Tag Archive: jeugdzorg


Meer kinderen in jeugdzorg: Gaat er iets mis in onze opvoeding?

Meer kinderen in jeugdzorg: Gaat er iets mis in onze opvoeding?

Het aantal kinderen in de jeugdzorg is nog altijd hoog, terwijl de Nederlandse jeugd wel gelukkig is. Gaat er iets mis in de opvoeding? En hoe voorkomen we verdere toename?

Een op de tien jongeren kreeg in 2018 te maken met jeugdzorg, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dit zijn achtduizend jongeren meer dan in 2017.

Die stijging is geen nieuw fenomeen, legt Tom van Yperen, expert Jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut uit. “Tussen 2000 en 2009 verdubbelde het aantal kinderen in de jeugdzorg.” De laatste jaren zet die stijging in mindere mate door. “Desondanks zijn het wel veel kinderen.”

Onder jeugdzorg valt zowel de jeugdhulp, jeugdbescherming als de jeugdreclassering voor jongeren tot 23 jaar.

Groot aantal eenoudergezinnen en scheidingen

Studies wijzen niet direct op één reden voor de toenemende cijfers, er is een combinatie van oorzaken. “Eén van die oorzaken lijkt te liggen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. Zo is er een groter aantal eenoudergezinnen en (vecht)-scheidingen.”

“Een lastig of druk kind heeft tegenwoordig snel een gedragsprobleem”

Tom van Yperen, expert Jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut

Daarnaast ervaren jongeren en kinderen veel prestatiedruk rondom hun schoolwerk en studie, aldus Van Yperen. “Maar desondanks heeft de jeugd het niet zo veel slechter. Daarom vermoeden we dat het ook komt omdat we anders tegen problemen en risico’s aankijken.” We problematiseren gedrag snel en zijn geneigd om hulp te zoeken, vindt Van Yperen.

“Een lastig of druk kind heeft tegenwoordig snel een gedragsprobleem. We zijn normaal gedragslabels gaan geven, dat is onderdeel geworden van onze cultuur en werkwijze.” We houden daarbij weinig rekening met het feit dat veel problemen vanzelf overgaan of horen bij het opgroeien.

Vergelijk het met de huisarts, legt Van Yperen uit. “Kom je daar met buikpijn, dan zegt hij of zij ook dat je het even aan moet kijken omdat het vanzelf weg kan gaan. Dat doen we te weinig met veelvoorkomende problemen van kinderen.”

Voorbeelden van ‘normale’ problemen bij kinderen en jongeren

  • 0-2 jaar – voedingsproblemen; slaapproblemen; scheidingsangst; angst voor vreemden, donkerte en geluiden
  • 2-4 jaar – angst voor vreemden, donkerte en geluiden; koppigheid; driftbuien; agressie; ongehoorzaamheid; druk/overactiviteit
  • 5-12 jaar – Ruzies en regelovertreding; concentratie-problemen; laag prestatieniveau; schoolweigering; kattenkwaad; stelen of vandalisme als incident; ritualistisch gedrag
  • 12-17 jaar – Gebruik psychoactieve stoffen (alcohol, drugs); twijfels over identiteit en/of toekomst; problemen met uiterlijk; problemen met autoriteiten; incidenteel spijbelen

Kinderen geven hun leven een 7,7

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld, aldus Kinderombudsman Margrite Kalverboer na onderzoek onder tweeduizend kinderen in 2018. Ze geven hun leven gemiddeld een 7,7, waar dit twee jaar geleden nog een 7,4 was.

“Onze opvoedstijl is met de jaren veranderd”

Margrite Kalverboer, Kinderombudsman

“Onze opvoedstijl is met de jaren veranderd naar een meer democratische versie, waarin met kinderen wordt gepraat en overlegd. Dat maakt dat veel kinderen ook heel tevreden zijn met hun thuissituatie”, zegt Van Yperen.

Een op de tien kinderen geeft hun leven een onvoldoende, dit zijn vooral kinderen boven de twaalf. Uit de enquête blijkt dat kinderen die met jeugdhulp te maken hebben, hun leven een 6,4 geven.

Nederlandse kinderen geven hun leven gemiddeld een 7,7. (Foto: ANP)

Jeugdzorg is laagdrempeliger geworden

Een andere oorzaak van de groei is mogelijk de manier waarop de zorg is ingericht. In de periode 2000-2009 werd onder meer Bureau Jeugdzorg in het leven geroepen en werd de jeugdzorg laagdrempeliger. “Dan wordt er uiteraard ook meer gebruik van gemaakt.”

Sinds de gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor jeugdzorg, draait daar ook alles om laagdrempeligheid.

Een derde oorzaak is dat de kennis die er is, niet altijd gebruikt wordt om vragen over opgroeien en opvoeden te beantwoorden, zegt Van Yperen.

Voorbeelden in de praktijk laten zien dat vragen van ouders al in een vroeg stadium worden beantwoord als hulpverleners op school rondlopen en bij de huisarts zitten. “Dat maakt verdere hulp dan overbodig.”

De expert benadrukt dat er natuurlijk ook een groep is met ernstige problematiek die direct aangewezen is op intensievere jeugdzorg. “Maar desondanks mag er ook wel meer aandacht zijn voor het feit dat veel kinderen gelukkig zijn en dat veel problemen heel gewoon zijn.”

Tips voor wie twijfelt

Voor ouders die worstelen met de opvoeding van een kind, heeft Van Yperen wel wat tips. “Er is veel informatie online te vinden. Kom je er daarmee niet uit, vraag dan eens om advies op school, bij een begeleider op school of iemand van een wijkteam.” Mocht dit niets uithalen, dan zijn mogelijk wel verdere stappen nodig.

Opvoeden is een kwestie van leren, met vallen en opstaan, wil Van Yperen benadrukken. “Schaam je niet als je vragen hebt en praat hier ook over met andere ouders. Die zijn vaak bereid om mee te denken of hulp te bieden.”

BRON: https://www.nu.nl/gezondheid/5940012/meer-kinderen-in-jeugdzorg-gaat-er-iets-mis-in-onze-opvoeding.html

Er gaat niet echt iets mis, juist maken ouders bijna geen tijd meer om er te zijn voor hun kinderen. Ze hebben het te druk met werk en dergelijke en de kinderen moeten al snel op eigen benen leren staan. Maar missen een aanspreekpunt. Ook kinderen hebben een zware druk te verwerken en als ze geen uitlaatklep hebben dan zal het altijd op een verkeerd moment exploderen. Ook krijgt men meer en meer te maken met nieuwetijdskinderen en dat is ook de oorzaak dat ouders er niet mee weten overweg te gaan. Ze zijn te druk of te gevoelig maar ermee praten of van je kind leren zit er niet in. Heel wat ouders zijn nog van mening wat ik zeg is wet en het kind hoeft ernaar te luisteren. Zit stil is vaak het gezegd, maar voor wat zit een kind niet stil. Aandacht misschien, maar ook om iets aan te geven.
Het maken vind iedereen leuk en lekker het opvoeden daar krijgt men geen beschrijving bij en is vaak een zware taak voor de ouders.
Laat een kind kind zijn en durf als ouder ook het kind in jou zelf naar boven te laten komen. Zo weet je kind dat deze iemand heeft om mee te praten als het nodig is.

Gerelateerde afbeelding

Afbeeldingsresultaat voor opvoeding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

‘Kinderen krijgen verkeerde hulp van jeugdzorg bij gemeente’

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg krijgen kinderen vaak de verkeerde hulp en moeten ze lang wachten op hulp.

Dat constateren Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, gehandicaptenkoepel VGN en de orthopedagogische vereniging VOBC, meldt Trouw woensdag. De harde kritiek is samengebundeld in een manifest.

Alle vormen van jeugdhulp worden sinds 2015 geregeld door de gemeente. Zorg dichter bij het kind brengen zou preventief werken. Volgens de organisaties zijn gemeenten nu vooral bezig met bureaucratische zaken zoals controle.

Daarnaast zouden gemeenten zich niet houden aan afspraken om bij specialistische jeugdhulp regionaal samen te werken. Elke gemeente heeft nu haar eigen aanpak.

Kinderombudsman

De kritiek op de decentralisatie naar de gemeenten is eerder gehoord maar nooit zo scherp gezamenlijk verwoord, stelt het dagblad. De Kinderombudsman Margrite Kalverboer onderschrijft de kritiek.

Dinsdag sprak ze Kamerleden toe tijdens een verkiezingsdebat. Kalverboer ziet een flinke toename van het aantal crisisplaatsingen in de gesloten jeugdzorg en signaleert een toename van het aantal onder toezichtstellingen. Steeds jongere kinderen belanden in de gesloten jeugdzorg. Geld is volgens de Kinderombudsman de belangrijkste factor.

BRON: http://www.nu.nl/binnenland/4487097/kinderen-krijgen-verkeerde-hulp-van-jeugdzorg-bij-gemeente.html

Dat is echt angstaanjagend om te lezen. Dan verwacht je hulp en moet je met spijt aanvoelen dat het de verkeerde hulp is.

Afbeeldingsresultaat voor verkeerde hulpverlening

Voor wat ik deze afbeelding koos. Wel iemand die om hulp roept is vaak een gesloten boek. Je moeten hem goed kunnen openen en dan nog eens goed kunnen lezen. Als men dat met de verkeerde zorg doet sluit het boek of blijft het gesloten tot …

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

‘Voer meldplicht in bij vermoeden kindermishandeling’

Te vaak blijven kinderen die mishandeld worden buiten beeld van meldpunten voor kindermishandeling. Daarom pleit de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik voor een meldplicht.

Jaarlijks worden bijna 120.000 kinderen in ons land mishandeld.

Het is nodig
Bij het merendeel – 85.000 kinderen – wordt dat nooit ontdekt. Daarom wil de Taskforce dat er een meldplicht komt. De kans bestaat dat er ouders zijn die te maken krijgen met onterechte meldingen. Toch vindt de organisatie dat het belang van de slachtoffers zwaarder weegt dan dat van de verdachten, ook als achteraf blijkt dat de verdenking onterecht is.

Plan van aanpak
De overheid moet de bestaande meldcode aanpassen, vindt de organisatie. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid en Welzijn) heeft toegezegd medio oktober met een reactie te komen. De code is een vijfstappenplan waarin staat wat leraren, huisartsen en medewerkers van jeugdzorginstellingen moeten doen als ze kindermisbruik of -mishandeling niet kunnen uitsluiten.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/voer-meldplicht-in-bij-vermoeden-kindermishandeling/

De cijfers laten je huilen als ouder. Het gebeurd zo vaak en soms wordt er geen aandacht aan gegeven. School artsen en mensen die het vermoeden hebben zouden het moeten kunnen of moeten melden. Maar nu zijn mensen er nog angstig voor omdat ze denken in de problemen te komen.
En kind raak je niet aan, ten slotte zou je niemand moeten aanraken. Wat jezelf niet graag hebt doe je een ander ook niet aan. Er zijn andere mogelijkheden hoe je iemand straffen kan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Jeugdzorg: ‘We kunnen het nooit goed doen’

Twee kinderen vroegen een agent om hulp, omdat hun moeder werd mishandeld door hun dronken vader. De man werd meegenomen naar het bureau. Maar wat gebeurt er met de kinderen? 

belde een rondje met de instanties. Inmiddels is de vader weer op vrije voeten en ook geen verdachte meer: moeder heeft geen aangifte gedaan.

Vrijwillig mee naar bureau
De twee kinderen – jonger dan tien jaar – vroegen een agent in Tilburg afgelopen zondagmiddag om hulp, omdat hun dronken vader thuis onhandelbaar was en hun moeder mishandelde. De agenten liepen mee naar het huis, waarop vader vervolgens vrijwillig mee ging naar het bureau. Moeder bleef thuis met de kinderen.

Schakel ‘Veilig thuis’ in
Dappere kids of uiteindelijk een gevaarlijke actie? Sommige mensen – zo bleek uit de reacties – vrezen voor de kinderen, omdat papa weer een keer thuis komt en hulpverlening in dit soort gevallen nog al eens te kort zou schieten. Woordvoerder Monica Kooij van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant zegt het te betreuren, dat er blijkbaar vrouwen en kinderen zijn in Nederland die zich niet geholpen voelen. Deze kinderen worden volgens haar wel geholpen. Als het goed is, schakelt de agent in zo’n geval Veilig Thuis in. Sinds 1 januari van dit jaar werken het AMK en Meldpunt Huiselijk Geweld samen onder de noemer Veilig Thuis.

Vader tijdelijk uit huis
Het lastige aan dit soort situaties is dat – omwille van de privacy van alle betrokkenen – niemand veel details kwijt wil. Over de specifieke casus in Tilburg, wil Kooij dan ook niet veel zeggen. Ik vind het fijn dat die kinderen handelden. Als de agent in zo’n geval contact met Veilig Thuis opneemt, wordt er eerst gekeken met de moeder of zij haar kinderen zelf – al dan niet met hulp – een veilig thuis kan bieden, zegt de woordvoerder van Jeugdzorg. Maar als moeder het probleem bijvoorbeeld bagatelliseert, kunnen wij ervoor kiezen de kinderen mee te nemen. Wat ook steeds vaker gebeurt in dit soort situaties, is dat vader tijdelijk uit huis gaat. 

‘Geen verdachte meer’ 
Woordvoerder Mattheussens van de politie Tilburg bevestigt dat er een aantal hulpverlenende instanties in kennis is gesteld naar aanleiding van het voorval. De man in kwestie is trouwens gisteren weer in vrijheid gesteld en is ook geen verdachte meer. Moeder heeft geen aangifte gedaan, vertelt ze, en het Openbaar Ministerie had blijkbaar geen reden om de zaak aan te houden. De man heeft één nacht in de politiecel doorgebracht. Of hij naar huis is of nu ergens anders verblijft, kon de politiewoordvoerder niet zeggen.

Privacy
Door het ‘privacyprobleem’ blijft het vaak gissen naar wat er daadwerkelijk is gebeurd en wat eraan vooraf ging. En in de speculaties die volgen, komt Jeugdzorg meestal niet goed uit de bus. De ene keer grijpen ze te snel in, de andere keer te laat. Eigenlijk kunnen we het nooit goed doen, zegt Monica Kooij. Wat er achter de schermen allemaal gebeurt, weten mensen niet. Je wilt informatie geven, zodat mensen bepaalde keuzes begrijpen, maar je kunt zo weinig zeggen.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/interview/jeugdzorg-we-kunnen-het-nooit-goed-doen/

Dan heb je kinderen die hulp inroepen en dat er ook gehandeld wordt, maar wat nadien. Als de ouder geen aangifte doet dan kan het probleem wel eens overgaan op de kinderen. En zo voelen deze zich niet veilig meer. En moeten toch zien dat ze thuis geen voet verkeerd zetten. Want dan komt juist dat ene terug naar boven. Het is soms erg voor instanties dat ze alleen kunnen toekijken en niets kunnen doen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Meer meldingen misbruik in jeugdzorg

Het aantal meldingen van seksueel misbruik in de jeugdzorg is vorig jaar toegenomen. Het ging om zeventig gevallen, vergeleken met 59 in het jaar daarvoor. 

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van de Inspectie Jeugdzorg.

Verontrustend
De meldingen variëren van lichte tot zware vormen van misbruik, in de meeste gevallen gepleegd door jongeren. Maar ook pleegouders, ouders en hulpverleners maakten zich er schuldig aan. In totaal registreerde de inspectie 127 calamiteiten vorig jaar. Dat zijn er acht meer dan in 2013. Behalve om misbruik, ging het onder meer om ongevallen, zelfmoord en pogingen daartoe, en om de onnatuurlijke dood van jongeren.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/meer-meldingen-misbruik-in-jeugdzorg/

Dan hebben kinderen het al moeilijk en krijgen ze het nog zwaarder. En daar zitten ze dan ze durven er niet over praten of kunnen er met niemand over praten.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Jeugdhulp schiet tekort voor 7.500 kinderen en jongeren

Bijna 7.500 kinderen en jongeren kregen in 2014 niet de gepaste opvang binnen de gespecialiseerde jeugdhulp. Het gaat om 3.960 jongeren die hulp zochten binnen de sector van personen met een handicap en 2.907 jongeren die bij Jongerenwelzijn aanklopten. “Onaanvaardbaar”, vindt Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.

2014 was een belangrijk jaar voor de jeugdhulp in Vlaanderen: het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp trad in werking. Dat hield onder andere in dat alle hulporganisaties over de sectoren heen gingen samenwerken. Bijgevolg werden ook al hun cijfers in één gedeeld systeem ingegeven.Die cijfers werden vandaag bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat 11.569 unieke kinderen en jongeren nood hebben aan niet-rechtsteeks toegankelijke jeugdhulp, dat is gespecialiseerde, zwaardere hulpverlening. Voor 7.090 van hen is hulp vanuit Jongerenwelzijn aangewezen, voor 2.945 kinderen en jongeren is dit crisisjeugdhulp of pleegzorg. Voor 489 kinderen en jongeren gaat het om hulp binnen Kind & Gezin en voor 3.235 kinderen en jongeren om hulp binnen de sector van personen met een handicap.

Wachtlijst
Voor een groot deel van die kinderen en jongeren werd echter niet meteen een oplossing gevonden. Onder de wachtenden zijn er ook die al hulp krijgen, maar vragen naar andere of bijkomende hulp. De meeste vragen komen uit Antwerpen.

“Anno 2015 mogen we geen kinderen in de kou laten staan”, reageert Groen-politica Elke Van den Brandt op het jaarverslag. Zij dringt aan dat minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) een noodplan opmaakt om het tekort aan opvangcapaciteit weg te werken. “Op een wachtlijst komen is geen vorm van zorg. De Vlaamse regering moet een serieuze versnelling hoger schakelen”.

Onderschatting
Volgens Van den Brandt zijn de cijfers bovendien een onderschatting. “Dit zijn de kinderen die door de toegangspoort geraakten. Want vooraleer kinderen nog maar op de wachtlijst komen, hebben ze al een immens traject afgelegd van doorverwijzingen, invulformulieren, attesten en screenings”, legt het parlementslid uit.

Ze laakt ook dat nog duizenden mantelzorgers geen officieel statuut hebben gekregen. “Ouders die zelf voor hun kinderen willen zorgen, moeten daar tijd en ondersteuning voor krijgen. De regering moet dit stimuleren in de plaats van afremmen.”

Goed nieuws
Het jaarrapport van het agentschap Jongerenwelzijn bracht ook goed nieuws. Zo zou het aantal jongeren dat in 2014 een misdrijf pleegde gedaald zijn. Tegenover 2013 zou het meer bepaald gaan om een daling van 4%, wat neerkomt op 111 jongeren.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2310989/2015/05/06/Jeugdhulp-schiet-tekort-voor-7-500-kinderen-en-jongeren.dhtml

Soms moet je jongeren laten gaan en dat maakt dat het voor hen niet leuk is als ze weten niet gehoord te worden. Dat er niet geluisterd wordt naar hun problemen. Ook hier zou men meer aandacht aan moeten besteden. Zodat kinderen en jongeren ook weten dat er naar hen geluisterd wordt.
Ik plaats hier ook de link van jeugdhulp bij.
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/
http://www.steunpuntjeugdhulp.be/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Dolle avonturen met nonkel Juul

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf 💙|| Daily Information in 💌 in 1️⃣1️⃣0️⃣ Languages ✅

Gedachten over levensstijl en gezondheid. Een blog over gezondheid en fotografie 💌Speciaal voor jou ✅, Samen met jou ✅, Samen door jou ✅💚||You can translate any page and post on this "GREAT" Blog into 110 Languages with the Google Translate Widgete 😀 at the bottom of the Website‼ || Thoughts on Lifestyle and Health. A Health 😀 and Photography💥-Blog 💌Especially for You ✅, Together with You ✅, Together by You ✅💚||

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

%d bloggers liken dit: