Tag Archive: dimensies


Wetenschappers denken dat ze een portaal naar de 5e dimensie hebben gevonden

Samengevat: Een nieuw onderzoek beweert dat een verklaring te hebben voor donkere materie (‘dark matter’). Het heeft te maken met de ontdekking van een deeltje dat leidt naar een andere dimensie.

Ik weet het, het klinkt als sciencefiction, maar onze wereld is een flink stuk mysterieuzer en fascinerender dan het meeste mainstream nieuws je zou laten denken. Een korte wandeling langs de post-materiële wetenschap en je komt terug met allerlei fascinerende ontdekkingen. Over bovenmenselijke krachten, buitenzintuigelijke waarneming, kijken op afstand, niet-lokaal bewustzijn en meer. Met andere woorden, we zijn ongelofelijk en verbazingwekkend. Ik geloof dat de wetenschap dit al heeft bewezen, ook al loopt de mainstreamcultuur nog wat achter en staan ze er nog niet voor open.

Door Joe Martino

In een nieuw onderzoek in het Europese Natuurkundig Tijdschrift C stellen wetenschappers voor dat er een deeltje bestaat dat werkt als een portaal naar een vijfde dimensie. Wat is de vijfde dimensie precies? Goede vraag. Laten we het eerst hebben over wat we nu weten over dimensies. Tot nu toe hebben wetenschappers vier dimensies ontdekt in ons universum. De ruimte bestaat uit drie (boven en beneden, links en rechts, voor en achter). Dat geeft je ‘3D’. De vierde dimensie is de Tijd.

Om de vijfde dimensie te begrijpen, kunnen we beginnen door te kijken naar donkere materie (‘dark matter’). Wetenschappers denken dat bijna alle massa in ons universum eigenlijk bestaat uit donkere materie. En we weten er maar weinig van af. Technisch gezien kunnen we het niet zien, dus meten wetenschappers wat voor effect het heeft op de materie die we wel kunnen zien. In het meest recente onderzoek vertelden de auteurs – Adrian Carmona, Javier Castellano Ruiz, Matthias Neubert – dat ze van plan waren om “de mogelijke herkomst van fermion (een deeltje) te verklaren via theorieën met een vervormde, extra dimensie”. Ze schetsen een nieuw soort wiskunde, op basis van de fermion, en stellen dat dit vergelijkbaar is met het Higgs-veld en het Higgs-Boson-deeltje.
“We hebben een nieuw scalair veld ontdekt met een interessant, significant gedrag in een extra dimensie,” vertelden de onderzoekers aan VICE. “Als dit zware deeltje bestaat, dan moet het de zichtbare materie die we allemaal kennen en die we al zoveel hebben onderzocht, verbinden met waar donkere materie ook uit bestaat. Dat baseren we op de aanname dat de donkere materie bestaat uit fundamentele fermions, die bestaan in de extra dimensie.”


Om het wat simpeler te zeggen: dit nieuwe onderzoek stelt dat dit nieuwe deeltje een veel betere uitleg kan geven voor donkere materie. En hoe meer we weten over donkere materie, hoe meer we kunnen begrijpen over de meest verfijnde processen in ons onzichtbare universum.

De auteurs beschrijven het deeltje als “een mogelijke nieuwe boodschapper voor de donkere sector”.

Maar het harde werk begint pas net. Wetenschappers moeten het deeltje nu zien te isoleren. Het Higgs-Boson-deeltje dat net werd genoemd, is al gevonden door de Large Hadron Collider, ’s wereld grootste en krachtigste deeltjesversneller. Maar zelfs die is niet krachtig genoeg om dit nieuwe deeltje te vinden. We zullen dus een nieuw apparaat moeten bouwen.
Wat me zo intrigeert aan dit verhaal is iets wat een natuurkundige zei over een ander onderzoek, waarin een mogelijke vijfde dimensie werd verkend:

“Dit nieuwe deeltje kan een belangrijke rol spelen in de kosmologische geschiedenis van het universum. Het zou zwaartekrachtsgolven kunnen produceren die we kunnen opvangen met toekomstige golf-detectoren.”

Ik ben altijd al gefascineerd geweest met het verkennen van de diepere, eeuwige vragen die samen ons collectieve paradigma vormen. Als we beter begrijpen wat de echte essentie van de realiteit is, van de kosmos en onze relatie met de kosmos, dan krijgen we eigenlijk een beter begrip van wie we zelf zijn.
Mijn onderzoek door de jaren heen heeft me geleerd dat de meest gangbare aannames over onszelf en onze wereld, hoogstwaarschijnlijk niet kloppen. Dingen als “bewustzijn komt voort uit de hersenen” of “ons bewustzijn heeft geen invloed op dingen die niet bij ons lichaam zijn” of “het universum is willekeurig en het menselijk bewustzijn kan het niet beïnvloeden”. Met alle onderzoeken die ik heb gelezen om deze onderwerpen te verkennen, is het me duidelijk dat de meest fundamentele aannames van de moderne materialistische wetenschap van geen kant deugen. Er zijn honderden onderzoeken die een heel ander verhaal vertellen.
Je hele wereldbeeld verandert zodra je je realiseert dat ons menselijk bewustzijn wel invloed heeft op niet-lokale dingen, iets dat wereldwijd al grondig is onderzocht door honderden ‘intentie-experimenten’. Dan moet je je wel afvragen: wat is de echte essentie van onze werkelijkheid? En wie zijn wij? Zijn we eigenlijk tot veel meer in staat dan men ons wil doen geloven? Hebben onze gedachtes, intenties en emoties een grotere impact op ons leven dan we denken? Wat betekent dit voor ons begrip van wie we zijn en hoe we ons leven leiden?

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/wetenschappers-donkere-materie-portaal-naar-5e-dimensie/

Echt wetenschappelijk zullen niet veel vinden als het gaat over de dimensies.
Zelf vind ik de tekst nogal gek. Maar goed vind het toch belangrijk om het te laten lezen. Wie zich wilt verdiepen in D zal in eerste instantie moeten begrijpen dat dit leven op aarde een les is
. Moet men ook weten wat het woord spiritueel eigenlijk is. Moet men weten wat men overkomt niet zomaar gebeurd. Dan pas kan je opzoek gaan naar de woorden dimensie.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Ben jij de dualiteit al voorbij?

Meditatie, Reflectie, Universum, Persoon, Centrum

De term dualiteit komt geregeld om de hoek kijken wanneer mensen spreken over het Aquariustijdperk of de overgang naar de 5e dimensie, de dimensie van Eenheid. Men begint steeds meer voorbij de beperkingen van dualiteit te kijken, maar toch zie ik het nog overal om mij heen. Waar denk jij dat je staat? Ben jij de dualiteit al voorbij?

Een kwestie van perspectief

De aarde is een planeet van tegenstellingen: goed of kwaad; mannen of vrouwen; rijk of arm. We moeten alleen niet vergeten dat wij zelf degene zijn die deze tegenstellingen creëren en in stand houden: links of rechts hangt af van het standpunt van de kijker en groot of klein hangt af van waar het mee vergeleken wordt. Vaak is het slechts een kwestie van perspectief.

Vergevingsgezindheid

Er wordt wel eens gezegd dat wanneer wij naar de aarde komen, dat we dat doen om de dualiteit te kunnen ervaren. ‘Stars can’t shine without darkness. Een verhaal dat dit proces prachtig beschrijft, is dat van Neale D. Walsch: De Kleine Ziel en de Zon. Om vergevingsgezind te zijn, moet er iemand zijn om vergeven te worden.
We krijgen allemaal wel eens mensen op ons pad die ons teleurstellen of pijn doen. Daar zijn geen uitzonderingen op. Wat ik wel heb geconstateerd, is dat ik één van de weinigen ben die deze mensen dankbaar is voor wat zij mij te leren hebben. Ik zie de ziel die achter het ego schuilt en ik zie dat die ziel niks van mij verschilt. In het eerder genoemde verhaal zegt God immers tegen de Kleine Ziel:

“Herinner je ALTIJD, ik stuur je alleen engelen.”

Wanneer je eenmaal dit inzicht hebt, is vergevingsgezindheid vanzelfsprekend

Zwart en wit

Met veel dankbaarheid heb ik mogen leren over de zwart-wit dualiteit. Zwart en wit doen al gauw denken aan het Chinese Yin Yang symbool. Een symbool dat door de westerse wereld helaas vaak verkeerd is geïnterpreteerd. Het roept bij velen het beeld op van de fysieke scheiding van het mannelijke en het vrouwelijke, maar in het licht van reïncarnatie is ook dit slechts een illusie. Wij incarneren nu eens als man, dan weer als vrouw. Dus wat zijn wij dan als wij niet op aarde zijn? Juist, we zijn het allebei. En dat kan en mag net zo goed gelden wanneer wij hier op aarde zijn.
Maar wat zijn zwart en wit nu eigenlijk? Wit weerkaatst alle kleuren van de regenboog en zwart absorbeert het. Ondanks dat ervaren wij zwart toch vaak als ‘leeg’, terwijl het juist de kenmerken van alle kleuren (letterlijk) in zich draagt. Wanneer wij wit licht door een prisma schijnen, krijgen we vanzelf al diezelfde kleuren te zien. Wit draagt dus dezelfde eigenschappen in zich als zwart. Er is geen verschil, het onderscheid is puur een illusie.

Denken in hokjes

Ik hoor vaak mensen termen gebruiken als ‘HSP’, oftewel een ‘High Sensitive Person’. Ik snap dat deze term is bedacht om iets te verduidelijken aan anderen die dit concept niet begrijpen. Maar besef jij dat jij daarmee jezelf alleen maar afscheidt van anderen? Je creëert zelf de afstand. Je maakt jezelf anders dan anderen. Je plaatst jezelf in een hokje.
Iedereen is even gevoelig, alleen uit het zich bij de één meer dan bij de ander. Ook dat is een dualiteit en ook die wordt alleen maar versterkt door het gebruik van dergelijke termen. Zeg daarom de volgende keer dat iemand je niet begrijpt niet: “Ik ben nu eenmaal een HSP”. Zeg: “Jij bent niet anders dan ik, alleen zie je het zelf nog niet.” Of zoals de Maya’s dat zo mooi wisten te verwoorden: “In Lak’ech Ala K’in.”
Een andere veelgebruikte term is ‘Lichtwerker‘. Deze term maakt onderscheid tussen licht en duisternis en zet daarbij de duisternis bijna weg als iets dat bestreden moet worden. Dit benadrukt des te meer de dualiteit. In plaats daarvan zou een echte ‘Lichtwerker’ zowel het licht als de duisternis volledig moeten omarmen en kunnen gebruiken. Ik zie het tot mijn grote spijt veel gebeuren dat men de duisternis afwijst. De kracht ervan wordt veelal enorm onderschat.

Op weg naar de duisternis

De reis naar het punt voorbij de dualiteit begon voor mij toen ik bereid was me vol overgave vanuit het licht in de duisternis te storten. Ik had vertrouwen. In de donkere nacht van de ziel liggen immers onze grootste gaven verscholen, wachtend om opgehaald te worden. Het is de plek waar wij de diepste waarheden over onszelf kunnen ontdekken.
Alleen wanneer wij de moed hebben om ons eigen licht te verduisteren en de diepte in te kijken, kunnen wij onze grootste krachten ontketenen. Je kunt hierbij gebruik maken van de energieën van zons- en maansverduisteringen En de volle Maan. Zij kunnen dienen als een katalysator in dit proces.
In die tijd ben ik er tevens achter gekomen dat het de angst is die ons gevangen houdt in de dualiteit. Angst voor het onbekende, angst voor pijn. Maar het is juist de pijn die ons laat groeien. Je kunt wel op de hoogste duikplank gaan staan, schreeuwend dat je bereid bent te veranderen, maar als jij de sprong in het diepe niet durft te maken, zal je nooit verder komen.

De puntkomma

Jaren geleden heb ik het boek Malva, van Hagar Peeters, gelezen. Hierin wordt gesproken over de puntkomma. Het boek heeft mij aan het denken gezet en uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat dit teken de ultieme symbolische weergave is van de eindeloze cyclus van het leven, de overstijging van de dualiteit.
Het teken wordt gebruikt wanneer een zin eindigt, maar toch niet helemaal; de volgende zin is verbonden met de voorgaande. Het is een teken dat zowel de scheiding als de verbondenheid in zich draagt. Het is niet alleen een weergave van de universele verbondenheid, het benadrukt tegelijk de afscheiding. Want ook die afscheiding is nu eenmaal altijd aanwezig. En toch blijkt het één niet van het ander te verschillen. We kunnen ze tegelijk ervaren. Ik ben jij en jij bent mij, maar ik ben ik en jij bent jij.
De voorbeelden zijn eindeloos. Zelfs het bestaan van de dualiteit is al een dualiteit op zich, maar ik snap dat dat wel erg ver gaat. Dualiteit is iets waar velen zich momenteel mee bezig houden en iedereen ziet het zich manifesteren in andere vormen. Wat betekent dualiteit voor jou? Van het schijnbare verschil tussen zwart en wit tot het denken in hokjes, dualiteit zit meer in ons bestaan verweven dan wij ons soms bewust zijn. Meer dan we zelf misschien zouden willen. Daarom zeg ik nu direct tegen jou, lieve lezer: “Vergeet nooit het volgende… dualiteit is niets meer dan een andere expressie van dezelfde essentie.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/dualiteit-al-voorbij/

Dit vind ik nog eens een tekst om over te praten of te discussiëren.
Wat is nu spiritueel gezien dualiteit.
Wat is dualiteit in ons leven nu.
Mensen die spitritueel bezig zijn worden er op een moment mee geconfronteerd. De vraag die men dan moet stellen is wat is een dimensie. De reis die we maken van op aarde tot ver er boven. Bron en bewustzijn zijn dan de woorden die gebruikt moeten worden.
Daarom hoop ik uit grond van mijn klein hartje dat we hier een leuk gesprek even kunnen neerschrijven. Zodat mensen die het niet begrijpen het toch een beetje tot hun kunnen krijgen als een inzicht. Men moet dan nog niet met alles eens zijn. Net zoals ik ook niet met alles eens ben in de bovenste tekst.

Dualiteit, Esoterisch, Meditatie, Evenwicht, Yin, Yang

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: