Tag Archive: cyberpesten


Straffe cijfers: bijna helft van Vlaamse jongeren slachtoffer van (cyber)pesten

ANP XTRA
Bijna de helft van de Vlaamse jongeren zegt slachtoffer te zijn van pesten of cyberpesten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek aan de UGent bij 1.600 Vlaamse scholieren tussen 12 en 18 jaar. Achttien procent geeft toe zelf iemand te hebben gepest. De jongeren geven ook aan dat ze zelf vragende partij zijn voor preventie, sensibilisering en ondersteuning.

Uit het UGent-onderzoek, dat in 2017 en 2018 is uitgevoerd, blijkt dat 48 procent van de leerlingen in het secundair aangeeft al gepest te zijn en 18 procent bekent zelf al iemand gepest te hebben. “Straffe cijfers, waar men niet naast kan kijken”, vindt Pieter Denayer van de organisatie Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. “We vragen de Vlaamse overheid dan ook om een straf beleid.”

“Pesten blijft een onderschat probleem”, zegt voorzitter Gie Deboutte. “De menselijke en maatschappelijke kost loopt hoog op. Net daarom houden we een pleidooi om sterker in te zetten op preventie.” Als er gepest wordt, loopt er ook in de omgeving waar het gebeurt wat fout. “Scholen, sportclubs en jeugdorganisaties dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Ze verdienen extra steun om te kunnen doen wat nodig is”, klinkt het.

Angst om tussen te komen

Ook opvallend: 39 procent van de jongeren is bereid zelf hulp te bieden, maar ze hebben angst om tussen te komen. De bijstander of getuige van pestgedrag kan een cruciale rol spelen om pesten te verminderen, maar die doet dat vandaag veelal niet bij een gebrek aan sensibilisering of aanmoediging. Pestdeskundigen stellen dat het stoppen of voorkomen van pesten en cyberpesten het best lukt door jongeren die toeschouwer zijn van (cyber)pesterijen bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheid.

Jongeren hameren vooral op het mentale leed dat (cyber)pesten teweeg brengt en wijzen op het ‘aanhoudende’ aspect ervan: pesten is een vorm van agressie die niet stopt, zelfs al geeft het slachtoffer aan dat het genoeg is geweest. Jongeren kennen de pijn van pesten en dringen aan op meer en permanente aandacht maar ook op acties om (cyber)pesten te voorkomen en te helpen terugdringen.

Beleidsaanbevelingen

Uit de studie trekt het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten enkele beleidsaanbevelingen. Zo vraagt het om de oprichting van een ‘kenniscentrum grensoverschrijdend gedrag’. Wie met kinderen en jongeren omgaat zou tijdens zijn opleiding een basiscursus moeten krijgen met inzicht in pestgedrag en de mogelijke gevolgen ervan. Omdat de praktijk leert dat pestsituaties vaak escaleren , is er ook nood aan een centraal crisismeldpunt voor kinderen, jongeren, ouders, opvoeders, scholen, sportclubs en jeugdorganisaties. Daar krijgen ze dan hulp en advies bij ernstige, acute problemen. Maar ook de gekende sensibilisatiecampagnes via klassieke en nieuwe media bewijzen hun nut, besluit het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

BRON: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/straffe-cijfers-bijna-helft-van-vlaamse-jongeren-slachtoffer-van-cyber-pesten~ab6b766d/

Denk zelf dat het beter zou zijn dat er een meldpunt komt waar jongeren zich kunnen aanmelden en dat er naar geluisterd wordt en ook overgegaan kan worden naar handelen. Want er zijn meldpunten genoeg die luisteren maar na alles moet men de persoon loslaten. Spijtig genoeg zal het een moeilijk iets blijven om het te laten stoppen. Zeker cyber pesten. Want het begint in de loop van de dag het pesten en het gaat gewoon door. Omdat iedereen een gsm en laptop heeft die continue aan staat. Ook het nadeel van cyber pesten het blijft heel de tijd maar doorgaan, tot zelfs ’s nachts toe.
Het is ook zo dat het niet alleen bij jongeren is maar volwassenen krijgen hier ook mee te maken.
https://www.kieskleurtegenpesten.be/
http://www.centraalmeldpuntpesten.org/
https://www.tele-onthaal.be/aanbod
https://www.cyberpesten.be/

Afbeeldingsresultaat voor meldpunt tegen pesten

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

‘Cyberpesten komt minder vaak voor dan traditioneel pesten’

Ondanks de toenemende populariteit van sociale media komt cyberpesten onder tieners veel minder vaak voor dan “traditioneel pesten”, zoals schelden of iemand buitensluiten.

Dat concluderen wetenschappers van Oxford University in The Lancet Child and Adolescent Health na onderzoek onder meer dan 110.000 Engelse 15-jarige kinderen. In het onderzoek werd gekeken naar jongeren die regelmatig (minimaal een of twee keer in de voorbije twee maanden) werden gepest.

Minder dan 1 procent van de ondervraagden zei regelmatig last te hebben van cyberpesten, terwijl 27 procent stelde regelmatig face-to-face te worden gepest.

De auteurs van de studie schrijven dat de resultaten van hun onderzoek “in schril contrast staan met berichten uit de media en de moderne opvatting dat jonge mensen waarschijnlijk eerder te maken krijgen met cyberpesten dan traditioneel pesten”.

Volgens hoofdonderzoeker Andrew Przybylski wordt cyberpesten gebruikt “als een nieuwe methode om jongeren te treiteren die toch al gepest worden op de traditionele manier”.

Zeldzaam

“Ondanks algemene opvattingen en de groei van de online wereld voor tieners, blijkt uit onze studie dat cyberpesten op zichzelf relatief zeldzaam is”, zegt Przybylski tegen de Oxford Times.

“Pesten is een groot probleem voor de volksgezondheid”, vultt mede-auteur Lucy Bowes aan. “Onze bevindingen ondersteunen de dringende behoefte aan interventies die zich richten op beide vormen van pesten.”

“Het is belangrijk om initiatieven te hebben die ervoor zorgen dat tieners weerbaarder worden, online en in het dagelijks leven. Zo kunnen we hen helpen omgaan met de negatieve gevolgen van pesten.”

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/4838419/cyberpesten-komt-minder-vaak-dan-traditioneel-pesten.html

Met deze conclusie ben ik niet helemaal eens. En denk dan ook dat het landelijk gebonden is. In Belgie en Nederland gaat het van face to face pesten verder op cyberpesten. Als men hier aan de jongeren het zou vragen zou men de % hoger in getal zien.
Spijtig genoeg durven vaak jongeren dit ook niet vertellen dat ze via deze weg gepest worden. En gaan hun eigen leventje leiden. Durven het vaak ook niet te zeggen tegen de ouders. Het eerste dat ze dan vaak te horen krijgen zet al die rommel uit. Maar daar is het niet mee gedaan. Vaak hebben jongeren nu de pc ook nodig om huiswerk en dergelijke op te maken. Of moeten via de schoolsite het nodige invullen.

Afbeeldingsresultaat voor cyberpesten

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

“Mama kom snel, alsjeblieft”: moeder hoort live aan telefoon hoe gepeste dochter in elkaar wordt geslagen

“En dan wordt je grootste angst waarheid. Je dochter belt je in paniek op dat ze wéér achter haar aanzitten. Bleef het maanden bij schelden, cyberpesten, bedreigingen en haar bespuiten met deo, dan was ik er nu live getuige van dat ze van haar fiets werd getrokken en in elkaar werd geslagen.”

De Nederlandse Janet Hageman Onetjuh (43) uit Leek bij Groningen heeft vrijdag een hartverscheurend bericht gepost op Facebook, waarin ze beschrijft hoe ze er live aan de telefoon getuige van was hoe haar dochter Zoë door een groep pesters werd aangepakt. “Je weet niet wat je overkomt als je kind je in blinde paniek belt en roept dat je snel moet komen”, getuigt ze. “Ik hoorde haar schreeuwen van doodsangst en pijn. Ik kon alleen maar roepen: ‘Mama komt eraan! Mama komt eraan!'”
De vrouw was thuis op het moment van de feiten en rende met haar zoontje van negen – dat ze net had klaargemaakt voor bed – in paniek naar buiten om haar dochter te hulp te snellen. Maar daarbij vergat ze haar autosleutels en sloot ze zichzelf buiten. Terwijl ze hoorde hoe haar dochter de ene klap na de andere incasseerde, stormde ze de straat over naar de buren, waar ze op het raam bonsde en smeekte om een lift. “Rij me alsjeblieft naar de Lindensteinlaan”, gilde ze. “Mijn telefoon stond op luidspreker en daardoor hoorde de buurvrouw dat het menens was. Ze startten meteen de wagen.”Eeuwigheid
Het ritje van enkele minuten leek wel een eeuwigheid te duren voor de vrouw. “Mijn meisje was de hele tijd in doodsangst te horen op de achtergrond, schreeuwend en huilend”, vertelt ze. “‘Blijf van me af, ga weg, mama, mama, kom snel alsjeblieft’, klonk het de hele tijd.” 

Toen ze uiteindelijk aankwamen bij haar dochter, bleek een groepje van 15 tot 20 jongeren haar aan het terroriseren te zijn. “Ze waren met hun telefoons filmpjes aan het maken. Je ziet ze af en toe wel eens op het internet opduiken, maar deze keer zaten we er zelf in”, klinkt het ontdaan. “Zoë vluchtte meteen in de wagen. Toen ik vroeg wie mijn dochter had aangeraakt, begonnen er enkelen te lachen. En werd ik zelf aangevallen. ‘Je mag niets terugdoen, want ik ben een kind’, klonk het nog.”Hulp
Het was niet de eerste keer dat het meisje werd aangepakt. “Ja, mijn dochter heeft ADD en een disharmonisch profiel, waardoor ze niet zo goed voor zichzelf kan opkomen. Maar dat wil niet zeggen dat we geen hulp verdienen om dit probleem op te lossen. We gingen zelfs al bij de politie, maar die kon ons niet helpen. Er zijn in onze kennissenkring al twee minderjarigen met eenzelfde soort aandoening die zelfmoord gepleegd hebben nadat ze zwaar werden gepest. Moet het met Zoë ook zo ver komen?”Aangifte
De vrouw deed inmiddels aangifte bij de politie. Ze kreeg na haar emotionele noodkreet ook honderden steunbetuigingen. “Wat verschrikkelijk. Ik word er misselijk van”, klonk het onder meer. En: “Wat heftig om dit te lezen en te moeten aanhoren hoe dit je kind wordt aangedaan. Veel sterkte.”

Dit is het ergste wat je als ouder kan meemaken. Je kind dat je opbelt om het te komen helpen omdat het gepest wordt. En je hoort het dan nog eens allemaal ook. Kan er gewoon niet bij dat kinderen zo gruwelijk naar elkaar toe kunnen zijn.
Ik hoop dat het kind en de ouders de kracht vinden om toch een gelukkig leven te mogen hebben.
Afbeeldingsresultaat voor pesten
AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
AUM MANI PADME HUM

Ouders van pesters in VS kunnen forse boete krijgen

In Shawano, Wisconsin is een nieuwe regel ingevoerd: als je kind iemand pest, kun je als ouder een flinke geldboete krijgen.

Ouders krijgen na een waarschuwing van de politie 90 dagen om in te grijpen.

Lees ook: Peter R. de Vries veroordeelt pesters: ‘Amalia is hartstikke kwetsbaar’

Honderden dollars boete
Doe je niets en pest je kind opnieuw iemand, dan krijg je een boete van 366 dollar. ‘Veelplegers’ zijn het bokje: de derde keer dat je zoon of dochter iemand pest, moet je zelfs 681 dollar aftikken.

Ook cyberpesten
De maatregel geldt voor iedereen in de regio die jonger is dan achttien jaar en is bedoeld voor alle vormen van pesten, dus ook cyberpesters worden aangepakt. “Het gaat niet om keten op het schoolplein, maar om degene die social media stelselmatig gebruiken om iemand pijn te doen of te beschadigen”, zegt politiechef Mark Kohl.

Hand in hand
De politie wil samen met ouders een oplossing vinden voor het gedrag van hun kinderen. Om te achterhalen wie pest, gaat de politie samenwerken met scholen in de omgeving. Daarna worden de ouders benaderd voor een eerste waarschuwing.

Drugsgebruik en zelfmoord
Veel ouders weten volgens politiechef Kohl niet eens dat hun kind gemeen of vals is tegen anderen. Daar moet de nieuwe maatregel verandering in brengen. “Pesten kan leiden tot andere problemen, zoals drugsgebruik en helaas ook zelfmoord.”

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/ouders-van-pesters-in-vs-kunnen-forse-boete-krijgen/

Dat ouders het soms niet weten daar kan ik nog inkomen. Thuis kan het soms het braafste kind zijn, maar eens buiten kan het anders zijn. En dan nog voornamelijk in een groepje. Maar om nu hier ouders voor laten op te draaien vind ik wel ver gezocht. Je zou het kind aan moeten pakken. Want iemand die pestgedrag vertoont heeft een probleem en dat moet aangepakt worden. Men kan het kind soms leren om te gaan op een andere manier, ook kan het gewenst zijn om deze even van school te halen en ergens anders te zetten. En zoals pesten op school is het ook aan de school om er meer aandacht aan te besteden. Maar nu is dit soms nog in mindere maten aanwezig. Dan komt het ergste van pesten en waar het meestal verder opgaat cyberpesten of via gsm. En als men dit weet dan kunnen de ouders ingrijpen. Maar men mag ook niet vergeten een kind is slimmer dan we denken.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Een op de negen jongeren wordt gepest op school

Van de jongeren op het voortgezet onderwijs zegt elf procent de afgelopen drie maanden gepest te zijn. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In een klas van 27 kinderen worden gemiddeld drie kinderen gepest.

Honderdduizend jongeren
Het RIVM voerde samen met de GGD’s een groot onderzoek uit onder 100.000 jongeren, waarvan de resultaten vandaag werden gepubliceerd. Onder pesten verstaan de onderzoekers onder meer:

 • schelden
 • roddelen
 • vervelende berichtjes sturen
 • iets afpakken
 • spugen
 • iemand buitensluiten

Cyberpesten
Daarnaast geeft nog eens ruim vijf procent van de jongeren aan dat zij in de afgelopen drie maanden slachtoffer geweest zijn van cyberpesten.

Verschil tussen jongens en meisjes
Jongens pesten twee keer vaker dan meisjes. Terwijl jongens en meisjes even vaak slachtoffer zijn van pesten op school, hebben meisjes vaker te maken met cyberpesten. Jongere leerlingen worden meer gepest, oudere leerlingen pesten vaker zelf. Vmbo-leerlingen zijn vaker slachtoffer als ook dader van pesten op school, of via internet, dan leerlingen op havo of vwo.

Weerbaarheid helpt
De mate waarin jongeren gepest worden, blijkt vooral samen te hangen met hoe weerbaar ze zijn, of ze emotionele problemen hebben en of ze zich gezond voelen, aldus de onderzoekers. Weerbare jongeren worden ruim drie keer minder gepest dan jongeren die niet weerbaar zijn.

In deze Klokhuis-video legt YouTuber Milan Knol uit hoe je pesters online blokkeert:

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/op-negen-jongeren-gepest-op-school/

En dan zeggen dat eraan gewerkt wordt, dat er nog zoveel jongeren moet dit gedrag geconfronteerd worden. Pesten het allerergste wat iemand kan overkomen. Maar ook op zo een moment zou men moeten kunnen bekijken hoe je dit kan verhelpen. De pester moet iets leren maar ook de gepeste moet iets meer assertief worden. Is niet altijd zo, want het kan heel erg aan toegaan.
De gepeste loopt ook soms zo met negatieve gedachten, spijtig genoeg. Waar ze zichzelf niet alleen pijn mee doen maar ook deze die nauw verbonden zijn.
En we mogen niet vergeten op een werkvloer is dat ook zo spijtig genoeg. En dan spreekt men toch weer over een andere leeftijdsgroep.
Pesten zal nu eenmaal blijven bestaan spijtig genoeg. Dit in alle rangen en op alle leeftijden.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

DE HANDKUS TEGEN CYBERPESTEN

Viral: de 'handkus' tegen cyberpesten #kissandmakeup

Viral: de ‘handkus’ tegen cyberpesten #kissandmakeup

Om aandacht te vragen voor cyberpesten, is er nu de ‘handkus’. Op Instagram deelden binnen een paar dagen al ruim 13.ooo mensen een selfie met de lippenstift-kus. 

Ook op Twitter komt de kus tegen online pesten met de hashtag #kissandmakeup vaak voorbij.

Lieve woorden & complimentjes
De actie is een initiatief van Tarte Cosmetics en de Amerikaanse anti-pestclub ByStander Revolution. Volgens hen krijgt maar liefst 88 procent van de tieners dagelijks te maken met cyberpesten. Met de social media-campagne willen ze hiervoor aandacht vragen én een beetje positiviteit de wereld in slingeren. De bedoeling is namelijk dat je niet alleen een selfie met een handkus post, maar ook meteen een van je vrienden een complimentje geeft in het bericht. Oftewel, met lieve woorden en complimentjes het internet een stukje ‘mooier’ maken.

https://www.instagram.com/explore/tags/kissandmakeup/

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/viral-de-handkus-tegen-cyberpesten-kissandmakeup/

Aandacht aangeven op gelijk welke manier is het belangrijkste.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Ruim 400.000 Nederlanders worden online gepest

Ruim 400.000 Nederlanders worden online gepest

Jaarlijks worden ruim 400.000 Nederlanders van vijftien jaar of ouder gepest op internet. Meisjes hebben het vaakst te maken met cyberpesten.

Bij meisjes tussen de vijftien en achttien jaar heeft één op de zes het meegemaakt.

Twee keer zo veel
Dat is bijna twee keer zo veel als jongens van dezelfde leeftijd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat het onderzoek uitvoerde, speelt mee dat meisjes erg actief zijn op Facebook en Twitter. Dat zijn bij uitstek platformen voor cyberpesten.

Ook bij volwassenen
Ook volwassen vrouwen, met 3,4 procent, hebben er vaker mee te maken dan mannen (2,9 procent). Vrouwen worden vaak het slachtoffer van onlinepesterij van een ex-partner.

Geaardheid
Over het algemeen heeft het online pestgedrag te maken met laster, stalking en chantage. Daarnaast worden homoseksuele (5,5 procent) en biseksuele (4,9 procent) mannen vaker online gepest dan heteroseksuele mannen (2,8 procent). Zij krijgen vooral te maken met de verspreiding van persoonlijke foto’s, filmpjes en roddels. Bij vrouwen is er bij dergelijke pesterijen geen verschil naar seksuele geaardheid.

De Kindertelefoon meldde eerder dit jaar al dat ook kinderen nu 24 uur per dag gepest worden, omdat de pesterijen online doorgaan.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/ruim-400-000-nederlanders-worden-online-gepest/

Zo merk je dan maar weer het blijft niet tussen de schoolpoort. En dan kan de school nog zo een inzet doen het is wat nadien gebeurd. En tegenwoordig heeft iedere wel op sociale media een profiel waar iedereen iets kan op achterlaten. Of wordt het via sms gedaan. Niet alleen in Nederland wordt er online gepest maar ook in België liggen de cijfers heel hoog. Onlangs las ik nog een berichtje van iemand, je zou je  beter dood maken dan dat je blijft leven. Is dat niet erg als iemand zulke berichten krijgt, dat ook eigenlijk een vorm van dreiging is.
Daarom zal ik er aandacht aan blijven geven, en hoop ik uit grond van mijn hart dat mensen dit ook altijd bespreken met hun kinderen. Zodat ze weten dat ze ergens terecht kunnen als het hen zou overkomen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Cyberpesten voorkomen en bestrijden

CyberpestenCyberpesten komt steeds vaker voor in het digitale tijdperk. Bij pestgedrag spelen meestal drie kenmerken een belangrijke rol, zowel bij cyberpesten als fysiek pesten. Het gaat om de volgende factoren: De pestkop kan het pesten voor zichzelf rechtvaardigen; het schoolklimaat is van grote invloed op het ontstaan of tegengaan van pestgedrag; het pesten kan erge vormen aannemen als het wordt ondersteund door leeftijdgenoten.

Manieren om cyberpesten te voorkomen

 • Blijf in de buurt als je kind het internet op gaat, zodat je zijdelings kunt meekijken wat je kind op het grote wijde web uitspookt. Een internetaansluiting op de slaapkamer van je kind is dus een afrader.
 • Stel een limiet aan de tijd dat je kind online mag. Uit onderzoek aan het Rochester Institute of Technology blijkt dat hoe langer kinderen online zijn, des te groter de kans is dat ze er problemen mee krijgen.
 • Blijf betrokken bij het internetgedrag van je kind. Ga bijvoorbeeld eens samen achter de computer zitten, zodat je kind kan laten zien welke sites hij/zij graag bezoekt. Toon dus ook interesse als je kind iets wil laten zien op internet.
 • Leer je kind voorzichtig te zijn met het verspreiden van persoonlijke informatie en foto’s en filmpjes op internet. Ook beelden die je kind via de webcam verstuurt kunnen op een vervelende manier worden gebruikt. Herinner je kind eraan wachtwoorden geheim te houden, dus niet te delen met vrienden.
 • Schrijf jezelf ook in op netwerksites waar je kind is aangemeld, bijvoorbeeld op Facebook. Op deze manier kun je het internetgedrag van je kind in de gaten houden.
 • Vermoed je dat je kind vreemde sites bezoekt? Kijk dan in de internetbrowser eens in de geschiedenis van de bezochte websites en kijk eens in de mailbox van je kind.
 • Veel kinderen vertellen hun ouders niets van cyberpesten. Hou je communicatie met je kind dus open en geef je kind gelegenheid om eventueel te vertellen over het pesten.

Je kind wordt misschien gepest via internet als hij/zij…

 • …nerveus is, vooral als hij/zij achter de computer zit
 • vaker dan normaal het internet op wil
 • slaapproblemen heeft of geen eetlust heeft
 • concentratieproblemen heeft op school
 • last heeft van hoofd- of buikpijn.

Wat te doen bij cyberpesten?

 • Blokkeer samen met je kind de pestkop op een chatsite of verwijder hem/haar van social media en kaart het eventueel aan bij de ouders van de treiteraar.
 • Zorg voor een goed spamfilter; daarin kunnen ongewenste afzenders worden geblokkeerd. In de meeste e-mailprogramma’s zit ook een mogelijkheid om te blokkeren.
 • Zorg ervoor dat je kind niet gaat ‘terug pesten’. Online pesters vinden het alleen maar leuk als ze een reactie krijgen. Negeren is dus de beste remedie.
 • Maak een printje van de nare uitlatingen. Misschien komt het van pas als je pesterijen moet bewijzen.
 • Meld vervelende websites bij www.meldpunt.nl of www.meldpunt.org.
 • Mocht de pestkop iemand van school zijn, licht dan de school in, zodat zij extra alert zijn op pesterijen, en eventueel klassikaal over cyberpesten kunnen praten.

BRON: http://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/schoolkind/cyberpesten-voorkomen-en-bestrijden/

Cyberpesten is het ergste wat iemand overkomen kan. Omdat je altijd met een angst zit was zal er nu weer geschreven zijn of staan. Als het bij woorden blijft kan je het verhelpen maar als men nog foto’s online ergens gaat plaatsen dan pas wordt het erg. Het gebeurd niet alleen bij kinderen en jongeren maar ook bij volwassenen. Omdat iedereen weet dat het een bron is die iedereen wel leest.
Probeer zowel naar het kind te luisteren of naar de volwassene die erover praten wilt. Want je zal merken ook het kind kan een angst hebben of vertonen om het tegen de ouders te vertellen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

STRIJDT TEGEN INTERNETPESTEN

Monica Lewinsky strijdt tegen internetpesten

Monica Lewinsky strijdt tegen internetpesten

Monica Lewinsky heeft haar langdurig zwijgen verbroken: ze roept op tot een vriendelijker internet waar mensen nadenken voor ze iemand ‘virtueel’ vernederen.

Dit maakte ze bekend tijdens een toespraak bij een conferentie over cyperpesten.

Affaire
De inmiddels 41-jarige vrouw haalde in 1998 elke voorpagina vanwege haar affaire met toenmalig Amerikaanse president Bill Clinton. Lewinsky omschrijft zichzelf als één van de eerste slachtoffers van internetpesten: Van een privé-persoon werd ik plotseling iemand die letterlijk over de hele wereld beledigd werd. Er werd door hele massa’s met virtuele stenen gegooid, zegt ze in haar toespraak.

‘Je kan dit overleven’
Lewinsky vertelt dat haar persoonlijke schaamte veel erger is geworden door het internet. Hoewel er in 1998 geen sociale media waren zoals nu, gingen de geruchten rond Lewinsky als een lopend vuurtje over het internet: Ik werd een taart, een slet, een hoer, een bimbo genoemd. Ik verloor mijn reputatie, waardigheid en bijna mijn leven. Het is voor mij tijd om te stoppen mijn verleden te verbergen, het is tijd om mijn verhaal te gebruiken om andere te laten weten dat je dit kan overleven.

BRON: http://www.lindanieuws.nl/nieuws/monica-lewinsky-strijdt-tegen-internetpesten/

Internetpesten of cyberpesten het is het ergste wat een persoon aangedaan kan worden. Het begint met woorden en het eindigt er niet meer. Want ze gaan het op iedere site zetten en zo kan iemand die niet sterk genoeg is of er niet tegen vecht zichzelf verliezen. 
Veel mensen denken soms dat het onschuldig is omdat ze het kwaad er niet van inzien. Maar als ik soms bekijk hoe mensen aangevallen worden op forums of blogs en het daar dan niet bij laten dat vind ik gewoon jammer en respectloos van de ander. Maar het zegt meer van de ander dan van de persoon die ze aanvallen. Alleen hoe krachtig ben je om er tegen in te gaan, of juist niet tegen in te gaan zodat je ze geen stof geeft om door te gaan. Ze leggen op een moment zelf de strijdbijl neem, omdat ze voelen geen macht over je te kunnen krijgen. 

Woorden die men leest komen soms hard aan. En als men naar de cijfers van zelfmoord kijkt bij jongeren dan is in eerste instantie het pesten dat doorgaat via internet. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Open Vld wil ergste pesters tot drie jaar opsluiten

 
Carina Van Cauter © belga.

Open Vld heeft een voorstel om de huidige wet op pesten te verruimen. De partij wil de regelgeving moderniseren en het slachtoffer juridisch sterker maken, schrijven de kranten van Mediahuis.

Pesten op het werk is al sinds 2002 strafbaar. Maar, zeggen Kamerleden Carina Van Cauter en Sabien Lahaye-Battheu, auteurs van het wetsvoorstel: “Pesten komt steeds meer ook buiten de werkomgeving voor. De wetgever mag niet blind blijven voor die evolutie.” Het voorstel laat de ruimte om bijvoorbeeld cyberpesten strafbaar te maken. De liberalen willen dat ook de omgeving van het slachtoffer een klacht kan indienen tegen pesters, ook als het slachtoffer zelfdoding heeft gepleegd.

De straffen die Open Vld voorstelt, lopen op tot drie jaar cel en 6.000 euro boete voor de ergste gevallen. Volgens de indieners onderschrijven CD&V en N-VA de ‘geest’ van het voorstel. Open Vld benadrukt wel dat het voorstel enkel voor volwassenen opgaat.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2225462/2015/02/20/Open-Vld-wil-ergste-pesters-tot-drie-jaar-opsluiten.dhtml

Men spreekt dat het strafbaar is, maar het is voor de pester moeilijk om het naar buiten te brengen en dan nog eens geloofd te worden. Ook op wel argument gaat men de pester kunnen aanpakken. Ze doen het soms op slinkse wijze en dat maakt dat het moeilijk is om het te tonen dat het om pesterijen gaat.
Ook net zoals op de werkvloer of bij de jeugd in de scholen is het moeilijk om deze op heterdaad te betrappen. En dan nog wordt er soms gezegd het is maar om te plezieren niet waar. En wie geloven ze dan want de gepeste zal altijd ja zeggen, uit angst.
Of dat een opsluiting hier resultaat kan boeken heb ik mijn vraagtekens. Deze zal dan wel tot bezinning kunnen komen in de cel, maar eigenlijk zou men deze echt psychisch moeten gaan begeleiden. Er is altijd een oorzaak aan verbonden dat deze mensen andere pesten. Al is het met woorden al is het op het werk of in school. Woorden kunnen ook een grote impact hebben naar iemand dat ook als pestgedrag gezien kan worden.
Het zou niet mogen bestaan, maar mensen doen het soms (on)bewust.

EN DAN DE VRAAG WAT IS DE ERGSTE PESTERS AANPAKKEN!

En ze weten niet altijd welke invloed dat heeft op de ander die tot de wanhoopsdaad over kan gaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

bijonsinhuissen.wordpress.com/

𝙽𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚠𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚊𝚛𝚎 𝚕𝚘𝚜𝚝

%d bloggers liken dit: