Tag Archive: aandachtstekort


‘Focus van ADHD moet liggen op aandachtstekort’

Uit onderzoek van het Radboudumc is gebleken dat de aanpak van ADHD zich beter op het aandachtstekort dan op de hyperactiviteit kan richten.

ADHD is een combinatie van je moeilijk kunnen focussen en druk en impulsief gedrag vertonen. Het is opmerkelijk dat mensen heel vaak last hebben van een combinatie van beide kenmerken. Tom Heskes en zijn collega’s onderzochten of er sprake was een causale relatie. De resultaten van het onderzoek verschenen in PLOS ONE.

“Je ziet ze ontzettend vaak samen, maar je kunt niet zeggen dat inattentie – aandachtstekort – leidt tot hyperactiviteit. Maar evenmin dat hyperactiviteit leidt tot inattentie. Net als in het vorige voorbeeld heb je hier minimaal een derde factor nodig, die informatie kan geven over een mogelijke causale relatie.”

Daarvoor gebruikte Heskes de informatie die de andere onderzoekers aanleverden. Zo is bekend dat sommige genetische variaties een grotere kans geven op ADHD. Net zoals mannen ook vaker last hebben van ADHD dan vrouwen.

“In beide gevallen vinden onze computeralgoritmes een causale relatie die loopt van een gebrek aan aandacht naar hyperactief, impulsief gedrag. En niet andersom”, zegt Heskes. “In drie verschillende, onafhankelijke datasets lijkt er geen enkele aanwijzing dat impulsief, hyperactief gedrag de oorzaak zou zijn voor moeite hebben om je te concentreren, om je aandacht te focussen op iets.”

Attentie

“In de vroege psychiatrische literatuur werd dat causale verband ook wel gesuggereerd,” zegt psychiater Jan Buitelaar, “maar voor zover bekend is daar nooit hard bewijs voor gevonden. Het is mooi dat we met deze wiskundige aanpak nu met meer zekerheid over zo’n causale relatie kunnen praten.”

“Het wordt bijvoorbeeld extra interessant om te onderzoeken of we voor die relatie ook een meer neurologische onderbouwing kunnen vinden”, aldus Buitelaar.

Daarnaast biedt het ook een handreiking voor therapeutische benaderingen. “Als inattentie inderdaad de motor is van het impulsieve, hyperactieve gedrag, dan kun je de behandeling beter richten op een aanpak van inattentie dan van hyperactiviteit. Dit onderzoek geeft aan dat de kans groter is dat bij een vermindering van inattentie ook de hyperactiviteit afneemt dan als je het andersom probeert.”

BRON: http://www.nu.nl/gezondheid/4357809/focus-van-adhd-moet-liggen-aandachtstekort.html

Zeker bij jongeren is aandacht geven belangrijk. Ze laten aanvoelen dat ze niet anders zijn dan andere. Juist door aandacht te geven kan dit al heel wat vooruit helpen. En kan de rust in zichzelf komen. Men heeft het altijd over hyper zijn maar hoe komt het. Daar kan men ook eens naar gaan kijken de triggers die iemand krijgt om op zo een moment de controle te verliezen.

Afbeeldingsresultaat voor aandachtstekort

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

Loopt jouw kind risico op ADHD? Dit is een voorteken

Het is onmogelijk om precies te voorspellen of je kind later aandachtsstoornissen of hyperactiviteitsstoornissen zoals ADHD zal ontwikkelen. Wetenschappers waarschuwen echter dat de taalvaardigheden al in de kleutertijd latere problemen kan voorspellen.

De universiteit van Indiana heeft een onderzoek gevoerd naar de link tussen vroege taalvaardigheden en latere gedragsproblemen bij kinderen. De wetenschappers bestudeerden120 peuters gedurende een aantal jaar, en volgden de taalcapaciteiten van de kinderen en hun gedrag op de voet.

De onderzoekers hadden na afloop een straffe boodschap voor ouders: wiens kind op 3,5 jaar taalproblemen of -achterstand ondervindt, zoekt beter professionele hulp. Ze vonden immers een duidelijk verband tussen de capaciteiten en gedragsproblemen. De wetenschappers waarschuwen dat de achterstand kan wijzen op de ontwikkeling van ADHD of gelijkaardige stoornissen.

Jonge kinderen gebruiken taal immers al van in de kleutertijd om hun eigen gedrag en acties te reguleren en onder controle te houden. Kleuters die een achterstand in taal oplopen, kunnen dus ook op gedragsvlak moeite hebben om de eigen houding te begrijpen en aan te passen.

De dokters waarschuwen echter dat ieder kind op zijn eigen tempo ontwikkelt, en dat ouders niet meteen naar de arts moeten rennen als hun peuter wat trager is als zijn klasgenootjes. Een kind met achterstand hoeft ook niet per se een gedragsstoornis te ontwikkelen. Toch raden ze aan om een kind dat 3,5 is en zijn leeftijdsgenootjes nog niet heeft bijgebeend, te laten onderzoeken. “Als we dan al kunnen ingrijpen, kunnen we latere problemen misschien helemaal vermijden”, klinkt het.

BRON: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/329/ADHD/article/detail/1957893/2014/07/24/Loopt-jouw-kind-risico-op-ADHD-Dit-is-een-voorteken.dhtml

Zoals ze zelf schrijven kan met het niet voorspellen of er een risico is op ADHD. Men kan op een moment een vermoede stellen en dan de nodige testen laten doen. Maar soms kan het kind aandacht vragen, en door die niet te krijgen anders gaan reageren. En dan wordt al snel gezegd mijn kind heeft dit of dat. Ja plaats het maar in een hokje. Want de ouders kunnen er niet mee omgaan. Ik spreek niet algemeen, dus mensen als je een kind hebt met ADHD ben ik niet de gene die zegt het heeft het niet. Maar men weet allemaal dat het meestal niet bij ADHD blijft en dat er andere symptomen ook meespelen. Voor deze die toch meer willen weten over dit is deze een pracht van een site
http://www.zitstil.be/

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

NIEUWE ADHD-MEDICATIE

Nieuwe ADHD-medicatie

Inname van een omega 3/6 vetzuurcombinatie heeft vergelijkbare positieve effecten bij kinderen als ADHD-medicatie (methylfenidaat), een veel voorgeschreven farmaceutisch middel. De effecten van omega 3/6 vetzuren op gedrag- en leerproblemen zijn al eerder aangetoond. Nu zijn ook de effecten van een specifiek voedingssupplement met omega 3/6 vetzuren rechtstreeks tegenover methylfenidaat én een combinatie van het geneesmiddel en vetzuursupplement gezet. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het Journal of Attention Disorder.

In Nederland heeft 2 tot 6% van de kinderen de diagnose ADHD*. ADHD is de meest voorkomende psychiatrische aandoening tijdens de kinderjaren. Kinderen met deze diagnose kunnen zich vaak moeilijk concentreren op school en zijn zeer beweeglijk. Dit heeft bij veel kinderen een negatieve invloed op de schoolprestaties en kan ernstige gedragsproblemen geven.

ADHD-medicatie

ADHD-medicatie methylfenidaat heeft een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel. Artsen schrijven het middel steeds vaker voor bij kinderen met aandachtstekort met hyperactiviteit (ADHD). In 2011 gebruikten in totaal 38.000 kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar methylfenidaat. Het ministerie van Volksgezondheid pleit dan ook voor het verminderen van het aantal voorschriften van ADHD-medicatie

Nieuw onderzoek

Een groep van 90 kinderen met ADHD in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar heeft deelgenomen aan deze nieuwe studie die twaalf maanden duurde. Zij werden in drie groepen ingedeeld.

-Een groep kreeg omega 3/6 vetzuren (558 mg EPA, 174 mg DAH en 60 mg GLA in de bijzondere verhouding 9:3:1).

-De tweede groep kreeg methylfenidaat (1 mg per kg lichaamsgewicht)

-De derde groep kreeg een combinatie van beiden (0,8 mg per kg lichaamsgewicht en de vetzuren).

In alle drie de groepen werd een aanzienlijke en significante verbetering van de ADHD-symptomen bereikt. Het effect van methylfenidaat trad sneller in (binnen één maand) dan van de omega 3/6-vetzuren (na drie maanden).

ADD

Het aandachttekort (ADD) was in de vetzuurgroep evenveel verbeterd als in de beide methylfenidaatgroepen.

ADHD

De vermindering in hyperactiviteit was duidelijker in de combinatiegroep dan in de groep die alleen methylfenidaat kreeg en nog sterker ten opzichte van de groep die alleen de vetzuren kreeg .

(afbeelding)

Na een jaar gaf de groep met de omega 3/6-vetzuren 60% verbetering te zien in ADHD-symptomen (30% of meer vermindering van symptomen).

In de methylfenidaatgroep was dit 80% en in de combinatiegroep 93%.

ADHD-rating schaal

Met de Clinical Global Impressions-Severity (CGI-S)-schaal kan de ernst van de klinische toestand van de patiënt gescoord worden. Deze schaal loopt van 1 (normaal, niet ziek) tot 7 (extreem ziek) en kan gezien worden als een maat voor het algemeen welbevinden.

De CGI-score daalde geleidelijk en gestaag in de vetzuurgroep, terwijl deze score in de methylfenidaatgroep gaandeweg na drie maanden weer iets toenam.

De toevoeging van de omega 3/6-vetzuren aan methylfenidaat gaf aanvankelijk een duidelijk sterkere verbetering dan de vetzuren of methylfenidaat apart. Na twaalf maanden was dat vrijwel gelijk voor de vetzuurgroep en de combinatiegroep.

GCI-score (klinisch)

Bekende bijwerkingen van methylfenidaat zoals gebrek aan eetlust, hoofdpijn en geïrriteerdheid, kwamen aanzienlijk minder voor in de combinatiegroep dan in de methylfenidaatgroep.

CONCLUSIE

De combinatie van methylfenidaat en omega 3/6-vetzuren bleek beter verdragen te worden als alleen methylfenidaat. De onderzoekers concluderen dat de onderzochte combinatie van omega 3/6-vetzuren vergelijkbare resultaten gaven als methylfenidaat. In de studie is gebruik gemaakt van Eye Q omega 3/6-vetzuren.

Voetnoten

* Buitelaar & Kooij 2000; ten Have e.a. 2006; Gezondheidsraad 2000; Polanczyk e.a. 2007; Swanson e.a. 1998

Speciale hoogwaardige vetzuren

Eye Q omega3/6 is al vaker onderdeel geweest van wetenschappelijke onderzoeken naar de werking bij kinderen met gedrag- en leerproblemen. Eye Q supplementen bevatten natuurlijke hoogwaardige vetzuren uit vis (ansjovis en sardines) en teunisbloemolie (bron van het omega 6-vetzuur GLA) in de ratio van 9:3:1. De visolie is van hoge kwaliteit. De vis wordt uitsluitend op het zuidelijk halfrond aangetroffen. Deze visolie bevat, in tegen­stelling tot andere visolie, een natuurlijke hoge verhouding EPA ten opzichte van DHA (3:1). Eye Q Omega 3/6 bevat natuurlijke vetzuren in hun oorspronkelijke staat en wordt niet bewerkt met chemische stoffen. De visolie is gezuiverd en voldoet aan strenge kwaliteitsnormen voor dagelijks gebruik. Eye Q bevat per soft capsule 400 mg visolie en 100 mg teunisbloemolie. De minimale samenstelling per 2 capsules is 186 mg EPA, 58 mg DHA (omega 3-vetzuren) en 20 mg GLA (omega 6-vetzuur).

BRON: http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2014/02/03/nieuwe-adhd-medicatie

Nu er toch heel wat geschreven wordt over ADHD. Kwam juist dit bericht binnen. Sommige natuurlijke producten kunnen beter helpen dan alle andere medicatie. Het is alleen goed dat de persoon zichzelf goed kent en weet in welke matte ADHD voorkomt. Het kan van een lichte vorm zijn tot heel sterke prikkels. En het is juist leren van hoe ermee om te gaan, dat niet altijd zonder bepaalde medicatie tot rust gebracht kan worden. Maar wie weet kan het ook op een natuurlijke manier.

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

http://users.telenet.be/Boeddha_Bruno/

AUM MANI PADME HUM

deniseblogt

Blogs over van alles en nog wat

Leven met Endo

Laten we samen endometriose overwinnen

Pensieri Parole e Poesie

Sono una donna libera. Nel mio blog farete un viaggio lungo e profondo nei pensieri della mente del cuore e dell anima.

zinderen

op weg naar authentiek leven

Nadia wandelt

Wandelblog

Tiernnadrui

Dans in de regen

Myrela

Art, health, civilizations, photography, nature, books, recipes, etc.

Levenslange blog

levenslessen

Tistje

ervaringsblog autisme sinds 2008

Yab Yum

Yab Yum

Vreemde avonturen in een klein dorpje

Met Nonkel Juul, Bieke en tal van anderen

MyView_Point

Right <> correct of the center

Bio-Blogger

Bio-Blogger is an excellent source for collaborations and to explore your businesses & talents.

Regenboogbui

~ Leren, creëren, inspireren ~

saania2806.wordpress.com/

Philosophy is all about being curious, asking basic questions. And it can be fun!

newtoneapblog

A Discarded Plant

Inhale Peace; Exhale Love. Joy will Follow! - RUELHA

As long as there's breath, there will always be HOPE because nothing is pre-written and nothing cannot be re-written!

Looking for cbd supplements?🌿

HEMP up your life! The power of nature🌿

YOUNGREBEL

Blog about life, positivity, selfcare, food and beauty.

Chateau Cherie

Exposing Bullies and Liberating Targets to Make The World a Safer Place for All

bewustZijnenzo

Magazine: Inspiratie voor een gezond gelukkig en bewust leven

Beaunino loopt de Camino

‘Gewoon doorlopen!’

Blog with Shreya

A walk through the blues of life!

Soni's thoughts

No Fear, Express dear

Ka Sry mala & INZICHT makerij

Inzicht in je eigen licht.

panono panono

STAP VOOR STAP OP ONTDEKKING

Unlocking The Hidden Me

Tranquil notions, melange of sterile musings & a pinch of salt

My experience

#Rehana's 🔥🔥🔥🦋🦋motivational thoughts

%d bloggers liken dit: