Tag Archive: gezondheidszorg


1 op de 10 gezinnen stelt gezondheidszorg uit omdat het onbetaalbaar is: “Ouders kunnen zich een bezoekje aan de tandarts of huisarts niet veroorloven”

Stethoscoop, Arts, Medische, Bloeddruk, Onderzoek

“Kansarme ouders kunnen een bezoekjes aan de huisarts niet betalen en geen enkel kind in armoede krijgt de gezondheidszorg waarop het recht heeft.” Dat is een statement van kinderarmoedorganisatie Stichting Pelicano, die op Wereldgezondheidsdag de nadelige effecten van armoede op de gezondheid van kinderen wilt belichten. 

“Alle kinderen in armoede missen een goede gezondheidszorg” zegt Christiaan Hoorne, algemeen directeur van Stichting Pelicano. “Ouders kunnen zich vaak een simpel bezoekje aan de tandarts of huisarts niet veroorloven, laat staan psychologische hulp. Nochtans dragen kinderen in armoede altijd een rugzak met zich mee. Kansarme gezinnen hebben het tijdens de coronacrisis nóg moeilijker gehad om de eindjes aan elkaar te knopen en zien zich genoodzaakt om niet dringende gezondheidszorg langer uit te stellen.” 
Uit de laatste grootschalige gezondheidsenquête van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, blijkt dat maar liefst 9,1 procent van de huishoudens medische zorgen moet uitstellen door financiële moeilijkheden, dat is maar liefst een op de tien gezinnen. 15,1 procent van de huishoudens geeft aan dat gezondheidszorg moeilijk te dragen is. 

Doktersaf­spa­ken worden bijvoor­beeld uitgesteld om genoeg geld voor eten of een energiefac­tuur over te houden voor het einde van de maand.Professor Griet Roets, verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogie van de UGent.

Derdebetalersregeling

“De correlatie tussen armoede en slechte gezondheid is al bewezen in onderzoek over de hele wereld. Doktersafspaken worden bijvoorbeeld uitgesteld om genoeg geld voor eten of een energiefactuur over te houden voor het einde van de maand. Het is een vicieuze cirkel”, zegt professor Griet Roets, verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogie van de UGent. 
Stichting Pelicano wil dan ook dat de overheid beter inzet op de derdebetalersregeling. Die regeling houdt in dat je als patiënt enkel nog remgeld betaalt bij een medische consultatie. Dat is het geld dat niét wordt terugbetaald door het ziekenfonds bij een doktersbezoek. “Op die manier kunnen kinderen in armoede toch beroep doen op medische en psychologische hulp. Ook de beroepsverenigingen voor huisartsen en tandartsen moeten de toegang tot gezondheidszorg mogelijk maken door in elke praktijk de derdebetalersregeling in te voeren. Want ondanks de verplichting tot invoering, zijn er nog steeds zorgverleners die dit systeem niet hanteren”, sluit Stichting Pelicano af.

BRON: https://www.hln.be/fit-en-gezond/1-op-de-10-gezinnen-stelt-gezondheidszorg-uit-omdat-het-onbetaalbaar-is-ouders-kunnen-zich-een-bezoekje-aan-de-tandarts-of-huisarts-niet-veroorloven~a570d241/

Heel wat mensen hebben een angst om naar een tandarts of specialist te gaan. De kosten lopen vaak zo hoog op dat men ze niet kan betalen. En dat is niet alleen voor mensen die in armoede leven. Als men naar de tandarts gaat en men spreekt over een vulling te plaatsen ben je al snel 100derde euro’s kwijt. En al zeker als men niet om de zes maanden voor controle gaat. Als je naar een specialist gaat kunnen de euro’s ook al snel oplopen dan nog niet te spreken over een opname in de kliniek.
Ik kan best begrijpen dat heel wat mensen die uitstellen of gewoon niet naar zo een bezoekje gaan.
Dan spreken we nog niet van de medicatie die soms heel duur is en wordt voorgeschreven.
Nu kan je wel zeggen men kan een verzekering afsluiten maar in deze doelgroep schiet er ook niet veel over om zo een verzekering af te sluiten. En vaak moet je bij zulke verzekeringen ook nog eens de kleine lettertjes lezen.

Stethoscoop, Ziekenhuis, Arts, Gezondheid, Geneeskunde

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

“Een op de vijf Belgen kan rekening gezondheidszorg niet betalen”

Gerelateerde afbeelding

Terwijl in 2008 nog maar 1,4 procent van de laagste inkomens aangaf niet aan de nodige zorg te raken, loopt dit cijfer in 2016 op tot 7,9 procent. Dat blijkt uit een recent rapport van de Europese Commissie. Dokters van de Wereld grijpt de cijfers aan om een campagne te starten die de aandacht vestigt op de groeiende zorgkloof en zorguitstel in ons land.

“Het gaat om een verzesvoudiging op 8 jaar tijd en een verdubbeling sinds 2011”, zegt Ri De Ridder, voorzitter van Dokters van de Wereld. “Terwijl het zorguitstel bij ons toeneemt, zien we in de andere Europese lidstaten een omgekeerde trend. De kloof in ons land is niet enkel groot, maar ook een stuk groter dan in de andere West-Europese landen.”

Niet alleen Belgen in armoede hebben problemen om zorg in te passen in hun budget, ook de rest van de bevolking breekt zich vaak de kop over de gezondheidsfacturen. “Vierendertig procent van álle Belgische gezinnen beschouwt de kosten van geneesmiddelen als een middelmatige of aanzienlijke last”, zegt De Ridder. “En 26 procent zegt dat de bijdragen voor de gezondheidszorg moeilijk tot zeer moeilijk in te passen zijn binnen hun beschikbare huishoudbudget.”

“We zien dat de Belg veel zorg uit eigen zak betaalt”, concludeert de Ridder. “De jaarlijkse niet terugbetaalde gezinsuitgaven voor zorg in België zijn met gemiddeld 1.000 euro per jaar zelfs de hoogste van heel Europa en liggen 500 euro hoger dan het Europees gemiddelde van 600 euro per jaar per gezin.”

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-een-op-de-vijf-belgen-kan-rekening-gezondheidszorg-niet-betalen~a22c9785/#comments

Ergens te begrijpen. Wij moeten alles eerst voorschieten en dan trekken we een gedeelde terug. Als ze dat al eens zouden veranderen zouden meer mensen een arts raadplegen. Iedereen moet geholpen worden ben ik voorstander van. Maar dat is niet altijd zo. 
En ja ik las in de reacties rekening voor internet of gsm kunnen ze wel betalen. Vaak hebben deze mensen ook niet meer dan dat. En schiet er geen geld over voor gezondheid. Maar als je van het ocmw leeft dan krijg je alles voor elkaar en dan spreek ik meer over deze die grenzen overgekomen zijn. De Block zou ook eens twee keer moeten gaan nadenken over prijzen van medicatie. Ook dat laten veel mensen achterwege omdat het te duur is. En zoeken naar alternatieven. Het staat geen niet op punt heel onze zorg. En daar zou men eens wat meer aandacht aan moeten geven. Het is toch niet moeilijk om bij een huisarts gewoon het remgeld te betalen. Het is toch niet nodig als men opgenomen wordt in een kliniek dat men een voorschot moet betalen. Zeker als men een kamer met twee neemt. En dan mogen de artsen ook nog eens doorvragen. En soms heb je het gewoon nodig om zo een kamer te nemen. 
Dan doet men het briefje binnen en moet je soms nog 14 tot drie weken wachten voor het geld dat je nog terugkrijgt op je rekening staat.

Denk dat heel veel belgen hier wel even bij stil kan blijven staan.

Afbeeldingsresultaat voor remgeld

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

'Personeelstekort in geestelijke gezondheidszorg leidt tot doden'

‘Personeelstekort in geestelijke gezondheidszorg leidt tot doden’

Een deel van de fatale incidenten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is toe te schrijven aan het tekort aan personeel, blijkt woensdag uit onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uitvoerde op verzoek van dagblad Trouw en weekblad De Groene Amsterdammer.

De inspectie onderzocht de relatie tussen het personeelstekort en calamiteiten in ggz-klinieken.

In bijna de helft van de onderzochte incidenten, die zich hebben voorgedaan in de afgelopen anderhalf jaar, speelde het personeelstekort een rol. In 20 procent van de gevallen was het tekort aan personeel de belangrijkste oorzaak, bij nog eens een kwart van de gevallen speelde het tekort een “nadrukkelijke rol”, schrijft Trouw.

In hoeveel gevallen een personeelstekort tot een sterfgeval heeft geleid, kan de inspectie volgens de krant niet zeggen. Maar dat er door een personeelstekort mensen zijn omgekomen, kan de IGJ wel bevestigen. Een calamiteit met dodelijke afloop kan bijvoorbeeld een suïcide, brand, medicatiefouten of een geweldincident zijn.

De IGJ heeft ook gekeken naar factoren die verband houden met personeelstekorten. “Het is nooit alléén het feit dat er te weinig mensen zijn. Daar komt dan bij dat het personeel bijvoorbeeld nog niet goed is ingewerkt of te onervaren is, waardoor het personeel signalen van agressiviteit of een naderende suïcide mist”, zegt hoofdinspecteur Korrie Louwes in Trouw.

Brancheorganisatie GGZ Nederland erkent het probleem

Brancheorganisatie GGZ Nederland erkent het probleem. “Onze leden kampen met geweldig grote personeelstekorten. Als brancheorganisatie luiden wij al geruime tijd de noodklok.” Wel sluit de organisatie zich aan bij de woorden van Louwes dat er altijd meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan een calamiteit.

GGZ Nederland laat weten dat er afspraken zijn gemaakt om meer mensen te mogen opleiden. “Dit gaat ons op de lange termijn zeker helpen. Voor nu lost het de personeelsproblemen niet op en moeten we de oplossingen zoeken in e-health en vermindering van de administratieve lasten.”

BRON: https://www.nu.nl/gezondheid/5725956/personeelstekort-in-geestelijke-gezondheidszorg-leidt-tot-doden.html#coral_talk_wrapper

In bijna iedere sector hoor je het. Personeelstekort. Maar in de zorg op allerlei vlakken ervan zou dat niet mogen. Dat komt altijd ten koste van de persoon die de zorg nodig heeft. Wachttijden zijn te lang en als men opgenomen moet worden laat men ze vaak medicatie slikken om rustig te zijn. Omdat er geen personeel is om de echt te helpen.
Hoe kan je dan nog het hart op de juiste plaats hebben en er zelf niet onder doorgaan. Door juist het nodige te doen en je niets moet aantrekken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Mensen die in de zorg staan willen voor iedereen goed doen.
En dit is in heel veel landen zo.

Gerelateerde afbeelding

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Vanaf 2016 kwaliteitsmetingen in de geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 2016 zal de kwaliteit van de zorg in de sector van de geestelijke gezondheidszorg op een uniforme manier gemeten worden. Via het project VIP²-GGZ moeten voorzieningen een beter zicht krijgen op hun eigen kwaliteit en de mogelijke verbeterpunten. De metingen starten in 2016, de eerste resultaten zijn beschikbaar in 2017.

Er bestaan al langer kwaliteitsmetingen in de Vlaamse woonzorgcentra en in de algemene ziekenhuizen (VIP²). Nu komt daar dus ook een meting in de geestelijke gezondheidszorg bij: het VIP²-GGZ of volledig het ‘Vlaams indicatorenproject voor professionelen en patiënten – geestelijke gezondheidszorg’. Het project is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van een hele reeks betrokken actoren in de geestelijke gezondheidszorg, gaande van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie tot het Vlaams Patiëntenplatform en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het project heeft als doel de kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg in kaart te brengen en voorzieningen te tonen op welke vlakken het misschien beter kan. De metingen starten in 2016. Voorzieningen kiezen zelf of ze deelnemen. De eerste indicatoren worden vandaag voorgesteld op een studiedag in Brussel.

Vier indicatoren

Bedoeling is te starten met vier indicatoren. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar het aandeel patiënten dat na ontslag uit een psychiatrische instelling binnen de 30 dagen gezien wordt door een huisarts, psychiater of psycholoog. Die vervolgzorg bevordert namelijk het herstel en verkleint de kans op herval. Verder wordt gekeken naar de geneesmiddelenvoorschriften, de aanwezigheid van een suïcidepreventiebeleid en de mate waarin ervaringsdeskundigen worden ingezet. Elk van die elementen kan een rol spelen in de bescherming en/of het herstel van de patiënten.

Voor die eerste vier indicatoren worden de eerste resultaten in 2017 verwacht. Later volgen nog drie andere indicatoren.

Betere zorg

Professor Geert Dom, voorzitter van het project VIP²-GGZ: “In de geestelijke gezondheidszorg werken we met kwetsbare mensen. Iedereen is er zich van bewust dat de kwaliteit van de zorg uitermate belangrijk is. Ik hoop vandaag dat we veel voorzieningen warm kunnen maken om deel te nemen”. Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) past de oefening, naar het voorbeeld van de ziekenhuizen en woonzorgcentra, in “een dynamiek die moet resulteren in een betere kwaliteit van zorg”.

Ook het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) is enthousiast. “Kwaliteit van zorg is belangrijk en het informeren van de ‘gebruiker’ hierover is daarbij cruciaal”, zegt Sabine Van Houdt van het Vlaams Patiëntenplatform. Net zoals eerder bij de ziekenhuizen, wil het VPP ook voor de geestelijke gezondheidszorg een peiling voor de patiënten ontwikkelen om zo de patiënttevredenheid te meten. “We willen hiermee in het najaar van 2016 aan de slag gaan”, aldus Van Houdt.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2476178/2015/10/02/Vanaf-2016-kwaliteitsmetingen-in-de-geestelijke-gezondheidszorg.dhtml

Denk wel eens dat dit nodig is. Ook dat ze gaan kijken hoe ze beter zouden afstemmen met andere organisatie waar iemand moet mee werken. Nu krijgt men soms tegenstrijd omdat de ene het zo wilt en de ander zo. Maar zo los je geen problemen op, integendeel je duwt ze nog dieper in een probleem.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Wachttijd in centra voor geestelijke gezondheidszorg op vier jaar met 20 procent gestegen

 
Bron: Belga © anp.

Psychiatrie De gemiddelde wachttijd om hulp te krijgen in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is op vier jaar met 20 procent gestegen. Volgens N-VA-parlementslid Björn Anseeuw moet dat beter kunnen, ook in budgettair moeilijke tijden. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen belooft alvast een betere verspreiding van good practices, meer afstemming tussen de verschillende voorzieningen en onderzoek naar nieuwe werkvormen.

“In 2013 moesten cliënten gemiddeld 40 dagen wachten op een eerste gesprek. Voor een tweede gesprek was het nog eens anderhalve maand wachten. In vergelijking met 2009 is dat 2 weken langer wachten op broodnodige hulp,” zegt N-VA-politicus Anseeuw.

Volwassenen wachten nu gemiddeld 37 dagen op hun eerste gesprek, ouderen 20 dagen en mensen met een verslaving 40 dagen. Kinderen en jongeren moeten het langst wachten: iets meer dan 51 dagen. “Daarom zou het ook goed zijn om meer capaciteit binnen de Centra te verschuiven richting kinderen en jongeren”, aldus Anseeuw.

Vraag en aanbod

De N-VA’er wijst ook op de grote verschillen tussen de centra onderling. Zo zijn er centra waar de wachttijd met een derde afneemt. Maar er is ook één centrum waar de gemiddelde wachttijd voor het eerste intakegesprek is gestegen met 140 procent.

Volgens Anseeuw moet er dringend werk gemaakt worden van een betere afstemming van het aanbod op de vraag. “Vandaag is er een grote diversiteit in het aanbod van Geestelijke Gezondheidszorg. We stellen echter vast dat het aanbod van de verschillende voorzieningen vaak niet optimaal op elkaar is afgestemd. Zo kom je ongewild tot bottlenecks waar vroegdetectie en -interventie nochtans erg belangrijk zijn,” aldus Anseeuw.

Ook nieuwe werkvormen kunnen het bestaande aanbod versterken. Anseeuw verwijst naar Nederland waar men online hulpverlening toepast in combinatie met face-to-face gesprekken. Dat verbetert volgens Anseeuw niet alleen de productiviteit van de hulpverlening, maar ook het effect.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2271468/2015/03/31/Wachttijd-in-centra-voor-geestelijke-gezondheidszorg-op-vier-jaar-met-20-procent-gestegen.dhtml

Men roept om hulp je hebt de kracht om naar je arts te stappen en die stuurt je nogmaals door. En dan krijg je te horen spijtig maar er is een wachttijd van zoveel dagen tot maanden ga maar terug naar huis. En dit is ook voor de jeugd zo. Is dat niet erg om met je probleem dan huiswaarts gestuurd te worden. Of zoals ze bij de jeugd doen bij de volwassenen plaatsen.

Kanker bestrijden is teamwerk

Kanker bestrijden is teamwerk

Kanker is een complexe ziekte. Eén arts alleen volstaat niet om ze te bestrijden. Er komen altijd meerdere specialisten bij kijken. Daarom worden vandaag vaak multidisciplinaire oncologische consulten georganiseerd. Dit jaar is het tien jaar dat de consulten door het RIZIV gefinancierd worden. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft een balans opgemaakt…

Kanker bestrijden, een zaak van multidisciplinaire oncologische consulten

Een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) is een overleg tussen verschillende specialisten die elk hun bijdrage leveren in de behandeling van een patiënt met kanker. Welke specialisten dat zijn, hangt af van de patiënt en het type kanker. De behandelend arts neemt er natuurlijk aan deel, maar – afhankelijk van het individuele geval – kan er ook een chirurg aanwezig zijn, een medisch oncoloog, een specialist medische beeldvorming, enz. Ook een zorgcoördinator en mogelijk een psycholoog en/of een sociaal werker nemen deel aan het consult. In de mate van het mogelijke wordt ook de huisarts van de patiënt erbij betrokken, al gebeurt dat nog te weinig.

In welke gevallen kan iemand een beroep doen op een multidisciplinaire oncologische consult?

De consulten worden sinds 2003 terugbetaald door het RIZIV. Ze zijn in bepaalde gevallen verplicht:

  • Als de artsen beslissen om de kanker anders te behandelen dan volgens de methodes die traditioneel in het ziekenhuis worden toegepast.
  • Als er radiotherapie wordt toegepast in een zone die minder dan een jaar tevoren al eens bestraald is.
  • Ook sommige stoffen van chemotherapie leiden automatisch tot het houden van multidisciplinaire oncologische consulten.
  • Als de patiënt een vrouw is en behandeld wordt in een erkende borstkliniek.

Dat betekent wel niet dat alleen patiënten die hieronder vallen er toegang tot hebben. In 2003 waren er 28.350 consulten; in 2012 waren het er al 104.530. Een duidelijk bewijs van de populariteit bij de zorgverstrekkers.

Waarom multidisciplinaire oncologische consulten?

Uit studies blijkt dat MOC cruciale voordelen hebben. Voor borstkanker en darmkanker bijvoorbeeld hebben studies aangetoond dat patiënten van wie het ziektebeeld in een MOC besproken was betere overlevingskansen hadden. Dat voordeel is eigen aan wat een consult tussen verschillende specialisten allemaal biedt:

  • Betere klinische beslissingen: de kans is dus groter dat patiënten de beste behandeling voor hun specifieke situatie krijgen.
  • Een efficiëntere coördinatie tussen de verschillende zorgverstrekkers, wat minder nutteloze onderzoeken betekent, maar ook minder onderzoeken die vergeten of over het hoofd worden gezien omdat niemand een algemeen zicht heeft op de behandeling.
  • Voor het verzorgend personeel vergemakkelijkt het MOC ook de communicatie.
  • Bij de patiënten is een betere levenskwaliteit gerapporteerd. De patiënten krijgen meer steun bij hun beslissingen over de behandeling, ze zijn beter op de hoogte van de soorten hulp die ze kunnen krijgen en hun omgeving is meer gemotiveerd om in de behandeling mee te werken.

De consulten behoren tegenwoordig dan ook tot de norm bij de behandeling van kanker. Toch zijn er ook enkele minpunten. Zo is het samenbrengen van de drukbezette specialisten niet altijd makkelijk. Voor het RIZIV zijn de consulten dan weer een extra investering. In 2013 ging het om 160 euro per consult en per patiënt.

Multidisciplinaire oncologische consulten: een hele wereld

Het systematisch invoeren van MOC heeft in bepaalde ziekenhuizen ook nieuwe functies in het leven geroepen, zoals die van coördinerend arts en datamanager – die moet de nodige gegevens verzamelen en doorgeven aan het kankerregister –  en die van zorgcoördinator in oncologie. Die laatste functie bestond al voor de MOC terugbetaald werden, maar ze werkt in dezelfde geest. Deze coördinatoren, soms ook kankercoaches genoemd, worden nu ook bij de consulten betrokken. Het zijn almaar vaker gespecialiseerde verpleegkundigen.

BRON: http://www.e-gezondheid.be/kanker-bestrijden-is-teamwerk/actueel/1294

Dat is team werk ook. Het is niet alleen de specialist er komen nog heel wat meer mensen bij kijken. Zeker als het gaat om een operatie en de nabehandeling. Soms als patiënt is het niet meer te volgen en krijg je zoveel informatie dat je het niet meer weet. Probeer op zo van die momenten rustig te blijven, en mocht je dingen niet begrijpen durf te vragen om ze anders te formuleren.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

“Pillen én psychotherapie beste behandeling bij depressie”

“Het beste worden psychotherapie én antidepressiva gecombineerd, maar als de patiënt deze aanpak niet ziet zitten moet psychotherapie de voorkeur krijgen.” Dat schrijft het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vandaag in een aanbeveling over de behandeling van depressie. Het KCE onderzocht de doeltreffendheid van psychotherapie, alleen of in combinatie met antidepressiva.

Psychotherapie is even doeltreffend als antidepressiva op korte termijn en zelfs doeltreffender op lange termijn

KCE

“Psychotherapie is even doeltreffend als antidepressiva op korte termijn en zelfs doeltreffender op lange termijn”, stelt het KCE. “Antidepressiva worden beter niet alleen voorgeschreven, want ze zijn op lange termijn minder doeltreffend dan wanneer ze worden gecombineerd met psychotherapie.”

De aanbeveling is actueel, want 4 tot 10 procent van de bevolking wordt volgens cijfers van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) vroeg of laat met depressie geconfronteerd. Het is de belangrijkste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid in België. En ook het risico op hervallen is vrij hoog: het bedraagt 50 procent na een eerste depressie en het wordt groter bij elke volgende depressie, of als de symptomen meerdere jaren aanhouden.

Het KCE signaleert nog dat in België de keuze van behandeling niet helemaal vrij is: antidepressiva zijn vrij gemakkelijk te verkrijgen en worden terugbetaald, maar psychotherapie wordt alleen maar terugbetaald als ze wordt gegeven door een psychiater.

Moet psychotherapie door niet-artsen dan dringend door de ziekteverzekering worden vergoed? “Vooraleer we op die vraag kunnen antwoorden zullen nog een aantal kwesties moeten worden uitgeklaard om ervoor te zorgen dat de patiënt voldoende garanties heeft dat die therapie ook van voldoende kwaliteit is”, aldus het KCE.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2072741/2014/10/02/Pillen-en-psychotherapie-beste-behandeling-bij-depressie.dhtml

Dat men over de problemen gaat praten met een psycholoog ben ik mee eens. Maar als je dan nog antidepressiva gaat nemen daar sta ik niet echt achter. Of het moet natuurlijk echt niet anders kunnen om in het begin de grootste druk af te nemen. Toch mag men niet vergeten dat antidepressiva onderdrukkers zijn. Dat men het toch minimum 3 tot 6 maanden moet nemen, dan moet afbouwen. En dat het probleem dan soms toch zwaarder naar voren kan komen. Omdat men eigenlijk te doen heeft met pieken en dalen.
Dus informeer je zeker goed of het niet op een andere manier kan voor je echt met antidepressiva begint.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

Life in Copenhagen

Life in Copenhagen, Denmark, after moving during Covid-19.

%d bloggers liken dit: