Tag Archive: levenslessen


Karmische levenslessen.

Allemaal kennen we karma en vaak spreken we dan ook van negatieve karma. Maar weet ook dat er positieve karma bestaat. Karma dragen we bij vanuit al onze levens. Het zijn onze levenslessen. We leren het vanaf bij de geboorte juist omdat we deze ook meedragen van vorige levens. Positieve karma straal je uit. Maar deel je ook.
Relaties met je ouders. Met je vrienden. Met je partner. Ook hierin komt karma voor. Hier leert men van elkaar. En zonder dan men het weet komen hier ook vorige levens in voor. Men moet elkaar op gelijk welk gebied leren kennen. Soms is dat door een machtsspel angst of onzekerheden komen hieraan bod. Die moet men van elkaar leren kennen. En iedere persoon die op je pad komt is om van te leren. Soms houdt men een spiegel voor en zie je in de persoon jezelf. Dat zie je vaak met moeder dochter als er een goede relatie is.

Positieve karma leert je op eigen benen staan. En men zal op momenten ook dat gevoel voelen dat je soms al eens iets gezien hebt of de persoon kent. Dat is juist dat gevoel van vorige levens.
Zo is het dus van belang om naar jezelf te kijken. Maar ook vanuit jezelf het leven bekijken.
Wil men nog meer erover lezen kijk hier
Ja soms is de les in het leven horen zien en zwijgen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Lessen die we leren in ons leven.

Allemaal leren we om ons leven zo goed mogelijk verder te zetten. We maken keuzes in wat we willen studeren we maken keuzes in het werk wat we willen doen. De meeste lessen krijgen we door via onze ouders. Soms hebben deze het moeilijk om hun kind los te laten. Dat maakt dat het kind een puber een adolescent een jong volwassene soms de lessen van het leven niet kan leren. Omdat ze geremd worden door een van de ouders. Tot ze dan toch op een moment in hun leven het aandurven om de les des leven te gaan leren. Soms doen ze stommiteiten en daar moet men ook uit leren. Want dat zijn harde lessen maar men kan er iets uit leren. Natuurlijk zijn er die nooit zullen leren alhoewel ze toch op een moment tot bezinning zullen komen. En er zijn er die vanuit hun harde lessen de mooiste levenservaring meenemen. En zo hun leven ook verder zetten. De lessen die men leert komt zuiver vanuit jezelf. Het begint dan ook bij jezelf. Iedere keuze die men maakt maakt men vanuit jouw denkpatroon vanuit jouw gevoel. In die lessen zit dus ook de leerstof om jezelf te accepteren zoals je bent. Zonder daarbij negatieve gedachten over jezelf te hebben. Zonder dan men zich laat meeslepen door anderen. Ook dit is weer een zware les. Een les die vaak veel impact kan hebben hoe men opgevoed is. Ook dit kan men veranderen als men sterk genoeg is. Als men wil het trauma te verwerken. Bij deze les zal er altijd in gevoel iets achterblijven. Dat te maken heeft met bepaalde angsten. Ook dat hoort bij het aardse leven. En angsten zijn ook je eigen lessen om te leren om van die angst af te komen.
We hebben in ons leven zoveel te leren maar wat niet geleerd wordt is jezelf leren kennen. Is jouw leven in handen nemen. Is jouw pad uitzetten. Als men dan nog eens spreekt van een spiritueel pad dan krijgt men vaak veel commentaar te horen. Want men gaat je anders bekijken. Omdat men anders door het leven gaan het leven anders bekijkt. Ook meer met zichzelf bezig zijn om hun lessen te leren. Zo komt men dan ook mensen tegen op je pad die hetzelfde denken en doen. Er komen er en er zullen er ook gaan. Dan heb je van elkaar geleerd.

Neem het leven nu
Leer nu
Het is nooit te laat.
Nog een goede site is deze

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Terugkomende levenslessen.

Bepaalde dingen komen telkens terug op je pad. Zowel positieve als negatieve.
Dan kan jezelf de vraag stellen.
Hoe komt het toch.
Vaak komt het doordat men bepaalde dingen van jezelf niet durft zien. Ieder proces is een les die geleerd moet worden. Is dat niet zo zal men er telkens mee geconfronteerd worden. Soms weet men dan niet hoe ermee om te gaan of het te verwerken. Omdat het gaat om terugkerende patronen. Men vlucht het liever als erbij blijven stil te staan. Als je blijft doen zoals je het kent zal het ook altijd terug komen. Soms moet men dingen in het leven kunnen veranderen. Maar men vlucht liever dan iets niet te willen inzien. Juist om dat men iets niet kan of heeft verwerkt gaat dit vaak ook terugkomen. Als men ergens geen afstand of nee kan tegen zeggen zal dit terug keren in je leven. Ook angsten spelen hier een belangrijke rol in. Angsten om iets te veranderen vanuit jezelf en jouw leven. Maar ook angsten om het onbekende. Ook bang ook weer echt iets te mogen of kunnen aanvoelen. Het kan voor jezelf positief zijn om juist dat stukje te openen in jezelf waarvan je weet dat het al meermaals op je pad is gekomen. Men moet er dus zelf aan werken en het niet wegduwen. Het is accepteren dat dit alles vanuit jezelf komt. Dat men het op een moment zo moe wordt dat men het niet uit de weg kan blijven gaan. Perfect zijn is niemand dat hoort thuis bij je eigen illusie. Daardoor zal je steeds die situatie voor je krijgen juist die bepaalde mensen aantrekken juist die gesprekken te horen krijgen die zwaar voor je zijn.

Het woord NEE is hier niet misplaatst. Net als assertiever in het leven te gaan staan. Dat jezelf jouw leven gaat leiden en sturen. En het niet gaat laten sturen of leiden. Want ook dit kunnen terugkerende patronen zijn in je leven. Men zou dan de vraag kunnen stellen. Voor wat laat ik me leiden en sturen. Durf ik zelf geen houvast nemen op mijn eigen leven. Dit kan soms ook komen omdat je ouders niet echt losgelaten hebben. Een partner die je niet laat zijn wil je echt wilt zijn. Ga zo maar door.
Soms zoekt men de schuld bij andere of legt die bij deze neer. Toch ben jezelf schuldig voor wat je aantrekt. Het kan soms moeilijk te aanvaarden zijn zodat je in die cirkel blijft hangen. Zodat het steeds terug keert. Tot je ogen je gevoel opengaan voor de werkelijkheid. Dan pas kan je vanuit jezelf er iets aan doen. Wil men groeien moet men ook durven veranderingen toe te laten. Pas dan kan je werken aan jouw eigen geluk en een gelukkig leven.
Daarom moet je bereid zijn om bepaalde angsten recht in de ogen te durven zien. Jouw innerlijk proces aan te gaan. De werkelijkheid vanuit jezelf te zien. Dan pas ga je ook je leven om kunnen draaien. Ga je merken dat terugkerende patronen niet terug zullen komen. Maar weet het is echt een zwaar proces. Men moet soms uit de comfortzone komen. Dat al een angst kan laten aanvoelen. Maar blijf in jezelf geloven. Op een moment komt het moment dat het je wel zal gaan en dat je dan anders kan gaan leven.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Spirituele levensles van Deepak Chopra over hoe je persoonlijke kracht kan toenemen

Mediteren is een perfecte manier om je lichaam of geest tot rust te brengen. Deepak Chopra is een leermeester in meditatie en in zijn boek Handboek meditatie geeft hij verschillende meditatielessen. Een van de lessen die aan bod komt in het boek is zelfempowerment. In dit artikel legt Deepak Chopra je uit wat dat is en krijg je handvatten uitgereikt om tot een zuiver bewustzijn te komen.

Mediteren, Meer, Stemming, Meditatie Op Het Meer, Vrede

Zuiver bewustzijn heeft geen identiteit, geen ‘ik’ om te verdedigen. Het is niet verbonden aan herinneringen, gewoonten en oude conditioneringen, omdat zijn focus alleen op het huidige moment ligt.

Wat is zelfempowerment?

Totale meditatie verruimt je gewaarzijn en met die verruiming neemt je persoonlijke kracht toe. Kracht gebaseerd op gewaarzijn is niet alleen een mogelijkheid, maar ook een automatisme – en iets wat de meeste mensen niet weten. Het stereotype beeld van een krachtig iemand is gekoppeld aan maatschappelijke kenmerken zoals geld, status en een positie waarin je anderen kunt vertellen wat ze moeten doen.
De werkelijke krachtbron is een mysterie en als de rijkste en meest prominente publieke figuren openhartig over zichzelf praten, geven ze vaak toe dat ze zelf verbaasd zijn dat ze het zover hebben geschopt. De meesten zullen zeggen dat ze geluk hebben gehad, dat ze op het juiste moment op de juiste plek waren.
We laten geluk hier even buiten beschouwing om helder en praktisch uit te leggen hoe het pad naar zelfempowerment zich ontvouwt. Het kan goed zijn dat je tevreden bent met de keuzes die je tot nu toe in je leven hebt gemaakt. Dit geeft aan dat je leven naar wens verloopt. De meeste mensen zullen echter vinden dat ze én goede én slechte keuzes hebben gemaakt. Maar hoe je hier zelf ook over denkt, geen enkel tot dusver behaald succes weegt op tegen leven vanuit het beginpunt van oneindige mogelijkheden.
Bij totale meditatie herzie je je verwachtingen doordat je steeds dichter bij de bron van totaal bewustzijn komt. En dan doet zelfempowerment de rest. Dit wil zeggen dat je je op een natuurlijke manier afstemt op een bewustzijnsniveau dat voor de juiste afloop van iedere situatie of uitdaging zorgt. Als je verlangens zich richten op positieve doelen, dan lost de kwestie van zelfempowerment zich vanzelf op.

Het nemen van beslissingen

Als je van beginpunt verandert, verandert je hele beeld van zelfempowerment. Beeld je in dat je een kamer betreedt en wordt bevraagd door iemand met een bepaalde autoriteit, laten we zeggen een ambtenaar van de belastingdienst, een advocaat of je baas. Je hebt geen idee hoe het gesprek zal aflopen. Hoe voel je je bij dit vooruitzicht? Sommige mensen komen in zo’n situatie daadkrachtig voor zichzelf, hun werk en hun meningen op, terwijl anderen bescheiden, zenuwachtig of snel geïntimideerd zijn.
Je kent jezelf goed genoeg om te weten hoe je waarschijnlijk zou reageren. Maar je zelfkennis draait in dit geval om beperkingen. Oppervlakkig gezien lijkt degene met het grootste ego superieur aan iemand die stil en bescheiden is. Maar je kunt van tevoren niet weten wie van de twee de juiste beslissingen neemt.
We grijpen vaak terug op krachtbronnen uit de tweede hand en proberen daarmee sterk, succesvol en gecontroleerd over te komen, terwijl we diep vanbinnen verbijsterd zijn door de manier waarop het leven in elkaar zit. We blijven verbijsterd omdat we niet verbonden zijn met de krachtbron. Het verschil tussen wel en niet verbonden zijn, is overduidelijk als je eenmaal weet hoe bewustzijn werkt. Beslissingen nemen is niet zo’n rationeel proces als we doorgaans denken.

Ben je vol zelfvertrouwen of onzeker?

Maak eens een pas op de plaats en denk aan de laatste belangrijke beslissing die je hebt genomen. Het gebeurt niet vaak dat je een nieuw huis koopt of van baan verandert, maar mogelijk heb je besloten om je over een bepaalde kwestie uit te spreken, advies te geven aan een vriend(in) of familielid, een presentatie op je werk te geven of om iets duurs te kopen waar je lang over na hebt moeten denken. Terwijl je nadacht over de beslissing, speelden de kwaliteiten van bewustzijn een rol.
Mogelijk bevond je jezelf in een van de volgende situaties:
Je was vol zelfvertrouwen en zeker dat je de juiste keuze had gemaakt. Je had een duidelijk doel voor ogen. Je had controle en kende geen enkele twijfel.
Of:
Je was onzeker en vol twijfel. Je hinkte op meerdere gedachten. Je wist niet zeker of het zou lopen zoals je wilde. Je was bezorgd en had zo je bedenkingen.
Deze kenmerken van gewaarzijn geven aan hoe empowered je je voelde toen je je laatste belangrijke beslissing nam. Rationele afwegingen spelen natuurlijk mee, maar zijn slechts een onderdeel van het geheel. Als je heel erg twijfelde, heb je je definitieve keuze waarschijnlijk impulsief genomen. Wie heeft nooit achteraf ergens spijt van gehad?
Hoe kun je ervoor zorgen dat je vol vertrouwen bent in plaats van twijfelend? De meeste mensen kiezen ervoor om hun twijfels te vermommen in een zelfverzekerdheid die ze niet echt voelen. Je beschermt je zelfbeeld, iets wat je gewend bent te doen, en zoekt niet naar een bewustzijnsniveau waar vertrouwen, richting, zekerheid, doelgerichtheid, zin, controle en een succesvolle afloop standaard zijn. Het ego zal je daar niet heenbrengen en daarom is voorbijgaan aan het ego zo’n belangrijk onderdeel van totale meditatie.

Het loslaten van het ego

Het probleem is dat het ego een enorm grote rol speelt bij het nemen van beslissingen, waardoor het moeilijk is om het met rust te laten. Net las je mijn bewering dat er een bewustzijnsniveau is waar een succesvolle afloop standaard is, hoe reageerde je daarop? Als er twijfel opkwam of als je sceptisch werd, reageerde je vanuit het ego. Ik heb het hier niet over egoïsme, want dat is een aangedikt ego. In het dagelijks leven is het ego je individuele standpunt, of je nu egoïstisch of bescheiden bent. Het bevat je ervaringen en herinneringen, gewoonten en overtuigingen, oftewel het hele verhaal dat je tot dit moment hebt geleefd.
Voor de meeste mensen is het idee dat je je niet langer met het ego bemoeit zo vreemd, dat ze niet weten wat ermee wordt bedoeld. Dat is heel begrijpelijk. Zuiver bewustzijn heeft geen identiteit, geen ‘ik’ om te verdedigen. Het is niet verbonden aan herinneringen, gewoonten en oude conditioneringen, omdat zijn focus alleen op het huidige moment ligt. Als ervaring is zuiver bewustzijn vanuit het ego gezien volkomen leeg. Het ego registreert een ervaring voornamelijk met verlangens en eigenbelang. ‘Ik wil dit’ en ‘ik wil dat niet’ zijn de belangrijkste overwegingen. ‘Dit vind ik prettig’ en ‘dat vind ik vervelend’ spelen ook een belangrijke rol, net als ‘Is dit goed of slecht voor me?’

De staat van rust en ontspanning

Als verlangen en eigenbelang afwezig zijn, dan ervaart het ego niets. De ervaring van zuiver bewustzijn berust op simpelweg aanwezig zijn, waarnemen, toelaten, en op de juiste manier handelen zonder bijgedachten en eigenbelang. Een pas op de plaats maken zet ervaringen op hun kop. Dan is de geest niet langer voortdurend actief en rusteloos – met af en toe een moment van rust, vrede en ontspanning – maar dan ben je altijd vredig en ontspannen met af en toe momenten waarin iets omhoogkomt om te zeggen, denken of doen.
Dit contrast is zo groot dat veel mensen de staat van rust en ontspanning waarin de geest van nature het liefst verkeert, afwijzen. Voor hen voelt innerlijke rust als ‘er gebeurt helemaal niets’ en dus gaan ze onmiddellijk op zoek naar een bron van activiteit en afleiding. Heb je weleens het gevoel dat je niet weet wat je moet doen of dat je ongedurig bent? Dan sta je plotseling op om een snack te pakken, te kijken of je nieuwe berichtjes hebt, of je zapt langs alle tv-kanalen, meestal
gedachteloos of zonder dat het echt noodzakelijk is.
Impulsief gedrag is een vorm van weerstand tegen simpelweg aanwezig zijn in het hier en nu. Het ego voelt zijn eigen rusteloosheid op een plek waar echte rust en ontspanning heersen en ‘er gebeurt helemaal niets’ wordt de trigger voor zinloze geestelijke activiteit.
We kunnen van niemand verwachten dat hij van de ene op de andere dag van ego-niveau naar het niveau van oneindige mogelijkheden springt – zo’n sprong is min of meer ondenkbaar. Maar we kunnen wel terugkeren naar de basale waarheid dat bewustzijn overal is en overal bij betrokken is. Het is betrokken bij de manier waarop we ons leven leiden en biedt ons een punt halverwege, dat volledig menselijk is en tegelijkertijd veel ruimer dan het ego. Dit punt bevindt zich daar waar
jij, als individu, de georganiseerde kracht van bewustzijn ontmoet, de kracht die de hele lichaamgeest overziet. Van hieruit zijn alle voordelen van een wakker leven beschikbaar.

Totale meditatie

De keuze tussen ‘ja’ of ‘nee’ zeggen, is waarschijnlijk de meest basale keuze die mensen iedere dag maken. Die beslissing nemen we steeds weer en mensen die geneigd zijn om meestal ‘nee’ te zeggen, maken het zichzelf niet makkelijk. Altijd ‘ja’ zeggen brengt ook problemen met zich mee. Onze keuze voor ‘ja’ of ‘nee’ is in feite gebaseerd op de keuze die we in het verleden steeds weer hebben herhaald. Handelen uit gewoonte is willekeur. Ouders raken geïrriteerd als een kind bij ieder nieuw soort eten zegt: ‘Ik lust dit niet’ en antwoorden dan gefrustreerd: ‘Je hebt het nog niet eens geproefd.’ Wanneer we als volwassene het nieuwe en onbekende afwijzen, doen we in feite niets anders dan toegeven aan die kinderlijke neiging om ‘nee’ te zeggen zonder er verder over na te denken.
Laten we hier eens naar kijken in relatie tot weerstand. Als je nooit enige weerstand hebt gehad in je leven, is er weinig reden om ‘nee’ te zeggen. Waar komt weerstand vandaan? Als andere mensen weerstand bieden, raken we vaak geïrriteerd en gaan we tegenstand bieden. Maar het is belangrijk dat we onze aandacht richten op de verborgen weerstand die in onszelf ligt.
Iedereen zal het ermee eens zijn dat:
• Andere mensen meegaander zijn als je niet tegen ze ingaat.
• Als je wilt krijgen wat je verlangt, je anderen vaak moet geven wat zij willen.
• Je met samenwerken verder komt dan met niet samenwerken.
• Je niet kunt voorkomen dat iemand op je reageert zoals hij/zij wil reageren.
• Je gemakkelijk ‘nee’ zegt tegen dingen die nieuw en onbekend zijn.
Iedereen krijgt met dit soort dingen te maken in het leven, maar als je de ware aard van bewustzijn kent, verandert ieder hierboven genoemd punt. Omdat bewustzijn totaal is, biedt het nooit weerstand aan zichzelf. De oceaan kan stormachtig zijn, maar hoe hoog de golven ook zijn, hij weerstaat zichzelf niet. Hij bevindt zich alleen in een andere toestand, namelijk stormachtig in plaats van kalm. Bewustzijn laat allerlei stormen van menselijk gedrag toe. In het dagelijks leven worden we voortdurend voor de keuze gesteld van vechten of toegeven, mee discussiëren of je er niet mee bemoeien. Er is niet één bepaalde houding voor alle mogelijke situaties. De samenleving viert een oorlogsoverwinning en vereert in één adem een pacifist als Gandhi.

De weg van de minste weerstand

Deze tegenstrijdige opwellingen zullen met elkaar in strijd blijven als we niet tot een dieper inzicht komen. Bewustzijn is van zichzelf ordelijk en georganiseerd. Het ontvouwt zijn kracht langs de weg van de minste weerstand.  De natuur als geheel functioneert volgens de wetten van beweging, hitte, zwaartekracht, enzovoorts, die allemaal één ding gemeen hebben: ze nemen de kortste weg van A naar B, omdat dit de minste inspanning vraagt. Rechte lijnen zijn de norm in de natuur zolang er geen obstakels in de weg liggen. De weg van de minste inspanning is niet alleen efficiënt. Het is de beste manier om een doel, welk dan ook, te bereiken. Je hebt de minste wrijving en je omzeilt obstakels zo snel mogelijk. Als je dit naar het dagelijks leven vertaalt, ziet zelfempowerment er heel anders uit.
Zo kun je je bij iedere keuze die je maakt afstemmen op de weg van de minste weerstand:

  • Geef niet meteen weerstand en zeg niet meteen ‘nee’ zonder eerst te ontspannen en jezelf te centeren, zodat een dieper gewaarzijn kan antwoorden. Als het de kans krijgt, zal dieper gewaarzijn kiezen voor het juiste resultaat met de minste inspanning. Handel niet impulsief.
  • Als je te maken krijgt met een stressvolle situatie, vraag jezelf dan bewust of de weg van de minste weerstand voor je openligt. Zo ja, neem die dan.
  • Laat de dingen meer gebeuren en laat ‘het vaker gaan’, in plaats van dat je de controle wilt behouden.
  • Kies voor eensgezindheid en samenwerken.
  • Wees niet intimiderend en dwingend en val ook niet terug op ‘Omdat ik het zeg, daarom!’
  • Zoek zo veel mogelijk inbreng van buitenaf van mensen die op zijn minst net zo alert en bewust zijn als jij.
  • Vermijd mensen die doorgaans precies het tegenovergestelde doen van wat hierboven staat.

Het is belangrijk om je te realiseren dat de weg van de minste weerstand niet hetzelfde is als berusting of geestelijke luiheid. De belangrijkste reden waarom we nog niet gekozen hebben voor de weg van de minste weerstand als een pad naar bewustwording en zelfempowerment, is onze sociale conditionering. Er is een hele mythologie ontstaan rond nooit opgeven, terugvechten, winnen ten koste van alles en de vijand verslaan. In het begin ga je misschien nog mee in deze mythe, maar bewustzijn toont een betere weg.
De weg van de minste weerstand is hier en nu toepasbaar, maar je moet weten dat iedere kracht afkomstig uit bewustzijn sterker wordt naarmate je gewaarzijn zich verdiept. Als je blijft mediteren en steeds vaker de weg van de minste weerstand beoefent, zul je dichter bij de bron van zuiver gewaarzijn komen. En je keuzes zullen steeds geslaagder zijn, omdat je wordt ondersteund door de ordelijke en georganiseerde kracht van bewustzijn.

BRON: https://www.inspirerendleven.nl/spirituele-levensles-van-deepak-chopra-over-hoe-je-persoonlijke-kracht-kan-toenemen/

Mediteren kan een belangrijke factor spelen om persoonlijke kracht te ontwikkelen. Juist door de rust te vinden ga je merken dat je heel veel aankan. Dat men van iets negatiefs iets positiefs kan maken. Ik vind dat Deepak Chopra zijn boeken goed te begrijpen zijn en waar je voor jezelf heel veel kan uithalen.
Door te mediteren ga je voor jezelf minder weerstand opbouwen bij bepaalde problemen. Men gaat meer relativeren in het leven.

Monnik, Mediteren, Zen, Meditatie, Monnik Mediteren

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Adviezen van mensen van boven de 60.

Vrouw, Ouderen, Tibet, Nepal, Portret, Gezicht

Wanneer we denken aan wat voor adviezen iemand van 60 jaar en ouder ons kan geven, zullen we als eerste denken aan de interessante en op levenservaring gebaseerde adviezen die we te horen zouden krijgen. Ik denk dat het advies van oudere mensen vele vormen kan aannemen en eerlijk gezegd denk ik dat sommige vormen van advies totaal niet toepasbaar zijn op de wereld van vandaag. Denk je eens in, veel mensen, soms zelfs onze ouders, leefden in een compleet andere wereld dan in hoe deze wereld vandaag de dag is. Is het echt mogelijk voor deze mensen om ons van advies te voorzien dat ook in deze tijd nog waar en toepasbaar is?

Onlangs is er op Reddit een vraag gepost waarin zestigplussers die het platform bezoeken gevraagd werd hun adviezen / tips te delen voor mensen die half zo oud zijn als zij.
Dit is waarom ik vind dat dit soort vragen interessant zijn: de antwoorden bevatten ervaringen en kenmerken van het menselijk leven welke bijna tijdloos lijken te zijn. Ik herinner me  het verslag doen van een Harvard studie (Link) over wat er nodig is voor mensen om gelukkig te zijn in deze wereld, dat veel van de zaken die zorgen voor een gelukkig leven meestal vrij eenvoudig zijn. Veel van deze zaken staan in de lijst hieronder.
Een belangrijk punt waarvan ik mensen altijd aanmoedig om het te onthouden (het staat hieronder ook in de lijst) is dat iemand anders zijn advies of ervaring niet heilig is en daarmee ook niet als zodanig behandeld en nageleefd hoeft te worden. We zijn allemaal uniek, hebben allemaal onze eigen weg te gaan en ik denk dat het belangrijk is om te luisteren naar deze adviezen en ervaringen, erop te reflecteren en ze toe te passen in je leven als en waar het voor jou klopt. We zijn als mens en maatschappij altijd aan het evolueren en het is goed mogelijk dat op een dag sommige van deze adviezen en ervaringen echt een onderdeel van je natuurlijke staat zijn geworden zodat ze niet eens meer genoemd hoeven te worden.
Zoals ik het zie is het afstemmen van je dagelijks leven op je grootste missie heel belangrijk als je langdurig geluk in je leven wilt creëren. Verdwaal niet in de illusie dat er geen uitdagingen meer zullen zijn in het leven, die uitdagingen zullen er namelijk altijd zijn en dat is een deel van waarom we hier zijn: om te leren van en te groeien door onze ervaringen. Doe waarvan jij voelt dat je het wilt bijdragen aan de wereld. Maak verbinding met de ervaringen die je wilt hebben, niet met de ervaringen waarvan een ander vertelt dat je ze moet hebben, zoals bijvoorbeeld culturele invloeden. Denk aan hoe jij wilt groeien en leren. Als je deze dingen aan het ontdekken ben zal je in afstemming zijn met jezelf, iets wat jou veel geluk zal brengen.

Adviezen van mensen boven de 60

1. De meest belangrijk persoon in je leven is de persoon die ermee instemde zijn of haar leven met jou te delen. Behandel hem of haar ook zo.
2. Je kunt lang of kort leven, dat weet niemand, maar vertrouw me als ik zeg dat je zult wensen dat je beter voor jezelf gezorgd had toen je jonger was.
3. Spullen zijn maar spullen. Houd niet vast aan materiele zaken, houd in plaats daarvan vast aan tijd en ervaring.
4. Jaloezie verwoest relaties. Vertrouw je partner want wie anders zou je moeten vertrouwen?
5. Mensen zeggen altijd: “zorg dat je een baan krijgt waarin je doet waar je van houdt!” Dat is echter niet het beste advies. De juiste baan is een baan waar je op sommige dagen van houdt, die je op de meeste dagen kunt tolereren en die je rekeningen betaalt. Bijna niemand heeft een baan die ze elke dag leuk vinden.
6. Als je overweldigd wordt door het leven, ga dan terug naar het nu en geniet van alles dat mooi en troostend is. Haal diep adem en relax.
7. Jaren vliegen voorbij voor je er erg in hebt. Trouw niet jong. Leef je leven. Ga erop uit. Doe dingen. Ongeacht of je geld hebt of niet. Pak en tas en ga naar een plek die je jezelf kunt veroorloven met jouw financiële situatie.
8. Neem het leven niet zo serieus. Probeer, zelf als dingen donker en hopeloos lijken, te lachen om hoe absurd het leven soms kan zijn.
9. Een echte vriend komt om 2 uur s ’nachts langs als je belt dat je hem nodig hebt. Alle anderen zijn kennissen.
10. Kinderen groeien veel te snel op. Haal het meeste uit de tijd die je met ze doorbrengt.
11. Niemand sterft met het verlangen dat hij meer gewerkt had in zijn leven. Werk hard maar stel werk niet boven je familie, vrienden of zelfs jezelf.
12. Eet en beweeg alsof je een diabetisch hartpatiënt met een beroerte bent. Zodat je er nooit een wordt.
13. Misschien is dit advies niet zo diepgaand als de andere adviezen maar ik vind dat het belangrijk is: flos regelmatig, tandproblemen zijn vreselijk.
14. Zie en behandel de adviezen van anderen niet als heilig. Je kunt advies vragen aan iemand die je respecteert, en dan je eigen situatie overdenken en je eigen beslissing nemen. In essentie: neem je eigen advies aan is mijn advies.
15. De gewrichten die je vandaag beschadigd nemen later wraak. Zelfs als je denkt dat je volledig hersteld bent. VERTROUW ME!
16. Wij zijn maar eenmalig op deze aarde. Zorg ervoor dat je op een dag niet wakker wordt, je realiseert dat je over de 60 bent, en niet de dingen hebt gedaan waar je van droomde.
17. Waardeer de kleine dingen en ben aanwezig in het moment. Wat bedoel ik? Nou, het lijkt erop dat jongere mensen allemaal directe bevrediging zoeken. Waarom zou je niet, in plaats daarvan, elk klein moment waarderen? We blijven niet eeuwig op deze mooie, gekke planeet en het meeste plezier kan gevonden worden in de meest simpele en aardse activiteiten. Bel iemand op in plaats van hem of haar een bericht te sturen. Bel je moeder en klets over niets in het bijzonder. Dat zijn de momenten om je aan vast te houden.
18. Betaal je rekeningen en zorg dat je uit de schulden blijft. Als ik mezelf het geld mocht uitbetalen dat ik door de jaren heen aan rente heb moeten betalen, dan was ik al met pensioen.
19. Als je droomt van iets zijn of doen dat onmogelijk lijkt, probeer het toch te bereiken. Het zal makkelijker te bereiken zijn als je ouder wordt en verantwoordelijk wordt voor jongere mensen.
20. Als je iemand voor het eerst ontmoet, sta dan even stil bij het feit dat je helemaal niets van deze persoon weet. Je ziet ras, geslacht, leeftijd, kleding. Vergeet het allemaal. Je weet niets. De bevooroordeelde aannames die in je hoofd opkomen omdat je hersenen graag in hokjes denken, beperken jouw en andermans leven.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/twintig-zeer-interessante-adviezen-van-mensen-boven-de-60/

Lees zeker via de bron ook de reacties die erop kwamen. Het feit is dat men op een moment van ons leven anders nadenkt dan jongeren. Toch kan ieder persoon een advies geven. Het is juist hoe men het advies voor jezelf opneemt.
Ik denk altijd bij mezelf. Ik ben alleen op de wereld gekomen. Er zijn mensen in mijn leven gekomen en gegaan. Net zoals ik het leven ook zal eindigen alleen.
Het ene mensen leven is zo kort het ander heel lang. Dat heeft niemand in de hand. En ook zelfs gezondheid moet je soms uit handen geven. En hoop leggen in de persoon die jou probeert te helpen. Maar hoe ouder men wordt hoe meer levenslessen dat men heeft. Ik spreek nooit van levenservaring. Wat ook jongen hebben hun levenservaring mee. En als ze ouders worden proberen ze dat weer door te geven aan hun kinderen.
Wij mensen kunnen van iedereen leren en dat wordt ook wel eens vergeten.

Familie, Oma, Grootmoeder, Gezin, Ouderen, Vrouwen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Verlicht zijn, een levensmissie? Zielservaringen en levenslessen…

De Mens, Gitaar, Meisje, Tunnel, Licht, Sun

Om het aardse energieveld, de 3D energie, binnen te kunnen treden heb je in zeer langdurige processen een afdaling langs en door verschillende astrale lagen doorleefd. Elke stap naar beneden maakte dat je energie zwaarder werd en steeds meer werd aangetrokken tot moeder aarde. Dat afdalen noem je decentie. Op aarde komen is een unieke kans voor jouw ziel om dualiteit te kunnen ervaren, zielservaringen en levenslessen te verzamelen.
Dualiteit is intens, verwarrend, onlogisch en een zeer zware ervaring voor je ziel. Kijk hoe prachtig mooi moeder aarde is en in wat voor een paradijs we leven, terwijl er tegelijkertijd zo vreselijk veel naars gebeurt. Je bent van licht gemaakt en daarom kan je ziel ook alleen maar licht ervaren. Daarom is het zo uniek en aantrekkelijk om ook het andere uiterste van licht te kunnen ervaren: het donker.

Waarom kiezen we voor zulke zielservaringen?

Omdat je op aarde volledig bent afgesneden van jezelf, van de bron, kan je de dualiteit zo intens ervaren. Op aarde ervaar je (jouw ziel) wat dat is, hoe dat is en wat dat betekent. Steeds meer mensen worden geraakt door en krijgen toegang tot de energie van de 5e dimensie. Daarmee wordt de frequentie verhoogd en begint het meer en meer voelbaar te worden dat en wanneer je uit verbinding bent.
Het voelen dat je uit verbinding bent kan op verschillende manieren tot uiting komen. Het voltrekt zich op de manier waarop we als mens gewend zijn om te reageren: verdoving. Door middel van de basisreactie ‘vechten, vluchten of bevriezen’. Je kunt het uit verbinding zijn op aarde ervaren alsof het hier ‘niet goed’ is en dat je daarom hier niet wilt zijn. Dat is een beangstigend en naar gevoel dat je niet wilt voelen. Daar begint de verdoving die je vervolgens in stand houdt met je eigen basisreactie (vechten, vluchten of bevriezen).
Het is een misvatting dat het hier niet goed is. Je ziel heeft ervoor gekozen hier te zijn, om deze ervaring te ondergaan en te doorleven. Je hebt hier op aarde precies de juiste tools om lessen te leren en ervaringen te ondergaan om te groeien als ziel. Maar wat houdt dat groeiproces nou eigenlijk in?

Is verlicht zijn het doel?

Doordat je op aarde het donker ervaart door de zwaarte van de energie, lijkt de uitvlucht of de les te zijn om ‘verlicht te worden’. Verlicht staat veelal symbool voor vrede, eenheid, liefde en voorspoed. Maar is dat het doel van je ziel? Is dat de dieperliggende wens? Je levensmissie? En is het eigenlijk wel waar dat het alleen maar goed is (of jij alleen maar goed bent) als je licht bent?

Wanneer er alleen maar donker is, is dat feitelijk hetzelfde als dat er alleen maar licht is. In alleen maar donker kan je geen licht zien en in alleen maar licht kan je geen donker zien. Beide laten een onbalans zien, vanuit de dualiteit van de aardse-energie bekeken. Hoe zou het zijn als je het in balans kan brengen? Stel dat je zowel licht als donker toe kan en durft te laten in je systeem?

Zou dat rust brengen, denk je? Als je alleen maar gefocust bent op verlichting, vecht je tegen alles waarvan jij vindt dat het donker is. Je ontkent het, wijst het af en veroordeelt het. Als je gefocust bent op donker, schop je tegen alles aan wat licht lijkt. Daarmee blijf je de onbalans in stand houden.

Voelen dat je uit verbinding bent

Of je nu je focus op licht of donker hebt, je bent in gevecht. Je overtuiging is: het is niet goed, het moet op een andere manier. Dat is een heel destructieve overtuiging!
Dit is precies wat we momenteel zien op de wereld. Wat we zien op het nieuws. Maar ook in onze eigen gezinnen en families. Er is veel onrust, angst en veroordeling naar elkaar richting beide uitersten. We geven de ander de schuld van ons eigen gevoel dat er iets ‘niet goed’ is. Maar wat er feitelijk aan de hand is, is dat we uit verbinding zijn. Dat doen we zelf. Daar kunnen we niemand de schuld van geven.
Wat zorgt ervoor dat we uit de vecht-, vlucht- of bevriesstand komen?
Dat doen we door onze angsten te doorleven en toe te laten. Of je nu door je eigen overtuigingen tegen het donker vecht of vanuit je beperkingen tegen het licht aanschopt, waar het vandaan komt is angst. Angst om het te doorzien en vervolgens te veranderen.
Het gevoel dat er iets ’niet goed’ is, is een diepe vorm van faalangst die wordt gevoed door het gevoel afgesloten, uitgesloten en/of buitengesloten te worden van liefde. Ooit in je jonge leven heb je dat gevoeld en dat was zó onverdraaglijk dat je direct een systeem hebt ingeschakeld waardoor je dat nooit meer hoeft te voelen.
Toegeven dat je vanuit die beperking leeft, is toegeven dat je ‘het fout hebt gedaan’. De grote pijn van faalangst is zo ondraaglijk omdat je daarin de uitsluiting van de liefde voelt. Maar je kan niet uitgesloten worden van de liefde. Want je bént liefde.
De ‘uitsluiting’ die je voelt is het ‘uit verbinding zijn’ van jezelf.

Verbinding maken is de weg

De enige weg om in balans te komen en zowel het licht als het donker evenredig toe te laten in je systeem, is door verbinding te maken met jezelf. (Sluit je ogen, leg je handen op je hart en adem een paar keer in en uit richting je hart. Voel maar wat dat gelijk al met je doet). Zo maak je al een verbinding met jezelf en creëer je ruimte om je ziel in te laten dalen. Stel dat je dat niet voelt? Of stel dat je dan iets voelt of ervaart wat je nog niet kent? Dan kan het lijken het alsof je het weer ‘fout’ doet. De trigger faalangst wordt dan weer geactiveerd. De angst dat je het misschien fout doet, houdt je tegen om het überhaupt te proberen.
Zo blijf je gefocust op de wereld buiten je. Blijf je om liefde en aandacht smeken van je medemens, schop je ze onderuit als ze anders denken en zoek je naar alle antwoorden buiten jezelf.
Verbinding maken met jezelf, vanuit liefde zowel het licht als het donker toe kunnen laten en daarmee stoppen met vechten tegen je eigen overtuigingen, maakt dat je een bewustzijnssprong zal maken richting de 5e dimensie. Niet omdat je dan ‘beter’ bent dan een ander. Nee, alleen maar omdat je in verbinding bent met jezelf. Om vanuit die positie verbinding te maken met een ander. Onvoorwaardelijk. Zonder ‘ik heb jouw liefde nodig’ energie. Voel eens hoe krachtig dat is!

Wat zal dat veel moois brengen op onze wereld.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/verlicht-zijn-een-levensmissie-zielservaringen-en-levenslessen/

Als onwetende dalen we in moeders buik. 3D heeft zijn intrede gedaan. Maar na lange tijd stromen we door. Als we de lessen geleerd hebben of bepaalde ding los hebben kunnen laten. Toch vergeten heel veel mensen een verbinding te leggen met zichzelf. Liefde voelen stromen is energie aan jezelf geven. Daarom is het begin van ons bestaan donker en gaan we op een moment naar het licht. Maar in tussentijd krijg je hier af te rekenen met allerlei strijdigheden. Of wel ga je erin mee of wel bekijk je het en volg je gewoon je hart. Dan pas leef je op een moment vanuit jezelf. Net zoals je de indaling gemaakt hebt. Toch zal je merken dat wat hier is vaak een verloop heeft gekend vanuit het verleden. Daarom is het dat mensen in een illusie leven. Zelfs in een bepaalde fantasie. Omdat ze vasthouden aan wat ze hier zijn en hebben. Maar ook komt er een tijd dat ze dit los moeten laten. En doorstromen.
In de buik van de moeder weten we nog veel.
Eens het licht gezien
Dan komt men in het ware leven te staan.
Vechten voor wie je bent
Vechten voor wat je bent
Maar eens kom je tot jezelf.
En ga je vanuit jouw liefde leven

Hierop moeder aarde.
Want dat is jouw enige moeder
Die jou veel wijsheid bij mag brengen
Om dan
Op een moment zijn doorstroming weer kent.
Hop naar de volgende D

Eenhoorn, Sprookjes, Mythische Wezens, Mystiek

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De evolutie van de Ziel, wat betekent dat?

Religie, Geloof, Cross, Licht, De Hand, Vertrouwen, God

Je bent op aarde geïncarneerd om levenservaringen te ondergaan die bestaan uit verleidingen, verbintenissen, wensen, verlangens, dualiteit en nog veel meer. Je ziel ervaart alle levenslessen een keer als dader, slachtoffer en toeschouwer. Door op verschillende niveaus de ervaringen te ondergaan, evolueer je gedurende de incarnaties van prille babyziel naar wijze oude ziel.

Een grote stap verder

Er komt een moment dat je als oude ziel door kunt evolueren naar verlichte ziel. Je hoeft dan niet meer te incarneren omdat je frequentie al zo hoog is vanuit de opgedane ziels-wijsheid. Verwar deze informatie overigens niet met ‘beter of slechter’. Dat is namelijk een ego-gedachte. Daar gaat het niet om bij de evolutie van de ziel.
Verlichte zielen helpen de mensheid vervolgens vanuit de astrale wereld met hun zielslessen. Na ook hier een groei en ontwikkeling te hebben doorgemaakt, ben je klaar om samen te smelten met de lichtbron van waaruit jij ooit ontstaan bent.

Zielslessen: de verleidingen

In hoeverre laat jij je meenemen met de zware energieën die op deze aarde aanwezig zijn? In hoeverre geef jij de verantwoordelijkheid van jouw leven in handen van anderen die vervolgens de kracht van jouw ziel voor hun eigen genot, plezier, macht en verslavingen gebruiken?

Omslagpunt

Momenteel staan we voor één van de grootste uitdagingen van de aardse geschiedenis. Ten tijde van Atlantis en Lemurië hebben we voor een vergelijkbare uitdaging gestaan. En is het ons niet gelukt… Lemurië en Atlantis zijn ten onder gegaan. Waarom? Door de trekkracht van de zware aardse energieën die al eeuwen voor oorlog, machtsmisbruik, verslavingen en corruptie zorgen. Momenteel staan we wederom op een omslagpunt in de geschiedenis en kunnen we het tij keren. Gaat het ons dit keer lukken, denk je?

Twee tijdlijnen tegelijk
Je hebt elke dag, zelfs elk moment van de dag, de keuze uit twee tijdlijnen. Kies jij voor de tijdlijn van angst of van liefde? Kies jij voor zware of voor lichte energie?

Wat moeten we daarvoor doen?
Het is eigenlijk simpel, maar niet gemakkelijk! Het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, je eigen ziel. Geloven in de kracht van jouw licht én je leven in eigen hand nemen. Zo word jij een lichtbaken voor jezelf en anderen.

Wat moeten we daarvoor laten?
Zodra je volgzaam bent in iets waar anderen een bepaald belang bij hebben, zoals geld verdienen en moeder aarde plunderen, houd jij daarmee dat belang in stand en verkoop je op dat moment je ziel.
Je laat het gebeuren omdat je denkt ‘het zal wel goed zijn’, omdat het zo hoort of omdat iedereen het doet.

Levenslessen

Zolang anderen er voordeel van hebben dat jij jouw kracht inzet voor het gewin van de ander, zit je in de gevangenis van de verleidingen. De worst van geluk of succes die je voor wordt gehouden, houdt je ‘gehypnotiseerd’. Dan ben je niet met jouw ziel bezig, maar met het voeden van de energie van de verslavingen van de ander. Die verslavingen zullen nooit ophouden en alleen maar verergeren, waardoor jij uiteindelijk uitgeput en leeggezogen neervalt en de energie van jouw ziel hebt afgestaan aan de ander. En… weer een incarnatie voorbij hebt laten gaan.
En weet je: dat is nou precies wat de zielslessen zijn. De zielen die jou verleiden hebben juist de taak op zich genomen jou deze lessen te laten doorgronden. Vandaar dat je ‘goed en fout’ mag loslaten. Het gaat om kiezen voor het licht.

Klinkt het dramatisch?

Ik zal je een voorbeeld geven:
In een wereld waarin influencers, marketing, social media en algoritmes bepalen wat we zeggen en eten, hoe ons huis ingericht is, welke kleding we dragen, welke vakanties we willen, ontdekken we dat de mind is gekaapt door een ‘machine’.
Zo lang je daarin meegaat, raak je de verbinding met je ziel kwijt en ben je alleen nog maar aan het volgen. Zo kom je dieper in een hypnose terecht van eenrichtingsverkeer.
Je voelt niet meer wat je eigen weg is omdat je licht is verdoofd.

De evolutie

Waar je ziel wel van ontwikkelt, is verbinden en afstemmen, luisteren en voelen. Gericht op de ontwikkeling die nodig is voor de groeifase waarin jij zit.
Weet jij eigenlijk in welke groeifase jij momenteel als ziel zit? Heb jij er weleens van gehoord dat je ziel een evolutie doormaakt van babyziel naar lichtwerker?
Zo lang je meegezogen wordt in de trekkracht van de zware aardse energieën die je in de ratrace houden van eten, werken, slapen en af en toe losgaan bij het uitgaan, ben je totaal uit verbinding.

Stem je eens af op je eigen licht.
Stem je eens af op je ziel.
Wat zegt dat licht tegen jou?
Wat heeft het jou te brengen?
Zegt dat licht misschien: zorg goed je lichaam, geniet van de prachtige en bijzondere planeet waarop je leeft en laat de zielservaringen toe.

Ben je wel in verbinding met je eigen licht?
Of volg je het licht van de ander omdat je dat op deze manier nu eenmaal hebt aangeleerd?

Oproep

In deze unieke tijd waarin wij leven, zal jou steeds vaker deze vraag worden gesteld. Omdat de energie van nu is afgestemd op een octaafverhoging van je zielsfrequentie. Je hebt al veel incarnaties doorleefd, je hebt al vele wijze lessen ondergaan. De oproep ligt er om je nu te committeren aan deze wijsheid en te vertrouwen op deze lichtkracht.

Hoe?
Door verantwoordelijkheid te nemen.
Jouw eigen wijsheid erkennen en verbinding maken met jouw ziel, jouw licht. Laat de verleidingen links liggen en volg je eigen route. Zodra je voor die weg kiest, krijgt jouw ziel steeds meer ruimte om in te dalen en in kracht toe te nemen.
Je bent al heel lang een oude wijze ziel die, na honderden incarnaties, hunkert naar de samensmelting met het licht, om eindelijk weer thuis te komen in de bron van waaruit jij ontstond.
Je hoeft alleen maar verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen leven. Zo word je een baken van licht voor zowel jezelf als de andere zoekende zielen…

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/de-evolutie-van-de-ziel-wat-betekent-dat/

Als we geboren worden hebben we geen benul van ons leven. Het leven dat we hier moeten aangaan. Onze levenservaringen die we ieder geboortejaar meer in ons eigen ik zetten. Toch is een zware les in ons leven de les van verleiding. Dat ligt overal op de loer. Maar als je naar jezelf luistert en je niet laat meeslepen dan leer je met gelijk welke verleiding om te gaan. Hoe langer we hierop aarde zijn hoe meer we zien dat dit niet altijd naar de wens is van hoe jezelf wilt leven. Sommigen worden geleefd of lopen met andere mee. Ze voelen niet aan dat er ook voor hen hulp is die vaak roepen maar niet gehoord worden. Ook dat zijn hun lessen. Durf jezelf te verbinden met je ziel met jouw gevoel. Dan leg je voor jezelf bepaalde grenzen op die men niet moet oversteken.
Allemaal hebben we onze hulp van niet te beschrijven onzichtbare zielen. Die tekens zullen geven als het nodig is. Denk maar eens aan de uitspraak toeval. Ook dat zijn vaak bepaalde tekens. Durf je verantwoordelijkheid te nemen. Durf nee te zeggen en voel als er iets op je pad komt wat jouw intuïtie je duidelijk maakt erover.

Vrouw, Vrouwen, Meisje, Persoon, Vrouwelijk, Meisjes

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wat komen we doen op aarde? – Welke van deze 12 levenslessen herken jij?

Wat kom je doen op aarde? Levensles 11: waarheid - Inspirerend leven

Levenslessen

Als ziel kiezen we er bewust voor om naar de aarde te komen. Dit doen we omdat we bepaalde dingen willen leren. Toch beseffen maar weinig mensen dit. We zijn er vooral op uit om een zo’n aangenaam mogelijk leven te leiden, zonder veel gedoe. Deze levenshouding zou zo maar eens een gemiste kans kunnen zijn; want juist in onze problemen zitten vaak onze lessen verborgen!

Voordat we naar de aarde gaan, bestuderen we ons nieuwe leven zorgvuldig. We kijken welke mensen en gebeurtenissen ons kunnen helpen bij de les die we willen leren. Omdat we op aarde altijd een vrije keus hebben, kunnen we zelf kiezen welke weg we inslaan. Ook dus of we onze lessen aan willen gaan of niet. In dat opzicht hebben we alle vrijheid. Vergeet echter niet, dat vrijheid hand in hand gaat met verantwoordelijkheid. Vroeger werkten we wel 60 tot soms 100 levens aan eenzelfde thema. Als we een les namelijk in dit leven niet leren, incarneren we gewoon nog een keer met dezelfde les. Tegenwoordig evolueren we sneller en is het mogelijk om je primaire levensles al in het eerste leven meester te worden. Soms combineren we zelfs levenslessen; de meeste energie gaat in dat geval dan uit naar de primaire levensles, terwijl tegelijkertijd iets minder energie aan een tweede levensles besteed wordt.

Wat betekent dat ‘je les leren’?

Wat hier feitelijk mee bedoeld wordt, is dat we iets wat negatief is in ons leven, we dat op een positieve manier op weten pakken. Stel dat ik als kind bijvoorbeeld mishandeld ben; wanneer ik deze ervaring positief in mijn leven weet in te zetten door bijvoorbeeld met vrouwen in Blijf Van Mijn Lijf Huizen te gaan werken, heb ik mij deze levensles meester gemaakt. Oordeel niet over anderen; we hebben namelijk geen idee aan welke les deze persoon werkt. Misschien werkt de bedelaar in de straat wel een laatste keer met zijn levensles Acceptatie en is hij veel verder gevorderd dan dat jij bent.. Het is vooral van belang om niet in een slachtofferrol te gaan zitten, maar de verantwoordelijkheid die bij de vrije keus die we hier op aarde hebben op te pakken. Blijf vooral in je eigen persoonlijke kracht staan, hoe zwaar en heftig je ervaringen als mens hier op aarde ook geweest zijn. Weet dat je ziel onbeschadigd is en blijft.

Hoe kunnen we herkennen aan welke les we nu in dit leven werken?

Het identificeren van je primaire levensles is soms lastig omdat dit vaak een blinde vlek voor je is. Hoewel het voor je omgeving soms overduidelijk is, is het mogelijk dat jij zelf geen idee hebt. Het is dus van belang van een afstandje naar je leven te kijken en te ontdekken waar de rode draad loopt. Het leven herhaalt zich namelijk veelvuldig als lessen niet opgepikt worden. Als leidraad kun je nemen dat overal waarin je sterk emotioneel geraakt wordt, dit naar alle waarschijnlijkheid aan je levensles raakt. Emotie is hierin het alarmsignaal. Ik zal hieronder de twaalf primaire levenslessen opsommen.*

Twaalf levenslessen

Je zult wellicht bij iedere les iets van herkenning ervaren. Dit komt waarschijnlijk omdat je deze lessen al eerder in een ander leven voorbij hebt zien komen.

Les 1: Acceptatie – het leren accepteren van jezelf en het leren ontvangen
Les 2: Aanpassing – leren met veranderingen om te gaan
Les 3: Zijn – leren ervaren dat je als individu heel en compleet bent
Les 4: Menslievendheid – in harmonie met anderen leven
Les 5: Communicatie – vanuit je hart communiceren
Les 6: Creatie – het tot uitdrukking brengen van je eigen kracht
Les 7: Grensafbakening – individualiteit tot uitdrukking brengen via grenzen
Les 8: Integriteit – leven in harmonie met jezelf
Les 9: Liefde – liefde voor jezelf
Les 10: Vertrouwen – vertrouwen in jezelf
Les 11: Waarheid – eigen waarheid onderkennen en ernaar handelen
Les 12: Genade – leven in harmonie met alles

Als je één van bovenstaande lessen herkent in je huidige leven, ga er dan vooral mee aan de slag. Bewustwording is de eerste en vaak allermoeilijkste stap. Daarna is het van belang om steeds ‘wakker’ te blijven. Wanneer je iedere keer als je emotioneel getriggerd wordt even stilstaat bij wat je raakt en onderzoekt of dit bij je levensles hoort, zal je daarin grote stappen kunnen zetten. Soms kan het helpen een dagboekje bij te houden, waarin je alles omtrent je levensles opschrijft. Wees vooral heel trots op jezelf dat je op zo’n consciëntieuze manier met je leven weet om te gaan. Later als je overgaat en terugkijkt op je leven, zal je jezelf oneindig dankbaar zijn.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/12-levenslessen-wat-komen-we-doen-op-aarde/

Nu velen toch wat tijd hebben is het ook wel eens nuttig om met jezelf bezig te zijn. Wat doe ik hierop aarde, voor wat ben ik hier gekomen? Wij mensen leven maar al te vaak voor anderen of worden geleefd. Ook dat heeft een oorzaak voor wat men dat doet. Toch vergeten heel veel mensen zichzelf. En durven niet voor zichzelf opkomen of ze denken al snel een egoïst te zijn. Wij mensen zijn hier gekomen met een doel. Dat voor iedereen anders is, en soms zelfs anders kan lopen in het aards bestaan. Toch is alles voorgeschreven en is dat gewoon je leven. Een woord haal ik uit de 12 punten vertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf dan pas kan je vertrouwen leggen in anderen. Want ook dit is een les om goed te leren. Wat jezelf niet wilt aangedaan worden ga je niet projecteren naar anderen. En dat heeft ook te maken met vertrouwen. 
Dus stel eens jezelf de vraag. Wat is jouw levensles op het moment? Schrijf het op en wie weet leer je nog iets van jezelf. Niet teveel nadenken maar voel aan.
Teken jouw levensboom eens.

Prachtige levensboom in hartvorm, wandornament, metaal bruin ...

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

MEER VEERKRACHT MET LEVENSLESSEN VAN 4 BEKENDE MENSEN

Vallen, opstaan en weer doorgaan? Dat kan je leren. Let eens op hoe vrienden of collega’s met stress en moeilijkheden omgaan. Nog beter: kijk naar bekende mensen in weinig benijdenswaardige posities. Welke levenshouding of strategie hebben zij? Vier inspirerende voorbeelden:

Holocaust-overlever Viktor Frankl: kies zélf hoe je reageert

Psychologiestudenten weten misschien dat Viktor Frankl (1905-1997) de grondlegger is van de Derde Weense school van psychotherapie. Maar nog meer mensen kennen de Oostenrijkse neuroloog van het boek dat hij publiceerde als overlever van de concentratiekampen. Kernidee: zelfs in de gruwelijkste omstandigheden kan je nog een zinvol doel vinden. In de kampen zorgde Frankl voor vrolijke momenten, behandelde hij sombere medegevangenen en werkte hij in gedachten al aan een lezing die hij na zijn bevrijding zou geven. Uiteindelijk, stelt Frankl, kan niemand je innerlijke vrijheid afnemen: de vrijheid om zélf je houding te kiezen in bepaalde omstandigheden.

Onthouden: je kan altijd kiezen, hoe je op een situatie reageert. Word je boos, laat je de moed zakken of accepteer je dat je aan sommige dingen niets kan veranderen en maak je er het beste van?

Depressiegevoelige comédienne Ruby Wax: zorg eerst voor jezelf

In de jaren ’90 maakte de Amerikaanse actrice en comédienne Ruby Wax furore in Europa met haar brutale en briljante tv-interviews. Haar donkere kant raakte pas later bekend: haar hele leven al kampt Wax met depressies, maar telkens opnieuw veert ze recht. In 2013 haalt ze een diploma psychotherapie en mindfulness aan de universiteit van Oxford. Sindsdien helpt ze met boeken, shows, tv-programma’s en lezingen het taboe op psychische aandoeningen doorbreken. Met vallen en opstaan leerde ze om goed voor zichzelf te zorgen. En dat deelt ze met de wereld. Zo tweet ze soms catchy zinnen als ‘Remember, put your own oxygen mask on first’. Niet alleen nuttig in het vliegtuig, maar ook in je dagelijkse leven.

Onthouden: Zorg eerst dat je zelf genoeg ademruimte en energie hebt, voor je iemand anders helpt. Of ook: stel jezelf niet voortdurend op de laatste plaats.

Ex-rolstoelatleet, sportcoach en spreker Marc Herremans: dankbaar zijn

Begin 2002 maakte triatleet Marc Herremans een gemene val met de fiets en raakte verlamd. Toch nam hij met een immense drive, hulp van vrienden en familie én een aangepaste handfiets nog verschillende keren deel aan de Ironman in Hawaii. Sinds een jaar of tien traint hij andere sportmensen en houdt hij bevlogen lezingen voor ondernemers : hoe kan een tegenslag je creatiever maken en je stimuleren om je grenzen te verleggen? Belangrijk in zijn verhaal: blijf kijken naar het positieve. Beseffen we genoeg dat we van bij onze geboorte betere kaarten hebben gekregen dan de meeste kinderen in Afrika? We zijn geneigd te focussen op wat we niét hebben in plaats van dankbaar te zijn voor de luxe waarin we leven.

Onthouden: concentreer je op het positieve, want er is altijd ook iets dat wél goed gaat. En tel elke dag je zegeningen.

Ex-president Barack Obama: beperk je beslissingen

Barack Obama wist heel goed dat elke beslissing – hoe triviaal ook – een inspanning vraagt van je brein. In de loop van de dag treedt er ‘beslissingsvermoeidheid’ op: keuzes worden moeilijker én vaak minder goed. Daarom deed Obama moeite om te schrappen in triviale beslissingen, zodat hij genoeg mentale energie overhield voor belangrijke zaken. Zo trok hij elke dag hetzelfde type pak aan en hield hij zich niet bezig met wat hij die dag zou eten.

Onthouden: verlies geen brain power met banale keuzes: stel een menuplan voor de hele week op, leg je kleren voor de volgende dag al ’s avonds klaar en verspil geen energie met onbenullige tweets, foto’s of berichten.

Hoe is het met je veerkracht gesteld? Benieuwd  naar andere goede gewoonten?  Doe  de test en ontdek nog meer inspirerende tips.

BRON: https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-healthy/meer-veerkracht-met-levenslessen-van-4-bekende-mensen

Dit vond ik een heel goed artikel. Levenslessen we hebben ze allemaal en allemaal nodig. Maar hoe kom je aan die lessen door dagelijks te leren. En nergens in te blijven hangen zeker niet in het negatieve dat op je pad komt. Veerkracht is de draagkracht van ons leven. Maar men heeft de kracht nodig om als veer door het leven te gaan. Deze vier mensen beschrijven het goed. 
Allemaal dragen we onze rugzakje, de ene al wat zwaarder als de ander. Maar door de kracht te vinden kom je vooruit. Ongeacht je rugzakje dat je dan op een moment minder zwaar voelt worden door de lessen die je uit iets leert. En men zegt altijd een ezel stoot zijn hoofd geen tweemaal. Maar hem is stoten kan geen kwaad. Dat laat je voelen dat je de kracht nodig hebt om het anders te moeten gaan doen.

Afbeeldingsresultaat voor veerkracht

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO

OM SHANTHI

Spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

 

AUM MANI PADME HUM

10 levenslessen die iedereen moet kennen

levensles

Van de lagere school over de humaniora tot de universiteit: tijdens de schoollessen leer je ontzettend veel, maar niet wat nu net dé levenslessen zijn …

Daarvoor moet je zelf de wereld verkennen, met trial and error, vallen en opstaan. Tenzij je je ogen en oren openhoudt voor wat meer ervaren mensen te melden hebben. Op basis van hun ervaringen kan je wel degelijk tot tien belangrijke levenslessen komen.

1. Het leven is kort, net als je jeugd

Geen jongeling die zich niet ergert aan de platitude dat de tijd vliegt, dat het leven in een vingerknip voorbij kan zijn. Maar clichés zijn nu eenmaal clichés omdat er een bron van waarheid in zit.

Als iedereen zegt dat de tijd snel gaat, dan ís dat ook zo. Geef jezelf nooit het gevoel dat het zand van de zandloper zomaar tussen je vingers glipt, onderneem nú dingen. Uitstellen is dom, met weemoed terugblikken erg pijnlijk. Je bent maar een keer jong, rijk aan energie en zonder zorgen, profiteer ervan wanneer het kan.

2. Ja, het leven is hard

Nog zo’n waarheidsgetrouw cliché: het leven is hard. Iedereen krijgt zijn portie tegenslag, verdriet en dood vroeg of laat voorgeschoteld. Bereid je daar op voor, zonder dat het verlammend werkt.

De hele dag stressen of ongerust zijn, heeft geen zin. Geniet van het leven wanneer het zich zorgeloos voordoet, probeer je te wapenen tegen het moment dat het wat slechter loopt. Ga er niet zomaar vanuit dat het leven wél easyis. Er doen zich obstakels voor, maar die kan je overwinnen.

3. Niemand heeft een glazen bol

Niemand heeft de gave om te voorspellen wat er binnen vijf jaar zal gebeuren. Niets gaat zoals je dat plant, al probeer je je toekomst nog zo uitgekiend mogelijk uit te stippelen. Geraak niet verslaafd aan je eigen verwachtingen. Ga er niet van uit dat je dingen kunt voorspellen, maar wees ook niet te veel geobsedeerd door wat er zich nu afspeelt, want dat kan nog altijd veranderen.

Voor onzekere mensen die in die toekomstvoorspellingen zekerheid zoeken, is dat een last. Maar het kan bevrijdend zijn om te leven met die constante verandering. Ook pakweg pijn en verdriet zijn tijdelijk. Wat nu belangrijk is, is dat binnen een paar jaar wellicht niet meer, en daar is niets mis mee. Net om die reden hoef je jezelf ook niet té serieus te nemen.

4. Hou nu rekening met je gezondheid, niet later

We weten allemaal dat onze gezondheid belangrijk is. Dat je beter niet kan roken, dat je moet opletten met drank en drugs, dat je best op tijd in je bed ligt. Blabla? Vraag mensen die wat ouder zijn wat zij anders zouden doen en velen zullen zeggen: gezonder leven.

Je lijf takelt sneller af dan je geest. En vaak is het onomkeerbaar. Binnen 20 jaar zit je nog altijd vast aan datzelfde lichaam, en dat heb je net zoals nu ook dan het liefst gezond en goed functionerend.

5. Investeer in belangrijke mensen

Het leven is kiezen, maar vaak hoeft dat niet zo moeilijk te zijn. Er zijn belangrijke en onbelangrijke mensen in je leven. Concentreer je op die eerste categorie. Omring je alleen met mensen die je beter maken, die je accepteren zoals je bent.

Laat die banden niet verwateren, steek er zoveel mogelijk tijd en energie in. Die inspanningen zal je je nooit beklagen. Er is weinig pijnlijker dan soulmates kwijtspelen.

6. Vermijd negatieve figuren

Net zoals je je best omringt met positieve en belangrijke mensen, is het ook van belang om minder relevante figuren te vermijden. Durf nee te zeggen tegen mensen die geen enkele meerwaarde bieden aan je leven. Als je jong bent, is het fijn ergens bij te horen. En als je ouder bent is het dat nog steeds. Maar als het geen hoopgevende of gezonde relaties oplevert, word je er niet gelukkiger van.

Mensen die jou niet goed behandelen, kunnen de pot op. Simple as that. Idem dito voor negatieve of ellendige mensen: ze sleuren je uiteindelijk mee de dieperik in.

7. Je kan niet alles hebben in het leven

Voor wie jong is, is the sky the limit. De lucht durft evenwel grijzer te kleuren bij het ouder worden. Op je zestiende ligt de wereld aan je voeten, maar je went beter vroeg dan laat aan het idee dat je niet àlles kunt hebben. Dat is geen ramp, focus gewoon op die paar dingen die je écht wil.

Soms moet je iets opgeven om iets anders te kunnen bereiken. Als je je daar mentaal op voorbereidt, genereer je minder illusies. Zo hou je meer energie over om je te focussen. Alleen met een goede focus kan je je belangrijkste dromen nastreven.

8. Durf risico’s nemen

Onze studiekeuze maken we in onze tienerjaren, onze jobkeuze meestal als we ergens in de twintig zijn. Dat is vroeg, maar op zich is daar niets mis mee. Het voordeel is: je kan altijd veranderen.

Of je nu 30, 40, 50 of ouder bent: het is nooit te laat om je leven even te resetten. Durf risico’s te nemen. Een van de grootste oorzaken van spijt is: niet durven veranderen. Iets niet durven doen, veroorzaakt vaak meer berouw dan iets wel doen. Kies dus voor optie 1.

9. Blijf jezelf ontwikkelen

Niet alleen je lichaam verdient je aandacht, ook je geest en je verstand. Mentaal gezond blijven is niet onbelangrijk. Eens je afgestudeerd bent en een job hebt, hoef je niet te stoppen met nadenken. Jezelf blijven ontwikkelen geeft voldoening, en voldoening is een goede brandstof om vooruit te gaan in het leven.

Geld, jobs en verliefdheden komen en gaan. Je verstand niet. Probeer levenslang te leren, en sta af en toe stil bij je mentale ontwikkeling.

10. Respecteer jezelf

Je bent wie je bent en tenzij je in reïncarnatie gelooft, moet je het daarmee doen. Respecteer jezelf, leer van jezelf te houden. Anders wordt het leven harder dan nodig is. Er is ook niets mis met af en wat egoïsme: als jij niet aan jezelf denkt, zal iemand anders dat ook niet doen.

Je kan er best zo vroeg mogelijk mee beginnen om jezelf graag te zien. Hoe ouder je wordt, hoe lastiger het wordt.

BRON: http://www.jobat.be/nl/artikels/10-levenslessen-die-iedereen-moet-kennen/?branding=gva&utm_medium=content&utm_source=gva&utm_campaign=home-blok1

Het zijn de levenslessen die we allemaal zouden moeten kunnen. Maar wil men ze kennen moet men er in het leven mee geconfronteerd worden dan pas kom je op nummer 10 uit RESPECTEER JEZELF. Als je dat doet heb je ook respect voor anderen en wat ze doen. 
En nee we hebben geen glazen bol we kennen onze toekomst niet, maar wat we wel mee kunnen nemen naar morgen is wat je vandaag geleerd hebt. Het in het nu blijven is ook een belangrijke les denk ik in het leven van vandaag. Als je niet in het nu blijft ga je zweven en plannen maken die soms voor narigheid kunnen zorgen. Plannen kunnen in het 100 lopen omdat je er naar toe leeft op een moment. En juist door in het nu te blijven zal je merken dat je ook dat gevoel niet moet voelen als iets eens niet kan, of niet kan doorgaan. 
Puntje vijf vind ik zelf; dat je moet investeren in beide. Zelf zal je ook niet altijd positief ingesteld zijn of belangrijk zijn maar je kan je wel belangrijk maken door je positief in te stellen op een moment. 

Afbeeldingsresultaat voor levenslessen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: