Category: astro spiritueel edelstenen en datums


De essentie van ons bestaan van ons leven.

Afbeeldingsresultaat voor spiritueel levensboek

Nog maar weinig mensen kennen de essentie van hun leven hierop aarde. Ze zijn hier gekomen met een doel om te leven. Hoe ouder men wordt hoe meer tekens men daar van krijgt of al opgestoken heeft. Maar de essentie begint bij de in daling bij de moeder. Het kind kiest de moeder. De geboorte is een les voor beide. Op dat ogenblik telt een ding. Liefde geven. Want het kind wil dat voelen een moeder wilt dat geven. Al zijn er die dat niet hebben gehad nog gevoeld hebben. Die dragen dat dan ook mee hun hele leven lang. Maar sta ook dan eens stil dat het misschien komt omdat je er iets moet van leren. In je vorig leven heb je misschien ook zo geweest of heb je zoveel liefde gehad dat je het niet meer kan verdragen het te ontvangen. Maar toch moet je hier voort. Met jouw eigen leven. Soms zal je tegenslagen kennen, soms zal je de verkeerde mensen tegenkomen soms stap je in de verkeerde relatie en huwelijk. En toch zijn het lessen. Want alles is bij benadering een spiegeling van jezelf. Ja ik hoor het al. Hoe kan je dat zo beschrijven dat ik mijn leven anders zag. Dan zeg ik heb je geprobeerd om het anders te doen? Dat vergeten de meeste mensen. Ze willen wel iets zien veranderen maar hebben een angst om het te veranderen. Denken dat ze dan niet meer kunnen leven of dat hun leven ophoudt. Hou ouder men wordt hoe meer dat mensen angsten hebben om te veranderen, om zelfbewust door het leven te gaan. Dat zelfbewust heb je nodig om een goed zelfvertrouwen en zelfbeeld op te bouwen.

Gerelateerde afbeelding

In het leef je deel je vanaf je geboorte. Liefde gevoelens emoties. Woorden die vaak raakvakken zijn om iemand pijn te doen. Een voorbeeld. Iemand zit naast je met heel wat emoties en je gaat van die gelegenheid profiteren. Dat is niet goed te keuren, maar ook dat is wat de persoon zelf toelaat en ook weer heeft te maken met de essentie van het leven. Niet als de liefde. Liefde is mooi is warm is delen met elkaar. Maar uit liefde kan haat ontstaan en dan is het hoe ga je ermee om? Allemaal punten uit het leven waar jezelf iets kan aan doen, waar je soms zelf verantwoordelijk voor bent. Je handelt te goeder trouw en je loopt met beide voeten in de val. Of je wilt verder en je wandelt naast de val en gaat je eigen weg. Vaak de moeilijkste maar wel de weg die jouw leven verder zet. Want dat kan je pas een gelukkig gevoel geven. Dat kan pas jouw zelfvertrouwen opkrikken. Met altijd in je achterhoofd houden dat alles zijn doel heeft. Dat alles een les is. Dat alles beschreven staat in jouw levensboek die misschien al meermaals herschreven is.

Afbeeldingsresultaat voor spiritueel levensboek

Gerelateerde afbeelding

Afbeeldingsresultaat voor spiritueel levensboek

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Advertenties

Ik was wat aan het google en kwam dit tegen. Dat zeker en vast meegenomen kan worden op de teksten van geboorte 1 – 2 en 3.

https://barbaramiller.nl/blog/spirituele-boodschappen-van-een-kind-aan-ouders/

Afbeeldingsresultaat voor spirituele geboorte Afbeeldingsresultaat voor spirituele geboorte

Een dan krijg ik toch een mooie bevestiging.

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

DE ROOS

De roos.

Afbeeldingsresultaat voor ROOS

Een van de mooiste bloemen die je kan geven of krijgen. In een boeket of zelfs per stuk geef je ze aan iemand. Dat geven voelt goed voelt in je hart warm aan. Omdat je het geeft uit liefde of krijgt uit liefde. Als men ze geeft of krijgt spreekt men van eeuwige liefde of schoonheid. De rode roos heeft dit de danken door het ontstaan van het bloed van Adonis voor zijn geliefde. Ook geeft het te kennen van dat het niet altijd een pracht is. Denk maar aan de dorens waar je goed pijn aan kan doen. Dan krijg je de andere kant van het verhaal. De pijn die men kan voelen doordat je geraakt wordt in je hart, op je gevoel. Dat is dan weer de andere kant ervan.
Een roos geeft een speciale geur af die echt diep tot in het gevoel kan komen. Daarom is het soms goed als men gaat wandelen en je komt rozen tegen om daar eens halt bij te houden. Als je dan halt houd ga je ook je lichaam in beweging brengen. Je moet door je knieën, je moet je ogen gebruiken je neus en je merkt je bent je zintuigen de nodige liefde aan het geven. Dan voel je en ieder blaadje leid naar de kern de bol van de roos die als een hart omhuld is. Dat is de liefde die je op zo een moment ontvangt van de bloem. Nu ga je ze knippen in gedachten heb je al iemand waar je de roos aan wilt gegeven. Maar stop want jij hebt de roos geknipt jij hebt ze in jouw handen en voel wat gevoelsmatig in je komt van warmte. Dus geef je de roos eerst aan jezelf om ze dan te delen.
De roos en nog bepaalde bloemen zijn zo mooi als je dieper je erin gaat toeleggen. En dan niet naar de oorsprong of weet ik wat maar naar de essentie ervan. De symboliek die een bloem naar voren brengt. Dat in acht genomen krijgt de bloem een mooie betekenis met een achtergrond.
Hoe vaak zegt men niet tegen een kind die heeft roze kaakjes. De roos wordt altijd met de kleur rood geassocieerd. En dat heb je met heel wat in ons leven. Al sta je er niet bij stil. 

De roos fleurt iemand op maar fleurt ook een kamer op. Want het eerste dat men zal zien staan is dat ene boeket rozen in een vaas.

Afbeeldingsresultaat voor boeket rozen

IK GEEF JE EEN ROOS UIT MIJN HART

Afbeeldingsresultaat voor een roos geven

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

GEBOORTE 3

GEBOORTE 3

Afbeeldingsresultaat voor innerlijk kind

Het kind wordt volwassen en eens die tijd zijn de meesten mensen hun kind vergeten in zichzelf. We hebben het allemaal in ons zitten. Ons lichaam is stoffelijk de geest (ziel) niet. En daar zit ons eigen kind in verborgen dat we ooit geweest zijn. Dat toch weinig volwassenen durft naar boven te laten komen of te laten zien. Hier speelt een angst op met vragen van; wat gaan ze wel niet denken van mij? Wat als iemand dat ziet gaan ze me uitlachen? Maar kijk eens voor jezelf. Als je met je kind speelt of een verhaaltje voorleest dan komen er ook fantasieën naar boven, dan komt het kind naar boven in jezelf. Bewust of onbewust doe je dat. Omdat je op dat moment weet je speelt met je kind en dan is het ook normaal. Maar eigenlijk ben je met je innerlijk kind bezig. Het kind dat ooit geboren was maar nu ergens diep in je zit komt dan terug naar boven. Laat al die vragen wat anderen ervan denken aan hen.
Als je speelt met je kind dan ga je merken aan jezelf dat het kan zijn dat je ook anders gaat praten je gaat mee in het moment van de fantasie net zoals je een verhaaltje voorleest. Ergens voel je daar ook goed bij.
Een kind (baby) dat je ooit was komt door bepaalde fases door en leeftijden. Het kind verdwijnt en men leert om volwassen te worden. Leren eigenlijk moet het projecteren zijn. Want als baby kennen we maar een ding ons vorig leven en gevoel dat we bij ons droegen. Dan doen ze ons dingen voor en zeggen ons woorden die we na moeten zeggen. En zo komen we terecht om aards te overleven. Toch zijn er momenten in je leven dat je het anders gaat bekijken. En niet in die lijnen meeloopt wat gevraagd of een plicht is. Alleen wordt je dan al snel in een hokje geplaatst.
Maar sta eens even stil dat geboorte, baby, peuter, kleuter, jongvolwassene, volwassen, bejaarde en dood verbonden zijn aan elkaar. En dat het een vicieuze cirkel is.

Afbeeldingsresultaat voor van baby naar volwassenen

Dit was het laatste stukje van geboorte en hoop dat je er iets heb kunnen uithalen voor jezelf. Mij heeft het toch op een moment tot nadenken gezet. En vooral van waar komt men?

Afbeeldingsresultaat voor spiritueel kind

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

GEBOORTE 2

GEBOORTE 2

Gerelateerde afbeelding

Neem de kinderen eens met een gave. Nee mensen plaats ze niet in een hokje. En ook de kinderen met een bepaalde geestelijke of lichamelijke beperking leren hier te overleven. Leren aan hun ouders hoe ermee om te gaan, en de ouders leren het kind zo goed mogelijk te begrijpen. Maar spijtig genoeg de kinderen die van bij de geboorte en gave mee krijgen dat wordt vaak op een moment niet meer gezien. Ik schrijf bewust geen bepaalde woorden want voor mij heeft ieder kind iedere persoon iets speciaals. Dat alleen maar te zien of te horen is als je er aandacht aan kan geven.
Vaak is er geen begrip voor en worden deze kinderen al snel in een bepaald hokje geduwd. Omdat men anders tegenover hen staat. Aards zouden we allemaal hetzelfde moeten kennen en denken en doen. Maar niet iedereen kan alles maar heeft vaak iets waar deze mee uitblinkt.
Dan merk je toch weer dat dit niet zomaar iets is. Maar dat ooit ons gegeven is. Ons is aangeleerd of omdat we iets nog moeten leren. En moet er tussen geboorte toch iets zijn daar we al geleefd hebben. Men zou het oude karma kunnen noemen dat we bij ons dragen. Die zowel positief als negatief kan zijn in dit leven.
Als we nu even terug naar het kind gaan. Als het kind niet doet wat het opgedragen wordt en zich gaat verzetten dan wordt al snel gezegd het is anders dan alle andere kinderen. Hier moet je mee verder gaan en testen laten doen. Juist doordat krijgt het kind een stempel en kan het zijn gave niet ontwikkelen om wordt het onderdrukt. Juist omdat ze er aards niet bij horen of niet mee kunnen met andere kinderen van hun leeftijd. Hier zou men eens meer stil moeten bij blijven staan. Want iedere baby kind en ga zo maar door tot volwassene heeft iets in zich dat eigen is aan de persoon zelf. Een kind een persoon is zo een mooi wezen maar dat wordt maar al te vaak vergeten. Daarom dat er ook veel haat onder elkaar is. Juist omdat het enige wat gezien wordt het lichaam is. Dat stoffelijk is dat veranderlijk is. Dat enig verschillen heeft tussen man en vrouw. En toch wordt daar naar gekeken maar dat wat men niet ziet daar wordt geen aandacht aan gegeven.

Afbeeldingsresultaat voor gave van een kind

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

GEBOORTE.

Afbeeldingsresultaat voor spirituele geboorte

In ons leven worden we er allemaal mee geconfronteerd. En toch kan men er eens bij stilstaan. We weten allemaal om een kindje (baby) te krijgen is er een man en een vrouw nodig. Die op een moment de seksuele daad verrichten. En na 9 maanden zet de moeder een kindje (baby) op de wereld. Met allerlei emoties en pijnen soms.
Maar daar gaan we het niet over hebben dat hoeft ook niet uitgelegd te worden. Dat is biologisch en wetenschappelijk.
Waar ik het wel over wil hebben en toch wat dieper op in wil gaan is.
Van waar komt het kind (baby).
Vele ouders zeggen op een moment tegen hun kind als ze de vraag krijgen mama van waar kom ik. De ooievaar heeft je gebracht en jou in je wiegje ooit gelegd.
Maar mama waar heeft de ooievaar me dan vandaan gehaald? Want dan heb ik toch al een leven ergens gehad? Is dit dat daad werkelijk mijn land?
Ouders kiezen om een kind (baby) te krijgen. Het kind kiest om ingedaald te worden en kiest de moeder uit. Dus kan men stellen dat er iets tussen dat stukje van het nieuw leven zit. Geboorte de dood en terug geboren worden. De naam reïncarnatie. Iets wat we nooit zuiver zullen kunnen vertellen maar toch aanwezig is.
Een kind (baby) wordt geboren het moet huilen. Wetenschappelijk om de longen open te zetten. Maar is het misschien niet omdat het kind uit zijn wereld is getrokken? Beide, ouders en kind (baby) hebben lichamelijke kenmerken. Deze laten zien dat het kind in de buik van de moeder groeit en dat men toch bepaalde kenmerken aan elkaar doorgeeft. Ook na de geboorte zijn ze bereid om van elkaar te leren en staan ze open. Maar het kind kan ook bepaalde gevoelen van vorige levens bij zich dragen. Dat wordt vaak over het hoofd gezien. Want het kind draagt een bepaalde kennis bij zich. En juist daar wordt geen aandacht aan besteed. Omdat het maar natuurlijk is een baby op aarde te zetten.
Het kind (baby) zal het verleden leven op een moment vergeten en aards doorleven. Dat is aardse lessen die het kind (baby) aanleren om hier terug te groeien.
Ook moet je even hier eens bij stil staan. Een baby ligt 9 maanden in een vruchtzak vol water donker en een warme omgeving. Dit in de buik van de moeder. Toch na de geboorte en op latere leeftijd zouden we niet meer instaat zijn om 9 maanden onder water te blijven en zo opgesloten te zitten.
Dus een kindje (baby) is meer dan wij denken kunnen.

Afbeeldingsresultaat voor ooievaar geboorte

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Overgrote meerderheid Europeanen wil liefst altijd zomertijd. Of zijn het vooral de Duitsers?

Thinkstock
Meer dan 80 procent van de Europeanen heeft zich in een online peiling uitgesproken voor de afschaffing van de halfjaarlijkse switch tussen winter- en zomeruur. Dat meldt de Duitse krant Westfalenpost.

De Europese Commissie organiseerde van begin juli tot midden augustus een openbare consultatie waarin burgers zich mochten uitspreken over de zin of onzin van de omschakeling tussen winter- en zomeruur. Meer dan 4,6 miljoen Europeanen namen deel, een absoluut record voor de openbare consultaties die de Commissie regelmatig op touw zet.

Volgens Westfalenpost spreekt meer dan 80 procent van de deelnemers zich uit voor de afschaffing. De meeste van deze respondenten verkiezen onafgebroken in de zomertijd te leven, dus twee uur voor Greenwich Mean Time. Momenteel draaien we tijdens de wintermaanden een uur terug, tot één uur voor GMT.

Meer dan 3 miljoen antwoorden uit Duitsland

Een woordvoerder van de Commissie wou nog niet ingaan op de berichtgeving over de peiling, waarvan ze de officiële resultaten “binnenkort” wil publiceren. Bevoegd eurocommissaris Violeta Bulc wil de komende dagen eerst haar collega’s informeren over de resultaten. In het rapport zal de Commissie ook informeren over het profiel van de respondenten. Volgens Westfalenpost kwamen meer dan drie miljoen respondenten uit Duitsland. De zegsman wou enkel kwijt dat burgers uit alle lidstaten hebben deelgenomen.

De woordvoerder beklemtoonde voorts dat de peiling slechts “een element” vormt in de besluitvorming. “Dit is geen referendum, maar een element waarmee we rekening houden wanneer we onze beleidsaanbeveling zullen doen.”

Er volgt na de publicatie van het rapport nog overleg met stakeholders als het Europees Parlement, dat eerder dit jaar het debat over het winter- en zomeruur opnieuw had aangezwengeld. Een eventueel voorstel tot afschaffing moet goedgekeurd worden door het parlement en de lidstaten.

BRON: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/overgrote-meerderheid-europeanen-wil-liefst-altijd-zomertijd-of-zijn-het-vooral-de-duitsers~a287a26e/

Voor wat volgen we niet gewoon de GMT. Dat is voor mijn gevoel het officieel uur toch.
En zou men met bepaalde dingen niet moeten gaan rekenen.

Afbeeldingsresultaat voor GMT

 

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Aha: dit is het meest intelligente sterrenbeeld

Unsplash
Of je er nu in gelooft of niet, iedereen kent wel zijn eigen sterrenbeeld – en geef maar toe, ook jij werpt waarschijnlijk af en toe een blik op je horoscoop. Maar welk sterrenbeeld is nu het meest intelligent?

Leeuwen zijn positief en vurig, maagden afwachtend en kreeften dan weer gevoelig. Maar welk sterrenbeeld mag met de prijs van de slimste aan de haal? Volgens een onderzoek van GoCompare zijn dat *tromgeroffel* de tweelingen.

GoCompare kwam tot die conclusie na het bestuderen van het aantal Nobelprijswinnaars per sterrenbeeld. En dat blijkt sinds 1901, het jaar waarin de beroemde prijs voor het eerst werd uitgereikt, de tweelingen te zijn. Zo mochten maar liefst 97 tweelingen de felbegeerde prijs in ontvangst nemen. Verjaar je dus tussen 21 mei en 20 juni, dan ben je een genie volgens de sterren.

Tweelingen worden op de voet gevolgd door de weegschaal met 93 winnaars en de maagd met 88.

Het minst goede nieuws is er voor de steenbok. Met maar 57 mensen die ooit de Nobelprijs wonnen lijken zij het minst intelligent. Máár niet getreurd, het is niet omdat je een steenbok bent dat er geen genie in je schuilt. Martin Luther King is zo de bekendste steenbok die ooit de Nobelprijs won.

Het aantal Nobelprijswinnaars per sterrenbeeld op een rijtje:

Tweelingen (21 mei-20 juni) – 97 winnaarsWeegschaal (23 september-22 oktober) – 93 winnaars
Maagd (23 – 22 september) – 88 winnaars
Kreeft (21 – 22 juli) – 81 winnaars
Ram (21 maart – 19 april) – 76 winnaars
Taurus (20 april – 20 mei) – 73 winnaars
Boogschutter 22 november – 21 december) – 71 winnaars
Vissen (19 februari – 20 maart) – 66 winnaars
Waterman (20 januari – 18 februari) – 65 winnaars
Leeuw (23 – 22 augustus) – 64 winnaars
Schorpioen (23 oktober-21 november) – 64 winnaars
Steenbok (22 december-19 januari) – 57 winnaars

BRON: https://www.hln.be/nina/aha-dit-is-het-meest-intelligente-sterrenbeeld~ae0c095c/

Een leuk weetje maar zeker weer iets om niet al te diep op in te gaan. Net zoals mensen in tijdschriften hun horoscoop lezen. Deze is algemeen en vaak alleen maar positief. Als men een horoscoop wil laten trekken komt er veel meer bij kijken dan alleen de maand en het teken zelf. Door je hierin te verdiepen kan je een goede kijk op iemand krijgen.

Afbeeldingsresultaat voor horoscoop

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Shaney (31) is seksheks: ‘Mijn spreuken geven een seksuele boost’

Als stripper dacht Shaney exact te weten wat mannen wilden. Al gauw ontdekte ze dat haar mannelijke klanten droomden van een “diepere seksuele connectie”. De Nieuw-Zeelandse ging op onderzoek uit en dook in de wereld van hekserij. Nu helpt ze stelletjes en vrijgezellen om magische seks te beleven. Aan DailyMail vertelt ze over haar bijzondere beroep.

seksheks

“Toen ik een stripper was, merkte ik dat de meeste mannen naar mij toe kwamen voor diepere connecties en dit nergens anders konden vinden. Ik keek naar de geschiedenis voor advies. Eeuwen geleden waren er tempels waar mannen heengingen voor advies en heling van erotische dansers. Dit beroep is nu vervormd. Moderne stripclubs zijn een machtsspel. Mannen objectificeren vrouwen, maar het zijn de vrouwen die het geld krijgen. Het is niet langer een plek van liefde, dus ik besloot naar de eeuwenoude manier te luisteren.”

Ongevoelig door porno

“Fenomenen zoals porno hebben ons ongevoelig gemaakt. Spiritualiteit is de beste manier om ons te helpen de fijne kneepjes van de erotiek te herontdekken.”

Panseksueel

Shaney is ecoseksueel, wat inhoudt dat ze seksuele voldoening uit de natuur haalt en opgewonden wordt van de elementen. Volgens haar kan opwinding zo simpel zijn als een windvlaag. “Seksuele hekserij past eeuwenoude heidense gebruiken toe om een groots genot te bereiken.”

Spreuken

Wat leer je dan precies in de sekshekslessen van Shaney? Haar cliënten leren rituelen zoals bidden bij liefdesaltaren, erotische dansworkshop en het gebruiken van kristallen en sekstoys om de seksuele climax te vergroten. Zit je libido in een flinke dip? Dan kan Shaney ook seksspreuken gebruiken om je gevoelens van seksueel genot een boost te geven. “Mijn spreuken zijn één van de meest sterke krachten die je kan ervaren.”

Spiritualiteit in plaats van religie

De meeste cliënten van Shaney, die nu in Melbourne woont, zijn mannen en de leeftijd varieert van 20 tot wel 70 jaar. Ze heeft honderden cliënten en er komen steeds meer bij omdat “er een verleden is van foutieve informatie over hekserij en heidendom, maar mensen zijn nieuwsgierig en spiritualiteit vervangt religie langzamerhand”.

BRON: https://www.ze.nl/artikel/243811-shaney-31-is-seksheks-mijn-spreuken-geven-een-seksuele-boost

Ik zal aan alles aandacht geven ook met dit. Vind het erg te moeten lezen dat iets mooi’s zoals hekserij in dit verband gebracht wordt. Omdat hekserij dicht bij de natuur staat wil het nog niet zeggen dat men iemand kan helpen op seksueel vlak. Ik zie dit meer als natuurlijke tantra. Waar eigenlijk alles om een ding draait seks. In alles zou je  een verband kunnen leggen met seks. Maar wat is seks? Een gevoel en dat gevoel moet men in eerste instantie in jezelf voelen. En het klopt er zijn mensen bij die opgewonden raken als ze in de natuur zijn.

Gerelateerde afbeelding

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

 

Drenthe begint campagne tegen gebruik hunebed als speelplaats

Een hunebed is een grafmonument dat respect verdient en daarom moeten mensen er niet bovenop klimmen, stellen het Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap. De organisaties beginnen een campagne om het gebruik van het hunebed als speelplaats tegen te gaan.

”We gaan er geen hek omheen zetten of een touw omheen spannen om het hunebed van een afstandje te kunnen bekijken, maar we gaan wel maatregelen nemen om het beklimmen tegen te gaan”, zegt Pauline Zomer van stichting Het Drentse Landschap.

In de provincie Drenthe zijn 52 hunebedden te vinden. Het zijn prehistorische grafkamers opgebouwd uit zwerfkeien die in de IJstijd vanuit het hoge noorden met ijsmassa’s naar onze streken zijn meegevoerd.

Het grootste hunebed ligt in Borger op het terrein van het Hunebedcentrum. Het is bijna 23 meter lang en het enige hunebed waar menselijke resten zijn gevonden.

”Aan de ene kant vertellen wij aan bezoekers dat het een monument is waar je respectvol mee moet omgaan. Vervolgens klimmen ze eroverheen. En dat geeft toch een vreemd beeld”, zegt Zomer.

Borger

De bewustwordingscampagne begint bij het grote monument in Borger. Er komen twee borden te staan. Het ene bord toont met symbolen dat het beklimmen niet is toegestaan, op het andere bord staan huisregels die hetzelfde in woorden vertellen.

Volgens de twee organisaties zijn de klauterpartijen niet alleen gevaarlijk, maar leiden ze ook tot schade aan de keien. ”Schoenen schuren over de stenen”, zegt Zomer.

Mochten de maatregelen effect hebben, dan zullen de borden ook bij andere hunebedden in Drenthe worden geplaatst.

BRON: https://www.nu.nl/binnenland/5407697/drenthe-begint-campagne-gebruik-hunebed-als-speelplaats.html

Op die plaatsen zou men niet mogen spelen en zou men beter de kinderen laten aanvoelen wat deze unieke stenen hunebedden als betekenis hebben. Maar hoe is een kind hoe zijn we zelf geweest. Als we ergens op konden klimmen waren we er bij de eerste bij.
Hier is het van belang om aan de kinderen de historie mee te geven. Dan te hopen dat ze er meer begrip gaan voor hebben. Men kan er zoveel over vertellen tot zelfs een fantasie verhaal aan breien.
Het is net als je met kinderen in de natuur gaat wandelen. Dan vraag je ook aan hen laat alles wat vast hangt ook hangen. Trek niets uit.

Afbeeldingsresultaat voor drenthe hunebedden

AUM NAMASTE BOEDDHA BRUNO
Om Shanthi,
spiritueel en het aardse moet men kunnen verbinden

AUM MANI PADME HUM

Bewustzijnenzo

Mijn zoektocht in het spirituele

Crohn & ik

mijn leven met de ziekte van Crohn

They Call Me Jelke

But do I call them back

GROW YOUR MIND NOW.

PLEUN VAN DEN AKKER

Het zwarte monster

Een gevecht tegen alles wat ik heb

Balans in sport en leven

Mental coaching & Life coaching by Wiena Robert

volwassen worden met adhd

schrijfsels hyperkinetisch en emotioneel tot menselijkheid gebracht

AquariusPolitiek

De nieuwe wereld

Tinkerbell's House of Magic

Spiritueel , reiki , orakel kaarten en edelstenen

Wu Cares!

nobody cares

Morgana Brighid

Waarzeggerij en Healing. Voor raad en daad.

Debbythechocoholic

FOOD⎢YOGA⎢ LIFE

YogaDagboek

Yoga • Voeding • Lifestyle

HARME BLOGT

marginale blogs van een 70 jarige

Phuro! Be inspired!

Van inspiratie tot transformatie

Dirk Pieters

schrijver, boeddhist, yogi / writer, buddhist, yogi

Healthy & Travel T(r)ips

Blog van een Gezondheids - & Reisfreak

WishMeAvril

Gezond en Gelukkig

struikuiltje

Persoonlijk blog

Beejoie

Bits & ends

LiefsCarolien.nl

Inner beauty, Food, Lifestyle and with a sparkle of personal

Dagboek van een leerkracht

Passie voor schrijven. Kleuterjuf. Positief denken

NARCISME : HOE GA JE ER MEE OM ?

Omgaan met een narcist(e) en zelfliefde ontwikkelen. 0032-49452-4817

Marianne's Life

ZOMAAR EEN BLOG MET VAN ALLES

Onderweg na kanker

over omgaan met kanker en hoe het in al die grote kleine dingen sporen vraagt

Personal Plus Training

Personal training op locatie

The Desires of Living

De verlangens in je leven

Zebrazonderstrepen

Mamablog Zebrazonderstrepen - Alles over mini's en voor mama's, want achter iedere mini staat een sterke mama

Femke's dagboek

Een kijk op dagelijkse beslommeringen

Sil at Sea

-IETS MET MAANLICHT & ZEEZICHT-

%d bloggers liken dit: