Tag Archive: jongeren


Waarom we volgens psychologen nu tiener zijn tot 24 jaar

Getty Images
In België ben je officieel tiener tot je negentiende, daarna betreed je het rijk der volwassenen en moet je keuzes maken die de rest van je leven bepalen. Volgens verschillende psychologen en een studie die werd gepubliceerd in Lancet moet die leeftijd echter opgeschoven worden naar 24. “De puisjes en groeipijnen mogen dan voorbij zijn op je achttien, jongeren zijn mentaal pas jaren later volwassen.”

De studie, genaamd ‘Age of Adolescence’, werd uitgegeven door Lancet Child and Adolescent Health. Verschillende psychologen vertellen erin dat de combinatie van enerzijds veranderde sociale verwachtingen en economische omstandigheden ervoor zorgen dat jongeren nu veel later volwassen worden. Minder en minder twintigjarigen bereiken de traditionele mijlpalen die volwassenheid kenmerken. Denk daarbij aan het ouderlijk huis verlaten, een woning kopen, het huwelijk en een kind krijgen.

Generatie na generatie bereiken jongeren die mijlpalen later of zelfs nooit. Het zijn niet langer vanzelfsprekende en realistische doelen. Vorig jaar schreven we nog dat ruim vier op tien landgenoten tussen 18 en 34 jaar bij hun ouders woont en hun aantal blijft maar stijgen. Aan kinderen beginnen doen we ook alsmaar later en een woning kopen zonder hulp van de ouders is anno 2018 zo goed als onmogelijk, waardoor ook dat steeds wordt uitgesteld.

“De overgangsperiode van kind naar volwassenheid neem nu een veel langere periode in dan vroeger. Blijven groeien, bijleren en evolueren wordt ook steeds belangrijker voor de jeugd van tegenwoordig,” aldus de psychologen. Marketing en digitale media spelen daar volgens hen ook een belangrijke rol in.

De volwassenleeftijd van 18 naar 24 jaar verschuiven is volgens hen cruciaal voor het opstellen van passende wetten, het sociaal beleid en het dienstverleningssysteem.

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/waarom-we-volgens-psychologen-nu-tiener-zijn-tot-24-jaar~a84b1b41/

Wat zou het voor of nadeel ervan zijn om de leeftijd op te trekken? Ik zou het niet weten. Dan alleen dat jongeren langer naar school gaan en zo misschien de leeftijd van volwassenheid op 24 jaar willen zetten. Ze beginnen later aan kinderen gaan later het huis uit, maar ook die heeft allemaal te maken met hun studies die ze volgen. Zelf ken ik jongeren die perfect volwassen zijn, maar hun doelstelling hebben om iets te behalen. Juist als ze dit gaan verschuiven zal men ook de leeftijden van het pensioen ook gaan verschuiven en dit niet in ons voordeel.

Afbeeldingsresultaat voor adolescentie

Afbeeldingsresultaat voor adolescentie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Advertenties

Millennials willen in alles de beste zijn

Thinkstock
 ‘Ah, de jeugd van tegenwoordig’, hoor je mensen wel eens zuchten. Er wordt vaak gezegd dat de huidige generatie, ook wel Generatie Y of Millennials genoemd, minder werklustig of toegewijd is dan de vorige generatie (Generatie X) of die daarvoor (de Babyboomers). Nieuw onderzoek ondermijnt die gedachte echter. “Millennials zijn net erg perfectionistisch”, klinkt het.

De Millenials-generatie wordt doorgaans gedefinieerd als de mensen die geboren werden tussen 1980 en het begin van de jaren 2000. De jongvolwassenen krijgen vaak de schuld van alles wat er momenteel mis is met de wereld, en hebben de reputatie dat ze enkel geïnteresseerd zijn in hun smartphone. Een nieuw onderzoek aan de universiteiten van Bath en York bewijst nu echter het tegendeel: Millennials streven net perfectie na. Ze willen de beste carrière, het beste lichaam en de beste geest hebben.

De studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift Psychological Bulletin, liet maar liefst 41.641 studenten uit Amerika, Canada en Groot-Brittannië een psychologische enquête invullen. Ze concludeerden daaruit dat de huidige generatie flink hoger scoort op het vlak van perfectionisme dan de vorige.

Social media

De data wijst verschillende oorzaken aan voor dit perfectionisme. Zo blijken sociale media niet voor afgestompte jongeren te zorgen, maar oefenen ze net druk uit op de gebruikers om de beste te zijn. Wie vaak op Facebook of Instagram zit, kan zich immers heel goed vergelijken met anderen en voelt zich sneller ontevreden over bijvoorbeeld zijn/haar lichaam. Ook de drive om geld te verdienen, een goede opleiding te genieten of een afgunstwekkende carrière op te bouwen wordt hierdoor beïnvloed.

Wie het best presteert, heeft de beste sociaaleconomische positie

Prof. dr. Thomas Curran

Daarnaast wordt ook de term ‘meritocratie’ genoemd. Vrij vertaald: wie het best presteert, heeft de beste sociaaleconomische positie. Dat zien we niet alleen in het dagelijkse leven, maar ook steeds meer in het onderwijs. Scholen en universiteiten spelen studenten steeds vaker tegen elkaar uit in bijvoorbeeld wedstrijden. “Die meritocratie vertaalt zich bij jongeren in de noodzaak om goed te presteren. Ze leggen zichzelf steeds hogere standaarden op, en zijn dus erg perfectionistisch”, aldus prof. dr. Thomas Curran.

Dat perfectionisme heeft echter ook zijn nadelen, want wie niet aan de verwachtingen beantwoordt, kan psychologische nadelen ondervinden. “Wie slaagt in het leven, zal zich veilig, sociaal geliefd en waardevol voelen. Maar als het tegenzit, krijg je al snel het omgekeerde”, klinkt het. Er zijn niet alleen meer perfectionisten, maar ook meer depressies en angststoornissen dan bij de vorige generaties.

BRON: https://www.hln.be/wetenschap-planeet/millennials-willen-in-alles-de-beste-zijn~a130c7b6

Het gevaar zit erin dat juist deze generatie niet opgewassen is als er problemen ontstaan. Te perfect willen zijn kan een gevaar met zich meebrengen. Dat maakt dat ze dat heel hun leven kunnen meedragen en zo op een moment het leven niet meer zien zitten. Ze streven en willen meer en meer, maar vergeten vaak zichzelf. De rust aan zichzelf te geven. Omdat ze geen afstand van bepaalde dingen kunnen doen zoals gsm laptop. Daar alles om draait in deze generatie.
Maar ook mogen we niet vergeten dat ze met al die technologie zijn opgegroeid en leven. Het is voor hen hun leven nu.

Afbeeldingsresultaat voor Millennials

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

“Ik kan niet beslissen” en vijf andere problemen waar millennials het vaakst mee kampen, volgens therapeuten

thinkstock
72% van de jonge generatie krijgt een quarterlifecrisis, bleek onlangs nog. Millennials stellen zich vragen over hun carrièrepad, relatie en andere belangrijke levenskeuzes, en vragen zich af of ze wel staan waar ze moeten staan. Met welke problemen kampen jonge twintigers en dertigers het vaakst? Therapeuten klappen uit de biecht én geven tips voor wie er zelf mee geconfronteerd wordt.

Is dit het wel? Ben ik gefaald in mijn volwassen leven? Hoe kan het dat mijn ouders alles al voor elkaar hadden op deze leeftijd? Het zijn de typische vragen die bij twintigers en dertigers de kop opsteken, aldus therapeute Tara Griffith uit San Francisco. “Er is een kloof tussen wat ze verwacht hadden van het leven en de realiteit,” legt ze uit aan The Huffington Post. “Ze zijn opgegroeid met ideeën als ‘ga studeren en je zal een goede carrière hebben’ of ‘doe wat je leuk vindt en je zal wel succesvol worden’, maar dat blijkt niet te stroken met de realiteit. Je kan dan gedesillusioneerd raken en het gevoel krijgen vast te zitten.”

 Griffith en haar collega’s vertellen de zes problemen die ze het vaakst horen in hun praktijk van jongeren in hun twintiger- en dertigerjaren, en het advies dat ze daarbij geven.

1. “Ik kan geen beslissing nemen. Wat als ik de foute maak?”

Ze hebben misschien wel een goede opleiding gehad en hebben een goedbetaalde job bij een bedrijf met aanzien, maar toch twijfelen millennials nog aan zichzelf en kunnen ze moeilijk een beslissing nemen. Als het over grote stappen gaat, zoals van job veranderen of al dan niet samenwonen, dan vinden ze het moeilijk om iets te veranderen. “Ze hebben heel veel opties,” legt Griffith uit, “en dat maakt het extra moeilijk. Want te veel keuze zorgt ervoor dat we écht niet meer weten wat te doen en leidt tot nog meer ontevredenheid.”

Griffith adviseert haar cliënten dan ook dat er geen formule voor succes is. Er is geen ‘a + b = gelukkig leven’. “Hoe hard we ook willen weten welke beslissingen ons het gelukkigst zullen maken, we kunnen alleen maar zoveel mogelijk ons best doen om onze passies achterna te jagen en erachter te komen wat we willen.”

2. “Ik kan geen ‘nee’ zeggen, vooral niet tegen mijn ouders”

Millennials voelen vaak de drang om zich te bewijzen naar hun ouders toe en hebben het daarom ook moeilijk om nee te zeggen.

Sociaal werkster Deborah Duley tipt dat ‘nee’ zeggen pas lukt als je kleine stapjes zet. Vraag bijvoorbeeld uitstel om een beslissing te nemen, zodat je er even over kan nadenken. “Gebruik zinnetjes als ‘ik weet nog niet of dat lukt, ik laat het volgende week weten.’ Op die manier kan je rustig assertiever worden en je steeds comfortabeler voelen bij ‘nee’ zeggen.”

3. “Zal ik wel genoeg geld hebben om een leven met mijn partner te beginnen?”

Financiële onzekerheid is een andere grote bezorgdheid van millennials. Zal ik wel een woonst kunnen kopen? Heb ik zekerheid op een vast inkomen met een interimcontract of in een bedrijf waar regelmatig besparingen worden doorgevoerd? “Jongeren blijven door financiële twijfels langer bij hun ouders wonen, wat ook op andere vlakken problemen veroorzaakt, namelijk in het liefdesleven,” legt relatietherapeute Liz Higgins uit.

Higgins moedigt haar cliënten aan om heel open met je partner te praten over financiële verwachtingen, inkomsten en uitgaven. Door er open en eerlijk over te communiceren, mijd je problemen.

4. “Ik voel me overweldigd door alles wat er misloopt in de wereld”

Vele millennials voelen zich ontmoedigd door de stroom aan slecht nieuws waar we elke dag mee geconfronteerd worden, vertelt Rachel Kaza, een therapeute uit Chicago. Ze zijn vooral bezorgd over ongelijkheid en het milieu, geeft ze aan.

“Ik adviseer millennials om te focussen op de positieve vooruitgang die er wel komt door je te engageren om van de wereld een betere plek te maken. Als je zelf het gevoel hebt dat je zoveel mogelijk doet voor de zaken waar je wakker over ligt, dan zal er verder over piekeren niet helpen en heeft dat ook geen zin.”

5. “Ik voel me een oplichter”

Millennials zijn opgegroeid in een cultuur waar veel vergeleken wordt en ze zichzelf voortdurend afvragen of hun leven – het ‘echte’ en dat op sociale media – even goed is als dat van anderen, legt Jess Hopkins uit. “De constante stroom en het pochen op sociale media maakt het bijna onmogelijk om op je eigen tempo te leven. Millennials hebben ook de neiging om even goed te willen zijn als hun leeftijdsgenoten in dingen, en willen dat ook aan de wereld tonen. Op termijn zorgt dat voor veel onzekerheid.”

Hopkins probeert haar cliënten bij te brengen dat ze genoeg waard zijn, ook zonder likes op Instagram. Ze heeft ook een leestip voor wie hier eeuwig mee in strijd lijkt te zijn: “De moed van imperfectie” van Brené Brown, over hoe je de gedachte “Wat zullen anderen wel niet denken?” kan ombuigen naar “Ik ben goed genoeg.”

6. “Ik word tegengehouden door angst”

Millennials hebben meer stress en kunnen er minder goed mee omgaan dan de generatie voor hen, volgens de Amerikaanse psychologievereniging. “Ze worden blootgesteld aan alles wat gebeurt in de wereld, 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven. Het lijkt wel alsof ze dingen niet meer uit kunnen schakelen, inclusief hun eigen gedachten,” aldus Duley.

Het eerste wat Duley tipt aan haar cliënten is dat ze weer grip krijgen op hun negatieve gedachten. “We proberen hen controle te doen krijgen over hun zorgen door het probleem binnen de context te plaatsen. Angst is de fysieke uiting van je zorgen maken en tegelijkertijd bang zijn voor iets, en ze moeten leren ermee om te gaan als het van alle kanten lijkt te komen. Hen ervan overtuigen dat ze zich erdoor kunnen worstelen, is een eerste stap.”

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/-ik-kan-niet-beslissen-en-vijf-andere-problemen-waar-millennials-het-vaakst-mee-kampen-volgens-therapeuten~afa005c4/

Als we ook die leeftijd hadden werden we ook geconfronteerd met die vragen in ons zelf. En kan je er een antwoord opgeven. Nee. Je moet er voorstaan en dan pas kan je  het antwoord geven aan jezelf. Angsten hebben we allemaal gekend en we zijn er ook doorgekomen. Nu is de trilling de energie van het leven hoger en jongeren kunnen zich er niet goed in vinden. Zodat ze vaak vragen stellen die op hetzelfde neerkomen. En dat maakt dat ze niet verder komen of nog meer angsten krijgen of zelfs in een burn-out geraken.
Ongeacht de leeftijd: Het leven is durven en alles wat je durft is een les die je meeneemt.

Afbeeldingsresultaat voor millennials

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

VERKOPEN VAN HUN MAAGDELIJKHEID

“Zo worden mijn gevoelens tenminste niet gekwetst”: twee Nederlandse meisjes verkopen hun maagdelijkheid

Lola (l) en Monica.
Rv Lola (l) en Monica.
Maak kennis met Lola en Monica: ze zijn 18 en 20 jaar, komen uit Nederland en… hopen hun maagdelijkheid tegen een stevig prijsje te verkopen. Beiden wagen ze hun kans via Cinderella, het Duitse escortbureau dat in maart al in opspraak kwam. Een zakenman uit Hongkong legde toen maar liefst 2,3 miljoen euro op tafel om het bloempje van de 19-jarige Aleexandra te mogen plukken.

Zo’n vaart loopt het vooralsnog niet voor onze noorderburen, hun minimumbod bedraagt 20.000 pond (22.700 euro). Via onder meer een filmpje leggen de twee jongedames uit waarom ze deze stap zetten. “Ik wil mijn school betalen en een leven zonder financiële zorgen kunnen leiden”, aldus Lola. “Ik zal het geld ook gebruiken om mijn familie uit de schulden te helpen. Veel mensen zullen mijn beslissing allicht afkeuren, maar hoeveel blijven er de rest van hun leven bij de persoon die hen ontmaagdde? Niet veel alleszins. Dan doe ik het liever op deze manier, zo worden mijn gevoelens tenminste niet gekwetst.”

“Baas over eigen lijf”
“Ik heb nog altijd niemand gevonden die ik er waardig genoeg voor vind”, legt Monica uit. “En naar de unief gaan is niet goedkoop, zo wil ik mijn studies betalen. We leven in een maatschappij en een tijdsgewricht waarin we zelf kunnen beslissen wat we met onze lichamen doen. Het is belangrijk dat ik me baas voel over mijn lijf. Dit is de beste optie voor mij, het zal ook mijn toekomst veiligstellen.”

Doktersattest
Omdat de praktijk in Nederland verboden is, zal de ontmoeting in Duitsland plaatsvinden. De klant mag een hotel naar keuze uitpikken, zij zal hem daar dan een nacht komen vergezellen. Een doktersattest moet bewijzen dat de meisjes nog wel degelijk maagd zijn. Wie het zaakje niet vertrouwt, mag ook zelf een arts meebrengen.

“Mijn ouders steunen mij”
Op de site bieden nog 36 andere dames hun maagdelijkheid te koop aan. Onder hen ook Jasmin, een 26-jarige studente uit Londen met een bod van 100.000 pond (114.000 euro) op zak. “Mijn ouders staan hier volledig achter”, vertelde ze aan ‘The Sun’. “Ik heb respect voor meisjes die traditioneel zijn en willen wachten tot na het huwelijk. Ik was vroeger zelf zo, maar nu is het genoeg geweest. Ik koos nu een andere manier om gelukkig te worden, ik ben zeker van mijn beslissing.”

“26 jaar, dat is uniek”
De oprichter van de controversiële website laat weten dat hij persoonlijk op haar veiligheid zal toezien. “Maar als ze zich toch nog bedenkt, kan ze er op elk moment uitstappen. Rijke mannen houden van exclusieve dingen. Een heel oude wijn bijvoorbeeld of een luxewagen waar maar honderd exemplaren van op de markt zijn. Een vrouw kan haar maagdelijkheid maar één keer in haar leven geven. In dit geval is Jasmin al 26 jaar, dat is uniek.”

“Wereld rondreizen”
Op de site zelf geeft Jasmin nog wat meer uitleg. “Ik wil graag de wereld rondreizen, Amerika bezoeken bijvoorbeeld. Ik wil ook graag een eigen zaak starten en daar is geld voor nodig. Door dit te doen, zal ik vooruit komen in het leven. Op financieel vlak zal ik me geen zorgen hoeven te maken. Ik doe wat ik wil met mijn lichaam en ik ben het beu om te wachten. Na 26 jaar is die fameuze prins op het witte paard nog niet langsgekomen.”

“Droom is uitgekomen”
Aleexandra Khefren zette als eerste het aparte concept op de kaart. Ze trok zelf grote ogen toen ze de aanbiedingen tot 2,3 miljoen euro zag oplopen. “Dit had ik nooit durven dromen, mijn droom is uitgekomen”, reageerde het Roemeense tienermeisje achteraf. “Ik kreeg ervan langs in de pers, maar ik mag toch met mijn lichaam doen wat ik wil? En wie zou die 2,3 miljoen weigeren? Dat is een vraag die iedereen zich moet stellen.”

“Geen geldzorgen”
De veiling zorgde inderdaad voor heel wat ophef. Zo dreigden haar ouders ermee haar te verstoten. Aanvankelijk had het meisje verklaard dat ze zich in ruil voor geld wilde laten ontmaagden om te verhinderen dat haar ouders uit hun huis zouden gezet worden. Familieleden getuigden echter dat er van geldzorgen hoegenaamd geen sprake was.

BRON: https://www.hln.be/bizar/-zo-worden-mijn-gevoelens-tenminste-niet-gekwetst-twee-nederlandse-meisjes-verkopen-hun-maagdelijkheid~a530ddb1/

Ik kan heel veel opbrengen maar als dit de nieuwe trend wordt kan dit ook wel eens goed mis gaan. Als meisjes hun maagdelijkheid gaan verkopen om bepaalde redenen dan vraag ik me af hoe ze in het leven nu staan. Het is natuurlijk de keuze van maar wat als iets mis gaat staan ze daar ook bij stil.
Men mag ook niet vergeten dat deze praktijken verboden zijn.
En het klopt men is baas over het eigen lichaam, maar is het dan ook zo dat je met jouw lichaam het mooiste op zo een manier moet doorstaan voor het geld. Waar zit het respect dan van je eigen lichaam?

Afbeeldingsresultaat voor maagdelijkheid

Afbeeldingsresultaat voor maagdelijkheid

Afbeeldingsresultaat voor maagdelijkheid verkopen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

STOPONLINESHAMING

stoponlineshaming

Deze jongeren zagen geen andere uitweg meer na online shaming

Deze maand vragen we op LINDAnieuws, net als in LINDA.magazine, aandacht voor online shaming. Omdat dit mensen vreselijk kan beschadigen, met soms zelfs de dood tot gevolg.

Onur (15, Enschede)
Sprong van een flat nadat zijn naaktfoto online kwam.
De vijftienjarige Onur volgde een ict-opleiding aan het Bonhoeffer College in Enschede. Hij had een vriendin en stond bekend als een stille, maar lieve jongen. Op 19 februari van dit jaar sprong hij van een flat. Slechts een paar uur eerder kwam hij erachter dat er een naaktfoto van hem circuleerde op internet, een zelfportret voor de spiegel, gedeeld door een meisje dat hij kende. Die zondag om 15.16 uur typte Onur aan z’n vriendin: ‘K heb van je gehouden mij baby’. En twee minuten later: ‘Ik ga nu doei. Je kan sturen wat je wil, het heeft geen nut…’ Afgesloten met twintig hartjes.

Tharukshan (15, Heerlen)
Werd stelselmatig online gepest. 
Een vrolijke jongen die veel met muziek bezig was en graag een potje kaartte met zijn familie. Hoewel hij liever thuis was dan op straat rondhing met jongens uit de buurt, was het geen stille jongen. Het was een grappenmaker, maar hij hield zich groot, zo bleek. Want begin januari van dit jaar maakte hij een eind aan zijn leven, thuis, op zijn slaapkamer. Begin december werd al duidelijk dat Tharukshan werd gepest, vooral online. Zo erg dat hij een zelfmoordpoging deed. De pesters plaatsten bijvoorbeeld foto’s uit naam van Tharukshan op social media, met vreselijke bijschriften. En anoniem kreeg hij online de vreselijkste verwensingen: ‘Ga dood, je bent niet geschikt om te leven, we willen je niet, we zullen blij zijn zonder jou, spring voor de trein.’ De familie van de 15-jarige jongen besloot het verhaal naar buiten te brengen om aandacht te vragen voor de gevolgen van cyberpesten.

Belgische jongen (15)
Sprong voor de trein nadat zijn naaktfoto op Instagram belandde.
Eerder deze maand kwam een Belgische jongen uit Ninove erachter dat een naaktfoto van hem rondging op Instagram. De foto werd eerder al verspreid door middel van een groep op Snapchat. Toen de jongen erachter kwam, besloot hij voor de trein te springen. De politie sprak dan ook direct van ‘een wanhoopsdaad’. Wie erachter zat, is nog niet duidelijk.

Tiziana Cantone (31, Napels)
Stapte uit het leven toen memes van seksvideo online kwamen.

In 2015 maakte Tiziana een erotische video met haar toenmalige vriend, waarin te zien is hoe ze seksuele handelingen bij hem verricht. Later stuurde ze deze video zelf aan een van haar ex-vriendjes, waarop de beelden binnen no time werden verspreid op internet. De tekst ‘Are you making a video? Bravo’ én de beelden kwamen vervolgens terug in talloze memes. Op Facebook en YouTube werd de Italiaanse maandenlang belachelijk gemaakt. Tiziana was al verhuisd naar een afgelegen dorpje en bezig om haar naam officieel te veranderen toen ze zelfmoord pleegde in september 2016. Volgens haar moeder deed ze eerder ook al twee pogingen.

Amanda Todd (15, Port Coquitlam)
Werd afgeperst met naaktbeelden.
De Canadese Amanda hield van zingen, hield een eigen YouTube-kanaal bij en was gek op likes en aandacht. ‘Zoals elke tiener’, volgens moeder Carol. Ze kreeg ook aandacht van een jongen die haar vroeg voor andere tieners te zingen in een chatbox. Later bleken dit volwassen mannen te zijn. Carol: “We hadden het er niet over, want je denkt niet dat je kind zoiets overkomt. Zo dacht ik ook.” Uiteindelijk kwam Amanda in handen van de Tilburgse Aydin C., door wie ze jarenlang werd gechanteerd. C. blijkt achteraf 34 minderjarige meisjes en vijf homoseksuele mannen te hebben afgeperst, nadat hij ze wist te verleiden tot seksuele handelingen voor de camera. Na vier jaar te zijn afgeperst pleegde Amanda zelfmoord in 2012, op vijftienjarige leeftijd. Haar ‘afscheidsvideo’ ging de hele wereld over. Aydin C. werd in maart veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf.

‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of http://www.113Online.nl
Zelfmoord praat erover voor Belgie 1813 http://www.zelfmoord1813.be

Stop online shaming. Teken het register, want met het ongewild doorsturen van privé-video’s en foto’s ‘ruïneer je iemands leven’, stelt Linda de Mol in LINDA.155 ‘SHAME, SHAME, SHAME’. Nu verkrijgbaar bij Primera met #TEAMPATRIES button.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/stop-online-shaming/deze-jongeren-zagen-geen-andere-uitweg-meer-onlineshaming/

Niet alleen jongeren ook volwassenen worden hier mee geconfronteerd. Het pesten online dat vaak een diepe wonde laat bij het slachtoffer. Men kan er niet of bijna niets tegen doen. De ouders weten het soms niet en vaak wordt er maar weinig over gepraat door het slachtoffer.
Een onschuldige foto een filmpje kan zware gevolgen hebben en is vaak heel moeilijk van het net te krijgen. En vaak wordt het ook heel snel gedeeld spijtig genoeg.

Afbeeldingsresultaat voor zelfmoordlijn

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Dagpsychiatrie voor jongeren in gevaar: “Een absolute ramp”

Dagpsychiatrie voor jongeren in gevaar: “Een absolute ramp”
Foto: BELGA

Door een onverwachte halvering van de financiering voor personeel dreigen meer dan 200 opvangplaatsen voor kinderen en jongeren met psychische problemen te verdwijnen. Ook bij ZNA Antwerpen, waar nu 31 plekken zijn, zal minder plaats zijn. “Een absolute ramp”, klinkt het binnen de sector.

Bitter nieuws voor minderjarigen met psychische problemen: het personeelsbudget voor therapeuten in de dagpsychiatrie slinkt met de helft. “Het gaat om getraumatiseerde jongeren die soms dagelijks aan zelfmoord denken. Ik begrijp deze besparing helemaal niet”, zegt kinderpsychiater Peter Adriaenssens. “Met deze beslissing gaan we terug naar de situatie van 1964”, zegt ook het medisch diensthoofd jeugd- en kinderpsychiatrie van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), ­Linda Van Grootel.

Wat is er precies aan de hand? Kinderen met ernstige psychische en psychiatrische aandoeningen werden vroeger vaak in gesloten instellingen behandeld. Hoewel die isolatie rust en kalmte moest bieden, gaf dat sommige inwoners integendeel meer stress. Daarom ontwikkelden therapeuten een meer open model van dagbehandeling.

In dat systeem gaan jongeren overdag naar de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie in een algemeen ziekenhuis in de buurt, waar ze sessies krijgen met als enige bedoeling het vertrouwen in het eigen zelf te herstellen. Daarna mag de jongere terug naar huis, naar de vertrouwde omgeving.

Felbegeerde plaatsen

Samen met het ziekenhuis van Jette (Brussel) telt Vlaanderen ongeveer tachtig van die plaatsen, en die zijn felbegeerd, getuige ook de lange wachtlijsten. De dagelijkse begeleiding van een groep van acht jongeren bestaat doorgaans uit twee begeleiders, eventueel aangevuld met gespecialiseerde therapeuten. In dat personeelsbudget heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) nu fors het mes gezet. Over drie jaar tijd slinkt het met de helft.

“Met de beslissing van de minister zijn we niet meer in staat om de hulp te geven die nodig is. ZNA beschikt op dit moment over 31 plaatsen. In samenwerking met andere partners komen daar binnenkort nog eens acht extra plaatsen bij. Maar met de nieuwe normering zal er niet genoeg geld zijn voor personeel”, waarschuwt Linda Van Grootel. Hoeveel plaatsen deze beslissing gaat kosten, kan ze nog niet zeggen. “Maar het is zeker dat we zullen moeten inkrimpen.” In heel Vlaanderen zijn op korte termijn 79 dagplaatsen in algemene ziekenhuizen bedreigd.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20170702_02953758/dagpsychiatrie-voor-jongeren-in-gevaar-een-absolute-ramp

Dit is weerom huilend nieuw, als men daar ook het mes gaat inzetten. Het maakt het er allemaal niet makkelijk om, om jongeren een goede begeleiding te geven. Juist door deze jongeren het gevoel te geven dat ze een steun voelen dan kunnen ze in deze gekke maatschappij mee. Anders zijn het jongeren die op een moment toch dat stukje gaan doen dat niet nodig is.

Afbeeldingsresultaat voor jeugdpsychiatrie

foto: google

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Jongerentelefoon Awel lanceert #Ikgeeftijd-campagne

  © thinkstock.

Awel, de voormalige Kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen, is een luisterend oor voor kinderen en jongeren die ergens mee zitten. Jammer genoeg kan niet elke oproep door Awel beantwoord worden. Met de campagne #ikgeeftijd proberen ze dan ook geld in te zamelen zodat ze meer vrijwilligers kunnen opleiden.

Vorig jaar had Awel in totaal 33.253 gesprekken met kinderen en jongeren via telefoon, chat, e-mail en het online forum. De onderwerpen gaan van de relatie met hun ouders tot gesprekken over verliefdheid.

Om al die gesprekken mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat jongeren niet te lang in de wachtrij moeten staan, heeft Awel meer vrijwilligers nodig, maar die moeten ook een goede opleiding krijgen. “Elke nieuwe vrijwilliger bij Awel krijgt een uitgebreide opleiding. Gedurende 7 maanden worden ze ondergedompeld in gesprek en schrijftechnieken”, zegt Sibille Declercq, coördinatrice van Awel.

De voorbije jaren groeide het aantal vrijwilligers van 120 naar 260. Maar dat is nog steeds niet genoeg. “Awel vindt vrijwilligers, maar we kunnen ze niet allemaal opleiden.”

“Elke actieve vrijwilliger bij Awel krijgt permanente vorming, coaching, supervisies en nog veel meer. Deze zaken kosten uiteraard geld, en daar knelt nu net het schoentje. Awel heeft te weinig financiële middelen om nog meer vrijwilligers te kunnen opleiden”, aldus Sibille Declercq.

Wil je Awel graag steunen? Surf dan naar de site www.ikgeeftijd.be

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/3160061/2017/05/17/Jongerentelefoon-Awel-lanceert-Ikgeeftijd-campagne.dhtml

Via de link of de site die onderaan staat kan je een filmpje bekijken. Deze doelgroep laten voelen dat er geluisterd wordt is belangrijk. Soms kunnen ze negens te recht of durven ze niet te praten met bekenden of hun probleem of waar ze mee kampen. Dan is het goed dat er dergelijke organisaties bestaan en zelfs het nodige doen om deze jongeren te horen. Als je ziet hoeveel oproepen men krijgt dat vaak over heel verschillende onderwerpen kunnen gaan. Is het ook van belang om de oproeper(ster) en goed gevoel te kunnen geven nadien.

https://www.awel.be/

Afbeeldingsresultaat voor awel

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Niemand weet raad met zeer gevaarlijke jongeren

  © Thinkstock.

Jeugdpsychiaters van de KU Leuven, aangesteld om het psychiatrisch beleid in de jeugdinstelling van Everberg op punt te zetten, trekken aan de alarmbel. In een intern rapport klagen ze aan dat er geen aangepaste aanpak is voor jongeren met zware psychische problemen, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

“Er zijn licht tot matig verstandelijk gehandicapte jongens die pedofiele of seksuele feiten hebben gepleegd en telkens teruggestuurd worden naar een gehandicapteninstelling, waar ze wéér slachtoffers maken”, zo luidt een van de voorbeelden in het rapport.

De jeugdpsychiaters schrijven dat er hard gewerkt wordt in de gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg. Maar één groep jongeren lijkt resistent te zijn voor hulp. De hulp die in Everberg wordt aangeboden, komt in hun geval te laat. Structurele verblijfsmogelijkheden voor deze ‘high risk-groep’, eens ze Everberg verlaten, ontbreken.

Nieuwe instelling
Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), die na een schriftelijke vraag inzage kreeg in het rapport, ziet hierin het N-VA-pleidooi voor een ‘high security, high care-facility’ weerspiegeld: “Dit rapport legt voor het eerst duidelijk bloot dat we geen oplossing hebben voor een groep jongeren die we als volwassenen “ontoerekeningsvatbaar” zouden noemen. Daarom moeten we een aparte voorziening oprichten waar ze aandacht krijgen, maar ook om de carrousel van telkens nieuwe slachtoffers te stoppen.”

Ook de jeugdpsychiaters pleiten voor meer preventieve ondersteuning voor jonge kinderen in moeilijkheden. Ze wijzen tegelijk op de nood aan meer wetenschappelijk onderbouwde jeugdhulp door multidisciplinaire teams.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3107408/2017/03/17/Niemand-weet-raad-met-zeer-gevaarlijke-jongeren.dhtml

Zelf denk ik dat ze soms de jongeren te langen laten wachten en dat ze zo nog meer problemen krijgen. Als men daar dan mee aan het werk wilt gaan, dan voelt men al snel dat het soms geen baad heeft.
Ook komen bepaalde soms in de verkeerde omgeving en daar krijgen ze dan nog meer te leren van andere mede jongeren.

Afbeeldingsresultaat voor jeugdinstelling

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Ruim 80% jongeren verzwijgt depressieve gevoelens op school

down

Nederlandse jongeren praten niet over depressieve gevoelens met hun leerkrachten of klasgenoten. Dat blijkt uit een grootschalige Facebookenquête onder ruim 11.000 jongeren tussen de 12 en 19 jaar, uitgevoerd door de Mental Health Foundation, initiatiefnemer van het Depressiegala dat vandaag ‘Blue Monday’ plaatsvindt in Theater Amsterdam.
“Ik ben enorm geschrokken van deze cijfers”, aldus Esther van Fenema, psychiater aan het LUMC Leiden. “Deze cijfers tonen aan hoe groot de schaamte nog is onder jongeren over depressieve gevoelens en hoe hard het nodig is om voorlichting te geven aan scholen, jongeren en hun ouders.”

Ruim 56% van de 11.000 ondervraagde jongeren maakt depressieve periodes door, blijkt uit de enquête. De oorzaken die ze zelf aangeven zijn: moeilijk kunnen omgaan met gebeurtenissen in hun leven, zorgen om hun uiterlijk en piekeren over school. Jongeren blijken voornamelijk bang voor de dood (van zichzelf of een ander: 18,5%), voor de toekomst (13.6%) en noemen faalangst (6.7%) en eenzaamheid (3,9%). “Jongeren houden met elkaar een façade overeind”, concludeert Van Fenema. “Je moet leuk en succesvol zijn. Falen is geen optie.”

Praten over depressieve gevoelens is taboe onder de 11.000 ondervraagde jongeren. Slechts 14% zegt hierover te praten met een vertrouwenspersoon op school en maar 18% durft depressieve gevoelens te delen met klasgenoten. Fenema hoopt dat er meer kennis en openheid komt over depressie. “Het Depressiegala helpt daarbij maar daarmee zijn we er nog niet,” aldus de psychiater. “Voorlichting op scholen is noodzakelijk om de symptomen van depressie op tijd te herkennen”.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2017/01/16/ruim-80-jongeren-verzwijgt-depressieve-gevoelens-op-school

Jongeren hebben het nog steeds moeilijk om over bepaalde gevoelens te praten. Doen ze dit met klasgenoten dan zit de kans erin dat het snel doorverteld wordt. Zo houden ze dan ook liever het voor zichzelf. Ook begrijpen ze soms het gevoel zelf niet of kunnen ze het niet plaatsen, en willen zich dan ook niet aanstellen of kinderachtig gevonden worden. Ook hebben ze het zelfs soms moeilijk om het te bespreken met hun ouders. Toch is het van belang dat ze ergens hun gevoel kwijt kunnen en nog eens aanvoelen dat ze gehoord worden.

Afbeeldingsresultaat voor depressie jeugd

Afbeeldingsresultaat voor depressie jeugd

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Tieners roken en drinken minder, maar meer problemen met bingedrinken en nieuwe drugs

De voorbije jaren daalde het roken en het alcoholgebruik bij 15- tot 16-jarige scholieren, maar er is reden tot ongerustheid over hun gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen en voor één op de drie jonge alcoholgebruikers is het zogeheten bingedrinken problematisch. Met bingedrinken wordt het drinken van grote hoeveelheden alcohol bedoeld tijdens één gelegenheid om snel in een roes te raken. De conclusies staan in het jongste ESPAD-rapport dat vandaag is vrijgegeven voor Europa.

Aan dit onderzoek van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) namen vorig jaar 35 Europese landen deel. Voor België werd de bevraging alleen in Vlaanderen uitgevoerd. Dat gebeurde door de vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie van de Vrije Universiteit Brussel. In totaal namen 96.043 leerlingen uit Europa deel, waarvan 1.771 Vlaamse leerlingen.

Positieve ontwikkelingen zijn er bij het rookgedrag van jongeren. In het onderzoek van 2015 meldde meer dan de helft van de leerlingen (54 procent) dat ze nog nooit hadden gerookt, terwijl minder dan een kwart (21 procent) zegden dat ze zich als een “regelmatig roker” beschouwen. In Vlaanderen geeft 69 procent van de jongeren aan nog nooit gerookt te hebben en is slechts 16 procent “regelmatige roker”.

Het percentage jongeren dat alcohol gebruikte daalde in Europa van 89 procent naar 81 procent tussen 1995 en 2015. In Vlaanderen is tussen 2003 en 2015 een daling voor drankgebruik van 94 procent naar 80 procent. Het voorkomen van “hevig episodisch drinken” of “bingedrinken” is zorgwekkend bij één derde (35 procent) van de Europese en van de Vlaamse tieners.

Cannabis en cocaïne

Gemiddeld heeft 18 procent van de Europese en van de Vlaamse 15-16 jarigen ooit een illegaal genotmiddel gebruikt. Het meest gebruikte illegale genotmiddel is cannabis. Gemiddeld rapporteert 16 procent van de Europese leerlingen ooit cannabis te hebben gebruikt (Vlaanderen: 17 procent). Ongeveer drie op de tien Europese jongeren (30 procent) beschouwen cannabis als gemakkelijk bereikbaar, wat in Vlaanderen iets hoger is (36 procent). De waargenomen beschikbaarheid van andere illegale drugs in Vlaanderen is betrekkelijk minder hoog: ecstasy (13 procent), cocaïne (14 procent), amfetamine (10 procent), methamfetamine (5 procent) en crack (8 procent).

Vier procent van de Europese leerlingen geven aan ooit in hun leven nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) te hebben gebruikt. In tegenstelling tot Vlaanderen gebruiken er in Europa gemiddeld meer jongeren NPS dan andere illegale drugs (zoals amfetamines, ecstasy, cocaïne of LSD).

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2881542/2016/09/20/Tieners-roken-en-drinken-minder-maar-meer-problemen-met-bingedrinken-en-nieuwe-drugs.dhtml

Jongeren drinken minder omdat het voor hen moeilijker is om aan alcohol te komen. Maar dan zoeken ze zeker naar andere dingen. Bingedrinken is op korte tijd heel wat alcohol tot je nemen. Maar ze kom je heel snel in een coma door de alcohol. En daar blijft het niet bij, meestal nemen ze er nog wat andere dingen bij zodat ze heel snel in een roes komen. Spijtig genoeg met alle negatieve problemen. 

Afbeeldingsresultaat voor bingedrinken

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Most people exist

Mijn zoektocht naar geluk en leren/durven leven.

Hartelijke Hot Hulk

Hartelijke Hot Hulk is H H H

Kitty Wu Cares

Yes I care, someone has to!

Morgana Brighid

Spiritualiteit en hekserij

Debbythechocoholic

FOOD⎢YOGA⎢ LIFE

YogaDagboek

Yoga • Voeding • Lifestyle

HARME BLOGT

marginale blogs van een 70 jarige

Phuro! Be inspired! BLOG

Van inspiratie tot transformatie

Dirk Pieters

schrijver, boeddhist, yogi / writer, buddhist, yogi

Healthy & Travel T(r)ips

Blog van een Gezondheids - & Reisfreak

WishMeAvril

Healthy Happy Lifestyle

struikuiltje

Persoonlijk blog

Beejoie

Flirten met de flow

She writes about it

'' Every seed must rise through dirt to enjoy the sunshine. '' - Matshona Dhliwayo

LiefsCarolien.nl

Inner beauty, Food, Lifestyle and with a sparkle of personal

Spiritualiteit

Voor een Nieuwe Tijd

Domynikha Schrijft

Mijn verhalen, Gedichten en Hersenspinsels

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

Narcisme : Hoe ga je er mee om?

Wat je best weet om met een narcist(e) om te gaan.

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

GEDICHTEN & HANWERKEN & RECEPTEN & VIDEO’S

Mooie onderwerpen : GEDICHTEN van VEERTJE op een plaatje & HANWERKEN & RECEPTEN de moeiten waard om uit te proberen

Onderweg na kanker

over omgaan met kanker en hoe het in al die grote kleine dingen sporen vraagt

B E Y O U L I E

Be true to who you are

Personal Plus Training

Personal training op locatie

The Desires of Living

De verlangens in je leven

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

Femke's dagboek

Een kijk op dagelijkse beslommeringen

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

MichielZiet.com

Dagelijkse dingen die soms meer bijzonder zijn dan je denkt

Elyzenn

tussen Focus en Flow

Aquarius

Een klasse WordPress.com site

%d bloggers liken dit: