Tag Archive: mannen en borstkanker


Mannen met borstkanker hebben ook recht op terugbetaling geneesmiddelen

thinkstock
De arbeidsrechtbank van Luik heeft beslist dat de weigering om geneesmiddelen terug te betalen aan mannen met borstkanker, terwijl dat bij vrouwen wel gebeurt, een discriminatie vormt op grond van geslacht. Dit vonnis ligt in de lijn van de aanbeveling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: mannen en vrouwen moeten dezelfde terugbetaling krijgen voor dezelfde zorgen, meldt het Instituut vandaag.

Een patiënt bij wie in 2016 borstkanker vastgesteld werd, kreeg geen enkele terugbetaling voor zijn behandeling. Reden? Omdat hij een man was, en geen vrouw. Volgens de criteria van het RIZIV zijn de voorgeschreven geneesmiddelen alleen terugbetaalbaar in geval van borstkanker bij pre- of perimenopauzale vrouwen. De mutualiteit weigerde daarom de behandeling te vergoeden.

Wij hopen dat geen enkele man opnieuw gerechtelijke stappen moet ondernemen om een terugbetaling te verkrijgen en dat de criteria structureel worden aangepast

Liesbet Stevens

De patiënt besliste om, gesteund door het Instituut, gerechtelijke stappen te ondernemen tegen zijn mutualiteit en het RIZIV om dit onrecht te herstellen. Uiteindelijk heeft hij de zaak gewonnen. Op 4 februari 2019 bevestigde de arbeidsrechtbank van Luik het standpunt van het Instituut: “Aangezien geen enkele man zich in de menopauze kan bevinden, gaat het hier om een directe discriminatie”. De rechtbank verplichtte de mutualiteit om tussen te komen in de terugbetaling van de geneesmiddelen en kende het Instituut het symbolische bedrag van één euro toe.

“Een persoon met borstkanker, of het nu een man of een vrouw gaat, moet worden terugbetaald voor zijn of haar behandeling. Er is geen reden om een onderscheid te maken. Wij hopen dat geen enkele man opnieuw gerechtelijke stappen moet ondernemen om een terugbetaling te verkrijgen en dat de criteria structureel worden aangepast, zodat mannen evenveel terugbetaald krijgen als vrouwen”, aldus Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/mannen-met-borstkanker-hebben-ook-recht-op-terugbetaling-geneesmiddelen~a27cd414/

Spijtig genoeg krijgen mannen ook te maken met deze vreselijke ziekte borstkanker. Deze mensen zouden gelijkwaardig moeten behandeld worden als het gaat over terugbetalingen. Dit is discriminatie en ja ook seksisme. Want een man vraagt dat ook niet om dit te krijgen, en als een vrouw.

Afbeeldingsresultaat voor mannen en borstkanker

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

“Ook mannen met borstkanker hebben recht op terugbetaling”

thinkstock
Voor mannen met borstkanker gelden niet dezelfde terugbetalingsregels als voor vrouwen. Dat zegt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, die samen met nog een aantal andere organisaties een een bijsturing vraagt van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Borstkanker bij mannen is eerder uitzonderlijk. In België krijgen elk jaar 92 mannen die diagnose, tegenover meer dan 10.300 vrouwen. Maar voor die beperkte groep mannelijke patiënten gelden niet dezelfde terugbetalingsregels als voor vrouwen, stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vast. Het Riziv betaalt bepaalde geneesmiddelen wel terug aan vrouwelijke patiënten, maar niet aan mannen, wat betekent dat die laatsten soms een deel van de behandeling zelf betalen.

Discriminatie

Dat verschil “vormt een directe discriminatie op grond van geslacht”, oordeelt het Instituut, dat naar eigen zeggen verschillende mannelijke patiënten over de vloer kreeg om over de “pijnlijke gevolgen” ervan te getuigen. “Mannelijke patiënten moeten sommige medicijnen zelf betalen. Omdat de kosten te hoog oplopen, kunnen ze niet altijd de door hun arts aanbevolen behandeling volgen. Deze situatie maakt het voor de patiënten nog moeilijker om hun ziekte te bestrijden”, zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens.

“Sommige patiënten zijn overleden terwijl ze stappen aan het ondernemen waren om deze ongelijkheid aan te klagen. Het is absoluut noodzakelijk om de regelgeving aan te passen en deze ongelijke behandeling weg te werken, en zo bij te dragen tot het vergroten van de overlevingskansen van de patiënten.” Het Instituut vraagt bijsturing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, samen met onder meer Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker en Borstkanker Vlaanderen.

BRON: https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/-ook-mannen-met-borstkanker-hebben-recht-op-terugbetaling~aff38b03/

Spijtig genoeg krijgen ook mannen hier mee te maken. Ze staan dan vaak helemaal met de rug tegen een muur. Het zou niet mogen dat hier andere maatregelen worden nageleefd in verband met terugbetaling.

Afbeeldingsresultaat voor mannen en borstkanker

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Borstkanker: niet enkel een vrouwenziekte

Bij borstkanker denk je in de eerste plaats aan vrouwen en hoe de ziekte een aanslag is op hun vrouwelijkheid. Wat je misschien niet weet, is dat borstkanker niet uitsluitend een vrouwenziekte is; ook mannen kunnen er het slachtoffer van worden. Het overkwam ook Henk Van daele. Pink Ribbon vertelt je meer over borstkanker bij mannen.

Zeldzame ziekte

Borstkanker is een zeer zeldzame ziekte bij mannen. Volgens cijfers van de Stichting tegen Kanker kwamen er in ons land 85 gevallen voor in 2008, bij vrouwen waren dat er 9.700. Ook nu nog komt ongeveer 1 procent van alle borstkankers bij mannen voor. De gemiddelde leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld, is 60-65 jaar; 5 jaar later dan bij vrouwen.

Henk Van daele en zijn vrouw ontdekten op een ochtend een knobbeltje in zijn linkerborst. ‘Borstkanker is in onze familie geen onbekend verschijnsel. En ook in onze intieme vriendenkring kennen we wel enkele slachtoffers van de vreselijke ziekte. Maar toen, in de badkamer, durfden we het woord niet uit te spreken’ (Van daele, 2002, p.12).

Net zoals bij vrouwen, speelt erfelijkheid een belangrijke rol. Bij wie borstkanker al eerder voorkwam in de familie (bij vrouwen óf bij mannen), is de kans groter om zelf ook met de ziekte geconfronteerd te worden.

Hoe kan je als man borstkanker herkennen?

Aan de borst zelf vormt zich een kleine, pijnlijke massa, vaak onder de tepelhof. Bij mannen zit namelijk het borstweefsel daar geconcentreerd. Aan de tepel zelf gaat het vaak om eczeem, een verzwering, een intrekking of een heldere, met bloed vermengde vloeistof die uit de tepel komt (Stichting tegen Kanker).

Henk getuigt: ‘Terwijl twee warme handen traagjes over mijn ontspannen lichaam gleden, zei mijn partner plotseling: “Wat heb je hier? Ik voel een bolletje.” Nu had ik als adolescent vaak last gehad van zweren en puistjes. Dat verklaarde waarschijnlijk mijn reactie. Ik antwoordde nog half slapend dat ik straks wel eens zou kijken en dat nieuwe zweertje zou uitknijpen (…) Maar de stem naast me vervolgde bang: “Het is ernstig. Er is een gezwel.” (…) We stapten uit bed en haastten ons naar de badkamer. Voor de grote spiegel keken we vanuit verschillende hoeken naar mijn linkerborst. Een lichte verhevenheid was nauwelijks zichtbaar. Om beurten betastten we de huid naast mijn linkertepel. Er was geen twijfel mogelijk. Een harde knobbel in de vorm van een boon bevond zich naast de tepelhof en schijnbaar vlak onder de huid. De vreemde knobbel leek ons ongeveer een centimeter groot. Je kon het “ding” tussen duim en wijsvinger vastnemen. Je kon er zelfs hard in knijpen zonder dat het pijn deed’ (Van daele, 2002, p. 11).

Oorzaken

Er zijn verschillende specifieke risicofactoren voor borstkanker bij mannen:

  • een verminderde teelbalfunctie (onvoldoende aanmaak van testosteron),
  • het syndroom van Klinefelter (zeldzame erfelijke aandoening waarbij er een extra X-chromosoom aanwezig is),
  • onderontwikkelde geslachtsorganen
  • of hormonale afwijkingen.

80% van de borstkankers bij mannen zijn dan ook hormoonafhankelijk (Stichting tegen Kanker).

Henk getuigt: ‘Gezien de hoge positieve waarde van de oestrogeenreceptoren werd me als aanvullende therapie het dagelijks innemen van een tamoxifenpilletje opgelegd. Eén tablet daags, vermoedelijk gedurende vijf jaar. Dagelijks ‘de pil’ nemen: weer een bewijs dat ik almaar vrouwelijker werd. En dat terwijl ik de leeftijd van de orale contraceptie toch al lang voorbij ben (…) In de apotheek bleek al vlug dat tamoxifenpilletjes courant worden verkocht onder de commerciële benaming Nolvadex, geproduceerd door de internationale firma AstraZeneca. De bijsluiter maakte me niet veel wijzer. Maar uit de lectuur bleek wel dat tamoxifen vooral wordt voorgeschreven aan dames. Tijdens de zwangerschap mag tamoxifen niet toegediend worden, en tijdens de periode van borstvoeding is de inname niet aan te raden. Bovendien kan tamoxifen bij vrouwen allerlei ongewenst effecten: warmte-opwellingen, vaginale afscheidingen, en bloedverlies ter hoogte van de vagina; tamoxifen kan ook de menstruatie onderdrukken. Tamoxifen mag, aldus nog de bijsluiter, nooit voorgeschreven worden aan kinderen. Het bleek toch geen onschuldig product. Maar bijzondere voorzorgen of ongewenste effecten bij mannen stonden op de bijsluiter niet expliciet vermeld’ (Van daele, 2002, pp. 37-38).

Kenmerken

Borstkanker bij mannen vertoont vele overeenkomsten met die bij vrouwen, toch zijn er enkele histologische bijzonderheden. Het lobulaire type, waarbij de kanker is ontstaan in de melkklier, komt bijvoorbeeld niet voor bij mannen.

De meest voorkomende borstkankers zijn de carcinomen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Hierbij bestaan er, voor mannen althans, twee vormen:

  • De ductaal carcinoma in situ (DCIS) enerzijds. Dit is een kanker die ontstaat in de melkgang. De kanker is niet-invasief; het is nog niet buiten de grenzen gegroeid van de melkgang waarin de kanker ontstaan is.
  • Anderzijds is er de invasief ductaal carcinoom, die aanvoelt als een harde knobbel (bijna zoals een steen). Het heeft de neiging uit te zaaien naar de lymfknopen in de oksel en heeft de slechtste prognose van alle types ductale carcinomen.

Daarnaast kunnen mannen ook de ziekte van Paget of een inflammatoir carcinoom ontwikkelen (Stichting tegen Kanker). De ziekte van Paget verschijnt als een jeukende huiduitslag rond de tepel en het tepelhof. De opperhuid van de tepel bevat dan ook tumorcellen, die vaak veroorzaakt worden door een onderliggend gezwel in de borst (gezondheid.be).

Meer weten over borstkanker bij mannen? Henk Van daele bundelde zijn verhaal samen met heel wat waardevolle informatie over borstkanker in zijn boek Borstkanker met puntjes.

BRON: http://www.seniorennet.be/Magazine/artikel/112/borstkanker-niet-enkel-een-vrouwenziekte#

Het komt niet vaak voor maar het is niet alleen een vrouwenziekte. Ook tegenwoordig worden mannen ermee geconfronteerd. Zelfs iets meer als vroeger. En men zou niet echt een oorzaak kunnen geven hier rond.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

BORSTKANKER BIJ MANNEN

Acteurs vragen aandacht voor borstkanker bij mannen

Acteurs vragen aandacht voor borstkanker bij mannen

De Amerikaanse acteurs Samuel L. Jackson en Mark Ruffalo zetten zich in om aandacht te vragen voor borstkanker bij mannen.

Mannen krijgen ook borstkanker, schrijft Ruffalo op Twitter bij een foto waarop hij zijn borstkas laat zien. Ik steun de In The Nip Of Time-campagne van One For The Boys.

Bewust maken van borstkanker
In de campagne legt Samuel L. Jackson uit dat mannen ook met borstkanker te maken krijgen. Mannen krijgen niet alleen mannentieten, zo vertelt hij bij een animatiefilmpje. Ze kunnen ook borstkanker krijgen. De bedoeling van de campagne is om mannen bewust te maken van borstkanker – als de ziekte vroeg wordt opgemerkt is de overlevingskans een stuk groter.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/acteurs-vragen-aandacht-voor-borstkanker-bij-mannen/

Het komt niet vaak voor maar het is er spijtig genoeg wel. Nu de overlevingskansen zijn hoger als bij vrouwen. Alleen wordt het niet altijd tijdig opgespoord en zijn de zorgen soms van lange tijd. En we moeten als man ook eerlijk zijn, wie controleert zijn borsten geregeld. Omdat men ervan uitgaat dat een man geen borstkanker kan krijgen en dus ook nooit aan zijn borsten voelt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Borstkanker: ook bij mannen!

Ook mannen kunnen borstkanker krijgen, al is dat zeer zeldzaam. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat deze ziekte duidelijk in opmars is. Verder wordt vastgesteld dat de diagnose vaak laattijdig gesteld wordt, als de tumor al vergevorderd is.

Borstkanker bij mannen: 1 % van alle borstkankers

Borstkanker bij mannen is zeer zeldzaam. Hij vertegenwoordigt 1 % van alle borstkankers, goed voor 1.600 nieuwe gevallen per jaar in de Verenigde Staten. Weinig mensen weten het, maar ook mannen hebben een borstklier en kunnen dus borstkanker krijgen.

Artsen wijzen erop dat de diagnose bij mannenveel later gesteld wordt en wel gemiddeld op de leeftijd van 67 jaar. Bij vrouwen is dat 62 jaar. Dat betekent dat de tumoren opgespoord worden in een verdergevorderd stadium, op het ogenblik dat ze al uitgezaaid zijn. Dat is logisch, want mannen verwachten niet dat ze borstkanker kunnen krijgen… Een beginnende borstkanker bij mannen kan trouwens verward worden met gynaecomastie, een goedaardige overdreven borstontwikkeling. Een op de tien mannen krijgt daar in de loop van zijn leven mee te maken.

Borstkanker bij mannen: moeilijke diagnose

Bij dat gevaarlijke aspect komt nog dat mannen die te horen krijgen dat ze borstkanker hebben, het vaak heel moeilijk hebben met de diagnose. Borstkanker is voor de meeste mensen immers nog altijd iets typisch vrouwelijk en wordt bij mannen gezien als een vreselijke, zij het zeldzame, ziekte. Conclusie: wees waakzaam, heren! Ook ú kunt borstkanker krijgen. Raadpleeg bij twijfel zo snel mogelijk uw arts. Hoe sneller de diagnose, hoe doeltreffender de behandeling

BRON: http://www.e-gezondheid.be/borstkanker-ook-bij-mannen/actueel/616

Het komt niet vaak voor maar ook bij een man kan borstkanker geconstateerd worden. Het is dan ook moeilijker op te sporen, omdat een man niet maandelijks een onderzoek doet. En zeker niet daar aan denkt als de borst pijn begint te doen, of dat door het knobbeltje pijnen in de arm kunnen komen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Leven met Myalgische Encefalomyelitis

𝙽𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚠𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚊𝚛𝚎 𝚕𝚘𝚜𝚝

%d bloggers liken dit: