Tag Archive: antidepressiva


OPINIE: “Het aantal jongeren met een depressie, dat is verontwaardigend. Niet dat een deel hiervan antidepressiva gebruikt”

Na de kritiek die er vorige week op de psychiatrie kwam, geeft kinder- en jeugdpsychiater Sofie Crommen nu haar mening over het antidepressiva-gebruik bij jongeren.

© VRT 2010
De voorbije dagen rapporteerden diverse media erover: 3.150 jongeren van 11 tot 15 jaar en 14.480 jongeren van 16 tot 20 jaar gebruikten in 2016 antidepressiva. Een stijging van respectievelijk 8,6 % en 2 % in vergelijking met het jaar ervoor. “Hallucinante cijfers” klinkt het dan onmiddellijk, vanuit verschillende hoeken. Maar is deze verontwaardiging over het antidepressiva-gebruik eigenlijk terecht?

Antidepressiva zijn medicamenten die gebruikt kunnen worden in de behandeling van een depressieve stoornis, maar ook voor andere psychische problemen zoals bij bepaalde angststoornissen. Voor jongeren wordt in eerste instantie de voorkeur gegeven aan SSRI’s (selectieve serotonerge reuptake inhibitoren), medicatie die eerder weinig bijwerkingen geeft en dus zeker niet verslavend is.

Met een depressieve stoornis bij jongeren bedoelen we niet zo maar enkele dagen somber of prikkelbaar zijn en negatief denken. Om te spreken van een depressie dienen deze symptomen lange tijd aan te houden en er dient bijkomend sprake te zijn van andere moeilijkheden zoals een verstoring van het slaappatroon, de eetlust, de concentratie, het energiepeil of de plezierbeleving. Soms zijn er ook suïcidale gedachten of gevoelens van hopeloosheid en waardeloosheid. In ieder geval dient het dagelijks leven van deze jongeren op school en thuis aanzienlijk gehinderd te worden. In zeer ernstige gevallen zijn jongeren ook verward, hebben ze last van hallucinaties en zijn ze vertraagd in hun handelen of spreken.

In 2016 waren er minstens 37.500 tot 100.000 jongeren met een depressieve stoornis. Hierover mag men best verontwaardigd zijn, zeker als men weet dat er slechts zeer beperkte middelen in het gezondheidszorgbudget voorzien zijn voor geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren

Sofie Crommen

Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat op ieder moment 3 tot 8 procent van de jongeren voldoet aan de criteria voor een depressieve stoornis! De kans dat een jongen of meisje van 20 jaar ooit al een depressie heeft doorgemaakt in zijn of haar leven is volgens onderzoek 15-20%.

Eenvoudig rekenwerk toegepast op onze Belgische situatie met ongeveer 1,25 miljoen jongeren van 10 tot 19 jaar, leert ons dat er in 2016 minstens 37.500 tot 100.000 jongeren met een depressieve stoornis waren.

Dàt zijn indrukwekkende cijfers. Hierover mag men best verontwaardigd zijn, zeker als men weet dat er slechts zeer beperkte middelen in het gezondheidszorgbudget voorzien zijn voor geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren.

Dat van deze groep in totaal 17.630 jongeren, die met een depressie kampten antidepressiva gebruikten moet ons op zich dus niet zo verwonderen, dat is 17% tot 47%.

Er zijn natuurlijk wel enkele vragen die we ons moeten stellen.
De eerste vraag is of het wel de juiste jongeren zijn die antidepressiva nemen, of de indicatie goed gesteld is, best door een kinder- en jeugdpsychiater? Want laat het duidelijk zijn, bij niet iédere jongere met een depressie is medicatie aangewezen.

Voor jongeren met matige tot ernstige depressie is psychotherapie net noodzakelijk, maar minister De Block wil enkel terugbetaling voor de lichtere problematieken voorzien

Sofie Crommen

Een andere vraag is of deze medicamenteuze therapie ook vergezeld gaat met psychotherapie van de jongere en zijn ouders door de jeugdpsychiater of -psycholoog en of er samengewerkt wordt met de school. Aangezien psychotherapie door psychologen slechts zeer beperkt door de overheid wordt vergoed zoals in centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) of centra voor ambulante revalidatie (CAR), hebben we hier slechts een beperkt zicht op.

In dat kader is de terugbetaling van een psychologische therapie een goede zaak, maar niet enkel voor de lichtere problematieken in de eerste lijn zoals minister De Block wilt voorzien. Vanzelfsprekend en net ook voor jongeren met matige tot ernstige depressie is psychotherapie noodzakelijk.

Sofie Crommen is kinder- en jeugdpsychiater en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Kinder-en jeugdpsychiatrie.

BRON: https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/opinie-het-aantal-jongeren-met-een-depressie-dat-is-verontwaardigend-niet-dat-een-deel-hiervan-antidepressiva-gebruikt~a59ed469/

Jongeren kunnen de druk niet meer doseren en leggen voor zichzelf de lat hoog. Angsten spelen hier een rol maar ook hou ouders vaak op kinderen reageren. Als er bij de jeugd iets tegenslaat weten ze geen uitweg meer. En gaan ze niet opzoek naar oplossingen zodat ze de put voor zichzelf nog maar dieper maken en er geen sprankel licht meer te zien is. Roepen ze om hulp kan het vaak lang duren voor ze ergens terecht kunnen.
Alcohol en drugs komen ook nu momenteel vaker voor om de rust te vinden. Maar het zijn allemaal maar hulpmiddelen je moet de oorzaak aanpakken. Daarvoor gaan en dan pas kan je terug het licht zien branden.

Afbeeldingsresultaat voor jongeren en depressie

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

‘Psychiatrische patiënten zouden vaker kiezen voor therapie dan medicatie’

Mensen die professionele hulp zoeken voor psychische problemen zoals depressie of paniekstoornissen, zouden eerder akkoord gaan met therapie dan medicatie.

Patiënten zouden volgens een analyse van de American Psychological Association drie keer zo vaak hun medische behandeling weigeren of niet afmaken als daarbij medicatie in plaats van psychotherapie voorgeschreven werd.

Mensen die lijden aan depressies en sociale angststoornissen zouden twee keer zo vaak medicatie weigeren, terwijl mensen met paniekstoornissen dit drie keer zo vaak zouden doen.

Tijdens de analyse werd gekeken naar 186 onderzoeken onder 17.000 patiënten, waarvan 8 procent het aanbevolen behandelplan weigerde. Daarnaast werd onderzocht of patiënten hun voorgeschreven behandelplan afmaakten.

Volgens de onderzoekers werd tijdens de analyse niet gekeken naar de redenen waarom patiënten hun behandelplan weigerden of niet afmaakten, maar ze hebben hier wel verschillende theorieën over.

Zo zouden patiënten het gevoel kunnen hebben dat therapie, meer dan medicatie, een grondige benadering is om de complexiteit van hun psychische problemen aan te kunnen pakken. Sommige patiënten zouden ook moeilijk kunnen begrijpen hoe medicatie in de hersenen werkt en het daarom liever vermijden, aldus de onderzoekers.

Medicatie

“Medicatie zoals antidepressiva kan een heleboel mensen helpen en er zijn er genoeg die het als een snel en makkelijk hulpmiddel zien. Maar ik denk dat veel andere mensen hun problemen als te complex zien en zich zorgen maken dat medicatie alleen een tijdelijke en oppervlakkige oplossing kan zijn voor de moeilijkheden waar ze in hun leven tegenaan lopen”, zegt Roger Greenberg, professor van SUNY Upstate Medical University en co-auteur van het onderzoek.

Opvallend is dat de onderzoekers geen belangrijk verschil vonden in de weigering of acceptatie van het behandelplan bij patiënten die een combinatie van therapie of medicatie ondergingen. Volgens experts is een combinatie van deze twee vaak de meest succesvolle manier om psychische problemen te behandelen.

Zo biedt psychotherapie hulp bij factoren van buiten die de psychische toestand van patiënten kunnen verslechteren, terwijl medicatie weer helpt bij de psychologische en chemische effecten die in de hersenen optreden.

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/4523865/psychiatrische-patienten-zouden-vaker-kiezen-therapie-dan-medicatie.html

Er zijn zeker mensen die baad hebben of het zelfs nodig hebben medicatie. Maar men mag een ding niet vergeten het onderdrukt. Dat wil zeggen als de medicatie bijna uitgewerkt is kan men in een dip vallen dat kan gaan van emoties tot agressie aanvallen. Of zoals ze het zo mooi zeggen stemmingswisselingen.
Een therapie is ook maar een hulpmiddel. Na de therapie moet de persoon het ook proberen uit te voeren. En daar gaat het meestal mis. Het gesprek is geweest en als ze de deur dichtslagen doen ze ook niets met wat hen aangereikt is. Ook kan men heel veel bekomen met kruiden die men kan gebruiken. Dat is dan de alternatieve weg en die zeker kan helpen bij mensen die echt geen medicatie willen maar wil in therapie willen gaan.
Een goede site: http://www.depressievereniging.nl/behandeling/antidepressiva/soorten-antidepressiva/

Ook vind ik als er medicatie gegeven wordt dat de patiënt goede informatie moet krijgen. Qua gebruik maar ook als deze ermee wilt stoppen hoe dit het beste gedaan kan worden. Want meestal mag je niet zomaar ermee stoppen en moet men het afbouwen.

Afbeeldingsresultaat voor antidepressiva werking

Afbeeldingsresultaat voor antidepressiva werking

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

De Block stuurt richtlijn omtrent antidepressiva naar huisartsen

Maggie De Block, de minister van Volksgezondheid (Open Vld), heeft vandaag een richtlijn naar de huisartsen gestuurd over hun aanpak van depressies. De minister legt de nadruk op het correct voorschrijven van antidepressiva en antipsychotica. “We slikken te veel antidepressiva. Ook als dat niet nodig is”, zegt De Block aan de kranten van Mediahuis.

Volgens de laatste cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) blijkt dat in 2013 1,92 miljoen Belgen een antidepressivum kochten bij een apotheker. Om die pillenberg te verkleinen, heeft De Block een nieuwe richtlijn verstuurd naar de huisartsen. “Twee zaken zijn belangrijk. Wanneer schrijf je bij depressie medicatie voor? En wanneer verwijs je door?”, klinkt het.Gevolgen
De bedoeling van de richtlijn is om de huisartsen te wijzen op de gevolgen van het gebruik van antidepressiva. In de richtlijn vraagt De Block ook meer aandacht voor depressie bij ouderen.BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3079184/2017/02/13/De-Block-stuurt-richtlijn-omtrent-antidepressiva-naar-huisartsen.dhtml

Dit vind ik zeker niet slecht dat er richtlijnen voor komen. Het wordt soms al te snel voorgeschreven, en soms kan het gewoon op een andere manier aangepakt worden. Het is belangrijk dat men de oorzaak aanpakt en dan kan je niet met een antidepressiva voor te schrijven. Al zal de persoon zich snel goed voelen, maar men vergeet dan men hier met hoogtes en dieptes te maken krijgt. En men zegt soms het is maar een onschuldig pilletje maar het onderdrukt heel veel emoties. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Nieuwe richtlijn voor depressies

Huisartsen krijgen volgende maand een nieuwe richtlijn voor het behandelen van depressies. Dat schrijft De Morgen vandaag. Daarin staat hoe ze precies de juiste diagnose moeten stellen en wanneer ze het best antidepressiva voorschrijven.

Een op de tien Belgen slikt antidepressiva en in 75 procent van de gevallen worden die voorgeschreven door huisartsen.Antidepressiva
Enkele jaren geleden al kaartten experts aan dat huisartsen beter onderlegd moeten zijn in het behandelen van depressies. Te vaak worden antidepressiva voorgeschreven, al gebeurt het ook dat een behandeling te snel wordt stopgezet.De richtlijn is het werk van een werkgroep van het Belgian Psychotropics Expert Platform (BelPEP). Ze is evenwel niet bindend.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/3035462/2016/12/20/Nieuwe-richtlijn-voor-depressies.dhtml

Dit is zeker een goed iets. Omdat er nu soms te snel overgegaan wordt naar deze medicatie.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Antidepressiva veroorzaken de eerste dagen ernstige angstklachten

Mensen die antidepressiva van het type serotonineopnameremmer (SSRI) moeten nemen, kunnen tijdens de eerste dagen tot weken ernstige angstklachten krijgen. Pas na enkele dagen tot weken onderdrukken die geneesmiddelen de angstgevoelens.

Serotonine is een signaalstof in onze hersenen die een belangrijke rol speelt bij onze emoties. Het wordt ook wel eens het gelukshormoon genoemd. Afwijkingen in het serotoninesysteem, kunnen leiden tot depressie of angstgevoelens. Een behandeling met serotonineopnameremmers, een soort antidepressiva die de heropname van serotonine in de hersenen verhindert, laat hoge concentraties van de stof in de amygdala (de amandelkernen in de hersenen) terechtkomen, wat de angst dempt.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit van Nijmegen hebben nu ontdekt dat het even duurt voor het effect van de SSRI’s in de amygdala zich laat voelen.
Door testen uit te voeren op muizen hebben de onderzoekers in kaart gebracht wat de angstroute in het brein is. Daarbij schakelden ze individuele zenuwcellen van muizen aan of uit. Een angstreactie bij de muizen leidde tot afgifte van serotonine in de hersenstam. Vervolgens kwam deze stof in de bed nucleus (hier worden basale emoties gereguleerd), waar het een serie zenuwcellen genaamd CRF-neuronen activeerde. Deze neuronen kwamen uiteindelijk bij twee hersengebieden waar complexere hersenfuncties, zoals het beloningssysteem en alertheid, worden geregeld.

In de bed nucleus stimuleren antidepressiva de signalen van de CRF-neuronen, aangezien deze neuronen ‘luisteren’ naar serotonine. Hierdoor blijft het versterkende effect op angst langer actief. Dit is dus een tegenovergesteld effect van de werking van SSRI’s in de amygdala. Daar duurt het echter even voordat het angstremmende effect optreedt, terwijl de effecten in de bed nucleus direct zijn. Op korte termijn leiden de SSRI’s dus juist tot een toename van angstklachten. Pas na enkele weken lijkt er een nieuw serotonine-evenwicht in de hersenen te ontstaan, wat leidt tot afname van angst en depressie. Hoe dit precies werkt is nog niet bekend.

De onderzoekers willen in een vervolgonderzoek bekijken of SSRI’s ook bij mensen invloed hebben in de bed nucleus. Daarbij wordt ook gekeken naar het effect van CRF-blokkers en of deze de negatieve bijwerkingen van de SSRI’s kunnen tegengaan.
De onderzoekers denken dat de bed nucleus een eigen rol speelt in de regulatie van angst. Er zijn aanwijzingen dat de amygdala vooral een rol speelt bij angst voor reële gebeurtenissen, terwijl de bed nucleus meer een rol speelt bij imaginaire angsten, zoals fobieën.

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=22411

Soms kan men niet anders dan ze nemen. Maar vraag steeds naar goede informatie voor je ze daadwerkelijk gaat nemen. Ze onderdrukken maar ’s nachts kunnen ze akelige dromen en nachtmerries veroorzaken. Ook kan het zijn dat je waanbeelden in de dag kan hebben, of dat je meer angst voelt dan jezelf kent. 
Het kan dan wel goed zijn voor bepaalde symptomen toch zijn er heel wat bijwerkingen waar soms niet over gepraat wordt.

Afbeeldingsresultaat voor antidepressiva

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Belgen slikken almaar meer antidepressiva

 
© Thinkstock.

Het aantal mensen dat antidepressiva slikt, is voor het eerst in jaren gestagneerd. Wel slikken gebruikers van geneesmiddelen tegen depressies almaar meer pillen, zo schrijft De Tijd op basis van nieuwe Riziv-cijfers.

Uit de cijfers blijkt dat ongeveer een op de tien Belgen antidepressiva gebruikt. In 2015 waren er net geen 1,2 miljoen mensen die minstens één keer een medicijn tegen een depressie hebben genomen. Dat zijn er enkele meer dan in 2014, maar het is wel voor het eerst in jaren dat het aantal stagneert. In tien jaar tijd zijn er 170.000 gebruikers (+16,5 procent) bijgekomen.

De stagnatie is volgens het Riziv te danken aan de bewustwordingscampagnes bij patiënten en artsen, waardoor vaker naar alternatieve behandelingen zoals psychotherapie wordt gegrepen.

Wel blijft het aantal gebruikte antidepressiva verder stijgen. In 2015 werden ruim 320 miljoen dosissen genomen, meer dan 100 miljoen meer dan tien jaar geleden. Dat is een toename van 50 procent. Professor Gezondheidseconomie Lieven Annemans (UGent) vindt een hoger gebruik per patiënt niet per definitie een slecht teken. “Een behandeling moet volgens de voorschriften vier maanden duren om een effect te kunnen hebben en misschien werd dat vroeger niet altijd nageleefd”, zegt hij in de krant. Er zijn ook meer chronische gebruikers.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2891831/2016/09/30/Belgen-slikken-almaar-meer-antidepressiva.dhtml

Het wordt voor mij te snel voorgeschreven. We zullen u een medicatie geven en dit mag je gedurende 3 maanden nemen en dan bekijken we het terug. Er wordt niets gemeld van bepaalde bijwerkingen soms zelfs niet dat men het moet afbouwen en in het slechtste geval verslavend werkt. Men onderdrukt het probleem met de medicatie, en juist dat moet aangepakt worden. En ja soms kan men niet anders om het voor te schrijven, maar er zijn alternatieven alleen de persoon moet ook mee willen werken. Alternatief werkt niet zo snel maar als resultaat het onderdrukt niets en men heeft niet te maken met ups en downs.

Afbeeldingsresultaat voor antidepressiva

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Antidepressiva werken mogelijk beter in combinatie voedingssupplementen

Bepaalde voedingssupplementen hebben mogelijk een gunstig effect op de werking van antidepressiva. Dat blijkt althans uit een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd aan de universiteiten van Melbourne en Harvard.

Voedingssupplementen kunnen mogelijk onze mentale gemoedstoestand verbeteren. Dat is de conclusie van een team onderzoekers, verbonden aan de twee gerenommeerde universiteiten, die verschenen is in het vakblad The American Journal of Psychiatry.

De vorsers baseren hun bevindingen op een analyse van veertig klinische onderzoeken overal ter wereld. Ze keken onder meer welke voedingssupplementen vaak in combinatie met antidepressiva worden gebruikt bij de behandeling van klinische depressies. Daaruit blijkt dat vooral supplementen rijk aan Omega 3 gelinkt aan een verbetering van de werking van antidepressiva. Ook bepaalde aminozuren, foliumzuur en vitamine hebben een positief effect.

‘Veel studies hebben aangetoond dat Omega 3-vetzuren zijn zeer goed voor de algemene gezondheid van de hersenen en het verbeteren van iemands stemming, maar dit is de eerste keer dat wordt gekeken naar het gebruik ervan in combinatie met antidepressiva”, zegt hoofdonderzoeker Jerome Sarris. De wetenschappers waarschuwen dat patiënten geen voorraad voedingssupplementen moeten inslaan, maar steeds op voorhand moeten overleggen met hun dokter.

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20160427_02260863/werken-antidepressiva-beter-in-combinatie-met-voedingssupplementen

Waar mogen we dat gaan schrijven dat voedingssupplementen hier naar voren gebracht worden. Meestal worden ze afgebroken of zijn ze niets waard. Ze zouden eens moeten weten wat Omega 3 – 6 – 9. allemaal niet kan doen. Maar ze willen het niet geloven of ze willen het niet inzien. Daarom ben ik ook wel eens blij dat ze daar iets meer onderzoek naar doen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Tieners krijgen te vaak te veel of verkeerde antidepressiva

down

Artsen zouden zich slecht aan de richtlijn voor het voorschrijven van antidepressiva aan kinderen en tieners met een depressie houden. Dat is de uitkomst van een onlangs verschenen onderzoek van de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de afdeling Farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens de onderzoekers krijgt minder dan een op de vijf jongeren bij aanvang van de medicatie het juiste middel voorgeschreven. Ook zou de voorgeschreven startdosering vaak hoger zijn dan nodig is. Zo kreeg meer dan de helft van de onderzochte tieners de startdosis van een volwassene voorgeschreven.

In Nederland gebruiken ongeveer 10.000 jongeren tot achttien jaar antidepressiva. Volgens de richtlijn zou medicatie alleen voorgeschreven moeten worden aan jongeren die lijden aan een ernstige depressie.

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2016/03/20/tieners-krijgen-te-vaak-te-veel-of-verkeerde-antidepressiva

Als het niet anders kan oke. Er wordt te snel dit geneesmiddel voorgeschreven, en er wordt niet naar de oorzaak gezocht. Praten is hier het belangrijkste en er zijn alternatieven. Maar spijtig genoeg wordt dit niet naar voren gebracht. Het onderdrukt dan wel maar er zijn ook nadelen aan verbonden, die meestal niet worden vermeld.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

“Antidepressiva tijdens zwangerschap schaden baby niet”

Zwanger en depressief? Of bang om depressief te worden? Wees gerust, als je antidepressiva gebruikt, lijkt het erop dat die minimale gevolgen hebben voor de baby. Het is niet nodig om te minderen of zelfs te stoppen. Sterker nog, juist dat kan schadelijk zijn.

Je moet je niet schuldig voelen als je antidepressiva nodig hebt, ook niet naar je kindje toe.
De Nederlandse arts Noera Kieviet

Dat zegt de Nederlandse arts Noera Kieviet. Ze heeft de afgelopen jaren honderden depressieve moeders en hun baby’s onderzocht op een speciale afdeling van het ziekenhuis OLVG in Amsterdam. Kieviet promoveert morgen aan de Vrije Universiteit.

Elk jaar worden ongeveer 170.000 vrouwen in Nederland zwanger. Van hen krijgt ongeveer een op de zes een depressie tijdens de zwangerschap of vlak na de bevalling. Maar de meesten nemen daar geen middelen tegen wanneer ze zwanger zijn. Het lijkt erop dat ze bang zijn voor de gevolgen voor de baby. Kieviet: “Over de belangrijkste antidepressiva is redelijk wat bekend. Er lijkt zo goed als geen risico te bestaan voor aangeboren afwijkingen, complicaties bij de bevalling en voor de ontwikkeling van het kind.”

Borstvoeding is beter
Maar het was nog niet bekend in welke mate een baby ontwenningsverschijnselen krijgt. Die verschijnselen blijken mild. Kieviet: “Het kind is wat onrustig, heeft misschien moeite met drinken en slaapt soms korter. Dat gaat over.” Ongeveer een op de drie baby’s krijgt daar last van wanneer de moeder antidepressiva heeft genomen. “Borstvoeden blijkt baby’s te beschermen, ze hebben minder ontwenning dan kinderen die flesvoeding krijgen.” Heel misschien krijgen baby’s nog een klein vleugje antidepressivum mee in de moedermelk, zodat ze langzamer afbouwen. Of ze worden rustiger door het huid-op-huidcontact met de moeder bij het drinken.Maar de belangrijkste conclusie van het onderzoek: de dosering van antidepressiva maakt niet uit voor de ontwenning. “Kies daarom de dosis die voor jou juist is”, zegt Kieviet. Een vrouw die toch mindert, loopt namelijk het risico dat het middel niet genoeg werkt. En de gevolgen van een depressie kunnen erger zijn dan de gevolgen van antidepressiva. “Het kind kan te vroeg ter wereld komen. Het kind kan lichter uitvallen dan het in aanleg had kunnen zijn. Een depressieve vrouw zorgt tijdens de zwangerschap misschien minder goed voor zichzelf, door te roken en door ongezond te eten. Na de bevalling hecht een depressieve moeder zich misschien minder goed aan de baby. En andersom dus ook.”Waar het uiteindelijk om gaat, is dat een depressie een ziekte is, benadrukt Kieviet. “En het is een ziekte die kan terugkeren als je het niet behandelt. Je moet je niet schuldig voelen als je antidepressiva nodig hebt, ook niet naar je kindje toe. Het is geen taboe. Het is net zoiets als suikerziekte, en daar bestaat insuline voor.”

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2594630/2016/01/24/Antidepressiva-tijdens-zwangerschap-schaden-baby-niet.dhtml

Als er een goede opvolging is mag het geen probleem geven. Toch mag men niets uitsluiten. Want in december was dit artikel nog te lezen, https://shivatje.wordpress.com/2015/12/15/antidepressiva-tijdens-zwangerschap-gelinkt-aan-grotere-kans-op-autisme/
Dus het blijft wat tegenstrijdig te zijn. En is het belangrijk toch om je goed te informeren mocht je deze medicatie nemen en zwanger zijn of willen geraken. Ook dat is soms moeilijk in zo een periode zwanger te worden. Ook hier kan je dan beter goed over praten met je psycholoog of met je gynaecoloog. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Antidepressiva tijdens zwangerschap gelinkt aan grotere kans op autisme

Vrouwen die bepaalde antidepressiva slikken tijdens de zwangerschap, hebben een tot twee keer grotere kans op de geboorte van een kind met autisme. Dat zegt een nieuwe grootschalige Canadese studie bij meer dan 145.000 vrouwen.

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de gegevens van 145.456 zwangere vrouwen en hun kinderen tot 10 jaar oud. De Canadese onderzoekers ontdekten een groter risico op de geboorte van een kind met autisme wanneer de moeder antidepressiva in een later stadium van de zwangerschap nam.

Prozac, Paxil en Zoloft
“Onze studie heeft bewezen dat antidepressiva nemen tijdens het tweede of derde trimester van de zwangerschap het risico bijna verdubbelt dat een kind op latere leeftijd met autisme wordt gediagnosticeerd. Zeker in het geval dat de moeder SSRI’s neemt, een specifieke vorm van antidepressiva,” zegt hoofdonderzoeker Anick Berard, experte in farmaceutische veiligheid tijdens de zwangerschap. SSRI’s zijn de vaakst voorgeschreven antidepressiva, die je kan kennen onder namen van merken zoals Prozac, Paxil en Zoloft.

Verdubbelde kans
Het “basis” risico om een kind met autisme op de wereld te zetten is ongeveer 1 procent. Bij vrouwen met psychologische problemen die SSRI’s nemen wordt die kans dubbel zo groot. Slikken ze antidepressiva in het laatste stadium van de zwangerschap, dan neemt die kans met 87% toe. Het laatste trimester is namelijk het belangrijkste in de vorming van de hersenen bij de foetus.

Verder onderzoek nodig
Om beter te begrijpen waaraan dit verhoogde risico te wijten is, is nog meer onderzoek nodig. Het is moeilijk te achterhalen of het alleen de medicatie is die voor problemen zorgt, of de psychologische problemen zelf. Bovendien is het ook niet geheel zonder risico om een depressieve vrouw tijdens haar zwangerschap zomaar haar medicatie af te nemen. Vrouwen die antidepressiva nemen en zwanger willen raken, overleggen best uitgebreid met hun arts.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/630/Depressie/article/detail/2557256/2015/12/15/Antidepressiva-tijdens-zwangerschap-gelinkt-aan-grotere-kans-op-autisme.dhtml

Ik denk dat het goed moet opgevolgd worden als een vrouw antidepressiva neemt tijdens de zwangerschap. Of het nu meer kan maakt op autisme daar kan ik me niet over uitspreken, maar het kan wel voor problemen zorgen als het niet opgevolgd wordt. Zeker als men spreekt over een hoge dosis of langdurig gebruik.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: