Tag Archive: aantrekkelijk


Hoe ouder men wordt hoe anders men omgaat met het woord aantrekkelijk.

Vrouw, Portret, Business, Kapsel, Lippenstift, Ouderen

Van nature zal een mens altijd naar het uiterlijk kijken. Hoe mooier hoe beter en vooral als men jong is. Hoe ouder men wordt hoe meer we op andere dingen gaan letten die even aantrekkelijk zijn bij een persoon. Het heeft dan veel minder te maken met wat je kan beleven aan seks. Maar wat je elkaar kan geven om er van te genieten. Dan is er meer dan het uiterlijk alleen. Intelligentie is er een van. Een goed gesprek kan wonderen doen op vlak van aantrekkelijkheid.
Zo merk je hoe ouder we worden hoe we andere prioriteiten stellen. Dat is zowel voor de man als de vrouw. In jeugdige leeftijd zal de man zich laten leiden door voortplantingsdrang. De jonge vrouw dan weer met het dragen van het kind. En dan zie je hier telt het uiterlijk mee.

Sexy, Lingerie, Vrouw, Jas, Hete, Boudoir, Mand


Na verloop van tijd komt men in een fase dat men meer denkt aan hulp bieden en aan de kleinkinderen.
Op een moment kom je dat gezelschap belangrijk is in het leven. Men hoeft dan nog niet samen te wonen. Weten dat er iemand is die je om hulp kan vragen is een must. Op dat moment gaat men niet uit naar het uiterlijke maar naar wat er innerlijk zit. De persoonlijkheid van de persoon.
Wat soms een rol kan spelen is ambitie en welvarendheid. Hoe ouder men wordt hoe anders je omgaat met geld. Men gaat ook meer nadenken over bepaalde zaken. Ook over het gezelschap. Kan het me gelukkig maken nog wat kunnen we samen nog delen om het geluk aan elkaar te geven. Het woord verbinding is hier het juiste. Het moet van beide kanten komen om die eenheid aan te voelen. juist door ouder te worden of alleen te komen te staan kan dit ook via afstand zijn. Want men heeft een leven opgebouwd en soms is het moeilijk om er iemand in te laten. Hier gaat men dan vaak voor het geluk naar beide maar toch beide in hun eigen woning. Al doen ze heel veel samen. Ze hebben een plekje om zich ook terug te trekken. Hou ouder men wordt hoe anders we ook naar het leven kijken. Men bekijkt het allemaal niet zwart wit maar er tussen zitten ook niet kleuren. Zeker als je eens de halve eeuw gepasseerd bent. Dan sta je ook anders in het leven. Men heeft het nodige al meegemaakt en daar vaak uit geleerd. Daardoor ga je ook anders om met het woord aantrekkelijk. Dat toch geregeld passeert. Zowel in lichamen maar ook in kunst muziek zelfs eten kan een gevoel naar boven brengen en niet te vergeten parfum en kleding. Dat een gevoel naar boven kan brengen van wat men ooit had en aantrekkelijk vond.
Aantrekkelijk heeft veel te maken met ons lichaamstaal. Hoe ouder men wordt hoe meer je daar ook naar kijkt. Ook kennen we het woord allemaal op een ding gericht het uiterlijk. Alleen als men meer levenservaring kent ga je anders omgaan met het woord en dat wilde ik hier duidelijk proberen te maken.

GIPHY

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Mannen en vrouwen schatten verkeerd in wat het andere geslacht aantrekkelijk vindt

Attractiveness and the IQ Levels of College Disciplines ...

Mannen en vrouwen hebben allemaal een idee van hoe we eruit zouden moeten zien om in de smaak te vallen bij het andere geslacht. Hoe slanker als vrouw, hoe beter? En hoe gespierder als man, hoe liever? Onderzoek toont nu aan dat wat we denken, toch niet strookt met de realiteit.

Het is de vloek van de Tindergeneratie: uiterlijk speelt een erg grote rol in de wereld van swipes en dates. We hebben allemaal een idee van wat we aantrekkelijk vinden bij iemand van het andere geslacht. Én we vormen ons ook een beeld van wat het andere geslacht aantrekkelijk vindt bij ons. 

Zeker in onze westerse samenleving baseren we ons daarvoor op stereotypes of beelden die we oppikken in de media. En drie keer raden: die doen ons geloven dat mannen graag slanke vrouwen zien en vrouwen graag gespierde mannen. Wetenschappelijk onderzoek stelde ook vast dat we daarvan overtuigd zijn. ADVERTENTIEPromote health. Save lives. Serve the vulnerable. Visit who.int

De ideale lichaamsbouw

Die bevinding bracht psychologen Xue Lei en David Perrett op het idee om te testen of die overtuigingen ook stroken met de werkelijkheid. Vindt het andere geslacht werkelijk die specifieke lichaamsbouw mooi? Of beelden we ons dat in? 

Voor het onderzoek ondervroegen ze 99 vrouwen tussen 17 en 26 jaar en 70 mannen tussen 18 en 25 jaar met een mobiele app. Daarin moesten de deelnemers de lichaamsbouw van een afgebeeld individu van hetzelfde geslacht aanpassen naar hun eigen lichaamsbouw, hun ideale lichaamsbouw en de lichaamsbouw die een persoon van het andere geslacht volgens hen aantrekkelijk zou vinden. Daarna moesten ze bij een afgebeeld individu van het andere geslacht de lichaamsbouw aanpassen naar hun persoonlijke voorkeur.

En ja hoor: de resultaten toonden aan dat de mannen niet zo uitdrukkelijk een slanke vrouw verwachten als de vrouwen dachten. En dat vrouwen niet zozeer een gespierd lichaam verkozen als de mannen dachten. De verschillen waren wel miniem, maar tonen aan dat we onze standaard voor aantrekkelijkheid bij het andere geslacht toch niet onmenselijk hoog leggen, ondanks de stereotypes en mediabeelden. 

“Het is belangrijk om die foute overtuigingen te corrigeren, want zo verhelpen we misschien enige ontevredenheid die mannen of vrouwen om die reden voor hun lichaam voelen”, schrijven de onderzoekers.

BRON: https://www.hln.be/nina/psycho/mannen-en-vrouwen-schatten-verkeerd-in-wat-het-andere-geslacht-aantrekkelijk-vindt~a8557f4f/

Soms denkt men voor een ander en moet men concluderen dat men het fout inschat. Zowel mannen als vrouwen schatten het maar al te vaak in hoe iemand denkt over het woord aantrekkelijkheid van het ander geslacht. Niet iedereen wilt naast een fotomodel lopen. De meeste mensen willen een gewoon vrouwelijk – mannelijk lichaam zien. Ook hangt veel af van leeftijd. Want naar gelang de leeftijd zit men in een fase van een fantasie beeld. Denk zelf maar aan de posters in je slaapkamer. Beeldschoon op foto maar in realiteit zou het wel tegenvallen.
Ik stel vaak de vraag aan mensen wat is een ideale lichaamsbouw. Hoe zie je het beeld van het vrouwelijke – mannelijk lichaam. Dan merk je al snel op dat het niet is zoals in boekjes of op tv. Maar de gewone mens die men op straat tegenkomt. Uiterlijk is niet de belangrijkste factor, het gehele plaatje van een persoon.
Ook is het zo dat ieder toch iets anders aantrekkelijker vind aan het lichaam. Dat maakt juist een lichaam zo mooi en de gedachten van de ander die met die aantrekkelijkheid kan spelen in zijn/haar gedachte.
Ook de kleding kan iemand aantrekkelijk maken, en dan vergeet je al snel wat er onder zit. Dat kan dan weer mooi zijn om daarover na te denken in jezelf.

Korte relaties dan ben je aantrekkelijk zegt onderzoek van Harvard ...
Wetenschappelijk bewezen: beste man, dit maakt jou aantrekkelijker

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Hoe aantrekkelijk ben je of vind jij jezelf.

Afbeeldingsresultaat voor aantrekkelijk

Aantrekkelijkheid heeft met bepaalde factoren te maken.

Je voorkomen
Je praten
Zelfvertrouwen hebben
Onafhankelijk kunnen zijn

Wat maakt iemand aantrekkelijk de eerste indruk. Dat heeft natuurlijk alles te maken met wat men te zien krijgt. De uitstraling van iemand. Iemand die zich goed voelt straalt en dat geeft juist die aantrekking.
Maar hoeveel mensen vinden zichzelf aantrekkelijk?
Hoeveel mensen durven zichzelf in de spiegel kijken?
Als men dat niet kan ga jezelf negatief opstellen. Dat wordt ook aangevoeld.
Maar ook emoties kunnen aantrekkelijk zijn. Hier ook weer zowel de positieve emoties als de negatieve emoties. Juist door ze te laten zien al kan de andere persoon dat aantrekkelijk vinden. Je bent op zo een moment jezelf. Je stelt je ook open en kwetsbaar op.
Aantrekkelijkheid heeft dus met heel wat te maken. Niet alleen het uiterlijk niet alleen kleding maar ook je innerlijke.  Het totaal plaatje van je lichaam en geest.
Gaan we dit dieper bekijken dan krijg je dat iemand aantrekkelijk is een gevoelig. Energie stroomt zowel van de ene als de andere. Men deelt (on)bewust iets. Iets dat energetisch voelbaar is.
Juist hierop aarde spreekt met van aantrekkelijkheid. Je verdiepen in het hogere dan is dat er niet meer. Dan is ieder lichaam ieder persoon aantrekkelijk. Maar hierop aarde wordt veel gedaan om aantrekkelijk gevonden te worden. Men gaat zelfs zo ver om anderen te gaan projecteren. Ben je dan nog jezelf nee. Je doet na je bent een meeloper. Een vrouw die sterk in het leven staat ziet er aantrekkelijk uit, en man die ook andere dingen doet is aantrekkelijk. Zoals de afwas, de was, of het huishouden en op de kinderen passen.
Durf eens in de spiegel kijken als je naakt bent en bekijk je helemaal. Ga niets denken maar bekijk je en zeg gevoelsmatig wat ben je toch aantrekkelijk. Dan ga je merken dat je op een moment een heel sterk zelfbeeld gaat krijgen, maar ook een sterk zelfvertrouwen. Daar gaat het om in deze wereld op aarde. Jezelf te zien in een goed lichaam.

Afbeeldingsresultaat voor aantrekkelijk

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Wat vindt men aantrekkelijk aan een persoon?

Wat trekt een persoon je aan?

Afbeeldingsresultaat voor aantrekkingskracht

Vaak wordt hierop geantwoord het lichaam in het algemeen. Gaan we wat dieper dan zijn het de ogen de mond en tanden. Het gezicht en voor andere kijken ze naar de bouw van het leven en de borsten bij een vrouw. Handen en voeten (als het weer het toelaat) daar wordt vaak ook nog wel eens aandacht aangegeven.
Natuurlijk een man zal anders kijken naar een vrouw, als een vrouw  naar een vrouw. Vaak gaan vrouwen naar elkaar kijken om te (voor)(ver)oordelen. Ook een vrouw zal anders kijken naar een man dan een man.
Ook zal het voor iedereen anders liggen als men de vraag stelt. Maar vaak als men het gaat bundelen komt men uit op het totaal beeld van het lichaam dat sensueel getint is.
Toch hoorde ik onlangs een nieuwe en dat bleef me eigenlijk wel bij. De stem. Zowel bij een vrouw als een man vond deze persoon een stem aantrekkelijk. Bij een man de zachtheid in het praten bij de vrouw de rust in de stem. Men kan een harde stem hebben maar die ook zacht gebruiken, men hoeft je stem niet hard te laten klinken als het niet nodig is. Als ik dieper erop inging dan kwam het erop neer dat de stem en de rust van het lichaam bij de persoon iets naar boven kon brengen qua gevoel. Zo merk je toch dat ons lichaam naar een ander toe iets overbrengt. Is het niet via wat je ziet dan door wat men hoort of zelfs ruikt. Want ook geuren spelen een belangrijke rol. Dan heb ik het niet over parfum dat men gebruikt nee ook de lichaamsgeur speelt een rol bij aantrekking. Natuurlijk parfum en de eigen lichaamsgeur kunnen een dubbele werking geven. Dat ook aantrekkelijk kan werken.
Aantrekkingskracht zal voor iedereen voelbaar zijn als men het uitzend en vaak gebeurd dit met de ogen of in een gesprek. Hier hoeft nog geen lichamelijke aanraking aan te pas komen. Zoals een handdruk of een knuffel tot zelfs een vriendschapszoen. Want ook deze factoren spelen een rol mee in een aantrekking.
Aantrekkingskracht heeft te maken met gevoel. Het gevoel wat hier aangesproken en vanuit daar krijg je ook andere tekens als het in de positieve zin is. Want men kan dit ook aanvoelen in de negatieve zien, en dan gaat het vaak gepaard met angst.

Ik vond het wel fijn om te horen dat spreken ook een aantrekking kan laten aanvoelen.
Men spreekt over De 3 pilaren van aantrekkingskracht.
Seksuele aantrekkingskracht
Emotionele aantrekkingskracht
Fysieke aantrekkingskracht

Zoals men ziet heeft het vaak te maken moet een totaalbeeld van het uiterlijk lichaam. En wordt soms vergeten dat er nog belangrijke punten zijn die tot aantrekking kunnen leiden.

In alle drie zal men altijd bepaalde gevoelens hetzelfde terug vinden.

Als je het voor jezelf gaan bekijken. Wat trekt jou aan bij een persoon?

Afbeeldingsresultaat voor aantrekkingskracht

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Goed in je vel: 5 trucjes die je aantrekkelijker doen voelen

Op sommige dagen voelt het alsof je de wereld aan kan, op andere dagen zit je dan weer totaal niet lekker in je vel. In de loop der jaren hebben tal van studies bewezen dat aantrekkelijkheid zich niet beperkt tot fysieke schoonheid. Een simpele verandering in je manier van denken, maakt een wereld van verschil in hoe aantrekkelijk jij jezelf voelt en anderen je vinden.

Aantrekkelijkheid gaat veel verder dan het hebben van ‘het perfecte lichaam’ en het dragen van een stijlvolle outfit. Verschillende studies onderzochten welke gewoontes ons zelfvertrouwen kunnen vergroten, met als positief neveneffect je aantrekkelijkheid die groeit. En die delen we uiteraard graag met jou.

1. Lach wanneer je in de spiegel kijkt

Bij een studie uitgevoerd in 2009 door de Universiteit van Cardiff, ontdekten onderzoekers dat mensen die lachen zich niet alleen gelukkiger voelen, maar ook gelukkiger en aantrekkelijker overkomen naar de buitenwereld. Onze hersenen zijn namelijk zodanig geprogrammeerd dat ze lachen als een teken van vriendelijkheid, toegankelijkheid én aantrekkelijkheid ervaren. Ook wanneer je een weerspiegeling van je lachende zelfbeeld in de spiegel ziet.

2. Praat luidop tegen jezelf

Een studie uitgevoerd in 2014 door de Universiteit van Illionois ontdekte dan weer dat mensen met meer zelfvertrouwen en een succesvolle carrière regelmatig luidop tegen zichzelf praten. Net zoals wanneer je een vriendin met bemoedigende woorden een hart onder de riem steekt, helpt het ook om jezelf luidop een peptalk te geven wanneer je een deuk in je zelfvertrouwen hebt.

3. Draag vaker rood

Niet voor niets is rood de kleur waar veel modeliefhebbers bij zweren. Een onderzoek van de Universiteit van Rochester heeft bewezen dat het dragen van rood onze aantrekkingskracht voor mannen vergroot. Rood staat er niet alleen om gekend passie en sensualiteit uit te stralen, de kleur heeft ook de kracht om je zelfvertrouwen een boost te geven. En laat dat nu net het geheim achter aantrekkelijkheid zijn!

4. Sta rechtop

Een studie uitgevoerd door de Association of Psychological Science’s stelde in 2010 vast dat een persoon die met een rechte rug door het leven gaat een daling van cortisol (een stof die angst signaleert) ervaart en zich sterker voelt, waardoor die sneller aantrekkelijk werd bevonden. Dus indien je die knappe collega op het werk aan de haak wil slaan, kan je maar beter niet meer onderuit gezakt achter je bureau hangen.

5. Denk terug aan het moment waarop je jezelf het zelfverzekerdst voelde

In een laatste studie die werd gepubliceerd in het Journal of Experimental Social Psychology werd aangetoond dat deelnemers die aan ‘een persoonlijke ervaring van kracht’ dachten, een opmerkelijk effect ondervonden op hoe ze door anderen werden waargenomen. De deelnemers werden gevraagd om voor het schrijven van een sollicitatiebrief of voor het aangaan van een sollicitatiegesprek te denken aan het moment waarop ze zich het meest zelfverzekerd voelden. Het resultaat? Zij die terugblikten op een krachtig moment bleken het meest overtuigend.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/40/Fashion/article/detail/3238843/2017/08/22/Goed-in-je-vel-5-trucjes-die-je-aantrekkelijker-doen-voelen.dhtml

Je goed in je vel voelen is soms voor heel wat mensen moeilijk. En we zullen het zeker allemaal wel eens kennen, maar je mag niet in dit negatief gevoel blijven zitten. Je goed in je vel voelen laat je ook stralen en straal je uit. Toch begint dit bij jezelf. Mensen verdoezelen heel veel door make-up en kleding maar vergeten dat nog heel wat meer van het lichaam dingen laat zien van jezelf. Je houding speelt al een belangrijke rol. Hoe rechter je loopt of zit laat je meer zelfvertrouwen zien en een goed zelfvertrouwen is je goed voelen in je vel. Als ik soms men observeer dan denk ik bij mezelf wat draag je allemaal bij je en dan spreek ik niet over het uiterlijk maar het diepere van de persoon. Kleur aandoen kan al heel wat doen om je goed te voelen om zelfzeker over te komen. Men spreekt hier van rood, dat is een kleur die ook opvalt en vaak het hoofd voor gedraaid wordt als iemand rood draagt. Dan moet je zeker je goed voelen en zelfzeker zijn. De opmaak van ogen die meer naar voren komen ook daar wordt vaak opgelet en wordt dan ook naar gekeken. En toch heeft het te maken dat jezelf goed voelt in je vel om zo door het leven te gaan.
Dan de spiegel het moeilijkste voor de meeste, lachen naar je spiegelbeeld naar jezelf. Je toespreken met een goedemorgen. Wie doet het? Maar het kan je heel de dag een happy gevoel geven.

Je goed voelen in je vel begint dan ook al van ’s morgens. Dat je bezig bent met je te wassen kleding uitzoeken en aantrekken. Om zo van de dag te genieten.

En wie zich goed in zijn vel voelt zal merken dat deze ook aantrekkelijker overkomt.

Afbeeldingsresultaat voor goede voelen in je vel

Afbeeldingsresultaat voor goede voelen in je vel

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

5 mode-items waarvan bewezen is dat ze je aantrekkelijker maken

Een leuke date in het verschiet? Wil je graag goed voor de dag komen of wil je gewoon die winterblues camoufleren? Dan is het een goed idee om één van deze vijf items uit je kast te trekken. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat die je (nog) aantrekkelijker maken.

1. Hoge hakken

Een binnenkopper: volgens een studie die gepubliceerd werd in ‘Archives of Sexual Behavior’ zouden hoge hakken je een stuk verleidelijker maken. Uit het onderzoek bleek namelijk dat vrouwen die stiletto’s aanhadden niet alleen makkelijker benaderd werden, nog belangrijk is dat ze zich ook zelfverzekerder voelden. En niets zo sexy als een vrouw die stevig in haar hooggehakte schoenen staat, toch?

2. Rode kledij

Nog zo ééntje die we stiekem allemaal al wisten: psychologische studies wijzen uit dat rood vrouwen een streepje voor geeft. Een belangrijke presentatie of leuk afspraakje? Haal dat rode jurkje dan maar uit de kast.

3. Een zwart jurkje

Zwart is één van de kleuren die mensen het liefste zien op hun eerste afspraakje. Dat bleek na een rondvraag van een Brits kledingbedrijf bij meer dan 1.000 deelnemers. Een goede eerste indruk maken? Met zwart zit je dus altijd safe.

4. Mouwloze topjes

Wie dacht dat blote benen de succesformule waren, heeft het bij het verkeerde eind. De universiteit van New South Wales ontdekte dat mannen eerder kijken naar onze … armen. Een leuk weetje dat je handig kan gebruiken tijdens je volgende shoppingtrip.

5. Nauwsluitende jurkjes

Wie mooie vormen heeft, zet die maar beter in de verf. Een rondvraag van sociale wetenschappers in Nieuw-Zeeland wees immers uit dat een zandloperfiguur als het toppunt van vrouwelijkheid wordt aanzien. En laat zo’n nauwsluitend bodycon jurkje die vrouwelijke rondingen nu net benadrukken.

BRON: http://www.hln.be/hln/nl/40/Style/article/detail/2964155/2016/11/07/5-mode-items-waarvan-bewezen-is-dat-ze-je-aantrekkelijker-maken.dhtml

Als ik zoiets te lezen krijg ga ik er dieper op in. Kleding kan je aantrekkelijk maken maar hoe sterk is je zelfvertrouwen. Het zal ook uitlokken om naar je te kijken. Als je daar niet tegen kan dat kan dat wel een probleem geven. Ook mag men niet vergeten dat je accenten gaat leggen. Niet alleen op je kleding maar ook aan je lichaam zal aanbrengen. Zoals ogen voeten, en de zichtbare delen van het lichaam tot zelf ondergoed dat toch een bepaalde aantrekking kan laten voelen en geven. Ook mogen we niet vergeten dat men aantrekkelijk wilt zijn dat ook gewoon uit kan stralen, ook met gelijk wat je doet of aanhebt. Je aantrekkelijk voelen dat is het belangrijkste ongeacht je kleding, want de mooiste aantrekkingskracht is dat je puur bent. En ongeacht hoe je kleed en opmaakt op een moment doe je dit uit en af en dan moet je nog aantrekkelijk kunnen blijven. Dat heeft te maken met een goed zelfbeeld.

Afbeeldingsresultaat voor rode kleding hoge hakken

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Redenen waarom hij jou zo mooi vindt als je net wakker bent

Je gelooft het niet, maar mannen vinden vrouwen woest aantrekkelijk als ze net wakker zijn. Dat make-uploze blotebillengezicht met mollenoogjes en je onverzorgde pluishaar. De volgende dingen zijn volgens hem enorm sexy…Op het moment waarop jij jezelf het minst aantrekkelijk vindt, zo zonder verhullende make-up en inclusief adem alsof een dood vogeltje zich nog een keer omdraait in jouw mond, kan hij niet wachten om je te bespringen. Hij vindt jou supersexy, omdat…

… Je al in bed ligt
Het bed is the place to be omeuh… je weet zelluf. De populairste plek om te seksen is nog altijd het bed, hoe old school dat ook klinkt.

… Niet zoveel make-up
Mannen houden niet zo van make-up. Wat jij allemaal verbergt onder die laag plamuur vindt hij juist mooi. Hij vindt jou mooier als je lekker naturel bent. Die driehoeksverhouding met jou en jouw twee puisten ziet hij niet eens. Maar die niet goed uitgesmeerde make-upvlek ziet hij dan weer wel. En dat vindt hij niet mooi.

… Wild haar
Als je net uit bed komt zit je haar alsof je… net uit bed komt. Het zit hetzelfde wanneer je een potje hebt liggen rollenbollen tussen de dekens.

… Minder kleding
In bed ben je schaars gekleed. En wat vindt een man nou heerlijker dan een schaars geklede vrouw? The less, the better. Zo lang het maar niet ordi is. Vaak bestaat je nachtkleding namelijk uit een nachthemd of een shirt met een kort broekje. Ook zonder kant vinden ze het sexy.

… Mollenoogjes
Het slaapzand plakt je ogen nog een beetje dicht, je hebt moeite om je ogen open te houden, je ogen staan nog in puppy-stand en je hoofd is nog een beetje opgezwollen. Dat klinkt niet bepaald aantrekkelijk, maar mannen vinden dit lief.

… Jou opmerkingen zijn niet al te snugger
Omdat je net wakker bent kom je ermee weg. Je moet nog een beetje aan de wereld wennen, dus wat je zegt is niet al te snugger. En dat vindt hij grappig.

… Je klinkt schattig
Je stem klinkt nog een beetje hees, omdat je de hele nacht geen woord hebt gezegd. Eigenlijk maakt het helemaal niet uit wat je zegt. Alles wat uit je mond komt, daar kom jij mee weg.

… Tegen elkaar aan liggen
’s Ochtends kan hij nog heel eventjes lekker tegen je aankijken en je goed van dichtbij bekijken.

… Het ziet er allemaal zo lekker nonchalant en spontaan uit
Een vrouw die net uit bed komt is zo lekker puur. Daar is niks neps aan.

Als je wakker wordt ben je helemaal natuurlijk en juist dat maakt iets mooi aan iemand. Niets speciaals van make-up heel weinig kleding dat de verbeelding kan fantaseren en dan de warmte die iemand uitstraalt omdat deze juist uit een warm bed komt. Ook ben je dan helemaal rustig en dat is ook een mooi voordeel. Toch zullen er altijd zijn die hier anders over denken. Maar dan is het ook juist aan deze om eens stil te staan dat ze toch naast iemand liggen waar ze iets mee delen.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Schoonheid zit vanbinnen: echt waar!

Het werd wetenschappelijk aangetoond: mensen waarvan we denken dat ze een onaangename persoonlijkheid hebben, lijken minder mooi en minder aantrekkelijk te zijn. Iets om over na te denken in tijden waarin de esthetische chirurgie hoge toppen scheert…

‘Wat telt, is de innerlijke schoonheid‘, het is een cliché dat je vaak hoort… Maar wat je niet vaak hoort beweren, is dat het een cliché is dat een grond van waarheid bevat. Een Amerikaanse studie toont aan dat mensen met een ‘mooie persoonlijkheid’ mooier lijken dan andere mensen.

Voor en na

De proefpersonen die deelnamen aan het onderzoek, Amerikaanse universiteitsstudenten, moesten naar foto’s kijken van personen van het andere geslacht en een aantrekkelijkheidsscore toekennen. De eerste keer werd de score alleen bepaald door het fysieke uiterlijk. Maar bij een tweede keer, na een aantal oefeningen om de beelden zo goed mogelijk uit het geheugen te wissen, veranderde er iets.

Met meer informatie

De tweede keer kregen de proefpersonen dezelfde foto’s te zien, maar kregen ze informatie over de persoon achter het gelaat. Sommige personen werden beschreven als edelmoedig, lief, grappig of intelligent, terwijl andere omschreven werden als agressief, onstabiel, wreed, onrechtvaardig of onbeleefd. Bij een derde ronde werd er geen informatie verschaft over de persoonlijkheid. De studenten moesten dan niet alleen een score toekennen, maar ook aangeven of ze de persoon in kwestie als vriend of als geliefde zouden willen.

Meningen veranderen

Het resultaat? Het feit dat men informatie heeft over iemands persoonlijkheid heeft een invloed op wat men van iemands uiterlijk denkt. Men zou verwachten dat die informatie ook een invloed heeft op het al dan niet bevriend willen zijn met iemand, maar de studie toont aan dat het de perceptie van het uiterlijk is die verandert. Mensen die in het begin niet omschreven werden als heel aantrekkelijk, konden beter scoren wanneer de informatie over hun persoonlijkheid positief bleek te zijn. En mensen die op het eerste gezicht heel aantrekkelijk bevonden werden, deden het minder goed als ze negatieve karaktertrekken vertonen.

Streeft u naar schoonheid, dan kunt u de mogelijkheid overwegen om aan uw persoonlijkheid te werken in plaats van aan uw uiterlijk…

BRON: http://www.e-gezondheid.be/schoonheid-zit-vanbinnen-echt-waar/actueel/1005

Heel veel mensen zijn met hun uiterlijk bezig en dan nog met dat van het lichaam dat gezien kan worden. Want al de andere rest is soms minder van belang. Alleen ook dat wordt op een moment gezien, en kan een afknapper zijn.
Goed wie heel hard met het uiterlijk bezig is om er mooi uit te zien zal op een moment ook de ware moeten laten zien. En is het niet meer zo mooi als men gedacht had.
Schoonheid komt vanuit de binnenkant en doordat straal je dat uit en wordt een persoon mooi en warm.
Een mooi spreekwoord vind ik nog altijd. VAN EEN MOOIE TAFEL EEN JE NIET ALLEEN.
En hier rekening mee houden dan weet men ook dat het meegenomen is maar dat het vanuit de binnenkant naar buiten komt.
Iemand die hard met het innerlijke bezig is dat zie je dat voel je en dat lees je als je ermee in contact komt.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Wat vinden we precies aantrekkelijk?

Het is eigenlijk erg oppervlakkig, maar toch vinden we het superbelangrijk dat je lover of date aantrekkelijk is. Hoe komt het dat we ons fysiek aangetrokken voelen tot bepaalde mensen? En wat voor partners zoeken we uit? Bij de dating app Tinder, zie je dat een fysieke vleeskeuring misschien helemaal zo gek nog niet is. Daar draait het bij de eerste selectie om het maken van de keuze, of je iemand fysiek aantrekkelijk vindt of niet. Pas als je iemand daadwerkelijk aantrekkelijk vindt én hij jou ook, is er sprake van een match. De kans dat je verliefd op elkaar zou kunnen worden is dan ook wat groter, omdat je (hypothetisch gezien) in staat kan zijn de kleren van elkaars lijf te scheuren. Rawrrrr! Anyway, terug naar het begin… Wat vinden we dan over het algemeen aantrekkelijk?

De gulden snede
Een symmetrisch gezicht wordt over het algemeen mooi en aantrekkelijk gevonden. De gulden snede is een maat voor “perfecte” verhoudingen. Hoe dichter de verhoudingen van het gezicht komt bij de gulden snede, des te mooier dit gezicht gezien zou worden.

Gelijkenissen tussen partners
Is het je weleens opgevallen dat sommige partners wel héél veel op elkaar lijken? Dit is eigenlijk ook niet zo vreemd, want je herkent íets in de ander. Niet dat gelijkenissen in gezichten van partners voor enige garantie zorgen voor het slagen van de relatie, toch is het wel bijzonder om te zien. Voorbeelden van overeenkomstige verhoudingen in het gezicht zijn die van David & Victoria Beckham of Elvis Presley en zijn vrouw Priscilla.

Gelijkenis met onze ouders
Onze ouder van het tegenovergestelde geslacht, laat onbewust in onze jonge jaren ook een bepaalde indruk achter. Misschien dat je daarom ook wel geneigd bent, om hetzelfde soort type man aantrekkelijk te vinden.

Opposites attract
Soms voelen we ons fysiek aangetrokken tot personen die juist weer helemaal niet op ons lijken en zelfs behoorlijk tegenovergesteld zijn.

Over smaak valt niet per se te twisten
Wat we daadwerkelijk mooi en aantrekkelijk vinden, is eigenlijk iets heel persoonlijks. De ene vrouw heeft een zwak voor mannen met doorlopende wenkbrauwen, sproeten, de ander weer voor kale mannen met grote oren, dikke lippen en kuiltjes in de wangen. Variaties genoeg!

Uitstraling
Natuurlijk zijn er véél meer factoren die aantrekkelijkheid kunnen beïnvloeden. Een vrolijke lach en mooie ogen bijvoorbeeld. Er komt dan ook veel meer bij kijken dan perfecte gezichtsverhoudingen en op het eerste gezicht een aantrekkelijk voorkomen. Je draagt je uiterlijk als het ware. Je uiterlijk is vaak niet meer dan een jas. En sommige dragen hun ‘jas’ met flair, stralen zoveel opgewektheid en sexappeal uit, dat we diegene dan ook echt mooier en aantrekkelijker vinden. Daar kunnen een perfect gezicht met perfectie verhoudingen en een sixpack echt niet tegenop!

BRON: http://www.ze.nl/p/159937/wat_vinden_we_precies_aantrekkelijk
We zullen ons altijd door iets aangetrokken voelen als we nieuwe mensen leren kennen. Wat dat precies inhoud is voor iedereen verschillend. Soms is het de uitstraling, de lach, de handen of noem maar op. Maar ook is het soms de gelijkenis die we voelen van elkaar. En het is natuurlijk zo dat iedere smaak verschillend is. Daar kan dan ook niemand iets over zeggen. Het eerste contact met iemand laat dan ook heel veel voelen. Men maakt oogcontact en dan gaan we (on)bewust opzoek naar bepaalde trekjes of dat voor jou juist dat is wat je aanvoelt bij de persoon. 
En misschien dat je ook eens voor jezelf die vraag moet stellen. Zodat je dan kan nagaan of het aantrekken van bepaalde personen niet iets is dat jezelf ook bezit of uitstraalt. 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

 

AUM MANI PADME HUM

Uiterlijk is niet belangrijk, volgens wetenschap

Een nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft een wel erg verrassende uitkomst: uiterlijk is helemaal niet zo belangrijk en vaststaand als we altijd dachten. In tegendeel, mensen met een goed innerlijk gaan we automatisch veel mooier vinden.

Een nieuwe studie onderzocht 167 verschillende koppels met een relatie die varieerde van 3 maanden tot 58 jaar en vergeleek daarbij het niveau van aantrekkelijkheid van de verschillende partners. Wat bleek? Partners die ten prooi vielen aan liefde op het eerste gezicht en meteen een relatie begonnen, bevonden zich ongeveer op hetzelfde niveau qua aantrekkelijkheid dan koppels die eerst een vriendschapsband hadden opgebouwd.

“Wanneer mensen de tijd nemen om elkaar beter te leren kennen, zullen ze ook andere factoren, zoals persoonlijkheid in rekening nemen om iemand op aantrekkelijkheid te beoordelen,” verklaart Lucy Hunt, onderzoekster aan de universiteit van Texas. “Die eigenschappen vinden we dikwijls belangrijker dan fysieke aantrekkelijkheid.”

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/10/Seks-en-Relaties/article/detail/2393292/2015/07/13/Uiterlijk-is-niet-belangrijk-volgens-wetenschap.dhtml

Voor bepaalde mensen zal dit een belangrijke factor zijn, zowel naar hen zelf als naar andere. Toch is er een mooi spreekwoord  VAN EEN MOOIE TAFEL EET JE NIET ALLEEN. En dat mooie blijft niet mooi. Maar goed dat is voor iedere ander. Het innerlijke de uitstraling dat is iets waar mensen ook naar kijken. En juist deze twee maakt iemand mooi. Want dat wordt gevoelt maar ook gezien en dan gaan bepaalde dingen van het uiterlijk al snel weg.
En iedereen zal een andere aantrekkingskracht voelen naar iemand.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

aardemeisje916141755.wordpress.com/

Terug naar onze eigen natuur

Kiran ✨

Reading And Writing is the best Investment of Time ✨ ( Motivational Thoughts) "LIFE IS A JOURNEY"

Ms. C. Loves

If music be the food of love, play on✨

Multidimensional_Art

L'illusione, la realtà oltre lo specchio.

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

%d bloggers liken dit: