Tag Archive: Aura


Energie is krachtig.

Spiritualisme, Ontwaken, Meditatie, Yogi, Aura

Alles is energie en stroomt. Energie zet iets in beweging. Ook in ons lichaam en denken. We bestaan allemaal uit energie. Net zoals alles die hierop aarde te vinden is. zelfs een steen heeft energie in zich. Dat is gewoon een energetische wet.
In de vak zou je dan kunnen afvragen wat jou afremt of hoe snel men iets realiseert. Hoe men iets aanvoelt en dat aanvoelen kan en mag delen. Ook delen is energie. Toch moet men zoiets ervaren door zien, voelen, horen weten. Kortom je zintuigen gebruiken. Deze zetten dan weer je chakra’s in beweging. En de energie is aan het stromen in je lichaam.
Zoals gezegd energie is kracht is in beweging maar heeft ook een vibratie een trilling. Die voelt men dan weer bij dankbaarheid, gelukkig zijn, liefde, veiligheid en ja seks. Als dan de energieën op elkaar afgestemd worden dan kan je er intens van genieten.
Dankbaar heeft een van de hoogste trilling en hier kom je dan ook het kwantumveld bij kijken.
Soms zal het de ene keer beter gaan dan de andere. Als je meer met deze materie gaat werken ga je merken dat je ook je lichaam beter leert begrijpen. Men gaat ook meer aanvoelen van jezelf maar ook van anderen. Want ook zei stralen energie uit. Waar je dit goed kan in lezen is de celestijnse belofte vierde inzicht. Daarom dat men moet leren om op je gevoel te vertrouwen.

Wat tot je toe komt is ook een teken van energie. Men moet er soms op wachten maar als men het ontvangt voel je de energie stromen.
Zo groei je en laat je bepaalde dingen los. Omdat men ze verwerkt door er geen energie meer in te steken.
Men  gaat op een moment ook moeten leren dat materialisme vergankelijk is. Dat wat voor jezelf echt nodig is daar ga je ook energie in kunnen stoppen.
Ons lichaam is ook verbonden met ons aura. Maar ook hebben we een verbinden die wij kunnen maken met ons energiekoord (astrale koord). Die in onze navel ligt en waar we ook een connectie met kunnen maken naar iemand anders toe.
Zo zie je dat ons bestaan bestaat uit energie.
Dat alles om ons heen energie is.
Dat we met heel veel verbinding kunnen maken.
Zelf met een steen met iets dat geen hart nog warmte kent.

Fantasie, Ether, Dromen, Vissen, Mysterieus, Etherisch

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Symptomen in dit stadium van het Ascentie-proces

Het Lichaam, Dna, Atoom, Fysieke, Molecuul, Chakra'S

Terwijl men het pad van verlichting bewandelt, krijgt men een steeds beter inzicht in de werking van de kosmische wetten en het universum. Neem nu de creatie en de complexiteit van het lichaam.

Het etherische lichaam is zeer belangrijk in het Ascentie-proces. Het wordt ook wel het etherische web genoemd en kenmerkt zich door een veel fijnere substantie dan het aardse lijf. Zie het als de onzichtbare tegenhanger van het fysieke lichaam.
Het etherische lichaam bestaat uit de aura van het fysieke lichaam, die je gezondheid weergeeft middels verschillende kleuren in het etherische web. Emoties als pijn, lijden en haat zijn gedachten die je ervan weerhouden contact te maken met dit etherische web.
De aura is een onzichtbaar elektromagnetisch veld wat het fysieke lichaam omsluit en het versterkt je energie zodat je een bepaalde vibratie of frequentie uitstraalt.

Filter van illusie

De aura van het mentale lichaam in het etherische web is zeer dun voor diegenen die in de beperkingen gevangen zitten van de derde en lagere vierde dimensies, omdat zij de wereld en gebeurtenissen zien door een filter van illusie die gecreëerd is door hun overtuigingen, gedachten en acties.
Wanneer men zich bevindt in een drie/vierdimensionale omgeving is de overheersende kracht in het emotionele lichaam het astrale niveau. Daarom is de meerderheid van de mensen onder de invloed van hun basispersoonlijkheid en het ego, wat bestaat uit verlangens uit het verleden, emotionele onbalans en het gevoel niet geliefd te zijn.
Eén van de meest ingrijpende fasen tijdens het Ascentie-proces bestaat uit het doorlopen van de vervormingen van het emotionele gedachtegoed van de massa in de richting van de stabiliteit en harmonie van de hogere dimensies.
Onthoud dat angst je kracht wegneemt. Het algemene gedachtegoed van de massa wordt gevoed door negatief vijandig denken en weerstand tegen nieuwe concepten en verandering. De meerderheid van de massa zit vast in een realiteit van pijn en lijden, maar staat niet open voor nieuwe ideeën, die haar gelijk zou bevrijden uit de eigen gecreëerde gevangenis van limitatie.

Emotionele balans

Het is van groot belang dat je sterk geaard en in balans blijft binnen het geaccepteerde spectrum van dualiteit terwijl je functioneert in een driedimensionale realiteit. Daarnaast is het belangrijk om te streven naar emotionele harmonie en rust binnen de illusionele wereld van de vierde dimensie terwijl je probeert te wennen aan het mentale niveau van de lagere vijfde dimensie.
Luister naar de subtiele aanwijzingen van je ziel en hogere zelf. Je hebt niet één hogere zelf, maar vele fragmenten die verspreid zijn over het hele universum. Tijdens het Ascentie-proces draait het erom de frequentie van de volgende dimensie te integreren en te assimileren. Het proces behelst het in balans brengen van het gehele chakra-systeem, wat ervoor zal zorgdragen dat het etherische lichaam, de aura, zal worden opgeschoond en uitgebalanceerd.

Energetische signatuur

Je energetische signatuur bestaat uit de frequentiepatronen die je dagelijks uitzendt door je gedachten, acties en daden. Deze signatuur kan sterk wisselen terwijl je leeft in een drie/vierdimensionale omgeving.
Meditatie helpt goed om het lagere bewustzijn en het ego in bedwang te houden zodat je je beter kunt afstemmen op het hogere bewustzijn. Het vergt geduld en discipline om de gedachtenstromen in je hoofd te stoppen die bestaan bij diegenen die afgesloten zijn van hun hogere bewustzijn.
Een persoon die gecentreerd is kan kosmische wijsheden en inspirerende gedachten overbrengen op miljoenen mensen terwijl de liefdevolle vibraties van de aura van deze persoon iedereen kan aansteken die ermee in contact komt. Rust en vreugde zijn kwaliteiten van de ziel. Intelligente liefde is het resultaat wanneer de ziel de dominerende kracht is en het ego onder controle is gebracht.

Symptomen tijdens het Ascentie-proces

Laten we eens kijken naar de vele symptomen die je kunt ervaren in deze fase van het Ascentie-proces.

  • Je doet niet mee aan sociale activiteiten waar je eerder nog veel plezier aan beleefde. Je stoort je aan lawaai, harde muziek, menigten en onbesuisde activiteiten en je smacht naar afzondering en misschien de rust van de natuur. Terwijl je trilling stijgt en meer harmonieus wordt interacteer je automatisch minder met mensen en plaatsen van een lagere trilling. Je hebt ook steeds minder gemeen met bepaalde vrienden en kennissen, zeker diegenen die negatief, oordelend en onaardig naar anderen toe zijn.
  • Je kunt het ene moment intense energiestoten hebben waarbij je bijna niet stil kunt staan en je voelt je zo licht dat je je aardse vorm bijna niet voelt. Het andere moment voel je je zo zwaar dat je bijna de grond in lijkt te zakken en kun je zware vermoeidheid ervaren. Je fysieke lichaam gaat door een drastische metamorfose op celniveau, maar ook op etherisch niveau. Sommige symptomen zijn niet plezierig, zeker voor diegenen die in een ouder lichaam leven.
  • Terwijl de Kundalini (Heilige Vuur) door je ruggegraat (de etherische buis van licht) begint te stromen voel je soms intense warmte in je lijf, terwijl je fysieke lichaam van buiten koud en klam aanvoelt. Daarom is het het beste om de Kundalini langzaam los te laten. Deze energie wordt in de wortelchakra opgeslagen zodat je langzaam aan hogere frequenties van licht kunt integreren. Sneller en meer is niet per definitie beter wanneer je midden in het Ascentie-proces zit.
  • Mensen die zich in de eerste fasen van het proces bevinden zullen merken dat de integratie van hogere frequenties van licht niet heel erg drastisch verloopt. Voor de lichtstrijders en sterrezaden, die een flink eind op weg zijn in het Ascentie-proces en die ingestemd hebben om wegwijzers te zijn en zo het pad voor anderen schoon te vegen, kan het er soms heftig aan toe gaan. Het licht wat deze mensen integreren wordt automatisch gedeeld met anderen.
  • Je kunt het proces ervaren als een emotionele achtbaan. Je laat veel opgeslagen energie los op diep celniveau en het is belangrijk dat je accepteert dat deze energieën aan de oppervlakte komen zodat ze kunnen worden omgezet in licht. Observeer wat er gebeurt en kijk met een objectieve blik naar het proces. Herstel met liefdevol geduld en begrip datgene wat aan je gepresenteerd wordt.
  • Je eetgewoonten kunnen drastisch veranderen. Wat je ook eet, volg je gevoel en voel aan hoe je lichaam voelt nadat je iets gegeten hebt. Het bewustzijn van je lichaam ontwaakt en als je er goed naar luistert zal het je richting het juiste eetpatroon sturen. Met mate is een sleutelbegrip.
  • Je kunt vreemde pijnen voelen in je lijf, waar geen enkele diagnose voor is te geven. Er zijn vele chakra- en meridiaanpunten in het fysieke lichaam. Terwijl de hogere frequenties van licht proberen door het lichaam te stromen kunnen ze hier en daar weerstand ondervinden wat niet plezierig voelt. Het meest voorkomende gebied van ongemak bevindt zich tussen de schouderbladen
  • Soms denk je dat je je verstand verliest, of tenminste je geheugen. Er zijn vele dimensionale lagen binnen de hersenen, dus terwijl je je frequentie omhoog stuwt worden de onderste lagen in de hersenen geraffineerder. Daarom hoef je niet langer het negatieve verleden steeds te blijven ervaren. Je krijgt weer toegang tot de hogere lagen van het brein waar je heilige geest zich bevindt. Het versmelten van de heilige geest en het heilige hart is essentieel in het Ascentie-proces.

Spannende tijd

Het is een spannende tijd om te leven in een fysiek lichaam, terwijl dit fysieke lichaam moeite heeft de stijgende trilling te integreren die je elk moment, elke dag tot je krijgt.

Hoeveel van jullie hebben niet geleden onder verkoudheid, griep of darmproblemen en vragen zich af wat ze verkeerd doen. Je doet niets verkeerd, maar je doet het juist goed. Het is niet plezierig om dit te ervaren, maar op deze manier kunnen oude en negatieve energieën op een snelle manier worden getransmuteerd.
De oude energie wordt letterlijk weggebrand, oude frequenties worden losgelaten, zodat verfijnde kristallijne cellen van bewustzijn hiervoor in de plaats komen. Niet alle virussen en oncomfortabele symptomen zijn slecht, sommige hebben een hoger doel.
Schenk aandacht aan je fysieke lichaam en luister goed naar wat je lichaam je vertelt. Het is van belang dat je lichaam in een goede staat van gezondheid verkeert terwijl het Ascentie-proces zich voltrekt. Het is juist met een gezond lichaam dat je van de wonderlijke wereld van liefde, vreugde en overvloed kunt genieten die we met elkaar creëren.

BRON: https://www.nieuwetijdskind.com/symptomen-van-het-ascentie-proces/

Wat is het nu juist. Als men het gaat opzoeken kom je uit op opklimmen.
Alles is energie en in beweging. Dat ga je merken in het bewustzijn. Als je voor dit open kan stellen. Wij mensen zijn eigenlijk met heel veel bezig. Maar vergeten dat. Waar we mee bezig zijn ook uit ons vorige levens komt. Als men dit begrijpt ga je ook begrijpen wat 5D inhoud.
Spijtig genoeg zijn wij als mens veel van ons zelf vergeten. En leven heel wat mensen hier door een bepaalde verplichting te volgen. Durven niet te zijn wie ze zijn. Maar ook door onwetendheid. Daarom moet men soms in je innerlijke gaan. Je hart weet je hoofd denkt. Juist doordat denken kom je niet tot je hart. Dat moet je leren. En kan heel confronterend zijn.
Je lichaam bestaat uit water en stof. Dat als energieveld functioneert. Dat kan men niet altijd waarnemen en noemt men aura. Wanneer we ons gaan verdiepen ga je merken dat dit stadium aarde een doorstroming is. We kennen allemaal de dood en velen hebben er een angst voor. Net als het lijden voor de dood. Maar ook dat zijn bepaalde lessen die we moeten dragen om door te stromen. Maar ook hier zal niet iedereen voor openstaan. Omdat angst de bovenhand ervan neemt op de persoon. Angst is een gevoel dat jezelf aanpraat. Of ooit hebt laten aanpraten. Dat moet men ook leren om geen angst te voelen. Men kan pas ontwaken als men weet wie je bent wat je bent en hoe je leven is. Leven is doorstromen is niet alleen hier. Net zoals ons lichaam dat als iets klein geboren wordt en groot wordt. Ook dat is een doorstroming van het lichaam. Alles groeit maar op bepaalde momenten vergeten we onze vorige levens.
Wanneer we iets dieper gaan leer je dat dit proces lessen zijn. Lessen voor jezelf maar ook voor de inzichten die je mag krijgen om door te stromen.
Ons DNA kan veel informatie geven. Maar men kan deze ook veranderen. Dat is met zoveel dat aards leeft. Daarom dat er ook wetenschappelijke problemen ontstaan. Doordat deze zich houden aan plichten en wetten.

Een top stukje om nog verder te lezen is https://www.united-lightworkers.be/nl/spiritualiteit/bewustzijn/5590-de-fysieke-verschijnselen-tijdens-het-ascentieproces

Spiritualisme, Ontwaken, Meditatie, Yogi, Aura

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Tijd om je aura schoon te maken…

Via de aura straal je uit hoe je  je voelt. Dus je kan vaak nog zo vrolijk doen, als je dat niet bent dan reageert je omgeving daar feilloos op.  Ze reageren dus niet op wat ze zien, maar voelen. Daarom is het af en toe verstandig om je aura  ‘schoon te maken’. En ach, met de herfst in aantocht….

2

Eigenlijk is het reinigen van je aura heel gewoon want tenslotte poets je bijvoorbeeld ook dagelijks je tanden. Er zijn diverse manieren om je aura te reinigen.  Gun je zelf af en toe een massage. Of wat dacht je van een keer heel hard schreeuwen of gillen. Zorg er wel voor dat je omgeving er niet te veel last van heeft. Door heel hard je stem te verheffen, lossen de knopen uit je aura vanzelf op. Niets voor jou? Ga lekker dansen om alles weer te laten vloeien.

Natuurlijk zijn er meer manieren om je aura te reinigen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Evenzo belangrijk is dat je goed voor je lijf zorgt. Dat kun je bijvoorbeeld doen door veel (voldoende) water op een dag te drinken. Een bezoek aan een sauna kan ook zijn vruchten afwerpen. Vergeet vooral niet om af en toe je huid een keer te schubben en te ontdoen van de  ‘oude’ laag. Doe het vooral bewust en neem er de tijd voor.

1

Misschien even zo belangrijks is…vind ik af en toe nog best moeilijk,  accepteren zoals je bent. Maak ook eens een lijstje van dingen waar je tegen aanloopt. En dan met name uit het verleden. Misschien wordt het tijd om dingen los te laten. Bekijk eens waar je allemaal mee bezig bent. Zit er iets tussen wat je anders zou willen doen?  Er is bij mij regelmatig wel iets waar ik niet blij van wordt en waar ik mee rondloop. Kijk of het anders kan. Zorg dat er lucht (licht ) bij kan waardoor je blijer in het leven staat

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2016/09/22/tijd-om-je-aura-schoon-te-maken

Een aura is ons energieveld dat we van binnen naar buiten uitstralen. Hoe je op een moment voelt zal men kunnen zien aan je aura. Maar los van dit is het ook nodig om je aura te zuiveren. Zoals hier vernoemd is, sauna, massage, eens goed roepen helpt daar bij. Maar ook je leren verbinden met de aarde. Je vanuit de aarde energie en kracht geven. Dat kan je overal en is een makkelijke manier om bij jezelf te blijven. Juist omdat mensen het moeilijk hebben zichzelf te accepteren zoals ze zijn kan dit wel eens een goede oefening zijn. Of visualiseren dat je heel lang onder een douche staat en alles vanuit je kroon naar je voeten laat lopen en het zo aan de aarde af te geven. 

Afbeeldingsresultaat voor hoe aura zuiveren

Afbeeldingsresultaat voor hoe aura zuiveren

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Geef kleur (en licht) aan je leven!

Kleur is licht en zonder licht kan de mens niet leven; de cellen van ieder organisme reageren op licht en zelfs op het gebrek daaraan. Licht heeft een enorme invloed op ons geestelijk en lichamelijk welbevinden, onze emoties en stemmingen. We reageren intuïtief op kleur en kleur bevat een geneeskrachtige werking. Genezen door middel van kleur wordt ook wel kleurentherapie genoemd.

De kleurentherapie heeft zijn wortels in het oude Egypte, India, China en er wordt zelfs gesproken over kleurentherapie op het verloren continent Atlantis. Tempels in Egypte werden gebouwd volgens de lichtinval, waaraan een genezende werking werd toegedicht. Ook heeft de mens altijd de zon vereerd, zonlicht bevat immers alle kleuren van het lichtspectrum.

Licht, of meer specifiek de kleuren die zichtbaar zijn voor het menselijk oog, is een klein deel van het elektromagnetische spectrum dat bestaat uit golfbewegingen. De afstand tussen twee toppen van een golf (de golflengte) bepaalt het soort licht. De golfafstand varieert per kleur, de langste golven zijn rood en de kortste violet. De zeven kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet worden ook wel de zeven stralen genoemd.

Kleuren corresponderen onder andere met de elementen, astrologische tekens en de verschillende chakra’s omdat ze allemaal bepaalde eigenschappen bezitten. Zo is rood bijvoorbeeld de kleur van kracht, maar ook van gewelddadigheid, oranje is de kleur van acceptatie versus onverschilligheid etc. Elk chakra staat in verbinding met een kleur, bij een disbalans in de chakra kan kleurentherapie uitkomst bieden.

Elke kleur bevat ook een krachtige boodschap of affirmatie die je kan helpen:

Rood: “Ik heb genoeg energie en kracht en zie de dag met vertrouwen tegemoet.”

Oranje: “Ik ben gezond van lichaam en geest en geniet volop van het leven.”

Geel: “Ik communiceer mijn ideeën effectief met anderen.”

Groen: “Ik ben bereid alles te ontvangen wat de wereld mij wil geven.”

Blauw: “Ik ben in harmonie met mezelf en met de wereld.”

Indigo: “Mijn intuïtie wijst mij de weg op mijn levenspad.”

Paars: “Ik tracht een volledig mens te zijn zodat ik anderen veel kan geven.”

83546c2f4740083ed7b5122e5418a80d

Kleurentherapie kan heilzaam zijn als uw energiebalans verstoord is. Een therapievorm waarbij gebruikgemaakt wordt van gekleurd licht wordt ook wel ‘chromatherapie’ genoemd. Een behandeling met kleur dient altijd te worden beëindigd met een korte blootstelling aan een complementaire kleur. Kleurentherapie kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden door middel van gekleurd water of andere vloeistoffen. Het drinken van water dat gekleurd licht heeft opgenomen is een veilige manier om kleur door het lichaam te laten opnemen. Men kan ook bijvoorbeeld een kleurbad nemen, dit helpt met name bij het visualiseren van een bepaald effect of bij het visueel ‘inademen’ van kleur.

Aura-Soma therapie komt van de naam ‘aura’ en ‘soma’: de aura is het elektromagnetische veld rondom het lichaam en ‘soma’ betekent letterlijk ‘lichaam’. Deze therapievorm werd apothecaris Vicky Wall in 1984 ingegeven tijdens een meditatie en is sindsdien wereldwijd bekend geworden. Bij Aura-Soma werk je met balansflesjes waarin twee lagen gekleurde vloeistoffen zitten; bovenin een mengeling van olien en essences en onderin een kruidenoplossing. Wanneer ze geschud worden ontstaat een emulsie die ingemasseerd kan worden zodat deze de chakra’s bereikt die in contact staan met onze organen. Voor elk chakra is er een balansflesje en er zijn allerlei andere balansflesjes met kleuren mogelijk voor diverse aandoeningen.

BRON: http://spiritualiteit.blog.nl/algemeen/2014/12/02/geef-kleur-en-licht-aan-je-leven

Ons lichaam zit ook vol kleur, kleur dat een trilling geeft en dat zo ons doet leven in wijze van. Daarom dat wij allemaal onze eigen auro dragen die nooit het zelfde blijft. Maar naar gelang we ons voelen onze emoties zijn zal deze ook veranderen van kleur van kracht. We staan er ook niet bij stil dat heel ons leven eigenlijk op kleur werkt en fungeert.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

fashion mom blog

Lifestyle. Fashion. Art.

Krater Café

Words and Images by Richard Reeve

ATFK

𝖠𝗇𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖶𝗈𝗋𝖽𝖯𝗋𝖾𝗌𝗌.𝖼𝗈𝗆 𝗌𝗂𝗍𝖾.

Trektweloptimist

Positiviteit & Tips

Sparks in Shar

Sharmine Amparo's personal blog

Deborah Hamar

Just me . . .

ALOYA IDEAS

Ideas, opinion, tips, advice, inspiration, and motivation of daily life.

Jet van Tessel

ter lering en vermaak.

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

Denise Blogt

Blogs, Reviews, Edelstenen

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

%d bloggers liken dit: