Tag Archive: gedragsproblemen


Van ADHD tot borderline: alle gedrags- en leerstoornissen

ruziënde kinderenADD, NLD, ADHD, CD, Asperger; het is als ouder niet makkelijk om alle gedrags- en leerstoornissen uit elkaar te houden. ,,‘Mijn zoon heeft NLD”’, zegt een vader tegen je op het schoolplein. Je knikt begrijpend, maar eigenlijk heb je geen idee waar hij het over heeft. Dat is ook niet erg verwonderlijk, want er bestaan veel verschillende gedragsstoornissen en leerstoornissen. Veel afkortingen hiervan lijken ook nog eens op elkaar. Als geheugensteuntje legt Dokterdokter de veel voorkomende gedrags- en leerstoornissen beknopt uit, op alfabetische volgorde.

ADD (Attention Deficit Disorder)

ADD is een gedragsstoornis waarbij kinderen concentratieproblemen hebben. Het lijkt erg op ADHD, alleen vertonen kinderen met ADD geen uitgesproken druk of hyperactief/impulsief gedrag. Het kost kinderen met ADD erg veel energie en moeite om zelfstandig (nieuwe) dingen te ondernemen. Daarom krijgen ze soms verwijten dat ze lui, ongeïnteresseerd of zelfs dom zijn.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Ook wel aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornis. Bij kinderen met ADHD hebben de hersenen moeite om onbelangrijke prikkels te negeren. Daarom reageren kinderen met ADHD op alle prikkels. Ze vertonen druk en impulsief gedrag en kunnen zich moeilijk concentreren. Vaak hebben ze deze gedragsproblemen op school en thuis.

Syndroom van Asperger

Dit is een ontwikkelingsstoornis die verwant is aan autisme. Een verschil met klassiek autisme is dat mensen met het syndroom van Asperger beter kunnen leren omgaan met hun beperkingen. Kinderen met het syndroom van Asperger hebben eenzijdige interesses, een gebrek aan sociale vaardigheden, zijn stressgevoelig, kunnen slecht tegen veranderingen en hebben een slechte motoriek. Ze hebben meestal een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie. Ze hebben met name een erg goed geheugen.

Autisme

Dit is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door problemen op een drietal gebieden:

  • Moeite met sociale contacten en sociale relaties
  • Moeite met taal en andere manieren van communicatie
  • Interesses en gedrag (beperkte en stereotype interesses en gedragspatronen)

Borderline

Dit is een persoonlijkheidsstoornis waarbij een kind voortdurend van stemming wisselt en verandert van relaties. Ook het beeld dat iemand met borderline van zichzelf heeft verandert steeds. Kenmerken van borderline zijn onder andere impulsiviteit, zwart-wit denken, verlatingsangst, automutilatie en identiteitsproblemen.

CD (Conduct Disorder)

Dit is een antisociale gedragsstoornis waarbij kinderen gedrag vertonen dat door hun omgeving als niet-acceptabel wordt beschouwd. Kenmerken van CD zijn agressie, narcisme en gebrek aan inlevingsvermogen. CD komt vaak voor in combinatie met of als gevolg van andere gedragsstoornissen.

Dyscalculie

Dit is een neurologische aandoening die het aanleren van rekenvaardigheden verstoort. Kinderen metdyscalculie hebben vaak ook problemen met ruimtelijke oriëntatie en het kortetermijngeheugen.

Dyslexie

Dit is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen die problemen met technisch lezen, spellen, schrijven en praten met zich mee kunnen brengen.

Gilles de la Tourette

Gilles de la Tourette is een neuro-psychiatrische aandoening die zich kenmerkt door geluid- of bewegingstics zoals knipperen met de ogen of klakken met de tong. Sommige mensen met dit syndroom uiten obscene of agressieve woorden. Gilles de la Tourette gaat vaak gepaard met andere gedragsstoornissen.

Hechtingsstoornis

Een hechtingsstoornis is een stoornis waarbij een kind door bepaalde omstandigheden een trauma heeft opgelopen, waardoor een hechtingsbeschadiging ontstaat. Door een patroon van angstige en/of vervormde hechtingsgedragingen worden mogelijkheden van het kind verstoord om bevredigende relaties met anderen aan te gaan.

NLD (Non verbal learning disabilities)

Dit is een leerstoornis die te maken heeft met de informatieverwerking. Een kind met NLD kan moeilijk een beeld vormen van diverse begrippen en heeft moeite met nieuwe, complexe en ruimtelijke informatie. Hierdoor heeft een kind grote moeite met alledaagse problemen en situaties.

ODD (Oppositional Defiant Disorder)

Ook wel oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, een stoornis waarbij kinderen last hebben van oppositioneel en agressief gedrag. Deze stoornis lijkt erg op ADHD, alleen vertoont een kind met ODD agressief gedrag in plaats van impulsief gedrag.

PPD-NOS (Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified)

Is is een atypische pervasieve ontwikkelingsstoornis die verwant is aan autisme. Kinderen met PPD-NOS hebben (grote) moeite met sociale interacties, verbale en non-verbale communicatie en verbeelding. Ook heeft het kind een beperkt reportoire van interesses en activiteiten.

Auteur: Rachel van de Pol
Bronnen: Medisch A-Z, Marlis Orthopedagogische praktijk

BRON: http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/schoolkind/adhd-tot-borderline-gedrags-en-leerstoornissen/

Hier geld niets meer aan toegevoegd te worden. Het is een opsomming van gedrag en leerstoornissen. Natuurlijk is het zo, als men het nu leest en je zou het bij je kind misschien zien is het nog niet gezegd dat je hem of haar in een hokje moet duwen. Ga dan echt te rade bij de nodige gespecialiseerde geneesheren. Maar weet altijd dat een kind soms zelf kan veranderen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Moeder denkt dat zoon autist is, maar dan komt oorzaak van zijn gedrag aan het licht

© Channel 4. Billy was onhandelbaar, kreeg woedeaanvallen en gooide zijn fietsje in mama Robyns gezicht. “Autisme”, dacht Robyn. Tot een tv-programma dat focust op gedragsproblemen bij kinderen de ware boosdoener ontmaskerde.

De Britse Robyn was ervan overtuigd dat haar zoontje van drie autistisch was. Billy was onhandelbaar en agressief. Tijdens één van zijn woedeaanvallen gooide hij een fietsje naar zijn moeder, waar ze een gebarsten lip aan overhield. Tot een simpel slaaponderzoek onthulde dat de oorzaak van Billy’s onuitstaanbare gedrag niet bij hem of één of andere ziekte lag.

Robyn (21) groeide op met een autistische broer en mede daarom dacht ze dat ook haar zoontje autistisch was. Maar nadat het slaapgedrag van Billy werd onderzocht, bleek de hond van het gezin de boosdoener. Die joeg samen met de kat elke nacht Billy uit zijn bedje en griste zijn hoofdkussen weg. Daardoor leed het kind aan chronisch slaapgebrek.

Verslaafd aan tekenfilms

Robyn, uit het Engelse Monmouthshire, verklaarde dat Billy verslaafd was aan tekenfilms en elke avond worstelde om in te slapen. Hij kon zich maar niet ontspannen, meende ze. Dat leken haar tekenen van autisme. Ze dacht dat Billy niet kon slapen omdat “zijn hersenen voortdurend in overdrive zijn”.

‘Stout geboren?’
“Billy slaagde er pas om 23 uur of soms zelfs pas na middernacht in de slaap te vatten, maar ’s nachts werd hij nog ontelbare keren wakker”, verklaarde Robyn. Omdat ze bang was dat haar kind op school de stempel ‘stouterik’ zou krijgen, besloot ze deel te nemen aan het programma ‘Born Naughty?’ op Channel 4, hopend op een diagnose.

Gedragsproblemen
Een huisdokter en een kinderarts observeren in dat programma kinderen met gedragsproblemen en trachten samen met een team van specialisten een diagnose te stellen. Groot was de verbazing van Robyn toen bleek dat de hond van het gezin de ware boosdoener was.

De kinderarts vond het aanvankelijk opmerkelijk dat Billy goed van de tongriem gesneden was. “Zijn verbeelding was schitterend en dat strookt niet met autisme. Autisten vatten alles heel letterlijk op en hebben weinig verbeelding”.

Als een vulkaan
Toen de experts besloten Billy ’s nachts te filmen, kwam de aap uit de mouw. Of eerder: de hond. Die bleek samen met de kat het kind ’s nachts uit zijn bedje te jagen en zijn hoofdkussen te jatten. Slaapexpert Debs Sugden verklaarde dat de onderbroken slaap van het kind had geleid tot een aandoening waarbij de slaap tot twee of meer uren na de gebruikelijke bedtijd uitgesteld wordt. Dat zorgt voor concentratie- en gedragsproblemen.

“Geen wonder dat Billy soms uitbarstte als een vulkaan. Slaap is heel belangrijk voor kinderen”, aldus de slaapexpert. Nu de hond en de kat niet meer op Billy’s kamer kunnen, is Billy enorm veranderd. “Hij is veel gelukkiger, het komt haast niet meer voor dat hij in woede uitbarst”, zegt mama Robyn opgelucht.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/575/Gezin/article/detail/2349557/2015/06/05/Moeder-denkt-dat-zoon-autist-is-maar-dan-komt-oorzaak-van-zijn-gedrag-aan-het-licht.dhtml

Het is niet het eerste geval. Soms komt door lang zoeken het lichtpuntje boven. En heeft het met heel wat andere dingen te maken dan dat iemand weer die stempel krijgt. Men staat er niet altijd bij stil wat tekenfilmpjes teweeg kunnen brengen. Een tekenfilmpje met veel geel of andere kleuren in maar er wordt bijna niet ingesproken dan alleen wat gebrabbel dan kan het goed zijn dat het kind het ook zelf gaat doen. En het soms moeilijk krijgt met praten. En zo zijn nog bepaalde dingen aan het licht gekomen door er een studie aan te richten. 
We mogen niet vergeten dat kinderen projecteren tot hun 6de 8ste levensjaar. En dat hier dan toch rekening mee moet gehouden worden om toch zo goed mogelijk te praten en tekenfilms te laten zien die iets over kunnen brengen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Kent u de risicofactoren voor een autismespectrumstoornis (ASS)?

In de laatste versie van het psychiatrisch handboek ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM-5) wordt de verzamelterm ‘autismespectrumstoornis’ (ASS) gebruikt als overkoepelende classificatie voor verschillende soorten stoornissen zoals de stoornis van Asperger en de pervasieve ontwikkelingsstoornis.

B>Wat is een autismespectrumstoornis (ASS)?
Binnen de ASS zijn twee hoofddomeinen te onderscheiden, gekenmerkt door een beperking in de sociale communicatie en de aanwezigheid van beperkt, zich herhalend gedrag. Hiervoor stelt de DSM-5 zeven criteria. Een nieuw criterium is de aanwezigheid van sensorische over-, of ondergevoeligheid. Om een diagnose ASS te krijgen dient een cliënt te voldoen aan drie criteria van de sociale communicatie en aan twee van de vier criteria bij het beperkte, repetitieve gedrag.

In de DSM-IV, de voorgaande versie van dit classicicatiesysteem, waren er vijf stoornissen die onder autisme vielen: de autistische stoornis, de stoornis van Asperger, het syndroom van Rett, de desintegratieve stoornis en PDD-NOS. De DSM-5 hanteert een meer geïntegreerde benadering en heeft deze verschillende stoornissen samengevoegd onder het begrip autismespectrumstoornis. Dit is voortaan een overkoepelend begrip voor wat voorheen als aparte stoornissen werd opgevat. Deze vijf stoornissen hebben twee belangrijke kenmerken gemeenschappelijk. Mensen met een autismespectrumstoornis hebben allemaal beperkingen in de sociale communicatie en laten beperkt, zich herhalend gedrag zien. Dat laatste kan bijvoorbeeld blijken uit een overmatige gehechtheid aan routines, een grote gevoeligheid voor veranderingen en een intense gefixeerdheid op ongebruikelijke voorwerpen.

Volgens de DSM-5-criteria zijn symptomen van een autismespectrumstoornis al op jonge leeftijd aanwezig. Vaak worden die pas als zodanig herkend wanneer ze tot probleemgedrag leiden, bijvoorbeeld wanneer een kind voor het eerst naar school gaat. Wanneer een kind intelligent is of wanneer het opgroeit in een gestructureerd gezin, kan dat als beschermende factor werken, waardoor er geen probleemgedrag ontstaat.

Risicofactoren van ASS
De risicofactoren voor autismespectrumstoornissen (ASS) worden onderverdeeld in risicofactoren bij het kind zelf en risicofactoren in de omgeving van het kind en rond de zwangerschap en de geboorte.

Kindfactoren
• Erfelijkheid speelt een belangrijke, maar complexe rol bij de ontwikkeling van ASS. Het gaat niet alleen om een erfelijke aanleg, er moet ook een trigger of triggers zijn om de stoornis tot uiting te laten komen.
Broers en zussen van kinderen met ASS hebben een verhoogde kans op ASS.
– Als 1 kind uit een eeneiige tweeling autistisch is, is de kans zeer groot (91%) dat de ander dat ook is. Bij twee-eiige tweelingen is die kans veel lager.
– Broertjes en zusjes van een kind met een autismespectrum stoornis hebben 20 tot 60 maal zoveel kans zelf ook een dergelijke stoornis te hebben als andere kinderen.
– Autistische symptomen komen bij familieleden van iemand met autismespectrum stoornissen 6 à 7 keer vaker voor dan bij andere families.
Hoe groot de invloed van genetische factoren is, is echter niet goed duidelijk. Voorheen werd gedacht dat deze zeer groot was. Recent onderzoek vindt echter dat omgevingsfactoren ook van invloed kunnen zijn.

• Kinderen met autisme hebben in verhouding vaker een vergrote hoofdomtrek. Zij hebben in verhouding grotere hersenen. Als ze een hoofdomtrek hebben die groter is dan die van 97 procent van hun leeftijdgenoten, blijken kinderen een hoger risico te hebben op het ontwikkelen van ASS. Naar schatting 20 procent van de patiënten met autisme heeft zo’n grote hoofdomtrek. Deze afwijkende hoofdomtrek ontstaat waarschijnlijk rond het tweede levensjaar, hoewel er ook studies zijn die al een versnelde groei van de hoofdomtrek in het eerste levensjaar rapporteren. Het is nog niet duidelijk welke hersenstructuren hierbij precies betrokken zijn.
• Mensen met ASS hebben 25-50% meer serotonine in bloedplaatjes. Serotonine is een neurotransmittor, een boodschapperstof, die in de hersenenen wordt aangemaakt en die onder meer invloed heeft op de stemming. De samenhang tussen ASS en serotonine (en andere neurotransmittors zoals dopamine en melatonine) is nog onduidelijk.
• Autisme komt soms (ongeveer 10%) voor in combinatie met een medische aandoening, zoals het Fragiele X syndroom (erfelijke aandoening die vaak gepaard gaat met een verstandelijke beperking), tubereuze sclerose (aangeboren aandoening die wordt gekenmerkt door goedaardige gezwelletjes), stofwisselingsstoornissen en infectieziekten. Ook epilepsie komt naar verhouding vaker voor bij ASS. Deze ontwikkelt zich vaak als autisme al aanwezig is.
• Autisme gaat niet per definitie samen met een verstandelijke beperking. Steeds vaker wordt ASS ook gediagnosticeerd bij normaal begaafde kinderen. De klassieke autistische stoornis gaat naar schatting in 67 procent van de gevallen samen met een verstandelijke beperking. Bij de aan autisme verwante ontwikkelingsstoornissen geldt dat in ongeveer 12 procent van de gevallen. Bij de stoornis van Asperger is er juist sprake van normale of zelfs hoge intelligentie.
• Autisme komt 3 tot 4 keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De stoornis van Rett komt echter wel vrijwel alleen bij meisjes voor. De oorzaak van Rett is bekend; dat is een genetische factor.

Sociale factoren
• Dat sociale factoren op zich een risicofactor vormen voor het ontstaan van ASS is niet met empirisch onderzoek vastgesteld. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat er geen verband is tussen ASS en de sociaal-economische status van het gezin. Autisme lijkt in alle lagen van de bevolking en in alle culturen voor te komen.
• Opvoeding en scholing zijn wel van groot belang voor de wijze waarop ASS zich ontwikkelt: een aangepaste opvoeding en passende scholing kan de ontwikkelingskansen van kinderen met ASS vergroten en de kans op gedragsproblemen doen afnemen. Een aangepaste opvoeding zal de nadruk leggen op rust, structuur en het voorbereiden op nieuwe situaties. Bij gepaste scholing valt te denken aan structurering en regulering van de les- en leeromgeving, individuele instructie en extra aandacht bij de overgang naar een ander type onderwijs.
• Er is ook enige aanwijzing voor de rol van extreme verwaarlozing van kinderen. Wanneer kinderen die hebben blootgestaan aan extreme verwaarlozing echter in een goed pleeggezin of adequate behandelsetting geplaatst worden, verdwijnen de op autisme gelijkende symptomen meestal vrij snel.

Factoren rond zwangerschap en geboorte
• Bij patiënten met ASS blijken prenatale complicaties vaker voor te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bloedingen in het tweede trimester van de zwangerschap en infecties bij de moeder. Ook blootstelling aan drugs van het kind in de baarmoeder verhogen het risico. Ook het gebruik van sommige geneesmiddelen tijdens de zwangerschap, zoals valproïnezuur, zou het risico op ASS kunnen verhogen. Selectieve serotonineheropname-remmers (ssri’s), die gebruikt worden bij depressie, zouden het risico op ASS daarentegen niet verhogen.
• ASS is ook in verband gebracht met complicaties rond de geboorte, zoals zuurstofgebrek, keizersnede, afwijkende foetale ligging en een lage Apgar score. Waarschijnlijk hangt de verhoogde prevalentie van complicaties rondom zwangerschap en geboorte samen met onderliggende genetische factoren of met een interactie van deze factoren met de omgeving.
• In tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt, bestaat er geen verband tussen de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR-vaccinatie) en autisme. Verschillende uitgebreide epidemiologische studies hebben aangetoond dat autistische verschijnselen even vaak voorkomen bij gevaccineerde kinderen als bij ongevaccineerde kinderen.

Geen risicofactoren
• Voor het veronderstelde effect van kwikvergiftiging op het ontstaan van autismespectrum stoornissen is geen bewijs gevonden.
• Ook het effect van milieuvervuiling of de nabijheid van elektriciteitscentrales is nooit aangetoond.

Bronnen:
www.nji.nl
www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/autismespectrum-stoornissen/oorzaken-en-risicofactoren
www.nvvp.net/publicaties/richtlijnen/
www.ncj.nl/programmalijn-kennis/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=25

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=18256

Autisme wat is het nu eigenlijk? Als je als ouder en als kind tot volwassene ermee geconfronteerd wordt is het soms moeilijk om elkaar te begrijpen. Ook zijn er risico’s gaan verbonden spijtig genoeg. En juist is het goed om daar ook aandacht aan te geven. Heel wat mensen kennen autisme in het algemeen maar hoe verder en wat kan er allemaal bijkomen is toch ook een belangrijk punt. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

ADHD NIET METEEN MEDICIJNEN

ADHD: niet meteen medicijnen

Het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd over de behandeling van ADHD.
Deze standaard geeft diagnostische criteria voor ADHD bij kinderen aan de hand van kenmerken van onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. De behandeling gebeurt aan de hand van een stappenplan. Goed leren omgaan met de kenmerken van ADHD is het belangrijkste om klachten en problemen te verminderen. Zorg bijvoorbeeld voor duidelijke regels voor kinderen met ADHD. Laat ze vooral vaak weten wat ze goed doen, met complimenten en andere beloningen. Ouders kunnen hun kind zo goed helpen. Vaak zijn medicijnen dan niet nodig, omdat het na een aantal maanden beter gaat, thuis en op school.

Bij onvoldoende effect van gedragsmatige interventies kan de huisarts methylfenidaat overwegen.

De belangrijkste kernboodschappen van de standaard zijn:
• Ook als kinderen niet voldoen aan de beschreven criteria voor ADHD, maar wel lichte beperkingen in het functioneren vertonen door druk, impulsief of onoplettend gedrag, kunnen dezelfde voorlichting, opvoedingsadviezen en –ondersteuning nuttig zijn.
• Huisartsen kunnen kinderen vanaf 6 jaar zelf begeleiden, mits zij beschikken over voldoende kennis, expertise en samenwerkingsmogelijkheden met andere hulpverleners.
• Behandeling van ADHD zonder bijkomende psychiatrische aandoening volgt een stappenplan, te beginnen met voorlichting, ouder- en leerkrachtbegeleiding en eventueel gedragstherapie voor het kind. Bij onvoldoende effect hiervan kan de huisarts methylfenidaat voorschrijven in overleg met ouders, kind en andere behandelaars.
• De huisarts controleert kinderen met ADHD periodiek.

In een korte film worden de kernboodschappen uit de standaard toegelicht.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=17463

Belangrijk zijn duidelijk richtlijnen die je als ouder naar het kind kan aanbrengen. Maar ook kan een derde persoon of hulpverlener ingeschakeld worden om bepaald gedrag af te leren en zo het kind leren omgaan met bepaalde prikkels. Hier speelt dus een belangrijke rol dat iedereen een handje toesteekt waar het kind allemaal bijkomt. School of leerkracht, ouder en eventueel hulpverlener die goed op elkaar moeten afgestemd zijn en die eigenlijk niet van de rechte lijn mogen afwijken om zo het kind duidelijkheid te laten krijgen in zijn doen en laten. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Loopt jouw kind risico op ADHD? Dit is een voorteken

Het is onmogelijk om precies te voorspellen of je kind later aandachtsstoornissen of hyperactiviteitsstoornissen zoals ADHD zal ontwikkelen. Wetenschappers waarschuwen echter dat de taalvaardigheden al in de kleutertijd latere problemen kan voorspellen.

De universiteit van Indiana heeft een onderzoek gevoerd naar de link tussen vroege taalvaardigheden en latere gedragsproblemen bij kinderen. De wetenschappers bestudeerden120 peuters gedurende een aantal jaar, en volgden de taalcapaciteiten van de kinderen en hun gedrag op de voet.

De onderzoekers hadden na afloop een straffe boodschap voor ouders: wiens kind op 3,5 jaar taalproblemen of -achterstand ondervindt, zoekt beter professionele hulp. Ze vonden immers een duidelijk verband tussen de capaciteiten en gedragsproblemen. De wetenschappers waarschuwen dat de achterstand kan wijzen op de ontwikkeling van ADHD of gelijkaardige stoornissen.

Jonge kinderen gebruiken taal immers al van in de kleutertijd om hun eigen gedrag en acties te reguleren en onder controle te houden. Kleuters die een achterstand in taal oplopen, kunnen dus ook op gedragsvlak moeite hebben om de eigen houding te begrijpen en aan te passen.

De dokters waarschuwen echter dat ieder kind op zijn eigen tempo ontwikkelt, en dat ouders niet meteen naar de arts moeten rennen als hun peuter wat trager is als zijn klasgenootjes. Een kind met achterstand hoeft ook niet per se een gedragsstoornis te ontwikkelen. Toch raden ze aan om een kind dat 3,5 is en zijn leeftijdsgenootjes nog niet heeft bijgebeend, te laten onderzoeken. “Als we dan al kunnen ingrijpen, kunnen we latere problemen misschien helemaal vermijden”, klinkt het.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/329/ADHD/article/detail/1957893/2014/07/24/Loopt-jouw-kind-risico-op-ADHD-Dit-is-een-voorteken.dhtml

Zoals ze zelf schrijven kan met het niet voorspellen of er een risico is op ADHD. Men kan op een moment een vermoede stellen en dan de nodige testen laten doen. Maar soms kan het kind aandacht vragen, en door die niet te krijgen anders gaan reageren. En dan wordt al snel gezegd mijn kind heeft dit of dat. Ja plaats het maar in een hokje. Want de ouders kunnen er niet mee omgaan. Ik spreek niet algemeen, dus mensen als je een kind hebt met ADHD ben ik niet de gene die zegt het heeft het niet. Maar men weet allemaal dat het meestal niet bij ADHD blijft en dat er andere symptomen ook meespelen. Voor deze die toch meer willen weten over dit is deze een pracht van een site
http://www.zitstil.be/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Neuroloog trekt conclusie: “ADHD bestaat niet”

Na 50 jaar dienst als neuroloog, met als specialisatie gedragsproblemen, trekt de Amerikaanse dokter Richard Saul de conclusie dat ADHD niet bestaat. De bijhorende medicatie zou de boel bovendien nog erger maken en de echte oorzaak van de gekende symptomen wordt in veel gevallen over het hoofd gezien.

We moeten anders leren kijken naar de problemen in plaats van te grijpen naar de achterhaalde diagnose waar dokters, farmaciebedrijven en zelfs patiënten zich aan vastklampen.

Afgeleid zijn, wriemelen en wiebelen, symptomen als dit worden nogal snel samengebald onder de noemer ADHD. Het aantal erkende gevallen van deze concentratiestoornis steeg de voorbije jaren wereldwijd dramatisch, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Ook het gebruik van medicatie als Rilatine zit uiteraard in de lift, al is dat volgens dokter Saul niet zonder gevaar.

Verkeerd
“ADHD als een aandoening behandelen en niet als een reeks van symptomen is een zware fout. Het is gevaarlijk voor de kinderen en volwassenen die de diagnose op het hoofd geplakt krijgen. Er bestaat geen twijfel over dat de kenmerken van deze zogenaamde stoornis, waaronder gebrek aan focus, wriemelen, wiebelen en impulsief gedrag, echt zijn, maar om ze samen te proppen onder de noemer ADHD en vervolgens te behandelen met zogenaamde stimulantia, is even erg als de symptomen van een hartaanval (hevige pijn in de borst) aanpakken met pijnstillers in plaats van het hart zelf te genezen. Het is gevaarlijk, nalatig en verkeerd”, klinkt het betoog.

Mythe?
In de jaren 70 geloofde Saul nog in ADHD. Het leek de concentratieproblemen te verklaren waar zoveel kinderen last van hadden (en hebben). Na 50 jaar ervaring is zijn blik echter helemaal veranderd. “Ik realiseer me dat de symptomen een brede waaier aan onderliggende oorzaken hebben die nu gewoon genegeerd worden om de stempel ADHD razendsnel gegeven wordt”, stelt hij.

In zijn controversieel boek ‘ADHD Does Not Exist’ beargumenteert hij dan ook dat we vastzitten in een cirkel van misdiagnose en het overdreven voorschrijven van pepmiddelen zoals Rilatine. Als casestudie schuift hij onder meer een 13-jarig jongetje naar voren die – ondanks een jaar lang medicatie te slikken voor ADHD – last bleef hebben van een slechte concentratie, kelderende resultaten op school, waar hij bovendien niets om leekte geven, en slopende vermoeiheid die ervoor zorgt dat hij niet meer wil sporten.

IJzer
Dokter Saul liet een reeks bloedtesten uitvoeren, waaruit bleek dat de jongen kampte met een zwaar ijzertekort, onder meer omdat hij zich na school volpropte met suikerrijke, maar ijzerarme junkfood. De symptomen van bloedarmoede zijn fysieke vermoedheid, gebrek aan focus en geheugenproblemen. Door ijzersupplementen te nemen en meer vis, noten en groenten te eten, verbeterde het gedrag van het kind aanzienlijk. Conclusie: “De stempel ADHD en de bijhorende medicatie verbergen heel vaak het echte probleem”.

Een Franse studie uit 2004 ondersteunt Sauls bevindingen. Toen werd ontdekt dat 84 procent van kinderen met “ADHD” een ijzertekort hadden, in tegenstelling tot 18 procent van kinderen zonder de stoornis. Los van te weinig ijzer, stelt dokter Saul nog minstens 19 andere oorzaken gevonden te hebben van wat doorgaans ADHD genoemd wordt.

Er bestaat geen twijfel over dat de symptomen, waaronder gebrek aan focus, wriemelen, wiebelen en impulsief gedrag, echt zijn, maar moeten we ze daarom samenproppen onder de noemer ADHD?

 

Label
“Soms was er zelfs helemaal niets aan de hand, maar door de hoge alertheid voor de aandoening, zijn ouders, leerkrachten en zelfs patiënten erop gebrand om ADHD te laten behandelen. Dokters van hun kant zitten vaak paraat om er ook effectief de snelle, allesomvattende noemer op te plakken”, aldus Saul.

De definitie van ADHD wordt ook nog eens veel losser met de jaren. Tegenwoordig behoren zelfs het gebrek aan aandacht voor kleine details, niet goed luisteren, regelmatig dingen verliezen, vergeetachtig en ongeorganiseerd zijn, wriemelen met handen en voeten, niet goed blijven zitten, overdreven veel praten en anderen onderbreken tot de symptomen. “Deze dingen zijn veel te subjectief. Want is te veel praten? Hoe chaotisch is ongeorganiseerd?”, vraagt Saul zich af.

Gevaarlijk
De veelgebruikte oplossing voor de aandoening, pepmiddelen zoals Rilatine, hebben volgens deze neuroloog gevaarlijke bijwerkingen. Ze zouden de eetlust afremmen (kinderen hebben een gebalanceerde eetpatroon nodig), de nachtrust verstoren (slaaptekort werkt concentratieproblemen in de hand), angst en irritatie uitlokken, moodswings veroorzaken, de puberteit uitstellen en bij volwassenen ook erectiestoornissen uitlokken. Gebruik op lange termijn maakt patiënten bovendien resistent, waardoor de dosis telkens wordt opgedreven.

Aanpak
Volgens dokter Saul moeten we dringend stoppen met overdreven te reageren op potentiële symptomen. Medicatie is volgens hem dan ook vaak overbodig. “Pas in eerste instantie al eens de levensstijl aan. Gezonder eten, meer bewegen en beter slapen kan al heel wat dingen verzachten, waaronder prikkelbaarheid, gebrek aan focus en impulsief gedrag. Verder moeten we anders leren kijken naar de problemen in plaats van te grijpen naar de achterhaalde diagnose waar dokters, farmaciebedrijven en zelfs patiënten zich aan vastklampen”, luidt zijn besluit.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1810606/2014/03/12/Neuroloog-trekt-conclusie-ADHD-bestaat-niet.dhtml

Dit is momenteel de tweede neuroloog die ook zegt of beschrijft dat ADHD een label is. En dat de oorzaak moet aangepakt worden. Kinderen met een gedragsstoornis is het van belang te leren hoe ze rust kunnen vinden. En dit hoeft niet altijd met medicatie. Ook moet men meer de ouders erbij betrekken dat toch niet altijd gebeurd. En zo moet je de lijn dan ook doortrekken naar school en werk. Nu is het alleen maar hopen dat andere artsen en neurologen en psychologen er een andere kijk op krijgen en de mensen misschien anders gaan behandelen, dan gelijk een stempel te drukken U HEBT ADHD.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Onregelmatige beduren leiden tot gedragsproblemen bij kinderen

Kinderen die op onregelmatige tijden slapen hebben vaker last van gedragsproblemen. Een onregelmatig slaapritme kan leiden tot verstoring van processen die te maken hebben met de ontwikkeling van het brein. Dat blijkt uit een nieuw Brits onderzoek in het tijdschrift Pediatrics.

De onderzoekers verzamelden gegevens over de slaapgewoonten van kinderen op 3-, 5- en 7-jarige leeftijd van meer dan 10.000 kinderen. Op de leeftijd van 3 jaar ging ongeveer 20% van de kinderen op wisselende tijdstippen naar bed, op 5 jaar was dat nog 9 %, op 7 jaar 8%.

Kinderen die op onregelmatige tijden naar bed gaan en later dan 9 u ‘s avonds gaan slapen, blijken vaker gedragsproblemen te hebben dan kinderen die steeds rond dezelfde tijd gaan slapen. Hoe langer de kinderen op onregelmatige tijden naar bed worden gebracht, hoe groter de gedragsproblemen. Kinderen die op één moment tijdens het onderzoek een onregelmatige bedtijd hadden, bijvoorbeeld op 5-jarige leeftijd, scoorden gemiddeld een halve punt hoger op de ‘gedragsproblemenschaal’. Sliepen ze op twee momenten op onregelmatige tijden, bijvoorbeeld op 3- en 5-jarige leeftijd, dan scoorden ze ongeveer een punt hoger. Onregelmatige bedtijden op alle drie de leeftijden, zorgden voor een hogere score van iets meer dan twee punten op de gedragsproblemenschaal. Gelukkig zijn de problemen omkeerbaar: het gedrag van kinderen, die eerder op onregelmatige tijden naar bed gingen maar later meer regelmaat kregen, verbeterde.

Eerder onderzoek van dezelfde groep had al aangetoond dat kinderen met onregelmatige slaapuren ook minder goede schoolresultaten behalen, o.m. voor lezen en wiskunde.
Een mogelijke verklaring is dat de onregelmatige bedtijden de biologische klok verstoren, wat leidt tot een soort jetlag. Ten tweede verstoort een onderbroken slaap processen die te maken hebben met de ontwikkeling van het brein. De onderzochte kinderen die op een laat en onregelmatig tijdstip gingen slapen, kwamen in meerderheid uit een sociaal achtergestelde omgeving. Ze keken meer televisie, vaak in hun eigen slaapkamer. Hun ouders lazen bovendien minder verhaaltjes voor het slapengaan. Ook dit kan een invloed hebben.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=15143

Voor een kind is het belangrijk dat het op dezelfde tijdstippen naar bed gaat. Dat deze echt zijn nachtrust heeft. Wil het uitgeslapen zijn en een goede dag kunnen hebben. Veel kinderen die te weinig slapen krijgen problemen, dit kan op gebied van gedrag zijn, maar ook op school en zich op dingen concentreren. Natuurlijk weten we allemaal dat sommige kinderen niet graag naar bed gaan of het moeilijk hebben met inslapen. Het is dan ook goed om ze niet al te lang bij de ouders te laten liggen, en een eigen kamer geven. Dan kan het soms even hard zijn om het kind naar bed te sturen en te moeten horen dat het huilt. Probeer er geen aandacht aan te geven en op een moment zal het kind weten dat het bedtijd is en dat deze moet gaan slapen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: