Tag Archive: Khenpo Kartse


CAMPAIGN FOR TIBET

.
Hartelijk dank voor jouw persoonlijke felicitatie
.
Beste Bruno,

We zijn verheugd over onze zeer succesvolle actie ter gelegenheid van de 81ste verjaardag van de Dalai Lama. Natuurlijk hebben wij jouw wensen aan hem overgebracht, evenals die van vele duizenden andere Nederlanders.

De Dalai Lama is diep geraakt door deze wereldwijde steun voor zijn visie over onderlinge verbondenheid tussen mensen, zijn inspanningen voor het bevorderen van menselijke waarden en interreligieuze harmonie. Hij bedankt ook iedereen voor het delen van zijn zorgen over het behoud van de Tibetaanse boeddhistische cultuur en het milieu in Tibet. Hij zendt jullie allen zijn gebeden en goede wensen.

Vrijlating Khenpo Kartse


Khenpo Kartse na zijn vrijlating

Mensenrechtenambassadeur
Kees van Baar, ontvangt petities
Ook zijn we zeer verheugd over de vrijlating van Khenpo Kartse afgelopen week.

“Dankzij de steun van vele mensen van over de hele wereld ben ik nu vrij. Hiervoor ben ik u innig dankbaar”. Deze woorden sprak de zeer gerespecteerde monnik Khenpo Kartse bij zijn vrijlating na twee en een half jaar gevangen gezeten te hebben zonder enige vorm van eerlijk proces.

Khenpo Kartse staat bekend om zijn milieu-activisme en steun voor het behoud van de Tibetaanse taal en cultuur. Daarnaast was hij actief betrokken bij de talloze maatschappelijke activiteiten voor de Tibetaanse samenleving.

Onze acties voor Khenpo Kartse in de afgelopen jaren waren zeer succesvol. Helaas gaat de Chinese regering onverminderd door met het vervolgen van Tibetanen en zitten er nog steeds veel politieke gevangenen vast in Tibet. ICT gaat door met actie voeren voor hun vrijlating. Samen met jou werken we verder aan een rechtvaardige toekomst voor Tibet, waar Tibetanen in vrijheid kunnen leven. Teken daarom ook onze petitie voor Tibetaanse gevangen.Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa
Directeur
International Campaign for Tibet Nederland


 

DIT KREEG IK PRIVÉ.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Gerespecteerde Tibetaanse monnik Khenpo Kartse vrijgelaten na afloop van zijn gevangenisstraf

Khenpo Kartse, de populaire en gerespecteerde religieuze leraar, wiens arrestatie in 2013 leidde tot vreedzame protesten en een stille gebedswake, is vrijgelaten na het uitzitten van zijn twee en een half jaar gevangenisstraf.

Khenpo Kartse’s zaak kreeg internationaal bekendheid door de oproep voor zijn vrijlating door overheden en duizenden Tibet supporters over de hele wereld, die petitie acties voor hem voerden. Na zijn vrijlating legde hij in de sociale media in het Tibetaans een ingetogen verklaring af in de vorm van een kort gedicht. In het gedicht gaf hij aan, dat hij ontroerd was door alle betuigingen van zorg jegens hem.

De aanhouding van Khenpo Kartse veroorzaakte wijdverspreide onrust, waarbij honderden Tibetanen zich verzamelden in vreedzaam protest tegen zijn arrestatie. Ook werd buiten de gevangenis een zeldzame stille wake voor hem gehouden.[1] Een afbeelding van Khenpo Kartse (Khenpo betekent abt en Kartse is de samentrekking van zijn naam: Karma Tsewang), in handboeien en gevangenis uniform, werd na zijn eerste aanhouding verspreid op de Chinese sociale media.

Khenpo Kartse, een abt van het Gongya klooster in Nangchen, in de Tibetaanse autonome Prefectuur Yulshul (Yushu) in Qinghai, staat bekend om zijn milieu-activisme en steun voor het behoud van de Tibetaanse taal en cultuur. Hij was actief betrokken bij de sociale opbouw werkzaamheden na de verwoestende aardbeving van Yushu in 2010. Hij werd op 6 december 2013 aangehouden[2] in de provinciale hoofdstad van Sichuan, Chengdu, en meegenomen naar Chamdo (Qamdo of Changdu), waar hij naar bleek achter gesloten deuren werd veroordeeld. Er was bezorgdheid over zijn gezondheid in hechtenis, vanwege medische problemen, die al bekend waren vóór zijn aanhouding. Niet alleen werden deze niet behandeld, ook werd hij in een koude cel vastgehouden en kreeg hij onvoldoende voedsel.

Niet alle details zijn beschikbaar over de omstandigheden of de exacte datum van zijn vrijlating, noch over de precieze aanklachten tegen hem, maar op sociale media circulerende rapporten geven aan dat eerdere berichten van een twee en een half jaar lange gevangenisstraf juist waren. Details over zijn huidige gezondheidstoestand zijn niet bekend en hij staat waarschijnlijk onder zeer streng toezicht van de Chinese autoriteiten.

In het algemeen krijgen ex-gedetineerden na hun vrijlating te maken met diepe angst en onzekerheid in combinatie met het constante besef nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Hun psychisch lijden wordt vaak verergerd door de wetenschap dat hun familie en vrienden onder druk staan van de autoriteiten. Ze hebben vaak last van ernstige financiële problemen, omdat ze afhankelijk zijn van hun families en vaak niet in staat zijn om werk te vinden als gevolg van hun status als voormalig politiek gevangene. Monniken en nonnen is het niet toegestaan om terug te keren naar hun klooster. Soms kunnen ze zich na ernstige martelingen of jarenlange slechte voeding in de gevangenis geen medische behandeling veroorloven.

Omdat ze door de overheid vanwege hun standpunten en acties, die tot hun veroordeling hebben geleid, worden gezien als een bedreiging voor de partijstaat, staan ex-gevangenen onder streng controle en worden in afzondering gehouden, ook al omdat ze hierdoor een zichtbaar afschrikmiddel vormen voor andere Tibetanen, die mogelijk proberen op gelijke wijze hun met de visie van Beijing strijdige standpunten te uiten, of die, net als Khenpo Kartse, actief zijn in de gemeenschap en bredere samenleving.

Hoewel Khenpo Kartse’s Chinese advocaat Tang Tianhao meerdere malen afreisde naar Chamdo, werd het hem slechts twee keer toegestaan om Khenpo Kartse korte tijd te ontmoeten, aldus Radio Free Asia en andere bronnen. Tang Tianhao werd later onder druk van de autoriteiten gedwongen zich terug te trekken uit de zaak. Naar aanleiding van zijn eerste aanhouding werd de advocaat door politie van Chamdo meegedeeld, dat de zaak betrekking had op het in gevaar brengen van de staatsveiligheid, zo stelt in Beijing gevestigde Tibetaanse schrijfster Tsering Woeser.

De gevangenisstraf van Khenpo Kartse trok aanzienlijke internationale aandacht, evenals uitingen van solidariteit en moedige wakes door Tibetanen in Tibet. Duizenden ICT supporters over de hele wereld voegden hun namen toe aan petities voor zijn vrijlating en zijn zaak werd door verschillende regeringen in hun mensenrechten dialoog met China aangekaart.

Een op 15 juli door Shiwapa Kunkyab Pasang geschreven Facebook-bericht verwelkomde Kartse’s vrijlating en drukte dankbaarheid uit “aan allen, die rechtvaardigheid ondersteunen door zich achter de onderdrukte Tibetanen in Tibet te scharen, met inbegrip van alle politieke gevangenen.” [3]

Het volgende gedicht van Khenpo Kartse verscheen in een ongedateerde post sinds zijn vrijlating, door ICT hieronder uit het Tibetaans naar het Engels vertaald.

 

Khenpo Kartse gedicht

Eerdere afbeeldingen van Khenpo Kartse en zijn hiernaast vertaalde gedicht in het Tibetaans.

Ik ben wederom in de menselijke wereld,

Als gevolg van de onmetelijke zorg, sympathie, steun, en goed-wensen van geliefden,

Ben ik opnieuw in de menselijke wereld

Voor de taken die komen met een sterke gehechtheid,

Voor paden we nog moeten nemen,

Voor het algemeen welzijn van de menselijke wereld, en de individuele goddelijke bestemming,

Gezond in lichaam en met een goede geest, ben ik wederom in de menselijke wereld

Alwetende Drie Juwelen,

Moge het licht van vrijheid in onze wereld schijnen!

Door de degene uit Yushu, ter gelegenheid van zijn eigen verjaardag.

Voetnoten:

[1] ICT-rapport, 22 oktober 2014, Populaire Religieuze Leraar Khenpo Kartse veroordeeld , zie ook Zeldzame wake buiten de gevangenis ter ondersteuning populaire Tibetaanse monnik .

[2] Sommige bronnen zeggen dat hij werd aangehouden op 7 december 2013.

[3] Radio Free Asia rapport, 7 juli 2016, ‘Tibetaanse religieuze leider wordt vrijgelaten na afloop van gevangenisstraf’

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/juli-2016/gerespecteerde-tibetaanse-monnik-khenpo-kartse-vrijgelaten-aan-afloop-van-zijn-gevangenisstraf/

Dit is weer goed om te lezen, dat deze monnik vrijgelaten is. Maar onder welke voorwaarde he. Hij zal niet zomaar vrijgelaten zijn. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Beste Bruno,
Hartelijk dank voor je steun aan onze campagne. Mede dankzij jou hebben we 13.485 handtekeningen verzameld in onze strijd voor de Tibetaanse politieke gevangenen Khenpo Kartse en Tenzin Delek Rinpoche.Gisteren op de Dag van de Rechten van de Mens, 10 december, overhandigde ik de petitie aan mensenrechtenambassadeur Kees van Baar, die de petitie namens Minister Koenders in ontvangst nam.

Bij ontvangst zei de heer Van Baar: ”De situatie van beide Tibetanen is niet alleen een mensenrechten aangelegenheid, maar het verstrekken van adequate medische zorg is ook een humanitaire kwestie. De Nederlandse regering neemt humanitaire kwesties buitengewoon serieus en zal dit aankaarten bij de Chinese regering.

Wij zijn verheugd met de toezegging van de Nederlandse regering om deze kwestie aan de orde te stellen bij de Chinese regering. De politieke steun vanuit Nederland geeft de Tibetanen in Tibet de hoop en de kracht om te blijven strijden tegen de onderdrukking door China.

Het is hartverwarmend om zo veel steunbetuigingen te hebben mogen ontvangen via post, e-mail en tijdens onze “9 steden actie in Nederland”. Jouw steun en die van duizenden andere Nederlanders sterkt ICT om campagne te blijven voeren voor deze twee en de honderden andere politieke gevangenen die onze hulp hard nodig hebben.

Geheel in lijn van onze Tibetaanse traditie willen we je daarom bedanken met een set Tibetaanse gebedsvlaggen. Voor Tibetanen helpen gebedsvlaggen om positieve gedachten te vermenigvuldigen. We hopen dat je onze dankbaarheid wilt aanvaarden en de vlaggen een mooie plek geeft.
BRON: via mijn privé mail.
Is prachtig om dit te mogen lezen. Ik heb de gebedsvlaggetjes al lang van hen gekregen en ben hen dankbaar ervoor.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Tweede Dubbele Actiedag voor Tibetaanse politieke gevangenen groot succes

De tweede dubbele actiedag van onze lopende ‘9 steden actie’ voor Tenzin Delek Rinpoche en Khenpo Kartse verliep buitengewoon succesvol. Een deel van het team deed afgelopen zaterdag onze havenstad Rotterdam aan, terwijl de andere helft afboog naar het centrum van Utrecht. Zowel in Utrecht als Rotterdam werd ons vaste actieteam bijgestaan door lokale Tibetanen en Tibetsupporters.

Veel belangstelling in Rotterdam

Precies op de plaats waar bijna 750 jaar geleden Rotterdam ontstond, kwam ons team zaterdagmiddag in actie op de kruising van de Hoogstraat en de Binnenrotte. Mede op uitnodiging van het stralende weer, tekenden veel Rotterdammers onze petitie of kwamen langs bij onze stand om achtergrondinformatie te krijgen over onze actie of de situatie in Tibet in het algemeen.

Op een even historische plaats in het centrum van Utrecht pal voor het oude stadhuis was de andere helft van ons actieteam actief met het inzamelen van handtekeningen voor beide gevangenen. Opgeluisterd door straatmuzikanten, verliep de dag in Utrecht een perfecte sfeer en reageerden voorbijgangers enthousiast op onze actie.

Ons actieteam in Rotterdam.

In beide steden samen werden in totaal meer dan 850 handtekeningen opgehaald.

Ons actieteam in Utrecht

Executive Director Tsering Jampa: “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel Nederlanders spontaan op onze stand aflopen om onze actie te steunen. Mensen hebben heel goed door wat er in Tibet gebeurt en waarderen dat wij Tibetanen in staat stellen hun stem te laten horen en dat geeft Tibetanen in Tibet hoop.”

Na Amersfoort, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Den Haag, rest ons na zaterdag alleen nog 1 actiedag in Delft aanstaande dinsdag. De dag daarna, op de internationale mensenrechtendag, zal onze actie worden afgesloten met het aanbieden van de handtekeningen aan onze Mensenrechtenambassadeur Kees van Baar, die ze vervolgens zal aanbieden aan Minister Koeders van Buitenlandse Zaken.

Op 9 december staat het Actie Team op de Lichtjesmarkt in Delft. Kom ook de campagne ondersteunen in jouw stad!

Heb je de petitie nog niet ondertekend? Ga dan naar:www.iksteunpolitiekegevangenenintibet.nl.

Op de internationale mensenechtendag 10 december, zullen wij alle verzamelde petities aanbieden aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken. De teller staat al op 12.000, maar iedere stem telt! Dus teken de petitie en stuur hem door!

BRON: https://www.savetibet.nl/nieuws-agenda-media/nieuwsoverzicht/2014/december-2014/tweede-dubbele-actiedag-voor-tibetaanse-politieke-gevangenen-groot-succes/

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

De kleine dingen

Op zoek naar groot geluk in kleine dingen

%d bloggers liken dit: