Tag Archive: gedrag


Doorbreek in 6 stappen je oude patronen!

Patronen of blokkades zoals een te groot verantwoordelijkheids-gevoel, angst voor controleverlies, gebrek aan zelfvertrouwen, pleasegedrag, piekeren, je grenzen niet durven aangeven, besluiteloosheid, emotioneel dichtklappen, conflictvermijdend gedrag, vluchtgedrag of frustraties, zijn uitdagend om los te laten. Heb jij het gevoel dat je vastzit in je belemmerende patronen? En ben je je ervan bewust dat deze patronen je tegenhouden om je leven te creëren waar jij echt naar verlangt? In dit artikel neem ik je mee in hoe je in 6 stappen je oude patronen kunt doorbreken.
Je kent het vast wel. Je groeit op en krijgt mee hoe dingen ‘horen’ te zijn. Je neemt dit aan als jouw waarheid, omdat je dan weet wat je wel en niet kunt doen. Je groeit op en je maakt situaties mee. Situaties die op je pad komen, waarbij je emoties ervaart. De emoties worden gelabeld in je brein. Denk aan het label ‘gevaar’ in combinatie met het gevoel dat je op dat moment ervaart. Elke keer als je een situatie meemaakt die hier op lijkt, komt er een extra label in je mind bij. Je mind slaat dit op en als een situatie zich voordoet die erop lijkt, dan reageer je vanuit een patroon en voordat je het weet is er een afweermechanisme ontstaan.

Moed

Als je op een dag besluit om je oude patronen om te draaien, is er moed en lef nodig om deze te doorbreken. Je hebt een goed voornemen, je voelt je goed en je stapt voordat je het weet weer in je oude valkuil als er onverwachts een situatie zich voordoet. Je motivatie is direct beneden peil. Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel?
Tien jaar geleden ging ik op mezelf wonen. Ik was dankbaar dat ik na het verbreken van mijn relatie, zelf opnieuw kon beginnen en mijn leven in kon delen zoals ik dit graag zelf wilde. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Dagelijks kwamen de oude patronen, afweermechanismen en zelfs nieuwe blokkades naar voren. Dit was het moment om voor mijzelf helemaal de diepte in te gaan en hierdoor zijn de 6 stappen ontstaan om oude patronen om te buigen naar nieuw gedrag.

In 6 stappen om je oude patronen te doorbreken en doen wat je wel wilt.
Deze 6 stappen kan je altijd toepassen en je kan altijd weer bij stap 1 beginnen als dat nodig is.

1. Herken allereerst je gedragspatronen en jouw grootste afleiders

Het begint allemaal met je bewust worden van je gedragspatronen en de patronen die jij graag zou willen loslaten. Denk hierbij aan angsten, emotioneel dichtklappen of aangeleerd gedrag van je ouders ombuigen. Als je hier verder op inzoomt, wat is de reden waardoor jij wordt afgeleid om deze patronen niet te doorbreken? Denk hierbij aan overtuigingen zoals: Ik kan het niet? Wie zit er op mij te wachten? Of word je bijvoorbeeld geleefd door de waan van de dag? Of word je afgeleid door social media en speelt mogelijk je innerlijke saboteur daarin mee, omdat je niets wilt missen? Dit zijn voorbeelden van afleiders die jou uit je ware potentieel houden om te doen wat je echt wilt.

2. Word je bewust van hoe vaak je jouw belemmerende gedragspatroon toepast

Als je je bewust bent geworden van de afleiders, zorg dat je tijd voor jezelf maakt en stiltemomenten voor jezelf hebt. In de stilte kan je namelijk inzoomen op je oude patronen en je ervan bewust worden in welke situaties jij de oude patronen toepast. Als je weet waar je oude patroon vandaan komt, dan kan je dit makkelijker doorbreken voor jezelf.

3. Welke ideeën en gedachten zeg jij tegen jezelf en maak jij jezelf wijs?

Als je voor jezelf helder hebt in welke situaties jij je oude patronen inzet, dan kan je inzoomen op welke gedachten je op dat moment tegen jezelf zegt. Mogelijk zijn dit patronen die ontstaan zijn vanuit je jeugd, waarop jij overtuigingen heb vastgezet die ontstaan zijn toen je 6 jaar was waar je in het nu, bijvoorbeeld op je 40e jaar, nog steeds naar handelt. Kloppen deze gedachten, waar komen ze vandaan en wat maak jij jezelf wijs?

4. Welk gevoel komt bij jouw gedachten naar boven?

Als je je bewust wordt van deze gedachten, zoom dan in op welk gevoel deze gedachten naar boven halen. Stel je voor dat Jasmijn denkt aan haar werk en haar dominante leidinggevende. Ze denkt: Oh jee, dadelijk heeft hij weer een aanval. Dan doe ik het weer niet goed en kan ik de promotie weer vergeten dit jaar. De emoties die Jasmijn hierbij voelt, zijn zenuwen en spanning. Jasmijn heeft uitstelgedrag, omdat ze meer met de gedachte bezig is in plaats van de actie uit te voeren waarmee ze mogelijk wel promotie krijgt.

5. Hoe zou jij je willen voelen?

Stel voor jezelf vast hoe jij je in een situatie wel wilt voelen. Over het bovenstaande voorbeeld heeft Jasmijn geen controle. Ze weet niet of haar leidinggevende haar promotie wil geven. Ze kan wel haar gevoel veranderen en doelgerichte actie ondernemen, waardoor ze wel positief opvalt bij haar leidinggevende. Hierdoor voelt Jasmijn zich minder zenuwachtig voor het gesprek.

6. Welke actie kan jij zetten om jouw patroon te doorbreken?

Door haar positieve gedachten lukt het Jasmijn wel om proactief acties te laten zien vanuit haar persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor valt ze in ieder geval op bij haar leidinggevende en heeft ze een startgesprek met haar leidinggevende om bijvoorbeeld de volgende keer meer kans te maken op een promotie.

Hoe voorkom je dat je in een vicieuze cirkel komt?
Dagelijks krijg ik hulpvragen van mensen om oude patronen en valkuilen om te draaien. Zeker als ze sensitief en een oudere ziel zijn. De kernproblemen komen dan altijd uit vorige levens. Ondanks dat jij de lessen hebt geleerd in dit leven, kan je toch nog hinder ervaren van de energie vanuit de vorige levens. Dit uit zich in dat mensen zelf de vicieuze cirkel niet kunnen doorbreken. Als die energie weggehaald wordt, dan heb je er geen last meer van.

In de 5 stappen methodiek lees je hoe je samen met mij aan de slag kunt gaan om je patronen, triggers en blokkades te doorbreken en kom stappen dichterbij wat jij echt wilt.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/doorbreek-in-6-stappen-je-oude-patronen/

We staan er niet altijd bij stil wat we bij ons dragen. Wat we geregeld in ons rugzakje steken en lang bij ons kunnen dragen. Het vergt moed om oude patronen te doorbreken. Want men moet iets loslaten om dan het onbekende in wijze van spreken in te gaan. Vaak houden we oude patronen vast omdat het gekend is. Omdat men niet anders weet. Maar eens je durft en men durft ze te doorbreken gaat er een hele nieuwe tijd en leven open.
Breek de schil van een ei en je komt op een moment bij de kern de dooier. Wel dat kan men ook bereiken als men oude patronen wilt doorbreken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Beïnvloedt ons uiterlijk onze persoonlijkheid? Dit is wat de wetenschap zegt

unsplash
Bestaat er een link tussen hoe we er fysiek uitzien en hoe we ons gedragen? Volgens psycholoog Christoph von Borell is dat het geval, maar het is ingewikkelder dan hij oorspronkelijk dacht.

Er bestaat een technisch klinkende theorie, facultatieve kalibratie genaamd, die je vast wel kent (zelfs al heb je die officiële term nog nooit gehoord!). Deze theorie stelt dat de manier waarop je er uitziet je persoonlijkheid en gedrag beïnvloedt. Dit zou komen omdat je uiterlijk je voor- of nadelen oplevert tijdens sociale interacties. Deze kunnen er op hun beurt dan weer voor zorgen dat je extravert, introvert of zelfs agressief gedrag vertoont.

Een klassiek voorbeeld hiervan is, althans volgens Duits psycholoog Christoph von Borell, dat sterke mannen en fysiek aantrekkelijke vrouwen makkelijker als boos, agressief, assertief en actief worden gezien.

In een nieuwe studie rond evolutie en menselijk gedrag probeerden von Borell en zijn collega’s te bewijzen dat deze associaties met fysieke aantrekkelijkheid wel degelijk bestonden. Dat bleek echter niet het geval. Vooral bij vrouwen was het moeilijk om een verband te vinden tussen fysieke aantrekkelijkheid en extraversie. (Voor de studie mocht zowel de vrouw in kwestie haar aantrekkelijkheidsniveau beoordelen als een buitenstaander.)

“Het lijkt erop dat beoordelingen van fysieke aantrekkelijkheid niet leiden tot een aanpassing van het gedrag van vrouwen”, aldus von Borell. “Hoogstwaarschijnlijk komt dat omdat vrouwen ook veel belang hechten aan hoe intelligent of geestig ze zijn.”

Wat von Borell en zijn team wel konden bewijzen, is dat er een link bestaat tussen het activiteitsniveau van een man en hoe assertief hij is. Ook bestaat er volgens de studie een verband tussen lengte en een samenhorigheidsgevoel bij mannen en longfunctie en opwinding bij vrouwen. Er lijkt dus wel degelijk een bewijs te zijn van facultatieve kalibratie, maar het is ingewikkelder dan oorspronkelijk voorzien.

“Omgekeerd kan het ook zo zijn dat je zelf een strategie ontwikkelt tegen de verwachte associatie tussen uiterlijk en gedrag”, zegt Borell. “Bijvoorbeeld, dat mensen die niet gewaardeerd worden om hun uiterlijk denken dat te moeten compenseren door heel erg extravert te zijn.”

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/beinvloedt-ons-uiterlijk-onze-persoonlijkheid-dit-is-wat-de-wetenschap-zegt~a81cb14a/

Denk dat voor heel wat mensen het uiterlijk zeker meespeelt in hoe ze zich voelen. Omdat ze zich laten leiden door media en dergelijke. Nu uiterlijk en gedrag is soms niet herkenbaar. Een voorbeeld iemand die tattoo’s heeft of slecht gekleed is, heeft niet altijd een slecht gedrag. Maar zo wordt deze persoon wel aanzien. Net als mensen met een handicap. Deze mensen voelen soms ook aan dat ze niet gezien worden door hun lichamelijk probleem of door hun psychisch probleem. Maar toch kunnen deze mensen een heel warm persoonlijkheid hebben. Aantrekkelijkheid zit niet alleen in het uiterlijk. Het zit in nog zoveel meer.
Het belangrijkste van al is. Je zelf goed voelen in je vel. En als je dat hebt straal je en heb je een goed zelfvertrouwen en zelfbeeld. Dat niemand kan veranderen.

Gerelateerde afbeelding

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Waarom spinnen haten een teken is dat je gezond bent

Krijg je de kriebels van spinnen, ratten en ander ongedierte? Dat maakt je geen watje, maar is eerder een teken dat je in goede gezondheid verkeert.

De reden waarom er een rilling over ons lijf loopt wanneer we ongedierte zien heeft alles te maken met een mechanisme in ons lichaam dat de naam gedragsimmuunsysteem draagt. Dat wordt gestimuleerd wanneer er ongewenste dingen in ons gezichtsveld verschijnen, of wanneer we ze horen, ruiken of voelen. We reageren op dat moment instinctief door te proberen ze te vermijden, waardoor ze niet in aanraking kunnen komen met ons lichaam.

Op die manier is het één van de meest instinctieve manieren waarop we ziektes vermijden. Al zou dat niet het enige nut zijn van ons gedragsimmuunsysteem. Onderzoekers aan de universiteit van Brits Columbia zijn van mening dat dit type immuunsysteem (zij vonden ook de naam uit) ook inzicht kan bieden op allerhande andere types van menselijk gedrag, waaronder onze partnerkeuze en zelfs de manier waarop we onze politieke partij kiezen.

Het gedragsimmuunsysteem vraagt bovendien weinig energie van ons lichaam. Het doet je automatisch walgen wanneer je rot voedsel ruikt, maar zorgt er niet voor dat er cellen worden uitgestuurd om eventueel schadelijke indringers af te weren. Dat komt omdat de oorspronkelijke walgreflex al voldoende is voor je lichaam om het schadelijke voedsel in kwestie te vermijden.

Kort gezegd: het gedragsimmuunsysteem baseert zich dus op een gevoel van walging. Uit onderzoek blijkt dat er een universele lijst is van dingen waarvan mensen walgen. Die lijst omvat: uitwerpselen, zieke of onhygiënische mensen, vuile omgevingen, bepaalde voedingsstoffen en bepaalde dieren.

Die walging ligt ook aan de basis van onze partnerkeuze en zelfs onze politieke voorkeur. Vrouwen die een hogere walgingsfactor bezitten zullen sneller voor een partner kiezen die meer machotrekken vertoont, omdat die instinctmatig gezonder zouden zijn. Ook politieke voorkeur wordt op die manier bepaald: mensen met een hogere walgingsfactor zullen sneller voor een conservatieve rechtse partij kiezen.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/2337385/2015/05/26/Waarom-spinnen-haten-een-teken-is-dat-je-gezond-bent.dhtml

Zo zie je dan maar weer dat ons gedrag ook onze gezondheid veilig stelt. Want waar we soms een angst voor hebben en voornamelijk ongedierte dat deze toch ons ook ziek kunnen maken. Daarom dat we er een angst voor opbouwen of zoals hier beschreven een haat voor hebben.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Het gevoeligheidsgen: waarom sommige mensen emoties sterker voelen dan anderen

Wetenschappers zijn al lang op zoek naar de reden waarom we zijn zoals we zijn. Worden onze karakters bepaald door onze omgeving, of hebben we gewoon een natuurlijke aanleg om ons op een bepaalde manier te gedragen? Meer nog: kan het zijn dat onze omgeving bepaalt hoe onze natuurlijke aanleg tot uiting komt?

De laatste decennia werden door overheden wereldwijd miljoenen geïnvesteerd in research naar onze genen, Het doel? Zoeken hoe de werking van onze genen ons dagelijks leven bepaalt. Psychologen zijn naar aanleiding van al die research voorzichtig optimistisch dat we dankzij deze onderzoeken op termijn ook onszelf beter zullen leren begrijpen.

Eén van de menselijke eigenschappen die onder de loep werden genomen is gevoeligheid. Mensen die extreem gevoelig zijn reageren namelijk emotioneler op hun omgeving. Ze zullen veel sneller huilen bij droevige films, delen vaker op sociale media wat hen die dag beroerde en voelen meer sympathie voor arme mensen of pas gedumpte vrienden.

Wat ook opmerkelijk is: hooggevoelige mensen zullen zich sneller focussen op het negatieve dat er in hun omgeving gebeurt dan op het positieve. Deze eigenschap zorgt voor een grote portie stress bij gevoelige zielen, en al zeker wanneer ze zich in een omgeving bevinden die nieuw voor hen is.

Aangeboren of aangeleerd?
Maar hoe komt het nu juist dat sommige personen zoveel gevoeliger zijn dan anderen? Researchers van de universiteit van Californië, Monmouth university & the Albert Einstein College of Medicine ontdekten dat gevoeligheid een aangeboren karaktertrek is, die kan geïdentificeerd worden door psychologische reacties, hersengedrag en genen.

Tijdens het onderzoek kregen 18 deelnemers foto’s te zien van fronsende en lachende gezichten. De researchers deden vervolgens een hersenscan bij de proefpersonen om in te schatten hoe emotioneel hun reactie op deze foto’s was. Uit die scan bleek dat hoogsensitieve mensen een grotere bloedtoevoer hadden naar de gebieden in hun hersenen die te maken hebben met het verwerken van emoties en empathie.

Een andere studie uit 2012 zocht naar biologisch bewijs voor gevoeligheid. De onderzoekers Rachael Grazioplene, Colin DeYoung, Fred Rogosch en Dante Cicchetti bestudeerden het cholinerge systeem, een systeem in ons lichaam dat bepaalt hoe we reageren op nieuwe omgevingen en hoe gevoelig we zijn voor bepaalde stimuli. Het cholinerge systeem wordt actief wanneer we iets ervaren dat de naam ‘verwachte onzekerheid’ meekreeg. Dit valt voor wanneer we ons in situaties bevinden waarin we verwachten iets nieuws te leren.

In hun onderzoek deden Grazioplene en haar collega’s research naar hoe de deelnemers aan de studie reageerden op een situatie van ‘verwachte onzekerheid’. Ervoeren ze zo’n situatie als bedreigend of eerder als leuk en spannend?

Voor de studie nodigden de onderzoekers 614 kinderen tussen de 8 en 13 jaar uit om deel te nemen aan een kamp dat een week duurde. De kinderen hadden allen dezelfde socio-economische achtergrond, maar werden op een verschillende manier opgevoed. De helft van de kinderen werd thuis mishandeld of seksueel of emotioneel misbruikt. De andere helft genoot van een normale, liefhebbende, opvoeding.

De kinderen die opgroeiden in een milieu waar misbruik schering en inslag was, ervoeren het kamp en de bijhorende situatie van verwachte onzekerheid eerder als bedreigend. De andere helft van de deelnemers, met een normale opvoeding, vond het kamp eerder intrigerend. Die resultaten bleven hetzelfde, ongeacht de leeftijd, het geslacht of de afkomst van de kinderen.

Hieruit kunnen we dus concluderen dat een bepaalde genetische variatie in je hersenen je sowieso meer vatbaar maakt voor bepaalde emoties, maar je opvoeding en het sociale milieu waarin je opgroeit bepalen hoe zich dat verder uit. –

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2265637/2015/03/26/Het-gevoeligheidsgen-waarom-sommige-mensen-emoties-sterker-voelen-dan-anderen.dhtml

De ene persoon zal gevoeliger zijn dan de ander. En ook vrouwen zullen het meer hebben dan mannen. Het is ons gevoel als er iets gebeurd dat we onze emoties laten tonen. Maar het kan ook in positieve zin zijn. Neem maar eens een goede lachbui kan je ook in tranen laten overgaan. Dat is dan weer dat gelukkig gevoel, dat je uit op zo een moment.
Maar er kan ook hard op ingespeeld worden neem laar geestelijke of emotionele misbruik. Dat men je zo gaat treiteren dat je gaat huilen en dat ze geen stop weten. Hier kan je als mens onder doorgaan.
Hooggevoelige mensen voelen dan ook snel emoties van anderen aan dat voor die groep dan ook weer niet leuk is. En zo heb je natuurlijk ook mensen die snel het gevoelige van iemand aanvoelen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

ONWIL OF ONMACHT

Onwil of onmacht?

Onwil of onmacht?
Als een kind ongewenst gedrag vertoont, krijgen ouders meestal de impuls om te corrigeren. Op zich is daar niks mis mee. Maar soms werkt dat corrigeren niet goed. Hoe komt dat en wat werkt dan wel?

Corrigeren werkt soms niet, omdat het gericht is op het gedrag zelf. Maar elk gedrag heeft een reden. Er zit een behoefte achter, of een angst of zorg. Of een onvermogen.

Voor een goede oplossing is het dus nodig om te weten wat er achter het gedrag van je kind zit. Probeer eens uit te vissen wat er aan de hand is. Wat de reden is dat je kind doet zoals ie doet. Vraag niet “waarom” want dat is een moeilijke vraag. Vraag “wat is er aan de hand?”

Juist bij kinderen met moeilijk gedrag, werkt straffen vaak niet. Heb je dat al eens ontdekt? Bij je eigen kind of een kind van een ander? Soms werkt het straffen als een rode lap op een stier. Het gedrag wordt alleen maar erger.

Dat komt omdat het kind wel het goede wil doen, maar het niet voor elkaar krijgt. Er zit een stukje onvermogen achter. Het kind is bijvoorbeeld te impulsief of begrijpt niet goed wat passend gedrag is. Of de verleiding om het ongewenste te doen is toch te groot.

Ga uit van onmacht in plaats van onwil. Vraag jezelf af: hoe kan ik mijn kind helpen om het goede te doen? Zie het als een leerproces. Je kunt het ook aan je kind zelf vragen: wat zou helpen om het anders te doen? Je kind heeft jouw steun nodig, niet je boosheid.

Natuurlijk ben jij ook maar een mens. En word je soms ook boos of geïrriteerd. Maar als je allebei bedaard bent, ga dan eens op een rustig moment in gesprek met je kind, om te achterhalen wat er aan de hand is. En wat je kind zou kunnen helpen om wel acceptabel gedrag te laten zien.

BRON: https://www.vriendinnenonline.nl/liefde-en-gezin/onwil-of-onmacht

Het is niet altijd even makkelijk om niet boos te worden of rustig te blijven. Maar jouw boosheid en dat van het kind werkt tot een explosie en zo kom je niet verder. Het belangrijkste is dat het kind begrijpt voor wat het gecorrigeerd wordt of gestraft wordt. En als je dat doet in boosheid dan zal er niet veel van in huis komen om het op een kindvriendelijke manier uit te leggen. Toch is het van belang om met het kind op een moment een gesprek aan te gaan, maar niet als beide nog boos zijn. Dan kan je in begrijpende taal leren wat je als ouder fout zag.
Nu hoe gaat men een kind straffen als het in een moeilijk moment zit? Als men het gaat doen met een zware straf dan zal het echt anders werken en zal de straf niet evenaart worden. Zoals beschreven in de tekst.
Wat soms kan helpen in je even groot maken als het kind en zo proberen het kind tot bedaren brengen, en dan je ongenoegen uiten. Om zo samen te kijken welke straf gegeven kan worden. Want ook is het zo sommige kinderen zien bepaalde straffen niet als straf vergeet dat niet.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Meer energie? Verander je gedrag!

© thinkstock.

 

Lijd je aan een chronisch gebrek aan energie? Volgens het boek ‘Super me’ wordt dat voor een groot deel bepaald door je attitude. Met deze kleine gedragswijzigingen blaak je voortaan van vitaliteit!

1. Neem tijd
Wie het gewend is om op het werk veel tegelijk te doen aan een hoog tempo, zal zich vaak ook in z’n vrije tijd bij alles beginnen te haasten. Daardoor krijg je al snel het gevoel dat je geen tijd meer hebt voor jezelf of je familie en vrienden. Sta daarom eens stil bij alle zaken die je aan het doen bent. Zijn het ook de dingen die je wil doen? Als je bij alles wat je doet eigenlijk het gevoel hebt dat je iets anders wil doen of ergens anders wil zijn, dan zal dat voortdurend voor een onrust en gejaagdheid zorgen, en dat zijn echte energievreters. Probeer er daarnaast voor te zorgen dat je altijd voldoende tijd voorziet tussen je afspraken, of ze nu privé of voor het werk zijn. Op die manier kan je rekening houden met onvoorziene omstandigheden en tussendoor de tijd maken om te eten, een wandeling te maken of een praatje te slaan. Door in die pauzemomenten iets leuks te doen, krijg je gedurende de hele dag weer nieuwe energie.

2. Plan je vrije tijd niet
Niets waar we zo naar kunnen uitkijken als naar een vrije dag, maar eens het zover is, zit die dag vaak al helemaal vol gepland: eerst gaan we naar de kapper, dan moet het huis opgeruimd worden, daarna gaan we een terrasje doen … Je vrije tijd is niet meer zo ‘vrij’. Voorzie eens een vrije dag waarvoor je op voorhand niets plant en vraag je op de dag zelf af waar je zin in hebt. Door te kunnen doen waar je naar verlangt, laad je vanzelf weer op.

3. Doorbreek routines
Een mens is een gewoontedier. Of het nu gaat om onze ochtendgewoontes of de route die we volgen naar het werk: we bouwen allemaal bepaalde routines op. Makkelijk, maar daar raken je batterijen na verloop van tijd niet meer mee gevuld. Door al die ‘gewone’ dingen regelmatig eens op een andere manier te doen, word je daarentegen wel geprikkeld en kan je een frisse wind door je leven laten waaien.

4. Daag jezelf uit
Energieverlies heeft vaak te maken met angst: je ziet op tegen dingen die zouden kunnen mislopen en daardoor doe je de dingen die je eigenlijk zou willen doen toch maar niet. Nochtans stelt dat gevreesde risico in de praktijk vaak niets voor. Stel jezelf daarom regelmatig een uitdaging en doe iets wat jij als risicovol beschouwt maar wel graag wil doen. Je zal merken dat de uitkomst vaak veel leuker is dan je vooraf gedacht had.

5. Wacht niet, maar ontspan
Of het nu aan de kassa in de supermarkt is of in de wachtzaal bij de dokter: moeten wachten vinden we vooral tijdverspilling. Het zadelt ons op met een opgejaagd gevoel. Waarom gebruik je die wachtmomenten niet om te ontspannen, om gewoon wat rustig om je heen te kijken of een beetje te mijmeren? Dat doe je uiteindelijk ook wanneer je tijdens de zomer op een terrasje zit en het is zalig.

6. Ga voor gegarandeerd genot
De momenten die je tegelijk het meeste rust en energie geven, zijn die ogenblikken waarop je echt geniet. Las daarom elke dag momenten in waarvan je weet dat ze gegarandeerd voor genot zorgen. De een bevindt zich meteen in een andere, aangename wereld als hij naar z’n favoriete cd luistert, de ander beleeft dat als hij een wandeling in de natuur maakt. Op zo’n prettige momenten kan je vaak nog uren teren, voeg ze daarom bij voorkeur dagelijks aan je agenda toe.

7. Geniet van het alledaagse
‘Als ik vrij ben, dan ga ik genieten’, het is een gedachte die door heel wat hoofden speelt. Maar waarom zou je wachten op een moment om te beginnen te genieten? Elke dag gebeuren er kleine dingen waar we heel wat plezier aan kunnen beleven, maar die we zelden nog opmerken: een warme douche, een lekkere maaltijd, de bloemen die bloeien in de tuin … Door je aandacht weer te richten op die alledaagse pleziertjes, creëer je heel wat extra positieve energie, en hoef je niet te wachten met genieten tot je er zogenaamd tijd voor hebt.

8. Hang de toerist uit
We besteden vaak heel veel aandacht aan de plek waar we gaan wonen, maar al snel verliezen we de aandacht voor onze omgeving. Wees geregeld eens toerist in je eigen stad of dorp en kijk met een frisse blik en open geest om je heen, zoals je dat ook doet op vakantie. Je zal heel wat dingen ontdekken die je nooit eerder gezien had.

9. Wees niet bang voor later
Sommige mensen hebben de neiging om voortdurend te zitten piekeren over later. Zonde, want je bent nooit zeker wat de toekomst zal brengen en gepieker is een van de grootste energievreters die er bestaan. Door geen energie meer te stoppen in tobben over morgen, kan je ze weer gebruiken om te genieten van alles wat vandaag gebeurt. Is er iets specifieks wat je bang maakt voor de toekomst, probeer daar dan een praktisch plan voor te bedenken, zodat je je angst kan verminderen. Ben je bijvoorbeeld bang om ziek te worden, ga dan gezonder leven door je voeding te verbeteren en te sporten. Heb je schrik dat je relatie zal stuklopen, praat er dan over met je partner of een relatietherapeut. Probeer ook weer vertrouwen te hebben in jezelf, dat is de beste manier om niet meer bang te zijn: vertrouw erop dat, wat er ook gebeurt, je de kracht hebt om daarmee om te gaan.

10. Doe alles wat trager
Als je agenda vol gepland staat, heb je de neiging om al je opdrachten zo snel mogelijk af te werken. Zelfs een praatje maken met een collega of lunchen moet dan in zo weinig mogelijk tijd gebeuren. Probeer in zo’n situaties toch je tempo te vertragen en alles bewust wat langzamer te doen. Begin desnoods met iets kleins en drink je koffie wat trager op. Je zal verbaasd zijn hoe weinig tijd je hier eigenlijk mee verliest. Maar door wat minder gejaagd te zijn, beleef je alles wel weer bewuster en intenser.

11. Sta stil bij je geklaag
We klagen allemaal weleens, maar merk je dat jouw klachten steeds vaker over hetzelfde onderwerp gaan, sta er dan eens bij stil. Achter elk geklaag gaat namelijk een verlangen schuil. Klaag jij voortdurend over je werk, dan zou het weleens kunnen dat je eigenlijk toe bent aan een nieuwe job of uitdaging. Probeer daarom te achterhalen welke persoonlijke wens er achter jouw klacht kan zitten en ga na of je iets kan veranderen aan die zaken waar jij niet tevreden over bent.

12. Heb zelfvertrouwen
‘Doe ik het goed?’, ‘Wat zullen de mensen denken?’, ‘Zie ik er wel goed uit?’ … Onzekerheid put je uit. Een gebrek aan zelfvertrouwen komt vaak voort uit het feit dat je jezelf niet accepteert zoals je bent en hoge eisen aan jezelf stelt. Daardoor ga je je voortdurend aanpassen aan anderen of aan bepaalde normen waarvan jij vindt dat je eraan moet voldoen. Het is een energievretende manier van leven. Heb vertrouwen in jezelf: door een goed gevoel te hebben over jezelf, zullen ook anderen zich tot je aangetrokken voelen, en zo ontstaat er vanzelf heel wat positieve energie om je heen.

13. Trakteer jezelf
Aan anderen geven we graag cadeautjes, maar voor onszelf denken we nogal gauw: ik heb dat niet nodig. Toch is het goed om jezelf af en toe eens te verwennen met iets wat jij echt leuk vindt, of het nu een dagje sauna, een nieuw paar schoenen of een wandeling aan zee is. Beloon jezelf ook op mentale wijze. Aan het einde van de dag onthouden we dikwijls enkel wat fout gelopen is of wat we – in eigen ogen – niet goed gedaan hebben. Sta in het vervolg eens stil bij wat wel goed ging: een moeilijke taak die afgerond is, een inspirerend gesprek dat je met een collega had … Door de prettige gebeurtenissen op een rij te zetten, eindig je de dag met een goed gevoel en dat zorgt voor meer vitaliteit.

14. Drijf mee met de stroom
Maak je op voorhand niet nodeloos zorgen over mogelijke problemen, maar drijf gewoon mee op de stroom van het leven. Obstakels komen onvermijdelijk op je pad, maar besef dat die je niet tot stilstand hoeven te brengen, je vindt na een tijd wel een weg eromheen.

15. Wacht af
Ben jij iemand die zich eindeloos druk kan maken als je een meningsverschil hebt met iemand en er vaak over blijft doorbomen? Doe de volgende keer eens het tegenovergestelde: reageer niet en wacht af. Je zal merken dat een oplossing soms uit onverwachte hoek kan komen, of dat de tijd soms wonden zal helen. Laat je verrassen door wat er gebeurt, het zal veel minder energie van je vergen.

16. Richt je op wat goed gaat
Iedereen heeft in z’n leven wel een aantal dingen die niet lopen zoals hij of zij het zou willen. En jammer genoeg hebben we vaak de neiging om ons daar op te richten. Dat is zonde, want het zijn net de goede dingen die ons energie bezorgen. Probeer je daarom te concentreren op die dingen die wel goed gaan, die je plezier bezorgen en waarvoor je dankbaar bent. Dat positieve denken heeft nog een leuk gevolg: het is besmettelijk. Zodra je merkt dat het je gelukkiger maakt op het ene gebied, ga je het vanzelf ook toepassen op andere gebieden.

17. Aanvaard complimenten
Niets zo fijn als een compliment krijgen, maar toch hebben we de neiging om die positieve commentaren te bagatelliseren door ze te beantwoorden met ‘Oh, maar het stelt niets voor’ of ‘Dat is toch normaal’ of … Doe dat niet, en antwoord in het vervolg eens gewoon met ‘Dank je wel’. Die reactie is zowel voor jou als voor de gever van het compliment veel leuker. Probeer complimenten weer te aanvaarden zoals een kind dat doet: zij gaan ervan stralen en krijgen er extra energie van.

18. Maak fouten
Veel mensen streven naar perfectie en kunnen dagenlang piekeren als ze een fout gemaakt hebben. Maar fouten maken is menselijk, zelfs de meest succesvolle personen hebben dikwijls heel wat grote blunders gemaakt. Onthou dat een fout maken niet het einde van de wereld is. Bekijk in de plaats liever wat je eruit zou kunnen leren en ga door met je leven.

19. Uit je gevoelens
We durven de mensen die we graag zien zelden te vertellen wat we voor hen voelen. Zeg voortaan wel eens tegen je familie en vrienden dat je hen graag ziet, waardeert of bewondert. Lieve woorden zijn het mooiste cadeau dat je kan geven: ze zorgen voor kracht en energie.

20. Geef je grenzen aan
Het gevoel hebben dat je geleefd wordt, laat je met een leeg gevoel achter. Vaak is dat gevoel een gevolg van het feit dat je te weinig ‘nee’ durft te zeggen, waardoor anderen je belasten met vervelende klussen, extra werk … en jij de controle over je eigen leven mist. Durf je eigen keuzes te maken en pas je niet voortdurend aan anderen aan. Durf gerust ‘nee’ te zeggen als iemand je vraagt om iets te doen en jij dat niet ziet zitten. Vind je dat moeilijk? Denk er dan eens aan hoe vaak anderen al ‘nee’ tegen jou gezegd hebben. Veel kans dat je dat toen heel normaal vond.

21. Wees bevlogen
Je kent ze vast, mensen die bevlogen zijn in alles wat ze doen. Ze gaan op in hun bezigheden en hebben tonnen energie. En zijn ze al eens moe, dan zijn ze na een nachtje slapen weer helemaal fit. Zoek bij jezelf ook naar de dingen die jou echt enthousiast maken. Vind je weinig voldoening meer in je job? Zoek dan naar ander werk dat je wel aantrekt. Niet alleen je vrije tijd zou mogen dienen om op te laden.

22. Volg je intuïtie
Je intuïtie is een aangeboren vaardigheid om je de weg te wijzen: het is je vermogen om te voelen of iets goed of slecht voor je is. Veel mensen durven hun intuïtie weliswaar niet meer te volgen. Ze wantrouwen het feit dat er geen logische verklaring te vinden is voor wat ze voelen. Durf weer te steunen op je buikgevoel, het is meestal de goede richtingaanwijzer.

23. Maak een onderscheid tussen moeten en willen
We hebben dikwijls het gevoel dat we vanalles moeten, waardoor we gespannen en uitgeput raken. Sta daarom wat vaker stil bij de dingen waarvan jij vindt dat ze moeten. Moet je huis echt elke zaterdag spic en span gepoetst worden of kan je ook tevreden zijn met wat minder schoon? Het woordje ‘moeten’ komt vaak voort uit wat we denken dat de verwachtingen van anderen zijn, maar wat wil jij eigenlijk zelf?

24. Wacht niet
Veel mensen stellen het verwezenlijken van hun dromen uit tot de omstandigheden beter zijn. ‘Als de kinderen het huis uit zijn, ga ik weer studeren’, of ‘Over twee jaar ga ik eindelijk tijd maken voor die hobby’. Waarom zou je wachten om aan iets te beginnen dat je nieuwe energie kan bezorgen? Maak nu een plan om te kunnen doen wat je graag wil, de omstandigheden zullen zich dan vanzelf wel schikken.

25. Doe wat je leuk vindt
Je houdt van hardlopen, naaien, in de tuin werken … maar door je drukke agenda heb je er geen tijd voor? Flauw excuus. Als iets belangrijk voor je is en je energie oplevert, maak er dan elke dag minstens een halfuur tijd voor. Je zal merken dat het niet eens zoveel moeite kost, maar wel heel wat opbrengt om elke dag even bezig te kunnen zijn met wat je graag doet.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/1742327/2013/11/18/Meer-energie-Verander-je-gedrag-.dhtml

Je voelt je even niet zo goed en je voelt je leeg. Dat is zoals men dan zegt je energie is op het vlammetje is aan het uitgaan. Daar kan je zelf heel wat aan doen. En de punten die hier beschreven staan zijn zeker een begin. Maar eigenlijk is het simpel weg van alle kleine dingen te genieten aanvoelen en die energie in je vast te houden. Nu hoor ik al denken ja maar als je de energie niet voelt. Wel leg je handen eens gewoon op je hart en voel het tikken sluit je ogen en op iedere tik die je voelt adem je in en denk je in jezelf ik adem energie in. Na enkele minuten moet je maar eens kijken hoe je voelt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

UITSTELGEDRAG

Hoe je drie jaar van je leven verkwist: met uitstelgedrag

Dagelijks verspil je 69 minuten door onaangename taken uit te stellen. Dat telt op tot drie jaar van je volwassen leven, ontdekten Britse onderzoekers.

Een op de vijf Britten verspilt meer dan twee uur per dag door nodige, maar onaangename taakjes uit te stellen. Vrouwen zijn hier ook grotere experts in dan mannen, 59 procent van hen doet dit regelmatig, in vergelijking met 50 procent van de heren. Deze slechte gewoonte verdwijnt echter wel met de jaren. 65 procent van de 18- tot 24-jarigen gaf toe dit minstens een keer per dag te doen, dit cijfer daalt naar 51 procent bij 55-plussers.

Ook blijkt dat hoe onaangenamer de taak is, hoe langer we dit uitstellen. 54 procent heeft een paar dagen de tijd nodig om iemand uit te vragen, een op de vijf doet er meer dan twee maanden over om iemand te dumpen. Psycholoog Honey Langcaster-James: “Mensen vermijden vaak dingen wanneer ze actie moeten ondernemen. Dingen van je takenlijstje schrappen is belangrijk voor je gemoedstoestand, hierdoor kun je je beter concentreren op toekomstige doelen.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/1464176/2012/07/03/Hoe-je-drie-jaar-van-je-leven-verkwist-met-uitstelgedrag.dhtml

Bedenk het maar eens voor jezelf hoeveel maal je eigenlijk zegt, ach we wachten er nog even mee of we stellen het uit tot een volgende keer. Maar eigenlijk komt het dan niet meer op je pad of op een heel andere manier. Dat maakt dat we soms niet snel ergens kunnen op ingaan omdat het juist niet uitkomt. Dan is het eigenlijk om te leren het ook los te laten zodat je gevoel en gedachten er niet in blijven hangen. Doe je dat niet maak je eigenlijk jezelf ziek door een spijt gevoel, of een gevoel voor wat mag ik dat nu niet hebben of bereiken. Maar weet mensen ieder mens heeft zowel zijn ding daar hij ooit spijt van heeft gehad omdat het niet ging op dat moment.
Als je wilt mag je dit hier beschrijven en wie weet komen er inzicht uit.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Zo stimuleer je sociaal gedrag bij je kind

Kinderen zijn sociale wezens, al kunnen ook de ouders een handje helpen in de uitbouw van de sociale vaardigheden. Wij zetten enkele handige gebruikstips op een rijtje.

1) De opvang is de ideale manier om je kind in contact te laten komen met andere leeftijdsgenootjes. Blijft je kind thuis, nodig dan andere kinderen uit om te komen spelen. Al spelend leert je ukkepuk wat verstaan wordt onder gepast en ongepast gedrag. Ook broertjes of zusjes zijn natuurlijk ideaal om het sociale aspect te stimuleren

2) Laat je kind zijn of haar vriendjes vooral zelf kiezen. Dat geeft hem een gevoel van zelfvertrouwen.

3) Sportscholen, hobbyclubs of jeugdbewegingen hebben enkel zin als je kind zelf aangeeft daar interesse in te hebben. Door iemand te forceren, maak je hem of haar niet socialer.

4) Besef dat ieder kind anders is. Gedraagt je kind zich nogal gereserveerd? Moedig hem of haar dan aan om oogcontact met anderen te zoeken, een gesprek aanknopen wordt dan al een pak simpeler.

5) Merk je dat je kind angstvallig contact met anderen blijft mijden? Bespreek dat dan even met je huisarts. Die kan je zeker verder helpen met nuttige tips of doorverwijzingen.

BRON: http://www.vandaag.be/lifestyle/94268_zo-stimuleer-je-sociaal-gedrag-bij-je-kind-.html

Kinderen moeten zelfvertrouwen leren krijgen, dat kan men niet aan leren daarom is het nuttig dat het kind anderen zelf kan benaderen. Puntje 2 vind ik dan zelf heel belangrijk naar het kind toe. Punt 4 en 5 is toch naar de ouders toe om te leren dat het kind met anderen op zijn of haar manier kan spelen. Natuurlijk niet ieder kind is met alles hard en kan soms overkomen als een zacht eitje, bemoederen is niet altijd even goed. Wel is het dan te proberen om het zacht eitje te doorbreken stap voor stap en zo het kind ook dat aan leren dat niet alles op angst gebaseerd is.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Slaaptekort bij kinderen kan leiden tot gedragsproblemen

Te weinig slapen is niet goed voor ons lichaam, maar het blijkt ook een invloed te hebben op het gedrag van onze kroost. Volgens een recente studie zou zelfs een kwart van de kinderen met ADHD een onderliggend slaapprobleem hebben.

Een studiegroep van de University of Michigan ging op zoek naar kinderen met bepaalde gedragsproblemen, om vervolgens hun slaappatronen te analyseren. Dit leverde een aantal interessante resultaten op.

Vermoeidheid
Van de 341 leerlingen die onder de loep genomen werden, bleek zo’n 32% een slaapprobleem te hebben. Voor onderzoeksleidster Louise O’Brien was het verrassendste resultaat “dat vermoeidheid overdag aan de basis ligt van agressief gedrag.” Op voorhand dachten de wetenschappers “dat vooral snurken een drijvende kracht zou zijn, omdat de kwaliteit van de nachtrust er dan op achteruitgaat.”

Tips
Jammer genoeg kon de studie niet vaststellen wat de oorzaak van die vermoeidheid is. Het kan zowel gaan om een gedragsprobleem, nefaste omgevingsfactoren of om echte slaapziektes. Volgens slaapdokter Michael Breus zijn er wel een aantal stappen die je als bezorgde ouder kan nemen om de nachtrust van je kinderen te garanderen.

Stap 1: Zorg ervoor dat je kind op tijd gaat slapen!
Kinderen van 1 tot 3 jaar hebben zo’n 12 à 14 uur slaap nodig per nacht, voor kleuters tussen 3 en 5 is dat 11 à 13 uur. Vanaf 6 jaar zou 10 à 11 uur moeten volstaan.

Stap 2: Zorg ervoor dat de slaapkamer van je kinderen bevorderlijk is voor hun nachtrust. Vermijd televisies en ander afleidend speelgoed en zorg voor een koele, donkere en stille kamer.

Stap 3: Als je denkt dat je kind een slaapprobleem heeft, aarzel dan niet om een kinderarts te raadplegen. Het is niet normaal als kinderen snurken, stoppen met ademhalen, wandelen of praten in hun slaap. Je mag dus niet denken dat ze ‘er wel uit zullen groeien’.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/350/Slaapproblemen/article/detail/1275285/2011/06/07/Slaaptekort-bij-kinderen-kan-leiden-tot-gedragsproblemen.dhtml

Van wanneer een kind of een jong volwassen te weinig slaapt gaat het problemen kennen in de dag. Dit kan gaan van inslaap vallen overdag als heel moeilijk hanteerbaar. Velen mensen zouden dan al snel weer gaan zeggen mijn kind is over actief of heeft gedrag problemen. Maar bekijk dan als ouder eens of het kind voldoende nachtrust heeft voldoende rust kan hebben. Want veel kan voorkomen worden als men het kind de rust geeft die nodig is. We mogen dan ook niet vergeten tv en pc is geen rust net als bepaalde spelletjes.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: