Tag Archive: je alleen voelen


Liever elektrische schokken dan alleen zijn met je gedachten

  © thinkstock.

Een kamer zonder enige afleiding, waar je alleen bent met je eigen gedachten: voor veel mensen is het een gruwel. Zo erg is het dat we onszelf nog liever elektrische schokken zouden toedienen, stelden Amerikaanse onderzoekers vast.

Mensen zijn blijkbaar niet graag alleen met hun hoofd, stellen de onderzoekers deze week op de website van het prestigieuze wetenschappelijk tijdschrift Science. Alleen maar nadenken, of gewoon maar je gedachten de vrije loop laten is iets wat veel mensen minder gelukkig maakt. Ze gaan ook zo snel mogelijk op zoek naar iets wat hen afleidt van hun hoofd.

Psychologen van de Universiteit van Virginia deden de test bij honderden vrijwilligers. Die kregen eerst de vraag 6 tot 15 minuten in een kale kamer plaats te nemen. Ze mochten niets meenemen, ook geen mobiel telefoontoestel. De ene groep mocht zijn gedachten de vrije loop laten, de andere moest aan iets concreets denken, bijvoorbeeld aan uit eten gaan.

Verveling
In beide groepen gaf de helft van de proefpersonen nadien aan dat het een onaangename ervaring was. Ze verveelden zich, zeiden ze ook. Dezelfde test in hun eigen huis leverde hetzelfde resultaat op. Lezen of naar muziek luisteren vonden ze dubbel zo leuk.

In een tweede fase van het onderzoek kregen de proefpersonen in de kale kamer de optie om op een knop te drukken waardoor ze kleine elektrische schokken kregen. Opvallend veel mensen maakten daarvan gebruik, tot verrassing van de onderzoekers. De proefpersonen vonden de schokken dus aangenamer dan hun eigen gedachten en herinneringen. Elke externe afleiding is goed om aan het eigen hoofd te ontsnappen.

Even opvallend is het verschil tussen mannen en vrouwen. Bij de mannen diende 67 procent zichzelf schokken toe, bij de vrouwen was dat slechts 25 procent. En bij mensen die sneller geneigd zijn om met anderen samen te werken, is de kans groter dat ze wel graag hun gedachten de vrije loop laten.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/1936024/2014/07/04/Liever-elektrische-schokken-dan-alleen-zijn-met-je-gedachten.dhtml

Bij heel wat mensen komt als snel een angst vrij als ze lang alleen moeten zijn. Dat maakt dat verveling partner gaat spelen en dat ze eigenlijk nog liever hun zelf pijn doen dan in die situatie te blijven zitten.
Nu persoonlijk heb ik daar geen problemen mee, maar als ik met mensen praat en vraag zou je alleen een week in een bos of in een vrijstaand huis kunnen doorbrengen. Zeggen de meeste nee dat hou ik voor bekeken.
Toch eigenlijk raar dat mensen snel naar iets zoeken om gedachte te delen, en zo niet moeten voelen dat ze eenzaam of zich vervelen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Alleen op de wereld

© thinkstock.

 

Eenzaamheid is een begrip dat we spontaan met oude alleenstaanden associëren. Niets is echter minder waar: een op de vier Belgen tussen achttien en negenenzeventig jaar voelt zich eenzaam. En de redenen daartoe zijn erg uiteenlopend.

Socioloog Leen Heylen van de hogeschool Thomas More onderzocht eenzaamheid bij achttien- tot negenenzeventigjarigen: ‘Eenzaamheid is niet gelijk aan sociale isolatie. Het is ook niet iets dat enkel oude of zielige mensen overkomt.’

Socioloog Leen Heylen: ‘Er is een belangrijk verschil tussen sociale en emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid is het gevoel hebben dat je niet voldoende vrienden, kennissen of familie hebt waarmee je een goede relatie hebt. Emotionele eenzaamheid is het gemis aan een affectieve band met mensen, het gebrek aan zielsverwantschap. Heel vaak ontstaat dit laatste door het gevoel van afwezigheid van verbondenheid met je partner. Maar evengoed door het gemis van de partner.’

‘Om je emotioneel niet eenzaam te voelen is het soms voldoende om één iemand te hebben met wie je je zorgen kan delen. Ook om je sociaal gezien niet eenzaam te voelen kunnen één of twee goede vrienden genoeg zijn. Of je al dan niet in staat bent om voor jou waardevolle contacten te leggen, hangt af van je achtergrond maar ook je sociale vaardigheden spelen een rol. Niet iedereen is even goed in staat om vlot vriendschappelijke contacten te leggen. Verder blijkt ook uit ons onderzoek dat je over voldoende financiële middelen moet beschikken om aan de samenleving te kunnen deelnemen. Geen goede financiële basis hebben, maakt je kwetsbaar voor eenzaamheid. Iets gaan drinken, gaan shoppen, naar de cinema gaan met vrienden kost geld.’

‘Bij de Belgische achttien- tot negenenzeventigjarigen zien we dat 28% zich heel sterk tot sterk sociaal eenzaam voelt. Een op de vijf mensen uit die leeftijdscategorie geeft aan dat hij zich emotioneel eenzaam voelt. Ook blijkt dat in landen zoals Zweden en Noorwegen, de meer individualistische culturen, ouderen minder kans maken om zich eenzaam te voelen dan in de landen die we traditioneel aanduiden als het warme en familiale zuiden zoals Italië, Spanje en Griekenland. Wat onder meer een rol speelt, is het feit dat het gemakkelijker is om alleen door het leven te gaan eens je oud bent, als het in jouw cultuur al altijd de norm was om meer op je eigen benen te staan.

Daarnaast mogen we zaken zoals armoede of slechte gezondheid niet uit het oog verliezen. Levensloopgebeurtenissen zoals je job en dus middelen verliezen maar ook ziek worden, kunnen isolement in gang zetten. Chronisch zieken vertonen zelfs een opvallend hoger risico. Ongeveer een op de drie van deze groep voelt zich sociaal heel sterk tot sterk eenzaam. Vaak is het een neerwaartse spiraal: als je je niet goed voelt, ga je ook minder investeren in sociale contacten. Verder is onze beeldvorming over deze mensen niet altijd even fraai, want aan het statuut van zieke, arbeidsongeschikte of werkloze kleeft een stigma. Deze groep riskeert om vroeg of laat in een depressie te belanden, omdat ze het gevoel krijgen dat ze geen deel meer uitmaken van de samenleving.’

‘We moeten erg voorzichtig zijn met de stereotype associaties die nog steeds heersen. De meeste mensen associëren eenzaamheid met iets dat vooral ouderen overkomt. Nochtans blijkt dat de groep van 70 tot 79-jarigen zich sociaal minder eenzaam voelt dan de dertigers en veertigers. Sociale eenzaamheid kan in alle leeftijdscategorieën voorkomen. Gescheiden mensen en alleenstaande ouders zijn kwetsbare groepen. Als de kwaliteit van je relatie niet goed zit, maak je kans om je eenzaam te voelen binnen jouw relatie. Hetzelfde bij de ogenschijnlijk happy singles die altijd vrolijk doen, maar ’s avonds alleen thuiskomen en dan pas echt de emotionele eenzaamheid voelen. Hier heerst zeker nog een groot taboe over, omdat in onze samenleving het gelukkige gezinnetje of koppel nog steeds de norm is. Het is belangrijk dat de maatschappij de kwetsbare groepen voldoende middelen biedt om te participeren. Bij bepaalde levensloopgebeurtenissen, zoals een scheiding, ziekte of het wegvallen van een partner, is het belangrijk om daar aandacht voor te hebben. We moeten meer oog hebben voor eenzaamheid, ook waar je het niet verwacht, mogelijkheden aanreiken om deel te nemen aan het gemeenschapsleven en samen werken aan duurzame contacten.’

Doorbreek je eenzaamheid
Ziekenzorg CM en Bond zonder Naam willen het thema eenzaam-heid onder de aandacht brengen. Meer specifiek vragen ze aandacht voor eenzaamheid bij langdurig zieke mensen. Hiermee wordt verder gebouwd op de campagne van Bond zonder Naam rond eenzaamheid. Op www.erbij.be enwww.doorbreekeenzaamheid.be vind je getuigenissen, duiding, en tips om eenzaamheid te doorbreken.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/1763503/2013/12/24/Alleen-op-de-wereld.dhtml

Voor heel wat mensen is het geen feest is het soms moeilijk deze donkere dagen door te komen. Eenzaamheid er wordt meer en meer aandacht aan gegeven. En dan spreek ik niet alleen van mensen die een dierbare of naaste zijn verloren, maar ook gewoon mensen die de dagen alleen moeten doorbrengen. Men kan dan wel altijd zeggen voel je niet alleen, je bent nooit alleen. Maar soms is dat juist niet genoeg, soms duw je de persoon nog dieper in zijn eenzaamheid. Soms is het gewoon even een luistert oor zijn even langs gaan. Dan pas weet de persoon dat hij/zij zich niet alleen hoeft te voelen.
Het ergste van al is de technologie van nu. Door dat mensen niet snel meer sociaal contact zoeken en thuis achter een pc blijven zitten, gaan ze ook zich sneller isoleren van de wereld en denken zo na het uurtjes op de pc daar zit ik weer eenzaam en alleen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: