Tag Archive: incarnatie


Incarnatie: reisverslag van een ziel

North Star, Sterren, S Nachts, Nachtelijke Hemel, Hemel

Een verhaal van een ziel over haar reis naar deze aarde. Over haar angst en pijn, het gemis, maar ook haar verwondering, terwijl ze het leven voor het eerst ervoer en leerde vertrouwen op zichzelf.

In-carne: in je lichaam komen

Daar was je dan. Net geboren. Een kwetsbaar en teer bundeltje materie, geheel afhankelijk. Heel snel al drong het tot je door, ik ben verdwaald hier. Je voelde dat deze wereld geen zachte of veilige plek was. Maar je was er nu eenmaal, vergeten hoe je hier beland was, evenals de weg terug naar waar je vandaan kwam. Je hield je vast, klemde je vingertjes om de mensenhanden die je verwelkomden.
En daar ging je het leven aan, in die wereld die zo hard aanvoelde. Onzeker en op je hoede verkende je deze aardse plek. Je had het koud en een gevoel van rusteloosheid en zenuwachtigheid was altijd in je aanwezig.
Je interesse voor de stof, de materie die je waarnam, deed je soms vergeten dat je op je hoede was. Maar je vermogen als mensenkind om in het hier en nu te zijn, zorgde er voor dat je op kon gaan in alles wat je zag, rook, hoorde en kon aanraken.
Met grootse bewondering leerde je je eigen lichaam kennen, ontdekte je wat je er mee kon doen, en al doende raakte je vertrouwd met de zwaartekracht. Maar wat kon het pijn doen, wat was dat aardoppervlak soms hard net wanneer je er met plezier mee speelde.
Je manoeuvreerde je een weg door de dagen en nachten. Verwonderde je over hoe donker het kon zijn, het maakte je soms angstig en benauwd. Maar je leerde te balanceren tussen licht en donker, hoog en laag, klein en groot.
Je luisterde naar de zwaarte van je lijf en ledematen wanneer je moe was, maar gebruikte ook je flexibiliteit en behendigheid wanneer je je weer opgeladen had in de nacht.

Angst: de poorten naar de hemel raken versluierd

Maar toen de eerste opwinding over je fysieke kunnen begon te doven, kwam er een grote dichte mist van achteren op je af. Dreigend en beslist sloot het zich om jou heen, steeds dikker en dikker zodat je zicht op het licht geleidelijk versluierd raakte. En met het optrekken van die mist besefte je ineens: “ik ben alleen!”. De betekenis van dit besef raakte je vlijmscherp in je kern, als een intense pijnscheut gevolgd door hevige angst en paniek. “Ik ben alleen, ik ben afgescheiden, ik zit hier gevangen”.
Paniekerig greep je om je heen, klampte je vast aan degenen die je hadden gevoed en aangekleed. Maar in dat aanklampen voelde je dat zij die angst en dat verlies ook in zich droegen. Ondanks hun zalvende woorden, voelde je de kou die zich ook binnen in hen gevestigd had. Zij bezaten niet wat jij zocht, waar jij zo naar verlangde: die liefde van thuis.
Nog meer angst maakte zich van je meester, radeloosheid nam bezit van je gedachten en je gevoel werd overspoeld door eindeloos hoge golven. Je werd stil, verlamd door zoveel geweld dat zich in en om je manifesteerde. De kou trok op tot diep in de kern van iedere vezel van je lichaam. De angst maakte zich meester van je en je gaf je over. Je viel in peilloze diepte.

Afweer: je handhaven in deze aardse realiteit

Maar je was er nog steeds. Toch anders. Je voelde je verdoofd, de pijn was er nog maar je voelde haar niet meer zo scherp. Of was je er aan gewend geraakt? Je wist het niet, maar wendde je er van af. Richtte je aandacht er van weg en zocht afleiding. Afleiding in anderen die net als jij probeerden niet te voelen hoeveel pijn het had gedaan, en nog steeds.
Je dook kopje onder in de wereld van stof, van dualiteit, van kennis, van resultaten. Je leerde te creëren, je gedachten te ordenen en je uit te spreken. Jij, met alles wat je kon, wat je dacht en wat je voelde, werd het centrum van je eigen universum.
Je leerde hoe prettig het was om resultaten te creëren, hoe voldaan je kon zijn wanneer je anderen naar je hand kon zetten, en de beloningen en bewondering van anderen op jouw presteren zorgden ervoor dat die altijd aanwezige kou voor een moment niet zo ijzig meer was. Het deed je vaag en heel ver weg herinneren aan een tijd van lang daarvoor…
Maar ook leerde je wat afwijzing was, verlies en rouw toen die anderen zich niet op jouw zelfgeschapen realiteit afstemden. En nog scherpere pijnen dan ooit daarvoor wanneer ze zich tegen je keerden, je afstootten om precies datgene wat jij zo zorgvuldig als boei voor jezelf had opgebouwd. Dit keer bevroor je niet, maar ging je vechten. Je sloeg om je heen met woorden en daden, stootte die andersgestemden nog verder van je af.

Overgave: sterven van het ego

En weer stond je alleen, eenzamer dan ooit te voren. Je probeerde je vast te houden aan alles wat je wist, had verzameld en jezelf had toegeëigend, maar het had haar kalmerende en benevelende werking verloren.

Daar stond je dan, met volle handen maar van binnen helemaal leeg. En eenzaam. Uitgeput van het vechten, van het moeizame veroveren en behouden van jouw plekje in deze oorverdovende chaos. Blind door de mist, je een weg banend en je vastklampend aan alles wat enig houvast leek te bieden. Maar het was drijfzand onder je voeten en wat je met je handen vastgreep, verdampte direct.

Hopeloos viel je op je knieën neer, en vanuit het diepst van je wezen kwam die oorverdovende schreeuw… “Help!
Waar is het licht? Waar is mijn thuis? Waarom ben ik verlaten? Ik wil terug, ik wil naar huis!”

Verlichting: aangeraakt worden door het licht

En op dat moment, plots als door de bliksem getroffen, een schicht van puur zuiver licht flitste in je wezen. Even, kort, maar zo krachtig, werd je aangeraakt. Daar zittend op je knieën met je hoofd tussen je beide handen, voelde je die liefdevolle warmte van een zo bekende aanraking.
Het verwart je: “Voelde ik dat echt? Heb ik het me verbeeld?” Je wenst een tweede aanraking, die blijft uit. Maar je bent wakker, plots verrast en opgetild uit je eigen wanhoopskreten. Een sprankelende tinteling kietelt in je na. “Dit was echt!”, dat weet je.

Vertrouwen: het thuiskomen in jezelf

De bliksem is weg, maar de tinteling blijft. Een aanhoudende tinteling die je uitnodigt, kietelt om in beweging te komen om je te begeven naar waar zij haar oorsprong heeft.
Je gaat op zoek, naar anderen die zijn aangeraakt, hoort vele verhalen en beoefent vele methoden om de oorsprong van die aanraking te vinden. Maar ergens weet je dat zij niet te vatten is in structuren, door overdracht van anderen, noch dat zij zich laat vinden middels een eerder aangelegd pad.
En daar, daar sta je nu. Voelend dat je aangeraakt bent, wetend dat deze aanraking komt van thuis. En dan besef je je, dat thuis, dat is in mij. Mijn thuis heeft ook naar mij verlangd en heeft geduldig gewacht tot ik me overgaf zodat ze me kon aanraken. Me aanraken om me te herinneren dat ik haar meegenomen had naar deze aardse wereld. Om haar hier een plek te geven, haar licht te planten in de stof.
Plots voel je wat jij je voorgenomen had, herinner je het  “Ja” dat je eens volmondig zei tegen deze afdaling naar versluiering. Om het te belichten met het licht van thuis, te verwarmen met haar liefde en het te inspireren met mijn wezen.
Je geeft je zoektocht op als je beseft dat je er bent, dat wat je zocht altijd in jou lag besloten. “Ik voel me thuiskomen, alles wordt warm. De aarde verwelkomt me, fluweelzachte aandacht omhelst me.

Ik ben thuis, mijn thuis is hier in mij”.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/incarnatie-reisverslag-ziel-licht-van-thuis/

Een mooie tekst waar niet veel meer aan toe te voegen is. We maken allemaal zo een reis mee. Al staan we er niet bij stil. Dat je de ouders kiest waar je bij wilt zijn. Dat we na onze geboorte van elkaar leren. Dat de moeder al leert als jij in haar buik zit. En wanneer je dan het licht op aarde mag zien begint er een reis. Met positieve en negatieve punten. want dat zijn de lessen die wij hier weer moeten leren. Om dan weer op een moment vaarwel te zeggen en weer aan een andere reis te beginnen.

Sterrenhemel, Silhouet, S Nachts, Hemel, Star

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De evolutie van de Ziel, wat betekent dat?

Religie, Geloof, Cross, Licht, De Hand, Vertrouwen, God

Je bent op aarde geïncarneerd om levenservaringen te ondergaan die bestaan uit verleidingen, verbintenissen, wensen, verlangens, dualiteit en nog veel meer. Je ziel ervaart alle levenslessen een keer als dader, slachtoffer en toeschouwer. Door op verschillende niveaus de ervaringen te ondergaan, evolueer je gedurende de incarnaties van prille babyziel naar wijze oude ziel.

Een grote stap verder

Er komt een moment dat je als oude ziel door kunt evolueren naar verlichte ziel. Je hoeft dan niet meer te incarneren omdat je frequentie al zo hoog is vanuit de opgedane ziels-wijsheid. Verwar deze informatie overigens niet met ‘beter of slechter’. Dat is namelijk een ego-gedachte. Daar gaat het niet om bij de evolutie van de ziel.
Verlichte zielen helpen de mensheid vervolgens vanuit de astrale wereld met hun zielslessen. Na ook hier een groei en ontwikkeling te hebben doorgemaakt, ben je klaar om samen te smelten met de lichtbron van waaruit jij ooit ontstaan bent.

Zielslessen: de verleidingen

In hoeverre laat jij je meenemen met de zware energieën die op deze aarde aanwezig zijn? In hoeverre geef jij de verantwoordelijkheid van jouw leven in handen van anderen die vervolgens de kracht van jouw ziel voor hun eigen genot, plezier, macht en verslavingen gebruiken?

Omslagpunt

Momenteel staan we voor één van de grootste uitdagingen van de aardse geschiedenis. Ten tijde van Atlantis en Lemurië hebben we voor een vergelijkbare uitdaging gestaan. En is het ons niet gelukt… Lemurië en Atlantis zijn ten onder gegaan. Waarom? Door de trekkracht van de zware aardse energieën die al eeuwen voor oorlog, machtsmisbruik, verslavingen en corruptie zorgen. Momenteel staan we wederom op een omslagpunt in de geschiedenis en kunnen we het tij keren. Gaat het ons dit keer lukken, denk je?

Twee tijdlijnen tegelijk
Je hebt elke dag, zelfs elk moment van de dag, de keuze uit twee tijdlijnen. Kies jij voor de tijdlijn van angst of van liefde? Kies jij voor zware of voor lichte energie?

Wat moeten we daarvoor doen?
Het is eigenlijk simpel, maar niet gemakkelijk! Het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, je eigen ziel. Geloven in de kracht van jouw licht én je leven in eigen hand nemen. Zo word jij een lichtbaken voor jezelf en anderen.

Wat moeten we daarvoor laten?
Zodra je volgzaam bent in iets waar anderen een bepaald belang bij hebben, zoals geld verdienen en moeder aarde plunderen, houd jij daarmee dat belang in stand en verkoop je op dat moment je ziel.
Je laat het gebeuren omdat je denkt ‘het zal wel goed zijn’, omdat het zo hoort of omdat iedereen het doet.

Levenslessen

Zolang anderen er voordeel van hebben dat jij jouw kracht inzet voor het gewin van de ander, zit je in de gevangenis van de verleidingen. De worst van geluk of succes die je voor wordt gehouden, houdt je ‘gehypnotiseerd’. Dan ben je niet met jouw ziel bezig, maar met het voeden van de energie van de verslavingen van de ander. Die verslavingen zullen nooit ophouden en alleen maar verergeren, waardoor jij uiteindelijk uitgeput en leeggezogen neervalt en de energie van jouw ziel hebt afgestaan aan de ander. En… weer een incarnatie voorbij hebt laten gaan.
En weet je: dat is nou precies wat de zielslessen zijn. De zielen die jou verleiden hebben juist de taak op zich genomen jou deze lessen te laten doorgronden. Vandaar dat je ‘goed en fout’ mag loslaten. Het gaat om kiezen voor het licht.

Klinkt het dramatisch?

Ik zal je een voorbeeld geven:
In een wereld waarin influencers, marketing, social media en algoritmes bepalen wat we zeggen en eten, hoe ons huis ingericht is, welke kleding we dragen, welke vakanties we willen, ontdekken we dat de mind is gekaapt door een ‘machine’.
Zo lang je daarin meegaat, raak je de verbinding met je ziel kwijt en ben je alleen nog maar aan het volgen. Zo kom je dieper in een hypnose terecht van eenrichtingsverkeer.
Je voelt niet meer wat je eigen weg is omdat je licht is verdoofd.

De evolutie

Waar je ziel wel van ontwikkelt, is verbinden en afstemmen, luisteren en voelen. Gericht op de ontwikkeling die nodig is voor de groeifase waarin jij zit.
Weet jij eigenlijk in welke groeifase jij momenteel als ziel zit? Heb jij er weleens van gehoord dat je ziel een evolutie doormaakt van babyziel naar lichtwerker?
Zo lang je meegezogen wordt in de trekkracht van de zware aardse energieën die je in de ratrace houden van eten, werken, slapen en af en toe losgaan bij het uitgaan, ben je totaal uit verbinding.

Stem je eens af op je eigen licht.
Stem je eens af op je ziel.
Wat zegt dat licht tegen jou?
Wat heeft het jou te brengen?
Zegt dat licht misschien: zorg goed je lichaam, geniet van de prachtige en bijzondere planeet waarop je leeft en laat de zielservaringen toe.

Ben je wel in verbinding met je eigen licht?
Of volg je het licht van de ander omdat je dat op deze manier nu eenmaal hebt aangeleerd?

Oproep

In deze unieke tijd waarin wij leven, zal jou steeds vaker deze vraag worden gesteld. Omdat de energie van nu is afgestemd op een octaafverhoging van je zielsfrequentie. Je hebt al veel incarnaties doorleefd, je hebt al vele wijze lessen ondergaan. De oproep ligt er om je nu te committeren aan deze wijsheid en te vertrouwen op deze lichtkracht.

Hoe?
Door verantwoordelijkheid te nemen.
Jouw eigen wijsheid erkennen en verbinding maken met jouw ziel, jouw licht. Laat de verleidingen links liggen en volg je eigen route. Zodra je voor die weg kiest, krijgt jouw ziel steeds meer ruimte om in te dalen en in kracht toe te nemen.
Je bent al heel lang een oude wijze ziel die, na honderden incarnaties, hunkert naar de samensmelting met het licht, om eindelijk weer thuis te komen in de bron van waaruit jij ontstond.
Je hoeft alleen maar verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen leven. Zo word je een baken van licht voor zowel jezelf als de andere zoekende zielen…

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/de-evolutie-van-de-ziel-wat-betekent-dat/

Als we geboren worden hebben we geen benul van ons leven. Het leven dat we hier moeten aangaan. Onze levenservaringen die we ieder geboortejaar meer in ons eigen ik zetten. Toch is een zware les in ons leven de les van verleiding. Dat ligt overal op de loer. Maar als je naar jezelf luistert en je niet laat meeslepen dan leer je met gelijk welke verleiding om te gaan. Hoe langer we hierop aarde zijn hoe meer we zien dat dit niet altijd naar de wens is van hoe jezelf wilt leven. Sommigen worden geleefd of lopen met andere mee. Ze voelen niet aan dat er ook voor hen hulp is die vaak roepen maar niet gehoord worden. Ook dat zijn hun lessen. Durf jezelf te verbinden met je ziel met jouw gevoel. Dan leg je voor jezelf bepaalde grenzen op die men niet moet oversteken.
Allemaal hebben we onze hulp van niet te beschrijven onzichtbare zielen. Die tekens zullen geven als het nodig is. Denk maar eens aan de uitspraak toeval. Ook dat zijn vaak bepaalde tekens. Durf je verantwoordelijkheid te nemen. Durf nee te zeggen en voel als er iets op je pad komt wat jouw intuïtie je duidelijk maakt erover.

Vrouw, Vrouwen, Meisje, Persoon, Vrouwelijk, Meisjes

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

bijonsinhuissen.wordpress.com/

𝙽𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚠𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚊𝚛𝚎 𝚕𝚘𝚜𝚝

%d bloggers liken dit: