Tag Archive: geloof


Chaupadi

Afbeeldingsresultaat voor nepal vrouwen in stal bij menstruatie

Het is het nepalaans woord voor menstruatie. Als vrouw wil je dit niet meemaken in Nepal. Het is wel in de afgelegen dorpen van Nepal waar zit dit nog doorvoeren. Alhoewel het eigenlijk niet meer mag van de regering.

Het hindoestaanse geloof zegt nog altijd dat vrouwen onrein zijn en niet in huis mogen komen. Ze moeten 2 tot 5 dagen zich terug trekken in een stal tussen die dieren. Geen verwarming en angsten om door dronken Nepalezen aangerand of verkracht te worden. Is dat nog een leven als men als vrouw zo behandeld wordt? Nee, maar het wordt dus nog wel uitgevoerd.
Ook wordt er geen rekening gehouden met hygiëne en gezondheid. Want het is er bar koud in die stal en ze hebben niets voor hun te verwarmen.

Zou je dit als westerse vrouw kunnen voorstellen. Dat je bij je eerste menstruatie en tot de laatste ergens in een kamer wordt gezet zonder verwarming. Dat je moet zien als je wilt wassen dat je niet gezien wordt. Erg dat zoiets nog bestaat in een geloof.

Gerelateerde afbeelding

Als men weet dat menstruatie een zuiveringsproces is van het lichaam. Dat men nadien weer iets moois mag voelen en beleven in het lichaam.
Bepaalde geloven gaan toch heel ver in wat het leven bied.

Op 13 Juni 2015 had ik er ook al een logje over laten lezen. Maar nu werd ik gisteren er nog eens mee geconfronteerd dat zoiets nog dagelijks gebeurd. https://shivatje.wordpress.com/2015/07/13/in-nepal-slapen-menstruerende-vrouwen-op-stal/

Afbeeldingsresultaat voor nepal vrouwen in stal bij menstruatie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

21 december 2012

Iedereen heeft het er over, sommige hebben er een angst voor.

Mensen met het millennium dachten ze ook dat de wereld ging vergaan, dat niets meer zou werken. En kijk de wereld is er nog en alles is nog aan het werk.

Nu denken heel wat mensen omdat de Maya kalender ten einde loopt dat de wereld gaat vergaan. Ook met natuurlijk de nodige films die ze laten zien worden mensen nog banger. Ook zijn er zelfs die beweren dat het drie dagen donker gaat blijven omdat alle planeten op een lijn komen te staan.

Mensen ik kan vanuit mezelf maar zeggen, de wereld zal niet vergaan. Alleen komen we in een andere cyclus en dat zal voelbaar worden. Zowel op economisch vlak als in het dagelijks leven. We weten allemaal dat de wereldbevolking eigenlijk te groot is voor deze aarde. En dat er maar wordt gebouwd en gebouwd zodat de aarde geen lucht meer krijgt. Nu stel jezelf eens voor dat ze je zo dik aankleden dat je geen lucht meer krijgt, dan ga je ook protesteren. Wel orkanen, vulkanen en het waterpeil dat stijgt zijn daar eigenlijk punten van. Omdat de mens niet met gezond verstand het nodige in acht neemt.

Daarom mensen het is aan jullie zelf om te geloven wat je wilt. Maar laat je aub niet opdraaien door mensen die met angsten zitten.

Zelf hoorde ik gisteren nog van iemand dat 3dagen het donker zal zijn.

Dat alles in zee zal gaan.

Dat er iets op aarde terecht zal komen.

Mensen weet onze kalenders voor 2013 zijn al gedrukt liggen in de winkel en kan men aanschaffen. Dus wees redelijk voor jezelf en ga met een gelukkig gevoel december in en geniet van de feestdagen die daarin vallen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

‘Geloofsovertuiging is ook maar een mening’

Zelfs veel niet-gelovigen menen dat religie van een hogere orde is dan een seculiere opvatting. Dat maakt de verontwaardiging over de protesten tegen de anti-islamfilm Innocense of Muslims wat hypocriet, vindt Martin Slagter.

Het begint een bekend patroon te worden: in het Westen wordt, al dan niet opzettelijk, de islam ‘beledigd’, waarna in de Arabische wereld duizenden moslims de straat op gaan. Er worden Amerikaanse vlaggen verbrand, men scandeert anti-Westerse leuzen, er vallen doden en gewonden.

Recent waren er de gewelddadige protesten rond de film Innocence of Muslims. Daarbij kwamen onder anderen de Amerikaanse ambassadeur van Libië en drie van zijn medewerkers om het leven. Eerder waren er de Mohammed-cartoons in de Deense krant Jyllands Posten, de voorgenomen koranverbranding door de Amerikaanse dominee Terry Jones en de abusievelijke verbranding van korans op de Amerikaanse luchtmachtbasis Bagram. Het wachten is op de volgende ‘belediging’.

Verschillende columnisten en commentatoren wijzen erop dat men in de Arabische wereld zelf veel verder gaat in het bespotten en beledigen van andere religies. Er circuleert daar een eindeloze stroom aan antisemitische filmpjes, televisieprogramma’s, boeken en artikelen met de grofste beledigingen aan het adres van joden en christenen. Dat is waar, maar toch is deze ‘jij-bak’ geen adequate reactie van het Westen op het geweld in de Arabische wereld. Die reactie zou moeten bestaan uit het principieel ter discussie stellen van de geprivilegieerde status die godsdienst ook in de westerse wereld nog steeds heeft.

Ook geseculariseerde mensen lijken vaak nog te denken dat religieuze overtuigingen meer ‘respect’ verdienen dan andere opvattingen. Zo zijn bijvoorbeeld op vrijwel alle Nederlandse middelbare scholen petjes en baseballcaps verboden, maar mogen moslimmeisjes wel een hoofddoek dragen. Deze ‘ongelijke behandeling’ van jongens en meisjes in het Nederlandse onderwijs kan alleen verklaard worden uit een neiging om religieuze overtuigingen met meer respect te behandelen dan seculiere opvattingen. Het verlangen van moslimmeisjes om op school een hoofddoek te dragen zou ‘dieper gaan’ en daardoor meer legitimiteit bezitten dan het verlangen van identiteitszoekende maar ‘ongelovige’ jongens om een baseballcap te dragen. Maar een seculiere overheid ontbreekt het aan een criterium om tussen deze verlangens onderscheid te maken: vanuit een neutraal-rationeel standpunt is een (religieuze) geloofsovertuiging niet respectabeler dan een seculiere mening.

In het debat met de Arabische wereld en de islam moet het Westen zich consequent op het standpunt stellen dat een religieuze overtuiging niets anders dan een mening is. Er is geen principieel verschil tussen het geloof enerzijds en de overtuiging van de ‘ietsist’ of atheïst anderzijds. Voor Nederland betekent dit dat artikel 6 over de vrijheid van godsdienst uit de Grondwet geschrapt kan worden. Dit artikel plaatst de mening van religieus-gelovigen ten onrechte in een uitzonderingspositie. We hebben genoeg aan artikel 7, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert.

Als we dan toch aan het schrappen zijn, kunnen we in één moeite door artikel 147 en 147a van het Wetboek van Strafrecht afschaffen. Ook dit wetsartikel, waarin ‘smalende godslastering’ strafbaar wordt gesteld (gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie), plaatst religieus geloof onnodig in een uitzonderingspositie. Bovendien is godslastering een intentionele taalhandeling. Ik kan me alleen schuldig maken aan belastering of belediging als ik de bedoeling heb dat te doen. Iemand die niet in een god gelooft, kan logischerwijs ook niet de bedoeling hebben die god te beledigen. Met andere woorden: het begrip ‘godslastering’ vooronderstelt het geloof in het bestaan van de belasterde god. Een volwassene kan toch ook Sinterklaas niet ‘belasteren’? Dat kunnen alleen kinderen die in zijn bestaan geloven.

Alleen een consequent uitgedragen verlicht westers standpunt inzake religie en godsdienstigheid zal de gewelddadige protesten tegen ‘belediging’ van de islam op termijn doen afnemen. (Bron:Volkskrant/Martin Slagter, docent Nederlands, journalistiek en filosofie)

BRON: http://www.happynews.nl/2012/10/05/geloofsovertuiging-is-ook-maar-een-mening/

Dat klopt en ben ik helemaal mee eens. Maar de mening van een geloof moet niet verplicht overgenomen worden. Er zijn heel wat overtuigingen die met hun woorden de wet van een geloof naar voren willen brengen. Maar zo werkt het ook niet. Als men een geloofsovertuiging heeft mag men deze delen maar moet men ook open kunnen staan voor de mening van anderen. En natuurlijk is het zo je bent nog altijd eigen baas op te geloven wat jezelf wilt. Want in een geloof kan er een mogelijkheid zijn dat het voor jezelf tegenstrijdig is dan is het ook aan jezelf om die mening te durven uiten.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Een man loopt langs een groot beeld van een Japanse kat: Maneki-neko. De kat zou geluk moeten brengen en staat aan een nieuw shoppingcenter in Bangkok. © epa

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/7976/foto/photoalbum/detail/78863/1152340/0/HLN-in-beeld.dhtml

De kat zwaait met een poot om het geluk tot je te brengen. Nu hier staat het voor een shoppingcenter als je het thuis zou zetten zet je het voor een raam. Het is gewoon leuk om te zien hoe de kat met haar pootje beweegt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

 

GELOOF

Door een boek die ik kreeg van een prachtig iemand. Las ik deze zin, dat een prachtig citaat is.

HOE ANGSTIG KAN HET GELOOF EEN MENS MAKEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

GELOOF

GELOOF KOMT VANUIT HET DIEPSTE VAN JE HART.
DE BELANGRIJKSTE GELOFTE IS DIE VAN JEZELF EN DIE JE VOELT

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Leef vanuit je hart

 

Leef vanuit je hart

De overvloed aan boeken over de onvermoede kwaliteiten van je hart is bijna niet meer te negeren. Een stille revolutie. Want al sinds de Verlichting zijn we ‘hoofdmensen’. We geloven in de superioriteit van ons verstand, en ons hart wordt vooral gezien als een pomp die je bloed helpt stromen. Dat tij keert dus. Het hart heeft aanwijsbare intelligentie; de bewijzen daarvoor stapelen zich op.

In zijn boek Het pad van creatie wijst Ab Straatman erop dat het hart zeventigduizend hersencellen bevat. Dat het hart een eigen intelligentie bezit, was bij oude beschavingen al een aangenomen feit. In haar boek Denken vanuit je hart zegt psycholoog en schrijver Marie-Thérèse Lips: “Lang geleden wist men al dat het hart los van het verstand kan denken, en dat het hart soms anders, veelal wijzer, denkt dan het verstand. In oude Chinese geschriften, vastgelegd op bamboelatjes, staat geschreven dat het hart een eigen denken kent.”

Volg je gids
Waaruit bestaat dan die geheimzinnige intelligentie van je hart? Onder meer uit het kunnen ‘zien’, oftewel direct kunnen waarnemen. In Het hart als zintuig vertelt schrijver en onderzoeker Stephen Harrod Buhner dat de oude Grieken al een term kenden voor het waarnemingsvermogen van het hart: aisthesis, wat letterlijk ‘inademen’ betekent. En dat is niet voor niets. Je hart neemt direct waar, alsof het informatie inademt. Terwijl het brein eerst moet rekenen. Concreet betekent dat, dat je hart je het best kan leiden bij het maken van bepaalde keuzes. Bijvoorbeeld keuzes die direct actie vereisen: vertrouw ik hem of niet? Maar ook levensbepalende keuzes: wil ik die baan of niet? Sjamanistische inzichten benadrukken dat juist je hart je gids is bij het bepalen van keuzes omtrent je levensweg. Geeft de ene keuzemogelijkheid een benepen, verkrampt gevoel in je hart, terwijl de andere keuze een goed gevoel oplevert? Dan past die laatste keuze bij je levenspad.

Hartentaal
Een ander opzienbarend vermogen van het hart is communicatie. Het is aangetoond dat het hart een vérgaande wisselwerking aan kan gaan. Ten eerste binnen jezelf, door interactie met je brein en de rest van je lichaam. Pikt je hart bijvoorbeeld schadelijke stress op, dan produceert het een neuroprotector die de zenuwcellen van zowel hart als brein beschermt. Niet alle hartkwaliteiten zijn direct aanwijsbaar, maar talloze waarnemingen zijn verbazend feitelijk. Het Amerikaanse HeartMath Instituut onderzoekt ons hartpotentieel en biedt concrete manieren om dat te leren begrijpen en gebruiken. Volgens de oprichter van het HeartMath Instituut, Howard Martin, gebruiken we ons ‘hartvermogen’ onvoldoende. Martin: “We hebben soms een beetje contact met ons hart, bijvoorbeeld als we een heerlijke tijd met een geliefde hebben. Ook maken we soms instinctmatig enig gebruik van de intelligentie ervan. Maar al met al gebruiken we lang niet al het aanwezige potentieel.”

Open bewustzijn

Martin stelt dat contact leggen met het hart zeker niet alleen iets is voor ‘zoekenden’. “Er zijn mensen die, gedreven door spirituele levensvragen, bij ons aankloppen, maar we werken ook met het Amerikaanse leger en grote bedrijven.” Een van de door HeartMath gebruikte methodes bestaat uit oefeningen met namen als ‘freeze-frame’ en ‘snelle coherentie-techniek’. ‘Coherentie’ is een sleutelbegrip. Het staat voor de bevordering van een flexibel, harmonieus hartritme dat communiceert. In een toestand van coherentie ervaar je lichamelijke en geestelijke harmonie. Je hebt ‘hartgerelateerde’ gevoelens als sereniteit, hoop, liefde, compassie, waardering, balans en motivatie. Lichaamsfuncties raken geharmoniseerd en er worden gezondheidsbevorderende stoffen aangemaakt, zoals de antistof immunoglobine A. Stress wordt gereduceerd en je prestaties verbeteren. Coherentie reikt echter verder dan je eigen lichaam. Zo zou het hart communiceren met andere harten. Al in de baarmoeder synchroniseren de harten van moeder en kind zich. In Het geheugen van het hart licht de gezaghebbende Paul Pearsall, ex-directeur van een Amerikaans klinisch onderzoekscentrum, toe dat harten onderling ‘praten’ via de uitwisseling van zogenoemde info-energetische signalen.

Dit kan verklaren waarom je je in een trein tegenover de ene persoon op je gemak voelt, terwijl een ander op je zenuwen werkt – al wordt er geen woord gewisseld. Spannend is in dat verband het ambitieuze Global Coherence Project van HeartMath. Via de website Glcoherence.com wordt een poging gedaan om door het coherent maken van harten wereldwijd een opener, vreedzamer en uitgebalanceerder bewustzijn te creëren.

Schatkamer

Misschien is niet alles wat je hierboven leest makkelijk voorstelbaar. Maar coherentie is zoals gezegd ook concreet te benaderen. Neem je verstandelijke prestaties. Door hart en brein tot harmonieuzere samenwerking te brengen, blijken er voordelen te behalen voor je intelligentie. Ons brein wordt gezien als de schatkamer waaruit we zo’n beetje alles van waarde in het leven kunnen halen. Daardoor is het brein chronisch overbelast. Dat maakt het brein weinig effectief. Dat kun je gemakkelijk bij jezelf constateren op momenten dat je sterk in je hoofd leeft. Je hebt steeds dezelfde gedachten en je brein geeft nutteloze input, zoals angstgevoelens, saboterende gedachten en kritiek. In Het pad van creatie wordt daarvoor een komische Aziatische term aangehaald: ‘ Koning Aap’, wat staat voor zoiets als het brein als cockpit van een doldraaiend vliegtuig. Wil je de vermogens van hart-breincoherentie gaan gebruiken, dan kun je simpelweg beginnen door de informatie vanuit je hart meer toe te laten en er bewuster naar te kijken. Howard Martin: “Het is er altijd, van binnen. De enige reden dat het ongebruikt blijft, is dat we er zelf voor kiezen elders te kijken!” Ga je het anders doen, dan betekent dat letterlijk een revolutie van het denken. Je kunt jezelf allereerst bewuster maken van de uitwisseling van signalen tussen hart en brein. Een voorbeeld is de neurologische prikkel die het hart aan de hersens doorgeeft als het een voorgevoel van onheil registreert. Door daar alerter op te zijn en dit serieus te nemen, kun je jezelf veel narigheid besparen.

Startpunt

Een kleine, maar merkwaardige ‘anti-breintrend’ is het verstand tot de nieuwe vijand te verklaren en puur leven vanuit je hart als zaligmakend zien. Dat is echter niet zo handig. Martin: “Wij ontkennen het brein niet, maar bekijken het op een andere manier. Het brein is als het ware de computer, en de input komt uit veel plekken uit het lichaam. Maar de beste generator van input is je hart. Door de hart-breinconnectie te maken, vermindert de chaos binnen in jezelf, en ontstaat meer sturing.” Vrouwen zijn bevoordeeld bij het vergroten van de vermogens voor coherentie. Zij snappen het intuïtief en passen het vaker spontaan toe dan mannen, zo blijkt uit elektrofysiologisch onderzoek. Dat levert alvast een mooi startpunt op om de vermogens van je hart meer aandacht te gaan geven. (Bron: HeartMath)

De weg naar je hart

  • Een snelle coherentie-oefening, bijvoorbeeld bij stress: word je bewust van je hart, en laat het denken los. Adem als het ware rustig vanuit je hart. Roep een positief gevoel op van waardering, liefde, compassie of zorg.
  • Bekijk situaties en mensen eens vanuit je hart. Focus met je hartstreek op een ding of mens en ervaar hoe je werkelijk en zuiver waarneemt in plaats van met gedachten erop te gaan ‘schieten’.
  • Boos of geagiteerd? Bevries het beeld in je hoofd. Verleg de aandacht naar je hartstreek. Roep een positief gevoel op en ervaar dat volledig. Vraag je hart, hoe je vanuit dit betere gevoel positief met de huidige situatie kunt omgaan.

BRON: http://www.happynews.nl/2011/09/12/leef-vanuit-je-hart/

Aan deze duidelijke tekst heb ik niets meer aan toe te voegen. Want zo is het probeer eens uit je hart te leven. Gevoelens emoties zitten allemaal daarin soms ook die er al lang zitten en zo opgesloten zitten dat ze toch op een moment vrij mogen komen. Dat gewoon een opluchting kan zijn maar ook dat het van belang is om vanuit je hart te praten. Al is het soms tegen mensen die er niet meer zijn, zelfs tegen jezelf maar praten vanuit je hart is met een gevoel met je eigen emoties en dat is van belang.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

 

EEN BRIEF MAAR WELKE AFZENDER

Een brief aan God
Maar er zijn zoveel profeten en maar een hemel
Waar moet ik de brief naar versturen.
Of is het de naam die het doet.
En is het gelijk waar deze terecht komt.
Een simpele brief
En het is al zo moeilijk om te beginnen.
Want als ik naar boven kijk
Zie ik een grote hemel
En als ik de profeten neem
Dan maken ze het gewoon moeilijk
De een noemt zo en de ander zo.
Is het dan niet simpeler om mijn brief algemeen te schrijven.
Een brief naar de profeet die me wilt horen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

KLEINE VRIEND

Jij daar kleine vriend
Ik heb zoveel voor je over
Jij hebt zoveel voor me over
Dat is vriendschap
Een pracht van een relatie
De warmte ervan
De emoties die we delen
En de tijd die we met elkaar delen
Dat is een vriend
Die in het hart zit
Bedankt mijn vriend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

GELUK

GELUK

Het komt niet naar je toe
Je moet het niet zoeken
Maar je moet erin geloven
Dat je ook geluk kennen mag
Dan pas zal het geluk tot je komen
En zal je zo dat gevoel bij je dragen
Geluk
Het maakt je gewoon blij
En dat laat je zien.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: