Tag Archive: jongeren en depressie


Aantal jongeren dat antidepressiva neemt blijft stijgen

Afbeeldingsresultaat voor jongeren en depressief

Het aantal jongeren dat antidepressiva gebruikt, is opnieuw licht gestegen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Nawal Farih heeft opgevraagd bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “Een alarmerende trend”, zegt Farih, die ervoor pleit om jongeren vaker alternatieve behandelingen zonder medicatie aan te reiken.

In totaal namen in 2018 52.526 jongeren antidepressiva, een stijging met 1,9 procent in vergelijking met 2017, toen het om iets meer dan 51.500 jongeren ging. In 2015 en 2016 ging het telkens om ruim 51.600 jongeren.

15- tot 18-jarigen

De stijging is vooral merkbaar in de categorie 15- tot 18-jarigen. Daar namen in 2018 ruim 8.670 jongeren antidepressiva, een stijging met meer dan 400 jongeren sinds 2015. In de categorie 11 tot 14 jaar ging het in 2018 om ruim 1.900 jongeren, terwijl het er drie jaar eerder 1.770 waren, een toename met bijna 200 jongeren. Bij de 19- tot 22-jarigen gaat het om een stijging van 16.366 in 2015 naar 17.107 in 2018. Voor 23- tot 26-jarigen tot slot is het antidepressivagebruik licht gedaald, van ruim 25.200 in 2015 tot 24.800 drie jaar later.

Op het totale aantal jongeren in die leeftijdscategorieën gaat het telkens om een percentage tussen de 0,38 en 4,57 procent dat antidepressiva gebruikt.

Jongeren moeten genieten van hun jeugd en horen geen medicatie te nemen tegen de donkere gedachten of stress

Alarmerend

CD&V-Kamerlid Nawal Farih spreekt van een “alarmerende trend”. “Het bevestigt dat mentale gezondheidszorg één van de grote prioriteiten van de toekomst wordt”, zegt ze. Farih vraagt om artsen nog meer te sensibiliseren om minder snel antidepressiva voor te schrijven en alternatieven zonder medicatie aan te reiken.

“CD&V ijvert voor een warme, geborgen samenleving. Maar ondanks het feit dat jongeren digitaal meer dan ooit verbonden zijn met elkaar, blijven eenzaamheid, depressie en suïcidaliteit prangende uitdagingen in onze sterk geïndividualiseerde samenleving”, zegt ze. “Jongeren moeten genieten van hun jeugd en horen geen medicatie te nemen tegen de donkere gedachten of stress.”

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/aantal-jongeren-dat-antidepressiva-neemt-blijft-stijgen~a63b2b62/

Begrijp niet dat dit zo snel gegeven wordt. Als men het probleem niet aanpakt zal de medicatie alleen nog maar voor meer problemen zorgen. Ik bedoel ermee. Als de medicatie uitgewerkt is, dat ze in een diep gat terecht komen dan. Dan gaan ze terug en wordt de dosis verhoogt of krijgt men zwaardere medicatie. Men wordt eraan verslaaft wil men ervan af is het afkicken. Dat ook niet van de poes is. Maar wat ze niet doen het probleem aanpakken. En de jongeren daarmee leren omgaan. Jongeren genieten niet meer. Maar eigenlijk allemaal de schuld van de maatschappij. De scholen is presteren en goede cijfers halen thuis moeten ze stil zijn. En beide gevallen wordt meer en meer een a-pad en laptop gebruikt. En thuis nog eens de gsm. Ze mogen zich niet meer uitleven. Zijn ze te druk wordt er maar een woord uitgesproken xxxx. Wil het woord nog niet schrijven. Dan hebben de meeste jongeren nog zwarte gedachten omdat ze zich niet goed voelen in hun vel. Of een negatief zelfbeeld hebben. Praten is voor hen moeilijk en al zeker met de ouders. Zijn deze jongeren die zichzelf pijn beginnen te doen. De ouders hebben maar een oplossing arts medicatie. Maar het probleem wordt niet aangepakt. Ook vaak willen de ouders niet meedoen of helpen in zo een therapie. Ook deze hebben vaak hulp nodig. Hoe communiceren en omgaan met mijn kind.
Ik zie nog weinig kinderen en jongeren die echt goed in hun vel zitten en die kunnen genieten van hun leven.

Afbeeldingsresultaat voor antidepressiva

Afbeeldingsresultaat voor jongeren en depressief

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

OPINIE: “Het aantal jongeren met een depressie, dat is verontwaardigend. Niet dat een deel hiervan antidepressiva gebruikt”

Na de kritiek die er vorige week op de psychiatrie kwam, geeft kinder- en jeugdpsychiater Sofie Crommen nu haar mening over het antidepressiva-gebruik bij jongeren.

© VRT 2010
De voorbije dagen rapporteerden diverse media erover: 3.150 jongeren van 11 tot 15 jaar en 14.480 jongeren van 16 tot 20 jaar gebruikten in 2016 antidepressiva. Een stijging van respectievelijk 8,6 % en 2 % in vergelijking met het jaar ervoor. “Hallucinante cijfers” klinkt het dan onmiddellijk, vanuit verschillende hoeken. Maar is deze verontwaardiging over het antidepressiva-gebruik eigenlijk terecht?

Antidepressiva zijn medicamenten die gebruikt kunnen worden in de behandeling van een depressieve stoornis, maar ook voor andere psychische problemen zoals bij bepaalde angststoornissen. Voor jongeren wordt in eerste instantie de voorkeur gegeven aan SSRI’s (selectieve serotonerge reuptake inhibitoren), medicatie die eerder weinig bijwerkingen geeft en dus zeker niet verslavend is.

Met een depressieve stoornis bij jongeren bedoelen we niet zo maar enkele dagen somber of prikkelbaar zijn en negatief denken. Om te spreken van een depressie dienen deze symptomen lange tijd aan te houden en er dient bijkomend sprake te zijn van andere moeilijkheden zoals een verstoring van het slaappatroon, de eetlust, de concentratie, het energiepeil of de plezierbeleving. Soms zijn er ook suïcidale gedachten of gevoelens van hopeloosheid en waardeloosheid. In ieder geval dient het dagelijks leven van deze jongeren op school en thuis aanzienlijk gehinderd te worden. In zeer ernstige gevallen zijn jongeren ook verward, hebben ze last van hallucinaties en zijn ze vertraagd in hun handelen of spreken.

In 2016 waren er minstens 37.500 tot 100.000 jongeren met een depressieve stoornis. Hierover mag men best verontwaardigd zijn, zeker als men weet dat er slechts zeer beperkte middelen in het gezondheidszorgbudget voorzien zijn voor geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren

Sofie Crommen

Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat op ieder moment 3 tot 8 procent van de jongeren voldoet aan de criteria voor een depressieve stoornis! De kans dat een jongen of meisje van 20 jaar ooit al een depressie heeft doorgemaakt in zijn of haar leven is volgens onderzoek 15-20%.

Eenvoudig rekenwerk toegepast op onze Belgische situatie met ongeveer 1,25 miljoen jongeren van 10 tot 19 jaar, leert ons dat er in 2016 minstens 37.500 tot 100.000 jongeren met een depressieve stoornis waren.

Dàt zijn indrukwekkende cijfers. Hierover mag men best verontwaardigd zijn, zeker als men weet dat er slechts zeer beperkte middelen in het gezondheidszorgbudget voorzien zijn voor geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren.

Dat van deze groep in totaal 17.630 jongeren, die met een depressie kampten antidepressiva gebruikten moet ons op zich dus niet zo verwonderen, dat is 17% tot 47%.

Er zijn natuurlijk wel enkele vragen die we ons moeten stellen.
De eerste vraag is of het wel de juiste jongeren zijn die antidepressiva nemen, of de indicatie goed gesteld is, best door een kinder- en jeugdpsychiater? Want laat het duidelijk zijn, bij niet iédere jongere met een depressie is medicatie aangewezen.

Voor jongeren met matige tot ernstige depressie is psychotherapie net noodzakelijk, maar minister De Block wil enkel terugbetaling voor de lichtere problematieken voorzien

Sofie Crommen

Een andere vraag is of deze medicamenteuze therapie ook vergezeld gaat met psychotherapie van de jongere en zijn ouders door de jeugdpsychiater of -psycholoog en of er samengewerkt wordt met de school. Aangezien psychotherapie door psychologen slechts zeer beperkt door de overheid wordt vergoed zoals in centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) of centra voor ambulante revalidatie (CAR), hebben we hier slechts een beperkt zicht op.

In dat kader is de terugbetaling van een psychologische therapie een goede zaak, maar niet enkel voor de lichtere problematieken in de eerste lijn zoals minister De Block wilt voorzien. Vanzelfsprekend en net ook voor jongeren met matige tot ernstige depressie is psychotherapie noodzakelijk.

Sofie Crommen is kinder- en jeugdpsychiater en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Kinder-en jeugdpsychiatrie.

BRON: https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/opinie-het-aantal-jongeren-met-een-depressie-dat-is-verontwaardigend-niet-dat-een-deel-hiervan-antidepressiva-gebruikt~a59ed469/

Jongeren kunnen de druk niet meer doseren en leggen voor zichzelf de lat hoog. Angsten spelen hier een rol maar ook hou ouders vaak op kinderen reageren. Als er bij de jeugd iets tegenslaat weten ze geen uitweg meer. En gaan ze niet opzoek naar oplossingen zodat ze de put voor zichzelf nog maar dieper maken en er geen sprankel licht meer te zien is. Roepen ze om hulp kan het vaak lang duren voor ze ergens terecht kunnen.
Alcohol en drugs komen ook nu momenteel vaker voor om de rust te vinden. Maar het zijn allemaal maar hulpmiddelen je moet de oorzaak aanpakken. Daarvoor gaan en dan pas kan je terug het licht zien branden.

Afbeeldingsresultaat voor jongeren en depressie

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Ruim 80% jongeren verzwijgt depressieve gevoelens op school

down

Nederlandse jongeren praten niet over depressieve gevoelens met hun leerkrachten of klasgenoten. Dat blijkt uit een grootschalige Facebookenquête onder ruim 11.000 jongeren tussen de 12 en 19 jaar, uitgevoerd door de Mental Health Foundation, initiatiefnemer van het Depressiegala dat vandaag ‘Blue Monday’ plaatsvindt in Theater Amsterdam.
“Ik ben enorm geschrokken van deze cijfers”, aldus Esther van Fenema, psychiater aan het LUMC Leiden. “Deze cijfers tonen aan hoe groot de schaamte nog is onder jongeren over depressieve gevoelens en hoe hard het nodig is om voorlichting te geven aan scholen, jongeren en hun ouders.”

Ruim 56% van de 11.000 ondervraagde jongeren maakt depressieve periodes door, blijkt uit de enquête. De oorzaken die ze zelf aangeven zijn: moeilijk kunnen omgaan met gebeurtenissen in hun leven, zorgen om hun uiterlijk en piekeren over school. Jongeren blijken voornamelijk bang voor de dood (van zichzelf of een ander: 18,5%), voor de toekomst (13.6%) en noemen faalangst (6.7%) en eenzaamheid (3,9%). “Jongeren houden met elkaar een façade overeind”, concludeert Van Fenema. “Je moet leuk en succesvol zijn. Falen is geen optie.”

Praten over depressieve gevoelens is taboe onder de 11.000 ondervraagde jongeren. Slechts 14% zegt hierover te praten met een vertrouwenspersoon op school en maar 18% durft depressieve gevoelens te delen met klasgenoten. Fenema hoopt dat er meer kennis en openheid komt over depressie. “Het Depressiegala helpt daarbij maar daarmee zijn we er nog niet,” aldus de psychiater. “Voorlichting op scholen is noodzakelijk om de symptomen van depressie op tijd te herkennen”.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2017/01/16/ruim-80-jongeren-verzwijgt-depressieve-gevoelens-op-school

Jongeren hebben het nog steeds moeilijk om over bepaalde gevoelens te praten. Doen ze dit met klasgenoten dan zit de kans erin dat het snel doorverteld wordt. Zo houden ze dan ook liever het voor zichzelf. Ook begrijpen ze soms het gevoel zelf niet of kunnen ze het niet plaatsen, en willen zich dan ook niet aanstellen of kinderachtig gevonden worden. Ook hebben ze het zelfs soms moeilijk om het te bespreken met hun ouders. Toch is het van belang dat ze ergens hun gevoel kwijt kunnen en nog eens aanvoelen dat ze gehoord worden.

Afbeeldingsresultaat voor depressie jeugd

Afbeeldingsresultaat voor depressie jeugd

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

1 op de 15 jongeren depressief

Problemen, problemen, problemen… ja we hebben allemaal issues.

Praten over ruziënde ouders, ernstig zieke gezinsleden, gepest worden en gedachten aan zelfmoord is taboe als je jong bent. Tachtig procent van jongeren tussen de 12 en 18 jaar zwijgt over hun verborgen leed zo blijkt uit een enquête  die jongerenorganisatie Stichting Tweestrijd afnam in samenwerking met de Mental Health Foundation.

“Jongeren zijn veel ongelukkiger dan ze zich voordoen”, vertelt Faraaz Ramdjanbeg (22), initiatiefnemer van Stichting Tweestrijd. “Ze zijn bang om over hun problemen te praten, terwijl praten juist zorgt voor verbinding en onderling begrip. Bovendien zijn jongeren met psychisch leed geen uitzondering. Maar liefst tachtig procent lijdt in stilte. Dit hebben we intussen gezien en gepeild op tien middelbare scholen in Nederland”.

Zelfmoordgedachten

Vorige maand startte het Hoornse Tabor College Werenfridus en de gemeente Hoorn in samenwerking met de jongerenorganisatie een proef. Deze bestond uit gastcolleges op school door jongeren van Stichting Tweestrijd met als doel om de leerlingen op een speelse en creatieve manier met elkaar te laten praten over hun gevoelens. “Tijdens de gastlessen kwamen emoties van jongeren los zoals angst, depressiviteit en zelfs zelfmoordgedachten veroorzaakt door extreem moeilijke thuissituaties, verlies van dierbaren en gepest worden,” vertelt Faraaz. “Deze gesprekken zorgden voor een grote verbondenheid tussen de leerlingen”.

Gastcolleges doorbreken taboe

Uit de proef onder de leerlingen van het Tabor College Werenfridus in Hoorn blijkt dat 60 procent na het volgen van de gastcolleges wél over hun kwetsbaarheden durft te praten met klasgenoten. De school is erg blij met de resultaten. “Faraaz en zijn team laten zien dat het belangrijk is om over je problemen te praten”, aldus rector Hans Peeters. “Het project zorgt bij ons op school voor herkenning en erkenning. Het ijs is nu gebroken en we denken dat leerlingen elkaar vaker in vertrouwen zullen nemen als zij ergens mee zitten” Op dit moment beraden de school en Stichting Tweestrijd zich over vervolgstappen, zoals het oprichten van zelfsturende praatgroepen voor en door leerlingen.

Wijkteams ondersteunen

De gemeente Hoorn steunt het initiatief. “Moeilijke gespreksonderwerpen worden op deze manier door jongeren zelf op de kaart gezet en dat blijkt nu al succesvol”, aldus Nel Douw, wethouder Volksgezondheid en Jeugdzorg. “De gemeente Hoorn heeft professionals ingezet in drie wijkteams die jongeren, maar ook hun familieleden, kunnen ondersteunen en adviseren als hulp nodig  is. Dit doen zij volgens het principe van één gezin, één plan en één contactpersoon uit het wijkteam. Ze werken in de wijk en er is elke dag een spreekuur waar mensen binnen kunnen lopen. Het is belangrijk dat jongeren leren praten over hun problemen, want juist dan kunnen we hen helpen en adviseren.”

1 op de 15 jongeren depressief

Eind september lanceerde minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met de Mental Health Foundation de publiekscampagne ‘Omgaan met depressie’. Het doel is om het taboe op depressie te doorbreken. Televisiespotjes en de nieuwe website Omgaanmetdepressie.nl leveren daaraan een bijdrage. Schippers: ‘Door signalen van een depressie te herkennen en erover te praten, kan er beter wat aan gedaan worden’. Bij volwassenen heeft 1 op de 20 last van een depressie, onder jongeren is dat veel meer: 1 op de 15.

Draagvlak

De Mental Health Foundation zal Stichting Tweestrijd de komende jaren ondersteunen om hun succesformule landelijk te verspreiden bij middelbare scholen. De Foundation werd in januari 2016 opgericht door de bedenkers van het Depressiegala: Bram Bakker, Esther van Fenema en Mariëlle Horsting. ‘Wij rusten niet voordat het draagvlak voor deze ziekte net zo groot is als dat voor lichamelijke aandoeningen”, beloven ze. De stichting zet zich in voor alle psychische aandoeningen, maar richt zich het komende jaar vooral op depressie bij jongeren en jonge vrouwen.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2016/11/03/1-op-de-15-jongeren-depressief

Het begint meer en meer op jongere leeftijd. Deze groep gaat dan ook dieper en dieper in de depressie in en gaan over tot zelfverminking en zelfmoord spijtig genoeg. Praten erover doen ze nauwelijks of voelen ergens geen steun en denken dat ze het alleen moeten dragen. Waar ligt hier de fout wie heeft hier fout. Wat kan men eraan doen. Toch allemaal vragen die spelen om zo een jong iemand uit dit lot te verlossen.
Jongeren vinden nog heel moeilijk hun rust. Veel heeft te maken met presteren en ook thuis zijn de ouders soms niet altijd aanwezig.
We mogen ook niet vergeten dat ze met heel veel negativiteit te maken krijgen en dit soms niet altijd helemaal kunnen verwerken.

Afbeeldingsresultaat voor jongeren en depressie

Afbeeldingsresultaat voor jongeren en depressie

http://www.doepressie-online.nl/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: