Dit is waar we aan doodgaan: check voor uw leeftijd de belangrijkste doodsoorzaak

Gezondheid Uit nieuwe cijfers die Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn gisteren heeft voorgesteld blijkt dat er in 2012 in totaal 60.335 inwoners stierven in het Vlaams Gewest. Het hoogste aantal in 15 jaar. Van die sterfgevallen blijken steeds minder mensen te overlijden aan kanker en hart- en vaatziekten. Zelfdoding, borst- en longkanker blijven wel de belangrijkste doodsoorzaken voor mensen onder de 65 jaar.

Het hoge aantal sterfgevallen in 2012 valt deels te verklaren door de extreem koude winter van dat jaar. Door deze hogere cijfers, voornamelijk in februari en maart is ook de levensverwachting in Vlaanderen niet verder gestegen zoals de voorbije jaren. Mannen hebben bij geboorte een levensverwachting van 78,9 jaar, vrouwen van 83,6 jaar. “De levensverwachting blijft wel hoog in Vlaanderen, daar mogen we blij mee zijn. We zien ook in onze buurlanden dat de koude winter de levensverwachting gestabiliseerd heeft, maar dat is waarschijnlijk een tijdelijk effect”, aldus minister Vandeurzen.

Belangrijkste doodsoorzaken

Verder verschillen de belangrijkste doodsoorzaken in Vlaanderen per leeftijdscategorie en geslacht:

• Bij mannen vanaf 80 jaar en vrouwen vanaf 70 jaar blijken vooral cerebrovasculaire aandoeningen (zoals hersenbloedingen) en hartaandoeningen gevaarlijk.
• Jongeren (van 20 tot 39 jaar) sterven dan weer het vaakst door zelfmoord. Dit zowel bij mannen als vrouwen. Bij mannen blijft zelfmoord zelfs de belangrijkste doodsoorzaak tot 54 jaar.
• Vanaf de leeftijd van 40 jaar wordt bij vrouwen borstkanker de belangrijkste doodsoorzaak.
Longkanker is dan weer de belangrijkste doder bij mannen en vrouwen van 55 tot 65 jaar, en bij mannen nog tot 79 jaar.

Belangrijkste doodsoorzaken per leeftijdscategorie

Leeftijdsgroep Mannen Vrouwen
0 jaar Aangeboren afwijkingen Aangeboren afwijkingen
1-4 jaar Aangeboren afwijkingen – niet-vervoersongevallen Niet-vervoersongeallen
5-9 jaar Aangeboren afwijkingen – niet-vervoersongevallen Verschillende doodsoorzaken
10-14 jaar Aangeboren afwijkingen Suïcide
15-19 jaar Vervoersongevallen Suïcide
20-24 jaar Suïcide Suïcide
25-29 jaar Suïcide Suïcide
30-34 jaar Suïcide Suïcide
35-39 jaar Suïcide Suïcide

Preventie

“Longkanker, borstkanker en zelfdoding kosten ons veel jonge levens. Het zijn drie doders waar we met preventie zwaar op blijven inzetten. Voor zelfdoding willen we met de zelfmoordlijn 1813 en heel wat andere acties tegen 2020 het aantal zelfdodingen met 20% doen dalen. Bij borstkanker is een vroege detectie de beste manier om de kans op overleving te verhogen. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker biedt daarvoor de meest kwalitatieve opsporing aan voor vrouwen van 50 tot 69 jaar. En longkanker is uiteraard gerelateerd aan roken. In 2015 gaan we naar een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond tabak- en ander middelengebruik”, verklaart Vandeurzen.

Dalende sterftecijfers

De gestandaardiseerde sterftecijfers, die rekening houden met de veroudering van de bevolking, blijven de laatste 15 jaar steeds dalen. Hoewel ook hier 2012 iets hoger eindigt dan 2011, ligt het cijfer wel duidelijk lager dan 2010. Dat dankzij een daling aan sterftes door hart- en vaataandoeningen (-35% bij mannen en vrouwen), ziekten van het ademhalingsstelsel (- 39% bij mannen en -30% bij vrouwen) en kanker en andere nieuwvormingen (- 15% bij mannen en -8% bij vrouwen).

Opmerkelijk is ook een aanhoudende daling van de zogenaamde “primair vermijdbare sterfte”, dat zijn sterfgevallen die door goede preventie vermeden kunnen worden.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2119929/2014/11/14/Dit-is-waar-we-aan-doodgaan-check-voor-uw-leeftijd-de-belangrijkste-doodsoorzaak.dhtml

Toch wel van belang voor de geneeskunde als ze deze grafieken kennen. Zo kunnen ze dan ook het nodige doen en sneller ingrijpen als het nodig is.
Zeker als je merkt in de leeftijd tussen 20 en 39 de zelfdoding. Dat daar dan toch meer aandacht aan gegeven kan worden als iemand om hulp roept.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM