Tag Archive: China en Tibet


TAFELGESPREK OVER DE TOEKOMST VAN NEDERLAND, EUROPA EN TIBET

Op dinsdag 29 november 2022 organiseerde International Campaign for Tibet Europe een rondetafelgesprek met Youndon Aukatsang, Harry van Bommel en Wangpo Tethong om de toekomst van Tibet, Azië en Nederland te bespreken. Het evenement werd gemodereerd door Kunsel Rinchen Dorjee en georganiseerd in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 
Tijdens het evenement betoogden de sprekers over de noodzaak van een meer realistische benadering van China door Nederland en de Europese Unie, de uitdagingen van een democratische Tibetaanse regering in ballingschap en de mogelijke gevolgen van de inval van Rusland in Oekraïne voor de Chinese bezetting van Tibet. 
Het rondetafelgesprek werd georganiseerd in het kader van een Europees bezoek van drie leden van het Tibetaanse parlement in ballingschap. Na ontmoetingen met hoge ambtenaren in Tsjechië, Litouwen en Zweden kwamen zij naar Nederland om met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tibetaanse gemeenschap te spreken over mensenrechten, veiligheid en democratie.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/tafelgesprek-over-de-toekomst-van-nederland-europa-en-tibet/

Naar mijn weten is Tibet nog door geen enkele steun geholpen. Als men dan ziet hoe andere landen gesteund worden dan is de vraag weeral snel gemaakt. Zit China hier voor iets tussen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Aum Shanti,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM PADME HUM MANI

Verklaring van International Campaign for Tibet inzake de Olympische Spelen

VERKLARING VAN DE INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBET:

De laatste Olympische Spelen in Beijing in 2008 leidden tot een escalatie van China’s wreedheid in Tibet, omdat de Chinese regering straffeloos te werk kon gaan. Nu de Olympische Spelen van dit jaar beginnen, mag de internationale gemeenschap dat niet opnieuw laten gebeuren. Tijdens en na deze historische Spelen moeten landen over de hele wereld actie ondernemen om de onderdrukking van Tibetanen, Oeigoeren, Mongolen, Hongkongers en andere doelgroepen door de Chinese regering aan te pakken.
ls gevolg van China’s schendingen van de mensenrechten is Tibet nu samen met Syrië het minst vrije land ter wereld, volgens Freedom House. Het organiseren van de Olympische Spelen zal het Chinese regime alleen maar sterker maken. De internationale gemeenschap moet nu handelen voor de situatie nog erger wordt.

Diplomatieke boycot

Een groeiende lijst van landen heeft besloten geen functionarissen naar Beijing te sturen als onderdeel van een diplomatieke boycot van de Spelen. Dat is zowel moreel als strategisch de juiste keuze, en we moedigen andere landen aan dit voorbeeld te volgen en niet te zwijgen of zelfs medeplichtig te blijven. De diplomatieke boycot moet echter een eerste stap zijn, geen doel op zich.

Toegang van de media tot Tibet

Regeringen moeten ook aandringen op onbelemmerde toegang tot Tibet, dat door de Chinese regering voor de buitenwereld gesloten wordt gehouden. Buitenlandse diplomaten, VN-functionarissen, parlementariërs en mensenrechtenexperts moeten Tibet kunnen bezoeken, zodat ze de situatie daar kunnen beoordelen in de nasleep van de Olympische Spelen. In 2018 hebben de Verenigde Staten de Reciprocal Access to Tibet Act aangenomen om aan te dringen op meer toegang tot Tibet; andere landen zouden soortgelijke wetgeving moeten aannemen.
Journalisten hebben ook toegang tot Tibet nodig. In haar recente rapport over mediavrijheid in 2021 zegt de Foreign Correspondents’ Club of China dat “buitenlandse journalisten nog steeds niet in staat zijn om vrijelijk de Tibetaanse Autonome Regio te bezoeken”, die ongeveer de helft van Tibet beslaat. Volgens het rapport worden buitenlandse media ook lastiggevallen in Tibetaanse gebieden buiten de TAR. Onafhankelijke journalisten moeten vrijelijk verslag kunnen uitbrengen in Tibet zodat zij hun publiek kunnen vertellen welke werkelijke impact deze Olympische Spelen hebben op het Tibetaanse volk.

NOS en media

Als de officiële Nederlandse omroeppartner van de Olympische Spelen heeft NOS  een speciale verantwoordelijkheid om haar kijkers te informeren over de onderdrukking die China tijdens de Spelen gebruikt om “sport te bedrijven”. Door de Olympische Spelen uit te zenden, geeft NOS  de Chinese regering een platform om haar propaganda te verspreiden. Daarom is het niet meer dan eerlijk dat het netwerk evenveel aandacht besteedt aan Tibetanen en andere slachtoffers van China’s onderdrukking. Er is geen tekort aan verhalen om te verslaan, van China’s vernieling van boeddhistische standbeelden, tot de marteling van Tibetanen tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking, tot de pogingen van China om Tibetaanse gemeenschappen in Nederland te bespioneren en te intimideren.
Evenzo roepen wij de internationale media op om niet in de val te trappen van de propaganda van de Chinese regering en haar verhalen, met name over Tibet. Omroepen moeten aandacht besteden aan de verhalen van mensenrechten activisten en moedige Tibetanen, Oeigoeren, Chinezen, Hongkongers en anderen die zich vreedzaam verzetten tegen onderdrukking en vervolging.

Atleten mondig maken

China zal proberen Olympische atleten te gebruiken voor propaganda; regeringen moeten stappen ondernemen om hen te beschermen. De afgelopen maanden hebben wij van de International Campaign for Tibet ontmoetingen gehad met regeringsfunctionarissen en nationale Olympische comités om enkele best practices uit te wisselen om atleten te helpen voorkomen dat China hen misbruikt. Een van de beste praktijken is atleten de mogelijkheid te bieden een verklaring van afwijzing van de mensenrechten te ondertekenen, zodat zij zich publiekelijk kunnen distantiëren van de mensenrechtenschendingen door de Chinese regering. We dringen er ook bij overheden op aan atleten te helpen voorkomen dat ze zichzelf onbedoeld in gevaar brengen door op foto’s te verschijnen met symbolische vertegenwoordigers van “minderheden” zoals Tibetanen en Oeigoeren. Daarnaast raden wij aan atleten aan te moedigen vrijuit te spreken over alle aspecten van de Spelen.

Bronnen voor journalisten

De International Campaign for Tibet  (ICT) is een belangengroep in Washington DC en Europa die zich inzet voor de mensenrechten en democratische vrijheden van het Tibetaanse volk.
ICT heeft verschillende informatiebronnen beschikbaar voor journalisten en anderen die verslag doen van de Spelen, waaronder:

Briefing over China’s toenemende onderdrukking in Tibet sinds de Olympische Spelen van 2008 in Peking
Video van Enes Kanter Freedom die collega-atleten vertelt dat Olympische gouden medailles “niet belangrijker zijn dan je moraal”
Brief van Tibetaanse filmmaker en voormalig politieke gevangene Dhondup Wangchen aan Europese Olympische comités
Open brief van meer dan 250 organisaties aan EU-leiders waarin zij aandringen op een diplomatieke boycot van de Spelen
Open brief van meer dan 250 organisaties aan de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, waarin zij er bij hem op aandringen de Spelen niet bij te wonen

Bezoek ook onze Olympische Spelen-pagina’s voor meer statistieken en verhalen over de Olympische Spelen en Tibet in het Engels en het Duits.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/verklaring-van-ict-inzake-de-olympische-spelen/

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M  | bol.com

OPROEP TOT DIPLOMATIEKE BOYCOT WINTERSPELEN 2022 IN BEIJING

Voorafgaande aan de top van de Europese Raad van 16 december 2021 hebben meer dan 250 niet-gouvernementele organisaties, waaronder de International Campaign for Tibet, opgeroepen tot een diplomatieke boycot van de Winterspelen van 2022 in Beijing.

In een brief roepen de organisaties de EU-lidstaten op zich dringend te besluiten tot een gezamenlijke multilaterale diplomatieke boycot van Peking 2022 om zo de Chinese regering een duidelijke boodschap te sturen over de ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten van Tibetanen, Oeigoeren, Kazakken, Hongkongers, Chinese mensenrechtenverdedigers en anderen.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/oproep-tot-diplomatieke-boycot-winterspelen-2022-in-beijing/

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M  | bol.com

VERSLAG: Dhondup Wangchen bezoekt Nederland

Vorige week bracht Tibetaanse activist en filmmaker Dhondup Wangchen een bezoek aan Nederland. Zijn bezoek was onderdeel van de campagne My Olympic Oath. Met deze campagne wil Dhondup Wangchen voorkomen dat de Olympische Spelen in China doorgaan.

Speciale Procedure in het Parlement
Het bezoek van Dhondup werd op woensdag afgetrapt door een Speciale Procedure in het Parlement. Deze ‘Speciale Procedure’ is een formele procedure om externe partijen te ontvangen namens de Commissie Buitenlandse Zaken.
Tijdens de procedure sprak Dhondup Wangchen met de leden van de Tweede Kamer, Sjoerd Sjoerdsma (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Raymond de Roon (PVV). In zijn inleiding vertelde Dhondup zijn persoonlijke verhaal. Vervolgens benadrukte hij dat er in Tibet culturele genocide plaatsvindt. Tot slot waarschuwde hij de Kamerleden dat de Nederlandse regering voorzorgsmaatregelen moet nemen om te voorkomen dat Nederlandse sporters worden misbruikt om Chinese mensenrechtenschendingen in Tibet en elders in China te legitimeren. Dhondup pleitte voor het aflassen van de Olympische Winterspelen in Beijing of op zijn minst een diplomatieke boycot.

Nationaal Olympisch Comité NOC*NSF
Dhondup werd op donderdag ontvangen door twee afgevaardigde van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF): Geert Slot, woordvoerder NOC*NSF en Herbert Wolff, directeur internationale zaken NOC*NSF. De bijeenkomst vond plaats op het kantoor van Amnesty International in Amsterdam. Het doel van de bijeenkomst was het overhandigen van Dhondup’s persoonlijke brief.
Tijdens de overhandiging was er een levendige en open uitwisseling tussen Dhondup en de twee NOC-vertegenwoordigers. Dhondup benadrukte dat hij niet tegen de Olympische Spelen is, maar dat hij uit eigen ervaring weet dat China zich in 2008 niet aan zijn beloften heeft gehouden en dat er geen reden is om aan te nemen dat ze dat dit keer wel zullen doen. Dhondup benadrukte dat hij zich zorgen maakt dat de atleten worden misbruikt om grove schendingen van de mensenrechten in China en Tibet te legitimeren.
Herbert zei dat hij de door Dhondup verstrekte informatie met de atleten en anderen zal delwn. Het NOC onderhoudt daarnaast nauw contact met de Nederlandse regering over de voorbereiding van de Nederlandse atleten. Wat betreft de beslissing om de Spelen na de verslechterde mensenrechtensituatie na 2008 opnieuw aan China toe te kennen, verwees hij naar de verantwoordelijkheid van het internationaal Olympisch Comité (IOC).
Dhondup onderstreepte hoe belangrijk het is dat de atleten zich ervan bewust zijn dat er misbruik van hen wordt gemaakt. De vertegenwoordigers van het NOC verzekerden Dhondup dat zij alle relevante informatie aan het verzamelen zijn en een ontmoeting zullen hebben met Amnesty om input voor hun brief aan de atleten te bespreken.

Amnesty International
Dhondup werd vrijdags op het hoofdkantoor van Amnesty International ontvangen door Dagmar Oudshoorn (onlangs benoemde directeur van Amnesty Nederland), Stijn DeKlerck (sinoloog, filmmaker en docent aan de universiteit van Leuven) en Nicole Sprokel (Senior Political Affairs Officer en voormalig voorzitter van de Brede Mensenrechtencoalitie in Nederland, waar ICT-Europe deel van uitmaakt).
Dhondup benadrukte bij Amnesty dat er steeds minder ruimte is voor de gewone burger om zich te uiten in Tibet. Hij vroeg Amnesty om bij het Nationaal Olympisch Comiteé (NOC) te pleiten dat sporters niet worden gebruikt voor sportwashing. Amnesty beloofde in december met het NOC te praten en hen vragen hun atleten voor te lichten over de mensenrechtensituatie in China en Tibet.

Vertoning documentaire ‘Leaving Fear Behind’

Vrijdags werd in een intieme sessie Dhondup’s documentaire ‘Leaving Fear Behind’. De filmvertoning vond plaats in Theater Vrijburcht in samenwerking met Tibet Support Group. Na de vertoning was er de gelegenheid Dhondup Wangchen vragen te stellen.
Leaving fear behind is een documentairefilm van Dhondup Wangchen en Jigme Gyatso over de onderdrukking van Tibet door de communistische Chinese regering. De première in 2008, het jaar van de Olympische Zomerspelen in Peking, leidde tot Wangchens arrestatie. In 2014 is hij pas weer vrijgekomen en uiteindelijk naar de VS gevlucht. Nu de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking gehouden zullen worden, reist Dhondup Europa doorom zijn verhaal te delen. Zolang de Chinese regering de mensenrechten met voeten treedt, zouden er geen Olympische Spelen in Peking gehouden moeten worden.

En nog véél meer! 

Naast het drukke programma van Dhondup Wangchen in Nederland was zijn er ook diverse interviews gegeven aan de Nederlandse pers en vond er een bijzondere ontmoeting plaats met Oeigoerse activist Alerk Ablikim en deTibetan Community in Nederland.
Het radio item over Dhondup’s bezoek luister je terug via deze link. De foto’s van de ontmoeting met Alerk staan hieronder.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/verslag-dhondup-wangchen-bezoekt-nederland/

Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen - 9x9 - Katoen (10 stuks) - M  | bol.com

Respect voor deze man. Die durft om Nederland te bezoeken. Hij ligt al zo hard onder vuur door de chinese autoriteiten.

Boeddhistisch, Monnik, Boeddhisme, Meditatie

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

RAPPORT EUROPEES PARLEMENT OVER STRATEGIE EU-CHINA GEEFT AANLEIDING TOT BEZORGDHEID OVER DE VERVOLGING VAN TIBETANEN

Het Europees Parlement heeft vandaag een verslag over een nieuwe EU-China-strategie aangenomen waarin bezorgdheid wordt geuit over berichten over dwangarbeidprogramma’s in Tibet. Daarnaast wordt er opgeroepen tot vrije toegang tot Tibetaanse gebieden voor diplomaten en journalisten, en wordt er kritiek geuit op China’s controle over Tibetaanse  religieuze leiders.

In het verslag, dat op initiatief van Europees Parlementslid Hilde Vautmans tot stand is gekomen, wordt een strategie voorgesteld die op zes pijlers berust. De tweede pijler concentreert zich op “een grotere betrokkenheid bij universele waarden, internationale normen en mensenrechten”. Bij deze pijler zeggen Europarlementariërs dat ze “uiterst bezorgd” zijn over berichten over dwangarbeidprogramma’s in Tibet en roepen ze China op om te voldoen aan zijn verplichtingen onder nationaal en internationaal recht om de mensenrechten te respecteren, inclusief de rechten van etnische groepen in Xinjiang, Tibet en Binnen-Mongolië.
In het verslag wordt de Europese Commissie met name verzocht China te wijzen op haar bezorgdheid over China’s maatregelen voor het aanstellen van religieuze geestelijken (Besluit nr. 15), waardoor de controle van de staat op de selectie van religieuze leiders nog verder toeneemt.
In de afgelopen jaren heeft de Chinese regering dergelijke maatregelen en voorschriften gebruikt om de opvolging van de volgende Dalai Lama te legitimeren en te legaliseren. Echter is dit in strijd met de boeddhistische religieuze traditie en het fundamentele recht van de Tibetaanse boeddhistische gemeenschappen om hun eigen spirituele proces te volgen zonder inmenging van de overheid.
Vincent Metten, directeur EU-beleid van de International Campaign for Tibet, zei: “ICT verwelkomt dit uitgebreide verslag, dat de betrekkingen tussen de EU en China in een breed perspectief benadert. Wij zijn met name verheugd over de ernstige bezorgdheid van de leden van het Europees Parlement over de mensenrechten, en in het bijzonder over de berichten over dwangarbeid die aan Tibetanen wordt opgelegd, en over de inmenging van de Volksrepubliek China in de selectie van religieuze leiders. Dit is een belangrijke boodschap aan China, dat plannen maakt om zich te mengen in de opvolging van de Dalai Lama”.

Sancties en dialoog
De leden onderstrepen ook dat het proces rondom de investeringsovereenkomst tussen de EU en China niet kan worden hervat zolang de Chinese sancties tegen EP-leden en EU-instellingen niet worden opgeheven. De Chinese sancties kwamen tot stand na de EU sancties tegen vier Chinese authoriteiten en een entiteit die  verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang. De Chinese sancties hebben volgens de leden van het Europees Parlement echter geen rechtsgrondslag en zijn een poging om de EU ervan te weerhouden acties tegen mensenrechtenschendingen in China voort te zetten.
De politieke betrekkingen tussen de EU en China zijn sinds de Chinsese sancties verslechterd. Deze verslechterde relatie zou de onwil van China kunnen verklaren om met nieuwe data te komen voor de volgende top EU-China en de jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de EU en China, die voor het laatst plaatsvonden in april 2019 in Brussel, meer dan twee jaar geleden.
Verscheidene ngo’s, waaronder ICT, hebben zich kritisch uitgelaten over deze dialoog, die er tot dusver niet in is geslaagd de mensenrechtensituatie in China te verbeteren en in de loop der jaren van Chinese zijde geleidelijk is afgezwakt (onder meer door de dialoog terug te brengen tot één jaarlijkse ronde in plaats van twee).
ICT en andere NGO’s hebben opgeroepen tot de totstandkoming van een aanvullende dialoog met de Chinese gemeenschap, vrije en onafhankelijke NGO’s, academici en wetgevers om een beter inzicht te krijgen in het Chinese systeem en betere strategieën te ontwikkelen om de vooruitgang op het gebied van de mensenrechten in China te beïnvloeden.

Olympische Spelen
Last but not least herhalen de EP-leden hun oproep, die zij al eerder dit jaar in een resolutie hebben gedaan, aan de leiders van de EU en de EU-lidstaten om uitnodigingen voor de Olympische Winterspelen in Peking in 2022 af te slaan indien de mensenrechtensituatie in China en Hongkong niet verbetert en er geen mensenrechtendialoog/-topontmoeting op hoog niveau tussen de EU en China plaatsvindt met een tastbaar resultaat voorafgaand aan de spelen.

Lees hier het verslag van het Europees Parlement.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/rapport-europees-parlement-over-strategie-eu-china-geeft-aanleiding-tot-bezorgdheid-over-de-vervolging-van-tibetanen/

Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks) - S |  bol.com

De “vreedzame bevrijding” van Tibet is voor Tibetanen geen reden tot feestvieren

China organiseert op 19 augustus 2021 een reeks evenementen ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de zogenaamde “vreedzame bevrijding van Tibet”. Een delegatie van 22 leden uit Peking is vandaag, 18 augustus, in Lhasa, de hoofdstad van Tibet, aangekomen voor de festiviteiten. De delegatie werd geleid door Wang Yang, lid van het Permanent Comité van het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China en voorzitter van het Nationaal Comité van de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk.

Tijdens een persconferentie op 17 augustus zei Zhao Huinian dat Wang’s delegatie wasmachines zal overhandigen aan boeren en herders en souvenirs zoals medischekits zal presenteren aan kaderleden en werknemers. Deze activiteiten weerspiegelen de speciale steun van het Centraal Comité van de Partij voor het werk in Tibet, de bezorgdheid voor kaderleden en de zorg voor de etnische groepen in Tibet.
De festiviteiten zullen plaatsvinden op het plein voor het Potala Paleis, de traditionele winterresidentie van de Dalai Lama. De autoriteiten hebben al aangekondigd dat de Potala vandaag en morgen voor het publiek gesloten is. Tien belangrijke wegen in Lhasa zijn ook afgesloten, niet alleen voor verkeer, maar ook voor voetgangers van 4 uur ’s morgens tot het einde van de ceremonie.

Quote International Campaign for Tibet
“Naar de ontwikkelingen in Tibet in de afgelopen 70 jaar heeft het Tibetaanse volk geen reden tot juichen. Het Chinese beleid heeft Tibet zelf in een openluchtgevangenis veranderd met beperkingen op alle aspecten van het Tibetaanse leven. Vandaag moeten Tibetanen leven onder het waakzame oog van de Chinese Communistische Partij, en alleen al de bewering van hun Tibetaanse identiteit of eerbied voor de Dalai Lama is reden voor opsluiting en vervolging.
Na 70 jaar onderdrukking is de wreedheid van China het enige waar het Tibetaanse volk een ‘vreedzame bevrijding’ van nodig heeft. In plaats van het Tibetaanse volk een feestdag op te dringen, zou de Chinese regering met de Tibetaanse leiders en de vertegenwoordigers van de Dalai Lama om de tafel moeten gaan zitten om te onderhandelen over een betekenisvolle autonomie die werkelijke vrede en fundamentele vrijheden zal terugbrengen in Tibet.”

Gedwongen overeenkomst
De festiviteiten van morgen staan in het teken van de 70e verjaardag van het omstreden 17-puntenakkoord. China noemt de overeenkomst ten onrechte de “vreedzame bevrijding van Tibet”. Nadat de Dalai Lama in 1959 kon vluchten naar India zei hij dat de overeenkomst van 1951 onder dwang tot stand was gekomen.
Bovendien heeft China, zoals blijkt uit de huidige situatie in Tibet, zijn eigen gedwongen overeenkomst geschonden in plaats van zich eraan te houden. In de overeenkomst staat dat Tibet volledige autonomie zou genieten, en dat de Chinese regering zich niet zou bemoeien met de godsdienst, gebruiken en interne administratie van Tibet, met inbegrip van de rol van de Dalai Lama.
Terwijl de Dalai Lama en de Tibetaanse regering hun best deden om zich aan de overeenkomst te houden, waren de binnenvallende Chinese autoriteiten vastbesloten om zich te mengen in alle aspecten van het bestuur in Tibet. “Na de bezetting van Tibet door de Chinese legers had de Tibetaanse regering geen enkele autonomie meer, zelfs niet in binnenlandse aangelegenheden, en oefende de Chinese regering alle macht uit in Tibetaanse aangelegenheden,” aldus de Dalai Lama in zijn verklaring van 1959.

Beperkingen op het Tibetaanse leven
Vandaag de dag heeft het Tibetaanse volk te maken met beperkingen op alle niveaus van zijn leven. Religie, die van groot belang is voor het Tibetaanse volk, is ondergeschikt gemaakt aan de behoeften van de Chinese communistische partij. China heeft zelfs zijn gezag doen gelden om de volgende Dalai Lama te bepalen, daarbij voorbijgaand aan het feit dat het systeem van reïncarnatie een diep spiritueel proces is en in strijd is met de atheïstische benadering van de CCP.
Niet alleen partijleden, maar alle Tibetanen worden gedwongen zich van religie af te keren. Een nieuwe gedragscode voor CCP-leden in de Tibetaanse Autonome Regio, die het grootste deel van Centraal- en West-Tibet beslaat, verbiedt partijleden uitdrukkelijk elke vorm van religiositeit, zowel in het openbare als in het privé-leven.
Partijleden moeten ook een actieve rol spelen bij het uitdragen van de antireligieuze houding van de partij door familieleden te adviseren hun religieus bewustzijn te bagatelliseren, geen altaren op te richten of religieuze beelden in huis op te hangen, en toestemming van de partij te vragen voordat zij religieus personeel uitnodigen om rituelen uit te voeren voor gebruikelijke gelegenheden zoals bruiloften en begrafenissen.

Sinisering in plaats van vreedzame bevrijding
China is ook bezig met de uitvoering van een assimilatiebeleid dat zal leiden tot de volledige “Sinisering” van het Tibetaanse volk. Sinisering is een campagne van de Chinese regering om alle aspecten van de samenleving onder de controle van de Chinese regering te brengen.
In Tibet houdt de Sinicisering in dat de regering volledige zeggenschap krijgt over het Tibetaanse boeddhisme en dat wordt geprobeerd de unieke religieuze, taalkundige en culturele identiteit van de Tibetanen te elimineren. Het 14e vijfjarenplan (2021-2025) omvat dan ook langetermijndoelstellingen die ertoe zullen leiden dat de Tibetanen in naam van de “armoedebestrijding” en het ecologisch behoud verder van huis en haard zullen worden verdreven en dat zij hun traditionele levensstijl zullen verliezen in het kader van China’s urbanisatieplan.

Chinees leiderschap
In de afgelopen maanden hebben de Chinese autoriteiten een grootscheepse propagandacampagne gelanceerd als onderdeel van hun pogingen om het 17-Punten Akkoord te gebruiken om hun bezetting van Tibet te legitimeren. Bovendien doen zij ironisch genoeg pogingen om het Tibetaanse volk te overtuigen van de voordelen van hun “vreedzame bevrijding”.
In juli bracht de Chinese president Xi Jinping een onaangekondigd bezoek aan Nyingtri (Chinees: Linzhi) en Lhasa, waarbij hij opmerkingen maakte voor het publiek tegenover het “Monument voor de vreedzame bevrijding van Tibet” voor het Potala-paleis. De vieringen van deze week zullen op hetzelfde terrein plaatsvinden.
Hoge Chinese leiders zijn ook aanwezig geweest bij eerdere vieringen van de verjaardagen van de controversiële overeenkomst. Tijdens de viering van de 60e verjaardag op 19 juli 2011 leidde Xi Jinping, die toen vicepresident van China was, een 59 leden tellende delegatie van de centrale regering naar Lhasa.
Tijdens de viering van de 50e verjaardag op 19 juli 2001 stond Hu Jintao, toen vicepresident, aan het hoofd van de delegatie. Bij de viering van de 40e verjaardag in 1991 leidde Li Tieying, lid van het Politbureau, de delegatie vanuit Peking.
Eerdere herdenkingen werden gemarkeerd door het uitgeven van postzegels. Dit jaar werden op 16 augustus 2021 door de Chinese centrale bank herdenkingsmunten uitgegeven.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/de-vreedzame-bevrijding-van-tibet-is-voor-tibetanen-geen-reden-tot-feestvieren/

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks)  - S

China annuleert groot Tibetaans cultureel festival

De Chinese autoriteiten in Lhasa (de hoofdstad van Tibet) hebben aangekondigd dat alle activiteiten in verband met het jaarlijkse “Shoton”-festival worden geannuleerd. Volgens China is de COVID-19 pandemie de reden voor de annulering van het festival.

Shoton, of het “yoghurtfestival”, dat op 8 augustus 2021 zou beginnen, is een van de belangrijkste religieus-culturele festivals in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Het omvat monastieke ceremonies met een “thangka” (Tibetaanse religieuze schildering) en een Tibetaanse traditionele operavoorstelling in de tuin van de Norbulingka, de zomerresidentie van de Dalai Lama’s.
De Chinese autoriteiten presenteren dit festival tegenwoordig als onderdeel van hun claim om de Tibetaanse cultuur te promoten. Het festival wordt echter ook gebruikt om hun politieke agenda te promoten. Zo was het festival dit jaar neergezet als een onderdeel van de viering van de 70e verjaardag van wat China de vreedzame bevrijding van Tibet noemt, maar wat eigenlijk een gewelddadige annexatie was. In 2011 was het thema van het festival: “Het geluk begiftigde Lhasa, het allesomvattende Shoton” en in 2014 was het thema van het festival “Mooi huis, gelukkig Lhasa”.
In een toespraak op 5 augustus 2021 heeft de task force voor de bestrijding van de pandemie verklaard dat wegens de toename van het aantal COVID-gevallen in 17 Chinese provincies en steden, alle openbare evenementen in het kader van het Shoton-festival worden stopgezet. Met deze maatregelen hoopt China de activiteiten die verband houden met de herdenking van de 70e verjaardag van de vreedzame bevrijding van Tibet te beschermen, als mede het welzijn van alle mensen in de stad.
Ook vorig jaar hebben de autoriteiten de programma’s in verband met het Shoton-festival beperkt vanwege de COVID-situatie.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china-annuleert-groot-tibetaans-cultureel-festival/

Shoton festival of yoghurtfeest zie hier Zo zie je dan weer dat ze ook geen feest mogen vieren. En al zeker niet dat het niet goedgekeurd is door de Chinese overheid. Triest echt triest.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks)  - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

China sluit historisch klooster en zet monniken en nonnen eruit

Er zijn verontrustende beelden opgedoken uit de Chinese provincie Gansu waar de plaatselijke autoriteiten een Tibetaans boeddhistisch klooster hebben gesloten.

Het Chinese mediakanaal Mingde heeft verslag gedaan van de situatie in het klooster van Kharmar (Chinees: Hongcheng). In het verslag van Mindgde zie je videobeelden van monniken die op de grond zitten (sit-in) om te protesteren tegen het feit dat zij hun kloosterleven moeten verlaten, nonnen die huilen, een oudere leraar die door het gangpad wegloopt en een monnik die van het dak dreigt te springen.
Hoewel sommige plaatselijke regeringsfunctionarissen deden alsof ze niets wisten van de uitzetting, of dit ronduit ontkenden of weigerden te reageren op vragen van het in de VS gevestigde Radio Free Asia, gaf een medewerker van het bureau voor etnische minderheden en religieuze zaken van het district Yongjing een stilzwijgende bevestiging, door aan RFA te vertellen dat “directeur Cui van het beheerscomité van het klooster verantwoordelijk was voor de hervestiging van de monniken en nonnen”. Chinese functionarissen beschrijven gedwongen uitzetting als “hervestiging” en willekeurige detentie als het ontvangen van “politieke en juridische vorming”.
Hoewel het motief voor de sluiting van het klooster onduidelijk is, is er een vermoeden dat de achterliggende reden een donatie is die het klooster had gedaan om de COVID-19 pandemie in China te bestrijden.

Quote van International Campaign for Tibet

“De schokkende video’s van de monniken en nonnen terwijl ze uit het Kharmar klooster worden gezet zijn een herinnering aan de menselijke tol van China’s oorlog tegen religie. China’s vervolging van Tibetaanse boeddhisten is een tragedie die niet alleen een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur, maar ook het idee van godsdienstvrijheid over de hele wereld ondermijnt. Nu China doorgaat met het ontduiken van internationale normen en waarden, moet de wereld zich uitspreken voor de rechten van Tibetaanse monniken.”

Verontrustende beelden
Het mediakanaal Mingde publiceerde vier video’s. Op de eerste video is een groep nonnen te zien die een sit-in houden en gebeden scanderen met een groot spandoek waarop staat: “Monniken dwingen om het klooster te verlaten zal niet worden getolereerd door de nationale wetten”.
De tweede video toont een groep nonnen die huilen terwijl een oudere monnik langzaam voorbij loopt en de nonnen op zijn pad troost. In een andere video is te zien hoe ambtenaren bij het klooster aankomen om de monniken met geweld het klooster uit te zetten. In hetzelfde beeld haasten vrouwelijke ambtenaren in burgerkleding zich de trappen op om de nonnen eruit te zetten. In de vierde video dreigt een monnik van het dak te springen terwijl hij luidkeels “ga weg!” roept naar de ambtenaren op de grond in het klooster.

Onduidelijke motieven achter de uitzettingen
De reden voor de sluiting van het klooster en de gedwongen uitzetting van de monniken is onduidelijk. Volgens het Mingde-rapport begonnen de problemen onverwacht toen het klooster op het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie in China ongeveer 300.000 yuan doneerde als een empathisch gebaar. De autoriteiten grepen dat aan als voorwendsel om van het klooster te eisen dat het zijn rijkdommen met de regering zou delen.
International Campaign for Tibet heeft nog geen bevestiging of het Kharmar klooster inderdaad het geld heeft gedoneerd. Wel is vastgesteld dat verschillende andere Tibetaanse kloosters en gemeenschappen geld hebben gedoneerd voor preventie-initiatieven tijdens de uitbraak van COVID in februari 2020. Zo doneerde het Kumbumklooster in Oost-Tibet 1 miljoen yuan aan Wuhan voor de aankoop van COVID-preventiebenodigdheden zoals gezichtsmaskers en veiligheidsbrillen. Ook de Minyak Pel tempel in Dartsedo doneerde 130.000 yuan uit solidariteit met de door de pandemie getroffen mensen in Wuhan en Tawu.
Het is waarschijnlijk dat de plaatselijke Chinese autoriteiten in het district Yongjing, waar het Kharmar-klooster is gevestigd, de donatie van het klooster hebben aangegrepen als voorwendsel om het klooster te sluiten. De Chinese autoriteiten beschouwen het Tibetaanse boeddhisme als een bedreiging voor de nationale veiligheid van China. Elke activiteit waarbij sprake is van massamobilisatie, zoals in dit geval het inzamelen van geld, is mogelijk ook een bedreiging voor de nationale veiligheid en de politieke veiligheid van de Chinese Communistische Partij.
De afgelopen jaren heeft de Chinese president Xi Jinping aangegeven te willen voorkomen dat het Tibetaans boeddhisme zich oostwaarts naar het vasteland van China verspreidt. Een Tibetaans boeddhistische instelling buiten de gebieden met een Tibetaanse autonome status kan het Kharmar-klooster dus ook in groter gevaar hebben gebracht.

Historisch klooster
Het Kharmar-klooster (letterlijk “rood fort” in het Tibetaans) ligt in de autonome prefectuur Linxia Hui. Hoewel het gebied momenteel geen omvangrijke Tibetaanse bevolking heeft, maakte het historisch deel uit van het Tibetaanse Rijk.
In de 13e eeuw werd op de plaats van het klooster een pagode opgericht ter ere van Drogon Chogyal Phagpa, de vijfde leider van het Tibetaanse boeddhisme. Met Kublai Khan’s steun, nam Phagpa het politieke leiderschap van Tibet op zich. Het Kharmar klooster werd later gebouwd op de plaats van de pagode. Zowel de pagode als het klooster werden verwoest tijdens de Culturele Revolutie van Mao Zedong, en de restauratie begon pas in 2011.

Tibetaans klooster in een Hui prefectuur
Hoewel minderheidsgroepen zoals Hui, Tu, Dongxiang en Tibetanen ongeveer 50% van de bevolking van de prefectuur Linxia uitmaken, is de provincie Yongjing overwegend Chinees (83%). Historisch gezien was Linxia een belangrijk grensgebied voor zowel Tibetanen als niet-Tibetanen. Het Kharmar-klooster volgt de Sakya-school, een van de vier scholen van het Tibetaans boeddhisme.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china-sluit-historisch-klooster/

Toch niet te geloven dat zoiets kan. Gewoon met de mensen hun gevoel en religie spelen en laten zien dat men maar moet luisteren daar de dictatuur van China. Doe je dat niet dan zal je het als Tibetaan voelen.

bol.com | Gebedsvlaggenkoord Tibetaans - 12.5x12.5x120 - Katoen (10 stuks)  - S

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

China zet nobelwinnaars onder druk om de Dalai Lama niet uit te nodigen

Wereldberoemde wetenschappers en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Chinese regering een waarschuwing gegeven nadat zij had geprobeerd te voorkomen dat de Dalai Lama zou spreken op een bijeenkomst van de Nobelprijswinnaars.

Meer dan 100 Nobelprijswinnaars hebben op 28 juli een brief ondertekend waarin zij meedelen dat de Chinese ambassade in Washington DC eind maart en begin april een hoge vertegenwoordiger van de Amerikaanse Nationale Academie van Wetenschappen – die samen met de Nobelstichting de Nobelprijs-top in april organiseerde – heeft gebeld en erop heeft aangedrongen zowel de Dalai Lama als de Taiwanese wetenschapper Yuan T. Lee niet uit te nodigen.
Op 25 april stuurde de ambassade een e-mail aan de academie, waarin zij opnieuw eiste dat de Dalai Lama en Lee niet zouden spreken op de top.
Nadat aan deze eisen geen gehoor was gegeven, werd de top getroffen door een vermoedelijke cyberaanval tijdens de eerste online sessie op 26 april – gevolgd door een andere cyberaanval die het hele platform verstoorde op 27 april, de dag van de toespraken van de Dalai Lama.
“Deze kwestie rond de Nobelprijs-top is het zoveelste voorbeeld van de Chinese regering die de wereld vertelt: Do as I say, not as I do. China beweert dat elke kritiek op de onderdrukking in Tibet buitenlandse inmenging is, maar dat weerhoudt de Chinese regering er niet van om zich te bemoeien met de interactie die regeringen, organisaties en individuen hebben met de Dalai Lama. De Dalai Lama heeft altijd rekening gehouden met de belangen van de mensheid, met inbegrip van de Chinezen en de Tibetanen. Als Chinese functionarissen hem zelf ontmoeten, kunnen ze de man van vrede zien die hij werkelijk is.” Aldus International Campaign for Tibet

De videoboodschap van de Dalai Lama voor de Nobelprijs-top


ICT voegde eraan toe dat de pogingen van China om de Dalai Lama te beletten tijdens de top te spreken nog absurder waren gezien de vreedzame boodschap die de Dalai Lama bracht. In zijn video-opmerkingen voor de top zei de Dalai Lama namelijk:
“We moeten meer aandacht besteden aan ecologie en onze watervoorraden behouden. We hebben hiervoor een eenheid van 7 miljard mensen nodig. We leven allemaal op één planeet. Onze fundamentele manier van leven is dezelfde. Dus volgens die realiteit moeten we gaan leven. We moeten dus niet langer de nadruk leggen op mijn natie, mijn land. We moeten meer aan de mensheid denken.”
De Dalai Lama voegde eraan toe dat het boeddhisme een aanvulling is op de moderne wetenschap, en hij suggereerde dat de beste manier om geluk te bereiken is te denken aan het welzijn van de mensheid op deze planeet.
De Dalai Lama kreeg in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede deels voor zijn inspanningen voor het milieu en zijn geweldloze pleidooi voor het beëindigen van China’s onderdrukking in Tibet.
Lee, de Taiwanese wetenschapper, kreeg in 1986 de Nobelprijs voor scheikunde. China heeft ook duidelijk gemaakt dat zij Taiwan, een onafhankelijk democratisch land in de Stille Oceaan, wil annexeren.

Wetenschappers en het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwen China


In hun brief zeggen de Nobelprijswinnaars “verontwaardigd te zijn over de poging van de Chinese regering om de wetenschappelijke gemeenschap te censureren en te intimideren door te proberen twee van onze collega-laureaten te verhinderen op een bijeenkomst buiten China.
Hoewel ze opmerken dat velen van hen collega’s en vrienden in China hebben, waarschuwen de laureaten dat het gedrag van China alleen de wetenschappelijke samenwerking belemmerd. Als het gedrag doorgaat, zal het de bereidheid van de Laureaten beïnvloeden om deel te nemen aan evenementen in China.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde ook aan NBC News dat zij op de hoogte waren van de pogingen van de Chinese ambassade om zich met de top te bemoeien en zei: “We veroordelen deze intimidatie en hebben de ambassade gewaarschuwd tegen dit ongepaste gedrag.”
Het departement voegde eraan toe: “Dit is helaas weer een voorbeeld van de Volksrepubliek China die probeert de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken en mensen en instellingen buiten China te intimideren wier opvattingen en waarden afwijken van de politieke agenda van de Chinese Communistische Partij.”
Hieronder volgt de volledige tekst van de brief van de Nobelprijswinnaars en de namen van de ondertekenaars.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/china-zet-nobelwinnaars-onder-druk-om-de-dalai-lama-niet-uit-te-nodigen/

Weer zo iets dat echt onmogelijk is.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

China’s president brengt een verrassingsbezoek aan Tibet

De Chinese president Xi Jinping heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan Tibet. In videoclips op Chinese sociale media is te zien hoe president Xi o.a. de inwoners van Nyingtri (Chinees: Linzhi) toespreekt, een bezoek brengt aan een winkel in het Barkhor-gebied in Lhasa en een toespraak houdt tegenover het Potala-paleis.

De Chinese president Xi Jinping houdt een toespraak voor het “Monument van de Vreedzame Bevrijding van Tibet” op het Potala-plein in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa.

Een officieel bericht waarin de sluiting van de Potala werd aangekondigd wees al op een bezoek van een hooggeplaatste gezagsdrager. Maar het feit dat president Xi op bezoek kwam was een verassing voor veel toeschouwers. Volgens bronnen zou het bezoek te maken kunnen hebben met de 70e verjaardag van de 17-Punten-Overeenkomst. China beweert ten onrechte de “vreedzame bevrijding van Tibet” in deze  onder dwang tot stand gekomen overeenkomst.
Een bron vertelde International Campaign for Tibet dat president Xi op 20 juli landde op de Mainling luchthaven in Nyingtri (zuidoost Tibet). Xi gaf een openbare toespraak in Nyingtri en verklaarde dat hij 10 jaar geleden als hoofd van de delegatie van de Chinese regering naar Tibet kwam om de 60e verjaardag van de 17-Punten-Overeenkomst te vieren. Tien jaar geleden ging hij eerst naar Lhasa, maar deze keer kwam hij eerst naar Nyingtri en vertelde daar dat geen enkele etnische groep mag worden achtergelaten bij de inspanningen om een modern socialistisch China op te bouwen. Xi zei dat de bevolking zich moet gaan inzetten voor de verjonging van China en de komende 100 jaar de Chinese Communistische Partij meer moet gaan steunen.
President Xi gaf ook een toespraak voor het Potala Paleis in Lhasa. Hier verklaarde hij dat “zolang we de Communistische Partij volgen en zolang we vasthouden aan het pad van socialisme van China, we de verjonging van de Chinese natie zullen realiseren.”
De bron vertelde ICT ook dat president Xi tijdens deze reis mogelijk een bezoek bracht aan één van de kloosters in Lhasa, mogelijk het Drepungklooster. Drie afzonderlijke bronnen vertelden ICT vervolgens dat hun kennissen in Lhasa de afgelopen dagen extra streng werden gecontroleerd door de Chinese autoriteiten.  Mensen meldden telefoontjes te hebben ontvangen van veiligheidsbeambten die zonder duidelijke reden hun activiteiten controleerden. Daarnaast waren er in verschillende delen van Lhasa wegen geblokkeerd en kondigden de Chinese authoriteiten aan dat drones en vliegers in Lhasa verboden zijn van 21 juli tot 17 augustus. Deze  maatregelen wezen mogelijk op het bezoek van een belangrijke leider.
President Xi bezocht de Tibetaanse Autonome Regio – die ongeveer de helft van Tibet beslaat – voor het laatst in 2011, toen hij nog vicepresident van China was. Hij bezocht toen Lhasa, Nyingtri en Shigatse.

Quote van International Campaign for Tibet (Washington)

“Gezien het feit dat het bezoek van president Xi Jinping verband houdt met de 70e verjaardag van de beweerde ‘vreedzame bevrijding’ van Tibet, is het bezoek een aanduiding van hoe hoog Tibet nog steeds in de Chinese politieke overwegingen staat. De wijze waarop het bezoek werd georganiseerd en het feit dat de staatsmedia er niet onmiddellijk aandacht aan besteedden, wijzen er op dat Tibet een gevoelige kwestie blijft en dat de Chinese autoriteiten geen vertrouwen hebben in hun legitimiteit bij het Tibetaanse volk”.

BRON: https://savetibet.nl/nieuwsartikel/chinas-president-brengt-verrassingsbezoek-aan-tibet/

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: