In zak en as zitten…

Carnaval is voorbij en vandaag, woensdag 14 februari, is het begin van Aswoensdag. Beter bekend als de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd. Ik vraag mij af of veel mensen nog de betekenis van Aswoensdag weten en welke rol de kerk hierin speelt.

1

De officiële betekenis van Aswoensdag staat (te vinden op internet)  als volgt omschreven: ‘Aswoensdag wordt voorafgegaan door Vastenavond. Op Aswoensdag laten Rooms-katholieken in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.” De komende periode is een tijd van bezinning, bekering en boete. Daarnaast is as ook door het vuur gezuiverd: een beeld voor de zuivering van onze Zonden die Christus door zijn dood heeft bewerkstelligd.’

2

 Sinds de tiende eeuw wordt de op Aswoensdag gebruikte as voorafgaand aan de mis gewijd. Sinds de veertiende eeuw wordt de gebruikte as bovendien gewonnen door de palmtakken van de Palmzondag van het voorgaande jaar te verbranden. Die takken waren het teken van overwinning en zegepraal; hun as verbeeldt juist vernedering en rouw. Als teken van berouw en vasten is het gebruik van as in de Bijbel algemeen bekend. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking ‘in zak en as zitten’.

BRON: http://paranormaal.blog.nl/general/2018/02/14/in-zak-en-as-zitten

Ik zie ieder verliefd koppeltje al zitten die gelovig zijn. 🙂 Ja mensen asse woensdag is ook de dag van pruimenvlaai.
Hoeveel gelovigen zouden hier nog aan meedoen? En het echt kennen?

Toch moet ik eerlijk zijn en vind ik dit wel een gepaste zin; “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag

Afbeeldingsresultaat voor dag van de pruimenvlaai

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM