Tag Archive: China en Tibet


RAPPORT EUROPEES PARLEMENT OVER STRATEGIE EU-CHINA GEEFT AANLEIDING TOT BEZORGDHEID OVER DE VERVOLGING VAN TIBETANEN

Het Europees Parlement heeft vandaag een verslag over een nieuwe EU-China-strategie aangenomen waarin bezorgdheid wordt geuit over berichten over dwangarbeidprogramma’s in Tibet. Daarnaast wordt er opgeroepen tot vrije toegang tot Tibetaanse gebieden voor diplomaten en journalisten, en wordt er kritiek geuit op China’s controle over Tibetaanse  religieuze leiders.

In het verslag, dat op initiatief van Europees Parlementslid Hilde Vautmans tot stand is gekomen, wordt een strategie voorgesteld die op zes pijlers berust. De tweede pijler concentreert zich op “een grotere betrokkenheid bij universele waarden, internationale normen en mensenrechten”. Bij deze pijler zeggen Europarlementariërs dat ze “uiterst bezorgd” zijn over berichten over dwangarbeidprogramma’s in Tibet en roepen ze China op om te voldoen aan zijn verplichtingen onder nationaal en internationaal recht om de mensenrechten te respecteren, inclusief de rechten van etnische groepen in Xinjiang, Tibet en Binnen-Mongolië.
In het verslag wordt de Europese Commissie met name verzocht China te wijzen op haar bezorgdheid over China’s maatregelen voor het aanstellen van religieuze geestelijken (Besluit nr. 15), waardoor de controle van de staat op de selectie van religieuze leiders nog verder toeneemt.
In de afgelopen jaren heeft de Chinese regering dergelijke maatregelen en voorschriften gebruikt om de opvolging van de volgende Dalai Lama te legitimeren en te legaliseren. Echter is dit in strijd met de boeddhistische religieuze traditie en het fundamentele recht van de Tibetaanse boeddhistische gemeenschappen om hun eigen spirituele proces te volgen zonder inmenging van de overheid.
Vincent Metten, directeur EU-beleid van de International Campaign for Tibet, zei: “ICT verwelkomt dit uitgebreide verslag, dat de betrekkingen tussen de EU en China in een breed perspectief benadert. Wij zijn met name verheugd over de ernstige bezorgdheid van de leden van het Europees Parlement over de mensenrechten, en in het bijzonder over de berichten over dwangarbeid die aan Tibetanen wordt opgelegd, en over de inmenging van de Volksrepubliek China in de selectie van religieuze leiders. Dit is een belangrijke boodschap aan China, dat plannen maakt om zich te mengen in de opvolging van de Dalai Lama”.

Sancties en dialoog
De leden onderstrepen ook dat het proces rondom de investeringsovereenkomst tussen de EU en China niet kan worden hervat zolang de Chinese sancties tegen EP-leden en EU-instellingen niet worden opgeheven. De Chinese sancties kwamen tot stand na de EU sancties tegen vier Chinese authoriteiten en een entiteit die  verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang. De Chinese sancties hebben volgens de leden van het Europees Parlement echter geen rechtsgrondslag en zijn een poging om de EU ervan te weerhouden acties tegen mensenrechtenschendingen in China voort te zetten.
De politieke betrekkingen tussen de EU en China zijn sinds de Chinsese sancties verslechterd. Deze verslechterde relatie zou de onwil van China kunnen verklaren om met nieuwe data te komen voor de volgende top EU-China en de jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de EU en China, die voor het laatst plaatsvonden in april 2019 in Brussel, meer dan twee jaar geleden.
Verscheidene ngo’s, waaronder ICT, hebben zich kritisch uitgelaten over deze dialoog, die er tot dusver niet in is geslaagd de mensenrechtensituatie in China te verbeteren en in de loop der jaren van Chinese zijde geleidelijk is afgezwakt (onder meer door de dialoog terug te brengen tot één jaarlijkse ronde in plaats van twee).
ICT en andere NGO’s hebben opgeroepen tot de totstandkoming van een aanvullende dialoog met de Chinese gemeenschap, vrije en onafhankelijke NGO’s, academici en wetgevers om een beter inzicht te krijgen in het Chinese systeem en betere strategieën te ontwikkelen om de vooruitgang op het gebied van de mensenrechten in China te beïnvloeden.

Olympische Spelen
Last but not least herhalen de EP-leden hun oproep, die zij al eerder dit jaar in een resolutie hebben gedaan, aan de leiders van de EU en de EU-lidstaten om uitnodigingen voor de Olympische Winterspelen in Peking in 2022 af te slaan indien de mensenrechtensituatie in China en Hongkong niet verbetert en er geen mensenrechtendialoog/-topontmoeting op hoog niveau tussen de EU en China plaatsvindt met een tastbaar resultaat voorafgaand aan de spelen.

Lees hier het verslag van het Europees Parlement.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/rapport-europees-parlement-over-strategie-eu-china-geeft-aanleiding-tot-bezorgdheid-over-de-vervolging-van-tibetanen/

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S | bol.com

De “vreedzame bevrijding” van Tibet is voor Tibetanen geen reden tot feestvieren

China organiseert op 19 augustus 2021 een reeks evenementen ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de zogenaamde “vreedzame bevrijding van Tibet”. Een delegatie van 22 leden uit Peking is vandaag, 18 augustus, in Lhasa, de hoofdstad van Tibet, aangekomen voor de festiviteiten. De delegatie werd geleid door Wang Yang, lid van het Permanent Comité van het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China en voorzitter van het Nationaal Comité van de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk.

Tijdens een persconferentie op 17 augustus zei Zhao Huinian dat Wang’s delegatie wasmachines zal overhandigen aan boeren en herders en souvenirs zoals medischekits zal presenteren aan kaderleden en werknemers. Deze activiteiten weerspiegelen de speciale steun van het Centraal Comité van de Partij voor het werk in Tibet, de bezorgdheid voor kaderleden en de zorg voor de etnische groepen in Tibet.
De festiviteiten zullen plaatsvinden op het plein voor het Potala Paleis, de traditionele winterresidentie van de Dalai Lama. De autoriteiten hebben al aangekondigd dat de Potala vandaag en morgen voor het publiek gesloten is. Tien belangrijke wegen in Lhasa zijn ook afgesloten, niet alleen voor verkeer, maar ook voor voetgangers van 4 uur ’s morgens tot het einde van de ceremonie.

Quote International Campaign for Tibet
“Naar de ontwikkelingen in Tibet in de afgelopen 70 jaar heeft het Tibetaanse volk geen reden tot juichen. Het Chinese beleid heeft Tibet zelf in een openluchtgevangenis veranderd met beperkingen op alle aspecten van het Tibetaanse leven. Vandaag moeten Tibetanen leven onder het waakzame oog van de Chinese Communistische Partij, en alleen al de bewering van hun Tibetaanse identiteit of eerbied voor de Dalai Lama is reden voor opsluiting en vervolging.
Na 70 jaar onderdrukking is de wreedheid van China het enige waar het Tibetaanse volk een ‘vreedzame bevrijding’ van nodig heeft. In plaats van het Tibetaanse volk een feestdag op te dringen, zou de Chinese regering met de Tibetaanse leiders en de vertegenwoordigers van de Dalai Lama om de tafel moeten gaan zitten om te onderhandelen over een betekenisvolle autonomie die werkelijke vrede en fundamentele vrijheden zal terugbrengen in Tibet.”

Gedwongen overeenkomst
De festiviteiten van morgen staan in het teken van de 70e verjaardag van het omstreden 17-puntenakkoord. China noemt de overeenkomst ten onrechte de “vreedzame bevrijding van Tibet”. Nadat de Dalai Lama in 1959 kon vluchten naar India zei hij dat de overeenkomst van 1951 onder dwang tot stand was gekomen.
Bovendien heeft China, zoals blijkt uit de huidige situatie in Tibet, zijn eigen gedwongen overeenkomst geschonden in plaats van zich eraan te houden. In de overeenkomst staat dat Tibet volledige autonomie zou genieten, en dat de Chinese regering zich niet zou bemoeien met de godsdienst, gebruiken en interne administratie van Tibet, met inbegrip van de rol van de Dalai Lama.
Terwijl de Dalai Lama en de Tibetaanse regering hun best deden om zich aan de overeenkomst te houden, waren de binnenvallende Chinese autoriteiten vastbesloten om zich te mengen in alle aspecten van het bestuur in Tibet. “Na de bezetting van Tibet door de Chinese legers had de Tibetaanse regering geen enkele autonomie meer, zelfs niet in binnenlandse aangelegenheden, en oefende de Chinese regering alle macht uit in Tibetaanse aangelegenheden,” aldus de Dalai Lama in zijn verklaring van 1959.

Beperkingen op het Tibetaanse leven
Vandaag de dag heeft het Tibetaanse volk te maken met beperkingen op alle niveaus van zijn leven. Religie, die van groot belang is voor het Tibetaanse volk, is ondergeschikt gemaakt aan de behoeften van de Chinese communistische partij. China heeft zelfs zijn gezag doen gelden om de volgende Dalai Lama te bepalen, daarbij voorbijgaand aan het feit dat het systeem van reïncarnatie een diep spiritueel proces is en in strijd is met de atheïstische benadering van de CCP.
Niet alleen partijleden, maar alle Tibetanen worden gedwongen zich van religie af te keren. Een nieuwe gedragscode voor CCP-leden in de Tibetaanse Autonome Regio, die het grootste deel van Centraal- en West-Tibet beslaat, verbiedt partijleden uitdrukkelijk elke vorm van religiositeit, zowel in het openbare als in het privé-leven.
Partijleden moeten ook een actieve rol spelen bij het uitdragen van de antireligieuze houding van de partij door familieleden te adviseren hun religieus bewustzijn te bagatelliseren, geen altaren op te richten of religieuze beelden in huis op te hangen, en toestemming van de partij te vragen voordat zij religieus personeel uitnodigen om rituelen uit te voeren voor gebruikelijke gelegenheden zoals bruiloften en begrafenissen.

Sinisering in plaats van vreedzame bevrijding
China is ook bezig met de uitvoering van een assimilatiebeleid dat zal leiden tot de volledige “Sinisering” van het Tibetaanse volk. Sinisering is een campagne van de Chinese regering om alle aspecten van de samenleving onder de controle van de Chinese regering te brengen.
In Tibet houdt de Sinicisering in dat de regering volledige zeggenschap krijgt over het Tibetaanse boeddhisme en dat wordt geprobeerd de unieke religieuze, taalkundige en culturele identiteit van de Tibetanen te elimineren. Het 14e vijfjarenplan (2021-2025) omvat dan ook langetermijndoelstellingen die ertoe zullen leiden dat de Tibetanen in naam van de “armoedebestrijding” en het ecologisch behoud verder van huis en haard zullen worden verdreven en dat zij hun traditionele levensstijl zullen verliezen in het kader van China’s urbanisatieplan.

Chinees leiderschap
In de afgelopen maanden hebben de Chinese autoriteiten een grootscheepse propagandacampagne gelanceerd als onderdeel van hun pogingen om het 17-Punten Akkoord te gebruiken om hun bezetting van Tibet te legitimeren. Bovendien doen zij ironisch genoeg pogingen om het Tibetaanse volk te overtuigen van de voordelen van hun “vreedzame bevrijding”.
In juli bracht de Chinese president Xi Jinping een onaangekondigd bezoek aan Nyingtri (Chinees: Linzhi) en Lhasa, waarbij hij opmerkingen maakte voor het publiek tegenover het “Monument voor de vreedzame bevrijding van Tibet” voor het Potala-paleis. De vieringen van deze week zullen op hetzelfde terrein plaatsvinden.
Hoge Chinese leiders zijn ook aanwezig geweest bij eerdere vieringen van de verjaardagen van de controversiële overeenkomst. Tijdens de viering van de 60e verjaardag op 19 juli 2011 leidde Xi Jinping, die toen vicepresident van China was, een 59 leden tellende delegatie van de centrale regering naar Lhasa.
Tijdens de viering van de 50e verjaardag op 19 juli 2001 stond Hu Jintao, toen vicepresident, aan het hoofd van de delegatie. Bij de viering van de 40e verjaardag in 1991 leidde Li Tieying, lid van het Politbureau, de delegatie vanuit Peking.
Eerdere herdenkingen werden gemarkeerd door het uitgeven van postzegels. Dit jaar werden op 16 augustus 2021 door de Chinese centrale bank herdenkingsmunten uitgegeven.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/de-vreedzame-bevrijding-van-tibet-is-voor-tibetanen-geen-reden-tot-feestvieren/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

China annuleert groot Tibetaans cultureel festival

De Chinese autoriteiten in Lhasa (de hoofdstad van Tibet) hebben aangekondigd dat alle activiteiten in verband met het jaarlijkse “Shoton”-festival worden geannuleerd. Volgens China is de COVID-19 pandemie de reden voor de annulering van het festival.

Shoton, of het “yoghurtfestival”, dat op 8 augustus 2021 zou beginnen, is een van de belangrijkste religieus-culturele festivals in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Het omvat monastieke ceremonies met een “thangka” (Tibetaanse religieuze schildering) en een Tibetaanse traditionele operavoorstelling in de tuin van de Norbulingka, de zomerresidentie van de Dalai Lama’s.
De Chinese autoriteiten presenteren dit festival tegenwoordig als onderdeel van hun claim om de Tibetaanse cultuur te promoten. Het festival wordt echter ook gebruikt om hun politieke agenda te promoten. Zo was het festival dit jaar neergezet als een onderdeel van de viering van de 70e verjaardag van wat China de vreedzame bevrijding van Tibet noemt, maar wat eigenlijk een gewelddadige annexatie was. In 2011 was het thema van het festival: “Het geluk begiftigde Lhasa, het allesomvattende Shoton” en in 2014 was het thema van het festival “Mooi huis, gelukkig Lhasa”.
In een toespraak op 5 augustus 2021 heeft de task force voor de bestrijding van de pandemie verklaard dat wegens de toename van het aantal COVID-gevallen in 17 Chinese provincies en steden, alle openbare evenementen in het kader van het Shoton-festival worden stopgezet. Met deze maatregelen hoopt China de activiteiten die verband houden met de herdenking van de 70e verjaardag van de vreedzame bevrijding van Tibet te beschermen, als mede het welzijn van alle mensen in de stad.
Ook vorig jaar hebben de autoriteiten de programma’s in verband met het Shoton-festival beperkt vanwege de COVID-situatie.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china-annuleert-groot-tibetaans-cultureel-festival/

Shoton festival of yoghurtfeest zie hier Zo zie je dan weer dat ze ook geen feest mogen vieren. En al zeker niet dat het niet goedgekeurd is door de Chinese overheid. Triest echt triest.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

China sluit historisch klooster en zet monniken en nonnen eruit

Er zijn verontrustende beelden opgedoken uit de Chinese provincie Gansu waar de plaatselijke autoriteiten een Tibetaans boeddhistisch klooster hebben gesloten.

Het Chinese mediakanaal Mingde heeft verslag gedaan van de situatie in het klooster van Kharmar (Chinees: Hongcheng). In het verslag van Mindgde zie je videobeelden van monniken die op de grond zitten (sit-in) om te protesteren tegen het feit dat zij hun kloosterleven moeten verlaten, nonnen die huilen, een oudere leraar die door het gangpad wegloopt en een monnik die van het dak dreigt te springen.
Hoewel sommige plaatselijke regeringsfunctionarissen deden alsof ze niets wisten van de uitzetting, of dit ronduit ontkenden of weigerden te reageren op vragen van het in de VS gevestigde Radio Free Asia, gaf een medewerker van het bureau voor etnische minderheden en religieuze zaken van het district Yongjing een stilzwijgende bevestiging, door aan RFA te vertellen dat “directeur Cui van het beheerscomité van het klooster verantwoordelijk was voor de hervestiging van de monniken en nonnen”. Chinese functionarissen beschrijven gedwongen uitzetting als “hervestiging” en willekeurige detentie als het ontvangen van “politieke en juridische vorming”.
Hoewel het motief voor de sluiting van het klooster onduidelijk is, is er een vermoeden dat de achterliggende reden een donatie is die het klooster had gedaan om de COVID-19 pandemie in China te bestrijden.

Quote van International Campaign for Tibet

“De schokkende video’s van de monniken en nonnen terwijl ze uit het Kharmar klooster worden gezet zijn een herinnering aan de menselijke tol van China’s oorlog tegen religie. China’s vervolging van Tibetaanse boeddhisten is een tragedie die niet alleen een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur, maar ook het idee van godsdienstvrijheid over de hele wereld ondermijnt. Nu China doorgaat met het ontduiken van internationale normen en waarden, moet de wereld zich uitspreken voor de rechten van Tibetaanse monniken.”

Verontrustende beelden
Het mediakanaal Mingde publiceerde vier video’s. Op de eerste video is een groep nonnen te zien die een sit-in houden en gebeden scanderen met een groot spandoek waarop staat: “Monniken dwingen om het klooster te verlaten zal niet worden getolereerd door de nationale wetten”.
De tweede video toont een groep nonnen die huilen terwijl een oudere monnik langzaam voorbij loopt en de nonnen op zijn pad troost. In een andere video is te zien hoe ambtenaren bij het klooster aankomen om de monniken met geweld het klooster uit te zetten. In hetzelfde beeld haasten vrouwelijke ambtenaren in burgerkleding zich de trappen op om de nonnen eruit te zetten. In de vierde video dreigt een monnik van het dak te springen terwijl hij luidkeels “ga weg!” roept naar de ambtenaren op de grond in het klooster.

Onduidelijke motieven achter de uitzettingen
De reden voor de sluiting van het klooster en de gedwongen uitzetting van de monniken is onduidelijk. Volgens het Mingde-rapport begonnen de problemen onverwacht toen het klooster op het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie in China ongeveer 300.000 yuan doneerde als een empathisch gebaar. De autoriteiten grepen dat aan als voorwendsel om van het klooster te eisen dat het zijn rijkdommen met de regering zou delen.
International Campaign for Tibet heeft nog geen bevestiging of het Kharmar klooster inderdaad het geld heeft gedoneerd. Wel is vastgesteld dat verschillende andere Tibetaanse kloosters en gemeenschappen geld hebben gedoneerd voor preventie-initiatieven tijdens de uitbraak van COVID in februari 2020. Zo doneerde het Kumbumklooster in Oost-Tibet 1 miljoen yuan aan Wuhan voor de aankoop van COVID-preventiebenodigdheden zoals gezichtsmaskers en veiligheidsbrillen. Ook de Minyak Pel tempel in Dartsedo doneerde 130.000 yuan uit solidariteit met de door de pandemie getroffen mensen in Wuhan en Tawu.
Het is waarschijnlijk dat de plaatselijke Chinese autoriteiten in het district Yongjing, waar het Kharmar-klooster is gevestigd, de donatie van het klooster hebben aangegrepen als voorwendsel om het klooster te sluiten. De Chinese autoriteiten beschouwen het Tibetaanse boeddhisme als een bedreiging voor de nationale veiligheid van China. Elke activiteit waarbij sprake is van massamobilisatie, zoals in dit geval het inzamelen van geld, is mogelijk ook een bedreiging voor de nationale veiligheid en de politieke veiligheid van de Chinese Communistische Partij.
De afgelopen jaren heeft de Chinese president Xi Jinping aangegeven te willen voorkomen dat het Tibetaans boeddhisme zich oostwaarts naar het vasteland van China verspreidt. Een Tibetaans boeddhistische instelling buiten de gebieden met een Tibetaanse autonome status kan het Kharmar-klooster dus ook in groter gevaar hebben gebracht.

Historisch klooster
Het Kharmar-klooster (letterlijk “rood fort” in het Tibetaans) ligt in de autonome prefectuur Linxia Hui. Hoewel het gebied momenteel geen omvangrijke Tibetaanse bevolking heeft, maakte het historisch deel uit van het Tibetaanse Rijk.
In de 13e eeuw werd op de plaats van het klooster een pagode opgericht ter ere van Drogon Chogyal Phagpa, de vijfde leider van het Tibetaanse boeddhisme. Met Kublai Khan’s steun, nam Phagpa het politieke leiderschap van Tibet op zich. Het Kharmar klooster werd later gebouwd op de plaats van de pagode. Zowel de pagode als het klooster werden verwoest tijdens de Culturele Revolutie van Mao Zedong, en de restauratie begon pas in 2011.

Tibetaans klooster in een Hui prefectuur
Hoewel minderheidsgroepen zoals Hui, Tu, Dongxiang en Tibetanen ongeveer 50% van de bevolking van de prefectuur Linxia uitmaken, is de provincie Yongjing overwegend Chinees (83%). Historisch gezien was Linxia een belangrijk grensgebied voor zowel Tibetanen als niet-Tibetanen. Het Kharmar-klooster volgt de Sakya-school, een van de vier scholen van het Tibetaans boeddhisme.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china-sluit-historisch-klooster/

Toch niet te geloven dat zoiets kan. Gewoon met de mensen hun gevoel en religie spelen en laten zien dat men maar moet luisteren daar de dictatuur van China. Doe je dat niet dan zal je het als Tibetaan voelen.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

China zet nobelwinnaars onder druk om de Dalai Lama niet uit te nodigen

Wereldberoemde wetenschappers en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Chinese regering een waarschuwing gegeven nadat zij had geprobeerd te voorkomen dat de Dalai Lama zou spreken op een bijeenkomst van de Nobelprijswinnaars.

Meer dan 100 Nobelprijswinnaars hebben op 28 juli een brief ondertekend waarin zij meedelen dat de Chinese ambassade in Washington DC eind maart en begin april een hoge vertegenwoordiger van de Amerikaanse Nationale Academie van Wetenschappen – die samen met de Nobelstichting de Nobelprijs-top in april organiseerde – heeft gebeld en erop heeft aangedrongen zowel de Dalai Lama als de Taiwanese wetenschapper Yuan T. Lee niet uit te nodigen.
Op 25 april stuurde de ambassade een e-mail aan de academie, waarin zij opnieuw eiste dat de Dalai Lama en Lee niet zouden spreken op de top.
Nadat aan deze eisen geen gehoor was gegeven, werd de top getroffen door een vermoedelijke cyberaanval tijdens de eerste online sessie op 26 april – gevolgd door een andere cyberaanval die het hele platform verstoorde op 27 april, de dag van de toespraken van de Dalai Lama.
“Deze kwestie rond de Nobelprijs-top is het zoveelste voorbeeld van de Chinese regering die de wereld vertelt: Do as I say, not as I do. China beweert dat elke kritiek op de onderdrukking in Tibet buitenlandse inmenging is, maar dat weerhoudt de Chinese regering er niet van om zich te bemoeien met de interactie die regeringen, organisaties en individuen hebben met de Dalai Lama. De Dalai Lama heeft altijd rekening gehouden met de belangen van de mensheid, met inbegrip van de Chinezen en de Tibetanen. Als Chinese functionarissen hem zelf ontmoeten, kunnen ze de man van vrede zien die hij werkelijk is.” Aldus International Campaign for Tibet

De videoboodschap van de Dalai Lama voor de Nobelprijs-top


ICT voegde eraan toe dat de pogingen van China om de Dalai Lama te beletten tijdens de top te spreken nog absurder waren gezien de vreedzame boodschap die de Dalai Lama bracht. In zijn video-opmerkingen voor de top zei de Dalai Lama namelijk:
“We moeten meer aandacht besteden aan ecologie en onze watervoorraden behouden. We hebben hiervoor een eenheid van 7 miljard mensen nodig. We leven allemaal op één planeet. Onze fundamentele manier van leven is dezelfde. Dus volgens die realiteit moeten we gaan leven. We moeten dus niet langer de nadruk leggen op mijn natie, mijn land. We moeten meer aan de mensheid denken.”
De Dalai Lama voegde eraan toe dat het boeddhisme een aanvulling is op de moderne wetenschap, en hij suggereerde dat de beste manier om geluk te bereiken is te denken aan het welzijn van de mensheid op deze planeet.
De Dalai Lama kreeg in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede deels voor zijn inspanningen voor het milieu en zijn geweldloze pleidooi voor het beëindigen van China’s onderdrukking in Tibet.
Lee, de Taiwanese wetenschapper, kreeg in 1986 de Nobelprijs voor scheikunde. China heeft ook duidelijk gemaakt dat zij Taiwan, een onafhankelijk democratisch land in de Stille Oceaan, wil annexeren.

Wetenschappers en het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwen China


In hun brief zeggen de Nobelprijswinnaars “verontwaardigd te zijn over de poging van de Chinese regering om de wetenschappelijke gemeenschap te censureren en te intimideren door te proberen twee van onze collega-laureaten te verhinderen op een bijeenkomst buiten China.
Hoewel ze opmerken dat velen van hen collega’s en vrienden in China hebben, waarschuwen de laureaten dat het gedrag van China alleen de wetenschappelijke samenwerking belemmerd. Als het gedrag doorgaat, zal het de bereidheid van de Laureaten beïnvloeden om deel te nemen aan evenementen in China.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde ook aan NBC News dat zij op de hoogte waren van de pogingen van de Chinese ambassade om zich met de top te bemoeien en zei: “We veroordelen deze intimidatie en hebben de ambassade gewaarschuwd tegen dit ongepaste gedrag.”
Het departement voegde eraan toe: “Dit is helaas weer een voorbeeld van de Volksrepubliek China die probeert de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken en mensen en instellingen buiten China te intimideren wier opvattingen en waarden afwijken van de politieke agenda van de Chinese Communistische Partij.”
Hieronder volgt de volledige tekst van de brief van de Nobelprijswinnaars en de namen van de ondertekenaars.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china-zet-nobelwinnaars-onder-druk-om-de-dalai-lama-niet-uit-te-nodigen/

Weer zo iets dat echt onmogelijk is.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

China’s president brengt een verrassingsbezoek aan Tibet

De Chinese president Xi Jinping heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan Tibet. In videoclips op Chinese sociale media is te zien hoe president Xi o.a. de inwoners van Nyingtri (Chinees: Linzhi) toespreekt, een bezoek brengt aan een winkel in het Barkhor-gebied in Lhasa en een toespraak houdt tegenover het Potala-paleis.

De Chinese president Xi Jinping houdt een toespraak voor het “Monument van de Vreedzame Bevrijding van Tibet” op het Potala-plein in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa.

Een officieel bericht waarin de sluiting van de Potala werd aangekondigd wees al op een bezoek van een hooggeplaatste gezagsdrager. Maar het feit dat president Xi op bezoek kwam was een verassing voor veel toeschouwers. Volgens bronnen zou het bezoek te maken kunnen hebben met de 70e verjaardag van de 17-Punten-Overeenkomst. China beweert ten onrechte de “vreedzame bevrijding van Tibet” in deze  onder dwang tot stand gekomen overeenkomst.
Een bron vertelde International Campaign for Tibet dat president Xi op 20 juli landde op de Mainling luchthaven in Nyingtri (zuidoost Tibet). Xi gaf een openbare toespraak in Nyingtri en verklaarde dat hij 10 jaar geleden als hoofd van de delegatie van de Chinese regering naar Tibet kwam om de 60e verjaardag van de 17-Punten-Overeenkomst te vieren. Tien jaar geleden ging hij eerst naar Lhasa, maar deze keer kwam hij eerst naar Nyingtri en vertelde daar dat geen enkele etnische groep mag worden achtergelaten bij de inspanningen om een modern socialistisch China op te bouwen. Xi zei dat de bevolking zich moet gaan inzetten voor de verjonging van China en de komende 100 jaar de Chinese Communistische Partij meer moet gaan steunen.
President Xi gaf ook een toespraak voor het Potala Paleis in Lhasa. Hier verklaarde hij dat “zolang we de Communistische Partij volgen en zolang we vasthouden aan het pad van socialisme van China, we de verjonging van de Chinese natie zullen realiseren.”
De bron vertelde ICT ook dat president Xi tijdens deze reis mogelijk een bezoek bracht aan één van de kloosters in Lhasa, mogelijk het Drepungklooster. Drie afzonderlijke bronnen vertelden ICT vervolgens dat hun kennissen in Lhasa de afgelopen dagen extra streng werden gecontroleerd door de Chinese autoriteiten.  Mensen meldden telefoontjes te hebben ontvangen van veiligheidsbeambten die zonder duidelijke reden hun activiteiten controleerden. Daarnaast waren er in verschillende delen van Lhasa wegen geblokkeerd en kondigden de Chinese authoriteiten aan dat drones en vliegers in Lhasa verboden zijn van 21 juli tot 17 augustus. Deze  maatregelen wezen mogelijk op het bezoek van een belangrijke leider.
President Xi bezocht de Tibetaanse Autonome Regio – die ongeveer de helft van Tibet beslaat – voor het laatst in 2011, toen hij nog vicepresident van China was. Hij bezocht toen Lhasa, Nyingtri en Shigatse.

Quote van International Campaign for Tibet (Washington)

“Gezien het feit dat het bezoek van president Xi Jinping verband houdt met de 70e verjaardag van de beweerde ‘vreedzame bevrijding’ van Tibet, is het bezoek een aanduiding van hoe hoog Tibet nog steeds in de Chinese politieke overwegingen staat. De wijze waarop het bezoek werd georganiseerd en het feit dat de staatsmedia er niet onmiddellijk aandacht aan besteedden, wijzen er op dat Tibet een gevoelige kwestie blijft en dat de Chinese autoriteiten geen vertrouwen hebben in hun legitimiteit bij het Tibetaanse volk”.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/chinas-president-brengt-verrassingsbezoek-aan-tibet/

Gedragscode verbiedt elke vorm van godsdienstigheid door Tibetaanse CCP-leden

Een nieuwe gedragscode voor leden van de Chinese Communistische Partij in de Tibetaanse Autonome Regio verbiedt partijleden expliciet alle vormen van godsdienstigheid in zowel het openbare als het privé-leven.

De zes punten tellende gedragscode, die momenteel in behandeling is, is van belang omdat het wellicht de eerste partijverordening is die duidelijk en uitvoerig de specifieke vormen van godsdienstigheid beschrijft die voor partijleden in de TAR verboden zijn. Voorbeelden van uitdrukkelijk verboden gedragingen zijn het dragen van rozenkransen of religieuze afbeeldingen, het doorsturen of liken van religieus materiaal online en rond bergen en meren lopen.
Partijleden moeten ook een actieve rol spelen bij het uitdragen van de antireligieuze houding van de partij door familieleden te adviseren hun religieus bewustzijn te bagatelliseren, geen altaren op te zetten of religieuze beelden op te hangen in hun huizen, en toestemming van de partij te vragen alvorens religieus personeel uit te nodigen om rituelen uit te voeren voor gebruikelijke gelegenheden zoals bruiloften en begrafenissen.
International Campaign for Tibet heeft het document met de gedragscode in handen gekregen, dat sinds april 2021 intern onder de partijleden circuleert. ICT is van mening dat de “Gedragscode voor leden van de Communistische Partij in de Tibetaanse Autonome Regio voor het niet geloven in religie” specifiek gericht is op Tibetaanse leden in de CCP, ondanks dat het document formeel de titel draagt van toepassing te zijn op alle leden van de Communistische Partij in de TAR.
Volgens de staatsmedia wordt momenteel in verschillende delen van de TAR een campagne gevoerd om de strikte naleving van de gedragscode door partijleden te bevorderen. Op 14 mei bijvoorbeeld hield de partijafdeling van het dorp Tsamchu (Chinees: Cangqu) een studiebijeenkomst voor 32 partijleden van de afdeling. Twee andere bijeenkomsten werden gehouden voor partijleden in het seismisch station Singe Khabab (Shiquanhe) (19 mei) en op een lagere school in Yakra (Yare) (20 mei). Soortgelijke studiebijeenkomsten hebben in mei en juni ook plaatsgevonden in de districten Lhasa, Nyingtri en Metok.
Naast het bestuderen van de gedragscode wordt in de campagne de nadruk gelegd op ideologische conformiteit en politieke verantwoordelijkheid van alle partijleden in de TAR.
Verschillende voorschriften, zoals “Voorschriften inzake disciplinaire maatregelen van de Communistische Partij van China”, “Voorschriften inzake toezicht binnen de partij van de Communistische Partij van China”, “Voorzichten bepalingen inzake het politieke leven binnen de partij” en “Voorschriften inzake het werk van het Verenigd Front van de Communistische Partij van China”, zijn van toepassing op alle leden van de Communistische Partij in China en leggen de nadruk op ideologische conformiteit, discipline en politieke verantwoordelijkheid.
De gedragscode voor de TAR lijkt echter uniek te zijn, aangezien er geen soortgelijke voorschrift voor religie bestaat voor partijleden in andere Chinese provincies en “autonome” regio’s. Xinjiang, met een Moslim meerderheid, is de regio die het best te vergelijken is met de overwegend Boeddhistische TAR; ICT heeft echter geen gelijkwaardige gedragscode gevonden die Islamitische religiositeit verbiedt voor partijleden in Xinjiang. Het unieke karakter van de gedragscode wijst erop dat de partijleiders van de TAR gebruik maken van hun speelruimte om zich te richten op Tibetaans-boeddhistische religiositeit bij de uitvoering van de partijrichtlijnen tegen religie en partijvorming in de TAR.
Door het toenemend aantal nieuwe wetten inzake het controleren en beperken van Tibetaans Boeddhistische praktijken en het inperken van de verspreiding van het Tibetaans Boeddhisme in het Chinese binnenland, geeft de gedragscode voor de TAR-partijleden op unieke wijze aan wat niet is toegestaan voor Tibetaanse partijleden in de TAR. De code verbiedt niet alleen alle vormen van godsdienstigheid (zowel subtiel als openlijk) op individueel niveau, maar breidt ook hun verplichting als partijadviseurs uit tot hun familie en de samenleving in het algemeen. Door partijleden te verplichten hun gezinsleden en familieleden te adviseren niet deel te nemen aan religieuze activiteiten, lijkt de partij te willen bereiken dat meer dan 50% van de Tibetaanse samenleving in de TAR niet in het Tibetaans Boeddhisme gelooft. Zo vormen bijvoorbeeld 57.000 partijleden in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa ongeveer 10% van de bevolking van Lhasa. Uitgaande van een gezin van drie met twee familieleden in de stad, kan de partij haar ideaal rechtstreeks doorsijpelen tot ten minste 50% van de bevolking van Lhasa.

In de gedragscode zijn de volgende voorschriften van toepassing op godsdienstigheid voor de Tibetaanse partijleden:

 • Geen kralen en beeldjes op je lichaam dragen
 • Geen tatoos van religieuze geschriften of tekens op je lichaam
 • Geen religieuze tekens plaatsen op kantoorgebouwen of officiële voertuigen
 • Niet deelnemen aan religieuze groepsstudie en religieus chanten
 • Geen geld en materiaal doneren aan kloosters
 • Geen religieuze rituele bezoeken of pelgrimstochten maken
 • Geen wijding ontvangen, geen religieuze offergaven brengen
 • Geen religieuze of spirituele retraites
 • Geen ommegang langs bergen en meren
 • Geen monniken en nonnen uitnodigen en waarzeggerij verrichten voor familieleden of gebeden verrichten of religieuze namen geven aan kinderen
 • Geen religieuze audio, video, religieuze informatie of geschriften doorsturen of liken
 • Geen kinderen naar kloosters sturen als monniken en nonnen, niet naar plaatsen van religieuze eredienst of scholen die door gelovigen worden geleid
 • Nee tegen de 14e Dalai Lama

De volgende voorschriften zijn van toepassing voor de familieleden en verwanten van de Tibetaanse partijleden:

 • Begeleid religieuze familieleden en verwanten om hun religieuze bewustzijn te bagatelliseren
 • Adviseer hen geen altaren op te richten, religieuze voorwerpen te plaatsen of religieuze afbeeldingen of foto’s van religieuze persoonlijkheden thuis op te hangen
 • Adviseer familieleden en verwanten niet of zo min mogelijk deel te nemen aan religieuze activiteiten
 • Bij gebruikelijke activiteiten (zoals bruiloften en begrafenissen) moet toestemming worden gevraagd aan de partijafdeling voordat religieus personeel wordt uitgenodigd om religieuze activiteiten uit te voeren
 • Familieleden en naaste familieleden die op reis zijn in het buitenland, onmiddellijk beletten audiëntie te hebben bij de 14e Dalai Lama of deel te nemen aan diverse religieuze ceremonies en activiteiten die door de 14e Dalai Lama en de “Dalai kliek” worden georganiseerd. Rapporteer aan de partij indien zij niet konden worden tegengehouden.
 • Instrueer het religieuze publiek om bewust met religie om te gaan, hun gewoonten te veranderen en de invloed van religie te verminderen

Partijleiders in de TAR eisen een strikte toewijding van Tibetaanse partijleden, die vaak geconfronteerd worden met conflicten tussen hun geloof en partijdiscipline. In tegenstelling tot partijleden in andere delen van China, worden Tibetanen niet alleen lid van de partij om pragmatische redenen (zoals persoonlijke vooruitgang), maar zij worden ook lid van de partij om binnen het regime een verschil te maken in het leven van hun mede-Tibetanen, ondanks het feit dat hun geen belangrijke en strategische leidinggevende posities worden toevertrouwd. Het omverwerpen van het boeddhistische geloof in hun thuisland was geen ideaal om lid te worden van de partij, evenmin als het uitwissen van hun Tibetaanse identiteit ten gunste van een communistische of Chinese identiteit.
Wanneer Tibetaanse partijleden in conflict kwamen met de idealen en het beleid van de partij, hebben zij moeilijke keuzes in hun leven moeten maken. Dit wordt geïllustreerd door het leven van de beroemde Tibetaanse revolutionair Bapa Phutsok Wangyal, die zijn hele leven heeft gestreden voor het welzijn van het Tibetaanse volk. Bapa werd 18 jaar lang (1960-1978) in eenzame opsluiting opgesloten vanwege zijn uitgesproken kritiek op de socialistische hervormingen in Tibet en tegen het Han-chauvinisme in de beginjaren van de revolutie van de CCP in Tibet.
De tegenstrijdigheid tussen geloof en partijidealisme is een uitdaging voor de partijleiding bij het cultiveren van loyale Tibetaanse partijleden voor een effectief bestuur van de partij in Tibet. Zonder echte vooruitgang in het elimineren van het geloof en de identiteit van de Tibetaanse partijleden lijkt de Gedragscode voor Communistische Partijleden in de Tibetaanse Autonome Regio voor het niet geloven in religie de laatste poging te zijn om de partij te versterken door middel van een regio-specifieke partijverordening die Tibetaanse godsdienstigheid volledig verbiedt.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/gedragscode-verbiedt-elke-vorm-van-godsdienstigheid-door-tibetaanse-ccp-leden/

Echt niet voor woorden dat men geen overtuiging mag hebben nog niet privé.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tibetanen gearresteerd voor het vieren van de Dalai Lama’s verjaardag

Boeddhisme, Dalai Lama, Lama

Ondanks het brute beleid van de Chinese regering tegen alles wat te maken heeft met de Dalai Lama, vierden dappere Tibetanen vorige week tocht de verjaardag van de Dalai Lama, met verschillende arrestaties als gevolg.

De Dalai Lama, de spirituele leider van het Tibetaanse boeddhisme en een van de meest bewonderde mensen op aarde, werd op 6 juli 2021 86 jaar. Zijn verjaardag werd overladen met steunbetuigingen van enthousiaste volgelingen en wereldleiders over de hele wereld, waaronder de Indiase premier Narendra Modi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis Nancy Pelosi, de Taiwanese president Tsai Ing-wen en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.
Het was echter een ander verhaal in Tibet, het van oudsher onafhankelijke land dat China meer dan 60 jaar geleden annexeerde nadat de Dalai Lama in ballingschap werd gedwongen.
Golog Jigme, een ontsnapte Tibetaanse politieke gevangene die nu in Zwitserland woont, vertelde Radio Free Asia dat de Chinese politie twee Tibetanen van in de 40 heeft gearresteerd – een man genaamd Kunchok Tashi en een vrouw genaamd Dzapo. Beide werden gearresteerd omdat zij deel uitmaakten van een sociale media groep die beelden en documenten en Tibetaanse gebeden deelde op de verjaardag van de Dalai Lama. De arrestaties vonden plaats in de Tibetaanse autonome prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi) in de stad Kyaglung in de Chinese provincie Sichuan.
Jigme zei dat er nog 20 tot 30 andere Tibetanen waren gearresteerd voor het vieren van de verjaardag van Zijne Heiligheid, maar vanwege strikte communicatiebeperkingen in de regio is er niets meer bekend over hun namen of waar de arrestaties plaatsvonden.

Berichten in de sociale media

Ondanks de duidelijke risico’s vierden sommige Tibetanen de verjaardag van de Dalai Lama op sociale media met behulp van Tibetaanse en boeddhistische afbeeldingen die hem symboliseren. Hieronder staan enkele voorbeelden van teksten die bij de afbeeldingen stonden:
“Als ik denk aan de vooraanstaande goeroes die nog in leven zijn, voel ik warmte in mijn hart en helderheid in mijn ogen. Lama, aan u breng ik hulde! We zijn zo gelukkig! We zijn zo gezegend!”
“Het karma van leven tot leven is als een windvlaag, die mij onwillekeurig steeds weer meesleurt naar de aardse wereld, maar in dit leven heb ik zulke grote zegeningen dat ik met u in dezelfde tijd en ruimte kan samenleven.”

Andere Tibetanen plaatsten gebeden, zoals:

“Uw lichaam wit en ongeschonden,
Uw kroon versierd met de volmaakte boeddha’s,
Uw ogen van mededogen starend naar alle wezens…
Chenrezig (Avalokiteśvara), aan u breng ik hulde!
Oṃ maṇi padme huṃ!”

“Moge Vajra Guru lang leven en zijn wens in vervulling gaan,
Moge de Sangha groeien en het onderricht bloeien,
Mogen alle discipelen en weldoeners spiritueel rijk zijn,
Moge de Boeddha Dharma voor lange tijd in de wereld zijn!”

Gestraft voor feestvieren

Dit jaar is het niet de eerste keer dat Chinese autoriteiten Tibetanen straffen voor het vieren van de verjaardag van de Dalai Lama. In 2013 schoten de autoriteiten twee Tibetaanse monniken in het hoofd en verwondden anderen ernstig nadat ze het vuur hadden geopend op een menigte die zich vreedzaam had verzameld om de verjaardag van de Dalai Lama te vieren in Oost-Tibet.
Twee jaar later arresteerden Chinese autoriteiten negen Tibetanen die een kleine picknick organiseerden ter ere van de verjaardag van de Dalai Lama. De negen Tibetanen kregen gevangenisstraffen van verschillende lengte, waarbij de langste straf van 14 jaar werd opgelegd aan een monnik genaamd Drugdra, wiens vrijlating ergens kort voor 2030 is gepland.
Deze wrede acties maken deel uit van China’s voortdurende campagne om elke uiting van steun aan de Dalai Lama in zijn thuisland uit te bannen. In het kader van deze inspanningen hebben de Chinese autoriteiten Tibetanen gearresteerd die alleen al naar de lessen van de Dalai Lama op hun telefoon luisterden of zelfs een foto van hem in hun bezit hadden.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tibetanen-gearresteerd-voor-het-vieren-van-de-dalai-lamas-verjaardag/

Dat hou je toch niet voor mogelijk. Dat zoiets kan en kan gebeuren. Dat je de verjaardag wilt vieren en dat men gearresteerd wordt. Dat men de gevangenis ingaat. Dat men wordt gemarteld omdat men de woorden Dalai Lama of een gebed opzegt ter ere van een warm prachtig persoon. Laat ons met zijn alle hopen dat ze het halen om vrij te komen.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

SOLIDARITEIT OP DE 32STE HERDENKING VAN HET TIANANMEN-PLEIN BLOEDBAD

Hieronder volgt een verklaring van de International Campaign for Tibet.

Tweeëndertig jaar geleden, op 4 juni, vermoordde de Chinese regering duizenden van haar eigen mensen op het Plein van de Hemelse Vrede.

Vandaag, jaren later blijft International Campaign for Tibet geïnspireerd door de vele (jonge) Chinezen die die dag de straten vulden om democratie en vrijheid te eisen. Op deze herdenkingsdag betuigen wij onze solidariteit met alle Chinezen die, ondanks het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede, nooit hebben opgegeven te streven naar vrijheid voor het Chinese volk.
Wij gedenken ook de Tibetanen die datzelfde jaar dapper protesteerden totdat China op 8 maart 1989 de staat van beleg instelde in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Sinds deze invasie van Tibet heeft de Chinese regering systematisch gewerkt aan het uitroeien van de unieke religie, taal en levenswijze van de Tibetanen, en vandaag de dag is het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur in gevaar.
Wij zijn ernstig bezorgd over de pogingen van de Chinese autoriteiten om de herinnering aan de gebeurtenissen op het Plein van de Hemelse Vrede systematisch te onderdrukken en de geschiedenis in hun voordeel te herschrijven, zoals zij ook voortdurend van plan zijn de geschiedenis van Tibet te verdraaien.
Wij denken ook aan de Oeigoeren en andere moslimgroepen die geconfronteerd worden met genocide en massale internering in kampen door toedoen van Chen Quanguo, de Chinese communistische partijfunctionaris die eerder partijsecretaris was in de Tibetaanse Autonome Regio. In de gehele Volksrepubliek China plegen de Chinese leiders vervolging van gelovigen op een historisch niveau.
Daarnaast betuigen wij onze steun aan de Hongkongers die, net als hun voorgangers op het Plein van de Hemelse Vrede, hun leven in de waagschaal hebben gesteld voor vrijheid. Hoewel de Chinese Communistische Partij beweert dat democratie niet in de Chinese cultuur past, laat het volk van Hongkong, evenals dat van Taiwan, zien hoezeer het Chinese volk de wereldwijde democratie kan verheffen buiten de greep van de CCP.
Wij zijn ook solidair met de Mongolen die protesteren tegen een nieuw tweetalig onderwijsbeleid van China in hun thuisland, dat de Mongoolse taal in gevaar brengt, net zoals de Tibetaanse taal met een soortgelijke bedreiging wordt geconfronteerd.
Ten slotte betuigen wij onze solidariteit met mensen overal ter wereld, van India tot Afrika en van Europa tot de Verenigde Staten, die hun rechten beknot zien omdat China overal zijn repressie doorvoert. Of het nu gaat om Aziatische landen die zien hoe China de controle over hun land overneemt, of om Amerikaanse werknemers die hun baan verliezen omdat ze Tibet steunen, het autoritaire optreden van China is een bedreiging voor de vrijheid overal ter wereld.
Gelukkig nemen landen over de hele wereld in toenemende mate stelling tegen de Chinese Communistische Partij, waaronder het Europees Parlement dat onlangs de uitgebreide investeringsovereenkomst tussen de EU en China heeft bevroren en de Verenigde Staten die de Tibetan Policy and Support Act hebben aangenomen, die onder andere de Amerikaanse steun voor de Tibetaanse democratie in ballingschap vergroot.
De moedige demonstranten op het Plein van de Hemelse Vrede hebben alles op het spel gezet voor het recht om in vrijheid en waardigheid te leven. Ter ere van hen moeten wij ons blijven inzetten voor vrijheid voor het Chinese volk – en vrijheid beschermen tegen de Chinese regering.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/solidariteit-op-de-32ste-herdenking-van-het-tiananmen-plein-bloedbad/

Spijtig genoeg zijn daar heel wat onschuldigen gestorven.

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Verklaring over de Chinees-Tibetaanse 17-puntenovereenkomst

23 mei van dit jaar markeert de 70ste verjaardag van de controversiële 17-puntenovereenkomst tussen vertegenwoordigers van de Chinese en Tibetaanse regeringen in 1951, waarmee de Chinese regering beweerde de “vreedzame bevrijding” van Tibet te hebben bereikt.

In de loop der jaren heeft de Chinese regering een propagandacampagne gelanceerd om de bezetting van Tibet te legitimeren.
De 17-puntenovereenkomst werd het Tibetaanse volk opgedrongen. De Dalai Lama en de toenmalige Tibetaanse regering hadden geen andere keus dan de overeenkomst te accepteren nadat China er al een besluit over had genomen. Kort nadat de Dalai Lama in ballingschap in India was gekomen, gaf hij op 18 april 1959 een verklaring af waarin hij zei: “In 1951 werd, onder druk van de Chinese regering, een 17-puntenovereenkomst gesloten tussen China en Tibet. In die overeenkomst werd de heerschappij van China aanvaard, aangezien er geen alternatief was voor de Tibetanen. ”
China heeft zijn eigen gedwongen overeenkomst geschonden. In de overeenkomst stond dat Tibet volledige autonomie zou genieten en dat de Chinese regering zich niet zou bemoeien met de Tibetaanse religie en gebruiken en haar interne administratie, ook niet in de rol van de Dalai Lama. . Terwijl de Dalai Lama en de Tibetaanse regering hun best deden om zich aan de overeenkomst te houden, waren de binnenvallende Chinese autoriteiten vastbesloten zich te mengen in alle aspecten van het bestuur in Tibet. “In feite genoot de Tibetaanse regering na de bezetting van Tibet door de Chinese legers geen enkele mate van autonomie, zelfs niet in interne aangelegenheden, en oefende de Chinese regering de volledige macht uit in de aangelegenheden van Tibet”, zei de Dalai Lama in zijn verklaring uit 1959.
De realiteit van de huidige situatie in Tibet onderstreept hoe ver het beleid van China is afgeweken van hun eigen gedwongen overeenkomst. In de zeven decennia sinds de ondertekening van de overeenkomst heeft de Chinese regering eenzijdig een steeds harder beleid ingevoerd dat de Tibetaanse cultuur en religie ondermijnt; het Tibetaanse volk is de vrijheid van meningsuiting ontzegd; het gebruik van hun taal is gedegradeerd en hun economische middelen zijn toegeëigend door de Chinese staat, met een toenemend aantal Chinese migranten die naar Tibet verhuizen.
De propaganda van China over de controversiële overeenkomst verstoort de geschiedenis en belemmert de weg naar een oplossing van het Tibet-probleem. China viert ironisch genoeg een overeenkomst over beloften die aan het Tibetaanse volk zijn gedaan maar die niet zijn nagekomen. Het feit dat China er de afgelopen zeventig jaar niet in is geslaagd de in de overeenkomst uiteengezette prioriteiten te respecteren, met inbegrip van een grote mate van zelfbestuur, zou een aanleiding moeten zijn voor reflectie door China en geen aanleiding voor politieke propaganda.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/verklaring-over-de-chinees-tibetaanse-17-puntenovereenkomst/

Een overeenkomst dat meer naar China zal lopen dan naar de Tibetaanse gemeenschap.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

bol.com | Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M
Nadia wandelt

Wandelblog

We Love Me Now

Very OK Person! Connect with me; lovemeanonymous5@gmail.com Instagram: _l.o.v.e.me

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Umjetnost, zdravlje, civilizacije, fotografije, priroda, knjige, recepti, itd.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen met nonkel Juul en consoorten.

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Ruelha

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Ontmanteld en Ontwricht

Blog door Chana Van Ryzeghem

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

ESRUNRIA

Be the kind of person you would like to meet!

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

ruhumayolculuk 🦋💗

kendime, ruhun katmanlarına doğru bi keşfe çıktım...🦋🧚‍♀️💫🌠

Ka Sry malamakerij

Mala's magie

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

De kleine dingen

Op zoek naar groot geluk in kleine dingen

%d bloggers liken dit: