Tag Archive: buikpijn


ENDOMETRIOSE

Endometriose: Waarom naar de arts met pijnlijke menstruaties?

Hebt u tijdens uw menstruaties vaak buikpijn, dan raadpleegt u het best uw huisarts. Pijnlijke menstruaties zijn niet normaal. Zeker wanneer de pijn niet verdwijnt wanneer u een pijnstiller neemt of als u ook pijn hebt wanneer u de pil neemt, moet u denken aan endometriose. Ook wanneer u moeite hebt om zwanger te worden (meer dan één jaar niet zwanger worden ondanks pogingen om zwanger te worden) laat u zich het best onderzoeken.

Wat is endometriose?

Endometriose is een chronische maar goedaardige ziekte bij vrouwen waarbij het slijmvliesweefsel dat normaal de binnenkant van de baarmoeder bekleedt (endometrium), ook buiten de baarmoeder voorkomt. Bijvoorbeeld in de buikholte, op of in de eierstokken, tussen de baarmoeder en de blaas of de endeldarm, in de darmwand of in de blaas, diep in de wand van de baarmoeder zelf.

Onder invloed van hormonen wordt dat baarmoederslijmvlies elke maand wat dikker om een zwangerschap mogelijk te maken. Wordt u niet zwanger, dan wordt het opgebouwde slijmvlies weer afgebroken en afgestoten. Dat is de menstruatie.
Ook de stukjes slijmvlies die zich buiten de baarmoeder bevinden (de endometriosehaarden), groeien elke maand aan en breken af. Hierdoor ontstaan kleine bloedingen in de buikholte, de eierstokken enzovoorts, die niet zoals het menstruatiebloed kunnen afgevoerd worden via de schede. Dit geeft irritatie van het buikvlies of van de organen waar ze op zitten.
Ook kunnen er kleine littekens en vergroeiingen en zogenaamde verklevingen tussen organen ontstaan. Na verloop van tijd kan er een chronische ontsteking van de endometriosehaarden ontstaan.

In de eierstokken kunnen ook holten (cysten) gevuld met oud bloed gevormd worden. Dergelijke cysten noemt men endometriomen of ‘chocoladecysten’ vanwege hun donkerbruine kleur. Dit zou bij ongeveer 10% van de vrouwen met endometriose voorkomen.
Wanneer het baarmoederslijmvlies diep in het omringende weefsel indringt (bv. de darmwand, draagbanden van de baarmoeder, spieren enz.), spreekt men van diep infiltrerende endometriose (DIE). Dat is de meest ernstige vorm van endometriose.

De meest voorkomende klachten van endometriose

Vaak voelt u helemaal niets. Er bestaat ook geen relatie tussen het voorkomen en de ernst van de klachten en de ernst van de endometriose: sommige vrouwen hebben bij uitgebreide endometriose nauwelijks of geen klachten, anderen hebben bij milde vormen veel klachten.
Endometriose met ‘chocoladecysten’ op de eierleiders (‘Kystische endometriose’) en zogenaamde diepe endometriose gaat bijna altijd gepaard met veel pijn.

• Pijnlijke menstruaties (dysmenorroe)
Endometriose kan buikpijn vlak voor, tijdens en direct na de menstruaties veroorzaken. De pijn wordt meestal beschreven als stekend en aanhoudend, als een soort kramp.
Aanvankelijk is er alleen pijn tijdens de menstruatie, maar na verloop van tijd kan de pijn steeds eerder optreden. Soms is er zelfs chronische pijn die de hele tijd aanhoudt en die tijdens de menstruatie verergert. Naast de buikpijn kan ook lage rugpijn ontstaan.
Menstruatiepijn duidt niet altijd op endometriose en kan ook een andere oorzaak hebben.

• Menstruatieproblemen
Veel bloedverlies en/of onregelmatige menstruaties.
Ook herhaalde doorbraakbloedingen wanneer u de pil gebruikt, kan wijzen op endometriose.

• Pijn bij het vrijen (dyspareunie)
De pijn ontstaat tijdens of vlak na het vrijen en bevindt zich diep in de buik of de schede. Ze wordt veroorzaakt door endometrioseplekjes rond de top van de schede. Pijn aan de ingang van de schede heeft meestal een andere oorzaak.

• Klachten bij de ontlasting
Als endometriose zich in de darm bevindt, kunnen problemen met de stoelgang ontstaan, zoals moeizame en/of pijnlijke ontlasting, diarree of constipatie. Bij ingroei van endometriose onder het darmslijmvlies kan bloedverlies uit de anus optreden. Dit gebeurt vaak tijdens de menstruatie, maar soms ook daarbuiten. Meestal heeft bloedverlies uit de anus een andere oorzaak, zoals aambeien.

• Plasklachten
Plasklachten, zoals pijn bij het plassen of veelvuldige aandrang, kunnen met endometriose te maken hebben, maar hebben vaak een andere oorzaak. Soms is er ingroei van slijmvlies in de blaas. De urine kan dan tijdens de menstruatie bloederig zijn.

• Plotse buikpijn
‘Chocoladecysten’ in de eierstokken, die gevuld zijn met bloed, kunnen na verloop van tijd openbarsten. Dat veroorzaakt plotse hevige buikpijn.

• Verminderde vruchtbaarheid
Endometriose is een belangrijke oorzaak van verminderde vruchtbaarheid. Naar schatting drie op de tien vrouwen die moeilijk zwanger worden, hebben endometriose. Wat niet betekent dat endometriose altijd gepaard gaat met een verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid. Uit studies blijkt dat zowat 6 à 7 op 10 vrouwen met endometriose vroeg of laat toch zwanger raken. In het algemeen geldt: hoe ernstiger en hoe uitgebreider de endometriose, hoe kleiner de kans dat u zonder medische hulp zwanger wordt. Bij eierstokcysten en diepe endometriose is de kans op onvrcuhtbaar zeer groot.
Hoe komt dat endometriose leidt tot verminderde vruchtbaarheid, is nog altijd niet helemaal duidelijk. Mogelijk belet het slijmvliesweefsel op de eierstokken de loslating van eitjes om bevrucht te worden, of zijn de eitjes van mindere kwaliteit. Een andere mogelijke verklaring is dat de ontstekingen die een gevolg zijn van endometriose, de kwaliteit van de eicellen of de zaadcellen aantasten.

• Sociale problemen
De steeds terugkerende menstruatiepijn kan ertoe leiden dat u uw dagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren: afwezigheid op school of werk, last om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten (sport, ontspanning…).
Pijn bij het vrijen kan relatieproblemen veroorzaken.

Op de website van de Nederlandse Endometriosestichting, vindt u een endometriosetestwaarmee u kunt nagaan of u eventueel endometriose hebt. http://www.endometriose.nl Hier vindt u een aantal vragenlijsten die u kunnen helpen om uw bezoek aan de gynaecoloog voor te bereiden.

zie ook artikel : Naar de dokter met endometriose-klachten

Of en hoe endometriose moet behandeld worden, is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten, de leeftijd en de eventuele kinderwens.
Lichte vormen van endometriose die niet gepaard gaan met (pijn)klachten, moeten meestal niet behandeld worden. Ernstiger of uitgebreider vormen van endometriose, zeker wanneer die gepaard gaan met pijnklachten en/of een verminderde vruchtbaarheid, moeten daarentegen wel behandeld worden.

Endometriose kan behandeld worden met geneesmiddelen, een operatie of een combinatie van beide. Geneesmiddelen verhelpen of onderdrukken alleen de klachten, ze kunnen de aandoening zelf niet genezen. Ook herstel van vruchtbaarheid is niet mogelijk met geneesmiddelen. Genezing is alleen mogelijk met een operatie waarbij alle zieke (door endometriose aangetaste) weefsels verwijderd worden. Na een operatie kan de endometriose terugkomen, omdat niet alle zieke weefsels verwijderd zijn, of omdat er nieuw baarmoederweefsel wordt gevormd.

Bronnen
www.endometriosis.org
www.endometriose.nl
www.nhs.uk/conditions/Endometriosis/Pages/Introduction.aspx
www.nvog.nl
www.uzleuven.be/leuvens-universitair-fertiliteitscentrum/news/12/05/21/endometriose-blijf-er-niet-mee-rondlopen
www.amc.nl/web/Zorg/Patient/Opname-voor-meerdere-dagen/Gynaecologie-Algemeen-en-Oncologisch/Patienteninformatie/Endometriose.htm

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=18050

Als men echt een pijnlijke menstruatie heeft en dan voornamelijk buikpijn waar de pijn niet van verzacht of verdwijnt als men iets inneemt. Dan is het toch raadzaam om een arts te raadplegen niet ervoor of erna maar tijdens de menstruatie. Dat bepaalde dingen toch uitgesloten kunnen worden. Het is iets helemaal anders dan PMS dat pijnen zijn die rond 28ste dag tot midden van de menstruatie kunnen aanhouden. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

MAMA IK HEB BUIKPIJN

Mama, ik heb buikpijn

© thinkstock.

 

Langdurige buikpijn is een van de meest voorkomende klachten bij kinderen. Opmerkelijk is dat slechts bij een op de tien patiënten een lichamelijke oorzaak gevonden wordt. Zit de pijn dan tussen de oren? Kindergastro-enterologe Tania Mahler is duidelijk: functionele buikpijn is écht en moet adequaat behandeld worden.

Ieder kind heeft weleens buikpijn. Bij een plotse, hevige buikpijn raadpleeg je het best een arts. Ook wanneer je zoon of dochter herhaaldelijk over buikpijn klaagt en de pijn jullie gezinsleven begint te beïnvloeden, is er wellicht meer aan de hand. Helaas zijn buikpijnklachten niet altijd eenvoudig te verklaren. ‘Bij minder dan tien procent van onze patiëntjes vinden we een duidelijke lichamelijke oorzaak’, zegt kindergastro-enterologe Tania Mahler van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel. ‘De meeste buikpijnklachten vallen onder de noemer ‘functionele darmstoornissen’, een verzamelnaam voor de ziekten van het gastro- intestinaal stelsel waarbij geen anatomische afwijkingen, metabole stoornissen of infecties aan de basis van de pijn liggen.

Een goede test om functionele darmstoornissen op te sporen bestaat voorlopig nog niet. Om de diagnose te stellen moeten we alle andere mogelijke oorzaken kunnen uitsluiten. Zo kijken we bij aanhoudende buikpijnklachten eerst na of er sprake is van een urineweg- infectie. Via een bloedafname testen we de patiënt ook op glutenintolerantie, infecties, ontstekingen, lever- of pancreasproblemen en eventueel ook op allergieën. Met een echo van het darmstelsel brengen we de positionering van organen en bloedvaten in kaart. Een stoelgangonderzoek om op de aanwezigheid van parasieten te testen en een lactoseblaastest om een even-tuele lactose-intolerantie op te sporen, vervolledigen het lijstje van de standaardonderzoeken. Brengen deze vijf testen geen verklaring aan het licht, dan behoren een gastro- en colonoscopie, een CT-scan of een gespecialiseerdere beeldvormingstechniek tot de mogelijkheden. Welk onderzoek nodig is, is voor iedere patiënt anders. Sowieso gaan we er omzichtig mee om.’

Niet tussen de oren
Wanneer de pijn blijft aanhouden en onderzoeken niets uitwijzen, is dat erg frusterend. ‘Net daarom is het erg belangrijk om de kinderen en hun ouders uit te leggen dat als een test normaal blijkt, dat niet betekent dat de klachten onbestaande zijn’, benadrukt dokter Mahler. ‘Vaak hoor je artsen zeggen dat ‘Men niets gevonden heeft’. Dat is een onduidelijke boodschap. We weten immers wat de patiënt heeft. Functionele darmstoornissen zitten niet tussen de oren, zoals vroeger weleens gedacht werd. De pijn die deze kinderen ervaren, is echt. Gelukkig is de medische kennis over deze aandoening enorm toegenomen. Zo weten we intussen dat er meerdere factoren een rol spelen. De darmflora, genetische factoren, omgevingsfactoren zoals de gezinssituatie, stress, moeilijke gebeurtenissen … hebben allemaal een aandeel in het verhaal. Verder stellen we vast dat de aandoening vaak optreedt na een infectie en dat de meeste patiënten een verhoogde darmgevoeligheid hebben. Normaal gezien zijn mensen zich enkel bewust van hun darmen wanneer ze honger hebben of stoelgang moeten maken. Patiënten met functionele darmstoornissen ervaren hun darmwerking continu.’

Communicatiestoornis
Om optimaal te kunnen functioneren is er in ons lichaam sprake van een voortdurende communicatie tussen onze hersenen en andere belangrijke lichaamsdelen. Die interactie zorgt ervoor dat we ademhalen, onze lichaamstemperatuur stabiel blijft, de bloeddruk op punt blijft … Ook de darmen communiceren met ons brein. Dat proces wordt ook weleens brain-gutcommunicatie genoemd. ‘Bij functionele darmstoornissen is die communicatie verstoord’, zegt dokter Mahler. ‘Waar een gezond persoon makkelijk belangrijke darmprikkels zoals pijn van onbelangrijke prikkels zoals honger of stoelgangdrang kan onderscheiden, reageert het brein van iemand met functionele darmstoornissen op alle prikkels. En ook de cellen in de darm zijn ontregeld en sturen daardoor meer signalen uit. De combinatie van deze dis-regulaties verklaart waarom patiënten veel pijn ervaren. Die pijn veroorzaakt op zijn beurt angst, waardoor de productie van stresshormonen toeneemt en het hartritme en de bloeddruk veranderen. Hierdoor ontstaat er een grotere spierspanning en nemen ook de bewegingen in de darm toe, waardoor de buikpijn verergert. Patiënten komen in een vicieuze cirkel die we zo snel mogelijk moeten doorbreken.’

Uitleg als behandeling
Lactosearme voeding, probiotica, zuurremmende medicatie, extra vezels … Via een arts of dokter Google krijgen patiënten vaak heel wat adviezen om hun darmprobleem onder controle te houden. ‘Er zijn nochtans weinig wetenschappelijke studies die bewijzen dat deze behandelingen bijdragen tot een verbetering van de klachten. Wel is er soms sprake van een placebo-effect’, zegt dokter Mahler. ‘Patiënten hebben meestal al vanalles geprobeerd en voelden zich vaak wanhopig. Antidepressiva kunnen een gunstig effect hebben, maar het spreekt voor zich dat die geen eerstelijnsbehandeling zijn en dat het opstarten ervan steeds in overleg met een kinderpsychiater moet gebeuren. Wat ik zelf het belangrijkste vind, is uitleg geven over de ziekte en haar ontstaan. Door de ziekte en de werking van hun lichaam te begrijpen, kunnen kinderen en ook volwassenen zelf al een deel van de klachten oplossen. Ook erkenning is enorm belangrijk. Functionele buikpijn is wel degelijk een ziekte.’

Sleutelen aan gedrag
Kinderen met erge buikpijnklachten laten vaak hun sociale activiteiten vallen, zijn geregeld afwezig op school en raken in extreme situaties totaal geïsoleerd. ‘We merken dat de pijn vaak in verband gebracht wordt met bepaalde activiteiten, waardoor vermijdings- gedrag ontstaat’, zegt de kindergastro-enterologe. ‘Kinderen gaan meer en meer ‘rusten’, maar besteden op die manier extra aandacht aan de pijn, waardoor ze nog meer pijn voelen en zich nog meer terugtrekken. Om dat patroon te kunnen doorbreken is gedragstherapie een belangrijke schakel in de behandeling. Daarvoor kan de hulp van een psychologe of gedragstherapeute ingeschakeld worden, al merk ik dat niet alle ouders daarvoor open staan. Het kan de illusie wekken dat het probleem louter psychologisch is en dat wordt soms moeilijk aanvaard. Daarom maakt gedragstherapie altijd deel uit van mijn behandelingen. We proberen kinderen af te leiden van hun pijn door hen te stimuleren om hun dagelijkse activiteiten te hervatten. Het is belangrijk dat ze stilaan in een normaal dagelijks ritme terechtkomen.’

Ook voor ouders is een belangrijke taak weggelegd. Zij geven hun kind vaak extra aandacht wanneer het over pijn klaagt. Dat is begrijpelijk, maar het komt het probleem niet ten goede. ‘Door die extra belangstelling gaan kinderen hun pijn steeds vaker uiten’, verduidelijkt dokter Mahler. ‘Je onderhoudt op die manier dus het probleem. Ook ouders moeten hun gedrag veranderen. Je hoeft de pijn niet te negeren, maar gaat er het best op een neutrale manier mee om. Klaagt je kind over buikpijn, zeg dan bijvoorbeeld dat je weet dat er niets gevaarlijks aan de hand is en ga over tot de orde van de dag. Leid de aandacht af van het probleem, door bijvoorbeeld te bespreken wat jullie vandaag gaan doen. Dat dat niet makkelijk is, besef ik heel goed. Buikpijn staat dikwijls centraal in deze gezinnen. Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat pijnklachten ook een uiting kunnen zijn van een dieperliggend probleem. Dat is gelukkig niet bij iedere patiënt het geval, maar als arts zijn we er wel alert voor.’

Hypnose helpt
Net zoals functionele buikpijn niet op één dag ontstaat, is het ook niet op één dag opgelost. Dokter Mahler: ‘Je probeert je patiënten zoveel mogelijk handvaten mee te geven om met hun pijn om te gaan, maar soms voel je je als arts erg machteloos. Omdat ik het gevoel had dat ik kinderen met de klassieke aanpak onvoldoende kon helpen, begon ik me te verdiepen in hypnose. Over complementaire therapieën zoals kruidenbehandelingen en osteopathie is nog weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar, maar de werking van hypnose bij functionele darmstoornissen wordt al door heel wat studies ondersteund.’ Jammer genoeg wekt het woord hypnose vaak vooroordelen op. Mensen associëren het met theatershows en dikwijls ook met charlatanerie. Hypnose wordt daarom weleens relaxatietherapie genoemd, maar het is meer dan dat. ‘Met hypnose trachten we ervoor te zorgen dat kinderen weer baas worden over hun buikpijn. Ze leren hun eigen dokter te worden.’ Bij hypnose ga je in trance. ‘Dat is niet te verwarren met slapen’, benadrukt de gastro-enterologe.

‘En wat de verhalen ook mogen zijn, je kan onmogelijk in trance blijven. Ook wanneer je in trance bent, heb jij de touwtjes in handen. Je bent je volledig bewust van wat er om je heen gebeurt, maar alle onbelangrijke zaken worden gefilterd. Een beetje zoals wanneer je in een boek verdiept bent en iemand je roept. Je kan wel antwoorden, maar blijft toch doorlezen, omdat je helemaal in het verhaal zit. Kinderen houden erg veel van dagdromen en zijn ook heel ontvankelijk voor hypnose. We leren hen eerst om rustig via de buik te ademhalen. Door de toegenomen concentratie ontstaat een heel ontspannen toestand waarin de verbeelding haar eigen loop kan gaan. We laten het onbewuste zijn werk doen. Mensen beseffen het niet altijd, maar eigenlijk is ons brein slechts zo’n tien procent van de tijd bewust actief. Heel wat dingen gebeuren onbewust: ademhalen, transpireren, onze spijsvertering … Ons onbewuste zorgt er ook voor dat we oplossingen zoeken. De nacht brengt raad is een oud gezegde dat klopt als een bus. Dat merken we ook bij hypnose. Kinderen gebruiken de beelden die ze tijdens hypnose ervaren achteraf vaak op een erg mooie manier om zo voor zichzelf naar oplossingen te zoeken. Als begeleider geef je kinderen de vrijheid om zelf hun weg te zoeken.’

Medicijn op zak
Hypnose werkt ontspannend en pijnstillend, maar brengt ook andere veranderingen teweeg. Mahler: ‘Uit studies bleek dat hypnosebehandeling bij functionele darmstoornissen niet enkel de pijn doet verminderen, maar ook het opgezette gevoel, de darmbewegingen en het aantal toiletbezoeken positief beïnvloedt. Functionele MRI’s toonden aan dat darmprikkels na hypnose opnieuw op een normale manier verwerkt worden.’ Een wetenschappelijke studie van het Universitair Kinderziekenhuis van Amsterdam AMC toont aan dat hypnose ook bij kinderen werkt. Na zes hypnosesessies bleken kinderen er acht weken later veel beter aan toe dan kinderen die enkel bij de gastro- enteroloog op raadpleging gingen.

‘Een jaar later voelde 85 procent van de kinderen uit de hypnosegroep zich nog steeds veel beter. De tweede patiëntengroep scoorde met 25 procent heel wat minder goed. Wellicht hebben de kinderen geleerd hoe ze zelfhypnose kunnen toepassen. Dat leren ook wij onze patiëntjes aan. Aan jonge kinderen geven we speciale tapes mee, zodat ze thuis aan de slag kunnen. Vanaf acht à tien jaar kunnen kinderen het zichzelf ook zonder tapes aanleren. Het is belangrijk dat ze oefenen op een moment dat ze geen buikpijn hebben. Vergelijk het met leren fietsen, dat leer je ook niet wanneer er ijs op de weg ligt. Zodra ze de techniek onder de knie hebben, kunnen ze die toepassen telkens ze triggers herkennen die hun buikpijn veroorzaken. En ook in andere situaties kan zelfhypnose erg zinvol zijn, denk maar aan een tandartsbezoek of als je de slaap niet kan vatten … Kinderen voelen zelf goed aan waarvoor ze de techniek kunnen gebruiken.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/9/Gezondheid/article/detail/1809318/2014/03/11/Mama-ik-heb-buikpijn.dhtml

Mama, papa ik heb buikpijn neem het niet te lichtzinnig op. Want het kind kan wel een probleem hebben. Natuurlijk moet men ook gaan kijken wat het kind allemaal gegeten heeft of gedronken. Als de buikpijn langer dan 24u aanhoud raadpleeg dan zeker een arts. En als het kind echt in elkaar kruipt van de pijn dan zeker niet die uren afwachten maar voor alle zekerheid toch langs de arts gaan.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Hypnotherapie helpt buikpijn bij kinderen genezen

Kinderen die last hebben van ernstige buikpijn kunnen in de meeste gevallen van hun klachten afkomen door hypnotherapie.

De gedachte achter hypnotherapie is dat de patiënt onder hypnose gemakkelijker contact kan maken met het onderbewustzijn dan in het dagelijks leven mogelijk is omdat het rationele bewustzijn dat belemmert.

Professor Mark Benninga van het AMC in Amsterdam presenteerde zijn onderzoeksresultaten gisteren op een groot internationaal congres in Amsterdam.

Zelfvertrouwen

Hypnotherapie heeft drie tot vier keer meer resultaat dan reguliere medische behandelingen, aldus Benninga. Zijn studie verscheen eerder in The American Journal of Gastroenterology.

Aan het onderzoek van Benninga deden 52 kinderen mee, die werden opgesplitst in twee groepen. De ene groep werd behandeld door een arts, de andere kreeg hypnotherapie. De hypnotherapeut liet de kinderen ontspannen door middel van ademhalingsoefeningen. De kinderen leerden daarnaast meer zelfvertrouwen te krijgen.

Toen Benninga begon was hij erg sceptisch, maar na een jaar tijd bleek 85 procent van de kinderen geen klachten meer te hebben. Slechts een kwart van de kinderen die een klassieke behandeling kreeg wist van de klachten af te komen.

Alternatieve geneeskunde

Een aantal collega’s van Benninga hebben kritisch gereageerd op het onderzoek. Hij wuift die kritiek weg: “Waarom zouden we een methode waarvan is bewezen dat hij wel werkt niet gebruiken, alleen omdat het onder alternatieve geneeskunde valt?”

Wereldwijd blijkt één op de tien kinderen last te hebben van onverklaarbare ernstige buikpijn. Dat gaat op latere leeftijd vaak gepaard met andere klachten zoals depressies. Op onze planeet lijden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 350 miljoen mensen aan een depressie. Benninga merkte op dat huidige behandelmethoden zoals bijvoorbeeld laxeermiddelen of pijnstillers weinig effect hebben.

Hij werd door zijn collega Peter Whorwell geattendeerd op hypnotherapie. Die past het al jaren toe op volwassenen met het prikkelbare darmsyndroom. De Amsterdamse professor heeft nu subsidie gekregen om een landelijk onderzoek op te zetten. Een aandrager van de hypnotherapie in Nederland was Albert Willem van Renterghem, bijgenaamd de Wonderdokter van Goes.

BRON: http://www.niburu.nl/gezondheid/hypnotherapie-helpt-buikpijn-bij-kinderen-genezen.html

Hier wil ik even beginnen met een stukje tekst uit de tekst zelf.
Een aantal collega’s van Benninga hebben kritisch gereageerd op het onderzoek. Hij wuift die kritiek weg: “Waarom zouden we een methode waarvan is bewezen dat hij wel werkt niet gebruiken, alleen omdat het onder alternatieve geneeskunde valt?”
Moet alles wetenschappelijk bewezen kunnen worden dat alternatieve geneeskunde soms ook zijn steentje bij kan dragen. Het wordt niet aanvaard en dat lees je dan maar weer even. 
Door hypnose kan men perfect bepaalde klachten weg nemen en deze ook niet meer laten terug komen. Niet alleen hypnose helpt maar ook handoplegging zoals Reiki kan heel goed helpen bij buikpijn en krampen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

YOGA BIJ BUIKPIJN

Yoga kan mogelijk buikpijn bij kind verminderen

Sommige kinderen hebben zoveel last van buikpijn, dat ze niet naar school kunnen, terwijl er geen lichamelijke oorzaak kan worden gevonden. Kinderyoga lijkt te helpen bij kinderen die last hebben van zogenaamde functionele buikpijn. Kinderarts Judith Deckers-Kocken deed samen met yogalerares Helen Purperhart een veelbelovende proef met yoga. In april start in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met functionele buikpijn om wetenschappelijk bewijs te verzamelen voor de yoga-aanpak. Huisartsen is verzocht kinderen tussen de 8 en 18 jaar die langer dan twee maanden buikpijnklachten hebben zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak, naar het buikpijnspreekuur door te verwijzen.

 

Buikenyoga is een vorm van kinderyoga, die speciaal ontwikkeld is voor kinderen met functionele buikpijn. Voor buikenyoga zijn een aantal fysieke houdingen uit de Hatha yoga geselecteerd. Buikenyoga leert kinderen met functionele buikpijn de kunst van het ontspannen en loslaten. Kinderen ontdekken wat het effect is van het naar voren en naar achteren buigen in hun lijf. De adem is een belangrijk onderdeel binnen de buikenyoga, omdat spanning, stress en de adem nauw samen hangen. Bij buikpijn houdt een kind vaak onbewust spanning vast door te verkrampen. Dit gaat gecombineerd met het inhouden van de adem. Het inhouden van de adem kan extra spanning geven en de buikpijn erger maken. Bij buikenyoga leert het kind hoe het met behulp van de uitademing spanning los kan laten in een houding. Helen Purperhart geeft sinds 1998 yoga aan kinderen en is gespecialiseerd in buikenyoga.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaan twee studies van start: een onderzoek naar het effect van yoga bij kinderen met functionele buikpijn en een studie naar het effect van probiotica bij bacteriële overgroei, de SIBO-studie. Wanneer een kinderarts of een huisarts een patiënt heeft met chronische buikpijn, is het belangrijk dat de meest voorkomende ziektebeelden worden uitgesloten. Dat betekent dat aanvullend onderzoek wordt verricht naar aandoeningen als glutenallergie en parasitaire darminfecties.  Bij kinderen die worden aangemeld voor het buikpijnspreekuur, wordt een ademtest afgenomen om te kijken of er bacteriële overgroei aanwezig is. Als dat het geval is, wordt uitleg gegeven over de SIBO-studie; als dat niet het geval is, worden ouders en patiënt geïnformeerd over de Yoga-studie.

BRON: http://dieet.blog.nl/algemeen/2012/04/13/yoga-kan-mogelijk-buikpijn-bij-kind-verminderen#more-4915

Yoga kent bepaalde oefeningen voor de organen en de buikstreek die zeker kunnen helpen. Maar als buikpijn bij kinderen te lang duurt toch even langs de arts om een controle te laten doen. Want er kan meer aan de hand zijn dan maar een buikpijn.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: