Tag Archive: geestelijk geweld


Elke dag 110 klachten over huiselijk geweld

Elke dag lopen in ons land 110 klachten over huiselijk geweld binnen bij de politie. Toch kregen de voorbije drie jaar amper 103 daders een tijdelijk huisverbod opgelegd. In één op de drie gevallen werd dat verbod ook nog eens overtreden. Liefst 40.000 slachtoffers hebben vorig jaar een klacht ingediend over huiselijk geweld. Dat blijkt uit het antwoord van justitieminister Koen Geens (CD&V) op parlementaire vragen van Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) en Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). “Maar wat blijkt? Dat jaarlijks slechts 34 plegers van intrafamiliaal geweld een tijdelijk huis- en contactverbod krijgen opgelegd”, hekelt Lahaye-Battheu.

Nochtans kunnen parketten er door een wet uit 2012 onmiddellijk voor zorgen dat een dader tien dagen thuis weg moet blijven en dat hij in die periode ook geen contact mag hebben met de slachtoffers, althans als hij een ernstig gevaar vormt voor zijn huisgenoten. Die spoedprocedure werd in het leven geroepen om slachtoffers van zwaar huiselijk geweld te beschermen. “Maar veel magistraten weten nog altijd niet dat die wet bestaat”, aldus Lahaye-Battheu.Regionale verschillen
Bovendien zijn er grote regionale verschillen. “In sommige arrondissementen wordt het huisverbod af en toe toegepast, in andere nauwelijks”, voegt Kristien Van Vaerenbergh eraan toe. “Daar komt nog eens bij dat een op de drie plegers dat tijdelijk huisverbod negeert. In twee op de drie gevallen werden die dossiers van overtreding geseponeerd.” De parlementsleden vragen dat justitieminister Geens de wet dringend meer bekendheid geeft bij de parketten in ons land.
BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2939132/2016/10/26/Elke-dag-110-klachten-over-huiselijk-geweld.dhtmlHoe het komt weet men niet eigenlijk, maar het komt meer en meer voor huiselijk geweld. Zowel is het slachtoffer de vrouw maar ook tegenwoordig mannen zijn het slachtoffer. Dan kan men het nog gaan indelen in geestelijk geweld dat heel zwaar is voor het slachtoffer. Omdat men het niet ziet nog geloofd soms. Bij lichamelijk geweld kan men het laten vaststellen of zelfs klacht neerleggen. Dan heb je nog eens het seksueel geweld dat in een gezin kan plaats vinden. En dat soms vergeten wordt dat het ook bij huiselijk geweld zit. Spijtig genoeg wordt er nog altijd niet veel aan gedaan als men een klacht neer gaat leggen, of als het toch een rechtszaak komt dat de dader nooit veel krijgt, of zelfs geen straf krijgt.
Het is dan ook belangrijk dat je er met iemand durft over te praten, zodat deze weet hoe de zaak zit thuis en soms mee naar een oplossing kan zoeken.
Toch heeft het allemaal te maken met het leven waar ze vandaag de dag in leven. Praten kunnen ze niet meer maar geweld gebruiken ze maar al te graag.
Dan mogen we ook nog niet vergeten van mensen die er niet durven over te praten en het op hun beloop laten. Ik denk zelf dat de cijfers veel hoger zijn dan men echt weet en denkt.

Afbeeldingsresultaat voor huiselijk geweld

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Elke week 75 meldingen van geweld tegen kinderen

Het meldpunt 1712 voor vragen over of meldingen van misbruik, geweld en kindermishandeling kreeg vorig jaar 3.913 meldingen van geweld tegen kinderen in Vlaanderen. Dat zijn er 75 per week. Het aantal ligt fors hoger dan in 2014, toen sprake was van 2.755 meldingen. Dat besluit Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit cijfers van Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V).

In totaal liepen vorig jaar 4.707 meldingen binnen over 5.934 mensen. In 65 procent van de gevallen ging het om kinderen, twee keer op de drie vanwege intrafamiliaal geweld.Daarnaast liepen 1.021 meldingen binnen van geweld onder volwassenen, waarvan 640 over partnergeweld. Maar ook ouderenmishandeling dook met 215 meldingen vaak op.

Het totale aantal meldingen lag met 4.707 iets lager dan de 4.852 van het jaar voordien, maar wel opnieuw een stuk hoger dan de 3.248 van 2013 en de 2.548 van 2012 (vanaf de oprichting in maart). “Mogelijk hebben de stijgende cijfers ook te maken met de grotere bekendheid van het meldpunt 1712”, vermoed Schryvers (CD&V).

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2664798/2016/04/03/Elke-week-75-meldingen-van-geweld-tegen-kinderen.dhtml

Echt verschrikkelijk deze nieuwe cijfers. En dit komt omdat meer en meer kinderen maar ook andere die nog maar een vermoede hebben om melding te doen. Ook komt dit omdat men online het kan melden en dat is toch ook een pluspunt. Ook mogen we niet vergeten dat het in alle rangen van de bevolking voorkomt. En intrafamiliaal geweld ook soms naar dieren gebruikt wordt waar een van de personen een band mee heeft. Mensen wordt je geconfronteerd of heb je het vermoeden dat er iemand is waar huiselijk geweld plaatsvind durf er melding van te doen.
Ik zelf zal er altijd over blijven schrijven, en mensen weet het zijn niet alleen kinderen, vrouwen maar ook mannen die ermee geconfronteerd worden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Vermoed je huiselijk geweld? Dit kun je doen

Vermoed je huiselijk geweld? Dit kun je doen

Stel: je denkt dat je buurvrouw, het vriendje van je kind of een collega te maken heeft met huiselijk geweld. Wat kun je doen? En wat zijn de gevolgen? Opleidingsinstituut Trainers Huiselijk Geweld geeft tips.

Want soms is erover beginnen al een flinke stap in de goede richting.

1. Verzamel meer informatie
Wanneer het je opvalt dat iemand in je omgeving vaak verwondingen heeft en die niet goed kan verklaren, praat dan met iemand in zijn of haar omgeving die je vertrouwt. Vaak ben je namelijk niet de enige die iets gemerkt heeft of kijkt een ander juist op een andere manier naar het verhaal.

2. Durf te praten
Het kan een grote stap zijn om te praten met degene om wie het gaat. Je weet meestal niet wat er aan de hand is en je wilt de ander niet kwetsen. Het vermoedelijke slachtoffer zal zich misschien schamen en verborgen willen houden wat er speelt. Ook is het begrijpelijk dat je bang bent dat je vermoedens niet kloppen. Toch is het beter om het ter sprake te brengen en je gevoelens op tafel te leggen. Zolang je eerlijk en integer blijft, werkt het niet tegen je.

3. Bel Veilig Thuis
De hulplijn van Veilig Thuis (0800-2000) is er voor iedereen die direct of indirect te maken krijgt met huiselijk geweld. Wanneer je belt, krijg je een hulpverlener aan de lijn die aandacht heeft voor jouw verhaal. Hij of zij zal je overzicht geven, beantwoordt al je vragen en geeft advies. En wanneer de hulpverlener inschat dat er professionele hulp nodig is, zal diegene je doorverwijzen. Het is ook mogelijk om anoniem te blijven. Bellen is gratis en de lijn is 24/7 bereikbaar.

4. Directe nood? Bel de politie
Wanneer je merkt dat een ruzie uit de hand loopt en je denkt dat er acuut gevaar krijgt, kun je het best de politie bellen. Zij zijn opgeleid om met huiselijk geweld om te gaan.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/vermoed-je-huiselijk-geweld-dit-kun-je-doen/

Dit is wel voor  Nederland. Bij ons is het een ander nummer, dat is 1712 site https://1712.be/ of de blauwe lijn, 0800 12312. Nu als je het vermoeden hebt moet je proberen om er achter te komen of je vermoeden juist zit. Ben je niet zeker maar je kan iets niet meer aanhoren kan je altijd via deze lijnen informatie inwinnen. Sommigen mensen wachten te lang en kan het soms te laat zijn. Al is dat ook normaal als derde persoon omdat er toch een angst mee kan spelen. Maar normaal kan je altijd anoniem bellen en dat kan een opluchting zijn.
Vergeet niet het hoeft niet jouw buren te zijn, collega, kind of vriend(in) kan dit ook meemaken en moet je proberen om er contact mee te krijgen. Natuurlijk bij bepaalde kan je het snel zien lichamelijk geweld maar geestelijk geweld zie je niet en komt ook heel vaak voor.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Man slaat vrouw / vrouw slaat man: partnergeweld van 2 kanten

De kranten staan vandaag bol over het (vermeende) partnergeweld van ex-minister en ex-KLM-baas Camiel Eurlings op zijn inmiddels ex….

Maar ook lezen we over een 21-jarige vrouw uit Enschede die is veroordeeld voor gruwelijke mishandeling van háár ex.

De man werd onder meer gegijzeld, in elkaar geslagen en naakt overgoten met heet water en bier. Het slachtoffer sprong ten einde raad uit het raam van de eerste verdieping en brak daarbij zijn benen en

Ook als slechts een van beiden over de streep gaat, zijn dat even vaak vrouwen……

Dat blijkt uit onderzoek van Emma Jaspaert van het Leuvens Instituut voor Criminologie, dat zij afgelopen zomer publiceerde.

In meer dan de helft van de gevallen wordt psychologisch geweld door beide partners gepleegd. “Bij koppels die fysiek partnergeweld rapporteerden, bleek dit bij ongeveer 30% door beiden te zijn gebeurd”, aldus Jaspaert.

Dit wordt volgens haar onderbelicht in onderzoek en wetenschap. De criminologe ontdekte dat het vooral de individuele karakteristieken van de dader zijn, die aanzetten tot geweld of niet.

Een belangrijke oorzaak is ontevredenheid in de relatie. Jaspaert adviseert hulpverleners dan ook om hier de nadruk op te leggen bij het aanpakken van dit probleem. Er moet derhalve aandacht worden besteed aan de onvervulde wensen om het partnergeweld te stoppen.

BRON: http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2016/02/24/steeds-vaker-partnergeweld-van-twee-kanten

Als je aan partnergeweld denkt denk je gelijk man dader vrouw slachtoffer. Maar het is niet altijd zo. Ook komt partnergeweld voor op mannen, die het dan nog moeilijker hebben om het naar buiten te brengen. Niet alleen de angst voor de vrouw maar om uitgelachen te worden. Om niet geloofd te worden, ook gaat dit meestal om geestelijk geweld en in mindere maten om lichamelijk geweld. En als het dan om lichamelijk geweld gaat zal het ook bijna niet zichtbaar zijn voor derde. Partnergeweld lang beide kanten zou niet mogen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Internationale Dag tegen Geweld op vrouwen: de wereld kleurt even oranje

Wereldwijd krijgt 1 op 3 vrouwen minstens één keer in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Dat aantal loopt in sommige landen zelfs op tot 70%. Daarom organiseren de Verenigde Naties vandaag de Internationale Dag van de Eliminatie van Geweld tegen Vrouwen, met als slogan ‘Orange the world’.

Geweld tegen vrouwen kent geen geografische, socio-economische of culturele grenzen. Wereldwijd krijgt 1 op 3 vrouwen ermee te maken in haar leven, en dat zijn dus 1 op 3 vrouwen te veel. Bij dames tussen 18 en 25 jaar piekt het aantal meldingen volgens het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Geweld tegen vrouwen is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie dan ook een globale epidemie en een crisis voor de volksgezondheid.

De VN organiseren daarom vanaf vandaag de actie UNiTE, waarmee ze willen focussen op de boodschap dat geweld niet onvermijdbaar is, maar wel te voorkomen. Door de wereld oranje te kleuren willen ze de wereld hiervan tenminste zestien dagen lang bewust maken. “Dat is de aangeduide kleur die een helderdere toekomst zonder geweld moet symboliseren”, aldus de VN. Er wordt ook gevraagd om evenementen te organiseren en straten, scholen en cafés oranje te kleuren.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/521/Partnergeweld/article/detail/2536578/2015/11/25/Internationale-Dag-tegen-Geweld-op-vrouwen-de-wereld-kleurt-even-oranje.dhtml

Dat zou niet bij een dag mogen blijven. Want normaal zou je zoiets niet mogen lezen, maar het gebeurd, het wordt door het slachtoffer soms nog weg gestopt. Dit allemaal door angsten. Het is toch erg 1 op 3 die te maken krijgt met fysiek als zowel lichamelijk geweld, waarbij dan ook nog komt seksueel geweld. En dat laatste wordt soms niet gezien door het slachtoffer. Slachtoffers zijn niet alleen vrouwen maar ook mannen en dan nog voornamelijk bij mannen gaat het over fysiek en lichamelijk geweld. Nu spreken ze hier in de groep van 18 en 25 jarigen. Maar je mag zeker zijn dat je het perfect en spijtig genoeg kan doortrekken tot 40 jarigen. Geweld dat uitgevoerd wordt op mensen is nooit goed te praten. Niet bij vrouwen niet bij kinderen niet bij adolescenten niet bij ouderen niet bij mannen, en wat we ook niet mogen vergeten dat vaak gebeurd als het om psychisch geweld gaat dieren die in een gezin voorkomen. Want ook deze kunnen als derde genomen worden om het slachtoffer geestelijk pijn te doen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Slachtoffer partnergeweld heeft belangrijke boodschap

Kate Friday was vorig jaar het slachtoffer van een verschrikkelijk geval van partnergeweld. De 20-jarige Britse studente werd hard aangepakt door haar toenmalige vriend. Hij stak zijn vingers zo diep in haar keel dat er iets ‘knapte’ en beet ook in haar neus. Voor andere slachtoffers heeft Kate een belangrijke boodschap.

Kate Friday
Kate Friday © Facebook

Kate ontmoette Kyle Newby (21) op een online datingsite in februari 2014, waarna ze er een relatie mee begon. In het begin was Newby lief en zorgzaam, maar dat veranderde snel. De voormalige autoverkoper probeerde Kate alsmaar meer te controleren.

Newby verbood Kate kleren te dragen die hij niet mooi vond en begon haar later te bedreigen met angstaanjagende sms’en. “Vertel me waar je bent, ik maak je leven een hel”, zei Newby in een bericht. “Ik hoop dat je sterft, lelijke teef”, luidde een ander bericht.

Toen Kate na enkele maanden een punt zette achter de relatie, sloeg Newby helemaal door. Hij sloeg haar op haar achterhoofd en stak zijn vingers in haar mond zodat ze zou stoppen met roepen. De man ging zo hard tekeer dat Kate haar keel voelde “knappen”. Newby doorboorde het vlees van haar verhemelte met zijn vinger waardoor Kate hevig begon te bloeden.

Beste beslissing ooit

Kate diende een klacht in bij de politie, volgens haar “de beste beslissing die ze ooit heeft gemaakt”. Op Facebook postte ze een bericht voor alle andere slachtoffers van huiselijk geweld.

“Ik begon het geweld als normaal te ervaren, maar niemand zou daar ooit aan mogen wennen. Ik wou dat er me iemand had bewust gemaakt van de alarmsignalen. Als ik kan verhinderen dat iemand hetzelfde moet meemaken als mij, dan is dat het waard” zegt Kate in het bericht.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/521/Partnergeweld/article/detail/2406286/2015/07/28/Slachtoffer-partnergeweld-heeft-belangrijke-boodschap.dhtml

Dit is gewoon het ergste wat een persoon kan overkomen. En het gebeurd niet alleen bij vrouwen ook mannen worden steeds meer het slachtoffer van partnergeweld. In het begin zal je het zeker niet merken aan de dader, tot hij aanvoelt dat deze macht begint te krijgen. En dan beginnen te problemen.
Een mooi stukje over de signalen kan men dan ook hierop deze blog lezen.
https://survivorhuiselijkgeweld.wordpress.com/2015/07/28/signalen/Het begint met kleine dingen die meestal geestelijk zijn. Zoals het luisteren naar de dader of dat deze verplichtingen gaat opleggen, gehoorzaam je niet dan komen de lichamelijke bedreigingen. Dat van kwaad naar erger gaat. Maar als ze zich buiten hun woning begeven komen ze heel spontaan en lief over. Dan zou je het niet zeggen dat deze een dader van partnergeweld is.
Nu als het slachtoffer de relatie durft verbreken, en ooit een ander aangaat. Zit de mogelijkheid erin om terug naar zo een persoon te gaan, of is het toch iemand die anders is dan zit er bij het slachtoffer een bepaalde angst in omdat ze het niet gewoon zijn zo behandeld te worden. Als gewoon en in liefde.
Het is dan ook een lijdensweg die deze personen meestal bij zich dragen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Steeds vaker partnergeweld van twee kanten

In veel gevallen van lichamelijk of mentaal partnergeweld maken beide partners zich schuldig aan deze feiten.

De traditonele opdeling van man als dader en de vrouw als slachtoffer gaat lang niet altijd op.

Ook als slechts een van beiden over de streep gaat, zijn dat minstens even vaak vrouwen……

Dat blijkt uit onderzoek van Emma Jaspaert van het Leuvens Instituut voor Criminologie, waarover de Belgische krant ‘De Morgen’ bericht.

In meer dan de helft van de gevallen wordt psychologisch geweld door beide partners gepleegd.

“Bij koppels die fysiek partnergeweld rapporteerden, bleek dit bij ongeveer 30% door beiden te zijn gebeurd”, aldus Jaspaert.

Dit wordt volgens haar onderbelicht in onderzoek en wetenschap. De criminologe ontdekte dat het vooral de individuele karakteristieken van de dader zijn, die aanzetten tot geweld of niet.

Een belangrijke oorzaak is ontevredenheid in de relatie. Jaspaert adviseert hulpverleners dan ook om hier de nadruk op te leggen bij het aanpakken van dit probleem. Er moet derhalve aandacht worden besteed aan de onvervulde wensen om het partnergeweld te stoppen.

BRON: http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2015/06/18/steeds-vaker-partnergeweld-van-twee-kanten

We horen het vaker dat niet de vrouw het slachtoffer is maar de man. En dat het voor hem nog veel moeilijker is om ermee naar buiten te komen. Hier gaat het ook om geestelijk geweld, maar ook om lichamelijk geweld. En meestal heeft het te maken omdat de vrouw meer te zeggen wilt hebben als de man in een relatie. Of dat ze meer verdient zodat ze de man geestelijk kan manipuleren. Ook heeft het meestal te maken omdat de man een verleden bij zich draagt en eigenlijk zich zwak opstelt of in een slachtofferrol valt waar door macht om deze gemaakt kan worden.
En wat tegenwoordig ook vaker voorkomt dat is dat partnergeweld  de ene dag vanuit de man komt de andere dag vanuit de vrouw.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Vijf procent van Belgen zijn slachtoffer van huiselijk geweld

Vijf procent van de Belgen was al het slachtoffer van huiselijk geweld. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête 2013 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Uit diezelfde rondvraag blijkt dat we minder roken in huis maar dat onze kennis over de overdracht van hiv en aids erop achteruitgaat. Het WIV heeft donderdag het rapport “leefomgeving” en “preventie”, het vierde en vijfde luik, gepubliceerd.

Het WIV peilde op vraag van de federale en gewestelijke Gezondheidsministers in 2013 naar de gezondheidsbevindingen bij 11.000 burgers.

Het vierde rapport onderzocht de gevolgen van de leefomgeving op de lichamelijke en geestelijk gezondheid. Een kwart van de mensen gaf aan dat ze met minstens een ernstig probleem in hun woonomgeving kampen. Het gaat dan meestal om geur-, lawaai- of verkeershinder. Niet verwonderlijk zijn het vooral mensen in stedelijk gebied die meer over deze problemen klagen dan in halfstedelijk of landelijk gebied.

Een meer direct gevolg op de gezondheid is huiselijk geweld. Vijf procent van de ondervraagden was hier reeds het slachtoffer van. Dit cijfer ligt hoger dan de drie procent in 2004. Volgens Stefaan Demarest, projectleider van de Gezondheidsenquête, is het cijfer meer dan waarschijnlijk een onderschatting, omdat niet iedereen huiselijk geweld meldt, al is het thema meer bespreekbaar geworden. “De oorzaak voor de stijging van het huiselijk geweld is tweeërlei: of er zijn effectief meer daden van huiselijk geweld, of mensen communiceren er meer over omdat ze mondiger zijn geworden door de vele sensibiliseringscampagnes”, zegt Demarest.

Met het rookgedrag van de Belg is het beter gesteld. In 23 procent van de huishoudens wordt nog binnen gerookt, maar dat ligt al een pak lager dan 31 procent in 2004 en 27 procent in 2008.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20150402_01612177/vijf-procent-van-belgen-zijn-slachtoffer-van-huiselijk-geweld

Dit zijn cijfers dat men zeker weet. Omdat deze aangifte gedaan hebben, maar er zijn er meer die er ook mee geconfronteerd worden maar het niet durven naar buiten te brengen. Angsten spelen hier heel veel partner in mee. Je hebt dat nog eens geestelijk geweld en lichamelijk geweld. In het eerste is het moeilijk aantoonbaar en moeilijk om het echt naar buiten te brengen. De persoon zegt meestal zelf ik ben gewoon gek. Het komt omdat ik niet doe wat gevraagd wordt. Lichamelijk geweld kan aangetoond worden maar er zit ook een angst in. Want soms zegt de persoon ik durf niet want als hij/zij het te weten komt krijg ik weer problemen. En ik schrijf bewust hij/zij want het zijn niet alleen vrouwen die met huiselijk geweld geconfronteerd worden, meer en meer mannen durven er ook mee naar buiten te komen en zeggen ik ben slachtoffer ervan. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Helft meer oproepen voor meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling

Het meldpunt 1712 voor misbruik, geweld en kindermishandeling heeft in 2014 ruim 4.800 oproepen binnengekregen. Dat is vijftig procent meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

De meeste bellers zijn slachtoffer van psychisch geweld, gevolgd door fysiek geweld, verwaarlozingen en seksueel geweld. Bijna de helft van de oproepen gaat over kinderen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/521/Partnergeweld/article/detail/2236054/2015/03/01/Helft-meer-oproepen-voor-meldpunt-misbruik-geweld-en-kindermishandeling.dhtml#

Dat zijn toch heel wat oproepen die ze verwerkt krijgen en waar men dan het nodige moet voor doen. En als je dan leest dat de helft bijna oproepen zijn van kinderen is het toch hard om dit te moeten lezen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

‘Het begint met slet en eindigt met een mep’

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lanceert in samenwerking met de Beweging tegen Geweld vzw zijn nationale campagne ‘Schelden of slaan, het komt even hard aan’. Met die campagne willen ze de aandacht vestigen op verbaal en fysiek geweld op vrouwen. Dinsdag 25 november is de ‘Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen’.

In België zijn de afgelopen 12 maanden meer dan 300.000 vrouwen het slachtoffer geworden van fysiek en/of seksueel geweld. Maar liefst een op de vier vrouwen gaf aan kleinerende of vernederende opmerkingen te hebben gekregen van de huidige partner of ex-partner in de privésfeer. In 2013 registreerde het parket 61.028 gevallen van huiselijk geweld, waaronder 24.260 zaken van slagen en verwondingen. Dat zijn ongeveer 167 registraties per dag.

De campagne richt zich op jonge mannen en hun vrienden. Met choquerende slogans als ‘Het begint met slet en eindigt met een mep’ wil het Instituut erop wijzen dat verbaal geweld dezelfde gevolgen kan hebben als fysiek geweld en er bovendien ook toe kan leiden.

In de week van 25 november zijn er voor de campagne een honderdtal acties. Verschillende BV’s zoals Ben Crabbé, Bart Peeters en Adriaan Van den Hoof hebben al hun steun aan de campagne toegezegd. Zij nemen op 25 november een selfie met een campagne-T-shirt en gaan deze foto posten op verschillende sociale media, waaronder de Facebookpagina van de campagne. Het Instituut verspreidt ook affiches, speelkaarten en bierkaartjes in meer dan 400 cafés.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/521/Partnergeweld/article/detail/2127851/2014/11/21/-Het-begint-met-slet-en-eindigt-met-een-mep-.dhtml

Het begint met woorden die harder worden en dan komt de agressie boven die lichamelijk wordt. Men ziet het niet altijd aankomen en daar komt de eerste klap. Wat spijtig genoeg niet ophoud met de tijd en zo zit je in een relatie met huiselijk geweld.
Durf naar buiten komen met het probleem durf erover praten, zodat je niet in een ban moet leven van angst. Want het gaat van kwaad naar erger en het zal je leven gaan domineren zodat er geen leven meer is tussen de vier muren, en er buiten. Want je moet doen wat er je verplicht wordt.
En mensen niet te vergeten en zoals ik al geschreven heb, het komt ook voor bij mannen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: