Tag Archive: laag zelfbeeld


Laag zelfbeeld is kwestie van genen én omgeving: “Blijf de positieve punten van kinderen benadrukken”

Meisje, Triest, Wanhopig, Eenzaam, Verdriet, Nadenkend

Een laag zelfbeeld is herkenbaar voor jongeren en hun ouders, met mogelijks zware psychische gevolgen. “Daarom moeten we leren milder te zijn voor onszelf”, zegt psychologe Inez Germeys.

Adolescentie

Een stukje van ons zelfbeeld – hoe we naar onszelf en onze relatie tot anderen kijken – is biologisch bepaald en ligt vast van bij onze geboorte. De ene is dus gevoeliger voor een laag zelfbeeld dan de ander, waardoor ze zichzelf neerhalen en hun uiterlijk of kunnen maar niks vinden. Maar ook onze omgeving is voor een groot deel bepalend, weet psycholoog Inez Germeys (KU Leuven). “Zelfbeeld bouw je immers ook op in relaties. Om te ontdekken wie we zijn spiegelen we ons aan anderen, zeker in de adolescentie, wanneer jongeren hun identiteit ontwikkelen. Dan wordt dus ook de basis gelegd. Negatieve ervaringen in die interactie, zoals pesten, kunnen dat zelfbeeld beschadigen of verlagen.” 

Blijf positieve punten benadruk­ken bij je kind. Dat ze de sfeer erin houden, of altijd aandacht hebben voor hun grootmoe­derSarah Van Gysegem, Gezinsbond

“Twijfelen aan jezelf is niet zo abnormaal tijdens het opgroeien, het is immers dan dat je je ervan bewust wordt dat mensen naar je kijken”, voegt Sarah Van Gysegem toe. Zij is opvoedingscoach bij de Gezinsbond.  “Er zijn veel jongeren die zich niet goed voelen in hun vel, en dat heeft alles te maken met de hormonenstorm en lichamelijke veranderingen. Maar wie tijdens die ontwikkeling zelfs maar één denigrerende opmerking hoort, kan dat zichzelf inprenten en daar jaren later nog mee zitten. Vandaag komt daar ook sociale media bij kijken, waarin jongeren zich met elkaar vergelijken en soms een vertekende realiteit zien.”

Signalen

Volgens een bevraging van de Gezinsbond uit 2017 vond 17 procent van de ouders dat hun tiener helemaal niet zelfzeker was over hun lichaam of talenten. Er zijn signalen die daarop kunnen wijzen, zoals een kind dat zichzelf continu naar beneden haalt. Van Gysegem: “Of let eens op uitspraken, bijvoorbeeld wanneer je samen naar televisie kijkt, zoals ‘die mevrouw is tenminste mooi’. Ook kan er iets aan de hand zijn wanneer je kind zich plots obsessief met voeding bezighoudt of een hobby plots links laat liggen. Niet dat we voor alles moeten applaudisseren, maar geef kinderen een pluim, en ze krijgen vleugels. Benadruk hoe ze de sfeer erin houden in de familie. Hoe ze aandacht hebben voor hun grootmoeder. Hoe ze klaar staan om het gras te helpen maaien. En dat dat veel waardevoller is dan een strak lijf. Ook al lijkt het alsof ze niet luisteren en die positieve punten meteen weer vergeten, blijf het doen.” “Ook de gebruikte taal is daarin belangrijk”, weet Germeys. “Zo bestaat er een simpel maar belangrijk onderscheid tussen een persoon en zijn gedrag. Bén je een stout kind? Of doé je iets stout?” 

Psychische problemen

Wat belangrijk is om weten, aldus psychologe Germeys, is dat ons zelfbeeld kan fluctueren. Afhankelijk van een levensfase of de context, zoals de werkvloer of een vriendengroep, voelen we ons meer of minder veilig. “Daarom is een negatief zelfbeeld ook niet iets dat je moet overwinnen of moet van genezen”, verduidelijkt ze. “Als Julie zegt dat het nog steeds aan haar kleeft, kan dat betekenen dat ze het aanvaard heeft als een van haar eigenschappen.” Maar: het mag je niet belemmeren. “Want dan zorgt het ervoor dat je bepaalde dingen niet durft doen, kwaliteiten niet ontwikkelt of sommige relaties niet durft aangaan.”

Je denkpa­troon omkeren en leren positief naar jezelf te kijken: het kanInez Germeys, KU Leuven

“Daarnaast weten we dat een negatief zelfbeeld een hoger risico geeft op psychische problemen, zoals depressie, psychose en angststoornissen. Hoe dat komt, onderzoeken we nog. Maar wie denkt dat hij waardeloos is, kan ook weleens denken dat mensen het – in jouw ogen terecht – slecht met je voor hebben en achterdochtig worden.”
“Eenvoudig is het niet, maar je denkpatroon omkeren en leren positief naar jezelf te kijken, kan zeker”, besluit ze. “Wat loopt er wél goed? Waar ben je wél goed in? Ouders en leerkrachten kunnen daarbij helpen, net als therapie. In Nederland loopt een studie waarin jonge mensen via een app regelmatig oefenen om op een positieve manier naar zichzelf te kijken en milder voor zichzelf te zijn. Dat werkt preventief.”

BRON: https://www.hln.be/binnenland/laag-zelfbeeld-is-kwestie-van-genen-en-omgeving-blijf-de-positieve-punten-van-kinderen-benadrukken~a75e766e/

Bij jongeren en dit begint al rond 6jaar kan het zijn dat ze een slecht of negatief zelfbeeld hebben. Ze voelen zich dan ook vaak uitgesloten of durven niet echt zichzelf zijn. Ik ben stom, ik ben lelijk, ik kan dat niet. Juist op deze leeftijd kan dit een zwaar impact hebben op hun leven. Ook heeft het veel te maken met de groep waar het kind zich in bevind. Daar kan ook al snel een vorm van pesterijen in voorkomen. En dan pesten op psychische vlak met woorden. Zodat het kind een angst krijgt en zelfs het moeilijk krijgt om te leren. Als ouder is het heel moeilijk om daar je kind mee te helpen. Omdat je er te nauw aan verbonden bent. Wat je zeker moet doen is luisteren naar je kind. Zodat het weet dat het gehoord wordt. Begin zeker niet met te zeggen. Wees eens sterk, laat je niet doen. Daar heeft het kind geen boodschap aan. Soms kan je niet anders als ouder om iemand in te schakelen. Een kinderpsycholoog.
Kinderen met een laag zelfbeeld hebben ook vaak te kampen met een positief vertrouwen zodat ze minder goed in hun vel zitten.
Enkele punten die kunnen leiden tot een laag zelfbeeld.

 • Je kind praat negatief over zichzelf, bijvoorbeeld “Ik ben dom” of “Ik kan ook niks goed doen”
 • Je kind vraagt veel bevestiging of hij het wel goed doet
 • Je kind heeft moeite kritiek. Hij wordt dan boos of klapt juist dicht
 • Je kind heeft moeite om voor zichzelf op te komen
 • Je kind vertoont opvallend gedrag: veel teruggetrokken, erg verlegen of angstig, snel boos of prikkelbaar, agressief of veel last van onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Je kind denkt negatief over zichzelf op meerdere gebieden, zoals z’n uiterlijk, leercapaciteiten op school, sportvaardigheden, z’n gedrag en het omgaan met vriendjes
 • Je kind vindt het moeilijk om complimenten te ontvangen
 • Je kind blokkeert regelmatig of vermijdt spannende situaties

Mocht dit je als ouder opvallen kan je werken aan een beter zelfvertrouwen. Als je dat sterk kan maken dan gaat men het zelfbeeld ook positiever zien. Dan zal je kind door ook sterker in worden.
Je kan enkele tips gebruiken om je kind te helpen
Geef als ouder liefde en aandacht
Focus samen op het positieve
Stimuleer je kind
Speel spelletjes knutsel en teken samen en moedig je kind aan
Geef het ruimte om ook zelfstandig iets te doen.
En complimenteer je kind ervoor
Luister naar je kind
Een kind moet zich goed voelen in zijn vel. Dat zal dan ook meegenomen worden heel het leven lang.
Als volwassenen dit hebben kan dit even harde gevolgen hebben als bij het kind. En als je begint te praten met een volwassene die een laag zelfbeeld heeft dan is dat al vaak van toen bij de jeugd.

Nu in de tekst spreken ze over het zit in de genen daar ben ik niet eens mee. Want er zijn ouders die sterk in het leven staan en waarvan het kind een laag zelfbeeld heeft. Mochten er broertjes of zusjes zijn is het ook niet zo dat ieder kind een laag zelfbeeld heeft.

Meisje, Wandelen, Teddybeer, Kind, Lopen, Vrouwelijke

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Helft van de meisjes onder de 15 jaar willen minstens 1 aspect van hun uiterlijk veranderen

Getty Images
1 op de 4 meisjes die actief zijn op sociale media in ons land, voellen de druk om online leuk en mooi over te komen. Maar liefst 49% van de meisjes tussen de 8 en 15 jaar willen zelfs iets veranderen aan hun uiterlijk en 1 op de 5 verwijderen een foto als die niet genoeg likes krijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van Dove bij 500 Belgische jongeren.

Dat sociale media een vertekend beeld van de realiteit weerspiegelen, is niet nieuw. En dat Instagram en co voor onzekerheid zorgen, is dat ook niet. Al zijn jongeren en dan met name meisjes wel een extra kwetsbare groep. Dat blijkt nogmaals uit het onderzoek van Dove waarvoor ze 500 Belgische jongeren tussen de 8 en 15 jaar gesproken hebben.

Om aan het ideaalbeeld op sociale media te voldoen gebruikt 30% van de jongeren filters of effecten om er beter uit te zien op foto’s. 56% post alleen foto’s wanneer ze vinden dat ze er écht mooi opstaan, 36% maakt zich speciaal op voor de foto en 23% stelt hun leven leuker voor dan het in werkelijkheid is. Meisjes hechten daarnaast heel veel belang aan de likes en reacties die ze krijgen op foto’s of filmpjes die ze posten. 1 op de 5 verwijderen een foto als die niet genoeg likes krijgt. En van die meisjes voelt 18% zich in zulke gevallen eenzaam. De druk die sociale media met zich meebrengen is immers enorm groot. Een groot deel van de meisjes wordt weleens gepest of geeft aan dat ze de druk voelen van hun volgers om regelmatig berichten te posten. Een positieve reactie daarentegen, zorgt volgens meer dan de helft van de respondenten voor meer zelfvertrouwen.

“Het is normaal dat tieners denken dat deze beelden de norm zijn als ze niet de juiste informatie krijgen”, zegt Chrystelle Charlier, projectmanager digitale marketing, bodyconfidenceblogger en moeder van een dochter van 13 jaar oud. “De standaard wordt vervormd, waardoor de vergelijking met de werkelijkheid teleurstellender wordt. Hoe moeten we geloven dat ons gezicht “mooi” is als geen van de gezichten die we online zien, echt is? Socialemediakanalen tonen gemodelleerde afbeeldingen die volledig geretoucheerd zijn. Jongeren moeten zich hier bewust van zijn om op die manier ook weerbaarder te zijn tegen de beelden die ze te zien krijgen.”

“Vandaag de dag kan eender wie een post, een foto en bij uitbreiding zelfs de persoon op de foto goed- of afkeuren. Als een post geen reacties of likes krijgt, zal de tiener het gevoel hebben dat die niet “gevalideerd” wordt door zijn leeftijdsgenoten. Om gevalideerd te kunnen worden, moet men meegaan met de trend van bewerkte lichamen en geretoucheerde gezichten. Meisjes willen bevestiging omdat ze op zoek zijn naar verbondenheid om op die manier zichzelf te definiëren. Maar positieve waarden zijn slechts gering aanwezig op de socialemediakanalen die schoonheid, succes en bezit vooropstellen”, aldus Charlier.

Dochters en moeders

Opvallend is dat uit het onderzoek ook blijkt dat het zelfbeeld van moeders een belangrijke rol speelt. Als zij aangeven zelf tevreden te zijn over hun uiterlijk, geven meisjes zichzelf namelijk een opvallend hogere score (7,5 op 10 tegenover 6,5 op 10). Toch geeft 77% van de meisjes aan zich weleens onzeker te voelen over haar uiterlijk. Dat percentage ligt beduidend lager bij jongens (67%) en bij meisjes van wie de ouder zich nooit onzeker voelt (37%). Ook willen 4 op de 10 meisjes niet naar school gaan op momenten dat ze zich onzeker voelen over hun uiterlijk. 49% van de meisjes zouden dan ook minstens één aspect van haar uiterlijk willen veranderen en 70% vinden het belangrijk om er altijd goed uit te zien.

Met het Self-Esteem Project wil de cosmeticagigant moeders, maar ook jeugdleiders en onderwijzers helpen om vanuit hun positie invloed uit te oefenen op het zelfvertrouwen van die jonge meisjes. Meer info vind je op de website.

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/helft-van-de-meisjes-onder-de-15-jaar-willen-minstens-1-aspect-van-hun-uiterlijk-veranderen~a4003975a/

Toen had ik er al iets over geschreven https://shivatje.wordpress.com/2012/06/26/de-jeugd-die-niet-echt-gelukkig-is-met-hun-lichaam/
Juist gaat het nu nog over jongere meisjes. Meisje worden langs alle kanten onder druk gezet en zien zichzelf vaak niet graag in de spiegel. De druk via media maar ook hoe ze tegen elkaar doen of vergelijken. Het is toch erg als een kind eigenlijk al met bepaalde gedachten rondloopt om iets aan hun lichaam te willen veranderen. Een belangrijk punt dat hierin meespeelt is, hoe het zelfbeeld in het gezin verloopt. Als iemand daar een slecht zelfbeeld heeft dan wordt daar aandacht aangegeven. En je kind hoort dat, wilt het ook zoiets laten doen ooit.  Het projectiegedrag. Dat mocht je als ouder geconfronteerd worden met een kind en een laag zelfbeeld. Dan kan je er beter over praten. Natuurlijk moet je eigen zelfbeeld ook wel positief zijn.

Afbeeldingsresultaat voor zelfbeeld

Afbeeldingsresultaat voor zelfbeeld

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De oorzaak van je laag zelfbeeld? Zoek het niet te ver

Getty Images
Veel mensen kampen met een laag zelfvertrouwen, ook al hebben ze een goede job, ondersteunende vrienden en familie. Maar wat is dan precies de oorzaak en hoe pak je dit aan?

De oorzaak van een laag zelfbeeld schuilt meestal in kleine, alledaagse dingen die we zelf niet meteen opmerken. Het goede nieuws is dat je er ook zelf voor kan zorgen dat je minder aan jezelf twijfelt. Volgens lifecoach Miranda Murray zijn er 5 alledaagse gewoonten die vaak in strijd komen met ons zelfvertrouwen.

1. Je hebt last van je ego

Dan hebben we het niet over het ‘dikke nekken ego’ waar iedereen spontaan aan denkt, maar wel over het vermoeden dat acties of gedragingen van anderen verband houden met iets dat je zélf gedaan hebt. In deze situaties neem je best een stap terug. Haal diep adem en zet je twijfels opzij. Je hoeft heus niet zo veel aandacht te besteden aan de mindset van anderen, want vaak heeft het niets te maken met jou.

2. Sociale mediaverslaving

Er is geen ontkennen aan: een filter kiezen die past bij onze foto, een mooie belichting instellen, misschien hier en daar de warmtekleur aanpassen… We doen het allemaal. En waarom? “In plaats na te denken over het ideale zelfbeeld van de vrouw, zouden we onze newsfeed beter vullen met positieve en doodnormale afbeeldingen”, aldus Murray.

Stop dus met jezelf te kwellen door te kijken naar het perfecte leventje van iemand anders (op Instagram althans) en zoek zelf uit waar jij blij van wordt. Misschien ben jij wel een crazy cat lady en maken kattenvideo’s jou gelukkig, of ben je net op reis geweest en kan je hier uren over dagdromen. Het kan allemaal!

3. Foute vrienden

Er wordt wel eens gezegd dat je de som bent van de mensen met wie je de meeste tijd doorbrengt, dus het is belangrijk dat je de juiste vrienden kiest. Nogal wiedes, maar laat je omringen door mensen die écht om je geven en die door een roze bril naar het leven kijken.

4. Je laat het verleden niet los

Of het nu gaat om een ruzie, een relatie die slecht is geëindigd, een overlijden of een gemiste carrièrekans: het is een kunst om het verleden te accepteren en je te richten op de toekomst. Murray vergelijkt het met een auto. “Er is een reden waarom de voorruit zo groot is en de achterruit veel kleiner. Dankzij de achterruit kan je snel iets controleren, maar wat er zich vóór jou afspeelt, is het belangrijkste. Je moet altijd vooruit blijven kijken.”

5. Onrealistische verwachtingen

We hebben vaak onrealistisch verwachtingen en we denken vaak dat we hieraan moeten voldoen. Helaas pindakaas, maar perfectie bestaat niet. In plaats van te willen voldoen aan jouw ideale zelfbeeld kun je beter je eigen levensdoelen oplijsten en hieraan werken.

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/de-oorzaak-van-je-laag-zelfbeeld-zoek-het-niet-te-ver~aba38a56/

Een laag zelfbeeld kan door heel wat factoren komen. Het meest voorkomende is dat je aan bepaalde gaat spiegelen waar je eigenlijk niet voor bestemd bent. Maar het toch probeert te evenaren. Dat gaat op een moment opwegen en krijg je een negatief beeld over jezelf. Ik kan het niet, ik hou het niet vol, voor wat hebben de anderen het allemaal en ik niet? Allemaal vragen vanuit jouw negatief ego beeld. En niet vanuit jezelf. Je denkt verkeerd en te negatief. Sociale media speelt hier vaak ook een grote rol in mee. Maar ook vanuit jezelf kan je te hoge of te grote verwachtingen hebben die op een moment je zelfbeeld omlaag kunnen halen. Denk maar aan iets dat je wilt waarmaken maken dat op een moment niet lukt omdat het te zwaar gegrepen is.
Ons zelfbeeld is ons IK en leer vanuit je ik te denken en niet vanuit een plicht en je ego. Wanneer jezelf blijft en daar ook naar leeft ga je eigen voorop stellen en komen er positieve woorden zoals; ik ben goed in wat ik doe, ik ben wie ik ben, ik geniet op mijn manier, ik ben mooi. Dat is jezelf liefde geven en vanuit dat standpunt zal je ook een prachtig zelfbeeld krijgen dat gezien wordt maar dat je ook zal uitstralen.
Ook soms het verleden loslaten kan een optie zijn. Want ook dat kan je zelfbeeld blijven omlaag halen. Neem maar als je gepest bent, of dat men door mensen gedomineerd en gemanipuleerd bent geweest. Dan zal je eerst moeten leren om dat weg te werken en dan kan je zo je zelfbeeld naar boven brengen

Afbeeldingsresultaat voor zelfbeeld

Afbeeldingsresultaat voor zelfbeeld

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Een laag zelfbeeld? Pas deze 7 tips toe

Lifeocach geeft tips om jouw zelfbeeld te versterken en meer eigenwaarde te ontwikkelenWeinig dingen zijn zo belangrijk om je goed te voelen als jouw zelfvertrouwen en jouw gevoel van eigenwaarde.

Want een gezond zelfbeeld is de basis van een leven dat je voldoening schenkt.

Jouw zelfbeeld verbeteren is niet evident, want het is niet constant.

Toch zijn er een aantal fundamentele principes die je kan volgen en die jou een basis geven om het te versterken.

1. Neem de verantwoordelijkheid op voor alles wat er gebeurt in jouw leven

Als er iets is in jouw leven waarmee je niet gelukkig bent, is dat dan door externe oorzaken of omwille van beslissingen die je zelf hebt genomen?

Geef je de schuld aan anderen, of neem je zelf verantwoordelijkheid op?

2. Wees niet bang om fouten te maken

Wanneer je geen fouten maakt, wil dat zeggen dat je onvoldoende risico’s neemt en niet aan het groeien bent.

Wees bereid om veel en vaak fouten te maken.

Want dat is het kenmerk van een succesvol persoon: die is niet bang om te proberen en te mislukken.

3. Leer om vaker “neen” te zeggen

Zeg niet altijd ja.

Soms voel je je onder druk gezet om iets te doen wat je niet wilt doen.

Beschouw dat als een ideale opportuniteit om te tonen wat jouw grenzen zijn.

Want grenzen zijn essentieel om jouw eigenwaarde op te bouwen.

Zeg ook eens “neen” en wees bereid om voet bij stuk te houden.

Jouw vrienden of familie vinden het misschien niet prettig, maar ze zullen jou er wel om respecteren.

4. Schrijf de dingen op waarvoor je dankbaar bent

Vaak zien we de mooie dingen rondom ons niet meer en vinden we ze vanzelfsprekend.

Maar we hebben meer geluk dan we zelf denken.

Ben je in staat om te stappen, te spreken en normaal te bewegen? Kan je werken? Heb je een of meer vrienden die jou respecteren? Ben je een goed mens?

Hoe slecht jouw huidige situatie ook mag zijn, er zal altijd iemand zijn die slechter af is dan jij en die ernaar streeft om iemand als jij te worden.

5. Aanvaard jouw gebreken en begrijp dat je niet perfect bent

De realiteit is dat niemand perfect is.

Je kan heel hard werken richting perfectie maar realiseer je dat hoe hard je ook werkt, je altijd tekort zult komen.

Dat is de aard van het beestje.

Als mensen zijn we gemaakt om imperfect te zijn, en om fouten te maken.

Je kan niet echt groeien zonder jezelf te aanvaarden.

zelfbeeld-eigenwaarde-zelfvertrouwen-coach-quote

6. Wees bereid om afwijzing te aanvaarden

Elke dag is er afwijzing.

Maar wat we moeten begrijpen is dat afwijzing pas betekenisvol wordt van zodra we er zelf waarde aan hechten.

Was het zo erg dat jouw collega’s niet meegingen in jouw voorstel voor die teamuitstap?

7. Leer om te gaan met goede en slechte tijden

Dit is een zekerheid: je zal goede en slechte tijden meemaken in jouw leven.

Maar de sleutel tot een beter zelfbeeld is om de situatie te erkennen voor wat ze is en om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Omdat – net als de goede tijden – ook de slechte tijden voorbijgaan.

coach wim personal life coach business coach

Als coach help ik jou om weer meester te worden over jouw leven. Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient! Neem gerust eens contact op voor meer info over coaching.

BRON: https://wimannerel.wordpress.com/2017/03/11/laag-zelfbeeld-versterken-coach/comment-page-1/#comment-1690

Mensen zoeken soms naar een bepaalde bevestiging daardoor ze niet echt hun verantwoordelijkheid durven te nemen. Alhoewel dit heel belangrijk is om een goed zelfbeeld te blijven behouden. Fouten maken is leren. We zijn mensen en we mogen fouten maken ze mogen ons er ook op wijzen. Dat is juist goed voor ons zelfbeeld. Als je er niet mee om kan dat men je op je fouten wijst is het van belang om een te kijken voor wat je een angst hebt, en in de tegenaanval gaat als iemand je erop wijst.

Spijtig genoeg zien de meeste mensen een afwijzing als iets negatiefs. Juist omdat ze ook niet verder durven vragen op zo een moment. Dat kan het zelfbeeld heel hard omlaag halen.
Wanneer men op het standpunt durft blijven staan, en men laat zich niet afwijzen gaat men merken dan het zelfbeeld veel hoger komt te staan.

Alleen is het soms ook moeilijk om zoiets duidelijk te maken aan de persoon.

Geen enkele dag is dezelfde en ook daar moet men als persoon leren mee leven. Tijden die wat minder gaan is ook naar jezelf toe om er uit te leren.

Daarom durf dagelijks je spiegelbeeld te bekijken en naar jezelf toe te zeggen ik sta er toch weer.

Wat we zeker niet mogen vergeten is. Dat ons zelfbeeld het fundament van ons dagelijks leven is.

Afbeeldingsresultaat voor zelfbeeld

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

EIGENWAARDE VERHOGEN

3 krachtige tips om jouw gevoel van eigenwaarde te verhogen

Zelfvertrouwencoach geeft tips voor meer eigenwaarde“Wat ik mis is een goed gevoel over mezelf en over wat ik doe. Ik hou te weinig van mezelf. Daardoor probeer ik krampachtig aandacht en waardering van anderen te krijgen. En wanneer ik dat niet krijg voel ik me slecht. Ik heb het gevoel alsof ik de goede dingen van het leven niet verdien. Zo ben ik al mooie relaties misgelopen, omdat ik mezelf eigenlijk saboteer. Ik kom te ‘behoeftig’ over op anderen. Wat kan ik doen om mijn gevoel van eigenwaarde te verhogen? Het zou me alvast veel gelukkiger maken.”

Vandaag wil ik graag 3 van de meest krachtige tips en gewoontes delen waarmee je jouw eigenwaarde kan verbeteren.

1. Zeg ‘stop’ tegen jouw innerlijke criticus

We hebben allemaal een stemmetje in ons dat destructieve gedachten influistert zoals
Je bent lui.
Je bent niet goed in je job en iemand zal het ontdekken en je buitengooien.
Je bent slechter/lelijker dan jouw collega/partner/vriend.

Je hoeft dit innerlijke stemmetje niet te volgen. Een eenvoudige manier om te veranderen hoe je jezelf ziet, is gewoon ‘stop’ (of een ander woord/zinnetje dat jou helpt) zeggen wanneer die innerlijke criticus komt opzetten.

Daarna richt je jouw gedachten op iets constructief, zoals plannen wat je gaat doen.

2. Ga voor gezonde denkgewoontes

Om het stemmetje van de innerlijke criticus zwakker te maken helpt het om gezonde denkgewoontes te hebben. Dit zijn een paar voorbeelden:

 • Hou een doel voor ogen. Schrijf jouw doel en het voordeel ervan op, zoals bijvoorbeeld ‘in betere conditie zijn zodat ik meer energie heb voor mijn gezin’, of ‘meer verdienen zodat ik verre reizen kan maken’. Hang jouw lijstje met doelen ergens waar je het elke dag kan zien.
 • Focus op wat JIJ echt graag doet. Wanneer je je eens wat minder gemotiveerd voelt, vraag jezelf af ‘Doe ik wat ik echt wil doen?’ Als dat niet zo is, focus dan opnieuw op wat je echt wil doen, en als het mogelijk is, start met eraan te werken.
 • Neem een 2-minuten zelfwaarderingspauze. Adem diep in, vertraag even, en stel jezelf de vraag ‘wat zijn 3 dingen over mezelf die ik kan waarderen?’
  Dat hoeven geen grote dingen te zijn. Misschien ben je heel zorgzaam naar jouw hond of kat bijvoorbeeld? Of heb je enkele minuten heel aandachtig naar iemand geluisterd vandaag die dat heel erg nodig had? Of ben je gaan wandelen/fietsen?
 • Schrijf elke avond 3 dingen op die je waardeert bij jezelf. Na enkele weken voel je je gegarandeerd beter over jezelf.

3. Overwin jouw perfectionisme

Perfectionisme is een denkpatroon dat heel destructief kan zijn. Het kan je verlammen om actie te ondernemen omdat je zo bang bent dat je niet aan een bepaalde standaard kan voldoen. En daarom stel je uit en krijg je ook niet de resultaten die je verlangt. Waardoor jouw eigenwaarde de dieperik ingaat.

Ofwel onderneem je wél actie maar ben je nooit of zelden tevreden met jouw prestatie. Waardoor jouw mening over jezelf telkens negatiever wordt.

Wat kan jou helpen om perfectionisme te overwinnen?

Ga voor ‘goed genoeg’. Vaak leidt perfectionisme ertoe dat een project gewoon niet afgewerkt raakt. Er bestaat zoiets als ‘goed genoeg’ waarbij je iets kan afwerken zonder verloren te lopen in het al te veel op te blinken.
Realiseer je wat het jou kost als je in de perfectiemythe gelooft. In het echte leven botst het perfectiesprookje met de werkelijkheid waardoor je lijdt, stress krijgt en zelf stress bij anderen veroorzaakt.
Wees jezelf. Tracht jezelf niet de hele tijd te veranderen of te censureren. Zo beperk je jouw geluk. Spendeer meer tijd met mensen die jouw dromen, waarden en jezelf ondersteunen. En minder tijd met mensen die kritiek hebben op jou of gewoon niet bij jou passen.

coach wim personal life coach business coach

Als coach help ik jou om met meer zelfvertrouwen, eigenwaarde en motivatie het beste uit jezelf te halen, en je volledige potentieel te bereiken. Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient!

BRON: https://wimannerel.wordpress.com/2016/02/13/3-krachtige-tips-om-jouw-gevoel-van-eigenwaarde-te-verhogen/

Eigenwaarde is belangrijk. Als dit minder is voel je niet zelfzeker maar voel je ook niet goed. Veel mensen geven heel veel gevoel naar een ander maar vergeten zichzelf dat gevoel te geven. Je wilt te perfect zijn je wilt alles maar afwerken of helpen. Maar waar sta jezelf hoe voel je erbij? Dat zijn vragen die je op zo een moment moeilijk kan beantwoorden. Omdat je klaarstaat voor anderen en hen het goede wilt geven. Durf er eens vanaf te stappen en meer met jezelf bezig te zijn. En als je iets voor jezelf doet haal niet het uiterste uit de kan, want goed is even goed. En ga geen strijd aan met jezelf maar omarm je eens voel je eigen hartje je eigen warmte eens. Dan pas voel je hoeveel je in jezelf hebt en hoe hoog je eigenwaarde wel mag zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Facebook bepaalt steeds vaker zelfbeeld van jonge vrouwen

© shutterstock.

Jonge vrouwen tussen 17 en 25 vergelijken zichzelf niet langer met celebrities in tijdschriften of modellen in videoclips, maar gebruiken steeds vaker Facebookvrienden als referentie om hun eigen uiterlijk te beoordelen. Dat wijst een Australische studie uit.

Psychologen aan de universiteit van New South Wales in Australië analyseerden het surfgedrag van 150 meisjes tussen 17 en 25 jaar oud. 40 % van de tijd dat ze online zijn, brengen ze door op Facebook. Ze lezen nog maar af en toe magazines, waardoor ze hun eigen uiterlijk vaker vergelijken met dat van leeftijdsgenoten op Facebook dan met modellen uit tijdschriften of videoclips. Ze meten hun eigen uiterlijk af aan dat van Facebookvrienden uit dezelfde leeftijdscategorie, of vergelijken hun lichaam met foto’s van zichzelf enkele jaren geleden.

Een positieve evolutie?
Hoewel het op het eerste zicht een positieve evolutie lijkt dat jonge vrouwen zich niet langer spiegelen aan onrealistische idealen, waarschuwen de onderzoekers toch voor de negatieve effecten:
“Vrouwen die al een laag zelfbeeld hebben kunnen beter niet te veel foto’s van zichzelf online te zetten, en vermijden ook beter om leeftijdsgenoten te volgen die voortdurend foto’s van zichzelf op Facebook plaatsen,” waarschuwt onderzoekster Jasmine Fardouly. “Ook gaan vergelijken met foto’s van jezelf vroeger kan leiden tot een grotere zelfobjectivering, omdat je echt naar jezelf kijkt als observator. Dat kan een grotere focus op bepaalde lichaamsdelen met zich meebrengen, met een laag zelfbeeld tot gevolg. Facebook kan dus ook negatieve gevolgen hebben op hoe vrouwen naar hun lichaam kijken.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2293016/2015/04/20/Facebook-bepaalt-steeds-vaker-zelfbeeld-van-jonge-vrouwen.dhtml

Als je naar iemand of iets gaat spiegelen kan het een gevaar zijn. Al is het als je het gaat doen naar vriendinnen of naar je vriendengroep. Eens je hier mee begint is het mogelijk dat je met je zelfbeeld in de knoop zit en dat je op deze manier gezien wilt worden. Maar ten koste van. Je krijgt eigenlijk het meelopen het niet laten zien wij jij echt bent. Hier spreekt men nu over foto’s maar het gaat ook over kleding en dat stukje zal ik hier onder ook plaatsen. Ook daar laten vrouwen en jonge meisjes zich aan vangen. Een kledingstuk kan perfect mooi staan bij de ene maar juist niet bij jezelf. Maar als je het zelf niet ziet en je krijgt dan negatieve kritiek gaat ook je zelfbeeld heel hard omlaag. Kijk altijd uit met spiegelen in deze vorm dan.

ACCEPTEER ZOALS JE BENT EN VERANDER JE NIET VOOR ANDEREN OF OMDAT ZE HET JE LATEN ZIEN.

EN WEES TEVREDEN MET JEZELF EN JE EIGEN LICHAAM.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Waarom we ons vaak hetzelfde kleden als anderen

© Kos.

Hoe uniek we ook denken te zijn qua kledingsstijl, we kleden ons (onbewust) vaak allemaal gelijkaardig. Hoe komt het toch dat we kledingmatig zo’n kuddedieren zijn?

“We denken dat we er uniek uitzien, maar eigenlijk heerst nog steeds die holbewonersmentaliteit waarbij we ons veiliger voelen in een groep dan alleen.”

psychologe Emily Lovegrove

We weten dat iedereen er eentje heeft, maar toch valt ons oog in de winkel op zo’n t-shirt met streepjes. Of plots zijn we een enorme fan van de momenteel hippe salopet, terwijl we er vorig jaar nog niet eens aan gedácht zouden hebben om ons in zo’n opvallende retro outfit te hijsen. Waarom plooien we toch gemakkelijker dan we zelf denken voor kledij die iedereen lijkt te dragen, en lopen we er vaker wel dan niet hetzelfde bij?

Kinderlijke kuddementaliteit
Gelukkig hoeven we ons niet te verantwoorden, want we kunnen de schuld afschuiven op de biologie. “Hetzelfde dragen is een manier om te overleven in een groep,” legt de Britse psychologe Emily Lovegrove uit. “Het begint bij kinderen, ongeveer rond middelbare school leeftijd, waarin hetzelfde soort kleren dragen een manier is om geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten. De goedkeuring van je vrienden is op dat moment belangrijker dan die van je ouders, en je zal er alles aan doen om in de groep te passen. Wie er anders uitziet, zal uitgesloten worden, zo vrezen tieners en pubers. De “kuddementaliteit” heeft dus al vanaf de kindertijd invloed op onze kledingkeuzes.”

Ook bij volwassenen
Maar zelfs als we schijnbaar zelfbewuste volwassenen worden met een eigen karakter en stijl, blijft dat verlangen om op te gaan in de groep bestaan. “We denken van onszelf dat we er verfijnd en uniek uitzien, maar eigenlijk heerst er nog steeds die holbewonersmentaliteit waarbij we ons veiliger voelen in een groep dan alleen. Daarom dragen we dingen die passen bij de groep waarmee we omgaan,” zegt Lovegrove. We dragen bepaalde dingen omdat we die bij anderen zien, of vermijden net kledingsstukken omdat we denken dat die bij de groep te hard zullen opvallen in negatieve zin.

Nieuwe omgeving, nieuwe stijl
Ook bepaalde contexten bepalen mee wat we wel of niet durven dragen, en we passen ons meteen aan een nieuwe omgeving aan. Lovegrove: “Op een nieuwe job bijvoorbeeld, wat toch aanvoelt als onbekend terrein, zijn we vaak wat zenuwachtig voor dat onbekende. Omdat we weten dat eerste indrukken gemaakt worden op basis van uiterlijk, is gelijkaardige kledij één van de makkelijkste manieren om een band te smeden met nieuwe collega’s. Niets zo vlot als een complimentje maken over een mooie handtas van een collega bijvoorbeeld.” Wie merkt dat de norm netjes opgedoft of net zo casual mogelijk is, zal vaak zijn eigen stijl onderdrukken om in het plaatje te passen.

Blijf jezelf
Hoe veilig het ook is om te kiezen voor pakweg een jeans met een streepjesshirt, denk erom dat “persoonlijke stijl” dat specifieke adjectief draagt met een welbepaalde reden. Net zoals je van mening kan verschillen tijdens een vergadering met een collega, is het ook niet erg en zelfs boeiender om er een verschillende kledingstijl op na te houden. Je neemt ten slotte ook niet blindelings iemands mening over. Draag dus vooral waar jij je goed in voelt, zonder wakker te liggen van wat je baas, vrienden, collega’s of familie daar van vinden. In de woorden van Lovegrove: “Als je erg zelfzeker bent kan je dragen wat je maar wil, en iedereen zal je accepteren.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2292914/2015/04/20/Waarom-we-ons-vaak-hetzelfde-kleden-als-anderen.dhtml

Wegwijs in borderline

© thinkstock.

Impulsiviteit, zwart-wit denken, snel wisselende emoties, een laag zelfbeeld. Voor wie kampt met een borderline persoonlijkheidsstoornis is het leven als een stormachtige zee. Gelukkig biedt aangepaste therapie nieuwe hoop.

Wat is borderline precies?
Dokter Caroline Vogels, psychiater: ‘Borderline is een persoonlijkheidsstoornis en heeft dus te maken met hoe je als persoon in elkaar zit. Je gedachten, gevoelens en gedragingen wijken af van wat we als ‘normaal’ beschouwen. Mensen met borderline hebben een impulscontrolestoornis, waardoor ze erg impulsief zijn en moeilijk maat kunnen houden. Ze kampen vaak met heel intense, snel wisselende stemmingen en hebben doorgaans weinig zelfvertrouwen en een erg negatief zelfbeeld. Ze denken vaak heel zwart-wit en hun mening over een persoon kan heel snel omslaan. Ook destructief gedrag is heel typisch voor de borderlineproblematiek. Dat kan zich tegen de omgeving richting (agressie) of tegen zichzelf (automutilatie). Zo’n tien procent van de mensen met borderline maakt uiteindelijk een eind aan zijn leven.’

Wat is de oorzaak?
Dokter Vogels: ‘Een borderlinestoornis ontstaat door een combinatie van biologische, erfelijke factoren én omgevingsfactoren. Er zijn dus mensen die meer ‘aanleg’ hebben om zo’n stoornis te ontwikkelen, maar ook sociale factoren – bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen in de kindertijd – spelen een rol.’

Hoe vaak komt het voor?
Dokter Vogels: ‘Naar schatting een tot twee procent van de bevolking kampt met een borderlinestoornis.’

Hoe wordt borderline behandeld?
Dokter Vogels: ‘Er bestaan geen medicijnen die borderline kunnen genezen, al kunnen bijvoorbeeld kalmeermiddelen of antidepressiva soms wel een hulpmiddel zijn. De enige therapie voor borderline bestaat erin te leren leven met de stoornis: door meer inzicht te krijgen in je persoonlijkheid kan je er beter mee leren omgaan. Met de Linehantherapie worden op dat vlak heel goede resultaten geboekt. De perspectieven voor mensen met borderline zijn – als ze een gepaste therapie krijgen – dan ook lang niet slecht. Al wil ik daar toch nog aan toevoegen dat het stigma dat aan de aandoening kleeft soms even zwaar op hen weegt als de aandoening zelf. In de media worden ze vaak voorgesteld als criminelen, gekke, gestoorde mensen, aandachtstrekkers en manipulerende lastpakken. Maar de borderlineproblematiek is zoveel diverser dan dat en elk individueel verhaal is anders. Mensen met borderline vertonen inderdaad vaak onaangepast gedrag, maar achter dat gedrag gaat een ernstig emotioneel lijden schuil.’

Linehantherapie werpt vruchten af
DGT-vaardigheidstrainer Marleen De Winne: ‘Dialectische Gedragstherapie (DGT) of Linehantherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van mensen met borderlinestoornis, die ontwikkeld werd door de Amerikaanse therapeute Marsha Linehan in de jaren 90 van de vorige eeuw. Sinds het begin van deze eeuw wordt deze therapievorm ook in België ingezet voor de behandeling van borderline (en intussen ook een aantal andere psychiatrische problemen) en met resultaat! Dat merken we niet alleen in de dagelijkse praktijk, de therapie is ook evidence based: de succesvolle werking werd bewezen in wetenschappelijk gecontroleerd klinisch onderzoek.’

‘In DGT is er een belangrijk evenwicht tussen acceptatie (ik hoef niet perfect te zijn opdat mensen om me zouden geven) en verandering: de therapie leert mensen dat ze door nieuwe manieren van denken, voelen, spreken, handelen … uit te proberen hun leven draaglijker kunnen maken. Het uiteindelijke doel van DGT is dat mensen met borderline zich bewust worden van de manier waarop ze denken, voelen en reageren en daar effectief op leren reageren. DGT leert hen met andere woorden hun gedrag, gedachten en emoties beter te ‘managen’.’

‘De training – die zowel in opname als ambulant gevolgd kan worden – bestaat uit vier basismodules: mindfulness, efficiënt omgaan met anderen en met mezelf, regulatie van emoties, en vaardigheden om crisis te verdragen. In onze training bieden wij ook nog twee extra modules aan: eentje specifiek gericht op eetstoornissen en tot slot ook ‘zelfcompassie’, waarin vooral gewerkt wordt aan het eigenbeeld.’

‘Zoals gezegd werpt de therapie voor mensen met borderline veel vruchten af, op voorwaarde dat ze ervoor kiezen en ervoor gaan. Wij kunnen hen alleen maar motiveren, begeleiden en de weg wijzen, maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Het is zeker geen makkelijke therapie – veranderen is nooit gemakkelijk – en een borderlinepersoonlijkheid volledig veranderen kan DGT nooit, maar ze kan mensen met borderline wel leren de scherpe kantjes eraf te halen en meer evenwicht en balans te vinden in hun leven. Hoewel het vaak een lange weg is, met veel vallen en opstaan, zijn ze achteraf vaak ontzettend blij dat ze de stap gezet hebben.’

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2146732/2014/12/09/Wegwijs-in-borderline.dhtml

Dit heb ik altijd een moeilijke materie gevonden om te doorgronden door te dringen bij de persoon. Ze kunnen van de ene moment in de ander veranderen en je soms zelfs heel hard op je gevoel nemen. Daarom dat men zegt dat het impulsen zijn die de stoornis teweeg brengen. En die heel diep en lang kunnen aanhouden. 
Je kan er veel over lezen, je kan er cursussen voor gaan doen maar dan nog is het soms heel moeilijk om er echt op in te spelen. En om een helpende hand te zijn. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: