Tag Archive: kankerbehandeling


‘Patiënten krijgen weinig informatie over effecten kankerbehandeling’

Patiënten die behandelingen tegen kanker ondergaan, zouden weinig informatie krijgen over de gevolgen die de behandeling kan hebben. Ook vragen artsen niet vaak hoe het leven van patiënten eruitziet, waardoor daar geen rekening mee kan worden gehouden.

Dat schrijft Trouw op basis van onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) dat donderdag wordt gepubliceerd. Het NFK heeft 3.785 (ex-)patiënten ondervraagd voor het onderzoek.

Meer dan een derde van de ondervraagden zegt dat de artsen niet hebben gesproken over de gevolgen die de behandeling kan hebben. Mensen kunnen soms jaren later nog lichamelijke of geestelijke klachten krijgen.

Deze klachten kunnen het leven van een ex-patiënt flink beïnvloeden. Mensen kunnen depressief worden of problemen met hun concentratie en geheugen krijgen.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat artsen helemaal niet hebben gevraagd naar toekomstwensen van de patiënten. Zeker 75 procent kreeg niet te horen dat niet verdergaan met de behandeling ook een optie was.

BRON: https://www.nu.nl/gezondheid/5613281/patienten-krijgen-weinig-informatie-effecten-kankerbehandeling.html

Voor wat kan een arts op zo een moment niet begaan zijn met zijn patiënt. Het is toch van belang om de patiënt goed in te lichten en ook wat de toekomst zal brengen. Als men aan een therapie begint zou men ook op de hoogte mogen gesteld worden van de gevolgen ervan. Of waar de patiënt rekening mee moet houden. Dat is toch niet moeilijk als arts om zo de persoon ook te informeren zodat deze weet wat hem/haar te wachten kan staan. Ook op sociaal vlak zou er meer gepraat moeten worden. Men mag niet vergeten naargelang welke behandeling dat men ook het sociaal leven niet kan onderhouden zoals men gewend is.
Er is dus daarin nog een lange weg te gaan.

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Mijlpaal voor kankerbestrijding: nieuw soort behandeling goedgekeurd in VS

 
© thinkstock.

Wetenschap In de Verenigde Staten is zopas een nieuw soort kankerbehandeling goedgekeurd, waarvan experten hopen dat het dé doorbraak zal zijn waarop de medische wereld al zo lang wacht. De nieuwe behandeling bespaart de patiënt de mensonterende nevenwerkingen van chemotherapie. Toch is het nog de vraag hoe snel de nieuwe techniek ingeburgerd zal raken.

De huidige methodes, chemotherapie en radiotherapie, zijn drastische behandelingen die kankercellen – maar ook de rest van het lichaam – aanvallen. Kankercellen zijn net iets vatbaarder voor de schade die de behandelingen aanrichten, maar de nevenwerkingen zijn legio: van haarverlies over inwendige bloedingen tot chronische misselijkheid of zelfs de dood.

Het nieuwe middel, dat in de VS voortaan mag ingezet worden tegen melanoom (huidkanker), werkt anders. Het maakt gebruik van een gemodificeerd herpesvirus, dat rechtstreeks in de tumor wordt geïnjecteerd. Het virus valt enerzijds de kankercellen aan, maar stimuleert tegelijk ook het immuunsysteem om de slechte cellen te bestrijden.

Niet meteen ingeburgerd

‘We krijgen steeds meer inzicht in het immuunsysteem en de relatie met kanker. Maar rond de praktische toepasbaarheid bestaan nog heel wat vragen’

Johan Vansteenkiste, professor respiratoire oncologie

De behandeling wordt T-VEC genoemd, naar talimogene laherparepvec, maar zal op de markt komen onder de merknaam Imlygic. Het werd in juni voorgesteld op het Amerikaanse oncologiecongres ASCO. Ook de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA gaf de nieuwe therapie vorige maand een positief advies voor gebruik bij volwassen patiënten met uitgezaaid melanoom dat niet operatief verwijderd kan worden. Het dossier ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie.

Maar zelfs indien het middel ook hier goedgekeurd zal worden, betekent dat nog niet dat het ook meteen ingeburgerd zal raken. Uit de klinische studies is gebleken dat Imlygic zelf een bescheiden effect heeft. De levensduur van patiënten werd gemiddeld met minder dan vijf maanden verlengd.

Toch gaat het volgens dr. Stephen Russel, onderzoeker aan de Amerikaanse Mayo Clinic, om een gigantische mijlpaal in de behandeling van kanker. Bij bepaalde studies op muizen zag hij in zijn labo met behulp van sommige virussen grote tumoren volledig verdwijnen.

Nog veel vragen

Professor dr. Johan Vansteenkiste van het UZ Leuven, gespecialiseerd in respiratoire oncologie, bevestigde eerder dit jaar aan onze krant dat het om een grote doorbraak ging. “Het is een geheel nieuwe categorie van anti-kankermiddelen, die voordien niet bestonden”, zo zei hij.

Maar de doorbraak situeert zich voorlopig nog vooral op het wetenschappelijke niveau. “We krijgen steeds meer inzicht in het immuunsysteem en de relatie met kanker”, zei hij. “Maar rond de praktische toepasbaarheid in de maatschappij en de betaalbaarheid van deze middelen in verhouding met het voordeel dat je erbij boekt, bestaan nog heel wat vragen.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2511631/2015/11/02/Mijlpaal-voor-kankerbestrijding-nieuw-soort-behandeling-goedgekeurd-in-VS.dhtml

Mochten ze daar iets op vinden dat men geen chemo meer hoeft te krijgen dan pas kan men zeggen er is een doorbraak. Want chemo is voor sommige een redding maar ook een hel waar de patiënt moet doorgaan. En dan nog niet zeker dat deze kankervrij wordt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Kankerpatiënte offert eigen leven tevergeefs op voor baby

© facebook.

De moedige moeder die een kankerbehandeling weigerde om het leven van haar ongeboren zoontje te redden, is overleden. Kathy Taylor zette in september Luke op de wereld. Het verhaal greep Amerika bij de keel. De jonge vrouw offerde immers haar eigen leven op voor dat van haar kind. Luke die te vroeg geboren werd, stierf na twee weken.

Zijn moeder is nu ook overleden aan de agressieve kanker die haar leven verwoestte. De 33-jarige vrouw uit Utah leed aan een zeldzame huidkanker.

De moeder van vijf kinderen was 26 weken zwanger van Luke toen ze elke vorm van therapie weigerde. Ze wou onder geen beding het leven van haar ongeboren zoontje op het spel zetten. De hoogste vorm van zelfopoffering liet maar weinigen onberoerd in de VS.

‘Rust in vrede Kathryn Elizabeth Taylor. We zullen je missen. Oudejaarsavond zal altijd een feest worden om jouw leven te vieren’, luidt de booschap van haar man op zijn blog.

Zijn eega ging zeven jaar geleden al onder het mes. Dokters haalden toen een kwaadaardige melanoom uit haar rug. Ze hadden nooit gedacht dat de kanker zou terugkeren maar toch gebeurde het.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/120/Kanker/article/detail/2170287/2015/01/04/Kankerpatiente-offert-eigen-leven-tevergeefs-op-voor-baby.dhtml

Spijtig dat nu de man het helemaal alleen moet doen en met heel veel emoties door het leven zal blijven gaan. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

ZWANGER NA KANKER

Zwanger na kanker: de effecten van een kankerbehandeling voor moeder en kind

 

Als u na het succesvol afronden van uw kankerbehandeling zwanger wilt worden of vader wilt worden, stelt u zich waarschijnlijk veel vragen.
Kan of mag ik wel zwanger worden? Kan of mag ik nog wel vader worden?
Vergroot het de kans op uitzaaiingen of herval?
Hoe lang moet ik wachten met zwanger worden? Om vader te worden?
Zal de bevalling normaal kunnen verlopen?
Heeft de behandeling invloed op mijn (ongeboren) kind?

Allemaal vragen die u zeker moet bespreken met uw behandelende artsen. Elk geval is anders, zodat wat voor de één geldt niet noodzakelijk ook in uw geval zal gelden.

Risico’s van een kankerbehandeling voor de moeder
Veel vrouwen denken dat een zwangerschap de kans op uitzaaiingen of herval na bijvoorbeeld borstkanker vergroot, omdat de hormonen de groei van kankercellen zou stimuleren. Bij een zwangerschap stijgen de hormoonspiegels namelijk sterk.

• Tot nu toe blijkt uit alle onderzoeken dat zwangerschap geen aantoonbaar effect heeft op de kans op uitzaaiingen of herval. Ook niet op hormoongevoelige kankers zoals bijvoorbeeld borstkanker, zeker bij borstkanker die in een vroeg stadium is ontdekt en behandeld.

• Ook op de overlevingsduur na kanker is geen nadelig effect van een zwangerschap aangetoond. Er zijn zelfs enige aanwijzingen dat zwangerschap bij bepaalde kankers (bv. borstkanker) een gunstig effect heeft.
Deze conclusies gelden vooral voor vrouwen bij wie de kanker in een vroeg stadium is ontdekt en behandeld.

• Wanneer door de kanker of de behandeling bepaalde organen zijn aangetast (bijvoorbeeld hart, longen, lever…) kan dit tijdens een zwangerschap problemen wél opleveren voor uzelf of de foetus. Bespreek de mogelijke risico’s vooraf met uw arts.

Risico’s van een kankerbehandeling voor het kind
Chemotherapie vergroot de kans op genetische afwijkingen bij uw kind niet. De kans daarop is even groot als bij kinderen waarbij de moeder geen chemotherapie heeft gehad.
Ook neemt de kans op zwangerschapscomplicaties niet toe.
De kans dat het kind zelf kanker krijgt is evenmin verhoogd, tenzij het natuurlijke om een erfelijke kanker gaat, zoals de bekende genetische afwijkingen BRCA-1 en BRCA-2, die de kans op borstkanker verhogen.

Zwangerschapscomplicaties
Mogelijke complicaties tijdens de zwangerschap ten gevolge van een kankerbehandeling zijn een miskraam, overlijden van de foetus (mors in utero), een vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht.

• Chemotherapie 
Voor zover bekend verhoogt chemotherapie van de vrouw of de man het risico op een miskraam, vroeggeboorte of overlijden van de foetus niet.
Er zijn wel studies die wijzen op een licht verhoogde kans op een miskraam, vroeggeboorte en een laag geboortegewicht na een behandeling met hoge dosissen alkylerende geneesmiddelen (zoals busulfan en cyclofosfamide) en anthracyclines.
Na chemotherapie van de man wijzen studies op een licht verhoogde kans op een dochter. Dit kan gewoon toeval zijn, maar kan ook een gevolg zijn van een verlaagde testosteronconcentratie door de chemotherapie.

• Bestraling (Radiotherapie)
Meisjes en vrouwen bij wie de buik- of bekkenzone of het hoofd bestraald werd, of die een totale lichaamsbestraling (TBI) kregen, hebben bij een latere zwangerschap een verhoogde kans op preterme arbeid en een vroeggeboorte, een laag geboortegewicht (-2500 g) en een licht verhoogd risico op een spontane miskraam.
Dit kan te maken hebben met een verminderd volume en elasticiteit van de baarmoeder, een slechtere doorbloeding van de baarmoeder en van de placenta en problemen met de aanhechting van de placenta.
Indien u na een bestralingsbehandeling zwanger wordt, moet u dus zeer goed opgevolgd worden gedurende uw zwangerschap.

• Heelkunde
Wanneer bij baarmoederhalskanker een baarmoedersparende operatie (trachelectomie) werd uitgevoerd, bestaat een verhoogd risico op laattijdige miskraam en vroegtijdige bevalling ten gevolge van een zwakke baarmoederhals die te snel opent. De bevalling gebeurt daarom altijd met een keizersnede.

Aangeboren en erfelijke afwijkingen
Door de kankerbehandeling kunnen genetische veranderingen met beschadiging van het DNA in de blootgestelde kiem-, ei- of zaadcellen optreden. Dit zou kunnen leiden tot ernstige beschadigingen aan de vrucht, met voortijdig overlijden (voor of direct na de geboorte) of ernstige genetische afwijkingen tot gevolg.

• Tot nu toe is nooit aangetoond dat er een verhoogd risico op genetische defecten (foetale chromosoomafwijkingen) of aangeboren misvormingen bestaat bij kinderen van ouders die voordien behandeld werden met chemo- en/of radiotherapie, en die op natuurlijke wijze zwanger werden na een kankerbehandeling.
• Het gebruik van geassisteerde bevruchting en micromanipulatietechnieken zou dit risico mogelijk wel licht kunnen verhogen.
• Er zijn evenmin aanwijzingen dat kinderen van overlevers van kanker zelf een groter risico op kanker hebben. Tenzij natuurlijk als de kanker die de ouder had overerfbaar is, maar dat is dan geen gevolg van de behandeling.

Effecten op borstvoeding
Bestraling van de borst heeft effect op het geven van borstvoeding. Door de bestraling kunnen de klieren die de melk produceren permanent beschadigd raken. Het geven van borstvoeding met de bestraalde borst is meestal niet goed mogelijk.
Ook neemt na radiotherapie de kans op borstontsteking (mastitis) in de bestraalde borst toe.

Hoe lang wachten na een kankerbehandeling om zwanger te worden?
Veel artsen adviseren na de behandeling minstens twee jaar te wachten met zwanger worden.
Dat heeft niet zozeer te maken met de mogelijkheid om zwanger te worden of effecten van de behandeling op de eicellen. Het heeft meer te maken met het feit dat de kans op een terugkeer van de ziekte in de eerste twee jaar vaak groter is dan daarna. Door de zwangerschap uit te stellen, vermijdt men dat u hervalt terwijl u zwanger bent. De kans op uitzaaiingen of herval blijft echter altijd aanwezig.
Omdat veel factoren een rol kunnen spelen – uw individuele prognose, de behandeling die u hebt gekregen, uw leeftijd… – moet elk geval individueel worden bekeken

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=15580

Ook deze mensen mogen een kinderwens hebben en volbrengen. Alleen moet er goed over gepraat worden en niet alleen bij de ouders maar ook met medici. Omdat het toch niet zonder gevaren is, en twee dat misschien een iemand achterblijft met het kind. Waar ook goed over gepraat moet worden. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Geen geld voor revolutionaire therapie tegen kanker

© photo news. Professor Kris Thielemans van het UZ Brussel.

 

Belgische kankeronderzoekers luiden de alarmbel. Hun unieke onderzoek naar een nieuwe therapie tegen kanker, immunotherapie, komt in het gedrang door besparingen in de gezondheidszorg. Dat schrijft De Morgen vandaag.

 Mensen die tot voor kort ten dode opgeschreven waren, krijgen dankzij ons onderzoek weer hoop.Professor Kris Thielemans

Immunotherapie is een relatief nieuwe kankerbehandeling die het immuunsysteem zodanig oppept dat het lichaam van de patiënt de kankertumor zelf gaat aanvallen. Volgens wetenschapsbladen Science en Nature is de methode dé doorbraak van 2013.

Maar ondanks indrukwekkende resultaten en internationale erkenning, staat het onderzoek in ons land op de helling. “De financiële middelen zijn belachelijk laag. Ik vrees echt voor mijn onderzoek”, zegt professor Kris Thielemans van het UZ Brussel. Onderzoekers van de universitaire ziekenhuizen van Antwerpen, Brussel en Leuven luiden samen de alarmbel. “Als ze onze zuurstof blijven wegnemen, kunnen we evengoed stoppen.”

In het UZ Brussel volgden de afgelopen tien jaar meer dan honderd patiënten de therapie. “Mensen die tot voor kort ten dode opgeschreven waren, krijgen dankzij ons onderzoek weer hoop. Vaak kunnen we de ziekte uitstellen, soms zelfs genezen.”

De universitaire ziekenhuizen klagen dat ze steeds meer onder druk komen door de besparingen in de zorgsector. Bovendien is het immuno-onderzoek duur en blijven de kosten stijgen: van 20.000 euro in 2011 naar 30.000 euro vandaag, per reeks vaccins voor een patiënt.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/120/Kanker/article/detail/1763931/2013/12/26/Geen-geld-voor-revolutionaire-therapie-tegen-kanker.dhtml

Hoe kan de gezondheidszorg hierop gaan besparen. Dat het onderzoeken zijn om mensen verder te helpen en nog en leven te geven. Vind het huilend dit te moeten lezen nog te delen. Net zoals er onderzoek zou kunnen gedaan worden op alternatief vlak dat bij sommige toch ook tot een goed resultaat kan leiden en niet wordt aanvaard. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

bijonsinhuissen.wordpress.com/

𝙽𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚠𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚊𝚛𝚎 𝚕𝚘𝚜𝚝

%d bloggers liken dit: