De corona-etiquette: hoe maak je duidelijk dat je liever geen hand of kus geeft? Hoe vraag je een vriend om afstand te houden?

Drie, Jongens, Hugs, Kinderen, Vriendschap, Groep, Jong

Hoewel het aantal coronabesmettingen opnieuw flink stijgt, durven we nog altijd losser met elkaar omgaan. Maar hoe maak je duidelijk dat je liever nog wat voorzichtig wil zijn, bijvoorbeeld in de omgang met vrienden, zonder te willen overkomen als een ‘coronaseut’? We legden motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent), lid van de expertengroep ‘Corona & Psychologie’, een aantal situaties voor.
Hoe maak je duidelijk dat je geen kus of hand wil geven?
“Probeer de situatie zo ludiek mogelijk bespreekbaar te maken. Je kan bijvoorbeeld ‘Oei, wat ga je nu doen?’ zeggen of meteen je voet of elleboog uitsteken, om die persoon voor te zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om de situatie aan te kaarten. Er is geen duidelijk script voor ons gedrag, voor als je aan een verleiding of moeilijke situatie wordt blootgesteld. Daarom heb ik al voorgesteld om hierover een leuk televisieprogramma te maken. Met het delen van good practices kan je de bevolking aanmoedigen om die zelf toe te passen. Bekende Vlamingen zouden daarbij het voorbeeld kunnen geven. Zo’n situatie collectief bespreekbaar maken, helpt om ons coronabewustzijn levendig te houden.”
Plots wil een extra man op café aan tafel aanschuiven. Hoe maak je duidelijk dat hij of zij er niet bij kan?
“Het is goed om op voorhand goed af te spreken met wie je op café gaat. Als er iemand toch onverwacht komt aansluiten, kan je alvast al meer afstand houden. Of je kan beslissen om in twee groepen te gaan zitten. Als je de situatie toch liever door de vingers ziet, is reflectie uitlokken op zich ook al goed. Als je met iemand teveel blijft zitten, is dat een keuze, waarvan we met ons allen de gevolgen op termijn moeten erbij nemen. Het is een goed begin om daarover te praten: waarom vind je het zinvol of zinloos? Daarom stelden we een soort ‘coronavoetafdruk’ voor. Net zoals een ecologische voetafdruk je inzicht geeft in hoe milieuvriendelijk je handelt, zo geeft een coronavoetafdruk aan in welke mate je risico’s neemt en het virus in stand helpt te houden. Via zo’n coronavoetadruk neem je het schroom weg om er over te praten. Bij een open gesprek zijn er sowieso verschillende opinies, dan groeit het bewustzijn al. Dan ga je misschien de volgende keer beslissen om niet met meer dan tien aan tafel te gaan zitten.”
En hoe vraag je iemand om afstand te houden?
“Door simpelweg zelf een stap achteruit te zetten en openlijk te zeggen dat je het belangrijk vindt om afstand te houden. Het is belangrijk om in al die situaties voldoende assertief te zijn. Je kan ook vragen wat iemand tegenhoudt om zich aan de regels te houden. Elk gedrag is gemotiveerd, ook als iemand de regels niet volgt. Die redenen bespreekbaar maken kan voor een meer open gesprekscultuur zorgen.”
Wat als iemand in het openbaar vervoer geen mondmasker draagt? Maak je hem of haar daarop attent?
“Als je dicht bij hem of haar zit, kan je voorzichtig vragen of die persoon zijn mondmasker vergeten is en eventueel zelf een extra exemplaar aanreiken. Het is zeker goed om niet beschuldigend uit de hoek te komen. Vermanend iemand op zijn plichten wijzen kan weerstand uitlokken, zeker bij hardleerse personen. Als iemand verderop de bus of trein geen mondmasker draagt, dan lijkt het volgens mij vooral de taak van de conducteur of buschauffeur om deze persoon hierop aan te spreken: zij zitten in een meer legitieme positie om dat te vragen.”
Na een leuke avond willen je vrienden je knuffelen of kussen. Hoe sla je dat gebaar beleefd af?
“Dat zijn de moeilijkste momenten, omdat de vermoeidheid onze zelfbeheersing afremt. Op dat ogenblik aan de verleiding weerstaan is dus een pak moeilijker, zeker na een leuke avond samen. Een alternatieve coronagroet zou hier de oplossing kunnen zijn. In een televisieprogramma of via Tik Tok of andere kanalen kunnen via een campagne nieuwe begroetingsrituelen worden geïntroduceerd. Dan moeten we er als individu geen cognitieve aandacht aan besteden. We worden niet voor een dilemma geplaatst omdat we gewoon kunnen terugvallen op het aangereikte ‘script’. Net als het vaste applaus voor de zorghelden om 20 uur is het dus goed om nieuwe rituelen te voorzien. Je kan de bevolking betrekken bij het bedenken van een ludieke coronagroet en vervolgens er een top 3 van maken.”
Een goede vriend met kinderen wil in groep met andere gezinnen afspreken in een park. Weliswaar in de openlucht, maar toch vertrouw je het niet. Hoe zeg je dat je liever niet ingaat op het aanbod?
“Gewoon rechttoe rechtaan zijn: zeggen dat je dat buiten coronatijden graag zou doen, maar in coronatijden liever niet. Zeg zeker dat je het initiatief of de persoon gunstig gezind bent, maar geef aan dat je gezien de omstandigheden liever geen risico’s neemt. Dat geldt eigenlijk voor elke situatie: ik raad aan om je bezorgdheid duidelijk te maken op een authentieke manier. Durf de zaken op een constructieve wijze te benoemen. De coronamaatregelen volgen is niet louter een zaak voor de brave burgers. Daarom doe ik een oproep tot openheid, authenticiteit en eerlijkheid, met wederzijds respect voor elkaars keuzes.”

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/de-corona-etiquette-hoe-maak-je-duidelijk-dat-je-liever-geen-hand-of-kus-geeft-hoe-vraag-je-een-vriend-om-afstand-te-houden~a3917ac0/

Soms is het niet makkelijk om aan iemand iets duidelijk te maken. In vriendenkring is het soms heel moeilijk om die kus of knuffel af te staan. Maar in sommigen gevallen is het nodig. Men weet nooit of iemand besmet is of niet. Toch zou hier meer respect moeten voor zijn. Niet alleen voor je eigen gezondheid maar ook voor de medemens. We verlangen allemaal naar sociaal contact of beter gezegd de meeste. Dan is het hierbij gezond verstand gebruiken. Niet alleen in deze tijden, maar ook en dat vergeten veel mensen bij ziekte.
We moeten gewoon leren om anders te gaan leven en bepaalde dingen die we gewoon zijn achterwege te laten.
We hebben allemaal ons sociaal contacten nodig maar hou het veilig. Dan zal men het contact niet alleen moeten leggen via internet.

Groep, Dagje Uit, Man, Mensen, Vrienden, Park, Wandelen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM