Tag Archive: jouw leven


Eigenwaarde of je laten meeslepen met de maatschappij

Eigenwaarde is een psychologische term die staat voor het respect dat iemand voor zichzelf heeft. Eigenwaarde kan daarom ook worden gedefinieerd als zelfwaardering en in hoeverre iemand tevreden is met zichzelf. Eigenwaarde hebben is een bepaald gevoel dat zowel negatief als positief kan zijn.
Eigenwaarde is een belangrijke factor voor jezelf te zijn en te blijven. Er is maar een ding dat het kan beïnvloeden dat is de maatschappij. Het is eigenlijk de maatschappij die ons naar anderen laat kijken en hoe we onszelf erin zien. Als men zich dan laat beïnvloeden dan ben je niet jezelf of durf jezelf niet te zijn.
Als men aandacht geeft aan je of een compliment geeft dat gemeend is dan voel je dat en gaat je eigenwaarde ook naar boven. Dus merkt men dat eigenwaarde toch ook door anderen naar boven gehaald kan worden.
We mens worden maar al te vaak uitgedaagd in het leven. Doordat we keuze moeten maken. Soms zijn die keuzes gekoppeld aan de maatschappij en is het aan jezelf of je de keuze maakt vanuit jezelf.
Iedereen jong en oud mooi of minder mooi of zelf lichamelijke zichtbare letsels we hebben allemaal ons zelfrespect zelfliefde onze eigen waardes. Spijtig genoeg zijn bepaalde mensen die zich schamen en die zo een sociale angst krijgen om zichzelf te laten zien. Te laten zien zoals ze zijn. Er zijn er dan ook weer die zichzelf het gevoel geven om erbij te horen. Die dan dingen gaan doen uiterlijk kleding en ga zo maar verder om toch niet uit de boot te vallen. Spijtig genoeg ten koste van hun eigenwaarde dat ze op zo een manier zelf naar beneden halen.

Sommigen schamen zich ook voor iets dat gebeurd is en gaan zo in een slachtofferrol gaan. Men verlaagt zichzelf juist omdat men een schaamtegevoel heeft. Waar dan misbruik van gemaakt kan worden. Zoals luister naar mij dan had het niet gebeurd maar kom ik help je er wel uit.
Sommigen van ons werden misschien ooit vergeleken met iemand anders. Broer zus of iemand anders. Juist ook daardoor wordt je eigenwaarde omlaag gehaald. Zeker als het niet de negatieve zin was of is.
Echte eigenwaarde bestaat zuiver uit gewoon jezelf te blijven niet speciaal te zijn of te willen zijn. Maar leven vanuit jouw gevoel jouw denkpatroon. Durf daarom het woord IK gebruiken. Ik ben wie ik ben en men moet me nemen zoals ik ben. Wat je wilt veranderen komt dan nog altijd vanuit jezelf. Zo behoudt je wel je eigenwaarde.
Zo zal je ook anderen in hun waarde laten. Zal men niet oordelen vooroordelen maar neem je de persoon zoals hij/zij is.
Wees wel sterk want het leven is niet makkelijk en soms het bewaren van eigenwaarde ook niet.

IK HEB MEZELF NIET GEMAAKT
MAAR IK BEN NU IEMAND
IEMAND DIE GEWOON IS
MET MIJN EIGENWAARDE WAAR IK FIER OP BEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Men krijgt niet alles mee van je ouder of school.

Veel moet jezelf leren. En dat leren is jouw kennis. Maar in eerste instantie wat je op een moment moet leren is jezelf leren kennen. Jouw leven.
Een huis word gebouwd met een fundering dan de opbouw.
Dat is ook zo in ons leven.
Men heeft de fundering meegekregen maar dan begint voor jezelf de eigenlijke opbouw. Dat maakt iedereen of gelijk wat dat jouw pad kruist daar kan je iets van leren. Een boom komt er ook zomaar niet. Een huis komt er ook zomaar niet.
De wereld zijn jouw lezen. De mensen zijn een spiegel voor jezelf. Wat aangereikt wordt neem het vast voor jezelf. Voel het aan en bedenk wat je ermee kan doen. Een probleem los je soms zelf op door de kennis die je hebt. Soms  moet je het bespreken en zoek je naar een oplossing. Als er een oplossing gevonden is dan merk je dat door heel je lichaam. Men kan ervan genieten. Toch heb je eigenlijk gewerkt met een spiegel. Men spiegelde zich naar die persoon om te komen tot een oplossing waarvan men een idee had maar waar je ergens een feedback voor nodig had.

Door bepaalde omstandigheden kunnen lichamelijk klachten ontstaan. Ruzies angsten je niet kunnen zijn wie je bent. Dan moet men keuzes maken. Ga je nog meer klachten op je nemen of zeg je ik laat los en wil verder. Men gaat vanuit zichzelf iets ondernemen. Juist dat kan de klachten al minderen tot zelfs weg laten gaan. Omdat je een keuze gemaakt hebt voor jezelf. Je hebt in jouw spiegel de andere ik gezien. Men voelt geluk stromen. Het fundament is terug gelegd om er verder op te bouwen naar dat geluk voor jezelf.
Wat heeft men nu nodig aan bouwstenen.
Drie belangrijke punten voor het dagelijks in balans te blijven zijn.
Emotioneel.
Mentaal
Fysiek.
Doe dingen waar je echt blij van word waar je een goed gevoel bij hebt.
Jij alleen bent jouw eigen leiden van je leven.
Ontspan en geniet dat hoeft geen geld te kosten.

Durf naar jezelf te kijken maar wordt ook bewust van jouw spiegels in het dagelijks leven. Dan ga je merken dat je bij jezelf blijft en wat je aangereikt krijgt inzichten naar jezelf en voor jezelf zijn.
Denk altijd wat jezelf graag hebt en aanvoelt komt dubbel en dik terug.
SPIEGELTJE SPIEGELTJE AAN DE WAND WIE IS HET MOOISTE VAN HET LAND DAT BEN JEZELF.
Als je maar vanuit je hart je gevoel leeft. En dat ook deelt.
Dan bouw je voor jezelf de mooiste huizen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Sta eens stil bij je leven nu

Op Blote Voeten, Strand, Mooi, Wolken, Genieten Van

Het kan wel eens goed doen om even stil te staan bij wat je in je leven al bereikt hebt. Met welke positieve en negatieve dingen je te maken hebt gehad. Vaak zal je de negatieve dingen sneller vergeten als de positieve. Maar dan moet men zo ook verwerkt hebben. Anders komen ze soms terug in je leven.
Keer naar binnen bedank jezelf voor wat je bereikt hebt wat je in je leven al gepresteerd hebt. Velen vergeten zichzelf een dank u wel te zeggen. Het leven zit zo vol mooie dingen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Jezelf zien zoals je bent en in het leven staat wie durft dit te doen. We hebben allemaal te kampen met verliezen met lichamelijke problemen. Maar ook deze proberen te aanvaarden kan helpen om een gelukkig leven te hebben. Door juist stil te staan even krijg je ook meer inzicht hoe het gekomen is. Om er dan beter vrede mee te nemen. Niets in het leven is makkelijk. Soms moet je ervoor vechten of durven te gaan. Ook dit heb je misschien bereikt maar sta je daar ook niet meer stil bij. Denk maar aan werk of een relatie. Maar de relatie met jezelf. Het speelt zo een belangrijke rol jezelf een goed te doorgronden. En dat kan alleen door even stil te staat bij jezelf. Ook bij jezelf eens stil staan om jezelf te durven uiten zoals je bent of wilt zijn. Maar misschien dit niet durft te zeggen om uitgesloten te worden. Dan leef je niet en ook daar kan je misschien eens bij stil blijven staan. Soms kan je leven ook anders lopen dan men gedacht heeft. Ook dit is soms leuk om even te herbekijken. Wat heb je eruit gehaald als voor of nadeel. En hoe sta je er nu tegenover. Er kunnen dan weer inzichten komen. Inzichten van hoe je het leven al beleefd hebt en misschien nog wel wilt verder zetten.
Als je op 22september even de tijd neem om dit te doen en een balans op maakt. Dan valt dit samen met het keltisch oogstfeest Mabon.
Sta eens stil.
Stil in je eigen leven.
Overloop het en wees dankbaar.
Voor wat je bereikt hebt en nog wilt bereiken.

Zonsondergang, Weide, Natuur, Ontspanning

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wat komen we doen op aarde? – Welke van deze 12 levenslessen herken jij?

Wat kom je doen op aarde? Levensles 11: waarheid - Inspirerend leven

Levenslessen

Als ziel kiezen we er bewust voor om naar de aarde te komen. Dit doen we omdat we bepaalde dingen willen leren. Toch beseffen maar weinig mensen dit. We zijn er vooral op uit om een zo’n aangenaam mogelijk leven te leiden, zonder veel gedoe. Deze levenshouding zou zo maar eens een gemiste kans kunnen zijn; want juist in onze problemen zitten vaak onze lessen verborgen!

Voordat we naar de aarde gaan, bestuderen we ons nieuwe leven zorgvuldig. We kijken welke mensen en gebeurtenissen ons kunnen helpen bij de les die we willen leren. Omdat we op aarde altijd een vrije keus hebben, kunnen we zelf kiezen welke weg we inslaan. Ook dus of we onze lessen aan willen gaan of niet. In dat opzicht hebben we alle vrijheid. Vergeet echter niet, dat vrijheid hand in hand gaat met verantwoordelijkheid. Vroeger werkten we wel 60 tot soms 100 levens aan eenzelfde thema. Als we een les namelijk in dit leven niet leren, incarneren we gewoon nog een keer met dezelfde les. Tegenwoordig evolueren we sneller en is het mogelijk om je primaire levensles al in het eerste leven meester te worden. Soms combineren we zelfs levenslessen; de meeste energie gaat in dat geval dan uit naar de primaire levensles, terwijl tegelijkertijd iets minder energie aan een tweede levensles besteed wordt.

Wat betekent dat ‘je les leren’?

Wat hier feitelijk mee bedoeld wordt, is dat we iets wat negatief is in ons leven, we dat op een positieve manier op weten pakken. Stel dat ik als kind bijvoorbeeld mishandeld ben; wanneer ik deze ervaring positief in mijn leven weet in te zetten door bijvoorbeeld met vrouwen in Blijf Van Mijn Lijf Huizen te gaan werken, heb ik mij deze levensles meester gemaakt. Oordeel niet over anderen; we hebben namelijk geen idee aan welke les deze persoon werkt. Misschien werkt de bedelaar in de straat wel een laatste keer met zijn levensles Acceptatie en is hij veel verder gevorderd dan dat jij bent.. Het is vooral van belang om niet in een slachtofferrol te gaan zitten, maar de verantwoordelijkheid die bij de vrije keus die we hier op aarde hebben op te pakken. Blijf vooral in je eigen persoonlijke kracht staan, hoe zwaar en heftig je ervaringen als mens hier op aarde ook geweest zijn. Weet dat je ziel onbeschadigd is en blijft.

Hoe kunnen we herkennen aan welke les we nu in dit leven werken?

Het identificeren van je primaire levensles is soms lastig omdat dit vaak een blinde vlek voor je is. Hoewel het voor je omgeving soms overduidelijk is, is het mogelijk dat jij zelf geen idee hebt. Het is dus van belang van een afstandje naar je leven te kijken en te ontdekken waar de rode draad loopt. Het leven herhaalt zich namelijk veelvuldig als lessen niet opgepikt worden. Als leidraad kun je nemen dat overal waarin je sterk emotioneel geraakt wordt, dit naar alle waarschijnlijkheid aan je levensles raakt. Emotie is hierin het alarmsignaal. Ik zal hieronder de twaalf primaire levenslessen opsommen.*

Twaalf levenslessen

Je zult wellicht bij iedere les iets van herkenning ervaren. Dit komt waarschijnlijk omdat je deze lessen al eerder in een ander leven voorbij hebt zien komen.

Les 1: Acceptatie – het leren accepteren van jezelf en het leren ontvangen
Les 2: Aanpassing – leren met veranderingen om te gaan
Les 3: Zijn – leren ervaren dat je als individu heel en compleet bent
Les 4: Menslievendheid – in harmonie met anderen leven
Les 5: Communicatie – vanuit je hart communiceren
Les 6: Creatie – het tot uitdrukking brengen van je eigen kracht
Les 7: Grensafbakening – individualiteit tot uitdrukking brengen via grenzen
Les 8: Integriteit – leven in harmonie met jezelf
Les 9: Liefde – liefde voor jezelf
Les 10: Vertrouwen – vertrouwen in jezelf
Les 11: Waarheid – eigen waarheid onderkennen en ernaar handelen
Les 12: Genade – leven in harmonie met alles

Als je één van bovenstaande lessen herkent in je huidige leven, ga er dan vooral mee aan de slag. Bewustwording is de eerste en vaak allermoeilijkste stap. Daarna is het van belang om steeds ‘wakker’ te blijven. Wanneer je iedere keer als je emotioneel getriggerd wordt even stilstaat bij wat je raakt en onderzoekt of dit bij je levensles hoort, zal je daarin grote stappen kunnen zetten. Soms kan het helpen een dagboekje bij te houden, waarin je alles omtrent je levensles opschrijft. Wees vooral heel trots op jezelf dat je op zo’n consciëntieuze manier met je leven weet om te gaan. Later als je overgaat en terugkijkt op je leven, zal je jezelf oneindig dankbaar zijn.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/12-levenslessen-wat-komen-we-doen-op-aarde/

Nu velen toch wat tijd hebben is het ook wel eens nuttig om met jezelf bezig te zijn. Wat doe ik hierop aarde, voor wat ben ik hier gekomen? Wij mensen leven maar al te vaak voor anderen of worden geleefd. Ook dat heeft een oorzaak voor wat men dat doet. Toch vergeten heel veel mensen zichzelf. En durven niet voor zichzelf opkomen of ze denken al snel een egoïst te zijn. Wij mensen zijn hier gekomen met een doel. Dat voor iedereen anders is, en soms zelfs anders kan lopen in het aards bestaan. Toch is alles voorgeschreven en is dat gewoon je leven. Een woord haal ik uit de 12 punten vertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf dan pas kan je vertrouwen leggen in anderen. Want ook dit is een les om goed te leren. Wat jezelf niet wilt aangedaan worden ga je niet projecteren naar anderen. En dat heeft ook te maken met vertrouwen. 
Dus stel eens jezelf de vraag. Wat is jouw levensles op het moment? Schrijf het op en wie weet leer je nog iets van jezelf. Niet teveel nadenken maar voel aan.
Teken jouw levensboom eens.

Prachtige levensboom in hartvorm, wandornament, metaal bruin ...

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: