genoeg is dat niet nodig. Ook mannen mogen hun emoties hun pijnen tonen en te kennen geven. Dat maakt het leven pas gelukkig. Net zoals uitkomen voor je geaardheid je geloof. Want nu durven heel wat mannen niet zeggen dat ze naar Yoga gaan of noem maar op. Nee het moet meer extreem zijn. Een man moet zich kunnen verdedigen met sterk zijn. Nee een man moet zichzelf blijven. Dan pas leef je vanuit wijsheid. Dan pas leef je jouw pad.
Nee een man moet niet alleen denken aan presteren in alle vormen.
Nee een man moet niet denken de sterkste te moeten zijn.
Nee een man moet niet hard voor zichzelf zijn.
Een man mag ook tranen laten zien.
Een man mag ook emoties tonen.

Mens, Gek, Expressie, Grappig, Vreemd, Eigenaardig

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Mannen reageren écht anders op pijn dan vrouwen

Getty Images/Vetta
Mannen die geveld worden door een griepje, krijgen niet alleen last van koorts, maar ook van aanstelleritis. Althans, dat wordt (vooral door de vrouwelijke helft van de aardbol) beweerd. Maar klopt dat ook écht? Canadese wetenschappers zeggen nu van wel.

Het is een eeuwige discussie tussen man en vrouw: wie is nu de meest kleinzerige van de twee? Onderzoekers aan de McGill-universiteit en de universiteit van Toronto zijn nu dichter bij een antwoord gekomen. En dat dankzij een toevallige ontdekking tijdens een experiment met muizen.

Professor Jeffrey Mogil en zijn onderzoeksteam wilden zich verdiepen in hypergevoeligheid bij de diertjes. Meer bepaald kregen de muizen eerst pijnprikkels op een bepaalde plaats. Achteraf werden de beestjes teruggebracht naar die plek en werd gekeken hoeveel stress ze ervoeren. “Tot onze grote verrassing reageerden de mannetjes totaal anders dan de vrouwtjes”, vertelt Mogil. Terwijl de stressniveaus bij de mannetjes de hoogte in schoten, was dat bij de vrouwtjesmuizen totaal niet het geval.

Muizen en mensen?

Omdat de wetenschappers dit resultaat to-taal niet verwacht hadden, wilden ze kijken of dit verschil ook optrad bij mensen. En – je raadt het al – dat was inderdaad het geval. De proef werd herhaald bij 41 mannen en 38 vrouwen. Ze werden allemaal naar een kamer gebracht, waar ze een klein beetje pijn ervoeren doordat hun arm een of andere hittebron moest aanraken. Vervolgens moesten ze op een schaal van 1 tot 100 zeggen hoe pijnlijk de ervaring was. Vlak daarna moesten ze nog een onaangename oefening uitvoeren: ze moesten 20 minuten lang hun armen bewegen. Probeer het zelf maar eens: zéér pijnlijk.

De volgende dag ging het experiment verder. Oftewel keerden de proefpersonen terug naar dezelfde, specifieke ruimte, oftewel gingen ze naar een nieuwe plek. Daar kwamen ze weer in contact met de hittebron. Wat blijkt? Alleen de mannen op dezelfde plek vonden de ervaring pijnlijker dan de dag ervoor. Meer zelfs: hun schatting lag plots ook hoger dan die van de vrouwen.

“We hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat mannen overvallen werden door stress door de herinnering van de eerste ervaring. Daardoor zouden ze ook gevoeliger reageren”, meent Mogil. Dat vermoeden werd bevestigd door een extra test bij de muizen. Zij kregen een stofje toegediend, wat het geheugen van de dieren in de war bracht. Het gevolg: de beestjes hadden bij de herhaling van het pijnlijke experiment geen extra stress.

“Dit bewijst dat de herinnering aan pijn je pijngrens kan beïnvloeden”, besluit Mogil. Volgens de onderzoeker kan deze bevinding van pas komen bij de behandeling van chronische pijn. “Een ding is zeker”, zo voegt hij daar nog aan toe. “Na deze studie ben ik plots niet meer zo trots om een man te zijn.”

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/mannen-reageren-echt-anders-op-pijn-dan-vrouwen~a4fc3120/

Ik hoor mijn vrouwelijke lezers nu allemaal roepen DAT IS WAAR. Maar toch niet iedere man is zo. Er zijn er ook die heel wat pijnen kunnen doorstaan. Ook wordt al eens gezegd. Als een man ziek is dan is het net een klein kind. En weer hoor ik de vrouwtjes roepen dat is waar.
Natuurlijk zijn er testen gedaan waar een vrouw meer pijn kan verdragen dan een man. Neem maar eens een bevalling. Die test hebben ze gesimuleerd bij mannen en ja daar waren we toch niet goed in hoor.
Ook is het zo en dat vind ik prachtig als een vrouw dat kan. Als een vrouw pijn heeft of ziek is moet ze nog altijd vooruit. Al is het op een rustige manier dan anders maar ze doet het maar. Waar een man dan toch in bed of op de zetel kan blijven liggen of zitten.
Dus laten we dan toch maar stellen dat vrouwen een sterk geslacht zijn op gebied van pijn te verdragen.

Afbeeldingsresultaat voor mannen en bevalling gesimuleerd

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wat vrouwen over mannen moeten weten

© thinkstock.

Nu we ongeveer weten wat de geheimtaal van vrouwen inhoudt, is het tijd om de mannen eens onder de loep te nemen. Hoewel zij niet zo vaak geheime boodschappen in hun taalgebruik verstoppen, blijken er toch wel enkele dingen te zijn die vrouwen in overweging moeten nemen. Lees hier enkele nuttige feiten die we door de ogen van de man bekijken.

* Soms praten we gewoonweg niet, dat hoef je niet persoonlijk op te nemen.

* Ja, we merken andere vrouwen op. We zijn en blijven mannen die ogen hebben gekregen om mee te kijken. Dat wil echter niet zeggen dat we je bedriegen of gaan dumpen.

* Begrijp dat de meeste mannen maar één ding tegelijk kunnen doen. Praat dus niet met ons wanneer we geconcentreerd aan het werk zijn: ofwel doen we alsof we je niet horen (echt waar), ofwel verpesten we wat we doen omdat je ons afleidt.

* Als je ons vraagt of een andere vrouw knapper is, kunnen we misschien wel eens ja antwoorden. Je had de vraag in de eerste plaats maar niet moeten stellen als je de waarheid niet wil horen.

* Leer hoe de toiletbril werkt: als hij openstaat, moet je hem gewoon weer dichtdoen. Dat is echt niet zo moeilijk.

* Ga geen relatie aan met ons om je problemen op te lossen. Je cellulitis, financiële schulden of slecht humeur zal niet zomaar voor de zon verdwijnen omdat je nu een partner hebt.

* We geloven je niet wanneer je zegt dat geld onbelangrijk is.

* Haal adem terwijl je praat, we willen graag ook iets kunnen zeggen tijdens het gesprek.

* Voor ons rijden is niet alleen een manier om van punt A naar punt B te gaan. Het is onze kans om een paar ton staal te overmeesteren.

* Als je echt een huisdier wilt hebben, geef het dan tenminste een deftige naam.

* Wij gaan niet winkelen. Als we iets nodig hebben, kopen we het gewoon.

* Wanneer we foto’s van Michael Douglas en Catherine Zeta-Jones zien, voelen we ons trots en blij als man. Het kan ons niet schelen als een vrouw x aantal jaar jonger is.

* We willen je ook echt gelukkig maken, maar soms weten we gewoon niet hoe we dat moeten doen.

* Subtiele hints werken niet, zeg wat je wil en misschien krijg je het wel.

* Ja en neen zijn perfecte antwoorden die op elke vraag kunnen gegeven worden.

* Als het jeukt, dan krabben we.

* Vraag ons niet aan wat we denken, tenzij je wilt praten over auto’s en spelletjes.

* We zijn even gehecht aan ons bier als jij aan je handtas.

* Wanneer we ergens heen gaan, maakt het niet uit wat je draagt. Echt waar.

* Je hebt trouwens ook echt genoeg kleren in je kast hangen.

* En je hebt te veel schoenen.

* Huilen is absolute chantage, doe dat niet.

* Je ex is een idioot.

* Hoofdpijn die al 17 maanden duurt, is een probleem. Ga naar de dokter.

* Controleer het niveau van de olie in je auto.

* Iets wat we zes maanden geleden hebben gezegd, kan je niet meer gebruiken in een ruzie. Alle argumenten vervallen na zeven dagen.

* We bedoelen altijd het omgekeerde van wat je verdrietig maakt. Je moet niet altijd op zoek gaan naar dubbele interpretaties.

* Je kan ons vragen of we iets willen doen OF vertellen hoe we iets moeten doen, maar niet allebei tezamen.

* Indien je iets te zeggen hebt, doe dat dan liefst tijdens de reclame van een serie of film.

© thinkstock
BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/10/Seks-en-Relaties/article/detail/2031412/2014/09/04/Wat-vrouwen-over-mannen-moeten-weten.dhtml
We hadden het al over de geheimtaal van de vrouw, maar ook wij mannen hebben dat. Waar soms de vrouw of je partner niets van begrijpt. Daarom is het toch mooi dat we niet het zelfde zijn. Toch zijn wij mannen iets assertiever dan vrouwen, dat soms ook ten koste komt van ons. We zeggen zoals we het voelen, of we zeggen helemaal niets. Maar is dat ook wel een goede manier. 
We zijn dan ook tegenpolen net als de maantekens mars en venus. Maar ook met een bepaalde aantrekkingskracht net als een magneet met een plus en min pool. 
Wat zijn we toch naar elkaar soms moeilijk wezens. Of maken wij mensen het ons zelf moeilijk als het over de twee verschillende geslachte gaat. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Verrassend: mannen zijn emotioneler dan vrouwen

© thinkstock.

 

Mannen mogen zich dan wel stoer voordoen, diep vanbinnen zijn het eigenlijk stiekem zeer emotionele wezens. Emotioneler dan vrouwen, zo blijkt uit een recent onderzoek.

© thinkstock

Het cliché wil dat mannen onder alle omstandigheden koel en rustig blijven, terwijl vrouwen in een handomdraai herleid worden tot een emotioneel wrak. Bullshit, leert een nieuw onderzoek van het Mindlab instituut ons. Mannen hebben zelfs diepere gevoelens dan vrouwen.

Tijdens de studie werden zowel mannen als vrouwen gevraagd om naar hartverwarmende video’s te kijken. Het experiment toonde aan dat mannen sterkere fysiologische reacties – gemeten via elektroden – vertoonden dan vrouwen, wat op diepere gevoelens wijst.

“We zijn de stereotypen over mannen en vrouwen zo gewoon, en ze worden dagelijks versterkt door de media en onze sociale interacties”, verklaren de onderzoekers. “We bekijken de wereld zwart wit en overdrijven de verschillen tussen de geslachten. Deze studie bewijst dat mannen minstens evenveel emoties voelen als vrouwen, en vaak zelfs sterker.”

De mannen blijken echter nog niet meteen bereid om het stereotype de wereld uit te helpen, want ze waren veel minder dan vrouwen bereid om toe te geven dat ze geëmotioneerd waren door de beelden.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/1927741/2014/06/24/Verrassend-mannen-zijn-emotioneler-dan-vrouwen.dhtml

Ik ga nu niet zeggen dat ze emotioneler zijn, ze gaan juist anders om met hun emoties. Waar een vrouw ze gewoon laat zien, zal een man zich sterk houden. Dat is eigenlijk nog het instinct van de man, IK MOET STERK ZIJN. En dat is niet zo ook mannen mogen hun tranen laten zien. En deze die het kunnen of doen voel zich er ook goed bij. 
Meestal zal een man het opkroppen of bij een vriend eruit laten komen, maar niet op het moment of situatie zelf.
Soms krijgen ze dan wel eens te horen en dit meestal nog door vrouwen je bent net een vrouw als ze hun emoties laten tonen, zeker als er een vrouw bijstaat. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

ALLES OVER HET MANNELIJK ZAAD

Het grote spermadossier: alles over sperma!

Let op: ’s werelds best bewaarde geheimen worden onthuld. Wat sperma doet voor je gezondheid? Hoe je het lekker op smaak kunt brengen? In dit allesomvattende dossier lees je elk detail over wat je moet weten over Zijn Zaad.

S.O.S. Spuiten Of Slikken
Soms is het misschien een beetje trekken aan een dood paard, maar hem een handjob geven hoort nu eenmaal bij het voorspel. Een klein deel van alle mannen heeft hier genoeg aan, maar ze zullen je niet tegenhouden als je gaat voor het tweede honk: een blowjob.

Dus wordt het spuiten of slikken? Slikken heeft zo zijn voordelen. Er blijft geen troep achter in bed en je hebt drie dikke bonuspunten verdiend bij hem. Het schijnt namelijk dat mannen er nogal op kicken als een vrouw het lef (en het slikvermogen) heeft dit te doen. En het lijkt misschien wat veel om alles naar binnen te slurpen, vaak gaat het maar om twee kleine theelepeltjes. Die kennis in acht genomen, valt het eigenlijk wel mee, toch? Het doorslikken van sperma kan dus verre van kwaad. Integendeel, het kan zelfs heel gezond zijn…

Zijn Zaad Zuigt (of niet?)
Het is echt de moeite waard om je tanden op elkaar te zetten (niet letterlijk dames!) en door te slikken. Want sperma kun je het beste vergelijken met rauw eiwit. Sperma bestaat namelijk voor 90% uit water en de andere 10% bevat proteïnes, fructose, koolhydraten en mineralen. Kortom: een handjevol voedingsstoffen die heel gezond voor je zijn.

Waarom slikken wel een probleem kan zijn? Nou, de smaak van het mannensap is niet voor de poes. En ook niet voor de keel. De substantie voelt vreemd aan en naar zoete appeltjes smaakt het niet. Het is eerder bitter en het kan daardoor nogal een afknapper zijn om het door te slikken als vrouw. Maar laat je daar niet te veel door leiden, want er zijn een hoop methodes om zijn zaad op smaak te brengen.

De Smaak van Sperma…
Regelmatig sporten en gezond eten zorgen er automatisch voor dat het sperma van je lover wat milder wordt van smaak. Toch kan het (door slechte genen of gewoon bad luck) zo uitkomen dat het nog steeds erg vies proeft. Waar het dan aan kan liggen?

Roken, koffie, overmatig alcoholgebruik en zeker broccoli (!) zijn niet aan te raden als het gaat om de smaak van zijn sperma. Wil je graag een zoete nasmaak? Stop hem dan van ruim voor jullie sexy time vol met fruit en groente. In fruit zitten namelijk natuurlijke suikers die ervoor zorgen dat je lichaam zich van binnen reinigt. Rood fruit zorgt voor een lekkere zoete smaak en kiwi en ananas zijn weer de beste opties om het sperma fris te houden. Als ‘ie dan ook nog veel drinkt en vis afzweert (echt een killer) dan heb je veel meer pret in bed.

Waar het goedje goed voor is
Nog steeds geen fan van sperma? Misschien moet je er eens met andere ogen naar kijken. Je kunt het namelijk voor hele andere doeleinden gebruiken dan toekomstige kinderen alleen:

  • Het schijnt wonderen te doen voor je droge lokken. En paar druppeltjes sperma voeden je haar. Ook van binnenuit (nog een reden om het slikken te overwegen).
  • Je huid verjongt van sperma. Het gewoon maar zo op je kwetsbare wangetjes smeren, raden we niet aan, maar verras hem een paar keer per week met een blowjob en je merkt verschil.
  • Een eeuw geleden gebruikte men sperma weleens als onzichtbare inkt. Zo konden geheime boodschappen heel makkelijk verspreid worden. Hoe ze het dan toch konden lezen? Met een speciale UV-lamp.
  • Zwangere vrouwen hebben veel baat bij sperma. Oké, het kwaad is dan al geschied, maar een slok sperma verhelpt de ergste ochtendmisselijkheid.
  • Een depressie die in de lucht hangt, is ook gelijk verleden tijd volgens onderzoek, want sperma maakt een geluksstofje aan in het vrouwelijk lichaam waardoor je weer helemaal happy bent.

Het zaad is witter bij de buurman?
De productie van spermacellen verschilt sterk per man. Sommige mannen hebben er meer moeite mee dan de ander. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, tot het moment dat jullie besluiten kinderen te krijgen. Dan wil het nog weleens vervelend worden.

Ook al wordt de productie van sperma grotendeels bepaald door zijn gezondheidstoestand, DNA en puur geluk, toch kun je er invloed op uitoefenen als man zijnde. En jij als lieftallige vriendin kunt hem daarbij helpen. Veel water drinken en voedingssupplementen innemen, kunnen al een verschil maken. Ook kan hij proberen de volgende oefening dagelijks te doen. Laat hem op zijn rug liggen met opgetrokken knieën. Vervolgens moet hij dertig keer zijn bekken naar boven duwen en weer terug naar de grond brengen. Dit zou de productie moeten bevorderen. Helpt het niet? Verminder dan het aantal keren dat je seks hebt. Hoe minder seks, hoe meer sperma er naar buiten ‘moet’.

Sperma, smegma, voorvocht, watte?
Maar, wat is nou wat? In het kader van sperma valt er een hoop te onderscheiden. Zo heb je bijvoorbeeld smegma. Bij een onbesneden penis blijven er in het velletje om de eikel vaak epitheelcellen, huidafscheiding en vocht achter. Dit kan geen kwaad, maar als je je afvraagt waarom het zo kan stinken daaronder, dan komt het vaak door het achtergebleven smegma. Even een beurt met de washand en het is zo verholpen. Tip: als je vriend er vaker last van heeft, spring dan eerst samen romantisch onder de douche voordat je hem naar beneden verwent. Dan is het tenminste lekker schoon.

Dan heb je ook nog voorvocht. Dat komt vrij wanneer hij opgewonden is. Veel vrouwen vergissen zich er vaak in, maar in voorvocht kunnen zeker zaadcellen zitten. Dus ook al komt hij niet klaar, toch kun je er zwanger van worden. Pas dus op!

BRON: http://www.ze.nl/p/154021/het_grote_spermadossier_alles_over_sperma

Soms hoor je wel eens van sperma slikken krijg je keelkanker of erger. En heel wat verhalen hoor je maar sommige jonge mensen weten niet meer wat ze moeten geloven.
Toch vrouwen is het aan jezelf of je slikt of op je lichaam laat komen. Het mag je niet verplicht worden of erom gedwongen worden het te doen. Het moet vanuit een gevoel komen en dan kan je ervan genieten. Wanneer het je verplicht wordt of je gedwongen wordt zal je er op een moment een afkeer van krijgen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sperma

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Zowel mannen als vrouwen vinden een sixpack sexy

Onderzoekers vroegen 2000 mannen en vrouwen waar ze op het vlak van uiterlijk naar kijken bij het zoeken naar de perfecte partner. Het lijkt erop dat beide geslachten strakke buikspieren het aantrekkelijkste lichaamskenmerk vinden.

Britse duiker Tom Daley
Britse duiker Tom Daley © reuters

Voor vrouwen staat een wasbordje bovenaan de ‘wish-list’ (25 procent van de respondenten) gevolgd door gespierde armen (23 procent) en goed ontwikkelde borstspieren (11 procent).

Een derde van de mannen (33 procent) vindt ook mooie buikspieren het aantrekkelijkst, daarnaast scoren een voluptueus achterwerk (25 procent) en strakke dijen (11 procent) ook goed.

Atleten, duikers en wielrenners
Het onderzoek toont ook aan dat steeds meer mensen een gespierd lichaam als doel hebben. Meer dan de helft van de vrouwen vindt het lichaam van een sporter het schoonheidsideaal tegenover 10 procent die nog steeds fan is van de ondervoede modellen-look. Op de vraag welke sportsterren een droomlichaam hebben zijn de meestvoorkomende antwoorden bij mannen: atleten (24 procent), duikers (16 procent) en wielrenners (11 procent). Voetballers krijgen minder dan 10 procent van de stemmen.

(Door: Lore Vanaudenhove)

Riri pronkt met haar strakke buikspieren op vakantie in Hawaï © photo news
Een welgevormde derrière zoals die van Kim K. plaatsten mannen op de tweede plaats
BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/522/Partnerkeuze/article/detail/1590179/2013/03/04/Zowel-mannen-als-vrouwen-vinden-een-sixpack-sexy.dhtml
Eigenlijk merken we toch goed op de mensen anders naar elkaar kijken. Wat voor de ene mooi en sexy is kan voor de ander juist tegenvallen. Al goed dat eigenlijk er eens bij stil gestaan wordt. Wat me wel snel opvalt is dat er geen % is gezet op het bekijken van de ogen, benen handen en voeten. Want ook hier wordt zowel door mannen als vrouwen naar gekeken. 
Maar speelt het uiterlijk een rol? Het is meegenomen maar het blijft niet zoals het gezien wordt. Als men nu even naar de foto’s kijkt en we nemen een atletisch lichaam, dat is allemaal goed en wel maar eens men stopt met de sport gaan de kilo’s er ook aankomen. En heeft men dat gespierd lichaam niet zoals het ooit was. Als we de vrouw in badpak nemen dan is het ook zo dat deze nog vrij jong is. Maar ieder jaartje zal het lichaam het ook laten vertonen. En zo niet zullen ze er flink wat euro’s moeten tegen aangooien om er jong uit te blijven zien. 
De laatste foto als ik die bekijk zijn twee dingen die me heel snel opvallen. En waar de dame echt kan mee uitpakken. Haar ogen en de voeten en onderbenen. Als je ziet hoe een openheid die dame laat zien heeft ze weinig te verbergen en voelt ze zich op dat moment goed in haar vel. Al zal ze zeker ook het nodige doen om er zo uit te zien op een foto. 
Ik zou ze allemaal eens op een morgen willen tegenkomen. Ik denk dat ik ga versteld staan en dat ik niet geloof dat ze het zijn die hierop de foto vastgelegd zijn.
Mensen blijf jezelf in je eigen lichaam. Het is mooie zoals je ervoor komt, en dat straal je uit.
En voor wat zou je anderen gaan nadoen, om op een moment je lichaam niet meer in de hand te hebben en het zelf ziek maakt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Hoe de stress van je man ook positief kan zijn

© Thinkstock.

 

Mannen met stress zijn humeurig, agressief en afgeleid. Of dat is toch wat we altijd dachten. Nu blijkt echter dat stress ook een positief effect heeft op mannen. Ze worden er socialer door, gedragen zich beter én zijn meer geneigd om te communiceren.

Tot die conclusie kwamen wetenschappers van de Universiteit van Zürich na een experiment bij een aantal mannelijke proefpersonen, die in twee groepen werden verdeeld.

De ene helft kreeg te maken met een aantal stressvolle situaties, zoals een moeilijke wiskundetest of het geven van een presentatie voor een publiek. De andere groep kreeg makkelijkere taken, zoals simpele teloefeningen of een stressvrije leessessie in groep.

Nadien speelde elke groep een reeks vertrouwensspelletjes met andere vrijwilligers, waarbij geld op het spel stond. Bij elk spel werden ze gedwongen om ofwel het vertrouwen van hun partner te verdienen ofwel om hen te verraden. Daarnaast moesten ze ook beslissen of ze het verdiende geld wilden delen met hun medespeler of niet.

Al snel bleek dat de mannen die eerst in stressvolle situaties gebracht werden, minder agressief reageerden dan de anderen. Ze waren zelfs vriendelijker, vrijgever en vertrouwden hun partners meer. Maar of dat ook ten opzichte van hun vrouwen zo is, weten we natuurlijk niet zeker…

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/640/Stress/article/detail/1442777/2012/05/23/Hoe-de-stress-van-je-man-ook-positief-kan-zijn.dhtml

Mannen je leest het stress doet ons ook goed. Alhoewel vele vrouwen of zelfs mannen er niet mee om kunnen dat een man stress heeft, laat het hier toch lezen dat we op zo een moment nog iets achter de hand hebben. 🙂

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

MANNEN MET BORSTKANKER

Mannen met borstkanker

Wiebren Tjalma, gynaecologisch oncoloog en borstchirurg, UZA: ‘Mannelijke borstkanker is eerder zeldzaam, van alle borstkankergevallen is slechts 0,9 % mannelijk.’ ‘Doordat ze zo weinig voorkomt, is de ziekte bij mannen ook niet zo bekend en wordt ze vaak pas in een later stadium ontdekt. Bij maar liefst 40 % van de mannen bevindt de kanker zich al in een gevorderd stadium, wat maakt dat de overlevingskansen lager liggen.’

‘Mannen kunnen zelf hun borst onderzoeken. Merken ze een voelbaar letsel op achter de tepel, hebben ze last van borstpijn of is de ene borst plots groter dan de andere? De tepel zendt signalen uit door middel van intrekking, ontstekingen of bloedingen en ook een vergrote okselklier moet onderzocht worden.’

‘Risicofactoren bij mannen zijn een hormonaal onevenwicht met een teveel aan oestrogeen en een tekort aan testosteron. Dit kan veroorzaakt worden door testikelverwondingen, leverziekten of -beschadiging en obesitas. Ook erfelijkheid speelt een rol in de ontwikkeling van borstkanker bij mannen. Bij 20 % van de mannelijke borstkankergevallen is er een familiale geschiedenis van kanker.’

‘Naast deze factoren zijn er ook mannen die borstkanker ontwikkelen na lange blootstelling aan hitte en elektromagnetische straling, zoals staalwerkers of wie werkt bij hoogovens. De hitte kan immers leiden tot testiculair falen, wat zorgt voor een verlaagd testosterongehalte en een hogere oestrogeenconcentratie.’

‘Mannen die geconfronteerd worden met borstkanker zouden het advies moeten krijgen zich genetisch te laten testen, aangezien 6 % drager is van een erfelijke afwijking.’

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/82/Borstkanker/article/detail/1367636/2011/12/28/Mannen-met-borstkanker.dhtml

VROUWEN SLAPEN BETER ALS MANNEN

Kwaliteit van de slaap bij vrouwen beter dan die bij mannen

 

Kwaliteit van de slaap bij vrouwen beter dan die bij mannen

Mannen slapen meestal minder goed als vrouwen

De slaap is een belangrijk onderdeel van onze gezondheid, zonder een goede nachtrust kunnen we al snel met problemen geconfronteerd worden. Over slapen is op wetenschappelijk vlak het laatste woord nog niet gevallen, ondanks veel onderzoek dat in de afgelopen jaren werd verricht. Zo is de rol van de diepe slaap allesbehalve duidelijk. Wel staat vast dat die diepe slaap belangrijker is dan algemeen wordt aangenomen.

De diepe slaap speelt naar verluidt een belangrijke rol in het leerproces, meer bepaald wat het geheugen betreft. Daarnaast is de diepe slaap ook belangrijk voor het algemene gezondheidsplaatje. Er zou impact zijn op tal van aandoeningen, zoals bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten, veranderingen in het metabolisme enzovoort.

Susan Redline, professor aan Brigham and Women’s Hospital en Harvard Medical School in Boston,  is van mening dat iedereen moet beseffen hoe belangrijk de slaap wel is. Samen met ons dieet en de (hopelijk) dagelijkse lichaamsbeweging is de slaap de derde factor die onze gezondheid bepaalt. Een slechte slaap kan de oorzaak van heel wat aandoeningen vormen.

De kwaliteit van de slaap is bij vrouwen beter dan die bij mannen, zo blijkt uit een onderzoek. De resultaten van het onderzoek gelden op de eerste plaats voor ouder mannen. Dat is een ietwat merkwaardige vaststelling, vooral omdat er niet dadelijk een acceptabele reden is om dit verschil te verklaren. Redline deed voor haar onderzoek beroep op 784 mannen van 75 jaar oud of zelfs ouder.

 Mannen slapen dus meestal minder goed als vrouwen, wat betekent dat ze zowel lichter sliepen als minder uren in slaap bleven. Redline stelde bovendien ook vast dat mannen minder slow wave slaap hadden dan vrouwen. Toekomstig onderzoek gaat zich nu toespitsen op die slow wave slaap, waarbij onderzocht gaat worden of die de gezondheidstoestand van iemand kunnen helpen verbeteren.

BRON: http://www.gezondheidsweb.eu/slapeloosheid/kwaliteit-van-de-slaap-bij-vrouwen-beter-dan-die-bij-mannen

Nu is het wel belangrijk om te weten dat vrouwen meer wakker liggen in hun slaap dan mannen. Dat maakt dat ze toch niet altijd volledig uitgerust het bed uitgaan. Wat wel zo is dat vrouwen eens ze de slaap hebben heel diep inslapen dat niet altijd lang hoeft te zijn om een uitgerust gevoel te hebben. Dit ligt bij mannen anders die hebben wel iets meer slaap nodig soms.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

bijonsinhuissen.wordpress.com/

𝙽𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚠𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚊𝚛𝚎 𝚕𝚘𝚜𝚝

%d bloggers liken dit: