Tag Archive: jongeren


Jongerentelefoon Awel lanceert #Ikgeeftijd-campagne

  © thinkstock.

Awel, de voormalige Kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen, is een luisterend oor voor kinderen en jongeren die ergens mee zitten. Jammer genoeg kan niet elke oproep door Awel beantwoord worden. Met de campagne #ikgeeftijd proberen ze dan ook geld in te zamelen zodat ze meer vrijwilligers kunnen opleiden.

Vorig jaar had Awel in totaal 33.253 gesprekken met kinderen en jongeren via telefoon, chat, e-mail en het online forum. De onderwerpen gaan van de relatie met hun ouders tot gesprekken over verliefdheid.

Om al die gesprekken mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat jongeren niet te lang in de wachtrij moeten staan, heeft Awel meer vrijwilligers nodig, maar die moeten ook een goede opleiding krijgen. “Elke nieuwe vrijwilliger bij Awel krijgt een uitgebreide opleiding. Gedurende 7 maanden worden ze ondergedompeld in gesprek en schrijftechnieken”, zegt Sibille Declercq, coördinatrice van Awel.

De voorbije jaren groeide het aantal vrijwilligers van 120 naar 260. Maar dat is nog steeds niet genoeg. “Awel vindt vrijwilligers, maar we kunnen ze niet allemaal opleiden.”

“Elke actieve vrijwilliger bij Awel krijgt permanente vorming, coaching, supervisies en nog veel meer. Deze zaken kosten uiteraard geld, en daar knelt nu net het schoentje. Awel heeft te weinig financiële middelen om nog meer vrijwilligers te kunnen opleiden”, aldus Sibille Declercq.

Wil je Awel graag steunen? Surf dan naar de site www.ikgeeftijd.be

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/3160061/2017/05/17/Jongerentelefoon-Awel-lanceert-Ikgeeftijd-campagne.dhtml

Via de link of de site die onderaan staat kan je een filmpje bekijken. Deze doelgroep laten voelen dat er geluisterd wordt is belangrijk. Soms kunnen ze negens te recht of durven ze niet te praten met bekenden of hun probleem of waar ze mee kampen. Dan is het goed dat er dergelijke organisaties bestaan en zelfs het nodige doen om deze jongeren te horen. Als je ziet hoeveel oproepen men krijgt dat vaak over heel verschillende onderwerpen kunnen gaan. Is het ook van belang om de oproeper(ster) en goed gevoel te kunnen geven nadien.

https://www.awel.be/

Afbeeldingsresultaat voor awel

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Niemand weet raad met zeer gevaarlijke jongeren

  © Thinkstock.

Jeugdpsychiaters van de KU Leuven, aangesteld om het psychiatrisch beleid in de jeugdinstelling van Everberg op punt te zetten, trekken aan de alarmbel. In een intern rapport klagen ze aan dat er geen aangepaste aanpak is voor jongeren met zware psychische problemen, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

“Er zijn licht tot matig verstandelijk gehandicapte jongens die pedofiele of seksuele feiten hebben gepleegd en telkens teruggestuurd worden naar een gehandicapteninstelling, waar ze wéér slachtoffers maken”, zo luidt een van de voorbeelden in het rapport.

De jeugdpsychiaters schrijven dat er hard gewerkt wordt in de gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg. Maar één groep jongeren lijkt resistent te zijn voor hulp. De hulp die in Everberg wordt aangeboden, komt in hun geval te laat. Structurele verblijfsmogelijkheden voor deze ‘high risk-groep’, eens ze Everberg verlaten, ontbreken.

Nieuwe instelling
Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), die na een schriftelijke vraag inzage kreeg in het rapport, ziet hierin het N-VA-pleidooi voor een ‘high security, high care-facility’ weerspiegeld: “Dit rapport legt voor het eerst duidelijk bloot dat we geen oplossing hebben voor een groep jongeren die we als volwassenen “ontoerekeningsvatbaar” zouden noemen. Daarom moeten we een aparte voorziening oprichten waar ze aandacht krijgen, maar ook om de carrousel van telkens nieuwe slachtoffers te stoppen.”

Ook de jeugdpsychiaters pleiten voor meer preventieve ondersteuning voor jonge kinderen in moeilijkheden. Ze wijzen tegelijk op de nood aan meer wetenschappelijk onderbouwde jeugdhulp door multidisciplinaire teams.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3107408/2017/03/17/Niemand-weet-raad-met-zeer-gevaarlijke-jongeren.dhtml

Zelf denk ik dat ze soms de jongeren te langen laten wachten en dat ze zo nog meer problemen krijgen. Als men daar dan mee aan het werk wilt gaan, dan voelt men al snel dat het soms geen baad heeft.
Ook komen bepaalde soms in de verkeerde omgeving en daar krijgen ze dan nog meer te leren van andere mede jongeren.

Afbeeldingsresultaat voor jeugdinstelling

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Ruim 80% jongeren verzwijgt depressieve gevoelens op school

down

Nederlandse jongeren praten niet over depressieve gevoelens met hun leerkrachten of klasgenoten. Dat blijkt uit een grootschalige Facebookenquête onder ruim 11.000 jongeren tussen de 12 en 19 jaar, uitgevoerd door de Mental Health Foundation, initiatiefnemer van het Depressiegala dat vandaag ‘Blue Monday’ plaatsvindt in Theater Amsterdam.
“Ik ben enorm geschrokken van deze cijfers”, aldus Esther van Fenema, psychiater aan het LUMC Leiden. “Deze cijfers tonen aan hoe groot de schaamte nog is onder jongeren over depressieve gevoelens en hoe hard het nodig is om voorlichting te geven aan scholen, jongeren en hun ouders.”

Ruim 56% van de 11.000 ondervraagde jongeren maakt depressieve periodes door, blijkt uit de enquête. De oorzaken die ze zelf aangeven zijn: moeilijk kunnen omgaan met gebeurtenissen in hun leven, zorgen om hun uiterlijk en piekeren over school. Jongeren blijken voornamelijk bang voor de dood (van zichzelf of een ander: 18,5%), voor de toekomst (13.6%) en noemen faalangst (6.7%) en eenzaamheid (3,9%). “Jongeren houden met elkaar een façade overeind”, concludeert Van Fenema. “Je moet leuk en succesvol zijn. Falen is geen optie.”

Praten over depressieve gevoelens is taboe onder de 11.000 ondervraagde jongeren. Slechts 14% zegt hierover te praten met een vertrouwenspersoon op school en maar 18% durft depressieve gevoelens te delen met klasgenoten. Fenema hoopt dat er meer kennis en openheid komt over depressie. “Het Depressiegala helpt daarbij maar daarmee zijn we er nog niet,” aldus de psychiater. “Voorlichting op scholen is noodzakelijk om de symptomen van depressie op tijd te herkennen”.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2017/01/16/ruim-80-jongeren-verzwijgt-depressieve-gevoelens-op-school

Jongeren hebben het nog steeds moeilijk om over bepaalde gevoelens te praten. Doen ze dit met klasgenoten dan zit de kans erin dat het snel doorverteld wordt. Zo houden ze dan ook liever het voor zichzelf. Ook begrijpen ze soms het gevoel zelf niet of kunnen ze het niet plaatsen, en willen zich dan ook niet aanstellen of kinderachtig gevonden worden. Ook hebben ze het zelfs soms moeilijk om het te bespreken met hun ouders. Toch is het van belang dat ze ergens hun gevoel kwijt kunnen en nog eens aanvoelen dat ze gehoord worden.

Afbeeldingsresultaat voor depressie jeugd

Afbeeldingsresultaat voor depressie jeugd

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Tieners roken en drinken minder, maar meer problemen met bingedrinken en nieuwe drugs

De voorbije jaren daalde het roken en het alcoholgebruik bij 15- tot 16-jarige scholieren, maar er is reden tot ongerustheid over hun gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen en voor één op de drie jonge alcoholgebruikers is het zogeheten bingedrinken problematisch. Met bingedrinken wordt het drinken van grote hoeveelheden alcohol bedoeld tijdens één gelegenheid om snel in een roes te raken. De conclusies staan in het jongste ESPAD-rapport dat vandaag is vrijgegeven voor Europa.

Aan dit onderzoek van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) namen vorig jaar 35 Europese landen deel. Voor België werd de bevraging alleen in Vlaanderen uitgevoerd. Dat gebeurde door de vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie van de Vrije Universiteit Brussel. In totaal namen 96.043 leerlingen uit Europa deel, waarvan 1.771 Vlaamse leerlingen.

Positieve ontwikkelingen zijn er bij het rookgedrag van jongeren. In het onderzoek van 2015 meldde meer dan de helft van de leerlingen (54 procent) dat ze nog nooit hadden gerookt, terwijl minder dan een kwart (21 procent) zegden dat ze zich als een “regelmatig roker” beschouwen. In Vlaanderen geeft 69 procent van de jongeren aan nog nooit gerookt te hebben en is slechts 16 procent “regelmatige roker”.

Het percentage jongeren dat alcohol gebruikte daalde in Europa van 89 procent naar 81 procent tussen 1995 en 2015. In Vlaanderen is tussen 2003 en 2015 een daling voor drankgebruik van 94 procent naar 80 procent. Het voorkomen van “hevig episodisch drinken” of “bingedrinken” is zorgwekkend bij één derde (35 procent) van de Europese en van de Vlaamse tieners.

Cannabis en cocaïne

Gemiddeld heeft 18 procent van de Europese en van de Vlaamse 15-16 jarigen ooit een illegaal genotmiddel gebruikt. Het meest gebruikte illegale genotmiddel is cannabis. Gemiddeld rapporteert 16 procent van de Europese leerlingen ooit cannabis te hebben gebruikt (Vlaanderen: 17 procent). Ongeveer drie op de tien Europese jongeren (30 procent) beschouwen cannabis als gemakkelijk bereikbaar, wat in Vlaanderen iets hoger is (36 procent). De waargenomen beschikbaarheid van andere illegale drugs in Vlaanderen is betrekkelijk minder hoog: ecstasy (13 procent), cocaïne (14 procent), amfetamine (10 procent), methamfetamine (5 procent) en crack (8 procent).

Vier procent van de Europese leerlingen geven aan ooit in hun leven nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) te hebben gebruikt. In tegenstelling tot Vlaanderen gebruiken er in Europa gemiddeld meer jongeren NPS dan andere illegale drugs (zoals amfetamines, ecstasy, cocaïne of LSD).

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2881542/2016/09/20/Tieners-roken-en-drinken-minder-maar-meer-problemen-met-bingedrinken-en-nieuwe-drugs.dhtml

Jongeren drinken minder omdat het voor hen moeilijker is om aan alcohol te komen. Maar dan zoeken ze zeker naar andere dingen. Bingedrinken is op korte tijd heel wat alcohol tot je nemen. Maar ze kom je heel snel in een coma door de alcohol. En daar blijft het niet bij, meestal nemen ze er nog wat andere dingen bij zodat ze heel snel in een roes komen. Spijtig genoeg met alle negatieve problemen. 

Afbeeldingsresultaat voor bingedrinken

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

“Vroege puberteit gepaard met vroege start seksuele carrière”

 
© thinkstock.

Seksualiteit Een vroege puberteitsontwikkeling gaat gepaard met een vroege start van de seksuele carrière, beginnende bij zelfseks, niet de daad. “Het speelt niet zozeer een rol of een jongere vroeger of later rijp is in vergelijking met leeftijdsgenoten in Vlaanderen, maar eerder of hij of zij vroeger of later rijp is binnen de vriendengroep”, beschrijft masterstudente klinische psychologie Lisa Devoogdt (UGent) in haar scriptie.

Veel onderzoeksvragen rond de seksualiteitsontwikkeling van jongeren beginnen met de vraag of jongeren in de algemene populatie vroeg of laat zijn. “Maar als hun vriendengroep vroeg is, zullen zij zich op tijd zien”, merkt Devoogdt op. “Die subjectieve perceptie is belangrijker dan de volledige populatie.”

De afgelopen drie jaar verzamelden verschillende Gentse studenten data bij 295 Vlaamse jongeren, die twee tot vier keer bevraagd werden. Voor het onderzoek werd hun seksuele timing opgesplitst in zelfseks, niet-genitale seks en genitale seks.

Zelfseks

‘Jongeren die een vroege puberteitsontwikkeling doormaken, zijn ook meer bezig zijn met de ontwikkeling van hun seksualiteit’

Lisa Devoogdt

“In het algemeen blijkt dat jongeren die een vroege puberteitsontwikkeling doormaken ook meer bezig zijn met de ontwikkeling van hun seksualiteit, niet enkel de relationele seksualiteitsontwikkeling maar ook de meer autonome ontwikkeling die op zichzelf gericht is, namelijk de ervaring met zelfseks.” De studente merkt op dat ze dus geen verband vond tussen een vroege seksualiteitsontwikkeling en geslachtsgemeenschap, waar de maatschappij zo angstig om is.

De masterstudente vindt het belangrijk dat toekomstig onderzoek, in plaats van te focussen op geslachtsgemeenschap, meer aandacht moet besteden aan het begin en de evolutie van de seksuele carrière bij jongeren. Omdat uit het onderzoek ook bleek dat attitudes van de jongeren een rol spelen, en vooral bij jongens, moet er wel anders omgegaan worden met jongens dan met meisjes. Want bij meisjes is het vooral de puberteit zelf die invloed heeft op de seksuele gedragingen.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2809427/2016/07/25/Vroege-puberteit-gepaard-met-vroege-start-seksuele-carriere.dhtml

Ergens is dat ook normaal dat je vroeg in de puberteit zit dat je opzoek gaat. Opzoek naar je eigen lichaam opzoek naar het andere geslacht. Het is dan ook belangrijk om juist in de periode open te staan om bepaalde vragen van je kind te beantwoorden. Vaak gaan ze ook zelf opzoek via pc. En komen ze terecht op allerlei sites ook dat moet je even kunnen aanvaarden. Alleen moet je dan wel zien dat het geen betalende sites zijn of waar men moet gaan inloggen. En seksueel actief zijn is niet erg als men maar weet met wat men bezig is en dat men het veilig doet.
Een goede sites: http://www.sensoa.be/, https://jongerengids.be/jongeren/relaties-en-seks , http://www.allesoverseks.be/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Meer dan een derde van jongeren voelt zich niet goed in zijn vel

 
© thinkstock.

Ruim 37 procent van de jongeren voelt zich slecht, in die mate dat het hun functioneren belemmert. Dat blijkt uit een online bevraging bij meer dan 1.100 14- tot 25-jarigen door de Vlaamse Jeugdraad. Van de respondenten gaf ook 60 procent aan het gevoel te hebben niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen. “Alarmerende resultaten”, luidt het.

De voornaamste redenen waarom jongeren niet goed in hun vel zitten, zijn problemen op school en problemen thuis. Daarnaast worden onder meer vaak het verlies van dierbaren en financiële problemen aangehaald. “Een grote groep jongeren, bijna 40 procent, weet echter zelf niet waar het aan ligt”, klinkt het.

De bevraging peilde ook naar hoe jongeren omgaan met problemen. Van de respondenten gaf twee derde aan dat ze met problemen bij vrienden terecht kunnen en gaf de helft aan het met hun ouders te kunnen bespreken. Toch wil het overgrote deel van hen (80 procent) anderen zo weinig mogelijk met hun problemen belasten. Opvallend is ook dat 70 procent aangeeft dat muziek helpt.

De drempel naar professionele hulp blijft nog groot. De huisdokter wordt haast nooit als hulplijn ingeschakeld en bijna 10 procent van de jongeren denkt bij niemand terecht te kunnen met zijn problemen. Van de 37 procent die aangaf zich niet goed te voelen, zocht slechts 29 procent professionele hulp.

“De werkgroep Psychisch Welzijn van de Vlaamse Jeugdraad gaat in het najaar focusgesprekken houden met jongeren in navolging van deze bevraging. We gaan met de resultaten dan aan de slag om concrete aanbevelingen voor het beleid op Vlaams, federaal en Europees niveau te formuleren”, zegt voorzitter Nozizwe Dube.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2788917/2016/07/06/Meer-dan-een-derde-van-jongeren-voelt-zich-niet-goed-in-zijn-vel.dhtml

Wat me al snel opviel, NIET AAN DE VERWACHTING TE KUNNEN VOLDOEN. Van thuis uit wordt er soms zo een druk gezet om iets te behalen. Maar ook niet kunnen praten over hun probleem. Als je dan ook leest in welke categorie de problemen zich nestelen dan kan ik nog moeilijk begrijpen dat je een probleem met je ouders kan bepraten. En dat je nog slechter gaat voelen in je vel. Ook bij vrienden kan je misschien je hart luchten maar hoe gaan ze reageren he. Ach zo erg is dat toch niet, ben je nu een vent.
Maar daar heb je geen boodschap aan. Ook mogen we niet vergeten dat onderling onder jongeren veel wordt gedaan waardoor iemand zich niet goed meer gaat.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Jeugdzorgcentra willen meer grip op achttienjarige

Jeugdzorgcentra willen meer grip op achttienjarige

Drie jeugdzorginstellingen uiten in een brandbrief hun zorgen over jongeren met een verstandelijke beperking die achttien jaar worden. 

De Eerste Kamer moet volgens hen haast maken met het aannemen van een nieuwe wet, waarin staat dat de jongeren langer – al dan niet gedwongen – onder toezicht van de hulpverlening kunnen blijven.

Sinds 2013
De ‘Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten’ is al goedgekeurd door de Tweede Kamer, alleen de Eerste Kamer moet ‘m nog aannemen. De wet ligt sinds 2013 ter behandeling in de Eerste Kamer.

‘Je weet: dit gaat mis’
De brief is ondertekend door bestuurders van de William Schrikker Groep, ’s Heeren Loo Zorggroep en Trajectum. Het gaat volgens een woordvoerder van de William Schrikker Groep over een groep van enkele honderden jongeren die de afgelopen jaren de volwassen leeftijd hebben bereikt en de hulpverlening de rug toe hebben gekeerd. “Jongeren van wie je weet: dit gaat mis. Het zijn vaak jongeren die erg beïnvloedbaar zijn. Ze komen bijvoorbeeld in de drugswereld terecht, worden opgelicht of vallen in handen van loverboys”, zegt de woordvoerder.

Begeleiding
Als de begeleiding, waar ze tot hun achttiende mee te maken hebben, langzamer zou worden afgebouwd, kunnen de problemen voor een groot deel voorkomen worden, vermoedt hij.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/jeugdzorgcentra-willen-meer-grip-op-18-jarige/

Deze jongeren zouden een betere begeleiding mogen hebben. Zoals hoe in de maatschappij hoe met werk en huishouden omgaan. Maar ook op financieel vlak moeten ze begeleid worden. Zoals beschreven staat zijn deze groep jongeren vaak heel beïnvloedbaar maar ook hebben ze soms geen besef van wat goed en niet goed is. Dan spreek ik nog niet over het drugswereldje maar ook hun laten manipuleren om dingen te doen dat eigenlijk niet zou mogen en ga zo maar door. Begeleiding en samen woonprojecten zou hier een goede uitkomst zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Elke week proberen 5 studenten zelfmoord te plegen

 
© thinkstock.

Alarmerend cijfer uit het hoger onderwijs: minstens 276 studenten probeerden zichzelf in 2014 om het leven te brengen. Per week zijn dat zelfs meer dan vijf studenten. Volgens ­experts is dat te wijten aan de eerste grote ­levensgebeurtenissen, zoals een relatiebreuk of slechte studie­resultaten.

De schokkende resultaten blijken uit het jaarverslag van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de UGent: met 276 jongeren waren studenten in 2014 verantwoordelijk voor 13,3 procent van alle geregistreerde zelfmoordpogingen, een cijfer dat ten opzichte van de voorbije jaren licht is gestegen – en dat terwijl van alle Vlamingen slechts 3,6 procent studeert.”Jongeren vanaf 15 tot 19 jaar en studenten lopen inderdaad het grootste risico”, zegt onderzoeker Gwendolyn Portzky van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek. “Zij ervaren vaak voor het eerst grote negatieve gebeurtenissen, denk aan een relatiebreuk of slechte studieresultaten. Ze weten soms niet hoe ze dit kunnen oplossen of hebben geen zelfvertrouwen dat ze eruit zullen raken. Ook zijn ze gevoeliger dan volwassenen voor sociale uitsluiting. Gepest worden of een sociaal isolement, zoals wanneer studenten alleen op kot gaan en nog een sociaal netwerk moeten opbouwen, spelen daarbij een rol.”

Uit onderzoek van de KU Leuven, waarbij meer dan 8.000 studenten werden bevraagd over hun psychische gezondheid, werd aan het begin van dit academiejaar al duidelijk dat één op de tien studenten al aan zelfdoding heeft gedacht. Eén op de honderd ondernam ooit al een poging.

Portzky stelt dat veel te maken heeft met de ontwikkeling van een deel van hun hersenen. De zogeheten prefrontale cortex, die betrokken is bij het plannen en het nemen van beslissing, is pas rond het 23ste levenjaar volgroeid. “Dat kan ervoor zorgen dat studenten sneller gedachten omzetten in gedrag”, zegt Portzky. “Het doodsmotief van jongeren is namelijk niet minder groot is dan dat van ouderen. Maar terwijl bij bejaarden een kwart van alle suïcidepogers komt te overlijden, valt dit cijfer bij studenten veel lager uit. Omdat zij impulsiever handelen, is de poging niet volledig gepland en zijn de letsels soms minder ernstig.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/2603409/2016/02/02/Elke-week-proberen-5-studenten-zelfmoord-te-plegen.dhtml

Het is gewoon erg dat studenten soms niet meer kunnen praten over bepaalde dingen. Dat maakt dat ze in een gat komen te zitten en daar heel moeilijk uit kunnen geraken. En hebben maar een oplossing zelfmoord. Als je dan de cijfers bekijkt is het toch beangstigend dat het kan gebeuren in de school van je zoon of dochter. Te zware studiekeuze is een van de hoogte cijfers, gevolgd door relatiebreuk en levenssituatie. Hier zou dan misschien ook meer aandacht aan besteed kunnen worden vanuit de school, en waar leerlingen terecht kunnen om over problemen te praten.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

5.000 jongeren krijgen gevaarlijke antidepressiva

Bijna 5.000 jongeren in ons land krijgen gevaarlijke antidepressiva voorgeschreven. Het gaat om pillen voor volwassenen, die gevaarlijk zijn als jongeren ze nemen. Ze krijgen er ernstige bijwerkingen van. Het kan zelfs tot zelfmoordgedachten leiden.

Feydi De Mooy getuigt in VTM Nieuws hoe zij als 15-jarige na zware pesterijen de zware antidepressiva kreeg voorgeschreven na twee consultaties bij een psychiater. “Ik voelde me er helemaal niet beter door. Ik had geen eigen gedachten meer en door de medicatie voelde het aan of denken te moeilijk was. Buiten leren en praten met mijn ouders deed ik niets meer.”Volgens Caroline Lebbe, als apothekeres verbonden aan de Christelijke Mutualiteit (CM), kunnen de bijwerkingen van die medicatie jongeren nog dieper in de put duwen. “Er zijn belangrijke psychiatrische bijwerkingen zoals zelfmoordneigingen en woede- of agressieaanvallen die ons toch zorgen baren.”

Gemakzucht
Cijfers van de CM tonen aan dat in 2014 maar liefst 4.917 jongeren zware antidepressiva kregen voorgeschreven. Ook al vermeldt de bijsluiter een verbod op gebruik door -18-jarigen. Volgens Lebbe heeft dat deels te maken met gemakzucht bij sommige geneesheren. “We vermoeden dat het voor een arts gemakkelijker is om een pilletje voor te schrijven dan in te stappen in een lang proces van psychotherapie.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2547779/2015/12/05/5-000-jongeren-krijgen-gevaarlijke-antidepressiva.dhtml

Dat is om te huilen en spijtig genoeg dat er zoveel afhankelijk van zijn op zo een jonge leeftijd. Via de link kan je ook een filmpje bekijken. Ben echt blij dat rode neuzen dag georganiseerd is en dat jongeren toch meer en meer hulp kunnen krijgen en sneller.
Als je wilt weten wat deze dag heeft opgebracht http://rodeneuzendag.be/ Het was zaterdag dan ook een prachtige slotshow.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Ideaal voor jongeren: seksuele gezondheidssite

 joe

Sense.info, de website over seksuele gezondheid voor jongeren, heeft  twee Lovie Awards gewonnen. De Lovie Awards worden toegekend aan de beste digitale projecten van Europa. Sense.info wint de publieksprijs People’s Lovie Award  en ontvangt van de vakjury zilver in de categorie Websites/Jongeren.  Sense.info wordt geroemd om de unieke persoonlijke benadering die je als bezoeker ervaart , de grote toegankelijkheid en de interactieve content.

Projectleider van Sense.info,  Hanneke Roosjen, is opgetogen:  “Het is geweldig om te zien dat onze website zo goed wordt gewaardeerd door experts.  Veel jongeren bezoeken onze site voor vragen en tips over seks, liefde, relaties en alles wat daarbij komt kijken. Sinds het bestaan van de website, nu een half jaar geleden, zijn er al één miljoen bezoekers geweest. Dat vind ik met de prijzen óók een enorme opsteker!”

Lovie Awards 
De Lovie Awards bestaan sinds vijf jaar en worden gezien als een van de belangrijkste Europese internetprijzen. De websites worden beoordeeld op basis van de geboden inhoud, structuur, navigatie, visuele vormgeving, doeltreffendheid, interactiviteit en de algehele ervaring.

De Lovie Awards worden uitgereikt door de International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS) in Londen.

Sense.info 

Sense.info is dé betrouwbare website in Nederland over seks voor jongeren van 12 tot 25 jaar. De site bestaat al sinds 2009, maar heeft dit jaar een grote vernieuwing ondergaan. Eind maart 2015 ging de geheel vernieuwde site live. Sense.info is een product van Soa Aids Nederland, Rutgers, alle GGD’en en het RIVM.  Sense.info is door het Ministerie van VWS geïnitieerd.  DPDK heeft de site gebouwd.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2015/10/18/ideaal-voor-jongeren-seksuele-gezondheidssite

Op allerlei vlakken bestaan er goed sites waar je goede en betrouwbare informatie kan vinden. Waar je soms ook zelf anoniem vragen kan stellen of zelfs kan chatten om zo een antwoord te vinden. En juist die sites heb je nodig in het leven, net als deze waar jongeren toch even iets kunnen lezen over seksualiteit liefde intiem zijn. Want soms is het voor hen ook niet makkelijk en gaan ze soms te rade bij vriendinnen die dan niet altijd de juiste informatie geven. Maar ook voor de ouders kan het soms een must zijn om op bepaalde vragen en antwoord te geven of om zelf als ouder de site door te geven. 
Hier nogmaals de site : https://www.sense.info/
Hier nog enkele goede sites :  http://www.sensoa.be/ http://www.allesoverseks.be/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Mieke Van Looy's

One Shot of Wonderness a Day

NeverendingNotes

Niksjes, Nutjes, Notities & Nieuwsgierigheden

'T is Maan

haken, breien, tuinieren, hardlopen en meer!

VanGodenEnMensen

(Nieuws) Over religie en filosofie door Paul Delfgaauw

Bewegen en nog veel meer

Bewegen kan altijd en overal

Vier elk klavertje

Omdat je leven het vieren waard is.

The Victoria Tales

"We are not interested in the possibilities of defeat. They do not exist." - Queen Victoria

ECLECT

Humanistisch Eclectisch Religieus

heyesther

create your own health and happiness

MichielZiet

Dagelijkse dingen die soms bijzonderder lijken dan je denkt.

Discobar Bizar

Welkom op de blog van Discobar Bizar. Druk gerust wat op de andere knoppen ook, of lees het aangrijpende verhaal van Hurricane Willem nu je hier bent. Welcome to the blog of Discobar Bizar, feel free to push some of the other buttons, or to read the gripping story of Hurricane Willem whilst you are here!

CountingCatbirds

Juju & Journaling

mieniliciousblog

Zopas gescheiden dus mijn leven is een rollercoaster van emoties. Schrijven is een uitlaatklep. Benieuwd of het leven echt begint op 40 ...

Wimmeke

A grandmother is a little bit parent, a little bit teacher, and always a best friend.

Coaching De Lotus - kinder-en gezinscoaching

Vindt hier het antwoord op je vragen....

Mandy van Ewijk

moeder baby ontwikkelingen & nog meer

Leven met Chronische Lyme en Co-infectie

Een ziekte die je vaak niet van de buitenkant ziet.

De tijd van uw keuzes

In uw hersenen zit een systeem, een stemmetje in uw hoofd en een tijdsbalk.

Liestoire

|| Lies Tanghe ||

Feelings With Music

A diary combined with lyrics

KoningsKrabbels | Weblog van Sandra de Koning - van de Pol

Lief, Leuk, Lachen, Leven, Lessen, Lezen, Luisteren, Langdradig, Lastig, Lanterfanten, Lef, Loslaten & Later...

GezondheidsCentrum-HealthCentre Ludwig Tummers

Full Service Para-medisch & para-psychotherapeutisch GezondheidsCentrum

Chantal van Sundert

Healer. medium, auteur, kunst met een boodschap, spiritueel genezen, alternatieve geneeskunde, gezonde voedings adviezen

Sattva Chandra

Bewustzijn,spiritueel,New Paradigm MDT, Hypnose,Hspers

Grensgevallen

Een grens is een wens

Balzarelli

Schrijft

Solivagante

Sightseeing while Soulsearching

Bubbliciously me

Living the life you love....

Vera schrijft puur

Inspirerende gedichten over eigen ervaringen en gevoelens

lifebyjoe

Hi! Gezellig dat je even een kijkje neemt op mijn pagina. Ik neem je graag mee in mijn liefde voor beauty, fashion, lifestyle en alles wat er verder bij komt kijken. Ook hou ik enorm van al het mooie wat het leven te bieden heeft. Veel liefs Joëlle ღ ( but feel free to call me Joeシ )

%d bloggers liken dit: