Tag Archive: communicatie


Allemaal communiceren we graag.

We praten over alles en nog wat. We roddelen ook wel eens. Maar het liefste wat we doen is praten. Onze gedachten delen met anderen. Over belangrijke zaken soms over futiliteiten. Soms door niet eens te zijn met een ander. Maar ook zijn er die niet veel praten. Communiceren is gevoelsmatig. Vanuit onze hersenen zetten we beelden in klank om. Zodat een gesprek ontstaat. Toch komt er nog meer bij kijken dan alleen woorden. Ons lichaam bijvoorbeeld. Lichaamstaal spreekt soms meer dan woorden. Net als onze ogen. Waar vaak niet aan gedacht wordt in een gesprek.
Oogcontact kan alle kanten op. Van flirten tot laten merken dat je aandachtig aan het luisteren bent. Dat maakt dat oogcontact ook een vorm van een band kan leggen tussen elkaar. Dat dit ook voelbaar is naar elkaar toe. Niet iedereen kan oogcontact verdragen en daar moet men ook rekening mee houden. Mensen die het niet kunnen verdragen zullen dat snel laten merken. Vaak draaien ze hun hoofd weg om naar ergens anders te kijken. Toch spreken ogen in het gesprek. Net als ons lichaam. Zo zijn er die met hun armen zwaaien of met hun vingers wijzen. Maar ook de houding van ons lichaam kan in een gesprek van belang zijn. Een gesloten houding of een open houding.
Van kleins af aan communiceren we. Baby’s laten zich horen door te gaan huilen. Peuters en kleuters zullen weer op hun manier communiceren. Volwassenen vergeten dan weer dat hun lichaam meer praat als hun woorden. Zowel bij vrienden als in een relatie of op het werk met collega’s is communicatie belangrijk. En speelt alles een belangrijke rol. Je woorden je lichaamstaal je ogen. Daarom is het zo leuk om in een gesprek daar aandacht aan te geven. Zo kom je soms snel te weten hoe de persoon of personen zich voelen in een gesprek. En hoe ze innerlijk in elkaar zitten.

Maar ongeacht alles blijf ieder mens in zijn/haar waarde laten. Of ze nu open of gesloten zijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Een chakrakoord speelt ook mee in communicatie.

Handen, Te Geven, Deeltjes, Energie, Wellness, Exchange

Men zegt wel eens we zitten op dezelfde golflengte. Maar eigenlijk heeft dit te maken met hoe je elkaar op dat moment aanvoelt. Dat aanvoelen gaat gepaard met onze chakra’s. Iedere ontmoeting of communicatie die je hebt hangt af van hoe je elkaar aanvoelt. Men gaat ook dingen aanvoelen. Juist omdat energie tussen beide speelt.
Wat hier ook een belangrijke rol in speelt in onze lichaamstaal. En dan voornamelijk het spiegelen.
Nu als we het hebben over de chakrakoord dan moet je ook kunnen bepalen aan welk niveau je met de ander vastknoopt. Dat leer je gewoon door te oefenen.
Waar voel je de verbinding?
Zien je dat ook aan de andere persoon?
Voel je de woorden binnenkomen voel je het gevoel binnenkomen?
Tussen de persoon of het gesprek kan je merken dat je van de ene chakra naar de andere gaat. Dat maakt dat je dit ook moet leren aanvoelen. Ook ons lichaam zal vaak in het gesprek veranderen. Daar men ook aandacht aan kan geven.
Het onderste stukje over de verschillende chakra’s heb ik even gekopieerd
van.

Koorden vanuit het eerste chakra (stuitchakra/heiligbeenchakra)
Koorden vanuit de eerste chakra zijn van wezenlijk belang in de communicatie tussen ouders en kinderen. Tussen kleine kinderen en hun ouders moet deze verbinding heel stevig zijn, want hieruit haalt het kind zijn informatie over veiligheid en overleving. Als de ouder bijvoorbeeld niet gegrond is of zich onveilig voelt, zal het kind dit aanvoelen en zich hoogstwaarschijnlijk hetzelfde gaan voelen. Koorden vanuit de eerste chakra treffen we ook weleens aan tussen volwassenen. Dit kan betekenen dat ze om elkaar geven, maar kan ook duiden op te sterke afhankelijkheid. Soms zie je dat iemand uit angst een reddingslijn uitgooit vanuit zijn eerste chakra. Zonder woorden maakt dit koord duidelijk: help – red me!

Koorden vanuit het tweede chakra (sacraal chakra)
Koorden vanuit de tweede chakra vormen een verbinding op het gevoelsmatige vlak. Dit gevoelsmatige kan variëren van gewoon gezellig contact tot aan de liefdesdaad. Het koord komt heel veel voor en geeft alle mogelijke niveaus van intimiteit weer. Het kan vrolijk, liefdevol en heel plezierig zijn. Ook kan het gebruikt warden om anderen door vleierij of verleiding te manipuleren.

Koorden vanuit het derde chakra (zonnevlecht/solar plexus)
Via het verbindingskoord van de derde chakra wordt vaak een machtsstrijd uitgevochten. Je vindt het vaak in de sport, de zakenwereld, de politiek en bij andere ondernemingen waaraan concurrentie en ‘teamgeest’ te pas komt. Iemand die een ander mens nodig heeft om op gang te komen, zal vaak een lijn uitwerpen naar de derde chakra van die ander, waardoor hij energie onttrekt aan diens zonnevlecht. Mensen die zich aan elkaar ergeren of ruzie hebben, bezitten vaak ook een derde­chakrakoord.

Koorden vanuit het vierde chakra (hartchakra)
Een koord vanuit de vierde chakra is een uiting van liefde, affiniteit en waardering. Ben hartkoord toont begrip en medeleven en is vooral goed om anderen bevestiging te geven, maar kan ook duiden op jaloezie of te veel afhankelijkheid.

Koorden vanuit het vijfde chakra (keelchakra)
Een koord tussen vijfde chakra’s komt waarschijnlijk het meest voor. Het heeft betrekking op verbale, maar ook telepathische aspecten. Omdat de keelchakra een heel creatief centrum is, tref je bij fantasievolle of artistieke mensen vaak heldere en kleurige koorden aan. Leden van een orkest zijn bijvoorbeeld vaak op dit niveau met elkaar verbonden.
Een minder bewonderenswaardig aspect van een vijfde-chakrakoord is dat je negatieve gedachten ermee kunt uitzenden of anderen ‘met kwaadaardige stralen bestoken’. Dit kan onbewust dan wel opzettelijk gebeuren.

Koorden vanuit het zesde chakra (derde oog chakra)
Een koord vanuit het zesde chakra doet zich voor bij een levendige uitwisseling van ideeën en inzichten. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken als je met iemand anders aan het brainstormen bent. Het kan ook dienen als ‘brug’ naar andermans hoofd – wat betekent dat nieuwsgierige mensen dichterbij kunnen komen dan je lief is! Een zesde-chakrakoord kan ook gebruikt worden om anderen te manipuleren en te overheersen.

Koorden vanuit het zevende chakra (kruinchakra)
Een koord vanuit de zevende chakra laat een verbinding op spiritueel niveau zien. Het kan ook dienen als communicatiemiddel tussen leraar en leerling, ouder en kind, goeroe en volgeling. Een kruinchakrakoord kan iemand op een bezitterige of manipulerende manier gebruiken door een ander ermee naar zijn hand te zetten.

De eerst chakra en tweede kan men ook zien dat er meer is dan alleen praten. Men kan het gevoel dat daar voelbaar is ook als sensueel aanvoelen. Dat kan komen door bepaalde woorden of zelfs door een aanraking. Dan bedoel ik een hand geven of een schouderklopje.
Nu een ontmoeting een gesprek zal altijd lichamelijk voelbaar zijn. Als men zich daarop gaat trainen ga je merken dat je veel meer te weten kan komen dan dat woorden gebruikt worden.

Chakra 'S, Energie, Coach, Energiecentra, Aura

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Succesvoller communiceren met jezelf: 5 tips

Communicatiecoach en loopbaancoach en zelfvertrouwencoach geeft tips om succesvoller te communiceren

Je hebt dromen en ambities. En je wil er echt voor gaan. Geen gebrek aan motivatie dus. En toch. Toch houdt iets jou tegen om een volgende stap te zetten in jouw ontwikkeling.

Dat ligt vaak aan hoe jij over jezelf praat en de manier waarop je met jezelf en anderen communiceert. Want de manier waarop je communiceert heeft een enorme impact op jouw ontwikkeling, op jouw succes in het leven.

Wist je dat studies aantonen dat negatieve woorden gebruiken – zoals ‘nee’ – ons brein beïnvloeden waardoor we minder effectief zijn en ons eigen succes hinderen?

Dus wil jij een positieve invloed hebben op jouw succes én meer invloed hebben op anderen, verander dan jouw communicatie naar jezelf en naar anderen.

Dit zijn 5 geheimen om succesvol te communiceren. Door deze 5 tips toe te passen in je communicatie naar jezelf en de mensen rondom jou, zal je ervaren dat jouw impact vergroot en dat je meer vooruitgang boekt in je leven.
 
1. Stop met ‘zou’

Ik zou wat meer tijd aan mijn eigen ontwikkeling moeten besteden.

‘Ik zou een opleiding moeten volgen om beter te communiceren.’

‘Ik zou, ik zou, ik zou…’

Als je spreekt in termen van ‘zou’, dan heb of krijg je het gevoel dat het iets is dat van buitenaf wordt opgelegd. Maar dat jij er zelf niet volledig achterstaat. Zo maak je het moeilijk om er écht mee aan de slag te gaan en er succes in te boeken.

Wil je vanuit innerlijke motivatie beslissen om actie te ondernemen, stop dan met die ‘zou’ en spreek in termen van doen:

‘Ik ga mezelf verder ontwikkelen’

‘Ik ontwikkel mezelf verder’

‘Ik schrijf me in voor die opleiding’

Dat zet aan tot actie vanuit je innerlijke motivatie en vergroot jouw kans op succes.

2. Voeg ‘nog’ toe

Zo vaak hoor ik mensen zeggen: ‘dat kan ik niet’. Zoals ‘ik kan niet leidinggeven’, ‘ik kan niet verkopen’, ‘ik kan niet voor een publiek spreken’,… Klinkt redelijk hopeloos, niet? Je kunt het niet en je zal het nooit kunnen. Zo spreken nodigt niet uit om er werk van te maken. En als je er geen werk van maakt, dan boek je ook geen vooruitgang.

Zeg beter: ‘ik kan het NOG niet’. Zo geef je jouw brein de boodschap dat je het op dit moment nog niet kan, maar dat het in de toekomst wél kan. En dat stimuleert je om jezelf te ontwikkelen, om te leren, om het te doen met vallen en opstaan. En daardoor jouw doelen te bereiken.

3. Stop met proberen

Wat gebeurt er als je nu probeert recht te staan? Inderdaad, je blijft zitten. Want je staat niet recht als je het enkel probeert.

Soms hoor ik ‘Ik probeer dingen te veranderen, maar het lukt niet’. Wel: je doet het of je doet het niet. Proberen impliceert dat je het misschien niet zal doen, en dat verkleint de kans op succes. Heb je de intentie om iets te doen, doe het dan. Heb je geen intentie om iets te doen, doe het dan niet en neem daar dan de verantwoordelijkheid voor.
 
Wees duidelijk en eerlijk tegenover jezelf, dan herken je beter wat je wil bereiken en doen. Dat geeft focus en motiveert, waardoor je de kans op succes vergroot. Verander ‘proberen’ door een bewuste intentie om iets te doen. Of de beslissing om het niet te doen.


4. Stop met ‘druk, druk, druk’

‘Ik heb het veel te druk om mezelf te ontwikkelen’

Druk, druk, druk zijn: voor veel mensen is het een statussymbool. Als ik het druk heb, dan ben ik belangrijk. Het houdt ook in dat je aan het ‘vechten’ bent om alles voor elkaar te krijgen. En die strijd maakt jou nu net minder effectief.

Vervang het concept ‘druk’ door ‘productief’. Word effectiever waardoor je meer dingen kunt aanpakken, meer impact krijgt en meer vooruitgang boekt in plaats van druk bezig te zijn.

Maak van jouw drukke dagen vanaf nu productieve dagen.

5. Start met het positieve formuleren van je doel

 “Ik moet echt stoppen met ….

Heb je deze zin al eens van jezelf gehoord? Da’s heel normaal. En als je echt iets wil bereiken, als je echt iets wil veranderen, vertel dan meteen ook wat je wél wil, in plaats van enkel wat je niet wil of waar je mee wil stoppen.

Formuleer dus jouw doel positief. ‘Ik moet stoppen met al dat surfen op sociale media‘ verander je in: ‘Ik ga vanaf nu meer boeken lezen‘. Een positieve formulering van jouw doel vergroot de kans op succes gigantisch.

Ik ben benieuwd: wat zeg jij eigenlijk tegen jezelf als het om je eigen ontwikkeling en groei in je leven gaat? Of hoe communiceer jij naar je gezinsleden of medewerkers? Misschien herken je wel een of meer manieren van communiceren? Wat is daarvan het effect?
 
Weet dat de manier waarop je communiceert een grote invloed heeft op jouw eigen ontwikkeling en succes. Vaak doen we onszelf, onbedoeld, ter plaatse trappelen door de manier waarop we ons eigen brein programmeren met onze communicatie.

coach wim personal life coach business coach

Als coach help ik jou om het beste uit jezelf te halen, en je volledige potentieel te bereiken. Zonder je te vergelijken met anderen. Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient! Neem gerust eens contact op voor meer info over coaching.

BRON: https://wimannerel.wordpress.com/2020/11/27/succesvoller-communiceren-met-jezelf-5-tips/

Om dit te willen doen moet je anders gaan denken. Ik ZOU en ik WIL zet je niet toe aan om iets te gaan doen. Als je ik GA en je bent al bezig met iets te veranderen. Alles komt uit jezelf. Ook de communicatie naar jezelf toe. Het is ook jezelf ergens aan toe zetten. Dan ga je merken dat je ook op een andere manier gaat communiceren naar anderen toe.
Communiceren met jezelf is ook durven praten tegen jezelf. Soms krijg je op zo van die momenten ook nog goede inzichten om te gebruiken of verder te gaan.

Car Communication, Talk, Alleenspraak

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Grenzen stellen in je relatie, hoe doe je dat?

Grenzen stellen zonder je schuldig te voelen: 5 tips voor HSP!

Dat relaties niet alleen maar rozengeur en maneschijn zijn is algemeen bekend. Om een relatie succesvol te laten zijn is communicatie prioriteit en onder communicatie valt ook het stellen van je grenzen. Maar hoe stel je gezonde grenzen binnen je relatie?
Iedereen heeft grenzen, maar pas wanneer je ze benoemd  aan zowel  jezelf als je partner kun je voorkomen eroverheen te gaan. Wanneer dit niet gebeurt gaat het vaak mis in relaties. Deze drie stappen kunnen helpen je grenzen aan te geven:

1. Herken je grenzen

Allereerst moet je natuurlijk zelf je grenzen ontdekken. Stel jezelf de vraag wat voor jou het belangrijkst is, wat je nodig hebt in een relatie en waar je je prettig bij voelt en waar niet bij.

2. Herken wanneer je over je grens gaat

In de liefde kun je jezelf verliezen. Dit kan een fijn gevoel zijn, maar ook juist beklemmend wanneer je je eigen behoeftes uit het oog verliest. Gelukkig geeft je lichaam signalen af wanneer je over je grens gaat. Bijvoorbeeld door onrustig slapen, doemdenken, angstgevoelens of druk op de borst. Luister hiernaar en probeer met een open blik jou behoefte en die van je partner los van elkaar te zien. 

3. Benoem je grenzen

Wanneer je partner iets van jou verlangt dat over je grenzen gaat, geef dit dan aan. Leg uit waarom dit verlangen over jou grens gaat. Als geliefden wil je elkaars verlangen beantwoorden, maar dit kun je ook proberen binnen je grenzen te doen. Je zou bijvoorbeeld een tegenvoorstel kunnen doen waarin je uitlegt wat wel binnen je grenzen valt.

BRON: https://www.msn.com/nl-be/lifestyle/nieuws/grenzen-stellen-in-je-relatie-hoe-doe-je-dat/ar-BB185pfE?li=AAdeqpu

Niet alleen op je werk of in je sociaal leven moet je grenzen aangeven en stellen. Ook in je relatie. Alhoewel dat voor vele moeilijker ligt. En vaak over hun grens over laten gaan. Of er zelf overgaan. Grenzen stellen in een relatie is niet makkelijk. Je komt op voor jezelf en dat kan wel anders overkomen bij je partner. Vaak is het woord nee in een relatie moeilijk te vatten door de partner. Dat maakt dat je al snel over je grens laat gaan, of er zelf over gaat.
Wie stelt zijn grenzen in een relatie het meeste. Vaak de man, spijtig dat ik dit als man moet schrijven. Maar het is wel zo. Alleen die voor elkaar openstaan zullen grenzen respecteren naar elkaar toe.
Natuurlijk wordt dit een heel andere situatie als je een partner hebt met een narcistische persoonlijkheid.

Ligtpunt

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Communicatie in een ander beeld gezet.

Gerelateerde afbeelding

Iedereen spreekt de taal die hem/haar is aangeleerd.

Men kan dan nog zoveel talen machtig zijn, er is een taal die iedereen ziet maar niet iedereen kent. De taal van het lichaam, de taal van kleur en beeld. Spreken met woorden is makkelijker en begrijp baar. Spreken met het lichaam is al iets moeilijker. Spreken in beelden is heel moeilijk zeker om het soms in woorden te brengen, of om te antwoorden. Men moet het beeld zien en dan daar woorden op gaan kleven. Die moet je dan nog eens gaan delen en soms begrijpt de ander niet wat men wilt zeggen. Dan kan er frustratie ontstaan één bij jezelf twee bij de ander. Communicatie is een vaardigheid die aangeleerd wordt. Baby’s en peuters gaan in het begin projecteren. Dan leren ze plaatjes zien en daar wordt een woord op gekleefd. Van woorden maken leert men zinnen te maken. Zo komt men tot een communicatie. Mocht men dit nu niet aanleren en de baby peuter gaat het niet nazeggen zal men ook niet kunnen praten of moeilijk kunnen praten. Denk hierbij maar aan wolfskinderen of kinderen met een gehoorstoornis. Maar er zijn er die dit helemaal anders doen en zien. Die bij ieder woord een beeld moeten vormen voor ze begrijpen over wat het gaat. Deze mensen hebben het dan ook vaak moeilijk in de samenleven. Zeker om zich goed duidelijk te maken maar ook dat het begripvol bij hen binnen kan komen als er een gesprek is.
Maar men heeft nog een taal en die is eigenlijk bestemd aan mensen die zichzelf optimaal kennen. De taal van uitstraling van het hart. Een mooi woord er voor energetische communicatie.
Dit is de communicatie die gebeurt met onze zintuigen. Men gaat eigenlijk praten zonder te praten maar door aan te voelen, soms met een aanraking van elkaar lichaam. Dit wordt niet aangeleerd van bij je geboorte. Dit heb je of heb je niet. Beelddenkers en ook sommige hsp bezitten hier vaak een stukje van. Omdat ze anders omgaan met een communicatie. Het heeft allemaal te maken met uitstraling met wat rond een persoon hangt en wat deze met je wilt delen. Soms heb je geen woorden nodig en voel je heel wat aan. Als men zich dan kan afstemmen op de persoon en die persoon kan dat ook dan ben je energetisch aan het communiceren.

Zo zie je dat er toch nog meer is dan de communicatie die de meeste kennen.

Afbeeldingsresultaat voor wolven kind

Ieder mens zal kunnen op zijn manier kunnen communiceren. Soms alleen met dezelfde personen zoals de persoon zelf. Ieder mens zal zich kunnen behelpen in taal en communicatie. Maar sommigen hebben de taal niet nodig en zien het communiceren op een hoger niveau.

Afbeeldingsresultaat voor energetische communicatie

Als men daar meer over te weten wilt komen het energetische communicatie daar bestaan prachtige boeken over. Maar ook moet je vanuit jezelf het maar eens proberen.

Afbeeldingsresultaat voor energetische communicatie

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Communicatie: het geheim van een goede relatie

Wanneer jij en je partner al even een relatie hebben, gebeurt het vaak dat je naast elkaar gaat leven in plaats van met elkaar. De reden van dit probleem: gebrek aan communicatie. Partners luisteren niet meer naar- en communiceren niet meer met elkaar, waardoor de conflicten en meningsverschillen zich opstapelen. Met de volgende tips leer je hoe je de communicatie in je relatie weer op punt zet.

Leer om actief te luisteren naar je partner. Veel mensen luisteren wel, maar tegelijkertijd bladeren ze in een boekje, zijn ze in gedachten al het weekmenu aan het opstellen, sturen ze een smsje naar een vriend… Actief luisteren houdt in dat je je partner je volledige aandacht schenkt. Je toont interesse in wat hij vertelt, je bent mentaal en fysiek aanwezig, en je reageert ook op wat hij zegt. Dat kan met een vraag of een antwoord, of zelfs met non-verbale communicatie, zoals een knikje. Kijk je partner aan, wanneer hij praat. Ook zo toon je interesse.

Focus op je eigen lichaamstaal, en op die van je partner. Wanneer je communiceert met je partner, is het belangrijk dat je niet onderuitgezakt in de zetel hangt, maar dat je rechtop en geïnteresseerd gaat zitten. Let er ook op dat je je armen open houdt, in plaats van ze te kruisen tijdens een discussie. Je armen kruisen wil namelijk zeggen dat je niet openstaat voor wat de ander te vertellen heeft. Het klinkt vreemd, maar als je je lichaamstaal aanpast aan de situatie, ga je conflicten gemakkelijker oplossen.

Vaak is een conflict een opeenstapeling van onenigheden. Luister altijd naar de onderliggende ergernissen tijdens een discussie. Is je partner boos omdat je een vaas brak, maar begrijp je niet waarom die ene vaas zo’n big deal is voor hem? Dan is er vaak meer aan de hand. Misschien is je partner eigenlijk boos omdat je te weinig tijd voor hem vrijmaakt, en omdat je gisteren zijn schoenen lelijk hebt genoemd. Die gebroken vaas kan voor hem gewoon de druppel geweest zijn. Probeer dat onderliggend probleem dus altijd te achterhalen.

Probeer het conflict niet altijd te winnen, daar draait het uiteindelijk ook niet om. Belangrijk is om samen uit het conflict te geraken, waardoor jullie allebei voordeel halen uit de situatie. Leef je ook eens in in het standpunt van je partner, en probeer in te zien waarom hij de situatie anders ziet dan jij. Merk je dat je niet tot een overeenstemming komt? Laat het dan even rusten. Laat je partner alleen, neem een badje of maak een wandeling. Maak je hoofd leeg, denk na over de situatie en probeer het probleem daarna met een fris hoofd alsnog op te lossen. Blijven discussiëren omdat jullie allebei niet willen toegeven richt meer kwaad dan goed aan.

BRON: https://www.goedgevoel.be/happy-spring/communicatie-het-geheim-van-een-goede-relatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel zowel in een relatie als in het dagelijks leven. Niet alleen de communicatie maar ook lichaamstaal speelt een rol. Niet iedereen kan het nodige bepraten maar ga ook niet bepaalde zaken ontlopen. Waar men het minst over praat in een relatie is het sensuele waar de meeste ruzies door ontstaan is het financiële aspect en de kinderen.
Wat ook van belang is om dagelijks een gesprek te hebben, al is het over kleine dingen maar ook gewoon om een gevoel samen te delen.
Is er iets waar men over wilt praten en dit zou ontaarden in een zware discussie ga geen verwijten gooien. Zo haal je niets uit de communicatie en zal het ook niet opgelost worden. Probeer naar elkaar te luisteren je hoeft dan nog geen antwoord te geven, luisteren kan al veel oplossen.
Wat men nooit mag vergeten voor alles is er een oplossing te vinden als je openstaat voor elkaar.

Afbeeldingsresultaat voor communicatie relatie

Afbeeldingsresultaat voor communicatie relatie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

LICHAAMSTAAL: ENKELE TIPS

Lichaamstaal: 10 tips van kop tot teen

Draag jij de juiste kleuren en stijl? Dan ben je al halfweg voor een goede eerste indruk. Je lichaamstaal bepaalt de andere helft. Daarom: 10 tips voor betere lichaamstaal op je werk!

lichaamstaal handen

1. Kom op tijd

Niet meteen lichaamstaal, zeg je? Toch wel! Wie op het laatste moment (of erger nog, te laat) toekomt, zal zelden rust uitstralen. Terwijl die rust je helpt om zelfzeker over te komen. Bovendien getuigt op tijd komen van respect voor de persoon waarmee je afspreekt.

2. Verzorg je uiterlijk

Vers gestreken kledij, een verzorgd kapsel, net voldoende make-up, een frisse adem, propere handen en nagels: het lijkt evident, maar wordt toch vaak vergeten. Een onverzorgd uiterlijk verknoeit je lichaamstaal, laat je hier dus niet vangen!

3. Glimlach voldoende

Mensen nemen je eerst volledig op, maar focussen dan op je gezicht. Als je voldoende glimlacht, bewijs je dat er graag bent. Te weinig glimlachen maakt een gesprek gespannen, teveel glimlachen komt dan weer geforceerd over.

4. Wees vriendelijk

Lijkt evident? Toch komen weinig mensen gemeend vriendelijk over bij een kennismaking. Vriendelijkheid blijkt uit de toon van je stem, je gezichtsuitdrukking en wat je zegt. Tip: focus op je gesprekspartner en toon interesse, dat werkt altijd! Ook dat is lichaamstaal…

5. Hou je lichaamshouding neutraal

Leun je teveel achterover, dan lijk je lui en arrogant. Leun je teveel voorover, dan kom je al snel agressief over. Zit of sta dus rechtop. Als je staat en iemand vraagt je om te beslissen, dan kan je een kleine stap vooruit zetten. Nooit achteruit, dan lijk je onzeker.

6. Geef de juiste handdruk

De manier waarop je je hand uitsteekt en de handdruk zelf bepalen een groot deel van je lichaamstaal. De meeste mensen houden van een stevige handdruk, vermijd dus slappe of vochtige handen (talkpoeder!). Tip: wacht als man tot een vrouw haar hand uitsteekt.

7. Maak oogcontact

Oogcontact – zeker bij een handdruk – toont interesse. De grens tussen oogcontact en staren is subtiel, maar bijzonder belangrijk. Kijk je te snel weg? Dan lijk je onbetrouwbaar of nerveus. Omhoog- of rondkijken wijst erop dat je liegt of doet alsof.

8. Knik af en toe

Ook hier: overdrijf niet. Te weinig knikken komt afstandelijk en onverschillig over. Knik je teveel? Dan lijk je het met alles eens te zijn en lijk je onderdanig. Niet meteen je favoriete lichaamstaal. Een korte knik af en toe toont dat je luistert en betrokken bent.

9. Let op je handen

Veel mensen weten geen blijf met hun handen. Ze zetten ze in hun zij (agressief), houden ze in hun zakken of achter hun rug (stijf), vouwen ze samen (zwak) of bewegen er voortdurend mee (nerveus). Gebruik ze af en toe om iets te ‘onderlijnen’ en hou ze verder stil.

10. Doe niets anders

Snel kijken hoe laat het is? Even dat o-zo-belangrijke berichtje checken op je smartphone? Ook dat is lichaamstaal. En denk maar niet dat je gesprekspartner het heeft gemist… Het komt bijzonder ongemanierd over, niet doen dus!

Heb jij nog wat werk aan je lichaamstaal? Slechte gewoontes leer je snel af voor de spiegel of door te oefenen met een vriend(in). Je zal versteld staan van het resultaat!

BRON: https://www.jobat.be/nl/artikels/lichaamstaal-10-tips-van-kop-tot-teen/?branding=gva&utm_medium=content&utm_source=gva&utm_campaign=home-blok2

Veel mensen vergeten dat niet alleen de woorden tellen die ze delen maar ook het lichaam er een belangrijke rol in speelt. Lichaamstaal wordt vaak vergeten en is een belangrijke factor in communicatie. Oogcontact dat kan soms moeilijk zijn maar je kan ook oogcontact houden op de mond. Zo zie je niet in de ogen maar juist er onder dat toch een ander gevoel kan geven. Omdat oogcontact voor sommige ook een negatief gevoel kan geven. Woorden gaan vaak gepaard met lichaamstaal. Denk maar eens zelf als men boos bent hoe je armen mee zwaaien na ieder woord. Hoe het lichaam een woord bekrachtigd op zo een moment. Dat is ook bij teleurstelling zo en bij een emotioneel gesprek. Daarom is het van belang om je eigen lichaam ook goed te kennen en onder controle te houden.
Ook hebben mensen vaak een gesloten houding. Dat zeker niet prettig aanvoelt als men een gesprek aan het doen bent.

Afbeeldingsresultaat voor lichaamstaal

Afbeeldingsresultaat voor lichaamstaal

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Gelukstip: smartphone weg, babbel eens met een vreemde

© kos.

Je staat aan de kassa in de supermarkt te zuchten in de wachtrij, je wacht op de bus, je wacht in een koffiebar op je vriendinnen. Je zou het wachten wat aangenamer kunnen maken met wat small talk met de mensen om je heen. Maar om de een of andere reden doe je het toch niet en vermijd je oogcontact. Maar wist je dat een onschuldig babbeltje met een vreemde je gelukkiger kan maken?

Er zijn geen vreemden, alleen vrienden die je nog niet hebt ontmoet.

William Butler Yeats

Waarom moet je altijd een drempel overwinnen als je met een vreemde wilt praten? Psychologen menen dat je bij elke babbel met iemand die je niet kent een sociaal risico neemt. Want er bestaat altijd een risico op afwijzing. Zwijgen is een veilige optie, glimlachen naar een onbekende en ermee praten vraagt lef. Afwijzing kwetst en de meeste mensen vermijden liever potentiële pijn en vernedering. Dus hou je de lippen stijf op elkaar om jezelf te beschermen.

Maar anderen zijn de grootste bron van geluk, daar zijn alle sociale experts het over eens. Dus je kan heel wat winnen door uit je comfortzone te stappen en een sociaal risico te nemen. Velen denken dat contact met geliefden en mensen die we al langer kennen, de grootst bron van intimiteit, gelach en warmte is. En hoewel dat zeker klopt, hebben onderzoekers aan de universiteit van Cambridge in 2014 ontdekt dat gesprekken met onbekenden ook onverwachte, positieve gevoelens kunnen opwekken.

Babbelen met pendelaars
Een andere studie bij pendelaars in Chicago dwong deelnemers een gesprek te beginnen met iemand op de bus of trein. Deze mensen voelden zich gemiddeld beter dan wie in stilte het openbaar vervoer nam. Volgens de onderzoekers vermijden wesmall talk met vreemden door misplaatste angst omdat we vrezen dat die persoon niet met ons wil praten. Maar deze angst is vaak ongegrond. Veel mensen willen net wel een babbeltje met je slaan en voelen zich gevleid door de aandacht.

Ook voor ‘asociale’ mensen?
De emotionele voordelen van een band smeden met vreemden biedt zelfs voordelen voor de ‘asocialen’ onder ons. Vijf verschillende studies hebben aangetoond dat introverte deelnemers die de opdracht kregen zich sociaal op te stellen, opener en babbelzieker waren dan normaal. En achteraf ontdekten deze introverten dat ze zich heel goed voelden na een gesprek met een vreemde. Het onderzoek heeft bewezen dat introverte mensen het plezier van sociale interactie onderschatten. Als je altijd en overal met vreemden zou babbelen, zou je je vaak vermoeid en leeg voelen. Maar als je jezelf af en toe dapper opstelt en sociale risico’s neemt, dan kun je een gelukkiger leven leiden.

Dus stop je smartphone weg in de trein, bus of tram en praat eens met de pendelaar naast je. Of wens de kassierster een fijn weekend. Je weet nooit wie je leert kennen. En zoals de poëet William Butler Yeats ooit schreef: “Er zijn geen vreemden, alleen vrienden die je nog niet hebt ontmoet.”

© Thinkstock
BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/2683961/2016/04/22/Gelukstip-smartphone-weg-babbel-eens-met-een-vreemde.dhtml
We zouden het eigenlijk eens meer moeten doen, die gsm even laten voor wat het is en een gewoon gesprek aangaan. Eens afspreken met wie je aan het sms of chatten bent en een fase to fase gesprek hebben. Nu merk ik ook als je soms in een gesprek zit dat er sommige zijn die hun gsm liever vast hebben of voor hen hebben liggen dan in het gesprek mee te gaan. Men spreekt hier over babbel eens met een vreemde, je moet dat eens proberen. Om een gesprek aan te gaan met iemand die je niet kent. Daar wordt je niet gelukkig van hoor. Mensen hebben een bepaalde angst ervoor, waar deze vandaan komt wie mag het weten. Ook oogcontact dan wordt er al snel iets anders gedacht. Maar gewoon een terug als vroeger een gesprek zonder geschreven woorden kan zoveel meer aan laten voelen. Maar nu is het snel een sms en dan naar gelang wie het stuurt moet je het nog gaan vertalen want dan gebruiken ze nog de smstaal, die voor bepaalde toch als morsetekens lijken.
Wie zou zo een gesprek kunnen aangaan zonder dat ze hun gsm in bereik hebben liggen, of hem continue vastnemen om erop te kijken?
 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Hoe haalt u uw gelijk in een discussie?

© thinkstock.

Bent u altijd degene die een discussie wint, of trekt u vaak aan het kortste eind? Of u nu goed bent in discussiëren of niet, er zijn typische discussiestrategieën die u altijd kunt toepassen. Maar of we nu veel wijzer worden van al die discussies, dat trekt communicatiewetenschapper Noelle Aarts in twijfel. In dit college van de Universiteit van Nederland legt ze uit wat er vaak mis gaat.

Of u het nu beseft of niet, volgens professor Aarts bent u voortdurend bezig met allerlei strategieën om anderen te overtuigen. In het college licht ze een aantal van die technieken toe. “Veel gebruikt zijn de strategieën waarmee we onszelf uitvergroten”, zegt ze. “We maken bijvoorbeeld gebruik van feiten en persoonlijke ervaringen om ons punt te versterken, of voeren disclaims aan: ‘Ik ben geen racist, maar…'”Andere technieken zijn veel bijvoeglijke naamwoorden of krachtige metaforen te gebruiken, of anderen te beledigen of stigmatiseren. Of we we daar ook iets mee bereiken, trekt Aarts in twijfel. “Continu proberen we anderen te overtuigen. Helaas lukt dat bijna nooit”, zegt ze. “We slagen er wel in de andere monddood te maken, maar mensen laten zich niet overtuigen door de argumenten van anderen.”

Hoe moet het dan wel? “De essentie van onderhandelen begint met de erkenning van de tegenstelling”, zegt professor Aarts. “Ik kan niet praten over wit als ik geen enkel benul heb van zwart. Een interessante maar tegelijk ingewikkelde paradox.” In een wereld waarin we vaak conflicten moeten uitvechten met anderen, biedt volgens haar de dialoog de enige uitkomst om eruit te geraken.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/2643891/2016/03/11/Hoe-haalt-u-uw-gelijk-in-een-discussie.dhtml

Een discussie kan je langs twee kanten bekijken. 
1 Men haalt langs beide kanten een feedback.
2 Het ontaard in een ruzie. 
Een discussie komt er meestal omdat een van beide niet wilt toegeven en telkens achter zijn zin een MAAR gaat plaatsen. Juist voor deze mensen moet je opletten ze hebben je sneller in hun macht dan je denkt. Ga in zo een gesprek opzoek naar de inhoud de kern en probeer daar ook te blijven. Zodat je op een moment elkaar meningen bij elkaar kan leggen en daar een geheel van kan maken. Zonder dat er harde woorden naar elkaar gegooid worden. Een discussie kan zelfs zover gaan tot non-verbale taal. Dat maakt het nog gevaarlijker. Omdat men dan helemaal niet meer weet hoe een gesprek kan uitdraaien. Ook is het soms verstandiger om de discussie te stoppen, met gewoon te zeggen ik moet even dit of dat gaan doen. Als je dan terug komt zit de mogelijkheid erin dat de ander bedaard is en dat je zo het gesprek op een rustige manier kan verder zetten. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Aan een partner mag je 3 eisen stellen. Niet meer, niet minder!

3_Wishes_jpgWanneer je als vrouw in een ruimte bent met 100 mannen en je het gemiddelde inkomen, uiterlijk en de gemiddelde lengte bepaalt, zullen slechts 13 van de 100 mannen daaraan voldoen.

Als je dan nog eens een aantrekkelijke, grote man wilt die meer dan het gemiddelde verdient, blijft er nog maar eentje over.

Voeg daar nog een eigenschap aan toe, gevoel voor humor bijvoorbeeld, en het wordt statistisch gezien onmogelijk om je droomman te vinden in een groep van 100……..

Volgens relatie-expert Ty Tashiri mag je in de liefde, net als Aladdin, exact 3 wensen doen.

Bijvoorbeeld: knap, slim, grappig, maar dan mag je niet verwachten dat hij ook nog eens rijk is. Of anders: rijk, slim, grappig.

Volgens deze professor, gespecialiseerd in verslaving-, emotie- en persoonlijkheidsonderzoek aan de universiteit van Maryland, is een waslijst opstellen waaraan een toekomstige partner moet voldoen, dodelijk.

Ty Tashiri adviseert een statistische aanpak in de irrationele wereld van het daten.

“Al die wensen zorgen ervoor dat je vooral veel wilt en niets krijgt, alleenstaanden moeten goed nadenken over wat ze écht belangrijk vinden”, aldus Tashiri.

Aantrekkelijkheid is volgens de prof niet belangrijk op je lijstje van 3. Er is namelijk geen verband tussen aantrekkelijkheid en seksuele tevredenheid. Geld is ook geen garantie voor voor liefdesgeluk. Alleen bij erg lage inkomens maakt een stijging ervan een verschil in huwelijksgeluk.

Prettige communicatie is 1 van de 5 belangrijkste kenmerken uit zijn ‘Five Factor Model’ van de menselijke psychologie en wordt gebruikt om iemand te beschrijven die hoffelijk, flexibel, vertrouwenwekkend, goedmoedig, samenwerkend, vergevingsgezind, zachtaardig en tolerant is.

De ‘vriendelijke kerel’ is misschien niet zo sexy als de snelle goser in zijn nog snellere wagen, maar wel de beste garantie voor geluk in de toekomst.

Tashiri vroeg het aan 168 stellen en het bleek dat een aangename respons, wat sterk gerelateerd is aan prettige communicatie, de belangrijkste factors is om te voorspellen of paren bij elkaar blijven. Zelfs belangrijker belangrijker dan aantrekkingskracht en of liefde.

BRON: http://relatie.blog.nl/singles-dating/2016/02/20/voor-een-partner-mag-je-3-eisen-stellen-niet-meer-niet-minder

Het belangrijkste en dat eigenlijk veel toegepast wordt is de Five Factor Model. Niet alleen om iemand te beschrijven maar wordt ook vaak gebruikt op de werkvloer. Zo kom je soms snel tot iemands karakter. Dat toch een belangrijke rol kan spelen. Ze zijn dan ook altijd bij iedere persoon te vinden. 
Hier een stukje uit Wikipedia;

De vijf persoonlijkheidsdimensies

De vijf dimensies zijn van een hoog en breed algemeen betekenisniveau. Daarom zijn aanduidingen met abstracte termen uit de psychologie, zoals ‘extraversie’ of ‘neuroticisme’, beter dan aanduidingen met woorden die in de omgangstaal een heel specifieke betekenis hebben, zoals ‘vriendelijkheid’. De Nederlandse Big Five onderzoekersWim Hofstee en Boele de Raad, hebben voor de vijfde dimensie een iets ander label gekozen dat beter aansluit bij hun onderzoeksgegevens: Intellectuele autonomie.

 1. Extraversie (tegenover introversie).
  Engels: Extraversion or Introversion.
 2. Mildheid (tegenover Bazigheid)
  Engels: Agreeableness.
 3. Ordelijkheid (tegenover Wanordelijkheid).
  Engels: Conscientiousness
 4. Emotionele stabiliteit (tegenover Emotionele instabiliteit)
  Engels: Emotional Stability t.o Neuroticism.
 5. Autonoom (intellectuele autonomie) (tegenover niet-autonoom)
  Engels Openness to Experience en Intelligence

De dimensies 1 en 4 hebben sterke overeenkomst met twee van de drie dimensies van Hans Eysenck. Zijn derde dimensie ‘psychoticisme’, had hij vooral ontleend aan het onderzoek van psychiatrische patiënten. Die dimensie hoeft dus ook niet aanwezig te zijn in de persoonsbeoordelingen van grote groepen ‘gezonde’ mensen. Eysenck erkende ook de intelligentie als aparte dimensie, maar nam die niet op in zijn model.

Een Engelstalig mnemotechnisch middeltje is het acroniem OCEAN: Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness en Neuroticism.

Een goede site om er meer over te leren of te lezen is deze: http://123management.nl/0/040_mensen/a400_mensen_12_teamrol_big_five.html

Als je dit regelmatig toepast ga je merken dat je sneller inzicht krijgt in iemand. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: