Tag Archive: geboorte


Onderzoek toont aan dat watergeboortes net zo veilig zijn als ‘gewone’ geboortes (en je scheurt er minder snel van in!)

Afbeeldingsresultaat voor onderwaterbevalling

Uit een nieuwe studie blijkt dat watergeboortes helemaal niet risicovoller zijn dan zogenaamde ‘landgeboortes’. Meer zelfs, vrouwen die ervoor kiezen om onder water te bevallen, zouden minder snel te maken krijgen met het alomgevreesde ‘inscheuren’.

Om tot bovenstaande conclusie te komen analyseerden onderzoekers van de Universiteit van Michigan 397 watergeboorten en 2025 landgeboorten uit twee verloskundigepraktijken. Uit hun onderzoek bleek dat er geen verschillende uitkomsten waren tussen watergeboorte en landgeboorte wat betreft opnames op neonatale intensive care. Ook wat betreft postpartum bloedingen constateerden de onderzoekers geen opmerkelijke verschillen.

“Het komt erop neer dat als je de juiste technieken gebruikt, de resultaten heel goed zijn”, aldus Lisa Kane Low, senior auteur van de studie. “Ze weerspiegelen wat we zien in internationale onderzoeken naar watergeboorte.”

Bij een waterbevalling bevalt de vrouw in een met water gevuld bad in plaats van op een (ziekenhuis)bed. Omdat er altijd werd van uitgegaan dat een onderwaterbevalling extra risico’s met zich meebrengt, zoals neonatale infecties of het scheuren van de navelstreng, zijn er vrij weinig ziekenhuizen die een onderwatergeboorte toestaan. Zij laten vrouwen tijdens de arbeid wel plaatsnemen in een bad om de weeën op te vangen, maar vragen aan hen eens het tijd is voor de effectieve bevalling om weer uit het water te komen.

Tijdens een waterbevalling ademen baby’s voor de eerste keer wanneer ze uit het bad worden gehaald. Tot die tijd zijn hun longen gevuld met water, dat wordt verplaatst wanneer ze in aanraking komen met lucht en ademen. Tot het zover is zorgt de navelstreng voor de nodige zuurstof.

BRON: https://www.hln.be/nina/familie/onderzoek-toont-aan-dat-watergeboortes-net-zo-veilig-zijn-als-gewone-geboortes-en-je-scheurt-er-minder-snel-van-in~a0455fb0/

Men weet allemaal de het kind in een vruchtzak zit. En als het onder water geboren wordt ook dat gevoel blijft houden tot de baby zijn hoofdje boven water komt. Wat ook zo zou zijn is, dat de vrouw minder pijn voelt dan bij een gewone bevalling.
Nu als man kan ik er niet over meepraten natuurlijk. Maar misschien dat vrouwelijke lezers hun beleving van de bevalling beschrijven. En wie weet heeft er ook iemand een onderwaterbevalling meegemaakt.

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

Ik was wat aan het google en kwam dit tegen. Dat zeker en vast meegenomen kan worden op de teksten van geboorte 1 – 2 en 3.

https://barbaramiller.nl/blog/spirituele-boodschappen-van-een-kind-aan-ouders/

Afbeeldingsresultaat voor spirituele geboorte Afbeeldingsresultaat voor spirituele geboorte

Een dan krijg ik toch een mooie bevestiging.

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

GEBOORTE 3

Afbeeldingsresultaat voor innerlijk kind

Het kind wordt volwassen en eens die tijd zijn de meesten mensen hun kind vergeten in zichzelf. We hebben het allemaal in ons zitten. Ons lichaam is stoffelijk de geest (ziel) niet. En daar zit ons eigen kind in verborgen dat we ooit geweest zijn. Dat toch weinig volwassenen durft naar boven te laten komen of te laten zien. Hier speelt een angst op met vragen van; wat gaan ze wel niet denken van mij? Wat als iemand dat ziet gaan ze me uitlachen? Maar kijk eens voor jezelf. Als je met je kind speelt of een verhaaltje voorleest dan komen er ook fantasieën naar boven, dan komt het kind naar boven in jezelf. Bewust of onbewust doe je dat. Omdat je op dat moment weet je speelt met je kind en dan is het ook normaal. Maar eigenlijk ben je met je innerlijk kind bezig. Het kind dat ooit geboren was maar nu ergens diep in je zit komt dan terug naar boven. Laat al die vragen wat anderen ervan denken aan hen.
Als je speelt met je kind dan ga je merken aan jezelf dat het kan zijn dat je ook anders gaat praten je gaat mee in het moment van de fantasie net zoals je een verhaaltje voorleest. Ergens voel je daar ook goed bij.
Een kind (baby) dat je ooit was komt door bepaalde fases door en leeftijden. Het kind verdwijnt en men leert om volwassen te worden. Leren eigenlijk moet het projecteren zijn. Want als baby kennen we maar een ding ons vorig leven en gevoel dat we bij ons droegen. Dan doen ze ons dingen voor en zeggen ons woorden die we na moeten zeggen. En zo komen we terecht om aards te overleven. Toch zijn er momenten in je leven dat je het anders gaat bekijken. En niet in die lijnen meeloopt wat gevraagd of een plicht is. Alleen wordt je dan al snel in een hokje geplaatst.
Maar sta eens even stil dat geboorte, baby, peuter, kleuter, jongvolwassene, volwassen, bejaarde en dood verbonden zijn aan elkaar. En dat het een vicieuze cirkel is.

Afbeeldingsresultaat voor van baby naar volwassenen

Dit was het laatste stukje van geboorte en hoop dat je er iets heb kunnen uithalen voor jezelf. Mij heeft het toch op een moment tot nadenken gezet. En vooral van waar komt men?

Afbeeldingsresultaat voor spiritueel kind

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

GEBOORTE 2

Gerelateerde afbeelding

Neem de kinderen eens met een gave. Nee mensen plaats ze niet in een hokje. En ook de kinderen met een bepaalde geestelijke of lichamelijke beperking leren hier te overleven. Leren aan hun ouders hoe ermee om te gaan, en de ouders leren het kind zo goed mogelijk te begrijpen. Maar spijtig genoeg de kinderen die van bij de geboorte en gave mee krijgen dat wordt vaak op een moment niet meer gezien. Ik schrijf bewust geen bepaalde woorden want voor mij heeft ieder kind iedere persoon iets speciaals. Dat alleen maar te zien of te horen is als je er aandacht aan kan geven.
Vaak is er geen begrip voor en worden deze kinderen al snel in een bepaald hokje geduwd. Omdat men anders tegenover hen staat. Aards zouden we allemaal hetzelfde moeten kennen en denken en doen. Maar niet iedereen kan alles maar heeft vaak iets waar deze mee uitblinkt.
Dan merk je toch weer dat dit niet zomaar iets is. Maar dat ooit ons gegeven is. Ons is aangeleerd of omdat we iets nog moeten leren. En moet er tussen geboorte toch iets zijn daar we al geleefd hebben. Men zou het oude karma kunnen noemen dat we bij ons dragen. Die zowel positief als negatief kan zijn in dit leven.
Als we nu even terug naar het kind gaan. Als het kind niet doet wat het opgedragen wordt en zich gaat verzetten dan wordt al snel gezegd het is anders dan alle andere kinderen. Hier moet je mee verder gaan en testen laten doen. Juist doordat krijgt het kind een stempel en kan het zijn gave niet ontwikkelen om wordt het onderdrukt. Juist omdat ze er aards niet bij horen of niet mee kunnen met andere kinderen van hun leeftijd. Hier zou men eens meer stil moeten bij blijven staan. Want iedere baby kind en ga zo maar door tot volwassene heeft iets in zich dat eigen is aan de persoon zelf. Een kind een persoon is zo een mooi wezen maar dat wordt maar al te vaak vergeten. Daarom dat er ook veel haat onder elkaar is. Juist omdat het enige wat gezien wordt het lichaam is. Dat stoffelijk is dat veranderlijk is. Dat enig verschillen heeft tussen man en vrouw. En toch wordt daar naar gekeken maar dat wat men niet ziet daar wordt geen aandacht aan gegeven.

Afbeeldingsresultaat voor gave van een kind

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

GEBOORTE.

Afbeeldingsresultaat voor spirituele geboorte

In ons leven worden we er allemaal mee geconfronteerd. En toch kan men er eens bij stilstaan. We weten allemaal om een kindje (baby) te krijgen is er een man en een vrouw nodig. Die op een moment de seksuele daad verrichten. En na 9 maanden zet de moeder een kindje (baby) op de wereld. Met allerlei emoties en pijnen soms.
Maar daar gaan we het niet over hebben dat hoeft ook niet uitgelegd te worden. Dat is biologisch en wetenschappelijk.
Waar ik het wel over wil hebben en toch wat dieper op in wil gaan is.
Van waar komt het kind (baby).
Vele ouders zeggen op een moment tegen hun kind als ze de vraag krijgen mama van waar kom ik. De ooievaar heeft je gebracht en jou in je wiegje ooit gelegd.
Maar mama waar heeft de ooievaar me dan vandaan gehaald? Want dan heb ik toch al een leven ergens gehad? Is dit dat daad werkelijk mijn land?
Ouders kiezen om een kind (baby) te krijgen. Het kind kiest om ingedaald te worden en kiest de moeder uit. Dus kan men stellen dat er iets tussen dat stukje van het nieuw leven zit. Geboorte de dood en terug geboren worden. De naam reïncarnatie. Iets wat we nooit zuiver zullen kunnen vertellen maar toch aanwezig is.
Een kind (baby) wordt geboren het moet huilen. Wetenschappelijk om de longen open te zetten. Maar is het misschien niet omdat het kind uit zijn wereld is getrokken? Beide, ouders en kind (baby) hebben lichamelijke kenmerken. Deze laten zien dat het kind in de buik van de moeder groeit en dat men toch bepaalde kenmerken aan elkaar doorgeeft. Ook na de geboorte zijn ze bereid om van elkaar te leren en staan ze open. Maar het kind kan ook bepaalde gevoelen van vorige levens bij zich dragen. Dat wordt vaak over het hoofd gezien. Want het kind draagt een bepaalde kennis bij zich. En juist daar wordt geen aandacht aan besteed. Omdat het maar natuurlijk is een baby op aarde te zetten.
Het kind (baby) zal het verleden leven op een moment vergeten en aards doorleven. Dat is aardse lessen die het kind (baby) aanleren om hier terug te groeien.
Ook moet je even hier eens bij stil staan. Een baby ligt 9 maanden in een vruchtzak vol water donker en een warme omgeving. Dit in de buik van de moeder. Toch na de geboorte en op latere leeftijd zouden we niet meer instaat zijn om 9 maanden onder water te blijven en zo opgesloten te zitten.
Dus een kindje (baby) is meer dan wij denken kunnen.

Afbeeldingsresultaat voor ooievaar geboorte

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Hoeveel kinderen werden er geboren in uw geboortejaar?

OVERZICHT. Hoeveel kinderen werden er geboren in uw geboortejaar?
Foto: FRED DEBROCK

Het aantal geboortes in ons land is in 2015 voor het zesde jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit de (definitieve) cijfers van de FOD Economie. In dat jaar werden in België 62.285 jongens en 59.428 meisjes geboren, 121.713 in totaal. Dat is het laagste cijfer van de voorbije tien jaar.

Hoeveel kinderen er ter wereld kwamen in uw geboortejaar, leest u in onderstaande tabel.

Als u de tabel niet kan zien, kan u de cijfers ook hier bekijken.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20170316_02783230/overzicht-hoeveel-kinderen-werden-er-geboren-in-uw-geboortejaar

Het is wel eens leuk om te bekijken hoeveel jongens en meisjes er geboren zijn in jouw geboortejaar.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

GEBOORTE

Het derde kleinkind nu het eerste van mijn jongste dochter heeft gisteren het licht mogen zien van wat de aarde te bieden heeft.
Deze kan nu ook genieten van de warmte van zijn ouders en van het leren wat deze wereld te bieden heeft.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Zo pijnlijk is het om afscheid te nemen van je doodgeboren baby

© thinkstock.

De geboorte van een kind: het zou de mooiste gebeurtenis in het leven van ouders moeten zijn. Wanneer je echter bevalt van een doodgeboren baby weet je niet meer wat je moet doen. Je kind achterlaten in het ziekenhuis is dan ook het meest pijnlijke moment dat je als koppel kan meemaken. Om toch enige tijd met je kind door te brengen, kan je kiezen voor een ‘knuffelwieg’, een gekoelde draagmand waardoor je afscheid kan nemen van je oogappel.

© thinkstock.

Toen Shelley Lamond te horen kreeg dat haar kleintje er vlak na de geboorte niet meer ‘was’, kon de mama nog geen afscheid nemen. Om haar verdriet wat te verzachten en de ouders toch nog enige tijd met hun baby te gunnen, kozen de dokters van een Australisch ziekenhuis ervoor om een knuffelwieg te gebruiken voor kleine Mabel. De wieg is een soort gekoelde draagmand waardoor baby’s nog even in de kamer kunnen blijven en niet meteen naar het lijkenhuis verhuisd moeten worden.

De medische apparatuur zorgde ervoor dat Shelley en Rick Lamond nog 48 uur extra konden doorbrengen met Mabel. Ook de andere kinderen van het koppel kregen de kans om dag te zeggen tegen hun kleine zus. “Het is letterlijk een manier om wat extra tijd met je kleintje door te brengen. Het zijn de enige herinneringen die je samen met hen zal hebben, die troost heb je echt nodig als ouder”, zegt Shelley.

De arme vrouw weet dan ook waarover ze spreekt: in het totaal moesten zij en haar man al afrekenen met vier doodgeboren kinderen. “Van mijn eerste twee kleintjes heb ik geen oprecht afscheid kunnen nemen. Enkel Mable en Elsa heb ik uitgebreid dag kunnen zeggen. En geloof me, zoiets heb je echt nodig als ouder.”

Aan het afscheid van haar twee eerste kinderen heeft de vrouw dan ook pijnlijke herinneringen overgehouden. “Als je geen knuffelbed ter beschikking hebt, moet je het verpleegkundig personeel verwittigen wanneer je afscheid wilt nemen en moeten ze je baby in het lijkenhuis gaan halen. Je kleintje wordt dan naar je toe gebracht in een rare groene zak. Het is absoluut niet fijn om je eigen vlees en bloed op die manier te zien. Het maakt alles nog tien keer pijnlijker.”

“Een knuffelwieg kan je tenminste een persoonlijke touch geven. Je kan je favoriete dekentje of knuffel erin zetten om je baby te vergezellen. Het helpt je gewoon die vreselijke gebeurtenis een plaats te geven, al weet je dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/2036052/2014/09/05/Zo-pijnlijk-is-het-om-afscheid-te-nemen-van-je-doodgeboren-baby.dhtml

Negen maanden heb je het gevoeld voelen bewegen en dan is er plots dan ene woord. Het is het moeilijkst om te verwerken om ermee om te gaan. Zeker als het onverwacht komt. Het doet altijd pijn maar nog meer dat je geen gehuil hoort dat je de dokters en zelfs een specialist rond ziet lopen geen gehoor, stilte. Dan krijg je het als ouder koud je weet niet wat er gebeurd. Dan hoor je het en moet je naar huis met lege handen, waar meestal alles klaar is om de baby een warm huisje te geven. Maar het kan niet. 
Belangrijk is dat je toch probeert op een menswaardige manier afscheid te nemen. 

Nu wil ik het wel even op het spiritueel vlak gooien ook. Als het gebeurd is het een teken dat het kind niet klaar was om op de wereld te komen. Dat het een les is voor beide ouders dat deze er misschien nog niet klaar voor waren. Maar zoiets kan je niet tegen iedereen zeggen. Omdat het soms heel hard kan overkomen. Een mooi gegeven is dat men het gevoel heeft gehad dat toch ook een teken is dat je het leven in je lichaam mag ontvangen. 
Maar nogmaals dit stukje is niet voor iedereen weg gelegd en kan dus heel wat problemen teweeg brengen. 

Mensen probeer ermee om te gaan, en erover te praten zodat je het goed kan verwerken wil je aan een nieuw leven beginnen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Gisteren is mijn tweede kleinkind geboren een meisje met de naam Lotte. Dat maakt dat er nu een viergeslacht is. Dat toch nog voor de moeder van mijn vrouw prachtig is om mee te maken.

Nu haar broertje 9 maanden heeft moeten wachten, en maar de buik van mama zien groeien. Mag hij nu met zijn kleine zus gaan spelen en elkaar leren wat dit leven hen bieden mag.

Het is klein en fijn, maar met de nodige liefde van mijn dochter en schoonzoon zal het weer kunnen groeien tot iets moois.

Ik plaats nog een foto van zodra ik er een heb.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

MAMA

Mama

Je zette me op de wereld
Je had je plezier op een moment
En na de negende volle maan.
Kwam ik
Je benen wijd uit elkaar
Het hoofd zichtbaar
Daar was ik dan
Mama
Dan gebeurde er iets ergs in mijn gevoel
Ze sneden ons los van elkaar
Maar
Al snel voelde ik je warmte terug
Jouw lichaamswarmte
Jouw gevoel kon ik terug delen
Het delen met elkaar
Net als in jouw buik
Delen we dat gevoel heel lang.
Mama
Tot op een moment
Tot jij geen zin meer had hier te moeten zijn
Dat je weg verder ging zetten
Op dat moment
Mama
Moest ik je helemaal loslaten
Je moest gaan
Maar
Mama
Nu voel ik je op een andere manier
Door een kosmische draad
Die eindeloos verbonden is.
Mama je bent er altijd

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

The Eternal Words

An opinionated girl penning down her thoughts.🌸❤

Sunshiny SA Site

Kavita Ramlal, Proudly South African

Mooi Leven, by De Gans

Fotografie en Schrijverijen

Dogmavrij

Een liefdevolle vinger op de zere plek, omdat heling begint met (h)erkenning.

Banter Republic

It's just banter

Droomvlucht...living your dream 🌏💚

You say I dream too big, I say you think too small!

Straf Verhalen

Verhalen over discipline en straf (en meer...)

wendiesweb

Met liefde geschreven...🖋

Vegan & Spiritualiteit

Veganistische voeding en Spirituele groei

DonQuijotte

tegen windmolens

verhaal achter de foto

een foto zegt meer dan 1000 woorden.

Project 'IK'

Een zoektocht naar positief egoïsme

Dirk Pieters

writer, buddhist, yogi / schrijver, boeddhist, yogi

M-Pathie.com

Empathie is inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen .

Блог красоты и здоровья от LiDea

О себе, о женщинах, об особенностях женского организма, об изменениях, связанных с возрастом. О красоте и здоровье, о том, чтобы сохранить их в условиях дефицита времени. О том, как сделать так, чтобы чувствовать себя королевой, чтобы окружающие видели её в вас.

PETRA SPARK

SCHRIJVERSBLOG

Mellissify

Live the life you love, love the life you live.

La Bella Bora

Een tropisch lifestyle- en reisblog vol verhalen en inspiratie

Vvolutie (Wij godinnen)

Dé blog voor zelfbewuste, spirituele en holistisch ingestelde vrouwen van vandaag

- EXPLORE YOUR MOON -

Ontdek, Ontwikkel & Ervaar!

Hotstuffforladies

Alles voor de moderne vrouw :Beauty,fashion shop blogs & revieuws. Altijd vind ik de leukste aanbiedingen & koopjes. Ook dan kan je er super uit zien💫💎💍💠💃💗👗🛍👠 De lekkerste zelf gemaakte recepten & de leukste shop en make-up vlogs!

Bewustzijnenzo

Schepje bewustheid, scheutje spiritualiteit, druppeltje humor allemaal in een blender..en tadaaa

GROWYOURMINDNOW

PLEUN MARIA JOHANNA

Balans in sport en leven

Mental coaching & Life coaching by Wiena Robert

AquariusPolitiek

De nieuwe wereld

Wu Cares!

no one cares

HARME BLOGT

marginale blogs van een 72 jarige

Healthy & Travel T(r)ips

Reis - en gezondheidsfreak

WishMeAvril

Be inspired by more and live with less!

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

Omgaan met narcisme

Gezonde zelf-liefde ontwikkelen.

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

Maria de Ridder

#oorzaakengevolg: de kans krijgen om de consequenties te ervaren van je acties biedt een eerlijke leersituatie

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

%d bloggers liken dit: