Tag Archive: anticonceptiemiddel


De pil ligt steeds meer onder vuur. Tijd voor een grote anticonceptie-update. “Veel vrouwen vrijen onveilig omdat er betere alternatieven nodig zijn”

Pillen, Anticonceptiepillen, Controle, Geboorte

Zestig jaar geleden werd de pil geïntroduceerd als het wondermiddel dat vrouwen onder het juk van onafwendbaar moederschap vandaan haalde. Vandaag leidt het vooral tot scherpe vraagtekens. Zeker nadat bleek dat bloedklonters bij de pil vele malen frequenter zijn dan na sommige coronavaccins. Wat zegt de wetenschap? Waar staan vrouwen vandaag op het vlak van anticonceptie? “Vrouwen zijn minder bereid om iets te slikken waarvan ze niet precies weten wat het doet.” Twee proffen, een promovendus en een auteur geven een grote update.

“Op het vlak van anticonceptie bij vrouwen zijn er veel nieuwe gunstige ontwikkelingen”, vertelt professor-gynaecoloog Herman Depypere (UZ Gent). “Zo worden spiraaltjes nu ook meer als eerstelijnscontra-ceptivum aangeboden, naast de pil. Vroeger gebeurde dat zelden bij vrouwen die nog niet zwanger waren geweest, uit vrees voor ontstekingen van de eileiders. De nieuwe hormonale spiraaltjes zijn op dat vlak veel beter, zijn ook contraceptief erg veilig en geven heel weinig maandstonden. Bovendien hoeven ze maar één keer om de vijf jaar worden geplaatst. Dat gaat heel vlot, ook bij jongere meisjes.”

Steeds meer vrouwen kiezen voor een spiraaltje in plaats van de pil.Sensoa

Volgens Sensoa, Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, kiezen daarom steeds meer vrouwen voor een spiraaltje. Vanaf 25-34 jaar gaat 21,4 procent van de gebruikers van anticonceptie over op een spiraal. Vanaf 35 jaar stijgt het gebruik nog meer. Misschien ook wel door een andere tendens: de pilmoeheid. Die hangt samen met het algemene verlangen naar meer natuurlijke en gezondere voedings- en verzorgingsmiddelen. Geen chemie meer aan ons lijf dus. De contraceptiepil wordt afgedaan als een kwalijk preparaat tjokvol hormonen dat meer ravage aanricht dan goeddoet. Dezelfde pil die nota bene onze grootmoeders de vrijheid gaf om te studeren, carrière te maken en een gezin te plannen, ligt meer en meer onder vuur.

Angst en depressie

De grootste ophef rond de pil ontstond in 2016 na een Deens onderzoek onder leiding van Øjvind Lidegaard van de universiteit van Kopenhagen. Lidegaard beweerde toen dat vooral jonge vrouwen tussen 15 en 19 die de pil namen (of andere hormonale voorbehoedsmiddelen gebruikten zoals het spiraaltje, pleisters of vaginale ring) méér risico hadden op depressies en zelfs suïcide. De Deense stelling werd gretig door de mondiale pers verspreid, maar bleek later wankel. Er was namelijk geen direct ­causaal ­verband.
Sarah E. Hill, hoogleraar in de evolutionaire psychologie aan de universiteit van Texas en auteur van het boek Je brein aan de pil, vindt toch dat we dringend het effect van de pil verder moeten onderzoeken. Zij wijt de stijgende pilmoeheid aan een gebrek aan kennis over de complete werking van de pil: “Vrouwen zijn minder bereid om iets te slikken waarvan ze niet precies weten wat het doet”, aldus Hill. “Ze maken zich zorgen over de psychologische impact. Dokters wuiven hun zorgen echter nog te vaak weg. En dat terwijl geslachtshormonen zoveel beïnvloeden in je lijf: seks, aantrekkingskracht, stress, eetpatroon, agressie, humeur, het vermogen om te leren en emoties te reguleren. Een anticonceptiepil maakt van een vrouw een andere versie van ­haarzelf.”
Er wordt intussen wel degelijk werk gemaakt van de nodige research naar de effecten van de pil. Anne Marieke ­Doornweerd onderzoekt aan de Universiteit Utrecht samen met een team de invloed van de pil op het gedrag en de stemming van vrouwen. Doornweerd: “Bij jonge meisjes wordt de mentale ontwikkeling heel fel gestuurd door de verandering van hun sekshormonen. Wanneer zij de pil nemen, verandert ook hun eigen productie van sekshormonen. Het is aannemelijk dat er daardoor ook iets in hun ontwikkeling zal veranderen. We weten nog steeds niet waarom sommige meisjes zich slechter voelen met de pil, hoewel er een vermoeden is dat zij voordien al vatbaarder waren voor angsten en depressies. Toch gaat het meestal over erg subtiele verschillen tussen pilgebruiksters en niet-pilgebruiksters.” Maar het zou natuurlijk wel nuttig zijn om meer zicht te hebben op de invloed van het pilgebruik.

Trombosebommetjes

Bovendien kwam de pil om nog een ­andere reden vrij negatief in beeld de laatste tijd. De pil zou namelijk een verhoogd risico op bloedklonters en trombose met zich meebrengen. Prof. Depypere: “De pillen van de eerste, tweede, derde en vierde generatie waren pillen die veel synthetisch oestradiol bevatten. Sinds tien jaar hebben we de pillen Qlaira en Zoely, die met een natuurlijk, lichter en flexibel oestrogeen zijn gemaakt.” 

De nieuwste pil die nu op komst is, Estelle, werd gemaakt met een natuurlijk oestrogeen dat nog minder interfe­reert met stolling.Professor-gynaecoloog Herman Depypere

Ze doen in principe hetzelfde, maar hebben extra voordelen. “Ze hebben namelijk veel minder invloed op de bindingseiwitten en geven veel minder problemen met bloedstolling. De nieuwste pil die nu op komst is, Estelle, werd gemaakt met een natuurlijk oestrogeen dat nog minder interfereert met stolling.” 
Prof. Jean-Michel Foidart (Universiteit van Luik), de bedenker en ontwikkelaar van die (Belgische!) pil, ging specifiek op zoek naar een manier om het risico op aderontsteking en -blokkade te elimineren. “In 2007 begonnen we onze research naar het oestrogeen dat de foetus tijdens de zwangerschap in de lever produceert”, vertelt hij. “Bij grootschalige testen met 3.500 jonge vrouwen bleek onze nieuwe pil veel minder risico op aderontstekingen te geven dan de gangbare pillen op de markt.” Een positief vooruitzicht! “En vergeet ook niet dat de kans op trombose bij vrouwen die geen pil nemen slechts 2 tot 4 op 10.000 is”, vult prof. Depypere nog aan. “In het ergste geval kan een pil dat getal verdubbelen, maar het aantal blijft toch steeds zeer klein. Als je wél zwanger wordt, is je risico op trombose vele malen groter dan bij het nemen van de pil.”

Op zoek naar libido

Toch ligt de pilmoeheid van vrouwen vaak nog in een andere hoek: de seksdrive. Omdat bepaalde pillen het mannelijke hormoon testosteron onderdrukken – dat zorgt voor lustgevoelens – warmt hun spreekwoordelijke oven niet meer op. Prof. Depypere: “Bij de nieuwe pillen met natuurlijk oestrogeen wordt het mannelijke hormoon testosteron veel minder onderdrukt. Dat is positief. Maar toch mag men niet vergeten dat sommige vrouwen net een veel betere seksuele beleving hebben als ze dankzij hun pil minder bloed verliezen en beschermd zijn tegen zwangerschap. Ik wil maar zeggen: alles is relatief.”
Van ironie gesproken: voor sommige vrouwen blijkt de pil dus het perfecte anticonceptiemiddel omdat ze gewoon geen zin meer krijgen in seks. Dat probleem oplossen blijkt dus nog een extra missie voor nieuwe pilontwikkelaars. In Nederland promoveerde Yvette Zimmerman een paar jaar geleden met een onderzoek naar het toevoegen van DHEA (een steroïdhormoon, red.) aan de pil. Bedoeling daarvan was om het testosteron bij pilgebruiksters – en dus ook hun libido – op peil te houden. Helaas leverde dat geen eenzijdig bewijs op. Zin in seks is namelijk ook niet zo makkelijk te meten. Er spelen lichamelijke factoren mee, maar ook externe en psychologische invloeden. Het is dus geen sinecure om zo’n onderzoek te voeren

Anticonceptie op maat

In 2021 staan we met de nieuwe generatie pillen en spiraaltjes al iets dichter bij het ideale anticonceptiemiddel. Een oplossing die vrouwen de vrijheid geeft om hun levenskeuzes te maken wanneer zij het willen, zonder enig risico voor hun gezondheid en hun mentale welzijn. Eén uniform middel bedenken dat aan alles voldoet, is sowieso onmogelijk, omdat iedere vrouw er anders op reageert. 
Prof. Foidart verwoordt het als volgt: “Op het vlak van anticonceptie bestaat dé vrouw inderdaad niet. Er zijn zoveel verschillende noden dat we een grote diversiteit aan contraceptiva zullen blijven nodig hebben. Het komt er vooral op aan om uitgebreid alle opties te bespreken met degene die de anticonceptie voorschrijft.” 
Naar de klachten en nevenwerkingen die vrouwen ondervinden, moeten we wél vooral blijven luisteren, zo vindt historica en coauteur van het boek Vuile lakens Anaïs Van Ertvelde. “De pilmoeheid van vrouwen moeten we blijven serieus nemen. Het feit dat zoveel vrouwen onveilig vrijen is niet omdat ze dom zijn, maar omdat er betere alternatieven nodig zijn. Voor wie geen hormonale middelen wil gebruiken, is de keuze erg beperkt. De meeste methodes zijn variaties op hetzelfde principe. Er moeten dringend betere barrièremethodes (methodes die de toegang van het zaad tot de baarmoeder verhinderen, red.) en andere niet-hormonale methodes ontwikkeld worden. Ten slotte hebben we ook meer afdoende anticonceptie voor mannen nodig. Er is – behalve het condoom – nog steeds zeer weinig mannen-anticonceptie die daadwerkelijk op de markt komt.” Maar dat is weer een ander verhaal. 

Geen menstruatie door je spiraal

Een andere bezorgdheid van sommige vrouwen: is het gevaarlijk of ongezond om niet te menstrueren? Hebben vrouwen een soort zuiverende bloedlozing nodig? Als we naar het verleden kijken, dan zien we dat menstrueren voor vrouwen misschien wel uitzonderlijk was. Vrouwen waren óf voortdurend zwanger, óf gaven langdurig borstvoeding, waardoor ze ook niet menstrueerden. Heel onnatuurlijk is niet menstrueren dus niet. 

Niet menstrue­ren is misschien zelfs gezonder om verschil­len­de redenen.Gynaecoloog Jasper Verguts

Gynaecoloog Jasper Verguts van het UZ Leuven: “Niet menstrueren is misschien zelfs gezonder om verschillende redenen. Door een hormoonspiraaltje dat op een efficiënte en continue manier progesteron afgeeft, hebben vrouwen nog wel een natuurlijke cyclus, maar hebben ze bijna of helemaal geen menstruatie meer. Het voordeel is dat de flora van vagina en vulva gezond blijft omdat bloed een voedingsbodem voor schimmels kan zijn.” 
“Het tweede voordeel: zonder bloedverlies verminder je de kans op endometriose, de ziekte waarbij cellen van de baarmoeder zich in de buikholte gaan inplanten met onvruchtbaarheid of chronische pijn tot gevolg. Op die manier kunnen we de vruchtbaarheid van meisjes en jonge vrouwen erg doeltreffend beschermen. Alles hangt uiteraard af van vrouw tot vrouw, van wat ze nodig heeft op dat bepaald moment in haar leven.”

Hoe deden onze voorouders het? 

Anticonceptie is van alle tijden. Maar vanaf wanneer was er in onze contreien sprake van echte reguliere anticonceptiva? Anaïs Van Ertvelde: “Vanaf eind 19de eeuw komt anticonceptie op de voorgrond, omdat er stemmen opgaan tegen overbevolking. In België werd in 1894 Middelen ter voorkoming van groote gezinnen gepubliceerd, met daarin beschreven hoe condoom, coitus interruptus, vaginale douche, pessarium en sponsje werkten. Het waren vooral barrièremethodes, want de vrouwelijke cyclus werd pas in de jaren dertig ontdekt.” 
“Tegelijk publiceerde de Gentse feministe en socialiste Emilie Claeys onder het pseudoniem ‘Lilian’ ook het boekje Een ernstig woord, waarin ze over preservatieven schreef. Te veel kinderen krijgen, leek haar nefast voor de ontvoogdingsstrijd van de arbeidersvrouw. Begin 20ste eeuw werd er in de krant Vooruit dan weer geadverteerd voor abortieve pillen. Maar na WO I keert die tendens. Door die oorlog was plots onderbevolking de nieuwe angst. De katholieken zetten daarop in met de Bond der Talrijke Huisgezinnen en een wet uit 1923 die de promotie van anticonceptiva strafbaar maakte.” 
“Pas in 1973 sneuvelde die wet en mocht er weer vrij over anticonceptie gepraat worden. Wat deden mensen dan om zwangerschappen te vermijden? Een zeldzame enquête uit de jaren 40 toont aan dat 97 procent van de koppels aan anticonceptie deed, meestal door coitus interruptus. De pil zorgde wel voor een enorme verschuiving qua verantwoordelijkheid. Gezinsplanning werd daardoor meer een zaak voor de vrouw alleen. Dat bracht enerzijds grote vrijheid, maar de erfenis daarvan voelen we vandaag nog altijd.”

BRON: https://www.hln.be/nina/de-pil-ligt-steeds-meer-onder-vuur-tijd-voor-een-grote-anticonceptie-update-veel-vrouwen-vrijen-onveilig-omdat-er-betere-alternatieven-nodig-zijn~ab4d44aa/

Er zal nog heel wat onderzoek kunnen gedaan worden over de werking van de pil in het algemeen. Toch zijn er vrouwen die door omstandigheden een pil moeten slikken en zelfs door hun cyclus doornemen. Het gaat dan vaak over een lichte vorm van de pil. Maar dan heb ik mijn bedenkingen erbij of dit wel ten goede komt van het lichaam.
Als ik even ga zoeken wanneer nu de pil geboren is kan je dit heel
lezen. Dat zeker toen en nu nog ten goede kwam om niet zwanger te worden.

GIPHY

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Nooit meer die tijd van de maand: volgens artsen is menstrueren ‘compleet nutteloos’

10 Dingen die de hevigheid van je menstruatie kunnen beïnvloeden ...

Met buikkrampen in foetushouding op de zetel, bloeden als een rund, mood swings, ongemak. ‘Medisch compleet nutteloos’, volgens de Amerikaanse professor Sophia Yen, die benadrukt dat maandstonden geen enkel nut hebben en we die dus best verminderen of gewoon elimineren. Maar is dat foefelen met de natuur echt zo onschadelijk?

Als het aan Yen ligt, kunnen we maandverbanden en tampons straks ritueel verbranden. De professor kindergeneeskunde aan de Stanford Medical School in Californië pleit voor het optioneel maken van maandstonden. “Met hormonale contraceptie kan je de menstruatie zonder zorgen sterk verminderen of uitschakelen. De technologie is er, met een hormoonspiraal of door de pil door te nemen. Dat kan vanaf twee jaar na de eerste menstruatie, eerder loop je het risico dat de groei van het kind afremt”, aldus Yen afgelopen weekend in het Amerikaanse magazine The Atlantic. Ze wil dat haar twee tienerdochters op gelijke voet kunnen concurreren met degenen die geen baarmoeder hebben. “Tienerjaren zijn al zo turbulent en gruwelijk, ik wil niet dat ze onnodig lijden en ik kan dat voor mijn kind verlichten.”
Het artikel is verhelderend: al meer dan een decennium geleden is blijkbaar bewezen dat er geen enkele medische noodzaak is voor de hel waar veel vrouwen, transmannen en non-binaire mensen zich maandelijks doorheen worstelen. Daarover zijn verloskundigen en gynaecologen het roerend eens.
Ontkurkt u dus gerust de champagneflessen. Dr. Hendrik Cammu, gynaecoloog en professor aan de VUB, verduidelijkt: “Dit is voor mij de evidentie zelf. Gynaecologie is een vak, net zoals de loodgieterij. Vrouwen komen bij mij met een probleem, pijnlijke maandstonden bijvoorbeeld, of te veel bloedverlies. Dan onderzoek je dat en stel je een oplossing voor. Ik maak er een punt van om hen daarover in een duidelijke taal in te lichten. Maar dat is natuurlijk een-op-eencommunicatie, van arts tot patiënt. Het klopt dat informatie hierover te weinig algemeen verspreid is. Goed dus dat ook de media hierover berichten.”

‘Opgestapeld bloed en onvruchtbaar’

Dat blijkt hoognodig, want er bestaan nogal wat misvattingen over de vrouwelijke cyclus en de neveneffecten van het – al dan niet volledig – elimineren van de menstruatie. De twee voornaamste die in The Atlantic geciteerd en door Cammu bevestigd worden: ‘als je minder je regels hebt, stapelt dat bloed zich op in het lichaam’, en ‘als je lang niet menstrueert, daalt je vruchtbaarheid’. Allebei klinkklare onzin, meent hij. “Wie niet menstrueert, maakt dat menstruatiebloed ook niet meer aan. Bovendien is het veelvuldig bewezen dat het niet hebben van maandstonden, en dus het gebruik van hormonale contraceptie, geen enkele invloed heeft op de vruchtbaarheid. Een vrouw die vijf jaar een hormoonspiraal had, kan in de eerste of tweede maand na de verwijdering alweer een perfecte baarmoederwand aanmaken waarin een embryo zich kan nestelen.”
Ook seksuologe Goedele Liekens vindt dat er nog veel onwetendheid is. “Veel meisjes en jonge vrouwen denken dat die schoonmaak of spoeling noodzakelijk is. Dat het ongezond is als er geen menstruatie is. Wie steekt hen dat toch allemaal in het hoofd? De pil was zo belangrijk voor de ontvoogding van de vrouw, hier, maar zeker in ontwikkelingslanden.”
Kleine kanttekening: menstruatie is niet per se nutteloos. Voor veel vrouwen is het een controle of ze al dan niet zwanger zijn. En voor mensen die met een eetstoornis worstelen, kan het een teken zijn dat ze herstellende zijn. Maar voor de rest: ja dus, compleet overbodig.

Hormonen in de war

De enige manier om die menstruatie te doorbreken, is door het toedienen van hormonen. En daar is wel meer om te doen, want haalt dat foefelen met de natuur niet je volledige huishouding overhoop? “Ik durf niet beweren dat hormonale contraceptie geen effecten op het algemeen welbevinden en het libido heeft”, vertelt Liekens. “Dat verschilt van persoon tot persoon en het kan dus best zijn dat je er helemaal geen last van hebt. Wat ik altijd aanraad: gooi het kind niet met het badwater weg. Verander van contraceptie als je onaangename bijwerkingen ervaart. Zoek naar de pil of het spiraal dat wel voor jou werkt.”
Zijn er nog andere schadelijke gevolgen? Cammu: “Er zijn vrouwen die geen hormonen mogen nemen door bepaalde ziektes, zoals hormoongevoelige borstkanker. Maar het hormoonspiraal is, samen met het baarmoederhalskankervaccin, een van de meest invloedrijke ontwikkelingen in de gynaecologie van de voorbije 25 jaar. Het aantal baarmoederverwijderingen is dankzij dat spiraal drastisch gedaald, gehalveerd bijna. Dat is dus een erg goede evolutie.
Gebruiksters van de pil hebben ook 50 procent minder kans op eierstokkanker en lopen minder risico op bloedarmoede. Wel is er bij die vrouwen een verhoogd risico op baarmoederhalskanker, maar dat komt omdat het HPV-virus seksueel overdraagbaar is. En wie de pil neemt, heeft gewoon meer seks.”
Het niet willen innemen van extra hormonen is een vrije keuze, dat benadrukken Liekens en Cammu. Sommige vrouwen geven bovendien aan dat ze zich, door te menstrueren, meer met de natuur verbonden voelen. Al plaatst Cammu daarbij een kanttekening. “We leven in huizen met centrale verwarming, tv’s en smartphones. De homo sapiens heeft zowat alles gereorganiseerd. We hebben ons helemaal onttrokken aan de brute biologie. Als het geen schade berokkent…”

BRON: https://www.hln.be/nina/fit-gezond/nooit-meer-die-tijd-van-de-maand-volgens-artsen-is-menstrueren-compleet-nutteloos~ac76aebc/

Als vrouw zou er meer over gepraat moeten worden. Zodat dit niet een struikelblok is iedere maand voor hen. Het is toch iets normaal. Maar spijtig is het leven zo veranderd en wordt er niet meer gezien naar het lichaam. Vroeger en in bepaalde culturen doen ze dat nog en dat maakt dat het lichaam zich zelf zuivert. Nu hebben vrouwen heel wat problemen omdat ze hun lichaam met de nodige medicatie vervuilen.
Natuurlijk begrijp ik ook dat de tijden veranderen en dat sommigen de pil moeten slikken. Maar het doet meer slecht dan goed op momenten.

Zijn deze 4 mythes over menstruatie waar of niet? - SkinnyLove

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

De pil gebruiken én toch zwanger worden: nieuwe studie ontdekt hoe het komt

Gettty Images/nina.be
Wie niet zwanger wilt worden, gebruikt een anticonceptiemiddel. Punt. Zo simpel is het. Alhoewel: af en toe gebeurt het toch dat een vrouw in verwachting is, ook al slikt ze de pil of heeft ze een spiraal. Hoe kan dat?

Eerst en vooral: wie anticonceptiemiddelen gebruikt, heeft altijd een ieniemienie petieterige kans om zwanger te worden. Hoe dat komt, was lange tijd niet duidelijk. Vaak werd gedacht dat vrouwen die onverwacht en ongepland een kind verwachten, hun anticonceptiemiddel fout hadden gebruikt. Maar wetenschappers van de University of Colorado Anschutz Medical Campus hadden zo’n donkerbruin vermoeden dat er iets anders aan de hand is. En nu bevestigt een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het tijdschrift Obstetrics & Gynecology, dat ze gelijk hebben.

Wat dan wel de boosdoener is? Een gen, dat de werkzame stoffen in anticonceptiemiddelen afbreekt. Daar zijn de wetenschappers achtergekomen na een onderzoek bij 350 vrouwen met een anticonceptiestaafje. Dat is een klein staafje in de bovenarm dat hormonen afgeeft aan je lichaam. Die hormonen voorkomen dat de eisprong plaatsvindt, zodat je niet zwanger kunt raken.

Zowat 5% van de vrouwen is drager van het specifieke gen, genaamd het CYP3A7*1C-gen. Het probleem bij dit gen? Het produceert het CYP3A7-enzym. “Dat enzym breekt de hormonen – die afgescheiden worden door het staafje – af. Daardoor lopen vrouwen meer risico om toch zwanger te raken. Dat is zeker het geval als ze anticonceptiemiddelen gebruiken met een lage dosis hormonen”, legt hoofdauteur Aaron Lazorwitz.

Dat is een heel belangrijke ontdehet feit dat ze een anticonceptiemiddel gebruikte, gingen we er altijd van uit dat het haar eigen schuld was. Dit onderzoek toont aan dat we beter naar onze patiënten moeten luisteren. Wie weet liggen haar genen aan de oorzaak”, besluit de wetenschapper.

BRON: https://www.hln.be/nina/fit-gezond/de-pil-gebruiken-en-toch-zwanger-worden-nieuwe-studie-ontdekt-hoe-het-komt~a5d88d83/

Dan denkt men veilig te zijn en dat is het ook niet. Het komt niet veel voor maar heb er ook al van gelezen en gehoord. Dat een vrouw zwanger is geworden en toch braaf haar pil in nam.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Studie bewijst: de pil en andere hormonale anticonceptie beïnvloeden je partnerkeuze

Getty Images
Vrouwen voelen zich doorgaans aangetrokken tot bepaalde mannen omwille van hun geur. Die theorie werd ook bevestigd met het ‘stinkende T-shirt’-experiment waarbij vrouwen roken aan gedragen T-shirts en moesten vertellen welke geur hen het meest aansprak. Maar uit onderzoek blijkt nu dat hormonale anticonceptie die aantrekkingskracht kan veranderen waardoor vrouwen zich tot andere mannen aangetrokken voelen.

Verschillende studies over het effect van de pil op sociaal gedrag wezen al uit dat deze anticonceptiemethode onze relaties beïnvloedt, meer bepaald onze partnerkeuze. Pilgebruiksters geven de voorkeur aan een ander soort man, en dat heeft alles te maken met de schommelingen van onze hormoonspiegels, of net het gebrek eraan. Tijdens de eisprong vallen vrouwen op een typische alfaman, terwijl ze tijdens de laatste fase van hun menstruatiecyclus net naar een zorgzame partner op zoek gaan.

En nu wijst een nieuwe studie die verscheen in het tijdschrift Evolutionary Psychological Science ook uit dat bij vrouwen die hun partner ontmoetten terwijl ze anticonceptie namen, en vervolgens ermee stoppen, de tevredenheid over hun relatie of hun partnerkeuze verandert wat dan weer kan leiden tot relatieproblemen en uiteindelijk zelfs een breuk.

“Vrouwen die geen hormonale anticonceptie gebruiken, worden van nature aangetrokken door de lichaamsgeur van mannen die een verschillend immuunsysteem hebben dan de hunne”, zegt Gurit Birnbaum, professor aan de Baruch Ivcher School of Psychology in Israël. Een kind zou immers baat hebben bij ouders met een verschillend immuunsysteem, en daarom zouden vrouwen zich seksueel aangetrokken voelen tot mannen met een ander immuunsysteem, zeker tijdens de meest vruchtbare periode van hun cyclus.

Andere soort partner

“Hoe groter de ongelijkheid tussen de immuunsystemen van partners, hoe meer bedreigingen het immuunsysteem van de nakomelingen kan bestrijden”, aldus Birnbaum. Omdat hormonale anticonceptie de eisprong onderdrukt, kunnen vrouwen op zoek gaan naar een andere soort partner.

In het nieuwe onderzoek werden drie groepen vrouwen met elkaar vergeleken. Vrouwen die de pil namen toen ze partner leerden kennen en daarna stopten met de pil, vrouwen die anticonceptie namen toen ze hun wederhelft ontmoetten en die nog altijd innemen en vrouwen die geen anticonceptie namen toen ze hun partner tegenkwamen.

Wat bleek? De vrouwen die eerst de pil namen en daarna ermee stopten, waren veel gevoeliger voor foto’s van aantrekkelijke mannen tijdens de meest vruchtbare periodes van hun menstruatiecyclus in vergelijking met de andere vrouwen. Birnbaum raadt dan ook aan om te kiezen voor niet-hormonale anticonceptiva tot je in een langdurige relatie zit. “Laat je lichaam de juiste partner voor je kiezen en niet je pil”, vertelt de professor.

BRON: https://www.hln.be/nina/seks-relaties/studie-bewijst-de-pil-en-andere-hormonale-anticonceptie-beinvloeden-je-partnerkeuze~a35a856d/

Kiest men een partner niet vanuit gevoel? Van wat je aanvoelt en vaak een spiegelbeeld is van bepaalde punten van jezelf. Of daar de pil een rol in speelt mmm. Natuurlijk voor tijdens en even na de menstruatie zijn je gevoelens anders. Maar of dit iets doet aan je partnerkeuze weet ik echt niet. Dan zouden de vrouwen eens even moeten bekijken of dat zo wel is.

Afbeeldingsresultaat voor partnerkeuze

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Vrouwen mogelijk meer last van stress door hormoonspiraaltje

Vrouwen met een hormoonspiraaltje hebben mogelijk meer last van stress en een hogere hartslag tijdens stressmomenten.

Naar schatting gebruikt meer dan 12 procent van de vrouwen tussen 18 en 45 in Nederland een hormoonspiraaltje. Een hormoonspiraaltje is een anticonceptiemiddel en wordt in de baarmoeder geplaatst.

Langdurige chronische stress kan leiden tot psychische aandoeningen zoals depressie en concentratieproblemen, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC maandag.

Het Erasmus MC onderzocht 150 vrouwen met en zonder spiraaltje intensief en bekeek hun hartritme en de hoogte van hun cortisolwaarden, een stresshormoon. Ook bekeken de onderzoekers hoe gestrest de vrouwen in bepaalde situaties waren.

Effecten

Volgens de onderzoekers wordt vrouwen nu verteld dat een hormoonspiraaltje alleen in de baarmoeder werkzaam is, maar nu blijkt dat dus niet te kloppen. Jurate Aleknaviciute, onderzoek op de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC: “Vrouwen moeten daarom op de hoogte worden gesteld dat de effecten van het hormoonspiraaltje niet uitsluitend lokaal zijn en dat de verhoogde stressrespons mede door de effecten van het hormoonspiraaltje op de hersenen ontstaat.”

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/4811913/vrouwen-mogelijk-meer-last-van-stress-hormoonspiraaltje.html

Is het soms ook niet met de gewone pil om niet zwanger te worden. Vaak hebben bepaalde vrouwen meer last van hun hormonen dan anderen en vinden ze niet altijd snel de oorzaak. Je hoort ook vaak dat vrouwen hun laatste pil nemen dat ze ook niet te genieten zijn. Ze steken het dan op de menstruatie maar het komt door hun hormonen. En juist kan dan ook een vorm van stress geven.

Afbeeldingsresultaat voor vrouwelijke hormonen

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wetenschap legt verband tussen de pil en depressie

De pil is in België nog steeds het populairste voorbehoedsmiddel bij vrouwen. Eerder werd al aangetoond dat het anticonceptiemiddel een invloed op ons libido kan hebben, maar een nieuwe Deense studie bij meer dan 1 miljoen vrouwen legt nu ook een verband tussen de anticonceptiepil en depressie.

De universiteit van Kopenhagen bestudeerde een miljoen vrouwen tussen tussen 15 en 34 jaar gedurende een periode van 13 jaar, en ontdekte dat het percentage depressieve mensen significant hoger ligt bij de vrouwen die de pil slikken.Jonge vrouwen het kwetsbaarst
Zowel bij het slikken van de combinatiepil als de minipil zagen vrouwen hun kans op het nemen van antidepressiva met 23% toenemen. De combinatiepil bevat twee types hormonen – oestrogeen en progestageen – en is de meest gebruikte pil in België. De minipil bevat maar één type hormoon. Deze pil wordt vaak voorgeschreven voor vrouwen die net bevallen zijn, borstvoeding geven of roken, omdat er geen risico is op tromboses. Ook een ring of een spiraaltje als anticonceptiemethode blijkt de kans op depressie of het slikken van antidepressiva te vergroten. Jonge vrouwen bleken het kwetsbaarst, met het grootste risico voor jongedames tussen 15 en 19 jaar die de combinatiepil slikken.

Verlaagd risico
Het goede nieuws is dat het risico op depressie afneemt als je de combinatiepil begint te slikken op latere leeftijd, al blijft de kans wel bestaan. Ook langdurig gebruik van anticonceptie kan het risico doen afnemen. Na 4 tot 7 jaar hormonale anticonceptiva, werd de kans op een depressie zelf kleiner dan bij vrouwen die geen anticonceptie nemen.

Geen reden tot paniek
Al bij al concludeert de studie dat depressie een reëel neveneffect is van de hormonale anticonceptiva, waar meer rekening mee gehouden moet worden. Al betekent het niet dat je onmiddellijk van anticonceptiemethode moet veranderen, maar je kan het wel in acht nemen bij je keuze. “Hormonale anticonceptie moet afgewogen worden op basis van alle voordelen en risico’s, en dit is daar slechts één van,” besluit onderzoeker Dr. Øjvind Lidegaard.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2891871/2016/09/30/Wetenschap-legt-verband-tussen-de-pil-en-depressie.dhtml

Dan zouden er toch heel wat vrouwen depressief moeten rondlopen. Er zijn vrouwen die al meer dan 30jaar de pil nemen en misschien nog langer en geen probleem hebben met een depressie. Ik denk dat we deze wetenschap in vraag moeten stellen en meer moeten kijken naar het leven waar een vrouw inzit dan naar de pil zelf. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Wie de pil neemt kan last hebben van dit opvallend symptoom

De pil zorgde voor een ware seksuele revolutie in de jaren 60, maar meer dan een halve eeuw later duiken steeds meer verhalen over negatieve bijwerkingen op. Zo bleek onlangs nog dat heel wat vrouwen een lager libido hebben door het anticonceptiemiddel en nu blijkt uit een studie dat het je ook minder emotioneel en empathisch kan maken.

Ondanks de vele verdiensten van de anticonceptiepil, heeft al dat succes ook een schaduwzijde. Sommige vrouwen menen dat ze zijn bijgekomen nadat ze met de pil zijn begonnen, anderen voelen zich dan weer een emotioneel wrak of verliezen al hun zin in seks. Uit nieuw onderzoek blijkt nu echter dat het ook echt iets met je emoties doet. Zo zouden vrouwen die de pil nemen minder emotioneel reageren en zelfs wat van hun empathisch vermogen verliezen.

Dat blijkt uit een studie die werd gepubliceerd in het vakblad van European Neuropsychopharmacology en waarbij telkens 73 vrouwen werden getest. De vrouwen werden verdeeld in drie groepen: een groep met een natuurlijke cyclus, een groep die de pil op dat moment aan het nemen was en een groep die in de week zat waarin je pauzeert met de pil nemen.

Opvallend resultaat
Uit de resultaten bleek dat er grote verschillen waren tussen de emotionele reacties van de vrouwen met en zonder de pil. Vrouwen met een natuurlijke cyclus vertoonden de normaalste emotionele reacties toen hen gevraagd werd te reageren op hypothetische situaties. Maar opvallend genoeg scoorden vrouwen die de pil op dat moment namen beter in testen op emotionele erkenning dan diegene die in hun week pauze van de pil zaten.

“Er is nog veel te weinig geweten over de impact van orale contraceptie op psychologische processen en emotionele capaciteiten”, klinkt het bij de onderzoekers. “Deze studie toont aan dat meer onderzoek zeker nodig is.”

BRON: http://www.gva.be/cnt/dmf20160716_02387654/wie-de-pil-neemt-kan-last-hebben-van-dit-opvallend-symptoom

De pil kent ook zo zijn problemen. Een die een vrouw helemaal zal herkennen is een afname van het libido. Ook kunnen vrouwen die stoppen met de pil heel emotioneel worden. Dan bedoel ik met stoppen dat ze even ze niet mogen nemen omdat de menstruatie er aankomt. Zoals je ook kan lezen is er eigenlijk nog niet genoeg kennis hier over, en dat maakt dat sommige vrouwen het zelf moet ontdekken de nadelen van het slikken van de pil.
En toch mogen we blij zijn dat het bestaat. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Opgelet! Deze 6 dingen maken je pil onbetrouwbaar

Ondertussen weten we dat het echt geen kwaad kan als je je pil gedurende lange tijd neemt. Maar er zijn wel enkele andere dingen waar pilgebruiksters voor moeten opletten. Deze zes zaken bijvoorbeeld, want die maken je anticonceptie een stuk minder betrouwbaar.

Antibiotica

Geen zorgen, je hoeft niet meteen in paniek te schieten als je al even antibiotica aan het nemen bent. Maar wie Rifampicine of Rifabutine in het medicijnenkastje heeft liggen, die vooral gebruikt worden in de behandeling tegen tuberculose, neemt toch beter extra voorzorgsmaatregelen. Deze medicijnen staan er namelijk voor bekend dat ze de werking van andere geneesmiddelen verminderen, zoals medicatie tegen epilepsie, ontstolling en dus ook de anticonceptiepil. Het duurt ongeveer twee weken vooraleer je weer zorgeloos kan vrijen.

Dieetpillen

De werking van dieetpillen is doorgaans te danken aan hun laxerend effect. Niet alleen is dat slecht voor je gezondheid omdat je zo veel vocht verliest, maar het kan er ook voor zorgen dat je pil een stuk minder betrouwbaar is. Net zoals wanneer je diarree hebt of moet overgeven, let bij het nemen van dieetpillen dus ook best goed op. Of beter nog: stop met die dieetpillen.

Medicijnen

Niet alleen voor antibiotica moet je opletten, er zijn nog andere geneesmiddelen die de werking van de anticonceptiepil kunnen verminderen. Bepaalde medicatie tegen epilepsie bijvoorbeeld, maar ook Topiramaat (of Topamax) tegen migraine of middelen tegen constipatie aangezien die laxerend werken (zie hierboven).

Detoxthee

Een onschuldig theetje voor het slapengaan? Niet per se. Zo lag het bekende Bootea theemerk een tijd geleden onder vuur omdat vrouwen na het drinken van hun thee toch zwanger werden terwijl ze wel degelijk de pil correct innamen. Het merk gaf schoorvoetend toe dat de thee inderdaad een negatief effect kon hebben op de werking van de pil als je deze slikte binnen 4 uur na je theepauze.

Sint-janskruid

Nu het zonnetje komt piepen gaat het stilaan beter, maar in de winter is sint-janskruid een veelvuldig gebruikt plantaardig middel tegen dipjes. Het antidepressivum wordt daarnaast ook vaak gebruikt tegen stress en slapeloosheid. Al let je er beter mee op, want het kan ervoor zorgen dat andere geneesmiddelen, zoals de pil, sneller worden afgebroken en daardoor minder efficiënt zijn.

Te laat met je pil beginnen

Als je middenin je strip eens een pil vergeet, betekent dat niet meteen het einde van de wereld. Problematischer is het wanneer je te laat met je nieuwe strip begint, waardoor je stopweek te lang duurt. De eerste pillen van je strip zijn immers van cruciaal belang, waardoor je best een extra voorbehoedsmiddel gebruikt tot aan je volgende stopweek.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/12/Kinderen/article/detail/2693186/2016/05/02/Opgelet-Deze-6-dingen-maken-je-pil-onbetrouwbaar.dhtml

Sommige medicatie kan elkaar tegenwerken en dat kan ook het geval zijn met de pil. Daarom is het ook altijd goed om dit met je arts te bespreken, wil je niet voor verrassingen komen te staan na enkele maanden. Zo kan dat ook met Reiki zijn, als je juist je pil genomen hebt kan dat ook wel eens niet zijn werking geven. Het is dan toch soms goed om hier iets meer over te weten wil je niet zwanger worden. Dus als je andere medicatie neemt al denk je het is onschuldig probeer dan je goed te informeren.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUMDEZ

PIL OF GEEN PIL?

Pil of geen pil? Voor- en nadelen van hormonale anticonceptie

De anticonceptiepil bestaat nu bijna 60 jaar. De pil is het bekendste en populairste voorbehoedsmiddel.

De pil en andere vormen van hormonale anticonceptie hebben naast het voorkomen van zwangerschap nog een aantal bijkomende gezondheidsvoordelen. Maar ook enkele nadelen. Die nadelen wegen meestal niet op tegen de voordelen. Hormonale anticonceptie kan dan ook door de meeste vrouwen zonder problemen gebruikt worden. In sommige omstandigheden kiest u echter beter voor een andere vorm van anticonceptie.

Dit dossier geeft een overzicht van de voor- en nadelen van hormonale anticonceptie.
Meer informatie over de verschillende vormen van hormonale anticonceptie, en hoe en wanneer u deze moet gebruiken, vindt u in het dossier: Hormonale anticonceptie.

zie ook artikel : Hormonale anticonceptie: verschillende middelen en methoden

Voordelen Van Hormonale Anticonceptie

1. Bescherming tegen zwangerschap
Alle vormen van hormonale anticonceptie zijn zeer efficiënt om een zwangerschap te voorkomen.
Veel hangt echter af van een correct gebruik. U kunt bijvoorbeeld vergeten om de pil in te nemen of een hormonale pleister aan te brengen. Dat verklaart waarom orale middelen (combinatiepil en minipil), de pleister en de vaginale ring, in de praktijk iets minder veilig zijn dan de langer werkende niet-orale middelen zoals de prikpil, het implantatiestaafje en het hormoonspiraaltje.

Methode aantal ongewenste zwangerschappen in eerste jaar bij perfect gebruik (%) aantal ongewenste zwangerschappen in de praktijk (%)
Pil (combinatiepil en minipil) 0,3 9
Pleister 0,3 9
Vaginale ring 0,3 9
Implantatiestaafje 0,05 0,05
Prikpil 0,2 6
Hormoonspiraal 0,2 0,2

Bron: NHG Standaard anticonceptie

Voor de betrouwbaarheid van niet-hormonale anticonceptiemiddelen en methoden:

zie ook artikel : Anticonceptie: welke methode past het beste bij u?

2. Bescherming tegen kanker
Hormonale anticonceptie vermindert globaal genomen het risico op kanker.

Eierstokkanker en baarmoederkanker
De combinatiepil vermindert de kans op eierstokkanker (ovariumkanker) en baarmoederkanker (endometriumkanker). Hoe langer vrouwen de pil gebruikten, des te lager werd het risico. Na vijf jaar pilgebruik zou de kans op baarmoederkanker met een kwart dalen, na tien jaar zelfs met de helft. Na stoppen van de pil neemt het effect heel langzaam af, maar dertig jaar na stoppen is het risico nog verlaagd.
Ook het hormoonspiraaltje zou een gunstig effect hebben.
Of ook de minipil een gunstig effect heeft, is niet aangetoond.

Darmkanker
Mogelijk heeft hormonale anticonceptie (combinatiepreparaten met progestagenen en oestrogenen) ook een gunstig effect op
darmkanker.

3. Effecten op de menstruatie
Hormonale anticonceptie heeft een aantal positieve effecten op uw menstruatie. Die wordt regelmatiger, minder pijnlijk en u verliest minder bloed. U kunt de menstruatie ook uitstellen.

Overmatig bloedverlies (menorragie )
Alle hormonale anticonceptiva verminderen de hoeveelheid menstrueel bloedverlies. Dit geldt vooral voor de hormonale anticonceptiva die continu worden gebruikt (minipil, prikpil, implantaat), inclusief het hormonaal spiraaltje.

Onregelmatige maandstonden
Combinatiemiddelen (combinatiepil, pleister, ring) zorgen voor een regularisatie van de menstruaties: die treden alleen op in de pilvrije week.
U kunt met deze middelen ook uw maandstonden regelen (bijvoorbeeld uitstellen of vervroegen) door geen stopweek in te lassen. Bij de progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat) kan dat niet.
Deze middelen kunnen gebruikt worden vanaf de eerste maandstonden.

Pijnlijke maandstonden (dysmenorroe)
Alle vormen van hormonale anticonceptiva kunnen helpen tegen menstruatiepijn.
• Bij combinatiemiddelen hebt u alleen in de stopweek maandstonden. Deze zijn meestal minder pijnlijk dan de gewone menstruaties.
• Indien u toch nog pijn hebt, kunt u de pil (pleister, ring) ononderbroken gebruiken, dus zonder stopweek. Dat kan u enkele maanden toepassen. Indien na verloop van tijd toch een bloeding optreedt, moet u een dag of vijf stoppen en dan kunt u weer met een nieuwe strip beginnen.
• U kunt ook, zonder enig pobleem, minder dan 7 dagen stoppen met de pil. Dan stopt u bijvoorbeeld 4 dagen en begint u daarna weer met de pil.
• Middelen die continu worden genomen (minipil, prikpil, implantaat, hormonaal spiraal) zijn het meest effectief tegen pijnlijke maandstonden. Na enkele maanden stoppen de menstruaties vaak volledig.

zie ook artikel : Menstruatiepijn (Dysmenorroe)

Premenstrueel syndroom (PMS)
Onder het premenstrueel syndroom verstaat men het regelmatig (cyclisch) optreden van emotionele, gedragsgebonden en lichamelijke symptomen tijdens de tweede helft van de cyclus.
• Gebruik van een combinatiepreparaat (combinatiepil, pleister of vaginale ring) verbetert de klachten van het premenstrueel syndroom niet of nauwelijks.
• Bij ernstige klachten kan eventueel continu hormonale anticonceptie gebruikt worden, waardoor de menstruaties helemaal stilvallen. Ook het hormonaal spiraal kan eventueel voorgeschreven worden.

zie ook artikel : Het premenstrueel syndroom (of PMS)

Endometriose
Endometriose is een chronische maar goedaardige ziekte bij vrouwen waarbij het slijmvliesweefsel dat normaal de binnenkant van de baarmoeder bekleedt (endometrium), ook buiten de baarmoeder voorkomt. Vrouwen met endometriose kunnen tijdens de menstruatie buikpijn hebben.
Iedere vorm van hormonale behandeling die de eisprong onderdrukt en de menstruele bloedingen beperkt, heeft een gunstig effect op de symptomen en de evolutie van endometriose.
• Indien u endometriose hebt, kan u continu een combinatiepreparaat nemen (combinatiepil, pleister of ring), dus zonder stopweek, zodat de menstruaties uitblijven. Hierdoor groeit het baarmoederslijmvlies niet aan en blijven ook de endometrioseplekjes buiten de baarmoeder rustig.
• Ook progestageen-alleen preparaten (minipil, prikpil, implantaat) die de eisprong beletten, kunnen helpen bij endometriose.
• Het hormonenspiraal zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies in een ‘rustfase’ komt, waardoor het endometriose kan onderdrukken. Bij langer gebruik zorgt het spiraaltje bovendien voor lichtere bloedingen of soms zelfs geen bloedingen meer.
Het voordeel van het spiraal tegenover de pil is dat het hormoon progesteron vooral in de baarmoederholte en in de vrije buikholte aanwezig is.

zie ook artikel : Endometriose

4. Helpt hormonale anticonceptie tegen pijn in de borsten (mastodynie)?
Hormonale anticonceptie kan soms helpen tegen cyclische borstpijn die ontstaat rond de menstruaties, vooral als ze continu gebruikt wordt (dus zonder rustweek zodat de menstruaties helemaal uitblijven).
Anderzijds kan hormonale anticonceptie bij sommige vrouwen soms borstpijn uitlokken. Meestal is dit een tijdelijk fenomeen dat na enkele weken tot maanden spontaan verdwijnt.

zie ook artikel : Pijn in de borsten (mastodynie): hinderlijk maar meestal onschuldig

5. Helpt hormonale anticonceptie tegen acne?
Sommige vormen van hormonale anticonceptie hebben een gunstig effect op acne (en overmatige haargroei, hirsutisme, of haarverlies), andere kunnen acne (en haargroei of haarverlies) uitlokken of verergeren.

• Combinatiepreparaten (combinatiepil, pleister, ring) hebben een gunstig effect op acne (en haargroei of haarverlies) omdat ze de productie van mannelijk hormoon afremmen. Contraceptiva die een progestageen met een anti-androgene werking bevatten (derdegeneratiepillen), scoren op dit vlak mogelijk iets beter. Het effect wordt meestal na drie tot vier maanden zichtbaar. Het verschilt evenwel van persoon tot persoon.
Hormonale anticonceptie wordt echter niet aangeraden als een behandeling voor (ernstig) acne. Daarvoor bestaan betere geneesmiddelen.
• Progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat) kunnen daarentegen een negatief effect hebben op acne (en haargroei of haarverlies). Zij worden dan ook eerder afgeraden voor meisjes en vrouwen met (ernstig) acne.

6. Verbetert hormonale anticonceptie de botdichtheid?
• Combinatiepreparaten (combinatiepil, pleister, ring) hebben eerder een positief effect op de botdichtheid en zouden op die manier kunnen beschermen tegen osteoporose op latere leeftijd.
• De progestageen-alleen middelen (minipil, implantaat, hormoonspiraal) hebben geen effect op de botdichtheid.
• Alleen de prikpil heeft een zeer geringe negatieve invloed op de botdichtheid. Daarom wordt de prikpil afgeraden voor meisjes tussen 12 en 18 jaar.
De botdichtheid herstelt zich 1 tot 3 jaar na het stoppen met de prikpil.

7. Menopauzeklachten
• Bij vrouwen boven de 40 die de menopauze naderen, kan hormonale contraceptie helpen tegen vasomotorische klachten zoals opvliegers en nachtelijke transpiratieaanvallen.
• Bij vrouwen in de menopauze die een hormoonvervangende behandeling volgen, kan het hormoonspiraal worden gebruikt om overmatige groei van het baarmoederslijmvlies te voorkomen.

Nadelen Van Hormonale Anticonceptie

De hormonen die gebruikt worden bij hormonale anticonceptie kunnen een aantal negatieve effecten hebben. Men moet een onderscheid maken tussen:
• Tijdelijke aanpassingsverschijnselen die enkele weken tot maanden kunnen duren, omdat het lichaam zich moet aanpassen aan de hormonen.
Houden deze klachten langer aan dan kan het kiezen van een product (pil, pleister, ring…) met een andere samenstelling de klachten vaak doen verdwijnen. Blijven de klachten desondanks toch aanwezig, dan is het raadzaam een andere vorm van anticonceptie te kiezen.
• Hormonale anticonceptie verhoogt ook licht het risico op hart- en vaatziekte, trombose (bloedklonters) en sommige kankers.
Dat risico is echter zeer beperkt en sterk afhankelijk van het type pil, uw leeftijd en gezondheid, en of u al dan niet rookt.

Ernstige Gezondheidsproblemen

1. Verhoogt hormonale anticonceptie het risico op kanker?
Sommige vrouwen willen geen hormonale anticonceptie nemen omdat ze schrik hebben dat dit de kans op kanker verhoogt. Het gebruik van hormonale anticonceptie vermindert echter globaal genomen het risico op kanker. Voor sommige vormen van kanker is er echter een licht verhoogd risico.

Baarmoederhalskanker
Er bestaat een zeer licht verhoogde kans op baarmoederhalskanker bij langdurig pilgebruik (langer dan 5 jaar).
• Na stoppen daalde het risico geleidelijk en vanaf tien jaar na stoppen is het risico weer gelijk aan dat van vrouwen die de pil nooit gebruikten.
• Of er ook een verhoogd risico op baarmoederhalskanker is bij meisjes en vrouwen die gevaccineerd zijn tegen het humaan papillomavirus (HPV), is momenteel nog niet geweten.

Indien u baarmoederhalskanker hebt gehad, wordt hormonale anticonceptie afgeraden, zowel combinatiepreparaten met progestagenen en oestrogenen (combinatiepil, pleister, ring) als progestageen-alleen preparaten (minipil, prikpil, implantaat, hormoonspiraal).

Borstkanker
Of de combinatiepil de kans op borstkanker verhoogt, is nog onduidelijk. Mogelijk is er een zeer licht verhoogde kans, vooral dan bij langdurig gebruik en bij vrouwen boven 35 jaar.
Dit licht verhoogde risico vermindert als u weer stopt met de pil en is 10 jaar later verdwenen.
Bij gebruik van de minipil (en prikpil) en het hormoonspiraal is er waarschijnlijk geen verhoogd risico op borstkanker.

• Indien u borstkanker hebt gehad, wordt hormonale anticonceptie (zowel combinatiepil als minipil) afgeraden.
• Er is geen bewijs dat hormonale anticonceptie de kans op borstkanker verhoogt als u draagster bent van het borstkankergen (BCRA 1 of 2).
• Bent u jonger dan 30, dan wordt hormonale anticonceptie zelfs aangeraden omdat het het risico op baarmoederkanker blijvend verlaagt.
• Bent u ouder dan 35 jaar en draagster van het borstkankergen (BCRA), dan wordt de combinatiepil toch afgeraden. De minipil en het hormoonspiraaltje mag u wel gebruiken.
•Er is geen bezwaar tegen het gebruik van hormonale anticonceptie bij vrouwen bij wie borstkanker in de familie voorkomt, als onduidelijk is of er sprake is van een genmutatie.

Melanoom (huidkanker)
Studies hierover spreken elkaar tegen. Sommige studies tonen geen verhoogd risico, andere studies wel. Als er al een verhoogd risico zou zijn, dan is dat alleszins miniem.

Lever- en galblaaskanker
Waarschijnlijk is er geen verhoogd risico op lever- en galblaaskanker.
Schildklierkanker
Waarschijnlijk is er geen verhoogd risico op schildklierkanker.

2. Verhoogt hormonale anticonceptie de kans op hart- en vaatziekten?
Bij gebruik van hormonale anticonceptie met combinatiemiddelen is de kans op hart- en vaatziekten (hartinfarct, beroerte of CVA) zeer licht verhoogd.
Dit is echter sterk afhankelijk van het type anticonceptie, uw leeftijd, of u al dan niet rookt, uw gewicht en andere gezondheidsproblemen.
Bij de progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat, hormonaal spiraal) is het risico op hart- en vaatziekten niet verhoogd.

• Roken: het risico is vooral verhoogd bij vrouwen die roken of minder dan één jaar voor het pilgebruik gestopt zijn (meer dan 15 sigaretten per dag). Bij niet-rooksters is er nauwelijks een verhoogd risico.

. Leeftijd: het risico bij jonge vrouwen is uiterst klein. Het risico bij gebruik van combinatiemiddelen verhoogt vooral vanaf 35 jaar.
• Aanwezigheid van andere cardiovasculaire risicofactoren verhoogde bloeddruk, te hoog cholesterolgehalte, hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen jonger dan 60 jaar, obesitas/verhoogde middelomtrek…
• Migraine met aura: vrouwen met migraine met aura hebben een verhoogde kans op een beroerte (CVA), vooral als zij ook roken.
Jonge vrouwen met migraine zonder aura (-35 jaar) mogen gerust hormonale anticonceptie gebruiken.

• Type anticonceptie:
Het risico hangt af van de dosis hormonen, vooral van het oestrogeen.

Combinatiemiddelen (combinatiepil, pleister of ring) worden afgeraden:
• als u 35 jaar of ouder bent en rookt;
• als u een hartinfarct of beroerte (CVA) hebt gehad;
• als u een hartklepziekte of een aangeboren hartaandoening hebt;
• als u lijdt aan migraine met aura, zeker als u ook rookt;•als u obees bent (BMI > 30);
• als u lijdt aan systemische lupus (SLE).De voor- en nadelen van combinatiemiddelen moeten zorgvuldig afgewogen worden:
• als u rookt: beter is dan een spiraal of een methode met alleen progestageen (minipil, prikpil…).
•als u lijdt aan migraine zonder aura en ouder bent dan 35 jaar;

De voor- en nadelen van alle hormonale middelen moeten zorgvuldig afgewogen worden:
• Bij aanwezigheid van meerdere risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, diabetes type 1 en 2, hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen jonger dan 60 jaar, obesitas en/of verhoogde middelomtrek.

3. Verhoogt hormonale anticonceptie de bloeddruk ?
Hormonale anticonceptie met combinatiemiddelen (combinatiepil, pleister, ring) kan leiden tot een lichte verhoging van de bloeddruk.
Progestageen-alleen middelen (Minipil, prikpil, hormoonstaafje en hormoonspiraal) veroorzaken in de regel geen veranderingen in de hoogte van de bloeddruk.

Indien er cardiovasculaire risicofactoren aanwezig zijn (roken, verhoogde bloeddruk in uw voorgeschiedenis, verhoogd cholesterolgehalte, overgewicht, diabetes) zal uw arts geregeld uw bloeddruk controleren. Wanneer bloeddrukverhoging optreedt moet een andere methode van anticonceptie worden overwogen.

Combinatiemiddelen worden afgeraden indien u
• constant een systolische bloeddruk boven 140 mmhg en diastolische bloeddruk boven 90 mmhg hebt;
• als u naast een hoge bloeddruk ook lijdt aan andere vaatziekten zoals angina pectoris of etalagebemen (claudicatio intermittens), of indien u reeds een TIA (een milde vorm van beroerte) hebt gehad.

Progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat, hormonaal spiraal) zijn geen probleem.

4. Verhoogt hormonale anticonceptie de kans op bloedklonters (diepveneuze trombose)?
Hormonale anticonceptie met combinatiemiddelen (pil, pleister, ring) verhoogt, vooral tijdens het eerste jaar van gebruik, het risico op bloedklonters (diepveneuze trombose) zeer licht. Prostageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat en hormoonspiraal) verhogen het risico op veneuze trombose niet.
Het absolute risico op veneuze trombose is hoe dan ook zeer laag.
• Van de 100.000 vrouwen die de pil niet gebruiken, krijgen er per jaar 5 (onder de 20 jaar) tot 100 (40-49 jaar) een veneuze trombose.
• Van de 100.000 vrouwen die een combinatiepil gebruiken, krijgen er per jaar 20 tot 60 (onder de 20 jaar) en 400 tot 800 (40-49 jaar) een trombose.
• Het risico is het grootst in het eerste jaar en neemt af met de duur van het gebruik, maar blijft hoger dan bij niet-pilgebruiksters.
Het risico hangt onder meer af van het type hormonale anticonceptie, uw leeftijd, of u al dan niet rookt, uw lichaamsgewicht en of u reeds eerder een bloedklonterprobleem hebt gehad.

Leeftijd
De kans op veneuze trombose neemt toe met de leeftijd, vooral vanaf 35 jaar.

Lichaamsgewicht
Zwaarlijvigheid (BMI boven 25) verhoogt de kans op veneuze trombose.

Roken
Indien u rookt of tot minder dan één jaar voor het pilgebruik hebt gerookt, hebt u een verhoogd risico op veneuze trombose.

Migraine
Indien u lijdt aan migraine, en dan vooral migraine met aura, verhoogt het risico, zeker als u ook rookt.

Persoonlijke of familiale voorgeschiedenis
Indien u in het verleden reeds een veneuze trombose hebt gehad, of naaste familieleden hebt met een veneuze trombose.

Stoornis van de bloedstolling
Indien u lijdt aan een stollingsstoornis (trombofilie), bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine-III-deficiëntie, factor Vleiden of antistoffen tegen fosfolipiden.

Immobilisatie
Indien u een operatie moet ondergaan waarbij u lange tijd geïmmobiliseerd bent, of indien de onderste ledematen lange tijd geïmmobiliseerd zijn (bv. een been in het gips, rolstoel), loopt u meer kans op een veneuze trombose.

Type anticonceptie
Er bestaat een groot (relatief) verschil in risico naargelang het type anticonceptie.

Progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat, hormoonspiraaltje) verhogen het risico op veneuze trombose niet.

Bij een verhoogd risico op veneuze trombose kunnen progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat, hormonaal spiraal) worden gebruikt.

Combinatiemiddelen (die progestageen en oestrogeen bevatten) verhogen wel het risico op veneuze trombose. De nieuwste pillen (derde en vierde generatie) zijn minder veilig dan de tweedegeneratiepillen uit de jaren 70 en 80.
• Van de 100.000 vrouwen die een pil van de tweede generatie nemen, krijgen er per jaar 20 (onder de 20 jaar) tot 400 (40-49 jaar) een trombose. Deze pil geeft dus een viermaal zo hoog risico. Bij vrouwen die pillen van de derde generatie gebruiken is het risico op veneuze trombose tot achtmaal zo hoog als bij vrouwen die geen pil gebruiken. Daarom verdienen pillen van de tweede generatie de voorkeur.
• De hormonenpleister en de vaginale ring zijn qua samenstelling vergelijkbaar met een combinatiepil van de derdegeneratie. In vergelijking met een tweedegeneratiepil is het risico op veneuze trombose dus iets hoger.

De combinatiepil met levonorgestrel (tweedegeneratiepil) geeft het laagste risico op diepveneuze trombose en verdient daarom de voorkeur. Het gaat om volgende pilmerken: Eleonor 30, Microgynon 30, Nora 30, Steridel 30

Als u al langer dan één jaar een andere pil neemt, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt deze pil gerust verder nemen. Maakt u zich toch ongerust, spreek er dan over met uw huisarts.

Combinatiemiddelen die een progestageen en oestrogenen bevatten (combinatiepil, pleister en ring) worden afgeraden:
• als u 35 jaar of ouder bent en rookt (meer dan 15 sigaretten per dag);
• als u een hartinfarct of beroerte (CVA) hebt gehad;
• als u een bloedklonter in de benen (diepe veneuze trombose) of de longen (longembolie) hebt gehad;
• als u lijdt aan migraine met aura, zeker als u ook rookt;
• als u een stoornis van de bloedstolling (trombofilie) hebt, bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine-III-deficiëntie, factor Vleiden of antistoffen tegen fosfolipiden;
• als u antistollingsmiddelen tegen veneuze trombose moet nemen;
• als u lijdt aan systemische lupus (SLE);
• als u moet worden geopereerd en/of gedurende lange tijd geïmmobiliseerd bent (bv. gips, rolstoel).

De voor- en nadelen van de combinatiepil moeten zorgvuldig afgewogen worden:
• Bij aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, diabetes type 1 en 2, hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen jonger dan 60 jaar, obesitas of verhoogde middelomtrek;
• als u rookt: beter is dan een spiraal of een methode met alleen progestageen (minipil, prikpil…);
• Als een dicht familielid op jonge leeftijd (-45 jaar) een diepe veneuze trombose of longembolie heeft gehad.

De minipil (prikpil, implantaat, hormoonspiraal) wordt afgeraden:
• als u diepe veneuze trombose of longembolie hebt gehad.

De voor- en nadelen van de minipil (prikpil, implantaat, hormoonspiraal) moeten zorgvuldig afgewogen worden:
• Bij aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken, hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes type 1 en 2, hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen jonger dan 60 jaar, obesitas of verhoogde middelomtrek.
• Bij vrouwen ouder dan 35 jaar die roken.

zie ook artikel : Trombose en de anticonceptiepil

5. Veroorzaakt hormonale anticonceptie spataders?
Dat vrouwen vaker last hebben van spataderen wordt toegeschreven aan de invloed van vrouwelijke hormonen, maar ook aan gebruik van hormonale anticonceptie.
• Bent u jonger dan 35 en hebt u spataders, dan is dit geen reden om de stoppen met hormonale anticonceptie.
• Bent u ouder dan 35, vooral als u rookt en/of zwaarlijvig bent, bespreekt u het best met uw arts of u hormonale anticonceptie kunt gebruiken. Een progestageen-alleen product (minipil, prikpil, implantaatstaafje of hormoonspiraal) is dan het meest aangewezen.

6. Verhoogt hormonale anticonceptie het risico op diabetes?
Hormonale anticonceptie kan leiden tot lichte stoornissen in de suikerstofwisseling.
Er is tot nu toe echter geen enkel bewijs dat hormonale anticonceptie leidt tot een verhoogde kans op diabetes type 1 of type 2.

• Bij vrouwen die diabetes hebben (en andere risicofactoren voor een hart- en vaatziekte) moeten de voor- en nadelen van hormonale anticonceptie zorgvuldig afgewogen worden.
• Combinatiemiddelen worden afgeraden bij vrouwen met diabetes die reeds vaatafwijkingen hebben (aan de nieren, de ogen…).

7. Verhoogt hormonale anticonceptie de kans op lever- of galziekten?
• Combinatiemiddelen (combinatiepil, pleister, ring) kunnen in zeldzame gevallen bij sommige vrouwen leiden tot een afname of onderbreking van de galstroom (galstuwing of cholestase) en een verhoogde kans op galstenen.
• Combinatiepreparaten verhogen in zeldzame gevallen de kans op geelzucht (icterus), vooral bij vrouwen die tijdens een eerdere zwangerschap zwangerschapsgeelzucht of -jeuk hebben gehad.

Combinatiemiddelen worden afgeraden als u een ernstige leverfunctiestoornis hebt, zoals acute hepatitis of ernstige cirrose. Progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat of hormoonspiraal) zijn bij lever- en galziekten een veiliger keuze.

8. Verhoogt hormonale anticonceptie de kans op osteoporose?
• Combinatiepreparaten (combinatiepil, pleister, ring) hebben eerder een positief effect op de botdichtheid en zouden op die manier kunnen beschermen tegen osteoporose op latere leeftijd.
• De progestageen-alleen middelen (minipil, implantaat, hormoonspiraal) hebben geen effect op de botdichtheid.
• Alleen de prikpil heeft een zeer geringe negatieve invloed op de botdichtheid. Daarom wordt de prikpil afgeraden voor meisjes tussen 12 en 18 jaar en voor vrouwen boven de veertig jaar.
De botdichtheid herstelt zich 1 tot 3 jaar na het stoppen met de prikpil.

De prikpil wordt afgeraden voor meisjes tussen 12 en 18 jaar en voor vrouwen boven de 40 jaar.

Nevenwerkingen van de pil

1. Leidt hormonale anticonceptie tot gewichtstoename?
Er is geen bewijs dat hormonale anticonceptie leidt tot (blijvende) gewichtstoename.
• Pilgebruik leidt niet tot een toename van de vetmassa, maar het kan wel zijn dat u tijdelijk meer vocht ophoudt, vooral in de borsten en de heupen, en dus tijdelijk iets meer weegt.
• De prikpil (en mogelijk ook het implantaat) geeft mogelijk een grotere gewichtstoename, afhankelijk van de duur van gebruik: gemiddeld 2 tot 5 kg na 3 jaar.
• De kans op lichte gewichtstoename zou ook iets groter zijn met de vaginale ring dan bij de gewone combinatiepil.

2. Veroorzaakt hormonale anticonceptie misselijkheid?
Sommige vrouwen kunnen in het begin last hebben van misselijkheid en soms braken. Dit verdwijnt meestal na enkele weken tot maanden.
• De pil innemen samen met eten of net voor het slapengaan, kan helpen.
• De hormonenpleister geeft meer klachten van misselijkheid dan de gewone combinatiepil.

3. Veroorzaakt hormonale anticonceptie hoofdpijn?
Ongeveer 1 op 10 vrouwen die hormonale anticonceptie nemen heeft last van een migraine-achtige hoofdpijn. Dat gebeurt vooral in de stopweek en is een gevolg van de lagere oestrogeenspiegel tijdens die stopweek.

Volgende methoden kunnen helpen om hoofdpijnproblemen op te lossen.
• U kunt de pil zonder pauzeweek gedurende drie strips aaneen gebruiken, waardoor geen maandstonden optreden, waarna een stopweek met maandstonden volgt. Dit kan alleen met een eenfase pil (waarvan de dosering over de hele duur van de cyclus dezelfde is).
• U kunt de pil continu nemen, dus zonder stopweek, tot er een doorbraakbloeding komt. Op het moment van de doorbraakbloeding moet u het slikken van de pil een week onderbreken, en dan opnieuw beginnen. Dit kan alleen met de eenfase-pil.
• U kunt in overleg met uw arts een lager gedoseerde pil proberen.
• U kunt tijdens de pilvrije week een oestrogeenpleister gebruiken.
• Uw arts kan u ook pijnstillers voorschrijven, te nemen bij het begin van de onttrekkingsbloeding in voldoende hoge dosis.
• Indien de hoofdpijn blijft aanslepen en duidelijk is dat ze te maken heeft met de pil, kan ook overwogen worden om op een ander anticonceptivum over te schakelen, zoals bv. een prikpil, implantaat (hormoonstaafje) of een hormonaal spiraal.
• Als u last hebt van ernstige migraine met aura, dan wordt de combinatiepil afgeraden vanwege een verhoogd risico op een beroerte (CVA). Progestageen-alleen anticonceptie is dan wel mogelijk.

4. Menstruatieproblemen
Bij gebruik van hormonale anticonceptie kunnen menstruatieproblemen optreden.

Tussentijds bloedverlies
Tussen uw menstruaties (buiten de stopweek) kunt u op onverwachte momenten een beetje of relatief veel bloed verliezen. Is het relatief veel bloed, vergelijkbaar met een gewone menstruatie, dan noemt men dit een doorbraakbloeding. Zijn het slechts enkele vlekjes, dan spreekt men van ‘spotting’.
• Tussentijdse bloedingen zijn normaal in de eerste maanden dat u een combinatiemiddel (pil, pleister, ring) gebruikt. Ook bij een hormoonspiraal kunnen tijdens de eerste drie tot zes maanden tussentijdse bloedingen optreden. Dat komt omdat uw lichaam zich nog moet aanpassen. Meestal verdwijnt dit na een drietal maanden.
Deze tussentijdse bloedingen zijn meestal onschuldig. Ze hebben bij correct gebruik van het anticonceptiemiddel geen invloed op de bescherming tegen zwangerschap.
• U mag zeker niet stoppen met uw anticonceptiemiddel, want dan bent u niet meer beschermd en riskeert u zwanger te worden. Veel ongewenste zwangerschappen tijdens de eerste maanden pilgebruik ontstaan doordat vrouwen bij tussentijds bloedverlies het pilgebruik uit ongerustheid staken.
• De kans op doorbraakbloedingen zijn groter als u rookt. Rooksters hebben lagere oestrogeenspiegels en vooral bij de combinatiepreparaten met een lagere dosering oestrogenen kunnen hierdoor gemakkelijker doorbraakbloedingen optreden.
Stoppen met roken kan dan een oplossing zijn.
• Doorbraakbloedingen kunnen ook optreden als u de pil (pleister, ring) doorneemt en de stopweek overslaat om uw menstruaties uit te stellen. Dan last u het best een pauze in van maximum 7 dagen om daarna met een nieuwe strip te starten.
• Als u na meerdere maanden pilgebruik last krijgt van tussentijdse bloedingen, kan dit een gevolg zijn van:
– onregelmatige inname van de pil;
– van verkeerde inname van de pil (wanneer u bij een driefasenpil de pillen in een verkeerde volgorde hebt ingenomen);
– van braken of diarree;
– van een wisselwerking met andere medicijnen die u hebt ingenomen, bijvoorbeeld met medicijnen tegen epilepsie of Sint Janskruid.
U bent dan minder beschermd tegen zwangerschap. U bent pas weer veilig als u 7 pillen na elkaar correct hebt ingenomen. Gebruik ondertussen een condoom als u seks hebt.
• Bloedverlies dat pas na meerdere maanden optreedt, kan ook wijzen op atrofie (dunner worden) van het baarmoederslijmvlies. Tijdelijk stoppen met de pil gedurende één of twee cycli, of overschakelen op een ander type pil met andere hormonen of andere hormoonconcentraties, kan dan helpen. Bespreek dit met uw arts.
• Als de tussentijdse bloedingen meer dan 3 maanden blijven aanhouden, raadpleegt u het best u arts. Die kan nagaan of u geen seksueel overdraagbare infectie (bijvoorbeeld chlamydia) hebt of last hebt van endometriose.

Menstruatiestoornissen
Een veel voorkomende klacht bij de progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil en implantaat) zijn menstruatiestoornissen: onregelmatig, vaker, meer of minder, heviger, tussentijdse doorbraakbloedingen… Een onregelmatig bloedingspatroon is bijvoorbeeld voor veel de vrouwen een reden om het implantatiestaafje vroegtijdig te laten verwijderen.
Meestal verdwijnen deze klachten na enkele maanden.
Het totale bloedverlies is bij het gebruik van deze middelen echter minder dan wanneer er geen hormonen zouden worden gebruikt.
Bij hevige bloedingen of wanneer die bloedingen aanhouden, raadpleegt u het best uw huisarts of gynaecoloog.

Stoppen menstruaties (amenorroe)
• Na verloop van tijd kunnen de menstruaties helemaal uitblijven (amenorroe). Dat gebeurt vooral met de progestageen-alleen middelen (minipil, prikpil, implantaat, hormoonspiraal), of als u combinatiemiddelen gebruikt zonder stopweek. Er kunnen wel doorbraakbloedingen optreden. Ook als de bloedingen wegblijven, is het middel betrouwbaar.
• Als u stopt met hormonale anticonceptie kan het enkele maanden duren vooraleer u opnieuw maandstonden krijgt. Dit komt meer voor bij vrouwen die ook vroeger een onregelmatige cyclus hadden.
• Bij stoppen met de prikpil is het normaal dat het een half jaar tot een jaar duurt voordat uw normale cyclus weer terug is.

5. Verhoogt hormonale anticonceptie de kans op ontstekingen en irritatie van de vagina
• Hormonale anticonceptie kan soms aanleiding geven tot een droge vagina waardoor irritatie en jeuk kan ontstaan, soms met afscheiding. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.
• De vaginale ring geeft meer vaginitisklachten (ontsteking van de vagina en de schaamlippen), afscheiding en irritatie (jeuk).
• Besmetting met een seksueel overdraagbare infectie (SOI of SOA) verhoogt het risico op een opstijgende infectie wanneer een (hormoon) spiraal wordt geplaatst. Daarom wordt bij kans of vermoeden van een SOI altijd een SOI-test uitgevoerd. De SOI moet genezen zijn voor het spiraal wordt geplaatst. Intussen moet u een andere anticonceptiemethode gebruiken.
Dat geldt ook bij een andere vaginale infectie, bijvoorbeeld met candidaschimmels.

6. Worden uw borsten gevoeliger door hormonale anticonceptie?
Veel meisjes en vrouwen die hormonale anticonceptie nemen krijgen grotere borsten, of klagen van gevoelige, gespannen of pijnlijke borsten.
Deze verschijnselen kunnen ook tijdens een normale cyclus voorkomen, maar bij sommige vrouwen komen ze sterker naar voor door het gebruik van hormonale anticonceptie.
Meestal verdwijnen deze klachten na enkele maanden, of als men overschakelt naar een andere middel met een andere hormoonsamenstelling.
De hormonenpleister geeft meer klachten van gezwollen of pijnlijke/gespannen borsten dan de gewone combinatiepil.

7. Onderdrukt hormonale anticonceptie het libido (lustgevoelens)?
Hormonale anticonceptie kan een effect hebben op het libido. Studies over het effect van de pil en andere hormonale anticonceptiemethoden op het libido spreken elkaar echter tegen, zowel wat de aard als de grootte van het effect betreft. Bij sommige vrouwen lijkt het een negatief effect te hebben, bij andere heeft het geen of een positief effect.

• Wanneer de eisprong door pilgebruik wordt geremd, kan via deze weg het libido verminderen. Rond de ovulatie ervaren veel vrouwen immers een toename van libido.
• De pil onderdrukt ook de productie van testosteron. Hierdoor kunnen bij sommige vrouwen de seksuele lustgevoelens verminderen.
• Vooral jonge vrouwen die een lagedosispil nemen, lijken er last van te hebben.
• Tweede- en derdegeneratiepillen zouden minder aanleiding geven tot libidoverlies.
• Er zijn ook vrouwen die meer zin in seks krijgen en er meer van genieten, misschien omdat ze geen schrik moeten hebben om zwanger te worden, of omdat de menstruaties regelmatiger zijn.
• Hebt u de indruk dat de pil die u gebruikt uw libido vermindert, bespreek dat dan met uw arts. Misschien kan een ander merk of type pil met meer androgene effecten, soelaas bieden.

8. Verhoogt hormonale anticonceptie de kans op depressie of stemmingsveranderingen?
In de bijsluiter van sommige pillen wordt stemmingsverandering vermeld als een van de mogelijke bijwerkingen.
• Sommige vrouwen klagen inderdaad over stemmingsveranderingen zoals prikkelbaarheid, nervositeit en/of depressieve gevoelens wanneer ze de pil nemen. Dit kan te maken hebben met schommelingen in de hormoonspiegels door het gebruik van de pil. Overschakeling naar een ander merk kan soms helpen. Bespreek dit met uw huisarts of gynaecoloog.
• Anderzijds toont onderzoek eerder een stabiliserende werking van de pil op de stemming (minder ups en downs gedurende de menstruele cyclus). Andere onderzoeken vonden een positieve invloed, mogelijk als gevolg van minder klachten rondom de menstruatie.
• Waarschijnlijk bepalen individuele factoren of een vrouw een negatieve stemmingsverandering ervaart, zoals een vroegere depressie, pijnlijke maandstonden (dysmenorroe) of een recente bevalling.

9. Verhoogt hormonale anticonceptie de kans op huiduitslag?
• De oestrogenen in een combinatiepreparaat (combinatiepil, pleister, ring) veroorzaken bij sommige gebruiksters een zgn. zwangerschapsmasker (chloasma of melasma), een vlekkerige pigmentering van de huid die donkerder wordt bij blootstelling aan de zon. Na het stoppen van de pil kan dit geleidelijk wegtrekken, maar helemaal verdwijnen doet het zelden.
• De hormonale pleister kan bij sommige vrouwen huidirritatie veroorzaken. Daarom moet u de pleister telkens op een andere plaats plakken.
• Progestageen-alleen preparaten (minipil, prikpil, hormoonstaafje, hormoonspiraal) kunnen bij sommige vrouwen acne, overdreven haargroei (hirsutisme) en/of haaruitval uitlokken of verergeren. Als u hier last van heeft, raadpleeg dan uw arts.
Combinatiepreparaten (combinatiepil, pleister, ring) daarentegen hebben meestal een gunstig effect op een bestaande acne.

10. Kan hormonale anticonceptie het dragen van lenzen bemoeilijken?
Sommige vrouwen die lenzen dragen, kunnen last krijgen van hun lenzen (oogirritatie) of slechter zien.
Raadpleeg uw oogarts als u dat ondervindt.

11. Maakt hormonale anticonceptie u minder vruchtbaar?
Terwijl u hormonale anticonceptie gebruikt, bent u niet vruchtbaar. Hormonale anticonceptie heeft echter geen enkele nadelige invloed op uw vruchtbaarheid nadat u ermee stopt. Dit wil zeggen dat uw normale cyclus weer kan hernemen vanaf het moment dat u meer dan 7 dagen bent gestopt. U kunt dus ook zwanger worden in die eerste normale cyclus zonder pil.
• Soms gebeurt het dat het enkele weken tot maanden duurt vooraleer u uw eigen natuurlijke cyclus weer spontaan herneemt na de stop. Dit is heel normaal, en is niet afhankelijk van welke pil u genomen hebt, of van de duur dat u de pil nam.

12. Verhoogt hormonale anticonceptie het risico op SOA?
De pil beschermt niet tegen SOA. Bij seksueel risicogedrag moet u dus nog altijd een condoom gebruiken.
Het is anderzijds niet aangetoond dat vrouwen die de pil gebruiken, meer seksueel risicogedrag vertonen.

13. Wat gebeurt er als u zwanger wordt terwijl u hormonale anticonceptie gebruikt?
Indien u zwanger wordt terwijl u hormonale anticonceptie, hoeft u niet te panikeren. De kans op aangeboren afwijkingen bij het kind door de hormonen is vrijwel onbestaand.
Zodra u weet dat u zwanger bent, moet u natuurlijk wel onmiddellijk stoppen met de anticonceptie.

14. Is de pil gevaarlijk wanneer een kind ze inslikt?
Anticonceptiepillen zijn weinig gevaarlijk, zelfs als ze in grote hoeveelheid (bijvoorbeeld een volledige strip) worden ingenomen.
• Als een kind 1 of 2 pillen inneemt zal het hoogstwaarschijnlijk geen symptomen krijgen.
• Een grotere hoeveelheid anticonceptiepillen kan aanleiding geven tot maag-darmklachten, zoals misselijkheid of braken.
• In uitzonderlijke gevallen kan een beetje bloeden voorkomen bij kleine meisjes, na het nemen van een grote hoeveelheid. Dit vereist geen speciale behandeling en hoeft niet tot bezorgdheid te leiden.
• De pillen hebben geen invloed op de seksuele ontwikkeling van uw kind, meisje of jongen.

Bronnen
www.seksualiteit.be
www.allesoverseks.be
www.kuleuven.be/ugp/patientinfo/seksualiteit
www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_lange_tekst_20130516.pdf
www.domusmedica.be/richtlijn hormonale anticonceptie
www.bcfi.be
www.mijnvoorbehoedsmiddel.be
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-anticonceptie
www.thuisarts.nl/anticonceptie
www.sense.info/
www.anticonceptie-online.nl/
www.anticonceptie.nl
www.spreekuurthuis.nl
www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/Pages/contraception.aspx
http://plannedparenthood.org/learn/birth-control/birth-control-pill
www.asrm.org
www.henw.org/archief/volledig/id2856-libidoverlies-bij-gebruik-van-de-pil.html

BRON: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=19773

We weten allemaal dat heel wat vrouwen jaren lang de pil slikken, en soms de voor en nadelen er niet van weten. En dat er soms ook andere mogelijkheden kunnen. Het beschermt je dan wel tegen een zwangerschap maar in sommige gevallen en met langdurig gebruik kan je soms naar andere opties gaan om niet zwanger te worden. Als men weet dat het soms al begint vanaf een leeftijd van 14jaar en dit voor een periode van 30a40 jaar dan is het toch op een moment gewenst om over te stappen. Daarom is het ook van belang om dit met je arts te bespreken de mogelijkheden, en de voor en nadelen van alle anticonceptie middelen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

De pil is helemaal niet zo veilig als je denkt

Waarschijnlijk slik je de pil als anticonceptiemiddel al zo lang als je je kan herinneren – of in ieder geval, waarschijnlijk sinds je tienerjaren – en denk je dat dit één van de veiligste manieren is om vooral niet ongewenst zwanger te worden. Fout. Sorry dat we je dit nieuws moeten brengen, maar de pil is helemaal niet zo veilig als iedereen lijkt te denken. Oeps…

Wereldwijd slikken vrouwen de pil zodat ze niet zwanger worden, maar wat blijkt? Onderzoek wijst uit dat hoe langer je de pil slikt, hoe groter de kans is op een ongewenste zwangerschap. Want eerlijk is eerlijk, de kans dat je de pil eens vergeet of dat je het niet op hetzelfde tijdstip inneemt is groot. Hallo, leven komt soms tussendoor waardoor je niet op hetzelfde tijdstip je pil slikt. Maar terwijl iedereen denkt dat het safe is als je het binnen 12 uur van het gebruikelijke tijdstip slikt, blijkt dit dus op lange termijn niet helemaal te werken. Check hier de grafieken. Shocking. Toch maar weer overstappen op de condooms dan maar?

BRON: http://www.vrouwen.nl/view/126727/De+pil+is+helemaal+niet+zo+veilig+als+je+denkt

En dan kan je toch eens als vrouw je gaan afvragen hoe betrouwbaar het is, en of het na heel lange inname nog wel gezond is. Het vergeten is een punt, maar hoeveel zijn er niet die ze blijven doornemen. Om toch maar die ongesteldheid uit te stellen. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: