Tag Archive: geestelijke misbruiken


Meer en meer vrouwen krijgen te maken met deze onopvallende vorm van misbruik

Getty Images
Een condoom die stiekem afgenomen wordt tijdens de seks, een partner die zegt dat hij gesteriliseerd is terwijl dat niet het geval is of net een vrouw dwingen om een abortus te laten uitvoeren of langer anticonceptie te gebruiken: uit een studie die werd uitgevoerd door de universiteit van Bournemouth blijkt dat een kwart van alle vrouwen al te maken kreeg met een vorm van ‘reproductief misbruik’.

Bij huiselijk geweld denken we al snel aan een partner die zijn of haar geliefde een blauw oog sloeg of erger, maar er zijn ook andere vormen van misbruik binnen een relatie die niet zo nodig fysiek zichtbaar zijn. ‘Reproductief misbruik’ of in het Engels ‘reproductie control’ is daar zo’n voorbeeld van.

Voor de studie die werd gepubliceerd in het BMJ Sexual and Reproductive Health en uitgevoerd werd door de universiteit van Bournemouth, bestudeerden onderzoekers verslagen van patiënten die een bezoekje hadden gebracht aan een centrum voor klinische seksuologie tussen 2010 en 2017. Er werd wel enkel gekeken naar verslagen van centra in de Verenigde Staten.

Aan Buzzfeed News vertellen de onderzoekers dat ze de resultaten bijzonder choquerend vinden. Vooral dan dat zoveel vrouwen al te maken kregen met een vorm van ‘reproductief misbruik’. “Meestal gaat het om mannen die een vrouw zwanger proberen krijgen, op de een of andere manier. Dat kan gaan om haar aanmoedigen om een gezin te starten tot haar anticonceptiemiddelen afnemen”, aldus dokter Sam Rowlands. “Soms wordt het condoom bijvoorbeeld stiekem doorprikt op voorhand, in extreme gevallen werden zelfs al spiraaltjes uit de vrouw getrokken. Sommige vrouwen vragen specifiek om een vorm van anticonceptie die hij niet zal opmerken. Vaak stellen we dan de prikpil voor of een spiraal waarbij de draadjes onderaan heel kort worden geknipt, zodat het niet zomaar zelf verwijderd kan worden of gevoeld wordt tijdens de seks.”

De onderzoekers roepen gynaecologen op om goed in de gaten houden of er sprake kan zijn van ‘reproductief misbruik’ wanneer een patiënt bij hen over de vloer komt. “Alarmsignalen kunnen zijn wanneer een vrouw vraagt om een anticonceptiemiddel dat ze kan verstoppen of wanneer ze vaak soa-testen laat uitvoeren of regelmatig naar de morning after pill vraagt.” Ook stellen ze voor om vrouwen altijd alleen op consultatie te laten komen, en dus niet vergezeld van hun partner.

BRON: https://www.hln.be/nina/seks-relaties/meer-en-meer-vrouwen-krijgen-te-maken-met-deze-onopvallende-vorm-van-misbruik~a730d906/

In een lezing had ik er ook al van gehoord. Het komt niet alleen voor in America maar ook bij ons. Bepaald huiselijk geweld ziet men, maar men kan ook op een andere manier slachtoffer worden van huiselijk geweld. Psychisch bijvoorbeeld zoals gedomineerd worden op geestelijk vlak. Maar ook verkrachting komt voor in een relatie of in een huwelijk. Maar ook dit. Het proberen van de vrouw zwanger te maken of op te zadelen met een geslachtsziekte.
Natuurlijk in dit geval is het moeilijk om aan te tonen dat er misbruik gemaakt is.
In een relatie of huwelijk is het niet altijd rozengeur en maneschijn achter de vier muren.

Afbeeldingsresultaat voor reproductie control

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Advertenties

PARTNERGEWELD

Partnergeweld

© thinkstock.

Volgens studies wordt een op de zeven vrouwen in ons land het slachtoffer van partnergeweld. Dat cijfer is wellicht nog maar het topje van de ijsberg, want niet alle slachtoffers zoeken hulp.

‘In de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) arrondissement Gent- Eeklo waren er vorig jaar 1.174 hulpvragen rond partnergeweld’, zegt Alain Slock, regiodirecteur van CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo. ‘Maar wij zien enkel de slachtoffers die al in de hulpverlening zitten. Ik ben ervan overtuigd dat er in Vlaanderen nog veel meer verborgen slachtoffers zijn. Als we partnergeweld juridisch bekijken, spreken we over daders en slachtoffers. In de hulpverlening trachten we in eerste instantie te begrijpen waarom bij koppels bepaalde situaties escaleren, zonder iemand te beschuldigen. In Gent is er al veertig jaar een vluchthuis waar we vrouwen een veilige omgeving bieden. Maar als hulpverlener tracht je te voorkomen dat het zover komt. Partnergeweld moet je snel aanpakken.’

Waarom blijft een vrouw bij een partner die haar mishandelt?
‘Er spelen verschillende mechanismen een rol. Mishandelde vrouwen leggen de schuld vaak bij zichzelf. Als de man dat schuldgevoel nog gaat aanwakkeren, ontstaat er binnen dat koppel een gevaarlijk spanningsveld. Als deze mensen daarenboven nogal geïsoleerd leven, verhoogt dat het risico op chronisch partnergeweld.’

‘Wanneer een vrouw op een gegeven moment toch over het partnergeweld praat, stuit zij vaak op onbegrip. Buitenstaanders begrijpen niet dat de politie het ene moment moet tussenkomen omdat een vrouw serieus toegetakeld werd door haar man, en dat enkele dagen later datzelfde koppel arm in arm over straat loopt. Dus vertelt de vrouw uiteindelijk niets meer en ondergaat ze haar situatie.’

Wat zijn de oorzaken van familiaal geweld?
‘Meestal is het een samenloop van stressfactoren: financiële problemen, stress op het werk, huisvestingsproblemen, moeilijkheden met de opvoeding van de kinderen … Familiaal geweld komt niet uitsluitend voor in lagere sociale milieus. Ook bij hoogopgeleide managers kunnen de stoppen doorslaan, alleen zullen die mensen het vaak nóg beter (kunnen) verbergen voor de buitenwereld.’

Wat kan men doen als er een vermoeden is van partnergeweld?
‘Zo’n koppel zendt signalen uit. Het CAW Oost-Vlaanderen probeert, samen met politie en medische diensten, snel te reageren op die signalen. Daartoe werd de Cel Partnergeweld opgericht. Die hulpverleners gaan bij ernstige conflictsituaties meteen aan huis en bieden hulp aan. Zodra ze een ‘ja’ krijgen van een van beide partners, wordt de hulpverlening gestart. Het is cruciaal om er vroeg bij te zijn, want na enkele dagen wordt het veel moeilijker om het koppel ervan te overtuigen om hulp te aanvaarden.’

‘De meeste mannen die geweld plegen, zijn geen psychopaten die daar plezier in scheppen. Ze trachten hun gedrag te compenseren door een bos bloemen of pralines te kopen voor hun partner. Meestal accepteert de vrouw die excuses, maar wordt het probleem niet uitgepraat. Maar als je het geweld niet bespreekbaar maakt, is dat een voedingsbodem voor nog meer geweld. Als hulpverlener moet je dus snel – liefst binnen de drie dagen na de eerste klappen – optreden.’

Hoe werkt de hulpverlening?
‘In de eerste plaats luisteren wij zonder vooroordelen naar het verhaal van beide partijen. Dat is al therapeutisch, omdat het geweld benoemd wordt en het koppel ook leert luisteren naar elkaar. Wij proberen inzicht te geven in de problematiek. Waar is het misgelopen? Hoe kan je een volgende keer het best reageren? Wij leren koppels om een time-out in te lassen en op een geweldloze manier met conflicten om te gaan. In een volgende fase sleutelen we aan de kern van de problemen: jaloezie, alcoholmisbruik … Daarvoor verwijzen we hen door naar collega’s binnen het CAW of andere hulpinstanties.’

Wanneer worden slachtoffers van familiaal geweld doorverwezen naar een vluchthuis?
‘Opvang in een vluchthuis is de allerlaatste optie. Als we er snel bij zijn, kan een geweldsituatie al na enkele maanden begeleiding opgelost worden. Slechts een kleine minderheid van de slachtoffers (jaarlijks circa 75 vrouwen in het arrondissement Gent-Eeklo) belandt in een vluchthuis. Het zijn vrouwen die al jaren gebukt gaan onder een echte geweldspiraal of wier leven in gevaar komt.’

Houden jullie er rekening mee dat de vrouw toch terugkeert naar haar gewelddadige partner?
‘Een terugkeer naar huis mag geen taboe zijn. Wij zien vaak genoeg dat vrouwen daarvoor kiezen, omdat ze nog altijd van hun man houden, omwille van de kinderen of om culturele redenen. Wij maken vrouwen die in het vluchthuis belanden ook altijd duidelijk dat terugkeren kán, maar dat onze hulpverlening hen dan het liefst bij die terugkeer begeleidt. En we trachten de slachtoffers meer eigenwaarde en zelfvertrouwen te geven. We leren hen voor zichzelf in te staan en niet langer te tolereren dat ze mishandeld worden.’

Hulp nodig?
In maart 2012 werd de gratis hulplijn 1712 gelanceerd. Dat is een telefoonnummer voor heel Vlaanderen waar alle CAW’s en vertrouwenscentra voor kindermishandeling (VK) aan meewerken. Mensen kunnen er anoniem hun verhaal kwijt rond geweld, misbruik en kindermishandeling, kunnen er gerichte informatie of persoonlijk advies krijgen, en indien gewenst doorverwezen worden naar gepaste hulpverlening bij hen in de buurt. Meer info vind je ook op www.1712.be.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/521/Partnergeweld/article/detail/1971378/2014/07/28/Partnergeweld.dhtml

Dat is toch heel wat 1 op 7 vrouwen dat gekend is en klacht tegen ingediend is. Want er zijn er meer maar die cijfers zullen nooit volledig zijn omdat heel wat er geen klacht voor indienen. Net zoals bij mannen.
En wie durft er soms hulp zoeken dat de persoon zo een angst vertoont dat deze maar in die stroming van geweld blijft meegaan. Maar dat is niet het leven. Kijk je kan altijd anoniem bellen en deze mensen gaan met jou zoeken naar oplossingen, maar dan nog moet je op een moment sterk genoeg zijn om iets te verlaten door te zetten, om een nieuw leven te kunnen beginnen.
Men mag ook niet vergeten dat er allerlei soorten huiselijk geweld is.
lichamelijk geweld
geestelijk geweld
Nu lichamelijk geweld zie je aan de persoon en is makkelijk vast te stellen, geestelijk geweld is moeilijker vast te stellen maar weegt hard in bij de persoon. De persoon kan zichzelf niet zijn. En heeft een angst om er over te praten, omdat ze denken niet geloofd te worden. Omdat de partner zich meestal anders voordoet als er andere bijzijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Hoe kan je iemand die jou slaat graag zien?

© thinkstock.

 

Partnergeweld is en blijft een gevoelig onderwerp waar ook vandaag nog veel taboes rond bestaan. Slachtoffers verbergen zich vaak achter schaamte, zwijgen als de dood of worden veroordeeld omdat ze niet zomaar halsoverkop hun koffers pakken. Hoe kan je iemand die jou slaat graag zien?

“Als een dader misbruik zou plegen van dag één, zou geen mens op de wereld er ooit bij blijven.”

© thinkstock

“Ik bleef omdat ik hem graag zag, omdat ik dacht dat ik hem kon helpen, omdat ik een hart heb dat werkt zoals een hart zou moeten werken, omdat ik geloofde dat iemand die me ooit zo goed behandelde zelf wel moest lijden door één of ander nog onbekend probleem… Ik bleef omdat ik net dat probeerde op te lossen.”

Om een antwoord op die confronterende vraag te geven, laat ik graag een vrouw aan het woord die kwetsbaar en bloedeerlijk terugblikt op een gewelddadige relatie waarover ze drie jaar geleden een beklijvende tekst het wereldwijde web instuurde.

Met de titel ‘Vijf dingen die een misbruikte vrouw wil dat je weet’ schreef ze alle pijn, verwarring en onbegrip van zich af. De getuigenis riep bij vrijwel alle lezers dezelfde vraag op die zowat elke man of vrouw te horen krijgt die opbiecht een slachtoffer van partnergeweld te zijn: Hoe kan je iemand die jou slaat graag zien?

“Ik probeerde de vraag te beantwoorden door diep te graven en te zoeken naar woorden die ik nog niet tegen mezelf had gezegd omdat ik schrik had dat ik het probleem was. Ik geloofde niet met heel mijn hart dat ik meer verdiende dan het misbruik dat me overviel. Ik wist ook niet hoe ik aan anderen moest proberen verklaren wat ik zelf nog zo wanhopig moest leren begrijpen”, deelt Sarafina Bianco, die nu na drie jaar therapie terugblikt op het trauma.

Rozengeur
“Ik heb een gewelddadige man graag gezien omdat zijn handen in het begin zachtaardig en warm waren. Wanneer hij lief mijn kin optilde en mijn blik ving met zijn doordringende blauwe ogen, wist ik dat hij antwoorden bezat op vragen die ik mezelf al eeuwig stelde. Voor het misbruik liet hij me openbloeien, hielp hij mijn verleden wegsmelten. Hij liet me geloven dat ik beter was dan mijn geschiedenis en groter dan de toekomst die ik voor mezelf had gepland. De waarheid is dat eender welke vrouw voor hem had kunnen vallen, zo charismatisch, aantrekkelijk, succesvol en zelfzeker. Hij deelde zijn waarheden en fouten en bouwde een beeld op van iemand die minstens zoveel gebreken had als ik. Die bagage maakte hem menselijk, dus stelde ik hem nooit in vraag”, getuigt ze.

Wanhoop
“Een jaar later, toen het moment gekomen was om de wanhoop, de vermoeidheid en de pijn die hij gecreëerd had te aanschouwen in de spiegel, nam hij me in zijn armen en smeekte me om hem te helpen om mij te helpen. Hij droeg me met tranen in zijn gezicht naar de slaapkamer en wou dat ik zou genezen. Hij wou hulp zoeken en wegzinken in de liedjes die hem herinnerden aan onze liefde en ons uitzonderlijk begin. We gingen in therapie, eerst apart en daarna samen. Ik overleefde de eindeloze cycli van liefde, lof, teleurstelling en schuldgevoel, maar hij stelde mijn kracht steeds meer op de proef om te zien hoe ver hij zou kunnen gaan. Hij beloofde me verandering en zijn bereidheid om hulp te zoeken maakte het gemakkelijk om te geloven dat hij ook effectief moeite deed. In werkelijkheid duwde hij me altijd verder en vernederde hij mij telkens meer”, gaat ze verder.

Heen en weer
“Ik geloofde dat onvoorwaardelijke liefde betekende dat je bij je partner bleef, zelfs in de zwaarste tijden, en ik geloofde niet dat het ooit zo erg zou kunnen worden als het uiteindelijk werd. Dus overtuigde ik mezelf om mijn kracht te bewijzen, zijn handen en woorden te doorstaan en hem recht in de ogen te kijken toen hij zijn pistool tegen mijn slaap drukte. Ik geloofde dat hij zou zien dat ik onaangetast was, ook al was uitgeschakeld accurater. Ik wist dat dat het antwoord was, want ik had al twee keer tevergeefs geprobeerd hem te verlaten. De eerste keer wou de politie me niet geloven en me niet helpen, waardoor ik mezelf alleen nog meer in vraag stelde. Misschien was ik wel overdramatisch? De tweede keer was hij ziek en had hij hulp nodig met zijn dochter. Het was haar schuld niet en ik zou een monster zijn als ik mijn rug keerde naar iemand die ik graag zag.”

Waarom?
“Ik zou je nog duizend redenen kunnen geven waarom ik gebleven ben, maar je zou nog met vragen blijven zitten, net als ik. Dit is wat ik geleerd heb… Als mens proberen we angst te minimaliseren, in stukjes te breken, zodat alles kleiner en gemakkelijker verteerbaar wordt. We leggen het probleem bij het onbekende en het onbereikbare. Dat is ook de reden waarom de helft van de wereld mensen die een gewelddadige relatie overleefden zo moeilijk begrijpen. Je wil niet geloven dat misbruik jezelf, je moeder of je zoon kan overkomen. Het is een te harde realiteit om te slikken dat er psychopaten in je eigen omgeving zouden kunnen wonen, die alles bovendien vaak goed verbergen achter strakke maatpakken en brede glimlachen. Ook goed functionerende mensen zijn gewelddadig. Beangstigend niet?”, stelt Sarafina.

Onwetendheid en ontwijken werken misbruik in de hand. Als we niet accepteren dat het iedereen kan overkomen en niet stoppen met het veroordelen of overdadig bemoederen van overlevers, gaan we de oorlog nooit winnen, luidt haar besluit.

© thinkstock
Dat is een vraag die bij heel wat hulpverleners opkomt en zelfs bij professioneel hulp. Hoe kan je iemand graag zien die je zo domineert, je geestelijk en lichamelijk mishandeld. Partnergeweld is dan ook iets wat moeilijk te doorgronden is. En als het slachtoffer dan toch de keuze maakt om van de persoon weg te gaan zit er heel veel angst bij. En gaat deze in heel veel gevallen terug zo een relatie aan. Want ze hebben ook een angst om iets nieuw in hun leven te roepen. Waar ze dan weer geen begrip voor hebben dat er geen boosheid gebruikt wordt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

HSP, wat moet je ermee?

Jong en hoogsensitief. Maken we het onszelf niet te moeilijk?

La Bella Bora

A bohemian lifestyle, travel, inspiration and mindset blog

Crudo e Cotto

Blog di cucina vegana

easydiet.blog

easy diet, detox juice, detox water, anticancer food, weight lose food, weight lose, healthy drinks, juice, drinks, healthy life, happiness, anti stress, food lover, gym lover, yoga lover, food porn, harmony, soul, body, mind.

Moments of Inspiration

momenten van inspiratie zijn ín ons en om ons heen

Moda-Creative thinking

Moda-Creative thinking

Op zoek naar mijn ziel

een stille revolutie

Wij godinnen

Dé taboedoorbrekende blog voor zelfbewuste, spirituele en holistisch ingestelde vrouwen van vandaag

Hotstuffforladies

everything for ladies

Bewustzijnenzo

Schepje bewustheid, scheutje spiritualiteit, druppeltje humor allemaal in een blender..en tadaaa

Crohn & ik

mijn leven met de ziekte van Crohn

They Call Me Jelke

But do I call them back

GROWYOURMINDNOW

PLEUN MARIA JOHANNA

Het zwarte monster

Een gevecht tegen alles wat ik heb

Balans in sport en leven

Mental coaching & Life coaching by Wiena Robert

volwassenwordenmetadhd

schrijfsels hyperkinetisch en emotioneel tot menselijkheid gebracht

AquariusPolitiek

De nieuwe wereld

Wu Cares!

nobody cares

Morgana Brighid

Waarzeggerij en Healing. Voor raad en daad.

YogaDagboek

Yoga • Voeding • Lifestyle

HARME BLOGT

marginale blogs van een 71 jarige

Phuro! Be inspired!

Van inspiratie tot transformatie

Dirk Pieters

writer, buddhist, yogi / schrijver, boeddhist, yogi

Healthy & Travel T(r)ips

Blog van een Gezondheids - & Reisfreak

WishMeAvril

Gezond en Gelukkig

struikuiltje

Persoonlijk blog

LiefsCarolien.nl

Inner beauty, Food, Lifestyle and a sparkle personal

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

Leren omgaan met narcisme?

Omgaan met een narcist en zelfliefde ontwikkelen.

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

Maria de Ridder

Durf de uitdaging aan te gaan om jezelf opnieuw uit te vinden

Onderweg na kanker

over omgaan met kanker en hoe het in al die grote kleine dingen sporen vraagt

%d bloggers liken dit: