Tag Archive: Boeddha Boeddhisme


Het Tibetaans dodenboek is de naam die in het Westen is gegeven aan de vertaling van honderden teksten over sterven en wedergeboorte.

Naast teksten over drie bardo’s, of overgangsfasen van het sterven en wedergeboorte, bevat de verzameling beschrijvingen van de drie andere overgangsfasen: het leven, de droom en meditatie.

Het Bardo Thödol zoals het boek in het Tibetaans wordt genoemd is na eeuwenlang mondeling te zijn overgeleverd in de achtste of negende eeuw samengesteld door de Indiase mysticus Padmasambhava en op schrift gesteld door zijn partner Yeshe Tsogyal.

De tekst beschrijft het proces van overlijden en wedergeboorte in termen van de drie overgangsfasen of bardo’s. Bar do betekent letterlijk ‘tussen twee’.

Reïncarnatiecyclus

De eerste en kortste fase is de bardo op het moment van de dood, wanneer een diepe staat van bewustzijn, het heldere licht verschijnt (chi kha í bar do). Als de stervende in staat is dat als realiteit te herkennen wordt hij onmiddelijk bevrijd van de reïncarnatiecyclus.

Indien dat niet het geval is, en dat geldt voor vrijwel iedereen, begint de tweede staat van bardo (chos nyid bar do). Het verloren gaan van de persoonlijkheid als gevolg van het overlijden onthult een nieuwe realiteit. Deze keer niet als een helder licht, maar in de vorm van een mandala van 58 toornige godheden en een mandala van 42 vredelievende godheden. Ze verschijnen in de dagen na het overlijden in het bewustzijn van de overledene.

Vredig

Als ook deze realiteit niet herkend wordt, en dat geldt opnieuw voor vrijwel iedereen, breekt de derde bardo aan (srid pa i bardo). Dat is de bardo van het aardse bestaan waar men opnieuw wedergeboren wordt in één van de zes sferen: goden, halfgoden, mensen, dieren, hongerige geesten of de hel.

Volgens de boeddhistische traditie kan het tot een aantal jaren duren voordat men opnieuw wordt geboren. Het Bardo Thödol zou helpen vermogens te ontwikkelen waardoor deze levensfase niet als angstaanjagend, maar juist als vredig kan worden ervaren.

Karel de Grote

Het Tibetaanse dodenboek leert dat de doodservaring deel uitmaakt van de zin van het leven, niet als ongewild feit, eens, in de toekomst, maar als een voortdurend bewust en bereid zijn, waardoor leven pas werkelijk mogelijk wordt.

Het begrip reïncarnatie wint in het Westen steeds meer aan populariteit en mensen proberen te achterhalen wanneer en waar ze eerder hebben geleefd. Zo schrijft actrice Shirley MacLaine in haar boek The Camino dat ze in een vorig leven goed bevriend was met Karel de Grote. Ze wist naar eigen zeggen zelfs zijn toekomstige leven te achterhalen. Zo zou hij zijn teruggekomen als Olaf Palme, de Zweedse oud-premier met wie ze een liefdesrelatie had.

Ze had daarnaast een gedenkwaardig leven in Lemurië, waar Atlantis deel van uitmaakte tot het water kwam, maar dat is weer een heel ander verhaal.

BRON: http://niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2838:het-tibetaans-dodenboek-bardos-en-wedergeboorte&catid=27:paranormaal&Itemid=40

Ga zeker ook eens naar de link om het filmpje te bekijken. Het dodenboek is een pracht van een boek om zo te leren geen angst voor de dood te hebben. Het laat je met kleine teksten of zelfs citaten voelen dat het een punt is om op een moment als je er klaar voor bent te reïncarneren. Zelf heb ik er veel uit kunnen halen maar ook om te leren dat het leven geen einde kent, dat er nog meer is maar dat we niet kunnen zien of vertellen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

 

Verzamelaar Rob Lindeman ontkracht mythes rond Boeddhabeelden

 

Hij bezit ze niet. Maar heeft ze slechts in bruikleen. “Om erop te passen”, zegt hij, zodat volgende generaties er ook van kunnen genieten. Tientallen antieke boeddhabeelden heeft Rob Lindeman nu in de loop van de jaren verzameld. Een van zijn topstukken staat bij hem op het bureau in zijn werkkamer. Een hoofd die de Boeddha voorstelt uit het jaar driehonderd. Een kleine Thaise boeddha uit 1600 staat er gebroederlijk naast. “Ik verzamel alleen die beelden die mij inspireren als ik ernaar kijk”, vertelt de verzamelaar terwijl hij een kop kruidenthee inschenkt.

Ashoka

Bijzonder aan het pronkstuk op zijn bureau van meer dan 1700 jaar oud is dat het een van de eerste afbeeldingen van de Boeddha is. “Boeddha zelf leefde ongeveer vijfhonderd jaar voor Christus in India. Maar de eerste beelden werden pas veel later gemaakt”, legt Lindeman uit. Voor die tijd waren er de zogeheten Ashoka-zuilen van bijna zes meter hoog met teksten van de Boeddha erop geschreven. Dat waren de eerste uitingen van het Boeddhisme dat zich in vanuit India over Azië verspreidde. Koning Ashoka, waar de zuilen naar vernoemd zijn, was de eerste koning die het Boeddhisme tot staatsgodsdienst uitriep. Op Indiase bankbiljetten staat nog steeds een Ashoka-zuil afgebeeld. Later werden de voetstappen van Boeddha in stenen gemetseld. De eerste echte boeddhabeelden ontstonden pas rond 100 tot 150 jaar na het begin van de jaartelling.

Mythes

Lindeman: “Niemand wist natuurlijk hoe Boeddha eruit zag, er waren geen foto’s. Dus hoe een beeld er uit kwam te zien was afhankelijk van de lokale cultuur. Ik heb hier een exemplaar die duidelijk Griekse invloeden heeft ondergaan. Dat is te zien aan de mantel die hij draagt. Soms werd er ook een man in het dorp met een leuke uitstraling gebruikt om het hoofd te maken. Dus hoe een boeddhabeeld gemaakt werd was erg afhankelijk van de omgeving en de lokale omstandigheden. Daardoor zijn die antieke boeddhabeelden uniek.”

Lindeman koopt de beelden die allemaal dateren van voor 1800 op veilingen, onder meer bij Christie’s. En ontkracht daarmee meteen de mythe dat je een boeddhabeeld moet krijgen en niet kopen. “Dat is inderdaad, in mijn ogen,  een misverstand. In het boeddhisme zijn er drie soorten kwaad. De eerste is hebzucht en begeerte, de tweede jalousie en haat en de derde onwetendheid en de ik-illusie. Als je een Boeddha koopt om te willen bezitten zou dat hebzucht en begeerte zijn. Maar dat is een verkeerde gedachte. Want als je iets koopt omdat je het mooi vindt, het je inspireert, en je denkt aan de maker ervan die daar iets voor terug krijgt is er niets mis mee. Er wordt ook vaak gezegd dat je als boeddhist niets mag bezitten. Maar het gaat er om hoe je er mee omgaat. Als je iets koopt om daar een bepaalde positie aan te ontlenen en te laten zien hoe belangrijk je wel niet bent, dan ben je volgens de boeddhistische leer helemaal verkeerd bezig. Echter indien je iets koopt omdat je het mooi vind, je denkt aan de mensen die zoiets fraais hebben gecreëerd en je er weer gemakkelijk afstand van kan nemen dan is er niets mis met bezit.”

Andere mythes die hij wil aansnijden zijn dat je nooit met je voeten naar een Boeddha mag gaan zitten want dat is oneerbiedig en dat een boeddhabeeld altijd boven ooghoogte moet staan. “Dat zijn slechts regeltjes die een eigen leven zijn gaan leiden. Het gaat erom dat je probeert met mededogen en respect met je omgeving en alle levende wezens om te gaan. Als je aan regels vastzit is dat juist ook weer gehechtheid. En dat is antiboeddhistisch, althans dat vind ik zelf. Als je dingen doet en onderneemt met de juiste intentie, en dan bedoel ik zowel met hart alswel ratio, dan is dat per definitie goed.”

Bijna twintig jaar geleden kocht hij zijn eerste boeddhabeeld. Dat werden er steeds meer en zo ontstond zijn verzameling. Omdat ze  niet meer te importeren zijn vanuit Azië is hij afhankelijk van veilingen. “Regeringen van Aziatische landen staan meestal niet toe dat hun erfgoed het land verlaat. En zoveel antieke beelden zijn er ook niet meer te koop. De meeste Boeddha’s die ik bij Christie’s vandaan haal zijn ooit eens vanuit Azië deze kant op gekomen en zijn vaak in het bezit van handelaren of andere verzamelaars. Met mijn vrouw ga ik nog regelmatig naar Aziatische landen. Wij bezoeken daar tempels, kloosters en andere plekken om Boeddha’s te bekijken. Indrukwekkend vond ik vooral Luang Prabang in Laos met zijn duizenden boeddhabeelden en de tempels in Japan.”

 

Dharma

In zijn studententijd kwam hij met het boeddhisme in aanraking, las er veel over en, bekent hij, begreep er in eerste instantie niets van. Na zijn studie ging hij als bedrijfskundige werken, verdiende goed en kwam erachter dat geld niet gelukkig maakt. De boeddhistische leer gaf een andere invulling aan zijn leven. Meditatie en respect proberen op te brengen voor de ander, vanuit de boeddhistische leer, gaf balans in zijn leven. Momenteel is hij mede-eigenaar van een uitgeverij van spirituele boeken over onder meer Boeddhisme en meditatietechnieken.

Levensbeschouwing

De beelden en de tanga’s (afbeeldingen op doek) confronteren Lindeman steeds weer met de dharma, de Boeddhistische leer. Daarnaast is er de schoonheid waar iets mee gemaakt is en herinnert het de mens aan het gedachtegoed van de historische Boeddha. “Het boeddhisme als levensbeschouwing geeft antwoorden op vele punten die we in ons leven tegen komen. Het helpt heel erg wanneer je uit je balans of uit je ritme bent door welke reden dan ook. Dan kun je vanuit het Boeddhisme de relativiteit daar van inzien. Vaak, als wij over zaken waar we ons druk over maken nadenken, denk je: waar gaat het nu over? Je bent bijna altijd zelf de oorzaak van je eigen problemen.”

De Boeddha kwam in India tot verlichting en verwoordde dat toen in de vier edele waarheden. Ten eerste lijdt de mens. De oorzaak zit in de tweede edele waarheid, namelijk gehechtheid. Wij hechten ons aan zaken als familie, positie, banksaldo, spullen, kleding, de sportvereniging, het mooie weer. Maar alles is eindig. Mensen sterven, worden onaardig, je verliest je baan en je geld, kleding slijten, dingen gaan kapot, het wordt weer slecht weer. Je was eraan gehecht en vervolgens wordt dat verstoord en het lijden begint opnieuw. De derde waarheid is, zo leert de Boeddha, dat er een weg is om van dit lijden verlost te worden. En in de vierde waarheid geeft hij in het zogenaamde achtvoudige pad aan welke zaken je moet ondernemen om je gehechtheden los te laten. En dat begint met de juiste waarneming, de juiste manier van praten, de juiste manier van levensonderhoud en de triviale dingen die je ook in andere religies terug vindt. “Maar”, zegt Lindeman, “de kern zit in de gehechtheid, dat is de oorzaak van het lijden. Daarom bezit ik mijn verzameling niet, nee, ik pas erop. En is het zo veel gemakkelijker om weg te geven.”

Museum

Hij kan niet eeuwig de hoeder zijn van zijn uitdijende verzameling, beseft hij. Zijn collectie bestaat naast beelden ook uit boeken, tekeningen, afbeeldingen en foto’s van zijn vele reizen en bezoeken aan tempels en kloosters in diverse Aziatische landen. Hij vindt dat ook andere mensen er van moeten kunnen genieten en leren. Daar moet hij wel iets mee doen nu hij daar nog de energie voor heeft. “En het liefst lang voordat ik zelf dood ga. Veel antieke beelden zijn namelijk niet alleen waardevol. Maar vooral zeer expressief en inspirerend. Dat moet ergens bewaard blijven. Ik wil daarom ooit een boeddhistisch museum openen, waar men in contact kan komen met de boeddhistische gedachte.”

Door Bert Vos

BRON: http://www.aziatischetijger.nl/2012/03/17/verzamelaar-rob-lindeman-ontkracht-mythes-rond-boeddhabeelden/

Je hoort het vaak zeggen, je moet een boeddhabeeld krijgen. Nee dat is niet zo. Als je iets mooi vind dan doe je hetzelf kado en dat maakt dat je het aan je gevoel geeft. Zo merk je dan op dat je een beeld mag komen. Zoals het in de tekst staat het is gewoon hoe je ermee omgaat met het dagelijks leven. We mogen bezittingen hebben maar het nodige, overbodige luxe is in weelde willen leven en dat komt altijd ten koste.
Mensen zie je iets mooi gelijk welk beeldje koop het een geef het een mooie plaats en je zal merken dat het voor jezelf tot zijn recht komt.

Bedankt aan de schrijver, maar ook dat we het op verschillende kanalen mogen laten lezen om de mens toch eens een andere kijk te geven van iets speciaals aan te kopen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

KOM TOT RUST

http://youtu.be/27R4ZKMek5E

LAAT JE MEESLEPEN MET DE RUSTIGE MUZIEK EN DE BEELDEN.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

FEEST VAN HET BOEDDHISME

Op vier september is het weer feest in Huy

Hier dan nog een link van waar ik zelf lid van ben.
http://www.tibetaans-instituut.org/cms/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM


OM MANI PADME HUM

http://youtu.be/R69o3Se_0og

Marianne bedankt om deze te mogen zien en beluisteren. De stilte komt zo tot in ieder punt van je lichaam.
Bekijk ook de andere die rechts staan en die allemaal de rust tot je brengen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden
http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: